భర్తల మార్పిడి – భాగం 35

..‘…అంటే నా భార్యని రేప్ చేశావన్నమాట!…’ అన్నాడు నామొగుడు…తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో!…‘…నిద్ర మత్తులో తెలీలేదు గురూ!…’ అని వికాస్ తో చెప్పి…‘…కదా సంధ్యా!…’ అంటూ నన్నూ సాక్ష్యం పలకమని బ్రతిమాలాడు…మగాళ్ళ నాటకాలు వినేసరికి నాకూ మజాగా అనిపించి…‘…అవును వికాస్, మధు నన్నేం రేప్ చెయ్యలేదులే!… అన్నాను, చిరునవ్వుతో నా మొగుడి వైపు చూస్తూ!…‘…మరైతే కెవ్వుమని ఎందుకరిచావ్!…’ అన్నాడు వికాస్ వేడిగా…దాంతో తను అప్పడికీ డ్రామా ఆపట్లేదని గ్రహించి…‘…పశువులా మీదడిపోయి…ఎద్దులా దిగడిపోతే…మొర్రో మని మొత్తుకోనేంటీ!…’ అన్నాను …నేనూ నా పాత్రని పోషిస్తూ!
…దాంతో గొల్లుమని నవ్వారు…మగాళ్ళిద్దరూ ‘…కానీ వికాస్, ఈ మాట మాత్రం నిజం…సంధ్య కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయ్ ఆ గెంటుకి…సారీ చెప్పుకున్నాననుకో!… బహుశా తన పూరెమ్మలు వకుళ వాటికంటే బాగా బిగువనుకుంటా!…’ అంటూ నన్ను కాంప్లిమెంట్ చేసేసరికి…‘…పొరిగింటి పుల్లకూర…’ అంది వకుళ …ఎర్రగా కందిపోయిన మొహంతో తన మొగుడివైపు కొరకొరా చూస్తూ!…‘…నిజం వకూ!…ఆ గెంటుకి వెంటనే ఎగ జిమ్మేసినా,
ఆ తర్వాత పోటు పోటు కీ , చెమ్మ ఊరిపోయినా, మరో పది పోట్లదాకా నా మొడ్డని విడిచి పెట్టలేదంటే నమ్ము వకూ నీ ఫ్రెండ్ పూరెమ్మలు!…’ అని దానితో చెప్పి…‘…సారీ గురూ!…ఆ ఉద్రేకంలో మీ ఆవిడని కసిగా అనుభవించి…తను…వద్దు, వద్దు…బయటికి తీసేయ్…అంటూ విలవిల్లాడుతున్నా వినకుండా…కొసకంటా తన పూకు లోపలికి దింపి కార్చేసుకున్నాగురూ!…ఇద్దరం రెచ్చిపోయున్నామేమో!…బెడ్ షీటంతా తడి తడి…’ అన్నాడు మధు… కింది చూపులు చూస్తూ!
