భర్తల మార్పిడి – భాగం 114

…ఏంటవీ!?… అన్నాను…ఇక మొదలెట్టాడే వాడో పేద్ద లెక్చరూ!… అంటు దాని మొహం చూశాను…‘…వినాల్నేగా అడుగుతా! చెప్పూ!…’ అంది వకుళ , ఆతృతగా ముందుకొంగి……నాకు తెలీదే నీ సంగతీ!…వినూ!!…అంటూ మొదలెట్టా…‘…నా సమస్య తీరే మార్గం చెప్తారేమో అని బోల్డెన్ని చోట్ల వాకబు చేసి ,ఓ ముగ్గురు స్పెషలిస్టుల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేశా!…’ అంటూ మొదలెట్టాడే వినోద్……ఊ కొట్టాను , కానీమన్నట్లు…‘…ఇద్దరు యురాల్జిస్టులూ , ఒకరు సెక్సాలజిస్టూ!… ఆ ప్రయత్నంలో ఢిల్లీ వచ్చా…ఆ డాక్టర్ ఓ కవర్ చేతిలో పెట్టి , …రిపోర్ట్ చదువుకో!..నా సజెషన్సు కూడా రాశాను….ఆ పైన మాట్లాడుదాం…అంటూ ఏదో మీటింగ్ కి వెళ్ళిపోయాడు… నా ఫ్లైట్ టైమ్ అయిపోడంతో , ఫోన్లో మాట్లాడుతానని ఆయన అసిస్టెంటుకి చెప్పి ఎయిపోర్ట్ కొచ్చేశా!…అనుకోకుండా అన్నయ్య కలిశాడు. ఢిల్లీలోనే ఉంటున్నానని చెప్పాడు … టైం లేకపోవడంతో ఫోన్ నంబర్లు మార్చుకుని విడిపోయాం…..ఫ్లైట్ లో విశాంతిగా కూర్చుని ఇద్దరు డాక్టర్ల రిపోర్ట్ లూ , రికమెండేషన్సూ చదివా!……ఇద్దరూ విడివిడిగా తేల్చింది ఒకటే!… నా స్పెరమ్ ట్యూబ్స్ లో మసూచి వల్ల వచ్చిన బ్లాకేజ్ ఉందనీ , దాన్ని సర్జరీతో కూడా కరెక్ట్ చెయ్యలేమనీ……పరిష్కారం కూడా ఒకటే సజెస్ట్ చేశారు…పిల్లల్ని పెంచుకోడం… లేకపోతే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ కోసం సెరమ్ డోనార్ ని ఏర్పాటు చేసుకోడం……ఇచ్చేవాడెవడో , తీసుకునే వాళ్ళెవరో తెలీకుండా , మెయింటైన్ చేయడంలోనూ , క్వాలిటీ స్పెరమ్స్ సప్లై చెయ్యడంలోనూ, మంచి పేరున్న లాబ్స్ సజెస్ట్ చేశారు కూడానూ……రెండోదే నయమేమో!…ఎలా చెయ్యాలా! అని ఆలోచిస్తూ రిపోర్ట్స్ ఫైల్ మూసేస్తూంటే సడెన్ గా వికాసన్నయ్య మొహం కళ్లముందు మెదిలింది … అప్పుడనిపించింది…తననే ఎందుకడగకూడదూ…అని!! …ఈ విషయం ముఖాముఖి మాట్లాడితేనే మంచిదని , సంక్రాంతి పండగకి మా ఊళ్ళో అందరం కలిసే ప్లాన్ ఆలోచించా!…… అన్నయని ఎలాగో ఒప్పించచ్చన్న ధైర్యంతో , ముందుగా రజనిని అడిగేశా.. వెంటనే …ఛీ… కొట్టింది… అపుడు చెప్పేశా!… నీకు కడుపున పుట్టిన పిల్లలు కావాలంటే , టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీయే మార్గం…అటువంటప్పుడు , ఎంత ఆరోగ్య వంతుడైనా , ఎవడో ముక్కూ మొహం తెలియని వాడి స్పెరమ్ రహస్యంగా తీసుకోడం కంటే …మా వంశం వాడూ , నాకు చాలా దగ్గర బంధువూ , నా రూపు రేఖలకీ , రంగుకీ , దగ్గరగా ఉన్నవాడూ ఐన అన్నయదే తీసుకుంటే!.. అనేసి రజని మొహం చూస్తూ ఊరుకున్నా……తను ఆలోచనలో పడుతూండడం గమనించి…… ఎలా!?