భర్తల మార్పిడి – భాగం 56 telugusexkathalu

‘…దీని నోట్లో నోరెట్టడం నాదీ బుధ్ధి తక్కువ…ఏది ఏమైనా , కరెక్ట్ గా చెప్పిందీ సిగ్గుమాలిన పిల్ల…అని మనస్సులో అనుకున్నాను…‘…ఊఁ…కానీండి…’ అన్నాడు మధు…మాటలాగిపోయేసరికి … ‘…ఏవిటి కానిచ్చేదీ!?…ఇపుడు మీ వంతు…’ అన్నాను… నా మొగుడివైపు చూస్తూ…భర్తల మార్పిడి – భాగం 55→…‘…సరే!…మేమిద్దరం వేణ్ణీళ్ళు విదిలేసి కళ్ళమూసుకున్నామని చెప్పానా!…ఏవో వెచ్చటి బంతులు నా మొహానికి రుద్దుకుంటూంటే … వెచ్చటి జిగట నా తొడల మీదికి చుక్కలు చుక్కలుగా పడుతూంటే , మెల్లగా కళ్ళు విప్పాను… నా మీదనుంచి దాటి రాధ మధువైపు వెళ్ళడం , తన పక్కనున్న సుధ మంచం దిగి, నా వైపు రావడం చీకట్లోకూడా చూచాయగా తెలిసింది…’ అంటూ మొదలెట్టాడు వికాస్…‘…నీకదైనా తెలిసింది…రాధ వేళ్ళు నా ఛాతీ మీది వెంట్రుకల్ని మెలితిప్పేదాకా నాకు ఒంటిమీద సోయిలేదు…చడీ, చప్పుడూ లేకుండా బలే ప్లేసులు మారారు గురూ, అత్తాకోడళ్ళూ!…’ అన్నాడు మధు , పెద్దగా నవ్వుతూ…‘…నిజమే!…’ అంటూ వికాస్ కూడా జతకలిపి…‘…సుధ ఏంచేస్తూందో చూద్దామని, పంగలిప్పుకుని తనకోసం వెయిట్ చేశాను…’ అంటూ అందుకుని…‘…ఆ రావడం , రావడం, నా కాళ్ళమధ్యకొచ్చేసి , నేను మెలుకువగా ఉన్నానో, లేదో చూడడానికి ,పరుపుమీద ఓ మోకాలూ, రెండు చేతులూ ఆనించి, నామీదికి వంగిందేమో!…కిందికి జారిన తన బిరుసు జుట్టు నా ఛాతీకీ…తన చనుమొనలు నా నడుముకీ రుద్దుకోవడంతో నా కుఱ్ఱ…గాడు… ఒక్క సారి అటెన్షన్ లోకొచ్చేసి సుధ బింకపు గుబ్బలమధ్య ఇరుక్కుపోయాడు…అపుడేం జరిగిందో తెలుసా!?…’ అంటూ తలుచుకు, తలుచుకు నవ్వడం మొదలెట్టాడు……నవ్వైనా చెప్పు!…లేక చెప్పైనా నవ్వు!…అంటూ వేలితో పొడిచింది వకుళ…‘…అహ్…కాస్త ఓపిక పట్టాలి… , …ఛీ!…’ అంటూ పైకి లేవబోయిన సుధ తోబాటు… ఆరంగుళాల వరకూ నా కుఱ్ఱ…గాడూ, వాడితోబాటు నేనూ, పైకి లేచి…ఆ పైన పరుపుమీద ఢబాల్న కూలబడ్డాం…బాలన్స్ కోసం చేతులు ముందుకి జాపానేమో, అవి సుధ స్థనాల మీద పడ్డాయి…అబ్బ!…ఏం సైజు సంధ్యా! నీ మాధురీ దీదీ వాటంత ఉంటా యనుకో!…ఇక బిగువులంటావా!…నీకు మాంచి కాంపిటీషన్ ఇస్తాయిలే!…’ అంటూ నా గుబ్బలవైపు చూస్తూ కన్ను గీటి…‘…అందుబాటులోకొచ్చాయికదా!…అని వాటిని ఒత్తేసరికి , సుధ లేడిపిల్లలా వెనక్కి జరిగినా…, తన చనుమొనలు మాత్రం నా వేళ్ళ మధ్య చిక్కాయి…ఏం పొడుగు వకూ! … నీవాటికేమీ తీసిపోవు…కాపోతే ఇంకా సూదిగా…ఇంకా…గట్టిగా ఉన్నాయనుకో!…’ …అంటూటే… ‘…ఎందుకుండవ్!?…మీలాంటి మొరటు మగాళ్ల చేతుల్లో నలగలేదుగా!…’ అంది వకుళ , మొహం గంటు పెట్టుకుని….‘…మీ ఇద్దరికన్నా ఫాస్ట్ ఆ పిల్ల…ఎంతమందిని చూసిందో!…’ అన్నాడు మధు… ‘…నీకేంతెలుసని అభాండాలేస్తున్నావ్!?…’ అంటూ దెబ్బలాటకి లంకించుకుంది వకుళ…‘…ఆగవే!…’ అంటూ దాన్ని ఆపి…‘…ఊఁ…’ అన్నాను … చెప్పమన్నట్లుగా నా మొగుడివైపు చూస్తూ…‘…చటుక్కున వాటినట్టుకుని గుంజేసరికి , ఆపుకోలేక నా చాతీ మీద పడిపోయింది సంధ్యా!… అబ్బ్…బ్బ… ఏం మెత్తటి చుతకత్తులవి! …వాటి గాయాలు ఈ జన్మలో మర్చిపోలేననుకో!…’ అని తన ఛాతీని రుద్దుకుంటూ చెప్పేసి… వికాస్ ఊహల్లో తేలిపోతూంటే …కారు వెనక్కి తిప్పించమా!?…అంటూ వెక్కిరించాను …అసూయని అణచుకుంటూ……నాట్ ఎ బాడ్ ఐడియా!