…వకుళ థంబ్స్ అప్ కి నేనూ అలాగే బదులు చెప్తూ, ఓర కంట నా మొగుడివైపు చూశాను…తన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో! అని!…
తన మొహం లో రియాక్షన్ కనిపించకపోయినా దవడలు బిగుసుకున్నాయా…అనిపించింది… ‘….అది సరేలే!…ఈ విషయం చెప్పు మధూ! …వద్దు, వద్దు…బయటికి తీసేయ్…అంటూసంధ్య విలవిల్లాడిందన్నావుకదా!…ఆ టైంలో తొడలు ముడిచేసుకుందా?…’ అని అడిగాడు … ‘…అది గుర్తు లేదుగానీ ఎందుకో…నా మెడ చుట్టూ చేతులు చుట్టేసి నన్ను బల్లిలా అతుక్కుపోయింది గురూ!…’ అని మధు అంటూంటే…‘…బలే…’ అంటూ తన ఎడం చేతి వేళ్లతో నా నడుం మీద కితకితలెట్టాడు వికాస్…ఎహ్…ఆగు… అంటూ కుడి పక్కకి జరిగాను…
…అంతే!…నా కుడి స్థనం మెలితిరిగిపోయింది… ఇష్ష్ … అని మూల్గి…ఛీ!…వదులు వికాస్!!…అందరిముందూ ఏంటీ పాడుపని…’అంటూ సన్నగా గొణిగి, ఆ పని చేస్తూన్న అదుపులేని చేతిని గీరి, పక్కలకి తోసేస్తూ, ఓరకంటితో వెనక్కి చూశాను…‘…ఉఫ్ఫ్’ …అంటూ చేతిని విదిలిస్తూన్నమధు కనిపించాడు …తనా!…ఈ పని చేస్త!…హోటల్ రూంలో…వాట్ని…నలిపి, నలిపి పెట్టింది చాలక ఇప్పుడు మళ్ళీనా!?…అదీ నా మొగుడి ముందు!!…అనుకునే సరికి…సిగ్గుతో నా ప్రాణాలు చచ్చిపోయాయి…ఇంతలో…‘…ఎందుకు సంధ్యా!…అలా అతుక్కుపోయావ్ మధుని!?…’ అంటూ…వికాస్ పరామర్శ…నాకు ఒళ్ళు మండి పోయింది…కళ్లతో చూసీ,ఎందుకో తెలీనట్లడగకు…ఇలాంటి మొరటు మనుషుల్నించి…వీట్ని రక్షించుకోడంకోసమే!…అన్నాను, ఎగిసిపడుతూన్న నా గుబ్బలవైపు ఓ సారి కనురెప్పల్ని వాల్చి…మధు వైపు కొరకొరా చూస్తూ…
‘…ఏం బింకం గురూ మీ ఆవిడ చనుగుబ్బలు!…చేతుల్లో ఇమిడినట్లుంటాయిగానీ అస్సలు లొంగవు సుమా!…అది చాలనట్లు పైమొనలు గుచ్చుకోడం కూడానూ!’ అన్నాడు మధు మత్తుగా…‘… రెచ్చిపోతే అలా చింత పిక్కల్లా బిగుసుకుపోతాయిలే, మా ఆవిడవి…పన్నెండేళ్ళుగా నాకు లొంగనివి…నీకు రెండు గంటల్లో ఎలా లొంగుతాయీ!…ఇక మీ ఆవిడ స్థనాలైతే చేతుల్లో ఇమడవ్ కూడానూ!….ఇంక వాటి మీది మొనలు ఏంపొడుగు!…గుబ్బల మధ్య మొహం రుద్దుకుంటూంటే, చెవుల్లో ఒకటే కితకితలు…సంధ్య వాటికి డెఫినిట్ గా డబలుంటాయి… రెండంగుళాలు …కనీసం అంగుళంన్నరుండవూ!?…’ అంటూ మధువైపు చూశాడు నా మొగుడు…‘…ఏమో వికాస్ …నేనెప్పుడూ కొలవలేదు… అవకాశమున్నపుడల్లా నలపడమే!…దాంతో సాగాయేమో!?…’ అంటూ పెద్దగా నవ్వాడు మధు…వికాస్ కూడా జతకలిపాడు…ఇంతలో ‘…పమ్…పమ్…’ అంటూ కార్ హారన్ ..రిథ్ మిక్ గా చిన్న చిన్న శబ్దాలు చేయడం మొదలెట్టింది…