… అంది కాసేపు తరవాత…ఎఱ్ఱబారిపోతూన్న మొహంతో……ఏంటి …ఎలా…. అంటే??…అని ఎదురు ప్రశ్న వేశాను వదినా! రజని ఉద్దేశ్యం అర్థమైనా!……అదే!…నే వికాస్ బావ …వీ…ర్యం…తీసుకోడం…ఎలా!?…అనీ!!… అంది ,తల దించేసుకుని……మనిద్దరం ఢిల్లీ కెళ్ళి , గుట్టుచప్పుడు కాకూండా …ప…ని…పూర్తి చేసుకోవఛ్ఛూ! అని నే అంటూంటే , తను చటుక్కున తలెత్తి నా కళ్ళల్లోకి చూసింది వదినా!…అదోలా , మెరిసే కళ్లతో!… …నాకొళ్ళంటుకుపోయిందనుకో వదినా , దాని ముఖ కవళికలు చూసేసరికి…’ అంటూ ఆగిపోయాడే బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ… అంటూ నేనూ చెప్పడం ఆపి వకుళ మొహం చూశాను……మరోసారి. ‘..మేల్ ఎగో!…’ అందది……ఊరుకోవే!… కట్టుకున్న భార్యకి మరో మగాడిమీద కోరికుందని తెలిస్తే , బాధనిపించదేంటీ , మొగుడికీ!… అన్నాను‘…పెళ్లైనా మొగుడాడు మరో ఆడదానితో శృంగారం వెలగబెడితే లేని తప్పు , భార్య తనకోరికని బైట పెడితే తప్పొచ్చిందేంటీ!?…’ అని ఘాటుగా జవాబు చెప్పి , ‘…ఊఁ కానీ!…’ అంది వకుళ……నేనామాట ఎలా అంటానే!…అంచేత … నిజమా!?… అంటూ ఓ ఎదురు ప్రశ్నేసి… బహుశా తనకి …టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ…అంటే పూర్తిగా తెలీదేమో!…అంటూ రజని ని వెనకేసుకొచ్చాను…‘… అదేం కాదులే!…అన్నయ్యకి వీలున్నపుడు లాబ్ కి వెళ్ళి …తన సాంపుల్…ఇచ్చేస్తాడు…వాళ్లు దాన్ని జాగ్రత్త చేస్తారు…నీ ఋతుక్రమం బట్టి మనం ఢిల్లీలో లాబ్ కెళ్ళి పని పూర్తి చేసుకురావచ్చు… అన్నయ్యా వాళ్ళింటికి వెళ్ళక్కర్లేదు కూడానూ!…’ అని నే అనేసరికి దాని మొహం మాడిందొదినా!… అంటూ మళ్ళీ ఆగాడు…
….అందుకా నువ్వు …డైరెక్ట్… డొనేషన్…ఏర్పాటు చేస్తా!…అన్నాను…‘…అదేంకాదులే!…మరో ముఖ్యమైన కారణముంది…’ అన్నాడు……అదేదో త్వరగా చెప్పరా!…సస్పెన్స్ పెట్టి చంపకా!… అని విసుక్కున్నాను…‘….చెప్తున్నా! … నేను ముగ్గురు స్పెషలిస్టుల్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేశానన్నానా!…మూడో స్పెషలిస్టు వైజాగ్ ఆవిడ…అన్నానా!…ఆశ చావక , మీరు రాకముందు ఆవిడ్నీ వెళ్లి కలిశా! ’ అని వాడు చెప్పేస్తూంటే……సెక్సాలజిస్టు… అన్నావ్ కానీ లేడీ డాక్టరనలేదు…ఏంటీ సంగతీ!?…అన్నానే కొంటెగా నవ్వుతూ…‘…సంగతేమీ లేదులే వదినా!…యాభై ఏళ్లు పైబడ్డావిడ …బాగా లావు…’ అన్నాడు తనూ నవ్వుతూ……సర్లే…ఆవిడేమందీ!…అన్నాను…‘…చెప్తా!……నా కేసంతా విని , రిపోర్టులు చూసి …ప్రాబ్లం నీకే గానీ మీ ఆవిడకేమీ లేదు కదూ!