భర్తల మార్పిడి – భాగం 66

‘…అదో పెద్ద కధ…మనం మళ్ళీ కూర్చున్నపుడు వివరంగా చెప్తాలే!…ఓ పక్క వాయిస్తూనే నా అంగాల్నీ , నీ అంగాల్నీ పోల్చడమే నీ జీజూ ఉద్యోగం…నువ్వు చెప్పావేంటీ తనకి, నా …వా…టి…సైజుల , కొలతల గురించీ , బిగువుల గురించీనూ!…’ అందది చిరుకోపంతో…
…‘…ఉహూఁ…’ అంటూ అడ్దంగా తలాడించాను…
‘…మరి? , నన్ను కిస్ చేసింతర్వాత…అనుకున్నట్లుగానే ఉన్నాయి వకూ, నీ పెదాల బిగువులూ…అప్పగించే పధ్ధతీనూ…సంధ్యకి తెగ మొహమాటం…అంటాడా!…’ వీ…టి…ని…’ అంటూ తల స్థనాలని తడుముకుని , ‘…పిసు…కు…తూ, సంధ్య వాటికన్నా కొంచెం సాఫ్ట్ అయినా, చక్కటి పొంకం…అంటాడా!…పై మొనల్ని పుణికి… సంధ్య వాటికన్నా బాగా పొడుగివి…అని సర్టిఫికేటు పడేసి , గుబ్బల మధ్యలో మొహం రుద్దుకుంటూ…చెవుల్లో కితకిత లెడుతున్నాయి వకూ ఇవి…అంటూ మరింత సాగదీసేస్తాడా! … బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు కురిపిస్తూ, దాంట్లో చిటికెన వేలెట్టి , సంధ్య దానికన్నా నీదే లోతెక్కువ వకూ…అంటాడా!… దాం…ట్లో…కి ది…గే…స్తూ …సంధ్య…ది…ప్లమ్ కేక్ లా బిగువూ , మెత్తదనల కలయికలా ఉంటుంది…నీది నోరూరించే ఐస్ క్రీంలా, మెత్తగా ఉంటూందంటాడా!
…చొర…బాటు కి , అరిటాకులా నువ్వూ , గులాబి రేకులా నేనూ వణుకుతామంటాడా! , ఆ…ఖ…రి…కి మన ఎదురొత్తులిచ్చే అలవాట్లనీ కూడా పోలుస్తాడా!…నువ్వు చెప్తేనే కదా ఇవన్నీ తెలిసేదీ!…’ అందది… కందగడ్దలా ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో… ‘…నీ మొహం!…’ అని తీసిపడేసినా, దానికి ఎలా సర్ది చెప్పాలా?…అని ఆలోచిస్తూంటే…
‘…మరి ఈ విషయాలు చెప్పలేదేం మాకు?!…ఇప్పుడే మదన్ ని నిలదీస్తానాగు!…’ అంటూన్న మాధురీ దీదీ పరిహాసపు గొంతు వినిపించింది… ‘…ఛ…ఏం ఒద్దు దీదీ!…’ అని వకుళ సిగ్గుల మొగ్గౌతూ వారిస్తూంటే…గుమ్మం లోపలికి ఓఆడుగేసి చూశాను …తలుపు పక్కనే నిలబడుందావిడ…కొంచెం వెనకాతలే దీపా మేడమ్…ఇద్దరి మొహాలలో చిలిపి నవ్వు చిందుతూంది…
‘…రండి…అక్కడ హాల్లో సుజాతక్క ఒక్కర్తే ఉంది…’ అంటూ వెనక్కి తిరిగే సరికి …సన్నగా ఘల్లు మని మువ్వలు చప్పుడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూంది సుజాతక్క… ‘…ఆగక్కా!…అందరూ మనవాళ్ళే!…’ అంటూ వకుళ సన్నగా పిలిచేసరికి ఆగిపోయింది…
‘…అహ్!…ఈ మువ్వల చప్పుడ్లేనన్నమాట…మాకు మాస్టర్ బెడ్ లో వినిపిస్త!…భలే ఉన్నాయి సుజాతా!…ఎక్కడ కొన్నారూ?…’ అంటూ దాని పక్కన చేరింది…‘…ఛీ!…నిజమా!…’ అంటూ ముడుచుకుపోతూన్న సుజాతక్కని చెయ్యుచ్చుకుని ఆవిడ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకి దారి తీస్తూంటే మిగిలిన ముగ్గురం వాళ్ల వెనకే బయల్దేరాం…
‘…ఎవరూ!?…’ అని దీపా మేడమ్ సన్నగా అడగడం… ‘…వికాస్…’ అని సుజాతక్క గొణగడం , …‘…మాంఛి ప…ని…వాడనుకుంటా కదూ!…’ అని ఆవిడ కూపీ… సన్నగా…ఊఁ… అంటూ ఈవిడ సర్టిఫికేటూ, మాకు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి…దార్లో పడుతున్నారు… అనుకున్నాం…వికాస్ తో తొడపరిచయమున్న మేం ముగ్గురం…
…అందరం డైనింగ్ టేబుల్ చుట్టూ సెటిలయ్యాం…
…ఇంతలో డ్రింక్స్ ట్రే లు పుచ్చుకుని వచ్చారు… వికాస్ , మధు లు… లేటెస్టు సరసుల్ని చూసి , సిగ్గుల మొగ్గలైపోయారు సుజాతక్కా , దీపా మేడం లు …కొంటెగా నవ్వుతూ ఆడాళ్ళందరికీ తలోటీ ఇచ్చి వెళ్తూంటే …‘…వాళ్లని ఎక్కువ తాగద్దని చెప్పు…’ అంటూ నా తొడగీరింది మాధురీ దీదీ…
‘…సరే!…’నంటూ , ‘…మధూ…’ అని పిలుస్తూ నే బయల్దేరాను…నావెనకే వికాస్ ని పిలుస్తూ వకుళ…‘…ఏంటీ?…’ అన్నారు…వెనక్కి తిరిగారు వాళ్ళు…
