భర్తల మార్పిడి – భాగం 45

అవునమ్మా!…నాదీ అదే బాధ…పోనీ!…పొడిగా తుడిచేద్దా మంటే…అందనీటంలేదు…’ అంది వకుళ…‘…సర్లే!…మగాడి పక్కన పంగలిప్పి పడుక్కున్నతర్వాత…’ అంటూన్న నేనూ… ‘…రోకలి లాంటి మడ్ద పోటుకి వెరుస్తామా!…’ అంటూన్న వకుళ …మాట పూర్తి చేయలేక…‘…అ…మ్మ్…మ్మో…’ అని జంటగా మూల్గి…భర్తల మార్పిడి – భాగం 44→‘… ఛంపేశావ్ మధూ!…’ అని వకుళా…‘…ప్రాణాలు తోడేశావ్ వికాస్!…’ అంటూ నేనూ, జంటగా… మొర్రో… మన్నాం…మా జతగాళ్ళు తమ ఆయుధాల్ని …ఒక్క ఊపున మా పూకుల్లోకి గెంటేస్తే!……కాసేపు ఊపిరందలేదు నాకు…వకుళా అదే స్థితిలో ఉందేమో!…అదీ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తున్నట్లు చప్పుడ్లు వినిపిస్తున్నాయి… ‘…ఎవరో కొత్త పార్ట్నర్లలా…ఎంత నాటకమాడారే మన మొగుళ్ళు!!…!…’ అని బరువుగా అంది వకుళ…ఓ నిముషం తర్వాత సేదతీరి… ‘…అవును…మన చేతికందితేనూ… రొప్పితేనూ…గుర్తు పట్టేస్తామని పెదవి కదపకుండా వాయించింది చాలక…తప్పించుకుందామని…ఇప్పటికీ ఎలా నోరిప్పటంలేదో చూడు వీళ్ళు!…’ అన్నాను నేను… అప్పటికీ వాళ్ళు దెం…గు…లా…ట…ఆపితేనా!……‘.పక్పక్…పుస్పుస్..పక్పక్…పుస్పుస్…’ అంటూ రూము మారుమోగేలా ఒకటే చప్పుడ్లు…‘…అబ్బ్…బ్బ…గుభికీ…గుభికీ…మనేలా .. మడ్డల్ని పూర్తిగా బైటికి లాగి మరీ గెంటుతున్నారే మన మొగుళ్ళు!…’ అని నాతోనూ…‘…కాసేపు ఆపి ఈ గంతలిప్పేయి మధూ!…’ తన మొగుడితోనూ మొర పెట్టుకుంది వకుళ…‘…అవునే తల్లీ…కొత్త,కొత్త లోతుల్లోకి చొచ్చుకుపోతున్నారమ్మా వీళ్ళు…’ అని వకుళకి వెళ్లబోసుకుని…‘ కళ్ళు నెప్పెడుతున్నాయి వికాస్.. .గంతలిప్పేసిన తర్వాత నీ ఇష్టం…’ అంటూ నా మొగుడ్ని నీరసంగా వేడుకున్నాను.…‘….పట్టేశారు వికాస్…ఈ ఆడాళ్ళు మనని!…ఎలా నంటావ్?…’ అన్నాడు మధు….‘…మనం పడ్డ జాగ్రత్త సరిపోలేదేమో! వాళ్లనే అడుగుదాం..చెప్పండి అమ్మాయిలూ….కాసేపు లంగరేసి ఉంటాం లే!…’ అన్నాడు వికాస్…మొదట…నేనూ, వకూ, ఏమీ మాట్లాడలేదు…‘…ఏయ్!…చెప్పండీ!…’ అంటూ మధు కూడా బలవంత పెట్టేసరికి …ఇక తప్పదని…‘…ఎంత ఒకే సైజు వైనా…తన పూకు లోకి దూరే మొడ్డ… కట్టుకున్న వాడిదో!