…’ అంది……నిరాశగా…అవును …అన్నాను…ఈవిడా మిగిలిన ఇద్దరూ చెప్పిన మాటే చెప్తుందని రిపోర్ట్లన్నీ ఫైల్ లో సర్దుకుంటూ……ఆవిడ కాసేపు నా మొహం చూసి , డ్రా లోంచి ఏవో సైక్లో స్టైల్డ్ షీట్లు తీసి నా చేతికిచ్చి… అలా ఆ పక్కన కూర్చుని , ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానాలు వ్రాయి… నీ మనస్సులో మెదిలిన భావాల్ని దాచుకోకుండా రాయాలిసుమా!… అంది , ఓ పక్క రూమ్ వైపు చూపిస్తూ……తీరా చూస్తే అవి ఆర్మీ రిక్రూటీస్ కి ఇచ్చే సైకాలజీ టెస్టుల్లాంటివి… క్లియర్ గా లేని ఓ బొమ్మ ఇచ్చి… ఇది చూస్తే నీకేమనిపిస్తూందీ!? …అంటూనో! …ఫలానా పరిస్థితుల్లో నువ్వెలా ప్రవర్తిస్తావ్?… అంటూనో , ఓ పదిప్రశ్నలు……ఏంటివీ!?… చిన్నపిల్లలకిచ్చినట్లూ!…అనుకుంటూ చకచకా అవి ఆన్సర్ చేసి ఆవిడ చేతికిచ్చాను……కాసేపు నా ఆన్సర్లని చదివి , నువ్వు చాలా పొజెసివ్… ఎగ్రెసివ్ కూడానూ!… అంటూ నా మొహం చూసింది…… ఆర్మీ లో అటువంటి లక్షణాలున్నవాళ్ళనే తీసుకుంటారు…అన్నాను……అంతేకాదు…నీ సొంతం ఐన వస్తువు మీద మరోడు చెయ్యేస్తే వాడి పీక నులిమేసే తత్వం నీది!… అందావిడ , అలాగే చూస్తూ……ఏమో!…తెలీదు… అని ,కుర్చీలో ఇబ్బందిగా కదులుతూ , టేబుల్ మీదున్న ఆవిడ నేమ్ ప్లేట్ చూశాను…ఆవిడ సెక్సాలజిస్టే కాకుండా సైకాలజిస్టు కూడాట …పిహెచ్ డీ కూడా ఉందిట …అదా సంగతీ!…అనుకుంటూ ఆవిడచెప్పబోయే దానికి ఎదురు చూశాను……నాకు తెలిసిందిలే!… నీలో ఉన్న ఈ లక్షణాన్ని , నీ సమస్య పరిష్కారానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు…ఐతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారెంటీ ఇవ్వలేను…వేరే మార్గమేమీ లేదుకనుక ఇది సజెస్ట్ చెస్తున్నాను… ఇష్టముంటే ట్రై చెయ్యి… అందావిడ……చెప్పండి…అన్నాను…అప్పుడు తనేమందో తెలుసా!…’ అంటూ మళ్ళీ ఆగాడే వాడూ!… అన్నాను వకుళ మొహం చూస్తూ…‘… పేరేంటీ ఆవిడదీ!?…’ అందది… చెప్పాను…‘….విన్నానులే ఆవిడ పేరు!… కానీ!…’ అందది…చెప్పరా బాబూ, సస్పెన్స్ తో ఛంపక…అన్నాను…‘…చాలా దారుణమైంది వదినా ఆవిడ చెప్పిన సొల్యూషనూ!… నీ భార్య మరో మగాడితో వ్యభిచరిస్తూంటే అడ్డు పడకుండా , వాళ్ల పీకలు నులిమీయాలనే ఉద్రేకాన్ని అదుపు చేసుకుంటూ చూడాలి… అటువంటప్పుడు నీ రక్త నాళాల్లో కలిగే ఒత్తిడి వల్ల నీ… స్పెరమ్ ట్యూబ్స్ లో బ్లాక్సు కొట్టుకుపోవచ్చు …అవి అలా సహజంగా పోవాలి తప్ప సర్జరీ వల్ల పోయేవి కావు… ఇష్టమైతే నీ స్పెరమ్ సాంపుల్ ఇచ్చెళ్ళు… నే చెప్పినట్లు చేసింతరవాత …అదే చూసింతరవాత… మళ్ళీ నీ సాంపుల్ ఇయ్యి… అదృష్టం ఉంటే పని జరుగుతుందంది… అదీ సంగతి!….’ అంటూ ఆగాడే!