భర్తల మార్పిడి – భాగం 24

… ’ ఊఁ..నా వైపు తిరగచ్చుగా’ అంటూ జయంత్ నా చెవిలో గుసగుసలాడి…నా నడుం కింద చేతులు దూర్చి తిప్పడానికి ప్రయత్నించాడు ….అతడికి తగినంత బలం లేదనుకుంటా!…దాంతో నా .నైట్ గౌన్ జిప్ ని ఓ మూడంగుళాలు కిందికి లాగేసి…లోపలికి చేతులు దూర్చి నా స్థనాల కుదుళ్ళని గోళ్ళతో గీరాడే!…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టింది…’…కితకితలు భరించలేక నేను వెల్లకిలా తిరిగాను…నైట్ గౌన్ మీదినించే పొటకరించిన నా చనుమొనల్ని మార్చి,మార్చి ముని పంటితో సున్నితంగా కొరకడం మొదలెట్టాడు…ఇంక నేనాగలేక పోయాను… ’…మీ ఆవిడ నైట్ గౌన్ చింపేసి నేరం నామీద నెట్టేలాఉన్నావ్…’ అంటూ ఆ గౌన్ ని ఊడలాగేసి…అతడి జుత్తుచ్చుకుని మీదకి లాక్కున్నానే!…’ అంది వకుళ…
’…ఐతే ఇంకేం…వాట్ని రక్తం వచ్చేలా కొరికేసుంటాడూ!…’అన్నాను కసితో …’ ఉహూఁ… వాట్నొదిలేసి, నా రెండు గుబ్బల మధ్యా మొహం దూర్చేసి ఒకే…రుద్దుకోడం….వాట్ని అరచేతుల్లో నింపుకుని, గోళ్ళతో కుదుళ్ల చుట్టూ సున్నితంగా .గీరుతూ … ముద్దుల్తో ముంచెత్తేస్తూకొద్దిసేపు…తర్వాత కిందికి దిగి….ఎంతలోతో!!!…అంటూ నా బొడ్లో మొదట తన చిటికెన వేల్నీ…తర్వాత నాలుకని దూర్చి తిప్పుతూంటే… ఇక కిందికి దిగుతాడులే! …అని తమకంగా నేనెదురు చూశాను … జయంత్ మాత్రం నా స్థనాల్ని వదలలేనివాడిలా మళ్ళీ వాటిమీదికి పాకి,ముద్దులాడడం మొదలెట్టాడు…ఇలా ఓ రెండు, మూడు సార్లు జరిగేసరికి నాకు పిచ్చెక్కిపోయిందే! ’ …అంది వకుళ….’…అపుడేం చేశావేంటమ్మా!…’ అన్నాను…నా గొంతులో జీర …అప్పుడే…మూడ్ లో కొచ్చేస్తున్నానా…’ అని నాకే ఆశ్చర్యం కలిగింది!!… .
.
..‘…ఏంచేశానా!…అతగాడి జుత్తుచ్చుకుని పైకి లాగి…కాసేపు పెదాలప్పగించి…అతడి చెవిలో “…మిల్క్ చాక్లెట్ కావాలని చంపావుగా! …ఇప్పుడక్కర్లేదా!!…” …అన్నానే… సిగ్గు బిడియాలు వదిలేసి!!…’ అంది వకుళ ఆనాటి తలపుల్తో మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుని బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ… “…ఉప్పూ …కారం తింటూన్న వాళ్లం… మగాడంతగా రెచ్చగొడితే ఛస్తామా…ఊఁ…కానీ!…” అన్నాను దాని తొడని సుతారంగా నొక్కుతూ…