…పక్కింటి వాడిదో…ఇట్టే గుర్తు పడుతూంది….సంసారం చేసుకునే ఏ ఆడదైనా!…’ అన్నాను…‘…అదెలా!?…’ అన్నాడు వికాస్…‘…గుడి దగ్గిరో, లేపోతే ఏదైనా ఫంక్షన్ దగ్గరో…మన చెప్పుల బదులు వేరే వాళ్ళ చెప్పుల్లో కాళ్ళెట్టామనుకో! మనది కాదని తెలిసిపోదూ!..అలాగే తన పూరెమ్మల్లోకి ప్రవేశించే మొడ్డ ,మొగుడిదౌనో కాదో…ఇట్టే పట్టేగల్దు …ఏ సంసారైనా!…’ అంది వకుళ…‘…ఒప్పుకుంటాం!…కానీ…పార్ట్నర్స్ మారామని అనుమానం ఎందుకు కలిగిందీ!…’ అన్నాడు మధు…‘…మీ మడ్డల సైజుల్ని చూడ్డానికి మీరు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు…’ అన్నాను…‘…అది గురూ…మనం చేసిన పొరపాటు…’ అనుకుంటూ మళ్ళీ దంపుడు మొదలెట్టారు …మా మొగుళ్ళు…..…‘ అ…హ్హ్…ఒక్కటీ…కూడా విప్పేసి…కా…అఁ….అఁ…ఆహ్…నీండంటే వినరేం!…’ అన్నాను …మొడ్డ పోట్లకి మాట తడబడుతూంటే!ఇంకా ఏమిప్పమంటా…రు వి…కా…స్ వీళ్ళూ!?…’ అన్నాడు మధు…దంచుడాపకుండా, రొప్పుని అణుచుకుంటూ…‘…కళ్లకీ…గంత….అహ్…అహ్…లు…తప్ప మా ఆడాళ్ళ ఒళ్ళ మీద ఓ నూలుపోగు… ఉం…ఉహ్…ఉహ్…చా…రా మీ మగాళ్ళు!?…’ అని దెం…గిం…చు… కుంటూనే దెప్పింది…వకుళ…‘….నూటికి ..నూ….ఉఁహ్…రు…అహ్… పా…ళ్ళు… నిజం…’ అంటూ… వికాస్ గెంట్లని భరిస్తూనే, వకుళకి ఒత్తాసు పలికి…‘…వాట్ని…విప్పీసీ …వికాస్!…’ అని మరోసారి అడిగాను…‘…నీ గంత నంబర్ మధుదగ్గర….వకుళ గంత నంబర్ నాదగ్గర ఉన్నాయి…’ అన్నాడు వికాస్ …ఓ నవ్వు నవ్వి…‘…మరింకేం!…రావే సంధ్యా…నా మొగుడి దగ్గరకి నువ్వూ, నీ మొగుడి దగ్గరకి నేనూ, వెళ్ళిపోయి…విప్పించీసీసుకుందాం!!…’ అంది వకుళ…‘…ఆఁ… అంత చులాగ్గా…విప్పించీసీసుకుందామనే!…ఇందాకట్నుంచీ మీ ఇద్దరి ‘…దెంగులాట రన్నింగ్ కామెంటరీ…” విని పిచ్చెక్కిపోయింది మాకు!…ఎంత కుతిమీదున్నారే లం…జె…ల్లా…రా!…’…అంటూ వికాస్… … ‘…మీ పూకుల్ని…చింకి చాటల్ని చేసి కానీ వదుల్తామనే!..’…అంటూ మధూ దెంగుడు స్పీడుని పెంచేశారు……‘…వీళ్ళు కార్చుకునేదాకా తప్పదే వకూ!…’ అంటూ నేను నీరుగారిపోతూంటూంటే …‘…ఓర్చుకోవాలమ్మా !…’ అంటూ వకుళ ఓదార్పు… …‘ ఓర్చుకోక ఇంకేంచేస్తాంలే!.