… అంటూ నే వాక్యం పూర్తి చేశానో లేదో…,‘…అందుకోసమా.. దగ్గరుండి …మీ ఆవిడకి …ఆ…పని… జరిపించావ్!?… ’ అనేయలే!…’ అంది వకుళ……ఉహూఁ… . అప్పటికే చిన్నబోయిన.వాడి మొహం చూసేసరికి అలా అనబుధ్ధి కాలేదే!… ఏమనాలో తెలీక , ఇచ్చొచ్చావా సాంపులూ!… అన్నాను ఎలాగో!…‘…ఆహా!…ముందు వాళ్ళ లాబ్ కి వెళ్ళి ఇటొస్తున్నా!…అంచేతే ఆలస్యమైంది…’ అన్నాడు……మరి రిపోర్టు ఎప్పుడిస్తారటా!…అన్నానే…‘…టెక్నీషియను లీవులో ఉండడంతో సోమవారం సాయంత్రం ఇస్తామన్నారు…’ అన్నాడే… అని నే చెప్తూంటే…‘…అంటే అప్పటిదాకా సస్పెన్సన్నమాట!…రిపోర్టు రాగానే చెప్పమన్నావా!?… ’ అంది వకుళ
…ఆహా!…అన్నాన్లే‘…అలాగే..చెప్తాలే!!..’ అన్నాడు … ఐనా నీకెందుకూ?…అన్న మొహంపెట్టి………నా కెందుకని…కదూ నీ ఉద్దేశ్యం!?… …భగవంతుడు చల్లగా చూసి నీ ప్రయత్నం ఫలిస్తే , సంతోషించేదాన్నీ , జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసినదాన్నీ కనుక!… …అంతేకాక వకుళకి జాగ్రత్తలు చెప్పవలసిందాన్ని కనుక!…అనేశాను , వాడడక్కపోయినా…… విప్పారే మొహంతో నా మాటలు విని ‘…థాంక్స్ వదినా!…ఐనా నీకు జాగ్రత్తలెందుకూ!?….. నర్సింగ్ మదర్ వి కదా?!… అన్నాడు……నీకెలా తెలుసూ!…అన్నాను , వాడివైపు ఇబ్బందిగా చూస్తూ……‘…ఎందుకు తెలీదూ?!…అటుమొన్న , ఓపక్క భోగి మంటలు మండుతూన్నపుడు , మా పెరట్లో!… , అదే రాత్రి మీ గదిలో , … మనపక్కనే అన్నయ్యా , పిల్లలూ నిద్దరోతూన్నా లెక్కచెయ్యకుండా!… చివరగా …ఇందాకా నే రాగానే!.. ….నువ్వే …వీ…ట్ని…’ అంటూ నా రెండు నిపుల్స్ నీ చకచకా చూపుడు వేలు గోరుతో మీటి , ‘… నా నోట్లోకి తోశావ్ చూడు!…అప్పుడు రుచి చూశాలే!…అక్కడ మిగిలిన పాలచుక్కలూ…కాస్త శక్కర తక్కువుందనుకో!…పర్లేదులే! ’ అంటూ కన్ను గీటాడే సిగ్గుమాలిన వెధవా!……ఏం చెప్తున్నాడా!…అనుకుంటూ వింటూన్నదాన్నే!…విషయం అర్థమయ్యేసరికి …ఈ సిగ్గు మాలినవి…ట…క్కు…మని నిక్కపొడుచుకున్నాయే!…అని సిగ్గుగా నా చనుమొనల్ని నిమురుకుని… ఛీ!…వెధవా!…అటువంటి సిగ్గుమాలిన పని నేనేం చెయ్యలా!… నువ్వే పీల్చుకునుంటావ్!… అంటూ రక్తం ఎగజిమ్ముతూన్న .మొహం తో … ..వా…ట్ని…లోపలికి నొక్కుకుంటూంటే…‘…చేసిన పని నువ్వెప్పుడొప్పుకున్నావ్ కనుక!?…’ అంటూ నన్ను వెలకిలా తోసి …ఓ…దాన్ని…లటుక్కున అందుకున్నాడే!……కాసేపు పెనుగులాడి …దా…న్ని… వాడి పళ్లమధ్యనుంచి లాక్కున్నానో లేదో!…రెండో …దా…న్ని…అందుకోబోయాడు… ఛీ…కొడ్తూ ఓ అర చేత్తో కప్పుకున్నా!… తొందర్లో చేశానేమో!…వేళ్లమధ్యనుంచి తొంగి చూసినట్లుందది…కొన నాలిక తో కెలికి దాన్ని బైటికి లాగి , నోట్లోకి పీల్చుకుంటూ నిన్ను తలుచుకున్నాడే వాడూ!