…పిలిచామే గానీ … ఓ అరగంట క్రితమే మరో మగాడి పక్కన పడుక్కున్నామన్న విషయం గుర్తు రావడంతో…సిగ్గు ముంచుకొచ్చిందిద్దరికీ … ‘…మిమ్మల్ని ఎక్కువగా తాగద్దంటున్నారు అందరూ!…’ అంది వకుళ…పక్క చూపులు చూస్తూ…
…‘…ఎందుకో!…’ అన్నారు మా వైపు గుచ్చి, గుచ్చి చూస్తూ… ‘…పెర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుందనీ!…’ అన్నాను ఒళ్ళు మండి…
…మొహాలూ, మొహాలూ చూసుకుని ‘…నిజమే గురూ!…’ అనుకుని…, చటుక్కున ముందుకొంగి , నన్ను మధూ, వకుళని వికాస్ దగ్గరకి లాక్కుని పెదాలమీద ముద్దులెట్టేసి , వెనక్కి తిరిగారు…
‘…మాంఛి చనువుందన్న మాట మీ నలుగురి మధ్యా!…’ అంది దీపా మేడమ్ , మేం దగ్గరకొచ్చాక… ‘…ఛీ …ఊరుకోండి మేడమ్…’ అంటూ మా సీట్లల్లో కూర్చున్నాం, నేనూ , వకుళా…
‘…ఒప్పుకోవే సంధ్యా!…నాగురించి మదన్ జీ కి చెప్పావ్ కదూ!…’ అని ఇందాకటి విషయాన్ని లంకించుకుంది వకుళ , టాపిక్ మార్చడానికి…
‘… బుర్ర లేదే వకూ!…నీ…ఆ…బి…గు…తు…ల… గురించి ఓ ఆడదానికెలాతెలుస్తాయ్!?…. నిన్నూ , దాన్నీ వాడుకున్న మగాడు చెప్పాలి గానీ!? అంది సుజాతక్క నన్ను సపోర్టు చేస్తూ…
‘…అంటే మధో , వికాసో అనా!…’ అంది దీపా మేడమ్… ‘…ఇంకా మధుకీ , మదన్ కీ అంత చనువేర్పడలేదు…టైమూ లేదు…’ అంది మాధురీ దీదీ…
‘…మరో విషయం మర్చిపోతున్నారు…మనం ఆడాళ్ళం , మొగుళ్ళ సై…జు…ల గురించీ…ఆ…పని…తనం…గురించీ గొప్పలు చెప్పు కుంటాం కానీ , తమ స్త్రీ విజయాలగురించి డబ్బాలు కొట్టుకునే మగాళ్ళు మాత్రం సొంత భార్య పొంకాల గురించీ, బిగువుల గురించీ ఛస్తే చెప్పుకోరు …పక్కింటి వాళ్ళ పెళ్ళాల గురించి మాట్లాడుతారు గానీ!!…’ అని కుబుసం విడిచిన తాచుపాములా బుసకొట్టింది సుజాతక్క…
‘…అహ్!…మాంచి లాజిక్ బుర్ర సుజాతా మీది!! …అంటే చెప్పింది వికాసే నన్నమాట !…’ అంది మాదురీ దీదీ…‘..నిజం… ఊఁ… విప్పండింక సుజాతా!…మీ వాయింపు దస్త్రం!…’ అంది దీపా మేడం …
‘…నా తరవాత మీరూ చెప్తానంటేనే!…’ అంది , దీపా మేడం, మాధురీ దీదీలవైపు చూస్తూ… సరే నంటూ ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళిద్దరూ…
‘…ఆ ముష్టి మూలుగుల మ్యూజిక్ ఒకటి పెట్టారుగా!…దాంతో మొదలైంది కధ…ప్రతి మొగాడూ, పక్కవాళ్ళు చూస్తున్నారని కూడా చూడకుండా ఒకటే ముద్దులూ, నలుపుళ్ళూనూ… మీ ఆయన తో మొదలైంది ఆ…ప…ని…’ అంటూ దీపా మేడం వైపు చూసి, ‘…అక్కడ్నుంచి…మీ ఆయన చేతుల్లోకీ…ఆ పైన మీ ఆయన చేతుల్లోకీ… ’ అంటూ మాధురీ దీదీ వైపూ ,వకుళ వైపూ చూపు తిప్పి, తరవాత నా మొగుడి చేతుల్లో చేరి…ఆఖరున, ఇదిగో !…దీని మొగుడి చేతుల్లో పడ్డాను …’ అంటూ నా మొహం లోకి చూసింది…
…‘…అందరం అలా మారిన వాళ్ళమే!…కాకపోతే మొదలొక చోటా, ఆఖరు మరో చోటానూ!…,వికాస్ తో మొదలెట్టి , మధుచేతుల్లోకీ , నా మొగుడి చేతుల్లోకీ , ఆ తరవాత మీ ఆయన చేతుల్లోకీ…’ అంటూ సుజాతక్క వైపు చూసి , ‘…ఆపైన మీ ఆయన కౌగిట్లోకి చేరానమ్మా! …అం…తే….పై ఫ్లోర్ చూసొద్దామా!…అంటూ మేడ మెట్లెక్కించేశాడు…’ అంది మాధురీ దీదీ, దీపా మేడం వైపు చూసి అరసిగ్గుతో నవ్వుతూ…
‘…నేనూ అంతే!…మీ ఆయన చేతుల్లో నలిగి…’ అంటూ మాధురీ దీదీ చేతిని తట్టి , ‘…అక్కడ్నుంచి వికాస్ చేతుల్లో పడి , ఆ పైన ప్రొఫెసర్ చేతుల్లోకొచ్చి , తరవాత నీ బావ తో నలిపించుకుని …’ అంటూ నా చేతిని గోకి… ‘… ఆఖరుగా … ఇథ్థే ఆనా దీపా భాభీ…’ అంటూ ప్రేమగా పిలిచిన నీ మొగుడి మీద మోజు తీరక, మీ బెడ్ రూం చేరానమ్మా తనతో బాటు!…’ అంటూ వకుళ వైపు చూసింది, దీపా మేడం…
‘…ఎందుకో అంత మోజు!? ’ అంటూ చూపుడు వేలితో ఆవిడని పొడిచింది సుజాతక్క…కొంటెగా నవ్వుతూ…‘…ఎందుకేంటీ…వాళ్ల స్టేట్ వాడనీ!…’ అని వెక్కిరించింది మాధురీ దీదీ…