ముక్కుతూ…మూల్గుతూ…మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని…మన మొగుళ్ళ మదపు వాన చినుకుల కోసం… పూ చిప్పలిప్పుకుని ఎదురుచూద్దాం!…’…అనుకున్నాం నేనూ, వకూ…కానీ…కాసేపట్లో మొదలైంది…జల్లు కాదు……‘…ఏయ్!…మధూ…చాలు బాబూ!!…ఆ…పే…య్…..సంధ్యా!…మనం ఎదురు చూసింది చిరుజల్లుకైతే…’…అంటూ వకుళ బెంబేలెత్తిపోతూంటే…‘..‘.గత నాలుగైదు గంటల్నుంచీ దాచుకున్నదమ్మా ఇదీ!…’ అని దాన్ని ఓదార్చి….‘…వికాస్!…ఏంటమ్మా ఈ జడివాన!… లాగేయ్ బాబూ బయటికీ!…’ అంటూ వికాస్ ని వేడుకున్నాను…‘…ఏ కళనున్నాడో!…వికాస్ మొడ్డని బయటికి లాగేశాడే వకూ!..ఎందుకో!… తను పూర్తిగా…కార్చుకోలేదేమో అనిపిస్తూందే! ’ అంటూంటే నా …కళ్లముందు …వికాస్ మొడ్డ గుండునుంచి…చిక్కటి మదపు బొట్లు ఓడుతూన్న దృశ్యం మూసిన కళ్ల ముందు మెదులుతూంటే…దానికా విషయం కూడా చెప్పి..నిస్త్రాణగా వెలకిలా తిరిగాను…‘…కూడబలుక్కున్నారేమోనే మన మొగుళ్ళు!…మధు కూడా పూర్తిగా నా…లో…కి వదిలేయకుండా తీశేశాడే!…ఏంటో వాళ్ల ఉద్దేశ్యం!?… ఒక మదపు బొట్టు నా తొడ మీద పడింది కూడానూ!…’ అంది వకుళ….‘…ఏ పొజిషన్ లో పడుక్కున్నావే!…’ అన్నాను…దాని మాట లోతుగా వినిపిస్తూంటే!…‘…మధు డాగీ స్టైల్ లో చేశాడని చెప్పాగా!…తను బయటికి లాగేయగానే తిరిగే సత్తువ లేక…అలాగే…బోర్లానే పడుక్కుండిపోయానే పరుపు మీద!…’ అంది వకుళ…‘…వెంటనే వెలకిలా తిరిగిపో!…’ అన్నాను…నాగొంతులో తొందరని పసికట్టిందేమో!…మరుక్షణం అదీ తిరిగిపోయింది…అంత నీరసంలోనూ‘ఎందుకే! …అంత…తొందరా!… ’ అని కూనిరాగం తీస్తూ!…ఇంతలో ‘…సంధ్యా!…అవతల మంచం మీదికెళ్ళిపో!…వకుళా!…నువ్విలా వచ్చీసీ…’ అన్నాడు వికాస్…కమాన్ గర్ల్స్!…మంచాలు మారండి!…’ అంటూ నా నడుం పట్టుకుని తన మంచం మీదికి లాక్కోబోయాడు మధు…‘…మాకు ఓపిక లేదు!…మీరే మారండి కావస్తే!…’ అని మొగుడ్ని గదిమింది వకుళ…‘…ఇదీ బానేఉంది వికాస్!…ఇటొచ్చి మా ఆవిడ మీదెక్కు!…నేను మీ ఆవిడ మీదెక్కుతా!…’ అన్నాడు మధు …వికాస్ మాట్లాడకుండా తలూపినట్లున్నాడు….మగాళ్ళు మంచాలు దిగుతున్నట్లుగా అడుగుల చప్పుడు……‘…ఇదే అదను…’ అనుకుని ‘…వకూ!…ఈసారి మా ఆయన చిప్పిల్లుతూంటే …ఒక్క చుక్క పోనీకుసుమా!