..’…ఓహ్…ఈ బంగారు బంతుల్ని వదల బుధ్ధి కావటంలేదు వకూ…’ అంటూ రెండు చేతుల్తో నా స్థనాల్ని గుచ్చెత్తి దగ్గరకి ఒత్తి, మధ్య మొహం దూర్చేసి రుద్దుకుంటున్నాడే తప్ప కిందికి దిగటంలేదు… అలా…జయ్ వాట్ని ముద్దులాడేయడం లో ములిగి తేలుతుంటే అతగాడి మొడ్డగుండు తడి నా పొత్తి కడుపుకీ…తొడలకి రాసుకోడంతో ఇబ్బందిగా కదిలి…‘…ఏయ్…ఏంటమ్మా…వద్దా!?…’ అంటూ గొణిగాను… తల పైకెత్తి…‘…లేడీస్ ఫస్ట్…’ అన్నాడే సంధ్యా… కొంటెగా కన్ను గీటి… ‘…చీ…నా వల్ల కాదుబాబూ!…ఇటువంటి వాట్లో మీ మగాళ్ళే ఫస్ట్ …’ అంటూ అతగాడి తలని తమకంగా నా గుబ్బలకి నొక్కేసు కున్నానే!…అంటూ నాతలని తన స్థనాలకదిమేసుకుంది…
‘…అబ్బ…వదులు పిల్లా!…ఇందాకే కుంచెడు కార్పించావ్ నాచేత…కాసేపట్లో వస్తాడు నీ మొగుడు…నాదిలా జారుడు బండలా ఉంటే …పుసుక్కున దిగడి పోతాడు… అప్పుడేమనుకుంటాడమ్మా నాగురించి!?…’ అన్నాను దాన్ని దూరంగా తోస్తూ..‘…మాంచి కాకమీదున్నట్లుంది…కన్ను గీటగానే కార్చేసుకుంది, అనుకుంటాడూ!…’ అందది… అలాకాక ‘…నలుగురి దగ్గిర పడుక్కునొచ్చిందేమో!..’ …అనిపిస్తే చులకనైపోనూ!…అన్నాను తలొంచుకుని ‘…అదీ కొంత వరకూ నిజమేగా!…ఏదీ!…చూడనీ!!…ఏమాత్రం లూజయ్యావో!?…’ అంటూ నా తొడలమధ్యకి పాకబోయింది… ‘…నన్నొదిలేసి నీ జయ్ …నిన్నేం చేశాడో త్వరగా చెప్పు తల్లీ!…అవతల టైం లేదు…’ అంటూ దాన్ని పొడిచాను…‘…ఊఁ!…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టిందది…
‘… అప్పుడే నీ డైనింగ్ హాల్ ప్రామిస్ మర్చిపోయావా!…’ అన్నాడు…‘ ఉహూఁ!…అటువంటి ప్రామిస్ నేనేం చెయ్యలే!…’ అంటూ బుకాయించాను…’ ‘…అబధ్ధా లాడకు వకుళా!…నా పోలికతో ఆడపిల్ల పుట్టీగల్దు నీకు!…’ అని బెదిరించాడు…‘…అంతదృష్టమా!…’ అని మనస్సులో అనుకుందామనుకున్న మాటని…పైకే అనేశానేగానీ సిగ్గుతో తన మొహం చూడలేక…తన గుండెల్లో మొహాన్ని దాచుకుని..‘…అలాంటి పిల్ల అద్భుతమైన అందగత్తౌతుంది…’ అని గొణిగాను…‘…థాంక్స్ వకూ!…’ అంటూ నన్ను బిగ్గరగా కౌగలించుకుని..కాసేపు నా జుత్తుని, బుగ్గల్ని ముద్దులాడి, మంచం మీద వెల్లకిలా మోచేతులమీద వాలిపోయి…ఊఁ…కానీ…అన్నాడు…అని ఓరెండు క్షణాలు ఆగిపోయింది…
‘…చేశావా!…ఆ పని!..’ అన్నాను, నవ్వుతూ..‘.ఛీ ఊరుకోవే! అసలే నే సిగ్గుతో చచ్చిపోతూంటే!..’ అంటూ నన్ను గదిమి..‘…నువ్వు .కళ్ళు మూసుకో జయ్…’ అన్నానే!…తనొప్పుకోలేదు…పైగా కళ్ళని పూర్తిగా విప్పుకుని చూడడం మొదలెట్టాడు…తనవి పెద్దకళ్ళేలే!