‘…అదెలాగూ ఉందనుకో!…ఆడదాన్ని ముట్టుకుంటే కందిపోతుందేమో!…అన్నట్లుగా ప్రవర్తించే బిమల్ బాబు తోనూ, అదే స్టైల్ లో ఉండే అతగాడి మేధావి వర్గపు స్నేహితులతోనూ పదిహేనేళ్ళు గడిపింతర్వాత , అనుకోకుండా ఓ మొరటు మనిషి పాలబడితే ఒంటికి పండగ కాదూ!…’ అంది దీపా మేడమ్
‘…అంచేత మనస్ఫూర్తిగా నలిగిపోయానంటావ్!…అంది సుజాతక్క… ‘…అదెలా జరిగిందో వివరంగా చెప్పచ్చుగా!…’ అంది మాధురీ దీదీ… ‘…మధు పక్కన పడుక్కోడానికి తహ,తహ లాడిపోతున్నారు వీళ్ళు…’ అనిపించింది వాళ్ల ఆత్రం చూసేసరికి…
‘…మీ వెనకే లాండింగ్ దాకా మెట్లెక్కాంలే మాధురీ , నేనూ మధూ…ఆ తరవాతే ఆలస్యం భరించలేనట్లు… అమాంతంగా నన్ను చేతుల్లోకెత్తేసుకుని పైకి పరిగెట్టాడు…పడేస్తాడన్న భయంతో తన మెడని రెండు చేతుల్తోనూ పెనవేసి , అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసు కున్నాను…దాంతో నువ్వూ , బిమల్ , పిల్లల గదిలోకెళ్ళే టైమ్ కి మేమూ మాస్టర్ బెడ్ చేరాం… అనుకోకుండా కళ్ళు తెరిచానేమో .. నా మొగుడి కళ్లతో కలిసేసరికి సిగ్గుతో చచ్చిపోయానంటే నమ్ము…కానీ తను మాత్రం స్పోర్టివ్ గా కన్ను గీటాడు…ఎంజాయ్ చెయ్యి… అన్నట్లుగా!…’ అని మొదలెట్టింది దీపా మేడం…
‘…ఊఁ…’ కొట్టాం అందరం…
‘…గదిలోకి తీసికెళ్ళగానే కిందికి దింపేస్తాడని అనుకున్నా!…కానీ సరాసరి మంచం మీద కుదేసి , నా మీదడిపోయి పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకున్నాడు …గడ్డాలూ, మీసాలూ గుచ్చుకోడంతో పట్టుమని పది సెకన్లు ఓర్చుకోలేక విలవిల్లాడి పోయాననుకో!…ఎందుకో పెదాల్ని విదిలేసి,మోచేతుల మీద పైకి లేచి , జాకెట్ లోంచి పొంగుతూన్న…వీ…టి…నీ… వాటి మధ్య ఉన్న ఆ పాడు పుట్టుమచ్చనీ , కన్నార్పకుండా చూడడం మొదలెట్టాడమ్మా!…’ అంటూ వంకర్లు తిరిగిపోయింది దీపా మేడం…
‘…ఆ పుట్టు మచ్చని ఇంతకు ముందు చూడ్లేదా?…మీ ఇద్దరికీ ఇది మొదటిసారి కాదనుకుంటా!…’ అంది మాధురీ దీదీ , వంకర నవ్వుతో…‘…అప్పుడు చీకట్లోనే!…’ అంటూ ఇంకిన్ని సిగ్గులొలకపోసింది, దీపా మేడం…
‘…ఏమీ కాదు…అంతా లైట్ లోనే!…లేని పుట్టుమచ్చని ఎలా చూస్తాడూ!…ఈ మధ్య కాలంలో పుట్టుకొచ్చిందేమో!…’ అంటూ నా చెవి కొరికింది వకుళ.. … ‘…నీకు రా లేదూ బొడ్డు పక్కన!…అలాగే ఆవిడకీ వచ్చిందేమో!!…’ అన్నాను కొంటెగా…
‘… ఛ…పోవే!…నేనేం కొత్తగా పెట్టుకోలేదు…లైట్ గా ఉన్నదాన్ని కాస్త దిద్దానంతే!…నీ జీజూ దా…న్ని… వదల్లేదంటే నమ్ము…దాని మీద ముద్దులమీద ముద్దులూ, బొడ్డు లోతుల్ని కొన నాలికతొ కొలవడాలూ!…వెఱ్ఱెత్తించాడనుకో!…’ అంటూ సన్నగా గొణిగింది వకుళ…
‘…ఏంటీ మీ ఇద్దరి గుసగుసలూ?…మాకూ చెప్పచ్చుగా!…’ అంది చూచాయగా గ్రహించిన దీపా మేడం…
‘…ఏం లేదు మేడం…తరవాత ప్రోగ్రాం గురించో మాట అనుకున్నాం…’ అంది వకుళ…‘…మీముగ్గురూ చెప్పింతరవాత మాట్లాడుదాం…’ అని , ‘…మరి మేడం , ఆ కసి చూపుల ఫ…లి…తం… ఎక్కడా కనిపించటం లేదే!…’ అన్నాను…ఏమాత్రం నలగని ఆవిడ బ్లౌజ్ వైపు పరీక్షగా చూస్తూ…
‘…అదా!…’ అంటూ బ్లౌజ్ వైపు చూసుకుని , ‘…వీటికి హుక్స్ తో బాటు ప్రెస్ బటన్స్ కూడా పెట్టించుకున్నాను లేమ్మా!…సేఫ్టీ ప్రికాషన్ గా… అంచేత, పార్టీల్లో ఎవడైనా పెద్ద పట్టున్న మగాడు కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ ఒడిసి పట్టుకుని ఒత్తినా , అతగాడికి తృప్తి కలిగించేలా ప్రెస్ బటన్స్ టపటప లాడుతూ విడిపోతాయే గానీ హుక్స్ తెగవు…’ అంది దీపా మేడం కొంటెగా నవ్వుతూ…