… అంటూ వకుళ మొహం చూశాను తోసుకొస్తూన్న నవ్వుని పెదాలు బిగబట్టి ఆపుకుని……‘…నన్నెందుకూ తల్చుకోడం!?…’ అని యధాలాపంగా అంటూన్నదే!…నా మొహం చూసి , విషయం గ్రహించి… ‘…సిగ్గు మాలిన పిల్లా!… నామాటలా ఉంచి , నీ విషయం చెప్పుకో!…’ అంది వకుళ , చిరుగర్వంతో తన చనుమొనల్ని నిమురుకుంటూ…ఏవుందీ!… వీ…టి మీద …అంటూ నా రొమ్ముల్ని నిమురుకుని… వాడి దాడిని తప్పించుకోడానికి , చటుక్కున వాడ్ని వాటేసుకుంటూ వాడి నడుం మీద ఓ తొడ పడేశానమ్మా!…ఎంత ఫోర్సుగా పైకెత్తి పడేశానో గానీ , నా మోకాలు ఇంచుమించు వాడి చంకల్లోకెళ్ళిపొయింది …అది చాలనట్లు వాడు నా పిఱ్ఱల్నట్టుకుని నన్ను కాస్త పైకి లాక్కుంటూ తన మొత్తకొత్తుకున్నాడే!…దాంతో వాడి.. మగ…తనపు …గుండు…నా రెమ్మల అడుగు భాగాల్ని రుద్దేస్తూ నా పిఱ్ఱల్ని చీల్చేస్తూ …చిన్ని గేటు ని ఒరుసుకుంటూ అవతల కెళ్ళిపోయిందే!.. గుండెలు దడ ,దడలాడి పోయాయనుకో…మళ్ళీ …అ…దే…నా… వీడి ఆలోచనా!…అనిపించేసరికి… …దాంతో నా చేతుల్నీ ,తొడల్నీ పూర్తిగా విప్పేసుకుంటూ వెలకిలా తిరుగుదామని ట్రై చేశానే!….వాడికి తప్పుడాలోచనేదైనా ఉంటే జాగ్రత్త పడదామనీ!!……నా నడుమట్టుకుని ఆపి ‘…ఉహూఁ…నువ్వే నా మీదకొచ్చీసీ!…’ అన్నాడు……నా శరీరం …ఇంకేం!…ఎక్కీసీవే!…వాడిమీదకీ!…అని ప్రోత్సహిస్తూన్నా , అనుభవం మాత్రం …కాస్త బెట్టు చెయ్యవే!…మరింత సుఖపడ్తావ్!… అని సలహా ఇచ్చేసరికి ,వెంటనే దాన్నమలుచేస్తూ …ఛీ!…కొట్టా……‘…వదినా!…నా కోరిక తీరుస్తానని ప్రామిస్ చేశావ్!…’ అంటూ నన్ను సున్నితంగా తన పైకి లాక్కోబోయాడు……ఉహూఁ…అంటూ ఇంకాస్త బెట్టు చేశా!…దాంతో వాడికి ఒళ్లు మండినట్లుంది… ‘…ఎహె!…రమ్మంటూంటే!…’ అంటూ నా పిర్రల్నట్టుకుని , తను వెలకిలా దొర్లిపోతూ , నన్ను తన మీదెక్కించీసు కున్నాడే!… ఆ పని చేస్తూంటే వాడి…మగ…తనం…పొడుగు పొడుగంతా , నా చిన్ని గేటు బుల్లి రెమ్మల్ని రుద్దేసుకుంటూ, పిర్రల్ని చీల్చేస్తూ , మరో వైపునుండి బైటికొచ్చేసి ధ్యజస్థంభంలా నిలబడిపోయిందమ్మా…దాంతో…అ…మ్మో!.. అని ఓ అరుపరిచి….నన్నలా దొర్లించీకురా …ఎక్కడెక్కడో కలు…క్కు…మంటూందీ!… అంటూ వాడి నడుంకి చెరోవైపూ ఉండిపోయిన మోకాళ్లని పరుపుకొత్తేస్తూ పైకి లేచానే!‘…ఎక్కడెక్కడ…. కలు…క్కు…మందేంటీ!…’అని వెక్కిరింపుగా అంటూ నా వైపు చూశాడు… నేనేం సమాధానం చెప్పకుండా కళ్ళు వాల్చుకుంటూంటే , వాడి చూపు మా మొత్తల మీద పడింది…