…ఇంక చేసేది లేక నేనే కళ్ళు మూసుకుని తడుముకుంటూ తన గుండెలమీంచి కిందికి జారడం మొదలెట్టాను…తనూ కిందికి జరగడం తెలుస్తూనే ఉంది…తనతోపాటు నేనూ జారాను…మంచం మీదినుంచి కిందకి జారినట్లున్నాను…కాళ్లకింద సపోర్ట్ పోవడంతో…‘…కెవ్వు…’ మంటూ చేతికందిందాన్ని పట్టుకున్నాను…కణకణలాడే కొలిమిలోంచి అప్పుడే తీసినట్లున్న ఓ కడ్డీ నా అరచేతులమీద చురకలెట్టడంతో…అదేంటో అర్థమై సిగ్గుతో చటుక్కున వదిలేశాను…ఈలోగా మోకాళ్ళు నేలమీదానడంతో పైకి లేవబోయాను…ఓజత చేతులు నా భుజాల్ని నొక్కిపట్టి ఆపేశాయ్…
…ఇందాకటి కాలే కడ్డీ ఇప్పుడు నాగుబ్బల మధ్య దూరింది…పక్కల్నుంచి నా గుబ్బల్ని గ్రిప్ చేసినట్లున్నాడు జయ్…వాట్ని ఊతంగా చేసుకుని నన్ను పైకీ కిందికీ కదపడం మొదలెట్టాడు….కాసేపట్లో ఆకడ్డీ మరింత వేడిగా…గరుకుగా అయిపోయి…నా గుబ్బల్ని మత్తుగా రుద్దుకుంటూంది…నాకూ ఆ రాపిడి బలేగా అనిపించి….దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ…కళ్ళు మూసుకునే జయ్ తొడల మీద చేతులేసి నొక్కుతూ, తన ఊపుడ్లకి సహకరించాను … ఇంతలో నా మెడ కింద తడి తడి గా తగలడం మొదలైంది…ఏం జరుగుతుందో తెలీక…కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి పైకి లేవబోయాను…
‘… కళ్ళు తెరిచి చూడు వకూ…బాలేదా ఈ పని!…’ అంటూ భుజాల్నొత్తేస్తూ నన్నాపేశాడు జయ్!…అర మోడ్పుగా కళ్ళు తెరిచి చూశాను…తన మొడ్డ నా గుబ్బలమధ్య పైకీ కిందికీ కదులుతూంది…మరీ పైకొచ్చినపుడు దానిమీద చర్మం పూర్తిగ వెనక్కెళ్ళి… తడిగా మెరుస్తూన్న ఎర్రటి గుండు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది..‘..దాని తడే మెడకింద తగిలినట్లుంది…’ అనుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…‘…చూడచ్చుగా వకూ…దీన్నే “…టిట్ ఫకింగ్…” అంటారు…ఎలా ఉందిది!?…’….నాకొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది…‘…ఊఁ!!…బానే వుందిలే! ఎవర్తి నేర్పిందీ పాడు పని!…’…అన్నాను నా పెదాలకి మరింత దగ్గరగా వస్తూన్న తడి గుండుని కసిగా చూస్తూ…
…నా కళ్లల్లో కసిని గమనించినట్లున్నాడు జయ్…‘…ఊఁ…కానీరాదూ!…’ అంటూ నా గుబ్బల్ని అదిమేస్తూ తన మొత్తని పైకెత్తాడు…అతగాడి తడి గుండు అందుబాట్లో రావడంతో నాలికని బైటికి జాపి దాన్ని నాకానే!…కొంచెం వగరుగా అనిపించినా కైపెక్కించే దాని వాసన తో అది కవరైపోయింది…మరో సారి నాకాను…ఇంకొంచెం బాగా అనిపించింది…ముచ్చటగా మూడోసారి నాకుదామనుకుంటూంటే … ఆఖరి క్షణంలో వెనక్కి లాగేసుకున్నాడు జయ్ …మరోసారీ అంతేఅయింది…కళ్ళెత్తి జయ్ వైపు చూశాను…కొంటెగా నవ్వుతున్నాడు నా కసి చూసి…