…తన నడుం చుట్టూ నీ తొడల్ని గాఠ్ఠిగా పెనవేసేయ్…నేనూ అదేపని చేస్తా!…’ అన్నాను…. చాలా నెమ్మదిగా …‘…సరే!…బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ …’ అంటూ అది నాచేతిని దువ్వింది…కాసేపట్లో …‘సంధ్యా!…తిరుగు…’ అంటూ నన్ను బోర్లా తిప్పడానికి మధు ప్రయత్నం చేస్తూంటే..‘…వకూ! .‘మళ్ళీ డాగీ…పొజిషన్ కి ట్రై చేస్తున్నాడే మీఆయన… ’ అని వకుళకి చెప్పి…‘…అలా వద్దు మధూ…పైకి రా!…’ అంటూ చేతులు జాపి తన విశాలమైన వీపు చుట్టేసి… ‘…నీ సంగతేంటీ!…’ అన్నాను…“…ప్ప్చ్…పుప్ప్చ్…’ అంటూ పెదాలు జుర్రుకునే చప్పుడ్లు…’ ఉమ్…అమ్మ్…మ్ఁ …మ్మా…అమ్…ఊమ్…’అంటూన్న వకుళ మత్తైన మూల్గులు…అలలు అలలుగా కదులుతూన్న దాని పరుపు కెరటాలే చెప్పాయ్… అది నా మొగుడికి…తన రెండు జతల పెదాలూ అర్పించుకుని…తృప్తిగా… దెం..గిం…చు …కుంటూందని……ఆ చప్పుడ్లని వినడమే కాకుండా…తన భార్య …మనస్ఫూర్తిగా తన శరీరాన్ని మరో మగాడికి అర్పించడం కళ్ళారా చూసి…రెచ్చిపోయిన మధు నా ఎత్తు గుబ్బల్ని అణిచేస్తూ మీదడిపోయి…పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకున్నాడు…బ్లైండ్ ఫోల్డ్ గేమ్ పుణ్యమా అని గడ్డాలూ, మీసాలూ ఉన్న మగాళ్లకి పెదాలప్ప గించడం అలవాటు కావడంతో …రెండు చేతులతోనూ తన మొహాన్ని తడుముతూ…ప్రేమగా పెదాలందించి…తొడలిప్పుకున్నానేగానీ…మధు మొరటు చొరబాటుకి తట్టుకోలేక …పెదాల్ని విడదీసుకుని…‘….అమ్మ్…మ్మ్మా…’ అని మూల్గాను…తను మళ్ళీ నా పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకుని నన్ను కసిగా దున్నడం మొదలెట్టాడు…నేను కోరుకున్నదదేకనుక …బెట్టుచేయకుండా…నడుం పైకెత్తి…ఒళ్లప్పగించేశాను……మా ఆడాళ్ళ మూల్గులతో!…మగాళ్ల రొప్పులతో…గది దద్దరిల్లిపోతూంది…విరిగిపోతాయా!…అన్నంతగా మంచాలు కిరకిరలాడిపోతున్నాయి…నీరసంతో కళ్ళు మూతలడిపోతున్నాయి….ఎంతసేపలా గడిచిందో తెలీదుగానీ… ‘….అ…ఆహ్…మ్…మ్మ్మ్…ఉ…ఊమ్…’…అంటూన్న వకుళ పరవశపు కేరింతలకీ …‘…హుఁ…హుఁ…’ అంటూన్న మధు తుది రొప్పులకీ…ఒంటిమీద తెలివొచ్చి…, ‘…ఒఁ…ఓ…ఓహ్…’ అని అరుస్తూ…మధు నడుం చుట్టూ నా తొడల్ని పెనవేసి…నా నడుం పైపైకెత్తుతూ ….