మరుక్షణం ‘…ఒహ్!… సారీ వదినా!…’ అంటూ ఇంకా చిన్నిగేటు ….బుల్లి రెక్కల దగ్గరే తారట్లాడుతున్న తన …గూటం గుండు ని తనవైపు లాక్కుని… దాంతో…నా… మెయిన్ గేటు…తలుపుల్ని …సుతి మెత్తగా తడుతూ…‘…ఊఁ!…’ అన్నాడే!… నే మరో మాట మాట్లాడకుండా , రెండు చేతుల్నీ వాడి భుజాల మీదేసి…విశాలమైన వాడి ఛాతీ మీద ముందో చెంపనీ …ఆపైన …వీ…ట్నీ… ఆనించి … ,అంటూ నా గుబ్బల వైపు సైగ చేసి , ఆపైన నా పిర్రల్ని కొద్దిగా పైకెత్తి వాడి మొత్తకదిమేసుకుంటూ పంగలిప్పేసుకున్నానే!…దాంతో , అప్పటిదాకా మా జాయెంటు మదంలో నాని , నాని … ఉబ్బిపోయి … బిగు…సుకు పోయిన … ఆ…మెయిన్ గేట్ తలుపులు బార్లా తెరుచుకు పోయాయేమో!…వాట్లో ఉండిపోయిన …చిక్కటి ద్రవం… వాడి గుండు గాడికి అభిషేకం చేసేసింది….…అంతే!… వాడి అంత పెద్ద ధ్వజ స్థంభమూ , సగానికి పైగా లోపలికి తోసుకొచ్చేసిందే తల్లీ… దాని ధాష్టీకానికి , తలుపుల్లో ఇంకా మిగిలున్న …ద్రవం …మొత్తం ధ్వజస్థంభానికి స్నానం చేయించేసిందేమో!…మూడొంతులకి పైగా లోపలికి చొచ్చుకొచ్చేసిందది……నచ్చిందేమో వాడికా స్వాగతం!…‘…అహ్!…ఐ లవ్ యూ వదినా!…’ అంటూ ఓ చేత్తో నా పిర్రల్నీ , మరో చేత్తో నా వీపునీ , బిర్రుగా తన ఒంటికదిమేసు కున్నాడే! … వాడలా చేయగానే నా మొత్త నా మాట వినడం మానేసి ,ఒంకో …జెర్క్… ఇచ్చేసిందమ్మా! …ఇంకేముందీ!…ఎక్కడెక్కడో మిగిలిపోయిన కామ రసాలూ భళ్ళుమంటూ బైటికి తోసుకొచ్చేసి ,తలుపులవతలుండిపోయిన వాడి …బాడీ గార్డ్స్…కి కూడా అభిషేకం… చేసేశాయి!…… నాకంతగా … ఐపోయేసరికి… కనురెప్పలు మూతడిపోయాయే మత్తుతో!… … అప్పుడే!…ఎందుకోగానీ ‘… రియల్లీ వెరీ సారీ వదినా!…’ అంటూ నా చెవిలో సన్నగా గొణిగాడే వాడూ! …అంటూంటే…‘…ఎందుకూ? ’ అంటూ ఏదో గొణిగింది వకుళ !…….ఏంటీ అంటున్నావ్?!… అంటూ దాని మొహం చుశాను……‘…తరవాత చెప్తాలే!…ముందు కానీ!…వాడి…మీదెక్కి…పోయావుగా!…ఏంచేశావేంటీ ఆ పైన?….’ అంటూ మాట మార్చిందది……ఛ!… నేనేమీ …ఎక్కి…పోలే!…వాడే …మీదెక్కించు…కున్నాడు…అన్నాను కోపంగా!…‘…ఎలాగైతేనేం!… …ఎక్కి…పోయావ్ కదా!…ఆపైన వాడక్కుండానే ఎదురు కొట్టావేంటీ?’…’ అంటూ కన్ను గీటింది వకుళ…ఛీ!… నే అలా ఏమీ చెయ్యలా!…అన్నాను…‘…మరింకెలా చేశావేంటీ?…’ అంటూ నన్నాటపట్టించిందది….చెప్తా విను తల్లీ!…మధ్య లో అడ్డు రాకు… అంటూ దాన్ని వార్న్ చేసి…….గ్రహించాడేమో వాడు నా పరిస్థితిని!… కాసేపు నన్ను సేద తీర్చుకోనిచ్చి , నా చెంపల్ని చిన్నగా నిమిరి…ఆ పైన చుబుకాన్నట్టుకుని నా మొహం పైకెత్తి , ఊఁ …అన్నాడే నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ……ఏం…టీ!… అంటూ సన్నగా గొణిగి… నా కింది…గది గోడల్ని అన్ని వైపులా సాగదీసేస్తూ నిండిపోయిన వాడి మగతనం వెచ్చదనాన్ని తనివితీరా అనుభవిస్తూ , మళ్ళీ వాడి చాతీమీద ఓ చెంపానించి సోలిపోయానే!