భర్తల మార్పిడి – భాగం 71

‘…ఐదు వారాలైనా దాట లేదు…ఎంత విరహం!!…’ అంది మాధురీ దీదీ…వంకర నవ్వుతో…‘…అలాగేం!…ఐదు రోజుల ఎడబాటుకే కాసేపు క్రితం వికాస్ ని నువ్వెలా అల్లుకుపోయావో గుర్తు తెచ్చుకో!…ఎన్నాళ్ళైంది వికాస్ , నువ్వు మా ఆవిడని ఎక్కీ??…’ అన్నాడు జీజూ ఘాటుగా…‘…బహుశా ఓ వారమైందేమో సర్…కదూ భాభీ!…’ అన్నాడు మా ఆయన… ‘…ఏం కాదు, మూడు వారాలకి పై మాటే!…’ అంది దీదీ…
భర్తల మార్పిడి – భాగం 70→
‘…అదేంటీ!…క్రితం వారం నీ ప్రైవేట్ రూం లోంచి షర్ట్ ని పాంట్ లోకి దోపుకుంటూ వికాస్ , చీర కుచ్చెళ్ళతో తొడల్నొత్తుకుంటూ నువ్వూ బైటికొచ్చారని తెలిసింది!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…‘…ఎవరా చెప్తా!…మీ మరదలేగా!…శూర్ఫణక కదూ అదీ!!…’ అంటూ ఖస్సు మంది …‘…నిజమే కదా భాభీ!…’ అని వికాస్ అంటూంటే ,‘…అదీ ఓ …ఇ…దే…నేంటీ?…ఆ రోజు మీటింగ్ కి టైమ్ అయిందంటూ ఐదు నిముషాల్లోనే సరిపెట్టావుగా!…అదీ నిలబెట్టి!!…’ అంటూ చురచురలాడింది మాధురీ దీదీ…‘…నిజమేగా!…అరగంట కి తక్కువైతే నాటదు నీ దీదీ కి!…’ అంటూ వెక్కిరించాడు మదన్ జీజూ…‘…ఎంతసేపూ మా దీదీని ఆడిపోసుకోడమేనా?!…పని కానివ్వడమేమైనా ఉందా!?…’ అని ఆవిడని సపోర్టు చేశాననుకున్నానేగానీ…నాలిక కరుచుకున్నాను …నా సిగ్గులేనితనం బయటపడిపోయిందికదా!… అనుకుంటూ……కానీ జరగవలసిన డామేజీ జరిగిపోయిందప్పటికే!…నా మాటలు విని భళ్ళున నవ్వారు మగాళ్లందరూ…చిరునవ్వులు చిందించారు ఆడాళ్ళు…‘…సారీ సంధ్యా!…కాయన్ ఎప్పుడో కింద పడిపోయింది…మనిద్దరం గమనించలేదు సుమా!…’ అంటూ దాన్ని అందుకుని , ‘…ఈ సారి నే గెలిచా!…పాంటీ విప్పుతా…’ అంటూ మోకాళ్ళమీద కూలబడిపోయి చీరని తొడల్దాకా పైకెత్తేశాడు మదన్ జీజూ… ‘…ఛీ!…అ…లా… ఏం అక్కర్లేదు…’ అంటూ ముందుకొంగి చీర ని కిందికి తోసుకుంటూంటే…పైట జారినట్లుంది…మొహం ముందుకొచ్చిన నా ఎడం చనుమొనని బ్లౌజ్ మీదినుంచే లటుక్కున అందుకుని , దవడల్ని సుతారంగా కదుపుతూ ముని పళ్ల మధ్య అటూ, ఇటూ దొర్లించడం మొదలెట్టాడు మదన్ జీజూ……ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోతూంటే…‘… ప్లీజ్…విదిలేయ్ జీజూ!…బ్లౌజ్ చిరిగిపోతుందీ!…’ అంటూ వేడుకున్నాను…దా…న్ని…అతగాడి పళ్ళమధ్యనుంచి విడిపించుకోడానికి తంటాలు పడిపోతూ…‘…ఐతే దాన్ని విప్పేస్తే సరీ!…’ అంటూ చను మొనని పూర్తిగా విదలకుండానే బ్లౌజ్ పై రెండు హుక్స్ నీ ఊడలాగేశాడు జీజూ…‘…ఛీ..’అంటూ అతగాడి చేష్టల్తో పొడుచుకొచ్చిన మరో చనుమొనని కుడి చేతి వేళ్ళతో లోపలికొత్తుకుంటూ , అతగాడి పళ్లమధ్య నలుగుతూన్న నా ఎడం చనుమొనని ఎడం చేతి వేళ్లతో పట్టుకుని ఓ అడుగు వెనక్కి వేశాను……జీజూ మాట్లాడడంతో పట్టు కాస్త సడలిందేమో!…కోరుకోని…విముక్తి కలిగింది …ఆ చను మొన…కి…‘…ఇష్ష్!…ఇ…ది… కాదు మీ …ప…ని…’ అన్నాను …సుతారంగా దాన్ని రుద్దుకుంటూ…‘…ఒహ్ సారీ సంధ్యా, మళ్ళీ మర్చిపోయా…కానీ తప్పునాది కాదు సుమా!…పిచ్చెక్కించే నీ గుబ్బల పొంకానిదీ, బింకానిదీనూ … చాలా రోజులైంది…ఒక్కసారి వాటిని గ్రిప్ చేయచ్చా!…’ అంటూ చేతులు ముందుకి జాపాడు మదన్ జీజూ…