‘…ఎంత మందితో అయిందేంటలాగ?!…’ అంది సుజాతక్క…‘…ఎక్కడా!…మధుదే బోణీ!…ఈ రాత్రి ఇంకెవరైనా తగుల్తారేమో చూడాలి…’ అందావిడ , మాధురీ దీదీ వైపూ , నా వైపూ చూస్తూ…‘…మరో మూడు సార్లు టపటప లాడడం గ్యారెంటీ!…’ అన్నాను…‘…నిజమా!…’ అంది దీపా మేడం మొహం చాటంత చేసుకుని…
‘…సర్లే !…మరో ఒత్తుడికి బ్లౌజ్ హుక్స్ కూడా టపటపలాడాయా?…లేకపోతే నువ్వే విప్పీసుకున్నావా??…’ అంది మాధురీ దీదీ … ‘…అంత పనీ అయ్యేదే!… బ్రతిమాలి , బామాలి సంధి చేసుకున్నాను…’ అందావిడ…‘…ఏంటో ఆ సంధి షరతులు!?…’ అంది సుజాతక్క…
‘…ఒక్కొక్క హుక్ కీ ఒక షర్ట్ బటన్ విప్పేట్లు…అదీ ఒప్పందం…’ అంది మేడం… ‘…ఇంట్రెస్టింగ్…కానీండి …’ అన్నాను…
‘…ముందు మధు షర్ట్ అట్టడుగు బటన్ తో మొదలెట్టాను… తను బ్లౌజ్ పై బటన్ విప్పబోయాడు…నేనొప్పుకోలేదు…సరే నంటూ అడుగు బటన్ తో కుస్తీ మొదలెట్టాడు… ఉద్రేకం తో …ఇ…వి…ఉబికాయో ఏం పాడో!…ఓ పట్టాన్న రాలేదు…అడుగు హుక్ ఈజీ గా రావాలని ఊపిరి బిగబట్టాను… అది విడింది గానీ, పైమొనలు పొటకరించినట్లున్నాయి… కసు…క్కున కుడి మొనని కొరికాడమ్మా నీ మొగుడు…’ అంటు వకుళ తో కంప్లైంట్ చేసింది దీపా మేడం…దాన్ని నిమురుకుంటూ…
సుజాతక్కా , మాధురీ దీదీలు సన్నగా వణికి , వాళ్ల చనుమొనల్ని నిమురుకుంటూ…ఊఁ…అన్నారు…
‘…ఛీ!…చింపేశావ్ నాజాకెట్…’ అనేసరికి తను సారీ చెప్పుకుంటూ మిగిలిన వాటిని మెల్లిగా విప్పుతూంటే , గబగబా మిగిలిన తన షర్ట్ బటన్స్ అన్నీ విపేసి , తనింకా విప్పని ఆఖరి బ్లౌజ్ హుక్ ని నేనే విప్పేసుకున్నాను…తన కన్ను గప్పి…
…దాంతో బైటికి తోసుకొచ్చిన , నా …వీ…టి…ని ఓ అరక్షణం తేరిపార చూసి…‘ ఉఫ్ఫ్…తర్బూజాలు…’ అంటూటే…సిగ్గు ముంచుకొచ్చి
తనని బిగ్గరగా కౌగలించుకున్నాను…తన ఒంటిమీదున్న జుత్తు పెట్టే కితకితల్ని పళ్ల బిగువున ఓర్చుకుంటూ… ‘…దీపా!…చూడనివ్వచ్చుగా!…ఆరోజు మీ ఇంట్లో కూడా చూడలేదు…’ అంటూ నా భుజాలట్టుకుని , వెనక్కి తోయ బోయాడు…
… ఒద్దు బాబూ!…పి…సి…కే…స్తా…వ్… అంటూ తనివితీరా తన ఒంటికి రుద్దుకున్నాను , నా ఒళ్ళుని…ఏ కక్షణమైనా ఆ సన్మానం జరుగుతూందని ఎదురు చూస్తూ…’ అంది దీపా మేడం…
‘…ఇంతకీ ఆ…పని జరిగిందా!…’ అంది సుజాతక్క తమకం తో బొంగురుపోయిన గొంతుతో…
‘….వా…టి…కి…కాదు గానీ , వీటికి తప్పలేదు’… అంది దీపా మేడం…పెర్రలు రుద్దుకుంటూ…‘…అదెప్పుడూ!?…’ అంది సుజాతక్క…‘…అడ్డు రాకు సుజాతా!…’ అంది మాధురీ దీదీ…ఉద్వేగం భరించలేక…‘ …అలాగే!…ఆ తరవాత!…’ అని సన్నగా గొణిగింది సుజాతక్క…
‘…చెప్పాగా!…చటుక్కున చీర కుచ్చెళ్ళు లాగేశాడు… పాంటీ బెల్ట్ పట్టుకుని లాగేశాడేమో , చీరతోబాటే అదీ జారిపోయింది…కాళ్ల దగ్గర కుప్పగా పడిపూయిన చీర లోంచి జాగ్రత్తగా బయటికి అడుగేశాను , అది నలిగిపోతూందని…ఆ పని చేశానేగానీ …దిస్స మొలతో తన ముందు నిలబడ్డానికి సిగ్గేసి,…కుడి తొడ పైకెత్తి , తన నడుం మీద వేసి, మంచం వైపు సజెస్టివ్ గా చూస్తూ బల్లిలా కరుచుకుపోయాను, తన ఒంటికి… అప్పుడూ, మధు నన్ను మీదికి లాక్కుని , నా పిర్రల్ని కసిగా పిసికేస్త… ’ అని పూస గుచ్చి నట్లు వివరాలు చెప్పింది దీపా మేడం…
‘…ఆ తరవాతైనా లేపుకెళ్ళాడా, మీరు కోరిన చోటికి!…’ అంది వకుళ కొంటెగా!…
‘…ఉహూఁ!… ఆ పనికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని , కుడి తొడెత్తి మీ ఆయన నడుం మీద వేసినా కూడా లేపుకెళ్ళడే!… నేను సిగ్గొదిలేసి, కళ్లతో మంచం వైపు సైగ చేసినా కూడా!’ అందావిడ…‘…ఎందుకో!!…’ అంది వకుళ…
‘…నేనూ అదే అనుకుని…ఏంటీ ఆలస్యం?…’ అనేశా…తన మెడ చుట్టూ చేతులేస్తూ… ‘…నాదేం లేదు, నీదే!…’ అన్నాడమ్మా , తన జీన్ వైపు కళ్ళతో సైగ చేస్తూ…ఇక తప్పదురా భగవంతుడా!…అనుకుని నడుం దగ్గరున్న బటన్ ని విప్పి , దాన్ని కిందికి జార్చడానికి ట్రై చేశా… ‘…అది …దాని…మీంచి…జారితేగా!…’ అంది దీపా మేడం సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ…
