భర్తల మార్పిడి – భాగం 6

…” ఊహూఁ!…లేదే…వికాస్ మోచేతులమీద పైకి లేచి, నా మెడ వంపుల్లో, కంఠం మీద , పెదాల చుట్టూ ముద్దులు కురిపించాడేగానీ..నాపెదాల్ని ముద్దెట్టుకోలేదే! ఆగ లేక నేనే వాట్ని అందించి…’…విషయం చెప్పు వికాస్’ అన్నానే తనని డైవర్ట్ చేద్దామని… నామాట వినకుండా నా నోట్లోకి తన నాలిక జొప్పించి ,నాదాంతో పెనవేసి …నాపెదాల్ని జుర్రుకోడం మొదలెట్టాడే!నాకు ఊపిరి అందక పోయినా పెదాలందిస్తూనే “…విషయం చెప్పమ్మా అని గొణిగానే!… సమాధానం చెప్పకుండా తనపని చేసుకుంటూ పోయాడే! ’ఇంక తప్పదురా భగవంతుడా!’అనుకుని ’…ఇవాళ నన్నేపాడుపనికి ఒప్పించ బోతున్నావు బాబూ..’ అన్నానే పెదాల్ని విడిపించుకొని…’…నీకిష్టం లేని పనేదైనా చేయించానానీతో….’అన్నాడు నా ఎగసి పడే గుబ్బల్ని చూస్తూ…. ‘…లేదులే… కాకపోతే నన్నుబాగారెచ్చగొట్టి…నీక్కావలసిన పనికి ఒప్పిస్తావు… ఏమైనా ఇవాళ నీకు లొంగను ‘ అన్నానే…
‘…నీ ఇష్టం…’ అంటూ నాకళ్ళలోకి మత్తెక్కించేలా చూస్తూ, ఐదు వేళ్ళగోళ్ళతో కుదుళ్ళ దగ్గిర నుంచి చనుమొనల వరకూ సున్నితంగా రాయడం మొదలు పెట్టాడే… ‘ నన్ను రెచ్చగొడుతున్నాడు…ఓర్చుకోవాలి…’ అనుకుంటూ నా చూపుల్ని విడదీసుకుంటూంటే నా చనుమొనల్ని సున్నితంగా పుణికాడే…ఒళ్ళుఝల్లు మంది…నాకు తెలీకుండానే నా వీపు పైకి లేచింది…వాటిని అతడి నోటికందిద్దామనే తపనతో…నా వేళ్ళు నిగడదన్నిన వికాస్ అంగాన్ని రుద్దుతున్నాయ్ … దాన్ని నా రెమ్మల్లో దోపుకుందామనే కాంక్షతో… నాలో చెలరేగుతున్న కోరికని…కాసేపట్లో తనకి పూర్తిగా లొంగిపోతాననీ గుర్తుపట్టినట్లున్నాడు…వికాస్ పెదాలపై చిరునవ్వు మెరిసింది.
….ఇంకొక్క క్షణం లో అంత పనీ జరుగుతుందని బోర్లా తిరిగాను… నగ్నంగా ఉన్ననా వీపుని ముద్దాడుతూ నన్ను వెల్లకీతలా తిప్పాడు…
…మళ్ళీ కుదుళ్ళనుండి చనుమొనలవరకూ సున్నితంగా రుద్దుతూ కొంతసేపు … రెండుగుబ్బల్నీ అరచేతుల్లో ఇముడ్చుకొని బొటనవేలు,చూపుడు వేళ్ళ మధ్య చనుమొనల్ని నలుపుతూ ఇంకొంతసేపు…నా స్థనాల లోయలో మొహం దింపేసి రుద్దుకుంటూ కొంతసేపు చనుమొనల చుట్టూ ముద్దులాడుతూ మరికొంతసేపు గడిపాడేగాని వాటిని నోట్లో తీసుకోలేదు …ఇంకాగలేక నేనే వాట్ని వంతుల వారీగా అతడి పెదాలకందించడం మొదలెట్టాను… వికాస్ వాటిని మునిపళ్ళ మధ్య పట్టుకుని వీలైనంత సాగదీశాడు… ‘…ఏయ్… వాటినెందుకలా సాగదీసేస్తున్నావ్…’ అన్నాను మత్తుగా…..మాట్లాడకుండా తనకోటేరు లాంటి ముక్కుతో ఒరుసుకునున్న నా స్థనాల్ని విడదీస్తూ….లోయలోకి దారి వెత్తుక్కుంటూన్నట్లు రుద్దడం మొదలెట్టాడు…’ …ఏ…ఏయ్… ఏమిటా వెతుకులాట…దేనికోసం….’ అన్నాను మైకంగా…