…అంటూ మధు రైట్ టర్న్ సిగ్నలిస్తూంటే…‘…సిగ్గులేకపోతే సరి…నడు ఇంటికి!…అని తన మొగుడ్ని గదిమింది వకుళ… మధు ఏదో జవాబు చెప్పబోతూంటే ‘… ఆ టైమ్ లో నువ్వేంచేశావో చెప్పుకోవచ్చుగా!…’ అంటూ తనని డైవర్ట్ చేశాను…‘…ఓకే!…ఇది చెప్పు సంధ్యా!…వాసు కి ఒంటిమీద జుత్తుండదుకదూ!…’ అని అడిగాడు మధు…అవును… అన్నాను నేను బలహీనమైన స్వరంతో!…‘…నిజమే!…తన ఒంటిమీద ఎ…క్క…డా ఒక్క వెంట్రుక ఉండదు…ఐతే ఏంటిటా!?…’ అని వకుళ జవాబిచ్చింది ఘాటుగా…‘…అందుకే నేమో!…రాధకంతమోజు …నా ఛాతీ మీది రింగుల్లోకి వేళ్ళు జొనిపి …తర్వాత నా జబ్బలమీదా , ముంజేతులమీదా ఉన్న జుత్తుని పీకి…ఆ పైన నా పొట్టమీద తలెట్టుకుని తొడలమీద జుత్తుని తడిమి , మళ్ళీ పైకి జరిగి నా ఛాతీమీద తలెట్టుకుని …బొడ్డు చుట్టుపట్లా…పొత్తికడుపుమీదా , మొహమాటంగా వేళ్ళని తారట్లాడిస్తూంటే……ఇక్కడ కూడా చూడచ్చుగా!…అంటూ తన చెయ్యట్టుకుని…దా…ని…మీదికి లాగాను సంధ్యా!…’ అని మధు అంటూటే… …‘…గొప్పపని చేశావులే!!…’ అన్నాను , …వెళ్ళేటపుడు హోటల్ గదిలో నాచేతా అలాగే చేయించాడని గుర్తొచ్చి……తనకీ అదే గుర్తుకొచ్చినట్లుంది…‘…ఆ తరవాతేం చేశానో అడగవేం!?…’ అన్నాడు మధు…కందిపోయిన నా మొహం వైపు కొంటెగా చూస్తూ!…‘…మధు ఆ పని చేసే సరికి , సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ…అక్కడున్న కీకారణ్యంలో ఇరుక్కుపోయిన నా వేళ్ళని బయటికి లాక్కుంటూంటే , నా గోళ్ళు తన మగతనానికి గీరుకోవడం…దాంతో తను రెచ్చిపోయి …నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి…నా స్థనాల్ని మొరటుగా అణిచేస్తూ పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకుని, ఆపైన నా తొడల్ని బలవంతంగా విడదీసి…కసుక్కున దిగేసి…ఆ పైన నాకు ఊపిరి తిరక్కుండా దున్నేయడం గుర్తొచ్చి, తన చూపుల్ని విడదీసుకున్నాను…‘…కానీ ఆశ్చర్యమేమిటంటే సందూ…ఎందుకో!…నువ్వు తెగ పెనుగులాడావ్ గానీ…రాధ మాత్రం బలే అప్పగించిందనుకో తన ఒళ్ళు… ఎందుకంటావ్!?…’ అన్నాడు మధు…‘…మీద పడిపోయి నోరు మూసేస్తూంటే పెనుగులాడక ఛస్తానేంటీ!…’ అన్నాను కోపంగా…‘… ఆడాళ్ళు మనస్సులో కోరికల్ని పైకి చెప్ప కుండానే తీర్చుకునే పధ్ధతి మధూ అదీ!…కదూ సంధ్యా!… ’ అన్నాడు వికాస్…నా వైపు చిలిపిగా చూస్తూ……‘…ఛీ!…నాకటువంటి పాడుకోరికలేం లేవు…’ అన్నానేగానీ …నాకు తరచూ వచ్చే కలలు కళ్లముందు మెదులుతూఉంటే జీర పోయిన నా గొంతు …నా మనస్సుని బట్టబయలు చేసింది…‘…నీ మొరటుతనంతో మిళింద్ గాడి తండ్రిని గుర్తు చేశావని చెప్పిందిలే రాధ…కానీ!…’ అంది…నా మనస్సు తెలిసిన వకుళ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ …‘…ఇంక కానివ్వడానికేముందీ!…దంపుడు కార్యక్రమమే!!…ఓపికున్నంత సేపు వాయించి ఆతరవాత వదిలేశాను… ’ అని చెప్పేశాడు మధు…మొహమాటం విదిలేసి…‘…మరి నీసంగతేంటో!…సుధ…వి…గుచ్చుకోగానే …ఐపోయావా!…’ అంటూ నామొగుడ్ని రెచ్చగొట్టింది వకుళ…‘…ఎక్కడా!…సుధ రసాలు నా…వాటిని వెనక్కి తోసేస్తే!!…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…అదెలా!?…’ అంది వకుళ అయోమయంగా!…సుధ ఆపుకోలేక నా చాతీ మీద పడిపోయిందన్నానా!… బలే ఒడుపుగా పడిందనుకో!…’ అన్నాడు వికాస్…మళ్ళీ తలపుల్లో తేలిపోతూ!…‘…ఏంటో ఆ ఒడుపు! …’ అన్నాను వెక్కిరింతగా…‘…చెప్తా!