‘…దేని మీంచీ!…’ అన్నారు ,సుజాతక్కా , మాధురీ మేడంలు ఒక్క గొంతుతో… ‘…అదే!…మగాళ్లకుండే దాని మీంచి!!…ఇక చచ్చుకుంటూ మోకాళ్లమీద కూలబడి, బలంగా జిప్ ని కిందికి లాగడానికి ప్రయత్నం చేశా… నెమ్మదీ…చర్మం ఇరుక్కుపోతుంది… అన్నాడు మధు… దాంతో ఓ చేత్తో …దా…న్ని… కిందికి …ఒ…త్తి…జిప్ లాగేశా!…ఇంకేముందీ…ఫాఠ్ఠ్… మని నా మొహానికి కొట్టుకుంది…’ అంది దీపా మేడం కందిపోయిన మొహంతో తల దించుకుని…
‘…ఏంటీ కొట్టుకుంటా!…’ అంది మాధురీ దీదీ…అయోమయంగా… ‘…ఇంకేం కొట్టుకుంటుందీ!…బంధాలు విడిపోయిన ఖైదీ!…నాకూ అయింది తల్లీ ఆ దిక్కుమాలిన అనుభవం!…నీ మొగుడికీ లేదేమో , అండర్ వేర్ వేసుకునే అలవాటు… ’ అంది సుజాతక్క…రక్తం చిందే బుగ్గల్తో నా మొహాన్నీ, వకుళ మొహాన్నీ మార్చి మార్చి చూస్తూ…
‘…కొయ్యకే అక్కా!…దా…ని…గురించి నువ్వెంత వెంపర్లాడిపోయావో మాకు తెలుసులే!…అంటే !…మీరు రివర్స్ లో మొదలెట్టారన్నమాట , బట్టలిప్పుకోడం!…’ అంటూ దాన్ని రెచ్చగొట్టాను…
‘…ఊఁ!…గెస్ట్ రూం లోకి వెళ్తూంటేనే …వదినా !…ఓ చిన్న బెట్…ఓడిపోయిన వాళ్ళు గెలిచిన వాళ్ళు చెప్పినట్లు చెయ్యాలి… అన్నాడు వికాస్ …ఏంటో అది!?…అన్నానమ్మా…
‘… ఏదో ఒక …ప…ని…మొదలెట్టాలి నువ్వో ,నేనో!…అదీ అవతల వాళ్ళు చెప్పింది…అలా చేస్తూనే ఉండాలి …ఆ…ప…ని… అవతలవాళ్ళు …పె…ట్టూ… అనేదాకా పెట్టకుండా !…ఒక నిముషం టైం లిమిట్…టైం దాటేదాకా ఎవరు తట్టుకుంటే వాళ్ళు గెలిచినట్లు…మొదలెట్టు వదినా!…’ అన్నాడే నీ మొగుడు…చేతులు బార్లా చాచి…
‘…అటువంటి సిగ్గుమాలిన పనులు నా వల్లకావు బాబూ!…అన్నాను…సరే ,నేనే మొదలెడతా…దేంతో మొదలెట్టనూ!…అన్నాడు…నాకు తెలీదు…అన్నాను…ముద్దుతో మొదలెట్టుకుందామా, లేకపోతే …అంటూ అరచేతులు వీటి వైపు జాపాడే సంధ్యా… ఛీ…అదొద్దు…ము…ద్దు …లే… అదీ ఇ…క్క…డే! అన్నానమ్మా , చూపుడు వేలితో నా పెదాల్ని అలవోకగా నిమురుకుని ,అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ…
‘…గుడ్!…ఒక నిముషానికి అలారం పెడుతున్నాను…అంటూ టైం సెట్ చేసి, నాకు చూపించి, నెమ్మదిగా నా మొహాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని , నా మూతి ఒక కొన దగ్గర ..చుప్ప్… అని చప్పుడు చేస్తూ ముద్దెట్టు కున్నాడు…కాసేపు తరవాత రెండో కొనదగ్గరకూడా అదే పని …వీలు చూసుకుంటున్నాడేమోలే !…అనుకుని ఊరుకున్నాను…అలా పైపెదవి కి కొంచెం పైన , ఒక కొననుంచి , మరోకొనకి…మళ్ళీ అక్కడ్నుంచి వెనక్కి…ముద్దులే ముద్దులు…
…దాంతో వేడిక్కి పోయి…ఊఁ!… అన్నానమ్మా సన్నగా!……ఊఁ!… అంటే సరిపోదు వదినా! నోటితో చెప్పాలి… అన్నాడు…కింది పెదవి చుట్టూ అదే పని చేస్తూ…రెచ్చగొడుతున్నాడు …ఓర్చుకోవాలి… అనుకుంటూ పెదాల్ని బిగించుకున్నాను… అంతే…కొన నాలికతో నా మూతి కొనల్ని కెలికాడమ్మా! …నా ప్రమేయం లేకుండా అవి విడిపోయాయంతే!…
…ఎలా ఉంది వదినా… అంటూ కొన నాలికతో పెదాల్ని రుద్దడం మొదలెట్టాడు తల్లీ!…వెఱ్ఱెక్కిపోయాననుకో!…తన మెడ చుట్టూ చేతులు పెనవేసి…వీ…టి…ని తన చాతీకొత్తేసి…ఇంకెంత టైం ఉందీ!…అని గొణిగాను తన చెవిలో…మాట్లాడకుండా వాచీ చూపించాడు…ఇరవై సెకన్లు అయ్యాయి…మిగిలిన టైం కూడా ఇలాగే గడిపితే సరి… అనుకుంటూ ఇంకింత బిగువుగా పెనవేసుకున్నా…దాంతో నా రెండు పిరుదుల్నీ , చెరో అర చేతిలోనూ ఇముడ్చుకుని ఒక్క జెర్క్ తో తనమొత్తకొత్తేసుకునేసరికి…భళ్ళు…న…చెమ్మ…గిల్లిపోయి…తల వాల్చేసుకున్నానమ్మా నీ మొగుడి బారెడు ఛాతీ మీద!…’ అంది సుజాతక్క…నా ఒక్కర్తికే చెప్తూన్నట్లు…