అంతకు ముందే నా …పూకు… ని నింపేసిన …నా మొగుడి మదానికి తోడుగా…నా రంకు మొగుడి విత్తనాల్ని …నా …పూ…లోతుల్లో దాచుకుని….మధుని పైకి లేవనీయకుండా నా తొడల్ని …తన నడుముకి బిర్రుగా చుట్టేసి…..ఎగిసిపడే నా స్థనాల మీద తలెట్టుకుని సోలిపోయిన తన మొహాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ…తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…‘….ఏయ్ వకూ!…పావుగంటనీంచి మోస్తున్నావు నా బరువు…ఇక నన్ను లేవనీ!…’ అంటూ వకుళని బుజ్జగిస్తూన్న నా మొగుడి మాటలకీ… ‘…ఏంటా తొందరా!….ఈ మెత్తటి తొడల జైలులో జీవితాంతం ఉండిపోలేమూ!…’ అంటూన్న మధు చెణుకుకీ తెలివొచ్చి కళ్ళు తెరిచానేగానీ…ఏమీ కనిపించలేదు …అపుడు గుర్తుకొచ్చింది…కళ్లకింకా గంతలుండిపోయాయని…‘…ఇపుడైనా విప్పేయ్ మధూ…ఈ పాడు గంతలు…’ అన్నాను…వగలు పోతూ!…‘….ప్…ప్చ్…ప్చ్…ప్చ్…ప్చ్…’…చాలా ఈ కొసరు లంచం!…ఇంకిప్పీసీ…ఈ గంతలు…అంది వకుళ ఆయాస పడిపోతూ!…‘…అలాగే!…’ అంటూ మగాళ్లు ఏవో కార్డ్స్ స్వైప్ చేయడంతో … అవి విడిపోయాయ్…ఓ గంటపైగా ఉన్నాయేమో అవి…కాసేపు తర్వాత గానీ చూడలేకపోయాం … చుట్టూ ఉన్నవి కనిపించడం మొదలయేసరికి…మా ఒంటి మీదా మాముందున్న మగాళ్ల శరీరాలమీదా ఒక్క నూలు పోగైనా లేదని గ్రహించేసరికి…సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసరికి …మళ్ళీ కళ్ళు మూసేసుకున్నాం……‘…ఏం సిగ్గులొలకబోస్తున్నారుగురూ మన భార్యలు!…’ అంటూ మధు,…‘…వీళ్ల కళ్లకి గంతలుంటేనేనయం…’ అంటూ వికాస్…దుప్పట్లని మా మీద కప్పి..‘….మేం బాత్ రోమ్స్ కి వెళ్లొస్తాం…ఈ లోగా తేరుకోండి…’ అని వెళ్ళిపోయారు…… ‘… సంధ్యా!…’ అని మెల్లగా పిలిచింది వకుళ…దుప్పటిని ఒళ్లంతా కప్పుకుంటూ ‘…ఊ…చెప్పూ…’ అని సిగ్గుగా… అంటూ దాని వైపు చూశాను…‘…ఈ త్రివేణీ సంగమం ఫలితం ఎలా ఉంటుందంటావే!…’ అందది…‘…ఓ పదిహేను రోజుల్లో తెలుస్తూందిలే!…’ అన్నాను…‘…అది సరేలే!…ఇంట్లోంచి బయల్దేరినపుడు మన ఉద్దేశ్యమేమిటి!?…జరుగుతున్నదేమిటి?…’ అంది వకుళ….‘…ఓ విధంగా ఇదే బాగుందిలే!.. మరో పదినెల్లదాకా సస్పెన్స్…’ అన్నాను…‘…మన కోరిక…ఫలిస్తూందో లేదో!