…తను నా మీద పడిపోయిందన్నానా!… ఎలా పడిందో తెలుసా!… పూర్తిగా పంగలిప్పుకుని సరిగ్గా…నా కుఱ్ఱగాడి మీద నిట్టనిలువుగా పడింది …వాడు సుధ పూరెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ లోపలి కి చొచ్చుకుపోయి తన క్లిట్ ని ఒత్తేసినట్లున్నాడు…తను భళ్ళుమని కార్చేసుకుంది…ఆ రసాలు , పైకి ఉబికే నా మదాన్ని బయటికి రానీయలేదు…’ అంటూ నా మొగుడి పుచ్చు వివరణ …‘…నమ్మేట్టుండాలి …ఏం చెప్పినా!…’ అన్నాను ఒళ్ళు మండి… ‘…మరి నేను … అవుట్ … కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకున్నానంటే నమ్ముతారేంటీ నువ్వూ, వకుళా!?…’ అని నా మొగుడి ఎదురుదాడి…‘…నీ కింద నలిగిన ఏ ఆడదైనా నమ్మక ఛస్తుందా!…’ అంటూ వకుళ నెమ్మదిగా గొణిగి…‘…హైతకాలు పక్కనెట్టి జరిగింది చెప్పు…’ అంటూ నా మొగుడి జబ్బని గిల్లింది…‘…అహ్…ఆగు వకూ…చెప్తున్నాగా!… అప్పుడు నీ ఫేవరెట్ స్ట్రోక్ ని ఉపయోగించాను సుధ మీద…’ అంటూ మొదలెట్టాడు… అది …ఛీ!… కొడ్తూంటే ‘…అదేంటా!…’ అన్నట్లుగా నేను మొహం పెట్టాను… ‘…నీ మధూ దీదీ కి కూడా నచ్చిందా పధ్ధతి… గుర్తొచ్చిందా సంధ్యా!…దాన్ని ఉపయోగించా సుధ మీద…’ అన్నాడు వికాస్…ఏంటి గురూ అదీ!…కాస్త వివరంగా చెప్పు!…’ అన్నాడు మధు…‘…ఏముందీ!…పంగలిప్పుకుని మగాడి మీద పడుతూన్న ఆడదాన్ని, అరచేతుల మీద ఆపాలి…ఆపైన దాని బొక్కలోకి మ…డ్డ…ని జొనిపి…ఆవిడ మొత్తని పైకీ , కిందికీ ఆడిస్తే…వాళ్ళకి మగాడ్ని …చే…స్తూ …న్న … ఫీలింగ్ ఒచ్చేసి తెగరెచ్చిపోతారు…వీలు చూసుకుని చేతుల సపోర్ట్ తప్పించామనుకో , వాళ్ళు ఢబాల్న మన మీద పడిపోయి… బొళక్క్… బొళక్క్ …మని కార్చేసుకుని, నిస్సత్తువగా సోలిపోతారు … అదీ మంత్రం…కావలిస్తే మీఆవిడని అడుగు…’ అన్నాడు నా మొగుడు…‘…అవునా!…’ అంటూ వకుళ వైపుచూశాడు మధు… సమాధానం చెప్పకుండా అది తలవాల్చుకున్నా, ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన దాని బుగ్గలు అవునని ఒప్పుకున్నాయి… ‘…నువ్వేమంటావ్ సంధ్యా!?…’ అంటూ నన్నడిగాడు మధు…‘…న…న్న…లా చేస్తేగా నాకు తెలిసేదీ!…’ అని గొణిగాను…మొహం గంటు పెట్టుకుని…‘…ఒహ్!…ఆ స్ట్రోక్ పొరుగింటి ఆడాళ్ళకి రిజర్వ్ డ్…అన్న మాట!…డోంట్ వర్రీ సంధ్యా!…మనిద్దరం ట్రై చేద్దాంలే!…’ అన్నాడు మధు , నన్ను ఓదార్చుతున్నట్లుగా మొహం పెట్టి… , భళ్లున నవ్వాడు , అదిచూసిన నా మొగుడు…జతకలిపాడు మధు.,..వకుళ పెదాలు చప్పుడు లేకుండా విచ్చుకున్నాయి…‘…ఛీ!…ఏమక్కర్లే!!…’ అని పైకి అన్నా, ఫుల్ లైట్ లో…తన కళ్లముందలా…మరో మగాడితో…నేను చే…యిం…చు…కుంటే…గానీ పొగరణగదు వికాస్ కి…’ అనుకున్నాను మనస్సులో…‘…అంటే కావలని అర్థమన్నమాట!…’ అని భాష్యం చెప్పి…ఆ తర్వాత ఏమైందో అడగరేం!?…’ అన్నాడు నా మొగుడు …మా ఇద్దరివైపు చూస్తూ…‘…ఒద్దంటే ఆగుతావేంటీ నువ్వు!…’ అంటూ సవాలు చేసింది వకుళ…‘…చెప్పకపోతే ఊరుకుంటావేంటీ నువ్వూ!…’ అని దాన్ని అనుకరిస్తూ వెక్కిరించి…‘…ఓ మాట మాత్రం నిజం సంధ్యా , …మాధురీ భాభీ లాగా …వకుళ లాగా ఐదారు కుదుపులకే కార్చేసుకుని సోలిపోలేదు సుధ…నేను ఆపేదాకా వెయిట్ చేసి , ఆపైన ఎదురు కొట్టిందీ… అ…ది…రి…పోయిందనుకో నాకూ!…’ అంటూ ఒప్పుకున్నాడు వికాస్…‘…అంటే…నిన్నే ఎగ చిమ్మించిందన్నమాట…తనని కంగ్రాట్ చేయాలి…’ అన్నాను కసిగా…‘…అదేంలేదులే!