‘…ఇష్ష్!!…’ అంటూ పెదాలు నాక్కుంది దీపా మేడం…‘ …నువ్వే నయం సుజాతా!…ఓ సారి నన్నూ ఇలాగే ఛంపేశాడ్లే నా ప్రైవేట్ రూంలో!… అరనిముషం నిలబడలేక పోయాను… అంది మాధురీ దీదీ ముసిముసి నవ్వుల్తో…
‘…నేను మాత్రం నిలబడి చచ్చానా!…ఇది అన్యాయం వదినా!…నాకవకాశం ఇవ్వటం లేదు!…’ అని వికాస్ గోమూగా నా చెవిలో అనే సరికి…నా ఒళ్ళు నీదే వికాస్…నీ ఇష్టం…అంటూ మొహాన్ని పైకెత్తాను…నోరు తెరిచి అడిగితే గానీ నేనేదీ పె…ట్ట…ను… అన్నాడు వికాస్ కొంటెనవ్వుతో…
‘…అలాగేం!…’ అంటూ నేనే ముని వేళ్ళమీద పైకి లేస్తూ, చెవుల్నట్టుకుని మొహాన్ని కిందికి వంచి తన పెదాల్ని , నా పెదాలతో మూసేసి, నా నాలికని నీ మొగుడి నోట్లోకి దూర్చానమ్మా…కాసేపు తరవాత వికాస్ నాలిక కూడా స్పందించడం మొదలైంది …ఎంత సేపలా ఉండి పోయానో గమనించలేదుగానీ , వికాస్ వేళ్ళు నా నడుం దగ్గర తడుముతూంటే కితకితలకి తెలివొచ్చి ,తన పెదాల్ని విదిలేసి , తన వేళ్లని పట్టుకోబోయాను…కానీ అప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది…’ అంది సుజాతక్క…
‘…ఎందుకూ!…’ అంది దీపా మేడం…‘…ఎందుకా!?…ఆ పాటికే పెట్టీకోట్ ముడి విప్పేసుంటాడు…అవునా!…నేనూ అనుభవించానులే తల్లీ ఆ చిలిపి చేష్టలు…’ అంది మాధురీ మేడం…‘…అంతటితో ఆగాడేంటీ…చటుక్కున చీర కుచ్చెళ్ళు కూడా లాగేశాడు…’ అంది సుజాతక్క … ‘…ఆ తరవాత మంచం మీదికేనా!?…’ అంది దీపా మేడం… ‘…ఉహూఁ!…పాంటీ ఉండిపోయింది…ఒంటిమీద!…అందది…
‘…అదెంత సేపు!…మంచం మీద పడుక్కోబెట్టి లాగేస్తారు మగాళ్ళు…’ అంది దీపా మేడం…
‘…అదే , మిగిలిన మగాళ్ళకీ వికాస్ కీ తేడా!…నేనే విప్పుకునేట్లు చేశాడు …ఓ రెండు నిముషాల్తరవాత…’ అంది సుజాతక్క…సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ…
‘…అదేంటీ ! అన్ని బట్టలు వేసుకుందా మీ అక్క!…చెప్పలేదా వకూ!…’ అంది మాధురీ దీదీ…‘…సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని ,నేనూ, సంధ్యా మాట్లాడలేదు…చెప్పడానికి మధు మొహమాట పడ్డట్లున్నాడు…’ అంది వకుళ , నన్నూ కలుపుకుంటూ…
‘…మీ మొహమాటాలసంగతి దేవుడెరుగు…నన్ను మాత్రం పచ్చి బోకుని చేశేశారు…మీరందరూ కలిసి…’ అంది సుజాతక్క , కాస్త కోపంగా!… ‘…ఏమైంది సుజాతా!…’ అంటూ తన వీపు దువ్వింది దీపామేడం…
‘…చెప్పాగా!…నా పాంటీ నేనే విప్పుకోవాల్సి వచ్చింది…అక్కడితో ఆగక ,పరాయి మొగాడితో , అ…క్క…డి…జుత్తు ట్రిమ్ చేయించు కోవాల్సి వచ్చింది…’ అంది సుజాతక్క ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో… ‘…నిజమా!…అదృష్టవంతురాలివి!!…ఆ వివరాలు కూడా చెప్పు…’ అన్నాం అందరం…
‘…నా చీరా , పెట్టీ కోటూ జార్చేశాడని చెప్పానా!…దాంతో తొడలు ముడుచుకుంటూ కూర్చోబోయాను…సిగ్గు భరించలేక…చటుక్కున నా చంకలకింద చేతులేసి లేవనెత్తి…నా సిగ్గు ని కప్పుతూన్న… నా అర చేతుల్ని పక్కలకి లాగేసి…‘…ఉఫ్…ఇది కూడా వేసుకొచ్చావా వదినా! వకుళ చెప్పలేదా!…అంటూంటే దాంట్లోంచి బైటికి తోసుకొస్తూన్న రింగు, రింగుల జుత్తుని చూసి…ఈ పనీ చెయ్యలేదా!…నే చూసుకుంటాలే దాని విషయం…కాకపోతే అడ్వాన్స్ గా నువ్వోపని చెయ్యాలి… అంటూ నన్ను తన ముందు మోకాళ్ళమీద కూర్చో బెట్టేశాడు…’ అని ఆగిపోయింది సుజాతక్క…
‘…ఏం చేయించాడేంటీ నీ చేత…అ…క్క…డ గొరగమన్నాడా!?…’ అంది దీపా మేడం రెచ్చిపోయి…‘…తనకా అవసరం లేదు…ఎప్పుడూ నీట్ గా ఉంచుకుంటాడు…’ అన్నాను రోషంగా…‘…తెలుసులే తల్లీ…అక్కా!…నువ్వు కానీ!…ఏం చెయ్యమన్నాడేంటీ నిన్ను?…’ అంది వకుళ సర్దుతూ…