…ఒళ్ళు మండిపోయిందే సంధ్యా నాకు!…నా స్థనాల్ని పిసుకుతున్న తన చేతుల్ని విసురుగా పక్కకి తోసేసి…అతడి మొడ్డని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని…పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి…నాలిక తో కాసేపు గుండుని రుద్ది…కసుక్కున గొంతు దాకా దింపేసుకున్నానే!…‘…ఉఫ్ఫ్…గ్రేట్..’ .అంటూ మూల్గి తన మొడ్డని వెనక్కి లాగేసుకోడానికి ట్రై చేశాడే…చిర్రెత్తుకుపోయిందమ్మానాకు…
దాన్నొదలకుండా…గాఠ్ఠిగా పట్టేసుకుని…తలని ముందుకీ వెనక్కీ ఊపాను… కాసేపట్లో నా నోరు మరింత నిండింది…ఐనా వదలకుండా ఇంకొంచెం సేపు చీకాను… ‘…వకూ!…ఇక చాలు ప్లీజ్…’ అంటూ తన మొడ్దని పట్టేసుకున్న నా వేళ్లని విడదీసి…దాన్ని బయటికి లాగేసుకుంటూంటే…అప్పటికి నా నోట్లో ఉన్న భాగాని మీద కసిగా పళ్ళు దింపేశానే!, ఏమను కుంటాడో జయ్…. అనైనా చూడకుండా!…
‘…ఉఫ్..’ అంటూ నన్ను అదాట్న మంచం మీదికి లాక్కుని… నా తొడల్ని విడదీసి…నా బిళ్ళని అందిన మేరకి నోట్లో ఇరికించుకుని … కసిగా కొరికేసి…నా బొడిపెని ‘…చ్పు ప్ప్…’ అని చప్పుడు చేస్తూ నోట్లోకి పీల్చేసుకున్నాడే!
నే నాపైన ఆగలేకపోయానమ్మా…. జయంత్ అంగాన్ని నా నోట్లోంచి బయటికి తీసేసి…అతడి తలని నాతొడలమధ్యనించి తోసేస్తూ కళ్ళతోనే పైకి రమ్మని ఆహ్వానించా!…ఇంకేముంది….అతడు నన్నెక్కేసి…అప్పటికే చిత్తడి, చిత్తడైపోయిన నా పూరెమ్మల్లోకి పుసుక్కున దిగబడ్డాడు…’ అంత ఉద్రేకంలోనూ…’ …ఇతగాడిది మధుదానంత లావు లేదేమో!…’ అనిపించిందే… ’ అని వకుళ ఓ క్షణం ఆగేసరికి… “…ఏమ్మా…అక్కడ…కలుక్కు…మనలేదా నీకు…” అంటూ కొంటెగా కన్నుగీటాను…దాని తొడలమధ్య చూస్తూ… ’…ఎహే…వినవే…’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టింది…..
…. ’…కానీ…జయంత్ మంచి రసికుడేనే !…తన అంగాన్ని నా మానం లోకి కొసకంటా దిగేసుంచి …రోట్లో బండని తిప్పినట్లు తిప్పేస్తూ ఓనిముషం … దాన్నిబయటికి లాగి…నాబొడిపె కి గుండును ఆనించి స్పర్శాసుఖం అందిస్తూ మరో నిముషం… నా పెదాల చుట్టూ ముద్దులెట్టేసుకున్నాడేగానీ వాటిని టచ్ చేయలేదమ్మా…ఆపైన నేనే ఆగలేక జయంత్ జుత్తుచ్చుకుని…నామీదకి లాక్కుని … నా నాలుకని తన నాలుకకి పెనవేస్తూ అతడి పెదాల్ని జుర్రేసుకుంటూ…తన నడుం చుట్టూ నా తొడల్ని పెనవేసి…తన పిరుదుల పైన మడమలుంచి … నా వైపు బలంగా ఒత్తేసునేసరికి ఇక చూస్కో … విజృంభించిన అతగాడి అంగం నా బొడిపెని ఒత్తేస్తూ నా లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోవడమేంటి… నే బద్దలైన అగ్నిపర్వతంలా ఎగజిమ్మడమేంటి…సెకన్లలో జరిగిపోయిందంటే నమ్ము సంధ్యా!…’ అంది వకుళ…అరమోడ్పు కళ్ళతో నావైపు చూస్తూ పక్కకొత్తిగిల్లింది…