‘…అనుమానముంటే అటు చూడు…మూడ్ లోకొచ్చేసిన మీ ఆవిడ చనుమొనలు హారన్ బ్లాక్ ని ఎలా మీటుతున్నాయో ’ అన్నాడు వికాస్…ఒక్కసారి వకుళ వైపు చూపులు తిప్పాం,…నేనూ, దాని మొగుడూ!…నిజమే!…అదేసుకున్న తెల్లటి,పల్చటి,టాప్ లోంచి…దాని ముదురు గులాబిరంగు చను మొనలు పొడుచుకొచ్చి…హారన్ బ్లాక్ ని అప్పుడప్పుడు ముద్దెట్టుకుంటూన్నాయి…
‘…నిజమే వకూ !…నీ స్థనాలు ఉబ్బాయి…చనుమొనలు పొటకరించాయ్!…అందుకోసమేనేమో!…హారన్ ని టిమ టిమ లాడిస్తున్నాయవి…ఎందుకంటావ్ ? …’ అని అడిగాడు మధు…ముందరికి వంగి దాని ఛాతీని పరి శీలించి చూస్తూ…దానికి కాలిందనుకుంటా! ‘…నీ ఫ్రెండ్ పుణ్యమే!…తెగ చీకి, సాగదీశాడు…వాటిని… ’ అని ఘాటుగా సమాధానం చెప్పింది వకుళ….‘…సారీ వకూ! నా తప్పు దిద్దుకుంటాను…’ అంటూ చటుక్కున ముందుకి వంగి…ఎడం చేయి చూపుడువేలుతో దాని ఎడం చనుమొనని ఓ అర క్షణం నిమిరి లోపలికొత్తాడు వికాస్… అది వెయ్యి వోల్టుల షాక్ తిన్నదానిలా వణికి .‘…ఛీ!…’ అంటూ వికాస్ చేతి మీద ఫాఠ్ మనేలా కొట్టేసరికి…స్టీరింగ్ కొద్దిగా వణికింది..‘…ఈ సిగ్గులేని మగాళ్లు మెలుకువగా ఉంటే డ్రైవ్ చెయ్యలేమే వకూ!…ఆ ముందు కనిపిస్తూన్న ధాబా దగ్గరాపు…చాయ్ తాగుదాం…’ అన్నాను…‘…అవును…’అంటూ మరో రెండు నిముషాల్లో ఆపింది…
….తొడల మధ్య తడిని అరచేతుల్తో ఒత్తుకుంటూ కుర్చీల్లో కూలబడ్డాం…నేనూ వకుళా…ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ…ఎవరిపక్కనెవరు కూర్చుంటున్నామో గమనించనట్లు కూర్చుంటూన్న మగాళ్ళతో ….‘…ఆర్డర్ సర్స్…’ అంటూన్న సూపర్వైజర్ గొంతులో ధ్వనించిన ఆశ్చర్యాన్ని గమనించి, పక్క చూపులు చూస్తూ, తలలెత్తాం…నా పక్క మధు,దాని పక్క నామొగుడూ ఉన్నారు.‘…ఏం తిందాం గర్ల్స్…’ అన్నాడు వికాస్…గ్లాస్ టాప్ టేబుల్ కావడంతో దాని తొడకి తన తొడని పని కట్టుకుని రుద్దడం కనిపిస్తూనే ఉంది!…మధుకూడా అది చూసినట్లున్నాడు…‘…చెప్పు సందూ…’ అన్నాడు, నాతొడలమధ్య సందు లో తన అరచెయ్యి దూరుస్తూ…మేమేం చెప్పకపోతే, వాడే ఏదో సజస్ట్ చేశాడు…నవ్వుని అణుచుకుంటూ! …ఓకే చేశారు మగాళ్ళు…చేస్తూన్న పనిని మానకుండా!