‘…తన ట్రౌజర్ నాచేత విప్పించాడు…’ అంది సుజాతక్క …కందిపోయిన మొహంతో…‘…ఆ మాత్రం చేస్తే తప్పేంటిట!…అందరం చేశాం…ఆ పని…’ అంది మాధురీ మేడం , కొంటెగా కన్ను గీటుతూ…
‘…తప్పా!…తప్పున్నరా!…అండర్ వేర్ వేసుకోకుండా వస్తాడా!…వచ్చాడే అనుకో!…వదిన వరసైన నా చేతే తన ట్రౌజర్ విప్పిస్తాడా! … విప్పించాడే అనుకో!…విప్పగానే తన స్టీలు కడ్డీ తో నా చుబుకాన్ని …ఫాఠ్ఠ్… మనేలా కొట్టిస్తాడా!…అక్కడితో ఊరుకున్నాడా!… నా పెదాల్నీ, ముక్కునీ రుద్దుకుంటూ , నా కళ్ళముందు అల్లాడిపోతూన్న బారెడు మగతనాన్నీ , ఎక్కడా మచ్చుకైనా ఒక్క వెంట్రుక లేని మొలనీ, విభ్రమంగా చూస్తూన్న నన్ను , నా మొగుడికి కూడా చెయ్యని పా…డు …పని…చెయ్యమంటాడా!…ఒద్దనుకుంటే , పాంటీ ని విప్పేసుకుని …దిస్స మొలతో నిలబడమంటాడా!…’ అంది సుజాతక్క ఫైరైపోతూ…
‘…తను అడిగినవన్నీ చేశావ్ కదే అక్కా!…అందుకేనా నీమీద నీకే అంతకోపం…పడక గదిలో ఏదీ తప్పుకాదక్కా!…ఎంజాయ్ చెయ్యాలి…’ అంటూ బుజ్జగించింది వకుళ …‘…ఇంతకీ ఏంటమ్మా నీ మొగుడికి కూడా చెయ్యని పా…డు …పనీ!…’ అంది మాధురీ దీదీ
…ఏమీ మాట్లాడకుండా చూపుడువేలుని నోట్లో పెట్టుకుని చీకింది…సుజాతక్క…సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ…
‘…చేశావా!?…’ అంది దీపా మేడం ఉత్సాహంగా…
‘…ఉహూఁ!…’ అంటూ అడ్డంగా తలూపింది సుజాతక్క …వంచిన తలెత్తకుండా…
‘…ఛ…’ అంది దీపా మేడం…‘…నేనైతేనా!…’ అన్న ఫీలింగ్ ఇస్తూ…‘…నీకూ వస్తుందిగా దీపా, ఆ అవకాశం!…అప్పుడు తీర్చుకుందుగానిలే నీ ముచ్చట…’ అని సర్ది , ‘…ఆ తరవాతేంజరిగిందేంటీ!?…’ అని సుజాతక్కని రెచ్చగొట్టింది మాధురీ దీదీ…
‘… ఏముందీ!…మరో మార్గం లేక పాంటీని తొడలమీంచి కిందికి జార్చాను…తను కన్నార్పకుండా నా మొలని చూస్తూ ఉండిపోయాడు… ఏంటా సిగ్గుమాలిన చూపూ!… అంటూ అరచేతుల్తో కప్పుకోబోయాను…చటుక్కున నా చేతుల్ని పక్కలకి లాగేసి…ఇరుకు దారిని కప్పేస్తూన్న వెంట్రుకల్ని పక్కలకి సర్దుతూ , …ఏం చిక్కని ,నల్లని జుత్తూ!…చక్కటి డిజైన్ లో ట్రిమ్ చేస్తా వదినా!…అంటూ …ఆ …రెమ్మల్ని …రెండు బొటకన వేళ్ళతోనూ సున్నితంగా విడదీసేసరికి, నాకు పిచ్చెక్కిపోయిందంటే నమ్ము మాధురీ!…’ అంది సుజాతక్క బొంగురు గొంతుతో…
‘…చేయించుకున్నావా?…’ అంది దీపా మేడం…బొంగురుగా… ‘…అప్పుడు కాదుగానీ , మొదటి రౌండ్ తరవాత తప్పలేదమ్మా!…’ అంది సుజాతక్క… ‘…మరి చూపించచ్చుగా!!…’ అందావిడ , ఇంకొంచెం బొంగురుపోయిన గొంతుతో…
‘…నువ్వేం చేసుకుంటావ్?!…మీ ప్రొఫెసర్ కి చూపిస్తుందిలే!…’ అని సుజాతక్క కి ఒత్తాసు పలికి…‘…అదంతా ఎలా జరిగిందో చెప్పు సుజా!…’ అంది మాధురీ దీదీ…
‘…వీ…టి…ని…’ అంటూ తొడల మధ్య నిమురుకుని …విడదీశాడన్నానా!…ఆ పైన ఓర్చుకోడం నా వల్ల కాలేదు మాధురీ!… వికాస్ తల నామొత్తకి బలంగా అదిమేసుకున్నాననుకో!…దొరికిందే సందు…అనుకున్నాడో ఏంటో…నాలికని …నా…సం…దు…లో కి జొనిపి…దాన్ని కొద్దిగా పైకెత్తి…ఎ…క్క…డో…కెలికాడమ్మా!…భళ్ళు…న కార్చేసుకున్నాననుకో…ఇంకేముందీ! జుర్రుకుంటానని కూర్చున్నాడు… ఇప్పుడొద్దు …వీలు చూసుకుని నీతో ఓ రాత్రి పూర్తిగా గడుపుతాను…ఇప్పుడు మాత్రం మంచం మీదికే …అన్నానమ్మా పళ్ళ బిగువున…
…ఏ కళనున్నాడో , చటుక్కున లేచి నిలబడి…నన్ను చేతుల్లో ఎత్తేసుకుని…మంచం వైపు తీసికెళ్తూంటే …నిగిడిన తన మగతనం నా పిర్రలకి రుద్దుకుంటూంటే ఒళ్ళు పులకరించిపోయిందనుకో!…మంచం మీద నన్ను పడుక్కోబెట్టడం ఆలస్యం…తొడల్ని పుస్తకం లా విప్పేసుకుని , అరమోడ్పు కళ్ళతో ఎదురు చూశాను…చొరబాటుకోసం…రాడే!…నా తొడల మధ్య జేరి, మొల వైపు తీక్షణం గా చూస్తూ నిలబడ్డాడు…