…’ ఎందుకు నమ్మనూ! … ఐదేళ్ళక్రితం జరిగినదాన్ని తల్చుకుని నువ్వీరోజూ బెడ్ షీట్ మీద తెల్ల చుక్కలు పెట్టేస్తూంటే !!…ఊఁ…కానీ…ఎంత సేపు వాయించాడేంటి…ఆ తర్వాత…’ అన్నాను…అరచేతుల్ని నా తొడలమధ్య ఒత్తుకుని అంతకుముందది కూర్చున్న స్థలం వైపు చూస్తూ… ’…ఏమో!…నాకుతెలీదు… ఉయ్యాల్లో ఊపుతున్నట్లున్న మంచంకుదుపులకి నాకు మత్తు కమ్మేసినట్లుంది… మరుగుతూన్న గంజి లాంటి అతగాడి వీర్యం నా పూరెమ్మల్ని చురుక్కు మనిపించేదాకా నాకు తెలివి రాలేదు…’ అంది వకుళ…కింది చూపులు చూస్తూ…
’…పోన్లేమ్మా… ఆ…వివరాలు చెప్పద్దులే… పోనీ ఇదొక్కటీ చెప్పు…రాత్రంతా జాగారం చేశారా.!!..’ అన్నాను దాన్ని మాటల్తో పొడుస్తూ…’…ఉహూఁ…ఆ తర్వాత నాకు నిద్ర పట్టినట్లుంది…ఓ రాత్రి వేళ నామీదెవరో ఎక్కినట్లనిపించింది… “…రెండ్రోజుల్నీంచీ నిద్ర లేదు మధూ…పడుక్కోనీ!..”.అంటూనే తొడలిప్పుకున్నానుట…తన పని కానిచ్చుకుని తనూ నిద్దరోయినట్లున్నాడు జయంత్…..తెల్లవారుఝామున లేపి…”…మళ్ళీ ఎప్పుడు వీలౌతుందో!…” అంటూ ఓ పావుగంట పైన నన్ను దున్నేసి… ” …నువ్వెప్పుడూ ఆ పనికి సిధ్ధమే…పైకి నాటకాలాడుతావ్…” అంటూ చెప్పాడావిషయం…’ అంది వకుళ ఎర్రబడ్డ మొహంతో…
’…అదేమిటీ!…ఆరోజాదివారమేగదా!!…ఉండిపోలేదా!!!…’ అన్నాను ఆశ్చర్యంగా… ’…లేదే…ఆడుకోడానికి వాళ్ళ పిల్లలూ ఇంట్లోలేకపోవడంతో…రోహిత్ మావెనకే ఉంటాడు…ఇంకేంటి ప్రయోజనం…’ అనిపించి…బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసింతర్వాత ఇంటికొచ్చేశాను రోహిత్ ని తీసుకుని… ఒహ్…బ్రెడ్-ఆమ్లెట్ శాండ్విచెస్ ని నేను లేచేసరికే రెడీ చేశాడులే జయంత్…’ అంది వకుళ సిగ్గులొలకపోస్తూ….. ’…ఓహ్….ఎంత జాణవే… జయంత్ తో నీక్కావలసిన గ్రంధం నడిపేసి…మొగుడింటికొచ్చేసరికి పతివ్రతలా ఎదురొద్దామని నీ ఎత్తు!…అవునా!!…’ అంటూ దాని బుగ్గ మీద చూపుడువేల్తో పొడిచాను… ’…నిజానికి నేను ఆ ఆలోచన తోనే ఇల్లు చేరినా ఫలితం లేకపోయింది సంధ్యా!…’ అంది వకుళ భారంగా నిష్టూరుస్తూ… ’…ఏం…’ అన్నాను ఓదార్పుగా…