‘…సిగ్గులేకుండా పబ్లిక్ ప్లేస్ లో…ఇలా…కూర్చోడమే కాకుండా…ఏంటీ పాడు పన్లూ!…’ అని గొణిగాను…వాడెళ్లిపోయాక నా కుర్చీని మధు నుంచి దూరంగా జరుపుకుంటూ…‘…అవును…అసలే ధాబా స్టాఫ్ మన వ్యవహారాన్ని పసికట్టినట్లున్నారుకూడానూ!…’ అంది వకుళ తన మొగుడ్ని కొరకొరా చూస్తూ…‘…వాళ్ళ మొహం!…వాళ్ళకెలా తెలుస్తూంది, మనం పార్ట్నర్స్ మారినట్లు!?…’ అంటూ వకుళ తొడని ఒత్తాడు నా మొగుడు…‘…మన ఒంటి రంగులు, మొహాలూ చాలు…ఎవరెవరు అసలు పార్ట్నర్సో తెలుసుకోడానికి…’ అన్నాను…నా మొగుడ్ని కాల్చేసేలా చూస్తూ…మగాళ్లు పెద్దగా నవ్వారు…సిగ్గులేకుండా!… ఇంతలో ఏవో స్నాక్స్, టీ, సర్వ్ అయ్యాయి…
చూపుల్తో మా పెదాల వంపుల్నీ, గుబ్బల కదలికల్నీ తడిమేస్తూ, స్నాక్స్ తోబాటు మమ్మల్నీ నవిలేస్తూన్నట్లు కసిగా చూస్తూ…ఉత్సాహంగా కబుర్లు చెప్పేస్తూన్న మొగుళ్ల కళ్లల్లోకి సూటిగా చూడలేక…‘…ఆఁ…ఊఁ…’ వంటి పొడి మాటల్తో వాళ్ల ప్రశ్నలకి తలలొంచుకునే బదులు చెప్తూ గబగబా వాటిని పూర్తి చేసి, లేచాం…‘…ఆగండి…’ అంటూ మా చేతులుచ్చుకుని ఆపారు…పరాగ్గా ఉన్నామేమో!…మా ప్రజెంట్ పార్ట్నర్స్ ఒళ్ళల్లో పడ్డాం…వెంటనే తెప్పరిల్లి, చటుక్కున లేచాం, నేనూ, వకుళా!… ఎక్కడ చేతులేస్తూన్నామో గమనించకుండా… కొంటె నవ్వుల్తో,లేస్తూన్న మగాళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూడలేక ఒక్క పరుగున కారు వెనక సీట్లో దూరాం… ‘…అటు చూడు!… అడంగు (…డెస్టినేషన్…) చేరేలోపు మరో పోటు తప్పదేమోనే సంధ్యా!…’ అంది వకుళ…కొద్దిగా జీరబోయిన గొంతుతో…కారు వైపు వస్తూన్న మా మొగుళ్ల వైపు సైగ చేస్తూ…‘…నిజమేనమ్మా!…’అన్నాను…మడ్డల్ని సవిరించుకుంటూ వసూన్న వాళ్ల కళ్ళల్లో పశువాంఛ చూసి…
‘…ఏం చేద్దాం?…’ అని ప్రశ్న వేసినా…‘…నిద్ర నటిస్తే పోలా!…’ అని సమాధానం కూడా చెప్పి, కళ్ళు మూసుకుందది…‘…దొంగ నిద్రలు…అంటూ వెక్కిరిస్తారేమోనే!…’ అంటూనే, నేనూ అదే పని చేశాను…అలిసిపోయున్నామేమో!…కొద్ది క్షణాల్లో కన్నంటింది….
…కారు కుదుపులకి కొద్దిగా మెలుకొవొచ్చినా, అలాగే బధ్ధకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాను ‘….ఇంకా నిద్దర్లో ఉన్న నా చెవుల్లో, మెడమీదామత్తెక్కించే తియ్యటి వాసన నింపుకున్న వెచ్చటి ఆడగాలి సోకుతూంటే…సంధ్యేమో!…అనుకున్నా … కానీ, నా వీపుని… పొడుగాటి, మెత్తటి, ముళ్ళు తగిలీ తగలనట్లు గీరుతూంటే…తను…కాదని అర్థమైపోయినా…ఎవరైతేనేంలే!…బిగుతు చళ్ల ఆడది…అనుకుని, ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ అలాగే ఉండిపోయాను …ఇంతలో ‘…లేవవూ !…టైం అయింది…’..అంటూన్న గొంతు వినే సరికి ఎవరో అర్థమై, నాది…లేచిపోయినా…ఆవిడ ఎందాకా వెళ్తుందో చూద్దాం…అనిపించి …ఊఁ…అని గొణిగి, కొద్దిగా దూరంగా జరిగాను…