.’….అగాథమగు జలనిధి లోన ఆణిముత్యమున్నటులే…స్త్రీ గుబ్బల్లోయల్లోన మత్తున్నదిలే…’ …అని పాడాడు…పాత సినిమా పాటని కొద్దిగా మారుస్తూ ‘…ఛీ…సిగ్గులేని కవిత్వం… ఏమిటో ఆమత్తు…’ అంటూ తమకంగా వికాస్ తలని నా రొమ్ములకి అదుముకున్నాను… ‘…స్త్రీ గుబ్బల్లోయలో మొహం రుద్దుకుంటూంటే…ఆవిడ చనుమొనలు మగాడి చెవుల్లో పెట్టే గిలిగింతలు …’ అన్నాడు మత్తుగా…’…దొరికిందా…’ అన్నాను..’‘…ఉహూఁ! ఇవి…ఇలా ఉంటే దొరకదు…, అన్నాడు నా చనుమొనల్ని నలిపేస్తూ…
‘…ఇంకెలా ఉండాలేంటి….’ అన్నాను….’..ఇలా!…’ అంటూ నా చనుమొనల మీద తన చూపుడు వేలు ఆనించి…‘ ఇవి..ఇంకొంచెం పొడుగ్గా….ఈ మాత్రం…’ అంటూ ఓ రెండంగుళాల మేరకి సాగదీసి….’….ఇవి కొంచెంమెత్తగా …మీ వకుళ వాట్లా ఉంటే!!…’ అంటూ నా చనుమొనల్ని ఎన్నడూ లేనంతగా నలిపి నలిపి పెట్టాడమ్మా!…నీవి ఊహించుకుంటూ అలా చేశాడనిపించిందా క్షణం…అవునూ! మాఆయన నీమీద చెయ్యెప్పుడేశాడే అంత కరెక్ట్ గా చెప్పాడూ!..” అని సాగదీశాను….”…మొదటి రోజు మాఇంటికి లంచ్ కి వచ్చినపుడే…మా అమ్మాయిని నాదగ్గరినుంచి ఎత్తుకునే మిషతో నా చను మొనలు పుణికి…సారీ…అన్నాడ్లే మీ ఆయన….” అంది…”…సిగ్గులేనిదానా! ఇన్నాళ్ళూ చెప్పలేదేఁ మరి!…” అన్నాను…”…నాకభ్యంతరం ఐతేగదా!…మన మొగుళ్ళు చాలా ఫాస్టమ్మా!!…కానీ…” అంది వకుళ… “…అలా ఐతే సరే!…” అని కంటిన్యూ చేశాను…
“…అపుడు …ఏయ్…నే వకుళని కాదు…దానికి చెప్పు ఇలాంటి కవిత్వం…ఇష్టపడుతుంది…’ అన్నానే వికాస్ మొహాన్ని ముద్దుల్తో ముంచేస్తూ’…నిజమా…. గుర్తుంచుకుంటాలే….’ అన్నాడు మళ్ళీ నా గుబ్బల్ని నలిపేస్తూ….’….నామాటెందుకెత్తావే…అందులో…ఆ సమయంలో…’ అంది వకుళ… తమకంతో బొంగురుపోయిన గొంతుతో…
‘.సరైన సమయమే అది..వికాస్ కి నీమీద ఎంత కోరికుందో తెలుసుకోడానికి…ఐనా నీకు మా ఆయనంటే మోజు లేదేంటి…మొదటి పరిచయంలోనే మీద చెయ్యెయ్యనిచ్చావుగా!…ఫోజు కొట్టకు…’ అన్నాను…’…ఎప్పుడు వీలవుతూందో…’ అని మళ్ళీ నిష్ఠూర్చింది వకుళ…’.. ‘…ఏయ్ వకూ…నా ఊసెప్పుడైనా ఎత్తాడా మధు? …’అనడిగాను సిగ్గు విడిచి… “…అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా నిన్ను చూపుల్తో నమిలేస్తున్నాడుగా! అది చాల్లేదేమో నీకు…” అంటూ మాటల్తో నన్ను పొడిచింది వకుళ…దాన్ని డైవర్ట్ చెయ్యడంకోసం ‘…ఎంతసేపూ నన్ను వాగిస్తూన్నావుకానీ నీ విషయాలేవీ చెప్పవేం…’ అన్నాను నిష్ఠూరంగా….’… అంత అమాయకత్వం నటించి విషయం దాటేడానికి ప్రయత్నించకు…మధుకు నీమీదెంత కోరికుందో నీకు తెలీదా…నీకు మా ఆయన మీదున్న వాంఛ నాకు తెలీదా …చెప్తాలే…నువ్వు పూర్తి చెయ్యి…’ అని నన్ను ప్రోత్సహించింది…