…మాంచి ఊపులో ఉండగానే దిగిపోయింది సుధ…ఫామ్ లో ఉండగానే రిటైరైన క్రికెటర్ లాగ!…’ అని వికాస్ సమాధానం…‘…అదేం కాదు… నిన్ను నీరుకార్చేశానని అనుకుందేమో!…’ అంది వకుళ… ‘…కావచ్చు…అందుకే వెంటనే నేను తన మీదెక్కిపోతూంటే …మళ్ళీనా!?…అంటూ ఆశ్చర్యంగా గొణిగింది నా చెవిలో…‘…నువ్వేమన్నావ్?!…’ అంటూ తనవైపు కళ్ళెత్తాను…‘…మాటలు దండగని చేతల్లో చూపించా…ఇద్దరి ఉద్రేకం చల్లారింతర్వాత …తను బలే బహుమతిచ్చిందిలే!…’ అన్నాడు నా మొగుడు లొట్టలేసుకుంటూ… ‘…ఏంటో ఆ బహుమతి??…’ అని నోరుజారాను కోపంలో…‘…కొత్త మొగుడి తో తృప్తి చెందిన ప్రతి ఇల్లాలూ అడగక పోయినా ఇచ్చేది…’ అన్నాడు వికాస్ కొంటె నవ్వుతో… నాకు విషయం అర్థమై నోరుమూసు కున్నాను …కానీ వకుళ ఊరుకుంటేగా… ఏంటదీ!…నాన్చకుండా చెప్పు!… అంటూ పొడిచింది … ‘…వద్దే!…’ అని నేనోపక్కనుంచి వారిస్తున్నా…‘…అదే!…వకూ!…మొన్న లంచ్ కోసం ఆగాం చూడు ఒక హోటల్ లో!…అక్కడ నువ్వు నా మీద కురిపించావే! …ఆ ముద్దుల వర్షం…అదీ!…’ అన్నాడు వికాస్ , నవ్వుతూ…‘…నిజమే గురూ!…ఆ బహుమతి రంకు మొగుళ్ళకే రిజర్వ్ చేస్తారు ఇల్లాళ్ళు… నాకు సంధ్య ఇచ్చింది గానీ…వకుళ ఎన్నడూ ఇవ్వలేదుసుమా!…’ అన్నాడు మధు…‘…అబధ్ధాలు చెప్పకు…’ అంటూ పోట్లాటకి లంకించుకుంది వకుళ…‘…ఊరుకోవే!…మన పాత రంకులన్నీ తవ్వడం మొదలెడతారీ మొగుళ్ళూ!…’ అంటూ దాని చెవిలో గొణిగాను…నేను వెంకట్ గాడిమీదా , మదన్ జీజూ మీదా కురిపించిన ముద్దుల జడి వాన గుర్తుకొచ్చి… …దానికి కూడా జయ్ తో జరిగింది గుర్తుకొచ్చిందేమో!…నోరు మూసింది ……కొద్ది సేపు మాటలాగిపోయాయి…‘…అంటే!…నా స్టేట్మెంట్ ఒప్పుకుంటున్నట్లేగా ఇల్లాళ్ళూ!…’ అంటూ రెట్టించాడు వికాస్ , విజయ గర్వంతో…‘…సర్లే!…పరాయి వాళ్ళ భార్యల మీద చూపించిన శ్రధ్ధ , కట్టుకున్న వాళ్ళమీద చూపిస్తారేంటీ మీ మొగుళ్ళూ!…’ అంటూ నేను ఎదురుదాడికి దిగేసరికి…‘…అవునులే సంధ్యా!…కొత్త అనుభవాలంటే అందరికీ ఇష్టమే!…’ అంటూ మధు అడ్డుపడి…‘…నువ్వు కానీ వికాస్…’ అన్నాడు…‘…ఇపుడు ఆడాళ్ళ టర్న్…’ అన్నాడు వికాస్…‘…నువ్వు మొదలెట్టవే!…’ అంది వకుళ… ‘…ఏంటీ మొదలెట్టేదీ!…’ అన్నాను ఆలస్యం చేద్దామని…‘…అదే!…నీ కలల్లో ప్రత్యక్షమయ్యే…’ అని అదంటూంటే , …ఏం తప్పుడు కూత కూస్తూందో అని…అరచేత్తో దాని నోరు మూసేశాను…అయినా అది ఆగుతేగా!… ‘…పోటుగాడిలాంటి మిళింద్ తో నీ సంభోగపు వివరాలు…’ అని ముద్ద,ముద్దగా వాక్యాన్ని పూర్తి చేసేసింది వకుళ… వినవలసిన వాళ్ళు వినేశారు…‘…నీ టేస్టు తెలీదా సంధ్యా నాకు!…అంచేతేగా నీకు వెంకట్ ని పరిచయం చేస్త!!…’ అన్నాడు వికాస్ , నన్ను మాటలతో దువ్వుతూ…‘ నాకు వకుళ టేస్టు తెలియకపోయినా అనుకోకుండా తనకి నచ్చే జయంత్ ని నేను పరిచయం చేసినట్లు…’ అన్నాడు మధు…‘…మీరాపన్లు ఏ స్వార్థం తో చేశారో మాకు తెలుసులే!… నువ్వు కానీవే!…’ అంది వకుళ విసురుగా…‘…నా మీద సోలిపోయిన వాసుని పక్కకి దొర్లించే ఓపిక లేక , అలాగే ఉండిపోయాను …కాసేపు తర్వాత తను దిగిపోయినా నేను మత్తుగా బోర్లా పడుకునుండిపోయాను పరుపుమీద…ఎంతసేపలా ఉండిపోయానో తెలీదుగానీ…పొట్టకింద చేరిన మా ఇద్దరి చెమ్మా, నా బొడ్లో కి పాకేసరికి మెలుకువొచ్చి వెలకిలా తిరిగాను…అప్పుడే కదమ్మా నువ్వు నామీదనుంచి దొర్లుత…’ అన్నాను వకుళతో…‘…దొర్లకేంచేస్తానూ!