…వెంటనే నా వీపుమీద…ముళ్ళ ఒత్తిడి పెరిగింది…ఆ శాల్తీ సన్నని వేళ్ళు నా దండల్నీ, ఛాతీ కండల్నీ, కాసేపు ట్రేస్ చేసి…నా చనుమొనల్ని సున్నితంగా పుణికి వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి గురూ !…’ అంటూన్న వికాస్ గొంతు నా చెవిన పడడంతో నాకు మెలుకువొచ్చినా, కళ్లు తెరవకుండా వింటూ ఉండిపోయాను…‘…ఊఁ…కానీ!…’ అన్నాడు మధు..ఈర్ష్యని కష్టం మీద దాచుకుంటూన్నట్లు …తన గొంతులో తెలుస్తూనే ఉంది!…
‘…ఇంకా ఏమేం చేస్తూందో!…అని ఆశగా ఎదురుచూస్తూన్న నాకు డిజెప్పాయింట్మెంట్ అనిపించినా, అలాగే నిద్ర నటిస్తూ ఉండిపోయాను……కాసేపట్లో నా నిరీక్షణ ఫలించింది… ఏయ్!…లే!!…అంటూ ఆవిడ నా చెవి తమ్మని మునిపళ్ళతో కొరుకుతూ తన చెయ్యిని నా నడుం మీదినుంచి జార్చి, బొడ్డులో చూపుడువేలెట్టి తిప్పడం మొదలెట్టిందిగురూ!…దాంతో నా మొడ్డ బిగుసుకుపోయింది…తనింకెంత దూరం వెళ్తుందో చూద్దామని, కంట్రోల్ చేసుకుంటూఅలాగే ఉండిపోయాను…మరుక్షణం ఆ వేళ్ళు నా పొత్తికడుపు మీద పొడుగాటి సున్నాలు చుడుతూంటే…నా చెవిలో మంద్రంగా..ఒకటి, రెండు… అబ్బ… మధ్యలో ఇదేంటీ…ఐదు…ఆరు …అన్న తమకపు లెక్కింపుతో బాటు…నా మొడ్డ గుండు మీద చురుక్కుమనే సరికి వెలకిలా తిరిగి, కళ్ళు తెరిచి చూసుకున్నాను…పూర్తిగా నిగిడిపోయిన నా…మొడ్డ…ఆవిడ లెక్కకి అడ్డొచ్చిందని, దాన్ని…పక్కకి తోసే ప్రయత్నంలో ఆవిడ గోళ్ళు గీరుకున్నాయనీ అర్థమైపోయింది గురూ!…’ అంటూ మళ్ళీ ఆగాడు వికాస్…
…‘…వెంటనే…మీదడిపోయి…నీ మొడ్డ ని కొరికేసిందా ఆవిడ!?…’ అంటూన్న మధు గొంతులో కసి…ఈర్ష్య…కొంచెం పెద్దగా వినిపించడంతో ఓర కంటితో వకుళ వైపుచూశాను…‘…ఛీ!…నేనంత బుధ్ధిమాలిన పనేంచెయ్యలేదు…చెక్కపేడుని కొరుకుతారేంటీ ఎవరైనా!?…’ అంటూందది…సన్నటి స్వరం తో…తన మనస్సుతో చెప్పుకుంటూన్నట్లు… అది చెవిన పడి వెనక్కి తిరిగిన దాని మొగుడితో చూపులు కలిశాయేమో …దాని బుగ్గల్లో ఎఱ్ఱ గులాబీలు విరబూచున్నాయి …‘…మరి…నా…వృషణాల మీదా … నా…దాని…కాండం మీద తాజా పళ్లగాట్లెలా వచ్చాయో! …అనుమానముంటే చూపిస్తా!…’ అన్నాడు నా మొగుడు …చిలిపితనం నిండిన స్వరంతో…‘…నోరు మూయి వికాస్…’ అని నా మొగుడ్ని గదమాయించాను…వకుళకి ఒత్తాసుగా…