……ఓ అరక్షణమైనా అయిందో కాలేదో!…నా భుజాల్నట్టుకుని కుదిపి ‘…ఏయ్ వదినా!…మొదలెట్టూ!…’ అన్నాడే!……ఏంటీ మొదలెట్టేదీ!?…అంటూ వాడివైపు అయోమయంగా చూశాను…… వెంటనే వాడు నా మొత్తని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని నెమ్మదిగా పైకెత్తి , ఆపైన …మనం…మగాడ్ని…చే…స్తూ…న్నట్లు పైకీ కిందకీ కదిపి…‘……లా!…’ అంటూ కన్ను గీటాడే!… ఛీ!… నా…వల్ల కాదురా!…అంటూ నా మొత్తని వాడిదానికి ఇంకాస్త బిఱ్ఱుగా ఒత్తుకున్నాను…నా యోని వేడిని భరించలేకపోయాడేమో వాడూ! … …‘…ఎందుక్కాదూ!?…నే చూపిస్తా!…’ అంటూ వాళ్ళన్నయ్య స్టైల్లో , నా తొడమూలాల కిందనుంచి తనముంజేతులు దూర్చి , నన్నమాంతం పైకెత్తేశాడు……దాంతో నా మదమోడుతూన్న వాడి …మ…గతనం…పూర్తిగా బైటికొచ్చేసింది… గుండు గాడు తన తడిని నా పొత్తికడుపుకీ , తొడమూలాలకీ పామేస్తూంటే ,… ఒరే!…ఏంటిదీ!!?… అంటూ ఇబ్బందిగా నా పిర్రల్ని అటూ, ఇటూ తిప్పేశానమ్మా!…
…‘…ఎహె!…కదలకొదినా!…పూర్తిగా చూపించేదాకా ఆగు!…’ అని గదుముతూ నా తొడలకిందున్న తన ముంజేతుల్ని సర్దుకుంటూంటే , …వాళ్ళావిడ్ని , వాడన్నయ్య చేసినట్లు , తనూ నా మొత్తని ఒక్కసారొదిలీస్తే!… వీడిదా… సరైన పొజిషన్ లో లేదు!… వాడి గునపం…నాడొక్కలో గుచ్చుకు పోతే…అని భయపడి , వాడి గుండు పొజిషన్ ని సర్దుదామని ట్రై చేశా!వేళ్ళల్లోంచి జారిపోతూంది తప్ప అంకదే!… ఈ లోగా వాడు విదిలీడానికి సిధ్ధమైపోయాడు , నా మొత్తని…. అపుడు చేశానే ఆఖరు ప్రయత్నం!…… నా వేళ్ళస్పర్శకో ఏమో!… దాని కైవారం రెట్టింపైపోయిందే!…మన్మధుడు నా పక్షాన్న ఉండడంతో అది నా వేళ్లకంకడం , నే వెంటనే సర్దేసుకోడం జరిగిపోయిందిగానీ… లేకపోతేనా!…ఇవాళ కాలేజీకి సెలవొచ్చుండేదేమో!…అంటూ వకుళ మొహం చూశాను…… ‘… అంటే నీ ఉద్దేశ్యం!…రతి వీర స్వర్గం పొందే దానివనా!!?…ఏమీ కాదు… మహా ఐతే మీ మాస్టర్ బెడ్రూం మంచంమీద పడుండేదానివి…సాయంత్రం మీ ఇంటికొచ్చి వినుండేదాన్ని !…ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పుకొచ్చిందంతా!… ఊఁ… కానీ!…’ అందది , నా మాటని కొట్టిపారేస్తూ……పిలిపిస్తాగా వాడ్నీ! తెలుస్తుందే నీక్కూడానూ!… అంటూ దానికో శాపనార్థం పెట్టి……అలా నే సర్దు…కున్నానో లేదో! …వదినా!… అంటూ ఓ రంకెట్టి నా మొత్తనొదిలేశాడే వాడూ!… ప…క్క్… మంటూ వాడి…గు…న…పం …ఎ…క్క…డికో చొచ్చుకుపోడం , … ఫాఠ్ఠ్…మని చప్పుడు చేస్తూ మా మొత్తలు కొట్టుకోడం …ఒక్కసారి జరిగిపోయాయితల్లీ!…ఆ పాటుకి నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేశాయనుకో… ఎంత కా…ర్చే…సు…కున్నానోగానీ… నీరసంతో సోలిపోయానే వాడి గుండెలమీదా!