…అంది వకుళ …‘…గ్యారెంటీగా ఫలిస్తుంది…దోవలో…హోటల్లో ట్రై చేశాం…కార్లో ట్రై చేశాం…’ అని నేనంటూంటే…‘…ఆ ప్రయత్నాలు వేస్టేనమ్మా!…ఆ తర్వాత కదా…వాళ్ళు ఉపయోగిస్తూన్న “…మేల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్..ని…” మనం పట్టుకుని మార్చేస్త…’ అంది వకుళ…‘…మన అదృష్టంకొద్దీ దొరికాయి వకూ అవి…మనవాళ్ళు మరో కొన్ని సార్లు ఆ పిల్స్ ని వాడి ఉంటే మనం గ్యారెంటీగా కొత్తమొగుళ్లని వెతుక్కోవాల్సి వచ్చేది…’ అన్నాను…‘…ఈ విషయం గట్టిగా చెప్పాలి వాళ్ళకి…’ అంది వకుళ …ఘాటుగా……అవునన్నట్లు తలూపాను…తప్పిన ప్రమాదాన్ని తలుచుకుని …మనస్సులోనే దేవుడికి మొక్కుకుంటూ…‘…పోనీ!…ఓ పావుగంట క్రితం ట్రై చేశాంకదే!… కావాలంటే మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం!…ఇపుడు రాత్రి పదకొండున్నరేగా అవుత!…’ అన్నాను……ఓ నిముషం మౌనం తర్వాత …‘…మనమేమీ ట్రై చేయక్కర్లేదులేమ్మా!…అదో!…చెరో వైపునుంచీ దిస్స మొలలతో మొడ్డలూపుకుంటూ వస్తున్నారు చూడు మన మొగుళ్ళు…తెల్లారే లోగా ఎన్ని సార్లు మార్చుకు…మార్చుకు దెం…గు…తారో మనని…’ అంది వకుళ…తలెత్తి చూసేసరికి, విశాలమైన హాల్ ఓ పక్కనుంచి వకుళ మంచం వైపు వికాస్…మరో వైపునుంచి…నా మంచం వైపు మధు…ఒంటిమీద నూలు పోగు లేకుండా…వస్తున్నారు…సిగ్గుతో వాలిపోతూన్న కళ్లతో ఓ అరక్షణం వాళ్ల వైపు చూసి……‘…పిల్లా!…నువ్వు చెప్పినట్లుగా మొడ్డలూపుకుంటూ కాదే!…తమాషాగా…కదిలీ కదలనట్లుగా…కదులుతూన్న…నిగిడిపోయిన మొడ్డలేసుకుని వస్తున్నారు…మన మొగుళ్ళు…’ అన్నాను వకుళతో నెమ్మదిగా!‘…నువ్వు…అలా…కనిపించీ…కనిపించనట్లుగా…నీ ఒళ్ళు చూపిస్తూ…సిగ్గులొలక బోస్తూంటే…చూసే మగాళ్లకి నిగిడిపోవుటే!…గమనించు…నిన్నే చూస్తున్నారిద్దరూ!…ఒకడు నీ కింద పడుక్కునీ….మరోడు నీ పైనెక్కేసీ… దోపేసినా దోపీగలరు…నీ పూరెమ్మల్లోకి…అంది వకుళ ……‘… అమ్మో …ఒక్కడిది…పట్టించుకోడమే కష్టమైపోతూంటే!…ఇద్దరివీ!…ఒక్కసారే!!…నా వల్లకాదే తల్లీ!!!….’అన్నాను ఆ తలపుకే నా ఒళ్ళు, పులకింత కలిసిన గగుర్పాటుతో…సన్నగా వణుకుతూంటే!