‘…అక్కడ… అస్సలు జుత్తు లేకపోడంతో…ముచ్చట పడిందేమోలే గురూ మా ఆవిడ!…’ … అన్నాడు మధు…‘…తీగలల్లుకున్న మద్దిమానులా…చిక్కటి జుత్తు మధ్య నుంచి నిగిడిన …నీ…దాన్ని…చూసి మా ఆవిడ ముచ్చటపడినట్లుగానా!?…’ అన్నాడు వికాస్…చిలిపితనం ఉట్టిపడే గొంతుతో నా వైపు ఓరగా చూస్తూ….‘…ఇంకాగలేను గురూ…ఎక్కడైనా కారు ఆపేసేయ్!…’ అన్నాడు మధు…కసిగా నా వైపు చూస్తూ…‘…అదో!…అల్లోట ఆపుతా!…నాదీ…స్టీరింగ్ వీల్ లో చిక్కుకుంటూందేమో!…అని భయంగా ఉంది…’ అన్నాడు వికాస్…కార్ ని స్లో చేస్తూ…మరో రెండు క్షణాల్లో కార్ ఓ చెట్టు చాటున ఆగింది…
…‘నువ్విలా వచ్చేసేయ్ మధూ!…’ అన్నాడు, డ్రైవర్ సీట్ లోంచి దిగిన వికాస్ కార్ వెనకనించి తిరిగి, వకుళ పక్కన దూరుతూ…‘…స్థలమెక్కడుందీ!?…నేనూ, మీ ఆవిడ ముందు సీట్లోకెళ్తాంలే!…రా సంధ్యా!! ’ అన్నాడు మధు…కిందికి దిగి…ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ!… సిగ్గు తో నే తల దించుకుని దిగబోతూంటే…‘…ఎహే!…ఆగు ’…అంటూనన్ను చెయ్యుచ్చుకుని ఆపి…‘బోలెడంత స్థలం!…’ అంటూ వకుళని తన ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు… ‘…నిజమే!…’ అంటూ మధు లోపలికి దూరబోయాడు…‘…మరీ ఇంత…నీ…పక్కనేనా!?…’ …అని గునిశాను…ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో, నా మొగుడి వైపు చూస్తూ…‘…పతివ్రతలా ఫోజులు కొట్టకు,…ఆ వెంకట్ గాడితో నా ఒళ్ళో పడుక్కునే దున్నించుకున్నావుగా!…’ అన్నాడు వకుళ స్థనాల్ని కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచి చేతుల్లో ఇముడ్చుకుంటూ!…‘…ఏదో!…సగం చీకట్లో కనక!…’ అన్నాను తల దించుకుని…
‘…ఆ మొహమాటం పోవాలంటే… రాత్రికి … వీళ్ళనిద్దర్నీ…పూర్తిగా బట్టలూడదీసి…కింగ్ సైజ్ బెడ్ మీద…పక్కపక్కనే పడుకోబెట్టి…మార్చి,మార్చి దెంగాలి గురూ మనం!..’ అన్నాడు మధు…‘…ఆ పప్పులేం ఉడకవులే…అయ్యగారూ!…’ అంది వకుళ…తన మొగుడ్ని కవ్విస్తూ…‘…ఎందుకో!…’ అన్నాడు మధు… తన భార్య స్థనాలమీద నాట్యం చేస్తూన్న వికాస్ వేళ్లని గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ…‘…ఛీ!…ఏంటా పాడు చూపూ!!…’ అంటూ, నా మొగుడి చేతుల్లో నలుగుతూన్న దాని గుబ్బల్ని, తన మొగుడి కంటబడకుండా ఉండేందుకోసం ముందు సీట్ మీద రెండు చేతులూ ఆన్చి… నా మొగుడి చాతీకి తన వీపు అతుక్కుపోయేలా…అతడి ఒళ్ళో సర్దుకుని…చున్నీని చేతుల మీదికి జార్చుకుని…‘…ఈ దుష్టు చూపుల్నుంచి తప్పించుకునేందుకే…వేరు వేరు ఫ్లోర్లల్లో రూమ్స్ బుక్ చేశాం…’…అంటూ దాని మొగుడ్ని గదిమి, ఇష్ష్…వికాస్!…ఏంపనదీ!?…తావళం (…జపమాల…) గుళ్ళేం… కావవి…’ అంటూ…తమకంతో సన్నగా వణికే గొంతుతో నా మొగుడ్ని ముద్దుగా మందలించి …‘…పోనీ…లోపలికి రానీవే తల్లీ నా మొగుడ్ని!!…చూడు ,వీట్నెలా నలిపి నస్యం చేస్తున్నాడో నీ మొగుడు…’ అంది వకుళ…నాకు మాత్రమే వినిపించేంత సన్నటి స్వరంతో…తన స్థనాల వైపుమత్తుగా కనురెప్పలు వాల్చి సైగ చేస్తూ!