….’ నేను టాక్సీ దిగి రోహిత్ ని ఎత్తుకుని ఇంట్లోకడుగెట్టేసరికి సోఫాలో మధు…ఎవరితోనో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు సెల్ ఫొన్లో…నన్నూ పిల్లాడ్నీ చూడగానే…” …మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా….” నంటూ లైన్ కట్ చేసి…అదే నవ్వు మొహంతొ నన్ను పలకరించి కొడుకుని దగ్గరకి తీసుకున్నాడే…’…మా ఫ్రెండ్…జయవాళ్ళింటికి వెళ్ళాం…’ అన్నాను మధు అడక్కపోయినా… ’ …ఆహాఁ…బ్రేక్ ఫాస్ట్ రడీ చేశా…బ్రెడ్-ఆమ్లెట్ శాండ్విచెస్ …టేబుల్ మీదున్నాయ్…’ అన్నాడు… ’ నే నూ …అమ్మా…జయంకుల్ ఇంట్లో అవే తిన్నాం…’ అన్నాడు రోహిత్ వచ్చీరాని మాటల్లో…తలెక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలీక బాత్రూంలోకి పరిగెత్తానే!…’ అంది వకుళ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
’… చాటుమాటుగా జరిగినా ఇదంతా మధుకి తెలిసే జరిగిందికదా వకూ! ఎందుకు బాధ పడ్తావ్….’ అంటూ దాన్ని ఓదార్చి….’…తర్వాతేంజరిగిందేంటి!…’ అంటూ వకుళని మళ్ళీ మూడ్ లోకి పట్టుకొచ్చాను… కొద్ది సేపు తర్వాత వకుళ మళ్ళీ మొదలెట్టింది ’…. ఎందుకో గానీ…ఒకళ్ళ నొకళ్ళు సూటిగా చూడలేకపోయాం సంధ్యా! పగలంతా రోహిత్ ని ఆడిస్తూ…కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, పన్లు చేసుకుంటూ రోజు గడిపేశామే కానీ…ఎవ్వరం బైట పడలేదు… సాయంత్రం ఎవరో ప్రెండ్స్ వచ్చారు…టైం పాసైపోయింది….రాత్రి భోజనాల దగ్గర మాత్రం ఒకళ్ళ నొకళ్ళు.మాటలతో పొడుచుకున్నాం …మరొకళ్ళు మొదలుపెడతారని .. .నేనే మొదలెట్టాలే….’…గత రెండ్రోజుల్నించీ అంతలిసిపోయావా?…ఇందాకట్నీంచీ తూలుతున్నావ్!…’ అన్నాను కొంచెం కసిగా!… ’…అవును.. ’ అన్నాడు సీరియస్ గా…. ’…ఏంటి…నీ పెదాలు బాగా వాచిపోయాయ్!?…ఏదైనా కుట్టిందా!…’ అన్నాడు కొంచెం ఈర్ష్యగా…నే వెంటనే తలదించుకున్నాను… సిగ్గుతో…
ఆ రాత్రి మాత్రం మధు రెచ్చిపోయి…నాకూపిరాడకుండా ఓరెండు క్షణాలు నా పెదాల్నాక్రమించేసి…నన్నో పావుగంట…కసిగా… ఆగకుండా దున్నేసి నా మీదే సోలిపోయాడే!…తర్వాత నాకూ నిద్దరట్టేసింది……తెల్లారేలోగా మధు నన్ను మరో రెండు సార్లదరగొట్టేశాడమ్మా!!…కాపోతే….వదిలేసే ముందు ప్రతిసారీ ’..శైలూ..’. మూల్గి…పిచికారీ కొట్టేశాడు .’…ఎందుకమ్మా ఇంత ఆవేశం!…నేను నీదాన్నేగా…’ అన్నాను….’…మూడోసారి పనైపోయిన తర్వాత నా గుబ్బలమీద సోలిపోయి రొప్పుతున్న మధు చెమట తుడిచి..’…అవునూ… ఏదో శ్…శ్…’ అని పలవరిస్తున్నావ్…ఎవరేంటి!….’