…‘…ఏంటి సంధ్యా!…వణుకుతున్నావ్?…’ అని అడుగుతూ నా దగ్గరకొచ్చాడు మధు…‘‘…ఎందుకో చెప్పనేంటే!..’ అంటూ నా చెవికొరికింది..వకుళ…‘….ఆ పాడు ఆలోచన బయటపడితే… వెంటనే…ఆ…పనికి సిధ్ధమైపోతారేమో…ఈ సిగ్గులేని మొగుళ్ళు…’ అనుకుని…పెదాలు కదపకుండా …‘…ఛీ!…పోవే!…’ అని దాన్ని గదిమి… మెదలకుండా తలొంచుకుని కూర్చున్నాను‘…ఛలేస్తుందేమో గురూ వీళ్లకి !…నువ్వు మా ఆవిడ మంచమెక్కు…నేను మీఆవిడదెక్కుతా!…’ అంటూ వకుళ మంచమెక్కేశాడు వికాస్…‘…ఛీ…ఒంట్లో నీరంతా కారిపోయి…నీరసంతో ఛస్తూంటే…ఇప్పుడేనా!….తాగడానికీ…తినడానికీ… ఏవైనా పట్రా!…’ అంది వకుళ…కరుకుగా!…‘…రెడీగా ఉన్నాయ్!…’ అంటూ కొద్ది దూరంలో ఉన్న డెకొరేటివ్ పార్టీషన్ వెనక్కెళ్ళి…తినుబండారాలూ…ఫ్లాస్క్ లూ,ఉన్న ట్రాలీలు చెరొకటీ తోసుకొచ్చేసి…‘…కానీండి…’ అన్నారు వాటిని మాముందరుంచుతూ……‘…ఇలానా!…ఏమైనా బట్టలేసుకున్న తర్వాత!..’ అంది వకుళ…‘….దిస్సమొలలతో ఉండడం మీకు బాగుందేమో గానీ…మా వల్ల కాదు బాబూ!…సిగ్గుతో ఛస్తున్నాం…’ అన్నాను…‘…సరే!…’ అంటూ హాల్ కి చెరో చివరా ఉన్న అల్మారాల దగ్గరకెళ్ళి చెరో బెర్ముడా తొడుక్కొచ్చారు…మగాళ్ళు…‘…మేము మీలా మరుగు లేకుండా బట్టలేసుకోలేం బాబూ!….ఐనా…మేము బుక్ చేసిన డబల్ రూమ్స్ వదిలేసి ఇటువంటి హాల్లోకి తీసుకొచ్చారేంటీ! ….’ అంటూ గునిసింది, వకుళ…‘…మీరేగా, రాధతోనూ వాసు తోనూ ఒప్పందం చేసుకుని…మన డబల్ రూమ్స్ ని…వాళ్ల యస్…స్యూట్ (S.Suite ) తో మార్చుకున్నారూ!…’ అన్నాడు వికాస్.‘…స్యూట్…’ అంటే ఓ కింగ్ సైజ్డ్ బెడ్ రూం…దానికి పక్కన మరో రూం…అటాచ్డ్ బాత్స్….ఇటువంటివి…రెండుంటాయని చెప్తేనే ఒప్పుకున్నాం గానీ ఇలా తీర్థయాత్ర సత్రపు హాల్ లా ఉంటుందని తెలీదు …’ అన్నాను …వికాస్ వైపు కొరకొరా చూస్తూ…‘…ఇది సత్రపు హాల్ ఏమీ కాదులే…అన్ని సదుపాయాలూ ఉన్న రెండు స్యూట్స్ ని …విడి విడిగా కానీ…కలిపి గానీ వాడుకోడానికి వీలుగా డిజైన్ చేశారు…కాస్త ఓపిక గా చూడండి…’ అన్నాడు వికాస్…‘…ఇష్టమైన జంటలు ఈ Suiteని …Swap suit…గా వాడుకోడానికి వీలుగా డిజైన్ చేశారు….ఆ మాట రాధా వాళ్ల కి రూమ్స్ చూసిన తర్వాత గానీ తెలీలేదు…’ అన్నాడు మధు….