… నీవి ఊహించుకుంటున్నాడు… వెంటనే మళ్ళీ మొదలెట్టాడు… నలుపుళ్ళు…వాట్ని భరించలేక తన ఛాతీకి అతుక్కుపోయి…. ‘…ఎందుకమ్మా!…అవంటే అంత కసీ!…, అంటూ తన చెవిలో గొణిగాను…‘…ఇవెలాగూ రాతిగుండెలు…తేలికగా లొంగవు!…వీటిమీదైనా నా కసి తీర్చుకోనీ…’ అన్నాడే! ‘….నావలాంటివేంకాదు…’ అన్నాను చిరు కోపంతో ’…. చూశావా ఇవి ఎలా టంగ్…టంగ్ అంటున్నాయో…రాళ్ళుకాపోతే మరేమిటో….’ అన్నాడే నా గుబ్బల్ని గోటికొనల్తో మీటుతూ…..” …నిజమేగా! …ఊఁ…కానీ…” అంది వకుళ…
‘…రోజూ ఇలా నలిపితే ఎప్పుడో మెత్తబడుండేవి… క్రితం నెల పార్టీలో రజనీ తివారీ నాకు హిందీ రాదనుకొని అలకామేడం తో ఏమందో తెలుసా…!…లగ్తాహై వహా హాత్ డాల్నేనహీ దేతీ…’ అంది ….’…హఫ్తేమే తీన్ చార్ బార్ జిమ్ జాతీహు…’అన్నాను..దాంతో నోరు మూసింది…’అన్నాను గర్వంగా..’అక్కడికి నేనేదో నలపనట్లూ….నీ స్ట్రక్చరే అంత…నా మర్దనాలు నీకు చాలక పోతే వాట్ని నలిపి నస్యం చేసే మగాడినేర్పాటు చేయమన్నావా! చెప్పు,మొహమాటపడకు’ అన్నాడే……నీ విషయం,మధు విషయం చెప్దామని ‘…ఛీ…నువ్వేంచేయక్కరలే..’ అ న్నానే గానీ,సిగ్గుతో గొంతుపెకలక తన గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నావకూ! అనాగాను …
’..పర్లేదులే…మరోసారి ప్రయత్నించు…తర్వాతేమైంది…’ అంది వకుళ… ’…నువ్వేచూసుకున్నావన్నమాట…గుడ్….ఎవరో చెప్తావా….’ అన్నాడే…. అదేంలేదుబాబూ…బుద్ది తక్కువై అన్నాను….అవునూ….ఇంకెవరెవరి లోయల్లో వెతుక్కుంటున్నావేంటి ” …ఆ గిలిగింతలు…” అన్నాను మాట మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ…’…ఏ లోయల్లో పడితే ఆ లోయల్లో వెతకను…వాటి సొంత దార్ల మొగుళ్ళు నీకు నచ్చేట్లుండాలిగా….’ అన్నాడు చిలిపిగా….’ … ఛీ…నాకెందుకు నచ్చడం….’ అన్నాను మళ్ళీ సంభాషణ ని అటువైపు తిప్పుతున్నాడురా భగవంతుడా అనుకొంటూ వికాస్ పెదాలు మూసేసి మీదికి లాక్కుంటూ…. తను కూడా నా పెదాల్ని జుర్రుకుంటూ నన్నాక్రమించుకున్నాడే!…’ అని ఆగాను… “…ఊఁ…కానీ!!” అంది వకు…
….వికాస్ పొజిషన్ మారుతూన్నప్పుడల్లా అప్పుడేకొలిమి లోంచి తీసిన ఉక్కు కడ్డీ లా వేడెక్కిన అతడి పురుషాంగం నా బొడ్డు ని…తొడల్ని…రెమ్మల్ని బొడిపెని రుద్దుకుందే తప్ప నేను తొడలు పుస్తకంలా తెరిచినా నాలో ప్రవేశించలేదు…ఎప్పుడెప్పుడా అనే టెన్షన్ తో నా నరాలు తెగిపోతాయనిపించింది …ఇది చాలనట్లు అప్పడిదాకా నా తొడల మధ్య ఉన్న వికాస్ ఉన్నట్లుండి బయటికి వచ్చి నా బొడ్డుని…పొత్తి కడుపుని ముద్దాడడం మెదలెట్టాడు …నెమ్మదిగా అతడి నడుం నా భుజాలవైపు రాసాగింది…ఒక్క వెంట్రుక లేకుండా మెరుస్తూన్న అతడి పొత్తికడుపుని…కాలిపోతూన్న పురుషాంగాన్ని, బిగువైన వ్రషణాల్ని సున్నితంగా నిమిరాను…వికాస్ రెచ్చిపోయాడు…అతడి అంగాన్ని నా నోట్లోపెట్ట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ నారెమ్మల్ని నాలుక తోరుద్దడం మొదలెట్టాడే…