. అన్నాను…ఏమైనా చెప్తాడేమోనని…..తనేం మాట్లాడలేదు…కాసేపు తర్వాత…’…ఏం చేసిందేంటి మీ ఫ్రెండ్ జయ!?… ..ఏ…ఏయ్… జయ్…నెమ్మదీ…మా ఆయన పూనాడా నీకు…’ అన్నావులే నిన్న రాత్రి.!…’ అన్నాడు మధు..ఈర్ష్యగా …నాకు తలకొట్టేసినట్లైందమ్మా! ’… మరోసారి ఈపని చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నానే!… ’ అని ఆపింది వకుళ…
‘’…అంటే మీ జంటలు…మళ్ళీ కలుసుకోలేదా!…’ అనడిగాను… ’…కుక్క తోకలు కావమ్మా మన బుధ్ధులూ!… …వకూ…ఇవాళ మిట్టల్స్ మనింటికి డిన్నర్కి వస్తున్నారు… జస్ట్…డిన్నరే… మనం వాళ్ళింటికెళ్ళింతర్వాత…వాళ్లని మనింటికి పిలవకపోతే బాగోదుగా!…’అంటూ బ్రతిమాలాడు మధు…ఓ రెండు వారాల తర్వాత… ‘…సరే…వాళ్ళని తొందర గానే పంపించేయాలి మరి…’…అంటూ బెట్టు చేస్తునే ఒప్పుకున్నాను…నాక్కూడా అక్కడ చిమచిమలాడ్డంతో…
… ఏం కానట్టే మాట్లాడుకున్నాం…పిల్లల్ని ఆడిస్తూనే దొంగ చూపులు చూసుకున్నాం…వీలైనప్పుడు తడుముకున్నాం…నేనూ,జయ్…శైలజ, మధు… డిన్నర్ పూర్తి చేసింతర్వాత… ‘…ఇక వెళ్తాం…పిల్లలు పడుక్కుంటారేమో!…’ అంటూ లేవబోయాడు జయంత్…కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్న తర్వాత…’…అంతగా పడుక్కుంటే కారు వెనక సీట్లో పడుక్కోపెట్టచ్చు…కాసేపు కూర్చోండి…’ అన్నాడు మధు… శైలజని తమకంగా చూస్తూ… నేనూ కూర్చోమని జయంత్ కి కళ్ళతోనే సైగ చేశాను…నాకూ చిర చిరలాడడంతో … ఓ పావుగంట తర్వాత చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూం లో పిల్లల్ని పడుక్కోబెట్టి వచ్చాం, నేనూ, శైలజా …మళ్ళీ కబుర్లు…
…తొమ్మిదవుతూంటే నా చూపులూ, మధు చూపులూ ఓ క్షణం కలుసుకుని, విడిపోయాయి…మా ఏరియాలో పవర్కట్…తొమ్మిది నుండి తొమ్మిదిన్నరవరకూ…అని మా ఇద్దరికీ తెలుసు…నా గుండెలు దడదడా కొట్టుకున్నాయి…గడియారం తొమ్మిదిగంటలు కొడ్తూంటే… లైట్లాఫ్ కావడమాలస్యం…’….ఉమ్మ్…’ అన్న శైలజ మూల్గు సన్నగా వినిపించడం….జయంత్ చేతులు నన్ను చుట్టేయడం…ఒకేసారి జరిగాయి…రెండు నిముషాలు కౌగిలిననుభవించానో…లేదో…’…గుప్పు…’న లైట్లు వెలిగాయ్…
…’.పవర్ కట్ తీశేశారా!.’ అనుకుంటూ..జయంత్ కౌగిలినుండి బయటపడి సిగ్గుతో నేలచూపులు చూస్తూ ఉండిపోయిన నాకు. ’…మీరు మాస్టర్ బెడ్ కి…మేం…గెస్ట్ బెడ్ కి…’ అంటూన్న మధు గొంతు వినిపించేసరికి ఓరగా తనవైపు చూశాను… అప్పటికే శైలజని గెస్ట్ బెడ్రూం వైపు తీసికెళ్తున్నాడు…నాకూ ఒళ్ళు మండి జయ్ చేయుచ్చుకుని పై ఫ్లోర్ లో మాస్టర్ బెడ్రూంకి దారితీస్తూ మరోసారి మధు వైపు చూశాను…ఈసారి మాకళ్ళు కలిశాయి… తన మొహంలో ఫీలింగ్ అర్థం కాలేదు… కోపంతో కలిసిన ఉద్రేకమా… ’…టు హెల్ విత్ ఇట్…’ అనుకుని అడుగు ముందుకేశాను…