…పైకి పొర్లిపోయిన మిళింద్ గాడి మదం నా పిర్రల్ని బంక,బంక చేస్తేనూ!…’ అంది వకుళ ఫోర్సుగా…‘…అంతా వాడిదేనంటావా?…నీ వంతు ఏం లేదేంటీ!?…’ అన్నాడు దాని మొగుడు అంతే ఫోర్సుగా… దాంతో ‘… ఆఁహాఁ…’ అని సణుగుతూ తగ్గింది వకుళ…‘…నువ్వాపని చేసినపుడేగా , మీ జాయెంటు తడి నా ఒంటిని జిగట ,జిగట చేసేస్త!… దాంతో , మరో పక్కకి దొర్లడం వల్లేగా నేను మిళింద్ గాడి పాలబడత…’ అన్నాను…‘ అయితే నువ్వు మిళింద్ దగ్గరకి వెళ్లడం ఏక్సిడెంట్ అంటావ్…’ అంటూ వెక్కిరించాడు నా మొగుడు…‘…అలా మొదలైందని చెప్పడం నా ఉద్దేశ్యం…’ అన్నాను చిన్నగా…‘…ఎలాగో అలాగ ప్లేసులు మారారయ్యా మన భార్యలూ!…’ అని వికాస్ కి సర్ది చెప్పి , ‘…నువ్వు కానీ సంధ్యా!…’ అన్నాడు మధు…‘… మీ ఆవిడ దొర్లుడు పుణ్యమా అని ఒళ్ళంతా బంక బంకగా అవడంతో, తుడుచుకుందామని చేతికందిన బట్టని నెమ్మదిగా లాగాను… చేతికొచ్చిన భాగంతో ముందు పొట్టనీ , వీ…టి…నీ …’ అంటూ నా స్థనాల్ని కను రెప్పల సైగతో చూపించి… ‘తుడుచుకున్నాను…’ అంటూంటే…‘…వేటినీ!?…’ అంటూ నా వైపు చూడని మధు ప్రశ్న…‘…వీటినీ!…’ తన ఛాతీ మీద లేని ఎత్తుల్ని తన చేతుల్తో చూపిస్తూ నా మొగుడి సిగ్గులేని సైగ… ‘…ఓహో!…అవా!… అంటే!!…వాసు గాడు … , వా…టి… మధ్య కూడా…!’ అని ఆపేసి నవ్వడం మొదలెట్టాడు…‘…ఛీ!…అ…లా…ఏమీ…చె…య్య…లేదు తను…, నేను తుడుచుకోవాలనుకున్నది… మీ ఆవిడ నా ఒంటికి పామేసిన జాయెంటు తడి…’ అన్నాను… వాసు హోటల్ బాత్ రూంలో చేసిన ఆ…ప…ని… గుర్తురావడంతో ముడుచుకుపోతూ…‘…ఎందుకే తుడుచుకోడం!?…కొత్త సరసుడి దగ్గరకి , పాత సరసుడి …త…డి…తో వెళ్లకూడదనా!?’ అని , కిసుక్కుమని నవ్వింది వకుళ …‘…రసాలోడుతూ ఉండలేనమ్మా నేనూ!…’ అన్నాను…ఘాటుగా…‘…ఈజీ సంధ్యా!…’ అంటూ నన్ను దువ్వి…‘…ఇంతకీ…ప…ని …అయిందా!?…’ అడిగాడు వికాస్… ‘…,ఎక్కడా!…వీ…టి…నీ , వీ…టి …మధ్యా…’ అంటూ నా తొడల వైపు మొహమాటంగా కనురెప్పలు వాల్చి చూపించేసరికి…తొడల్నీ…ఆ తరవాత… వాటి మధ్య …వా…టి నీ శుభ్రంగా తుడుచుకున్నాను…’ …అని నేనంటూంటే…‘…అలా చెప్పూ!… అందుకోసమన్నమాట…మిళింద్ గాడు చొరబడేసరికి, నువ్వు పొరచిరిగిన కన్నెపిల్లలా విలవిల్లాడిపోత!!…’ అంటూ అడ్డొచ్చింది వకుళ‘…చీకట్లో నీకేం కనిపించిందనే…ఆ పాడు కూత!?…’ అంటూ దాన్ని నిలదీశాను… ‘…కెవ్వు…మన్న నీ కేక తో పాటు భూకంపం వచ్చినట్లు అల్లాడిపోయిన మంచం కదలికలు చాలవూ!?…’ అని దాని సిగ్గుమాలిన సమాధానం… ‘…ఛీ…’ అని సణుక్కుంటూ నోరు మూసుకు నుండిపోయాను కాసేపు…‘… నీకు కూడా అలాగే ఐందా వకూ!…’ అని అడిగాడు, దాని మొగుడు…సన్నగా ‘…ఊఁ…’ కొట్టిందది… మరి తన …బా…ధ… నీకెందుకు తెలీలేదు సంధ్యా!?…’ అని నా మొగుడి ఎంక్వ్యైరీ…‘…దాని నోరుమూసేసి , నిలబెట్టే దిగేశాడు కనుక…’ అన్నాను కసిగా!…‘…సరేలే!!… ఆ తరవాతేమైందో వివరంగా చెప్పు !…’ అన్నాడు నా మొగుడు…‘…తుడుచుకున్న తరవాత, కాళ్ళనీ కూడా తుడుచు కుందామనిపించింది… బట్ట సరిపోవడం లేదని దాన్ని గుంజాను…’ అని ఆగిపోయాను…ఆ తరవాత నేను చేసిందీ!…దాన్ని వల్ల అనుభవించిందీ గుర్తుకి రావడంతో ఒళ్ళు పులకరిస్తూంటే!…‘…ఆగిపోయావేం…చెప్పూ!