…నా చూపులటువైపు తిరిగాయి…నిజమే!…బ్లౌజ్ మీదనుంచే వికాస్ దాని చనుమొనల్ని, తన కుడి చేతి బొటకన వేలు, చూపుడు వేలు కాంబినేషన్ తో కాసేపు ఒక స్థనం మొననీ…కాసేపు మరో స్థనం మొననీ…వంతుల వారీగా సుతారంగా మెలితిప్పేస్తూన్నాడు…‘…ఎడం చేత్తో ఏంచేస్తున్నాడా!…’ అనుకుంటూ కొద్దిగా ముందుకు వంగి చూశాను…అప్పటికే వకుళ పైజామాలోపలికి దూరి పోయుందది…దాని పూబొడిపెని నిమురుతున్నాడేమో!…అది నెమ్మది,నెమ్మదిగా తొడల్నివిప్పుకుంటూ, కొంచెం కొంచెంగా నడుం పైకెత్తుతూంది…‘…ఏ క్షణాన్నైనా దింపించుకోడానికి సిధ్ధంగా ఉందీసిగ్గులేనిది…’ అని మనస్సులో అనుకుందామనుకున్న మాట నా పెదాల్ని దాటిపోయింది…నా స్వరం లో కసిని పసికట్టినట్లుందది…‘…నువ్వు లేవుటే!…’ అంటూ కసిగా నా ఎడంతొడని గిల్లింది…
…బాధనోర్చుకోడానికి…‘…ఉఫ్ఫ్…పాడు పిల్లా!…’ అంటూ దాన్ని తిట్టానో లేదో!…నా కుడి స్థనం కుదురు దగ్గర్నుంచీ నలిగి…మెలి తిరిగిపోయింది…‘…ఇష్ష్ …’ అని సన్నగా మూల్గి….నొప్పిలోనే ఇంత మత్తెందుకో!…అనుకుంటూ ‘…ఏయ్!…మంటెక్కిపోతూందిబాబూ!…’ అని వేడుకుంటూ, ఆపని చేస్తూన్న దుష్టు చేతిని బలంగా పట్టేసుకున్నాను…‘…దాని మీదికెళ్దాం దా!…’ అంటూ పొటకరించిన నా కుడి చనుమొన ఊతంగా నన్ను బయటికి లాగేస్తున్నాడు…‘…అహ్హ్…ఏంటి మధూ మొరటుతనం!… బ్లౌజ్ పిగిలిపోగల్దు…అసలే పల్చటి మెటీరియల్ కూడానూ!…’ అంటూ, మండుతూన్న నా చనుమొనని తన వేళ్ళల్లోంచి విడిపించుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ, తను చూపించిన వైపు తల తిప్పాను…
…ఎదురుగా కంబళీ పరిచినట్లుంది…పచ్చటి గడ్డి…బలే ఉంటుంది…దాని మీద పడుకుని దెం…గిం…చు… కుంటే…! ’ అని స్వగతంగా అనుకుంటూ, కారు దిగబోయిందాన్నే!…ఎందుకో చుట్టూ చూశాను…దూరంగా ఓ గ్లాస్ మీద లైట్ పడ్ద మెరుపు లా అనిపించింది…ఇంకాస్త జాగ్రత్తగా చూశాను…ఓ కారు అవుట్ లైన్ లా కనిపించింది…దాంట్లో మాలాంటి జంటలో…లేకపోతే ఏ కుఱ్ఱకారో ఉంటే!…వాళ్ళు ఏ టెలీ లెన్స్ ఉన్న కెమెరాల్తో మా…దెం…గు…లా…టని వీడియోతీసి…దానికి ‘…ప్రకృతి మాత పర్యవేక్షణలో సృష్టి కార్యం…’ లాంటి కసి టైటిల్ తగిలించి…ఏ ఎక్స్ బీ లాంటి సైట్ లో అప్ లోడ్ చేస్తే…ఏం తెలుసు, అదెవ్వడెవ్వడి కళ్ళల్లో పడుతుందో!