… తెల్లారుతూండగా…’…ఈ రోజు శనివారం వకూ!…’ అంటూ గుర్తుచేసి నన్ను మూడోసారి రెచ్చగొట్టి అనుభవించడంతో నేనూ ,జయంత్ ఎనిమిది దాటుతూండగా లేచి కిందికి దిగేసరికి…ఆయాసంతో ఎగసెగసి పడుతున్న స్తనాలతో…కొంటెగా నవ్వుతూన్న కళ్ళతో…గెస్ట్ బెడ్ రూం నుంచి బాణంలా బయటికి దూసుకొచ్చిన శైలజ ఎదురుగా వచ్చిన జయంత్ ని డీకొట్టకుండా చేతుల్తో ఆపుకునే ప్రయత్నం లో అతడ్ని వెనకే ఉన్న నామీదకి తోసేసి… తను రిబౌండ్ అయి ’… ఏయ్ శైలూ…’ అంటూవెనకే పరిగెత్తుకొస్తూన్న మధుని మాత్రం తప్పించుకోలేక తన గుబ్బలు అప్పచ్చుల్లా అణిగిపోయేలా మధు చాతీ మీద పడి …తన కౌగిలి లో గువ్వపిట్టలా ఒదిగిపోయి…ఎర్రబడ్డ బుగ్గల్తో మా వైపు చూసింది…
…శైలజ తోసేయడంతో ఆపుకునే ప్రయత్నంలో వెనక్కి తిరిగిన జయంత్ ని నేను డీకొట్టాను…తన చాతీకి నా గుబ్బల్నొత్తేస్తూ జయంత్ మీద పడ్డాను …అనుకోకుండా నాచూపులు మధు చూపుల్తో కలవడంతో సిగ్గుతో మొగ్గలా ముడుచుకుపోయాను…రెండు జంటలూ కోలుకునేటప్పటికి రెండు మూడు నిముషాలు పట్టింది…ఆడాళ్ళం వంటింట్లోకి పరిగెట్టాం బ్రేక్ ఫాస్ట్ రెడీ చేసే నెపంతో…ఓ పది నిముషాల్లో ఆ పని పూర్తి చేసి…కాఫీలుచ్చుకుని హాల్లోకెళ్ళాం ‘…గర్ల్స్…పిల్లలింకా లేచినట్లు లేరు!…’ అన్నాడు జయ్…కాఫీ అందుకుంటూ నాకు కొంటెగా కన్ను గీటి…ఒళ్ళు ఝల్లు మంటూంటే మధువైపు బెరుకుగా చూశాను… ‘…గో ఎహెడ్…’ అన్నట్లు తలూపాడు మధు…కాఫీలైంతర్వాత…బ్రేక్ ఫాస్ట్ ట్రేలుచ్చుకుని…నేనూ, జయ్ గెస్ట్ రూంకి…మధు , శైలూ…మాస్టర్ బెడ్ కి…లంచ్ చేసితర్వాతే వాళ్ళు వెళ్ళారారోజు…
వాళ్ల కార్ స్టార్ట్ కాగానే ‘… ఎన్ని రౌండ్లయ్యాయేంటీ నిన్న రాత్రినుంచీ!…’ అనడిగాడే మధు…‘…ఛీ…సిగ్గులేని మాటలు మాట్లాడకు…’ అన్నాను, కార్లోంచి చెయ్యూపుతున్న జయ్ కి నేనూ చెయ్యూపుతూ… ‘…చెప్పు…ఎన్ని సార్లు…దెంగాడు… నిన్ను…’….అని రెట్టించాడు మధు….‘…మూడు…ప్లస్ రెండు…మొత్తం ఐదుసార్లు చేశాడు నన్ను…చేసిన ప్రతిసారీ ఐదు నిముషాలదాకా ఊపిరి తిప్పుకో లేకపోయాను…అన్నానే సంధ్యా ఒళ్ళు మండి…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 24 appeared first on Telugu Sex Stories.