‘…ఏమైందీ!?…’ అన్నానమ్మా సిగ్గు విడిచి ఇంకొంచెం కిందికి జరుగుతూ…‘…దోవ కనిపించటం లేదు…అన్నాడు కొంటెనవ్వుతో…దాంతో నాకు కసి ఆగలేదు… నీ మొగుడి …మ…డ్డ…ని …రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని…రెమ్మల మధ్య దోపుకుని…రెండు పాదాల్నీ తన పిరుదుల మీదెట్టి…నా మొత్తని పైకెత్తి …గభుక్కున నా ఒంటికి హత్తుకున్నానే సంధ్యా!…
‘…తమకం ఆపుకోలేక ఒత్తేసుకున్నానే గానీ రెమ్మలు మడతపడడంతో …కె…వ్వు… మన్నానే వకుళా!… …అంత తొందరెందుకు వదినా!… అంటూ తన మగతనాన్ని నెమ్మదిగా బయటికి లాక్కుని , గుండుని నా రెమ్మలకి కాసేపు రుద్ది…ఆ పైన కొంచెం…కొంచెం గా దిం…పా…డు …తల్లీ!…స్వర్గం చూపించాడనుకో!…’ అంటూ కళ్ళు మూసుకుంది సుజాతక్క…
…ఆ సుఖం అనుభవించిన ఆడాళ్ళందరం ఙ్ఞాపకాల్లో ములిగిపోయాం…ఓ అరక్షణం…
‘…ఆ తరవాత!?…’ అంది…ఆ సుఖం కోసం వెంపర్లాడిపోతూన్న దీపా మేడం , మౌనాన్ని ఛేదిస్తూ…
‘…ఆ తరవాతేముందీ!…నామీదెక్కిపోయీ ,నన్ను బోర్లా తిప్పీ , నా పక్కన చేరీ, ఆఖర్న నన్ను తనమీదెక్కించుకునీ…నన్ను బానిసలా వాడుకున్నాడనుకో!…నాకొళ్ళు తెలీలేదు అవన్నీ జరుగుతూంటే!…అప్పుడేనేమో ఈ పాడు మువ్వల చప్పుడు నీకు వినిపిస్త!…’ అంది సుజాతక్క , దీపా మేడంతో…
‘…మరి ఆర్ట్…వర్క్… ఎప్పుడూ!?…’ అంది మాధురీ దీదీ… …‘…ఆర్ట్…వర్కా!…వికాస్ బొమ్మలు కూడా వేస్తాడా?!…దేంతోనో?…’ అంది వకుళ , వెక్కిరింపుగా నా మొహంలోకి చూస్తూ…‘…నాకేం తెలీదు…అన్న వాళ్ళనో , వేయించుకున్న వాళ్లనో అడుగు…’ అన్నాను మొహం ముడుచుకుని…
‘…నాకర్థమైందిలే!…ఆఖర్న నన్ను తనమీదెక్కించుకున్నాడన్నాగా!…అప్పుడు నా మొత్తని పైపైకెత్తి కుదేయడం మొదలెట్టాడు…ఎన్ని కడవలు కార్చానో నాకే తెలీదు…నా పొట్టంతా తడిపేశావ్…ఇదంతా నువ్వే కడగాలి వదినా! అంటూ నిస్త్రాణగా , తన మీద సోలిపోయిన నన్ను వెలకిలా తిప్పేసి , ఊపిరి తిప్పుకోనీకుండా…దు…న్నే…సి…గేట్లెత్తేశాడమ్మా!…నా లోపల ఎంత ఇమిడిందో, పరుపు మీదికి ఎంత పొర్లిపోయిందో తెలీలేదుగానీ…నా పిర్రలు తడిసి పోయాయంటే నమ్మండి…’ అంది సుజాతక్క , ఎగ ఊపిరితో…
‘…ఎందుకు నమ్మం!!… మాకూ అయిందా అనుభవం…’ అంది వకుళ…
‘…ఆ తరవాత నన్ను బాత్ రూమ్ లోకి మోసుకుపోయి…నా జిగట బారిన నా అ…క్క…డి…జుత్తుని కడుగుతూంటే సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోయాను…ఆ పని పూర్తైన తరవాత ఓ రేజర్ పుచ్చుకుని …ఇందాకట్లా కదిలావనుకో వదినా!…గాట్లు పడిపోతాయి…ఓ వారం రోజులదాకా …ఆ…ప…ని…కి పనికిరావు…అని వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో కళ్ళు మూసుకుని , తొడలిప్పుకుని , కదలకుండా నిలబడి పోయానమ్మా!…కొంచెం సేపు తరవాత , టక్కుమని రేజర్ పక్కన పెట్టిన చప్పుడూ , ఆపైన కత్తెర పరపరలూ…అవీ ఆగిపోయాయి…
…చూసుకో వదినా!…అంటూన్న వికాస్ గొంతు నా చెవిలో వెనకనించి వినిపింది తన వెచ్చటి ఊపిరి నా చెంపల్ని కాల్చేస్తూంటే , మళ్ళీ నిగిడిపోయిన తన మగతనం నా తొడలమధ్య తగులుతూంటే…ఇబ్బందిగా కదిలాను… ఊఁ… అంటూ ఇంకాస్త దగ్గరగా జరిగినట్లున్నాడు …నా చెమ్మతో బంకబారిన తన పొత్తికడుపు ,నా పిర్రలకి తగిలేసరికి , స…ర్రు…న… దూరం జరగబోయాను…చటుక్కున నా నడుం చుట్టూ చేతులు పెనవేసి…తన ఒంటికి అతుక్కుపోయేలా దగ్గరకి లాక్కుని…ఆపైన చేతుల్ని క్రాస్ చేసి…అరచేతుల్లో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని …కళ్ళు తెరు వదినా!…అన్నాడు , వాటిని మెత్తగా పిసుకుతూ…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 66 appeared first on Telugu Sex Stories.