‘…వి… కా… స్…నేనాగలేనమ్మా…’ అని మూల్గాను…నా నడుం పైకెత్తి అటూ ఇటూ తిప్పుతూ…. ‘…ఏఏ య్ య్…. తర్వాత…ఇప్పుడొద్దు……’అని గొణిగాను కానీ వికాస్ నా బొడిపెను ముని పళ్ళతో సుతారంగా కొరుకుతూంటూంటే అప్రయత్నంగా అతడి పురుషాంగాన్ని దగ్గరికి లాక్కుని బిర్ర బిగిసిన తన వృషణాల్ని ముద్దులతో ముంచెత్తానే… తన మగతనం పొడవంతా ముద్దులు కురిపిస్తూ గుండు వరకూ వెళ్ళి దాన్నినెమ్మదిగానాలికతో రాయడం మొదలెట్టానే! ..వికాస్ ఇబ్బంది గా కదిలి ‘…ఊఊ…నోట్లోకి తీసుకో…’ అని మత్తుగా అడిగేసరికి సరికి నేను పొంగి పోయా!… ‘…ఎప్పుడూ తనేనా నన్ను రెచ్చగొట్టేది!…నేనూ చేయగల్ను…’అనుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ అదేపని చేస్తూ వృషణాలని మునిపళ్ళతో సుతారంగా కొరికానే!….
‘…అహ్హ్…ఏ…ఏయ్ …సంధ్యా…ఏంటా కొరుకుళ్ళూ!..’ అంటూ దూరంగా జరగబోయాడు… ‘…నా ఒళ్లంతా పళ్లగాట్లతో నింపేసినప్పుడు లేదేమో!…’ అంటూ తన అంగాన్నుచ్చుకుని దగ్గరకి లాగి, నోటికి అంకిన చోటల్లా ‘…దాన్ని…’ కొరకడం మొదలెట్టాను…వాట్ని భరిస్తూనే ‘..ఒకసారి…నోట్లోకి తీసుకోవచ్చుగా సంధ్యా! …చాల్రోజులైంది!!…’అంటూ బ్రతిమాలడం మొదలెట్టాడే…’ అని ఆగాను…ఆరోజు జరిగింది నెమరేసుకుంటూ… ‘…ఇంకేముందీ…పట్టినంతవరకూ మీ ఆయన మొడ్దని నోట్లో దూర్చుకుని చీకుంటావ్…’ అంది వకుళ… ‘ …మాటలు వినే రెచ్చిపోయినట్లున్నారు…అమ్మాయిగారు…బూతులు కూడా ఒస్తున్నాయ్…నువ్వు చేద్దుగాన్లే ఆపని…’ అన్నాను దాన్ని మరింత రెచ్చగొట్తూ… ‘…అవకాశం వచ్చినపుడు చీకకుండా వదుల్తానా మీఆయన దాన్ని!!… నాసంగతలా ఉంచు!…నువ్వేం చేశావో చెప్పు ముందు!!…’ అంటూ రెట్టించింది వకుళ…
వికాస్ కంఠం లో జీర వినేసరికి రెట్టించిన ఉత్సాహంతోఇతడిని మరింత రెచ్చగొట్టి నాక్కావలసిన ప్రామిస్ రాబడితే…’ అనే చిలిపి ఊహ నా బుర్ర లో మెదిలింది…..వెంటనే అమలు చేశాను….అతడి అంగాన్ని,వ్రషణాల్ని గోళ్ళతో సున్నితంగాదువ్వుతూ…గుండు వరకూనోట్లోకి తీసుకుంటూ…బయటకు తీస్తూ… మధ్య మధ్యలో నాలిక కొనతో దాన్ని నాకుతూ… రెండు క్షణాలు గడిపి ఉన్నట్లుండి తలక్రిందులుగా తిరిగి నాపెదాలు అతని పెదాలకందిస్తూ చేతికి నిండుగాఉన్నబుసకొట్టే పాములాంటి అతని పురుషత్వాన్నినా రెమ్మల మధ్య ఇరికించుకుని నడుము పైకెత్తానే….