…‘….అర్థమైందా?…ఇలా!… మా ఆవిడ…, మీ ఆయన్ని ఎదురెక్కి కొట్టినట్టు..’ అన్నాడే!…తన గొంతులో కసిని దాచుకోడానికి విఫలప్రయత్నం చేస్తూ…మీ ఆవిడంటే కుఱ్ఱపిల్ల!…నాకోపిక లేదురా బాబూ!…అంటూ వగలు పోయాను……‘…నే నమ్మను!… అంతగా ఐతే కాసేపు తరవాత!!…’ అన్నాడు.…ఉహూఁ… అంటూ వాడ్నతుక్కు పోయాను…‘…మాటల్తో చెప్తే నువ్వెందుకు వింటావ్?!…’ అంటూ నా మొత్తని పైకెత్తి కుదేయడం మొదలెట్టాడే!…ప్రతిసారీ సమాధానం కోసం నా మొహం చూస్తూ!…ఒక సారి , రెండోసారీ, మూడోసారీ కూడా ఓర్చుకున్నానే!…ప్రతీ పాటుకీ భళ్ళు , భళ్ళుమని …ఐ…పో…తూ!……వాడు నాలుగోసారి కూడా అదేపనికి లంకించుకుంటూంటే…కుదేలైపోయి , అమ్మబాబోయ్!…ఇంక చాల్రా బాబూ!…అంటూ వేడుకున్నానే!…‘…ఇప్పుడు చెప్పు!…రజనిలా చెయ్య…డానికి… ఒప్పుకుంటావా!?…’ అన్నాడే నా మొహం లోకి చూస్తూ!.ఒప్పుకోక ఛస్తానా! …ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావ్ రా బాబూ!…అంటూ నిష్టూర్చానే!…‘…గుడ్!…ఇక మొదలెట్టు!…’ అంటూ నే సిధ్ధమయేలోగానే , మరో రెండు సార్లు నా మొత్తని పైకెత్తి కుదేశాడే!……అ…బ్బ!… ఒప్పుకున్నా కదరా!…ఇంకా ఎందుకూ!… అంటూ వాడ్ని అతుక్కుపోయాను…‘…కొసరు!…’ అంటూ మరో రెండుసార్లదేపని చేసి , ‘…ఊఁ…’ అంటూ తన చేతులూ , కాళ్ళూ బార్లా విప్పేసుకున్నాడే!……ఎహె!…కాళ్ళు దగ్గరగా పెట్టుకోరా!…మా ఆడాళ్ళల్లా విప్పీసునక్కర్లే!…అంటూ , వాడి తొడల్ని దగ్గరకి జరిపి , నా మోకాళ్ళని వాడి నడుంకి చెరో వైపు వేసి , నా పిర్రల్ని …కా…స్త… పైకెత్తి… వాడి…గుండు నా గొల్లికొరుసుకునేలా రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని , నారెండరచేతుల్తో వాడి భుజాల్ని నొక్కిపెట్టి , ఆ పైన నా మొత్తనింకాస్త పైకెత్తి , నింపాదిగా , కిందికి దింపానే!… …వాడి…ది… నా గొల్లినొత్తేస్తూ చెమ్మబారిపోయిన నా …దాం…ట్లో…కి… ఎదురు దిగుతూంటే భలే మజా అనిపించిందనుకో వకూ!…అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాను…‘…కొత్తేం కాదుగా నీకూ!…అంత పరవశమేమీ అక్కర్లేదులే!…ఊఁ కానీ!…ఏమన్నాడు వాడూ! ’… అంటూ నన్ను తొందర చేసింది……ఏవంటాడూ!…గుడ్!…కానీ వదినా! అన్నాడు , .తన మొహం మీద వేలాడుతూన్న నా గుబ్బల్ని వంతులవారీగా ముద్దులాడేస్తూ…ముంచుకొస్తూన్న సిగ్గునణిచేసుకుని , నెమ్మదిగా!…వాడి మగతనం సగం పైగా బైటికొచ్చేదాకా నా మొత్తని పైకెత్తి , అంతే నెమ్మదిగా కిందకి దింపాను , ఓ రెండు మూడుసార్లు…
2443710cookie-checkభర్తల మార్పిడి – భాగం 114no