…’ అంటూ మధు ప్రోద్బలం…‘…అది రాలేదు…’ అంటూ మొదలెట్టాను ఓ రెండు క్షణాల మౌనం తర్వాత… …‘…ఎక్కడో తట్టిందనిపించి…అటు వైపు కుడి చెయ్యి జాపితే … అరచేతిలో కొంచెం మెత్తగా…కొంచెం గట్టిగా…ఉన్నదేదో పడింది… పరధ్యానంగా వేళ్ళని ఇంకాస్త ముందుకి జాపి అక్కడ చిక్కుకున్న బట్టని విడిపించడానికి ట్రై చేశాను…బట్ట రాకపోగా…నా అరచేయి క్షణ, క్షణానికీ నిండిపోతూంటే…నేను …దే…న్ని… ముట్టుకున్నానో అర్థమై , కంగారుగా చెయ్యి వెనక్కి లాక్కుందామని ట్రైచేశాను……ఇంతలో వాడి మోకాలు మీద పడి , నా కుడి చెయ్యి బందీ అయిపోయింది…కష్టపడి దాన్ని విడిపించుకునేసరికి పొత్తికడుపు మీద …ఏ…దో!… పొడుచుకుంటూన్నట్లనిపించి …తడుముకునేసరికి …తెలిసిపోయింది…అది మిళింద్ గాడి…అ…ది…’ అని చెప్తూంటే…‘…ఎలా తెలిసిందేంటీ!?…’ అంటూ వకుళ వెక్కిరింపు…‘…సైజు బట్టీ!…అ…ది…నీకన్నా ముందు , నా చేతుల్లో పడిందని గుర్తుంచుకో!…’ అన్నాను ఒళ్ళుమండి… ‘…చేతుల్లోనా!?…ఇంకెక్కడైనానా!?…’ అని నా మొగుడి అని..సిగ్గుమాలిన ఎత్తిపొడుపు…‘…చేతుల్లో పడింతర్వాతేగా గురూ …ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళేదీ!…’ నువ్వుకానీ సంధ్యా!…’ అంటూ మధు తరఫ్ దారీ!…‘…షాక్ కొట్టినట్లై , దూరంగా జరగబోయాను…వెంటనే నా వీపుని వాడి చెయ్యి చుట్టేసి మీదికి లాక్కుంది…పెనుగులాడితే ప్రమాదమని , కాసేపు కదలకుండా పడుక్కునేసరికి… చెవిలో వాడి సన్నటి గురక… ప్లాన్ పారింది గదా! అని సంతోషిస్తూ పక్కకి ఒత్తిగిల్లి… వాడి భుజాల్ని వెనక్కి తోయబోయాను……నా వల్ల కాలేదు సరిగదా!…అతగాడు నిద్దర లోనే తన ఎడం చెయ్యిని నా డొక్కకిందినుంచి దూర్చి…నా వీపు మీదున్న తన కుడి చెయ్యి ని నా పిరుదుల మీదికి జార్చి…వాటిని అలవోకగా ఒడిసిపట్టుకుని… పి…సు…కు…తూ…నన్ను మీదికి లాక్కున్నాడు…’ అని చెప్తూంటే… ‘…దొంగ నిద్రేమో!…’ అన్నాడు నా మొగుడు…ఈర్ష్య తొంగిచూస్తూన్న గొంతుతో…… ‘… వాడి వెచ్చటి ఊపిరి…వీ…టి…మధ్య…’ అంటూ నా స్థనాల లోయ వైపు కనురెప్పలు వాల్చి… ‘… కాల్చేస్తూంటే ఓర్చుకోలేక…నా రెండు చేతుల్నీ వాడి మెడ చుట్టూ పెనవేశాను వికాస్ , …అప్పటికీ వాడికి మెలుకువ రాలేదెందుకో!…’ అంటూ కనురెప్పలు పైకెత్తి …ఓ అరక్షణం తనతో చూపు కలిపి …వెంటనే వాల్చుకున్నాను‘…ఓహో! ఆ తర్వాత!?…’ అన్నాడు నా మొగుడు…కసిని దాచుకోకుండా!…దాంతో తనని ఇంకా రెచ్చగొట్టాలనిపించి… ‘…ఇంకాస్త పైకి జరిగి …వాడి తలని…నా ఒం..టి…కి …అ…ది…మే…సు … కున్నాను వికాస్!…’ అంటూ మళ్ళీ నా స్థనాలవైపు కనురెప్పల తో సైగ చేశాను , పెదాల మీదికి తోసు కొస్తూన్న కొంటె నవ్వుని ముని పంట నొక్కిపెడుతూ!…‘…వాడికి ఊపిరి ఆడిందా!?…’ అని నా మొగుడి వెక్కిరింపు ప్రశ్న …‘…అహఁ…గ్యారెంటీగా ఆడుండదు…దాని ఫలితమేగా… మీఆవిడ కె…వ్వ్ …వ్వ్…మంట!…అది వినేగా వాసుకి మెలుకువ రావడం…ఆ పైన నా భరతం పట్టడం!…’ అంటూ వకుళ వివరణ…‘…అంత …లా…వా …వాడిది!?…’ అని అడిగాడు నా మొగుడు…నేనేం మాట్లాడలేదు…‘అంత ర…ఫ్ఫా…వాడి ప్రవేశం!?…’ అన్నాడు నా మొగుడు… అప్పటికీ నేను నోరిప్పలేదు…‘…అంటే!…అవునన్న మాట!…నీకు నచ్చిందా అలా నలిగి పోవడం!?…’ అని నా మొగుడు నిలదీస్తూంటే …ఓ అర నిముషం ఆగి…‘…నాకు మరో మార్గం ఉంటేగా!!