… దాంతో అతడి గూటం కొంచమే దిగినా ‘…ఉహ్..’అని మూల్గక తప్పలేదే….వికాస్ పెదాలపై చిరునవ్వు మెరిసింది…తన అంగాన్ని ఇంకొంచెం దింపినట్లే దింపి బయటికి లాగి నా తొడల పైన…బొడ్డు చుట్టూ, రెమ్మల చుట్టూ రుద్దాడే…నేను కోరిక తో విలవిల్లాడి పోతూ నా నడుముని మెలికెలు తిప్పేస్తూ ‘…ఊఁ!.. కానీ..’ అంటూ నడుం పైపైకి ఎత్తేశానే…అయినా వికాస్ దిగబడకుండా పూ రెమ్మల చుట్టూ తారట్లాడాడమ్మా…దాంతో ఓర్చుకోలేక .వికాస్ స్… నీఇష్టం…. నీక్కావల్సింది చేస్తాలే …ఊఁ!..ఊఁ!…’ అని మూల్గానే…అప్పుడు గెంటాడమ్మా!!మా పదేళ్ళ సంసారం లో వికాస్ ఇలా గెంటడం మెదటిసారి ‘…అమ్మ్ మ్మా…’ అని అరవబోయిన నా పెదాల్ని…రెండు క్షణాలు ఆక్రమించి వదిలేశాడే…కాసేపుదాకా ఊపిరందలేదు…’….ఏమిటామొరటుతనం…’ అన్నాను కోపంగా…
‘…ఇద్దరు పిల్ల తల్లివి, ..పొర చిరిగిన కన్నెపిల్లలా ఏమిటాఅరుపూ!…పిల్లలు లేస్తారు…’ అని వికాస్ నా కంఠాన్ని ముద్దులాడుతూ బుజ్జగించేసరికి కోపం మటుమాయమైంది… ‘…నువ్వలా రెచ్చిపోతే నేనెప్పుడూ కన్నెపిల్లనే…’ అన్నానే…తనని పెనవేసుకుని…అని ఆపాను… ‘…మధైతే ఎప్పుడూ అంతే…నాకూ అలా “…కలుక్కు…” మనేటట్లు గెంటించుకోకపోతే నాటట్లేదమ్మా…’ అంది వకుళ… ‘…అలాగా…గుర్తంచుకోమని చెప్తాలే మా ఆయనకి…’ అన్నాను చిలిపిగా…. ‘…. వికాస్ కూడా అలాగే చేస్తే ఇంక వెరైటీ ఏముంటుంది….ఐనా ఈ మగాళ్ళెప్పుడెలా ఉంటారో చెప్పలేం……ఊ…చెప్పు..’ అంది జీర పోయిన గొంతుతో వకుళ….
‘…అనుకోకుండా గడియారం వైపు చూశానే…పదిన్నర….ఎంత సేపు వాయిస్తాడో చూద్దాం అనుకుంటూ ‘… ఊ…’అని అతడి చెవి లో వేడి ఊపిరి వదిలాను.. …వికాస్ తన అంగాన్ని నెమ్మదిగా….బయటకు లాగుతూంటే నా నడుము దాంతోపాటు కొంత వరకు…పైకి లేచి.సడన్ గా మంచం పై కూలబడిపోయింది..’…ప్పక్క్…’ అనే చప్పుడు తోపాటు రతి మదపు వాసన ముక్కుపుటాలకు సోకిందే….’…మొదటి గెంటుకే అవుట్ ఐపోయానా…’అనుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నావకూ…’ అన్నాను… ” నన్నూ కార్పించేస్తున్నావే తల్లీ.. ఆపకుండా చెప్తూపో!..” అంది వకుళ… “అలాగే” అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 6 appeared first on Telugu Sex Stories.