‘….ఆరెండు జంటలూ …ఆ…పనికి ….పనికిరావు కనుక…వేరే రూమ్స్ దొరికే చాన్స్ లేదు కనుక…మిమ్మల్ని పట్టారు వాసూ, రాధ వాళ్లు…’ అంటూ కన్నుగీటాడు వికాస్…‘…మాకేం తెలుసూ!…‘…కొడుక్కి పడక గది చప్పుడ్లు వినిపించేంత దగ్గరగా…వాడి…కాబోయే మామగారితో..కులకడానికి రాద, …కూతురి పక్కరూం లోనే…దాని అత్తగారిని దున్నడానికి వాసుదేవ్ మొహమాట పడుతూంటే… సహాయం చేద్దామని ఒప్పుకున్నాం…’ అంది వకుళ…‘…ఆ చర్చ తర్వాత…ముందు బట్టలు వేసుకోడానికి మాకు మరుగు కావాలి…ఆ ఏర్పాటు చూడండి!…’ అన్నాను…‘…అదెంత సేపు!…’ అంటూ తలకట్టుదగ్గర ఏవో బటన్స్ ఆపరేట్ చేసి…కలిసున్న కింగ్ బెడ్స్ ని దూరం గా విడదీసి…చెరో గోడ దగ్గరకీ వెళ్ళి…ఏదో స్విచ్ ని నొక్కారు…మధు , వికాస్ లు…మరుక్షణం ఓ పార్టీషన్ వాల్ గోడలోంచి బయటికొచ్చి…పెద్ద హాల్ ని రెండు స్యూట్ లు గా విడదీసింది…‘…ఏర్పాటైందిగా నీ మరుగు!…ఇంక మంచం మీంచి లేచి బట్టలేసుకో!…’ అన్నాడు మధు…‘…ఛీ!…నువ్వు నావైపుండిపోయావేంటీ!?…’…అని మధు ని మందలిస్తూనే…ఒంటిమీదున్న పల్చటి దుప్పటీని వీలైనంత దగ్గరగా కప్పుకుని నా బాగ్ ఉన్న కప్ బోర్డ్ వైపు పరిగెత్తి…బాగ్ లోంచి నా నైటీ ని బయటికి లాగుతూంటే…‘…హోటల్ వాళ్ల రికార్డ్స్ ప్రకారం నీ మొగుడు మధే !…నేను వకుళ మొగుడ్ని…’ అంటూన్న వికాస్ గొంతు వినిపించింది…పార్టీషన్ అవతల నుంచి…‘…కరెక్ట్…అందుకోసమేగా!…హోటల్ మానేజ్మెంట్ వాళ్ళు నిన్ను నాకు, వకుళని నీమొగుడికీ అప్పగించారూ!…’ అంటూన్న మధు మాటతోబాటే…‘…ఎ…ఏ…ఏయ్!…ఉ…ఉమ్మ్…’ అంటూ…విలవిల్లాడుతూ మూతపడిపోయిన నా గొంతూ విందేమో!… …‘…కను చాటు కాగానే మళ్ళీ చాకిరేవు పెట్టేశారేంటమ్మా!…’ అంది వకుళ… వెక్కిరింపుగా‘…నీ…ర…సం…తో ఛస్తూంటే!…అదొకటి తక్కువ!…నైటీ వేసుకోబోతూన్న నన్ను, …మీ ఆయన అదాట్న ఎత్తేసుకునే సరికి…అసంకల్పితంగా…( రిఫ్లెక్స్ గా… )నా చేతులు నీ మొగుడి మెడని పెనవేశాయే!…ఇంకేముందీ!…అందుబాట్లోకి వచ్చిన నా పెదాలని…ఆక్రమించేసుకున్నాడే! …విడిపించుకునే సరికి… ఉహ్హ్!…’ అని ఆపేశాను.. మళ్ళీ నా పెదాలు మధు కి దొరికిపోతే!…