… అన్నాను బలహీనమైన స్వరంతో…వికాస్ కూడా ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండిపోయాడు…‘…రిలాక్స్ వికాస్!…మిళింద్ గాడిని తప్పట్టలేం!…ఎందుకంటావా!?…మీ ఆవిడ..పూ…త…డి…ని పూర్తిగా తుడిచేసుకుని, వాడి పక్క చేరింది కదా!…వాడు అదాట్న దిగేస్తే రెమ్మలు మడత పడక ఏమౌతాయీ!?…’ అంటూ మధు సమర్థన… ‘…పైగా! …కొత్త పిల్ల పక్కలోకొచ్చిందని వాడికి తెలీదుకూడానూ!!…’ అంటూ వకుళ వంతపాట……అప్పటికీ వికాస్ చల్లారలేదు…‘…ఎంతైనా , మనకన్నా కుఱ్ఱాడు కదా గురూ!…ఉద్రేకపు పాలు మనకన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది మరి…’ అంటూ నా మొగుడికి సర్ది చెప్పి , ….సంధ్యా !…నువ్వు కాసేపాగు…వకూ! కాసేపు నువ్వందుకో!…’ అన్నాడు మధు నావైపు ఓక్షణం తలతిప్పి…‘…నాకు ఆశ్చర్యమనిపించింది తనలో ఈ మార్పు చూశేసరికి…కళ్లతోనే తనకి థాంక్స్ చెప్పి …వకుళ వైపు చూశాను …మొదలెట్ట మన్నట్లుగా చూస్తూ…‘…నువ్వరిచిన అరుపుకి గుండెలవిసిపోయి పక్కనున్న వాసుని వాటేసుకున్నానమ్మా!…నిద్ర మైకంలో , నా తొడని బా…గా… పైకెత్తి …అతగాడి మీద పడేశాననుకుంటా!…నా ఒంటిమీద ఒక్క నూలుపోగుంచలేదుగా, మిళింద్ గాడు !…పైగా…నీలాగ తుడుచుకోడానికి టైం లేదాయే!…దాంతో అతగాడిది పు…సు…క్కు…న దిగడిపోయిందంటే నమ్ము…’ అంది వకుళ…‘…ఎలా నమ్ముతాం!?…ఎప్పుడూ…జం…డా… లేపుకునే ఉంటాడేంటీ!…అందులో మా కన్నా సీనియర్ కూడానూ!…’ అన్నాడు మధు , వెక్కిరింపుగా!… ‘… ఆమాటే అడిగాన్లే , …ప…ని… పూర్తైన తర్వాత!…అది కూడా సంధ్య పెట్టిన బొబ్బ పుణ్యమే అన్నాడు!…’ అని బదులు చెప్పిందది……ఆ మాటల్తో తేరుకున్నట్లున్నాడు నా మొగుడు…‘…అంటే!…మా ఆవిడ చూపులకే కాకుండా , అరుపులకి కూడా లేచిపోతాయన్న మాట …సోలిపోయిన …మ…డ్డ…లు…!…’ అన్నాడు , నా వైపు చూస్తూ…ఓ అరక్షణం తనవైపు చూసి, తల తిప్పుకున్నాను… ‘…ఒక్క మత్తైన చూపులేకాదు…ఇటువంటి చురచుర చూపులు కూడానూ!…’ అంటూంటే కోపంగా తనవైపు చూశాను…కళ్లతోనే …సారీ…చెప్పుకున్నాడు , మా కళ్ళు కలవగానే!… నవ్వీ , నవ్వనట్లుగా పెదాలు కదిపి , తల తిప్పుకున్నాను , మెత్తపడుతూ……ఈ వ్యవహారమంతా గమనిస్తూన్న వకుళ…‘…అమ్మయ్య!…’ తేరుకున్నారుకదా!…’ అని సన్నగా చెవిలోగొణిగింది , నా చెయ్యట్టుకుని…‘…కానీవే!…’ అన్నాను దాని చేతిని మెత్తగా నొక్కుతూ…‘…ఏంటి వకూ!…ఆగిపోయావ్?…సైడ్ ఫోజులోనే దూరిపోయాడన్నావ్!…ఆ తరవాత??…’ అన్నాడు మధు… ‘…దూరిపోయాడని నేనేం అన్లా!…’ అంది వకుళ చురుగ్గా!…‘…మరేమనాలో!…’ అంటూ మధ్యలోకి దూరాడు వికాస్…‘…చీల్చేస్తూ…చొచ్చుకుపోయాడనాలి…చిన్నదా, చితకదా…దూరిపోడానికి!…కావలిస్తే మీఆవిడనడుగు…’ అంది వకుళ…మళ్ళీ తన లైన్ లో పడుతూ…‘…సర్లే తల్లీ కానీ!…’ అన్నాను…మళ్ళీ ఎటేపెళ్తుందో సంభాషణ… అని…‘…నా నడుం చుట్టూ ఓ చెయ్యి పెనవేసి , నన్ను తన మీదెక్కించుకోడానికి ట్రై చేశాడే!…నేను ఒద్దంటూ పెనుగులాడాను… అని మళ్ళీ ఆగిపోయిందది…‘…ఊఁ…’ అంటూ దాన్ని తోశాను…‘ పశువులు కదమ్మా ఈ మగాళ్ళు…వాడే గెలిచాడు…నన్ను వాడి మీదికెక్కించుకున్న తత్వాత , నా మొత్త కింద అర చేతులు దూర్చి…నన్ను పైకి లేపాడు… , వాడి…అ…ది…పూర్తిగా బైటికొచ్చేదాకా నన్ను లే…పు…తూ…నే ఉన్నాడు…’ అని వకుళ చెప్తూంటే…ఆ తరవాత … వికాస్ లాగ సడెన్ గా చేతులు లాగేసుకున్నాడా!?