…ఎవరెవరు మా ఇంటిముందు క్యూ కడతారో!!… అనుకుని సన్నగా వణికి… ‘…ఒద్దులే మధూ! అక్కడ పురుగూ పుట్రా ఉంటే!!..ఇలా వెళిపోయొచ్చీసీ!…అంటూ కారు లోపలికి జరిగి, తను లోపలికి వస్తూంటే, కొద్దిగా పైకి లేచి మధు ఒళ్ళోకి సర్దుకోబోయానే కానీ… …ఏదో…బట్టలమీంచే నా పిరుదులమీద,తొడల్లోపల…చురకలెట్టీయడంతో!…కూర్చోలేకపోయాను…
ఇంతలో ‘…ఏయ్…సంధ్యా!…పైజామా, పాంటీల్ని పిరుదుల కిందికి జార్చుకుని కూర్చో! లేకపోతే పిగిలిపోగలవవి!!…’ అంటూన్న నా మొగుడి గొంతు చెవిలో మంద్రంగా వినిపించేసరికి …ఏంటా!…అనుకుంటూ, మధు మొలవైపు ఓరకంటితో చూశాను …ఎప్పుడు జార్చేసుకున్నాడో!…ఏంపాడో!!…తన జీన్ పాంట్, అండర్ వేర్, కార్ ఫ్లోర్ మీద పడున్నాయి … …అప్పుడే కణకణ లాడే కొలిమిలోంచి తీసిన తన గూటం నిట్టనిలువుగా నిగిడుంది…ఇక తప్పక…నా మొగుడు చెప్పినట్లే చేసి…మధు మొడ్డని ఓ చేత్తో ముందుకి వంచి…మీద కూలబడ్డా…
…తొడలు చురచురా మండడంతో కిందికి జారాను…‘…చిన్నప్పుడు హాఫ్ డే స్కూళ్ళ రోజుల్లో…ఇంటికొచ్చేసే ముందు…మధ్యాహ్నపు ఎండలో కాలిన ఇనపరేకు జారుడు బండ మీదినుంచి… పిర్రలమీద…తొడల్లోపల…చురచురలు…అనుభవిస్తూ…గౌను సర్దుకుంటూ, పోటీలు పడుతూ, జారిన రోజులు గుర్తుకొస్తూన్నాయి కదా సంధ్యా!…’ అంటూన్న వకుళ గొంతు మత్తుగా చెవిలో వినిపించడంతో…‘…ఛీ!…పోవే సిగ్గులేనిదానా!…’ అంటూ దానివైపు ఓరగా చూశాను…
… రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి విరిచి నా మొగుడి మెడ ఊతంగా పట్టుకుని, బరువుగా ఊపిరి వదుల్తూ నడుం కొంచెం కొంచెంగా పైకెత్తుతూందది…
‘…గృహాప్రవేశం అవుతున్నట్లుందీ వకుళ పిల్లకి!….అందుకే అలా మెలికలు తిరిగిపోతూంది…’ అని కసిగా అనుకుంటూ వాళ్ల తొడలవైపు చూశాను……. వెడల్పాటి కాడ్బరీ బేస్ మీద మెత్తటి మిల్క్ క్రీమ్ పరిచినట్లు అతుక్కుపోయున్నాయవి…అనుకుంటూంటే ‘…ఇష్ష్…’ అన్న వకుళ సన్నని మూల్గు వినిదాని మొహం వైపు చూశాను……దాని కళ్ళు మత్తుగా…అరమోడ్పుగా మూతబడున్నాయి ‘…పూర్తిగా దిగబడ్డట్టున్నాడిప్పుడు…’ అని కసిగా అనుకుంటూ నా చూపులు కొంచెం కిందికి దించాను…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 35 appeared first on Telugu Sex Stories.