…’ అని దాని మొగుడి సిగ్గుమాలిన పరామర్శ…‘…ఉఁహూఁ…వాసు రూటే సెపరేటు…తన…క…త్తి…ని… నా కామకీల మీద ఆన్చి…ఆగిపోయాడు…నేనే కిందికొత్తుకున్నాను … ఓర్చు కోలేక …’ అని వకుళ జవాబు…‘…ఏరాయైతేనేం!…పళ్ళూడగొట్టుకోడానికి!…’ అన్నాడు వికాస్… ‘…అంటే!…థపుక్కున కూలబడిపోయావన్నమాట వాసుమీద!…’ అనేసి…నాలిక కరుచుకున్నాను…‘…గుడ్…బళ్ళు తోవలో పడుతున్నాయి!…’ అన్నాడు మధు నవ్వుతూ… మధుకి …ఛీ… చెప్పి…‘…నువ్వు కానీవే!…’ అన్నాను…‘…నన్ను కిందికి దిగనిస్తేగా!…అలాగే పట్టుకునుండిపోయాడు…ఒంట్లో శక్తినంతా కూడగట్టుకుని ట్రై చేశేసరికి…అతడి …దా…ని…గుండుకి నా కామకీల రుద్దుకుందే తప్ప వెంటనే ఫలితం కనిపించలేదు…’ అని వకుళ చెప్తూంటే…‘…అంటే!…తర్వాత కనిపించిందన్నమాట!!…ఏంటో ఆ ఫలితం!?…’ అని నా మొగుడి వాకబు…‘…నా ప్రయత్నం లేకుండానే నేను , కొద్ది , కొద్దిగా కిందికి దిగడం మొదలైంది…’ అని కందిపోయిన మొహంతో వకుళ చెప్తూంటే…‘…ఎందుకో!?…’ అంటూ దాని మొగుడి కూపీ…‘…ఏముందీ?…పూ బొడిపెకి వాసు గాడి …మ…డ్డ…గుం…డు… రుద్దు కునేసరికి , ఊటలూరిపోయుంటాయి…మీ ఆవిడ పూరెమ్మల్లో!… దాంతో వా…డి…ది…లోపలికి చొచ్చుకుపోయుంటుంది…’ అని నా మొగుడి వివరణ… ‘…అవునా వకూ!?…’ అంటూ దాని మొగుడి ప్రశ్న విని… …‘…ఛీ!…అవునూ!…’ అంటూ ఓ అర చేతిని తొడల మధ్య ఒత్తుకుంటూ , నా ఒళ్ళో బోర్లా పడిపోయి , మొహం దాచుకుందది…‘…అందరికీ తెలిసిందేగా!?…అంత ప…చ్చి…గా చెప్పాలా?…’ అన్నాను…దాని జుత్తు సవిరిస్తూ…‘…ఆలెక్కన మనమేమీ చెప్పుకోనక్కర్లే!…అన్నీ , అందరికీ , తెలిసినవే!…’ అని నాకు సమాధానం చెప్పి , ‘…ఆ పైనేంజరిగిందో అదీ చెప్పూ!…మా ఊహలకొదిలేస్తే ఎలా!?…’ అన్నాడు వికాస్…‘…పూర్తి చెయ్యవే వకూ!…’ అంటూ దాని చెవిలో అన్నాను సన్నగా!…‘…నా వల్లకాదుబాబూ!…’ అని గొణిగిందది…నా ఒళ్ళోంచి తలెత్తకుండా … ‘…పోనీ!…నువ్వు కానీ సందూ!…’ అన్నాడు మధు… ‘…ఉహూఁ!…’ అన్నాను …చెప్తే ఏమనుకుంటాడో! అని బెరుకు గా నా మొగుడివైపు చూస్తూ!…‘…చెప్పు సంధ్యా!!…’ అన్నట్లుగా తలాడించాడు , సన్నగా నవ్వుతూ… దాంతో ధైర్యం తెచ్చుకుని… ‘…మిళింద్ గాడి తలని…నా ఒం..టి…కి …అ…ది…మే…సు … కున్నానని చెప్పానా!…’ అంటూ మొదలెట్టాను… ‘…ఆఁ !…’ అన్నాడు తను…‘…నేనా పని చేయడంతో వాడికి ఏం పూనిందో గానీ!…నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి , నా మీదికెక్కేసి…వాడి …దా…న్ని… , …ఖ…సు…క్కు…న దిగేశాడు వికాస్!… విలవిల్లాడి పోయాననుకో , అ…క్క…డి…చర్మం ముడతలడిపోయేసరికి !…’ అని ఆగిపోయాను…ఆ తలపుకే ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేయడంతో!‘…గది దద్దరిల్లిపోయేలా , వాసుగాడి …మ…డ్డ…లేచిపోయేలా… బొబ్బెట్టావుటకదా!…ఆ తరవాత!?…’ అంటూ ప్రోత్సహించాడు నా మొగుడు…‘…వెంటనే నా మొహాన్నీ , ఆపైన నా గుబ్బల్ని నిమిరడంతో వాడికి తెలిసొచ్చినట్లుంది… సంధ్యా మేమ్! సారీ!…ఎక్స్ ట్రీమ్ లీ సారీ!…వకూ మేమ్ ఏరీ!…మీరెప్పుడొచ్చారూ నా పక్కకీ!…’ అంటూ కారిపోతూన్న నా కన్నీళ్ళని తుడవబోయాడు…నాకే సిగ్గనిపించి , గబగబా తుడిచేసుకుని , ‘…ఇందాకే!…’ అంటూ దూరం జరగబోయాను కానీ , …’ అంటూ మళ్ళీ ఆగిపోయాను …జరిగింది తలుచుకుని సిగ్గుతో తలదించుకుని…