…మనసు అప్పగించేయమని చెప్తూన్నా నలుగురూ చూస్తున్నారనే సిగ్గు , నా పెదాలతో …ఇప్పుడు కాదు… అనిపించి ఓ అడుగు వెనక్కి వేయించింది……పోనీ!…పొరపాట్న ఊడదీసిన ఆ హుక్స్ ని సర్దేసి , అసలు పని చేస్తా…ఏమంటావ్?…’ అని జీజూ అనేసరికి, జాలనిపించి , …ఊఁ…అన్నట్లుగా కనురెప్పల్ని ఓ లిప్త వాల్చాను…మరుక్షణం ఉత్సాహంగా మోకాళ్ళమీద నిలబడిపోయి , రెండు చేతుల్తో నా స్థనాల్ని కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచీ గుచ్చెత్తి పట్టుకుని మొహాన్ని …వా…టి…కి…రుద్దుకుంటూ ముద్దుదమీద ముద్దులు గుప్పించడం మొదలెట్టాడు…నా ఒళ్ళు స్వాధీనం తప్పడంతో…‘…ఏ…య్!…జీ…జూ!!…ఏంటి బాబూ…ఇ…దీ!?…ఒద్దూ!!’ అని గునుస్తూనే…రెండు చేతుల్తోనూ అతగాడి తలకాయని నా గుబ్బలకి బలంగా అణిచేసుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను…అయినా చుట్టూ జరుగుతూన్న మాటలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి…‘…అబ్బ!…ఎంత తమకంతో ముద్దులెట్టేసుకుంటున్నాడో!…’ అంటున్నాడు ప్రొఫెసరు…‘…ఉత్తి ముద్దులేనా!…పిసికి పాకం పడుతున్నాడు!…మీ లాగే!!’ అంటూంది సుజాతక్క‘…నీ …వా…టి…లాగే ఆవిడ గుబ్బలూ చేతుల్లో పట్టవులే దీపా! పైగా వాటిమీద చెయ్యెయ్యనీదేమో కూడానూ!!..’ అంటున్నాడు కుమార్ బావ ,‘…ఆఁ!…చెయ్యెయ్యనీక పోతే ఊరుకుంటారు మీ మగాళ్ళు!!…’ అంటూంది దీపా మేడం… ‘…అవును…’ అంటూంది మాధురీ దీదీ‘…పోనీ…బ్లౌజే విప్పించుకో సంధ్యా!…మా బాసు ముచ్చట పడుతున్నాడు…’ అంటూన్న నా మొగుడి గొంతు చెవిలో వినిపించేసరికి తెలివొచ్చి , చటుక్కున అతగాడి బుర్రని వెనక్కి తోసేసి , నేల చూపులు చూస్తూ , విడిపోయిన హుక్స్ ని పెట్టుకుంటూ ఉండిపోయాను…‘…ముచ్చట పడ్డ మాట నిజమే ఐనా , నేనన్నమాట నిలబెట్టుకోవాలిగా!…అంచేత మీ ఆవిడ పాంటీయే విప్పుతా!…’ అంటూ మళ్ళీ చీరని పైకెత్తబోయాడు మదన్ జీజూ…కానీ నేనతడి చేతుల కదలికల్ని గమనించి ‘…అలా వద్దన్నానా!…’ అని చుర చురా చూస్తూ ఓ అడుగు దూరంగా జరిగాను…‘…మరింకెలా!?…’ అంటూ చీరమీదనుంచే వెతకడం మొదలెట్టాడు, అమాయకంగా మొహం పెట్తి…‘…ఛీ!…’ అంటూ తడుముతూన్న చేతిని పట్టుకుని , ఒడుపుగా దాన్ని నా చీర కిందికి దూర్చుకున్నాను…‘…ఓహో!…ఇలాగా!…’ అంటూ రెండో చేతిని కూడా చీరలోపలికి దూర్చి , నా పాంటీ ని చటుక్కున తొడలమీంచి కిందికి లాగి , ఓ పక్క నా కామకీలని ఒక చూపుడు వేలుతో కెలులుతూనే , మరో చేతి వేళ్లతో నా పూరెమ్మల్ని నిమిరి…‘…బాగా వాచిపోయాయ్ వికాస్ మీ ఆవిడ నిలువు పెదాలూ!…ఎవరిదో ఆ పుణ్యం!?…’ అన్నాడు జీజూ…‘…మిళింద్!…’ అన్నారు మధు , వికాస్ …ఒక్క గొంతుకతో!…‘…ఛీ!…ఏం కాదు…’ అంటూ…వాడి తలపుకే పూలోతుల్లోంచి ఉబికే రసాల్ని ఆపుకోడానికి తొడలు దగ్గరగా నొక్కుకుంటూనే…కందిపోయిన మొహాన్ని అరచేతుల్లో మొహం దాచుకుని …పాదాల దగ్గర పడిపోయిన పాంటీలోంచి బయటికి అడుగెట్టాను…‘…సంధ్య సిగ్గు పడుతూంది , ఒప్పుకోడానికి…కావలిస్తే మా ఆవిడని అడగండి…దాన్నీ వాయించాడు వాడు…’ అన్నాడు మధు…‘…నిజమా వకుళా?…’ అంటూ ఈర్ష్యగా మిగిలిన మగాళ్ళూ…‘…అంతటి పోటుగాడామ్మా వాడూ!?…’ అంటూ జీరగొంతుకలతో మిగిలిన ఆడాళ్ళూ , అడుగుతూంటే…‘ఛీ!…సిగ్గులేకపోతేసరీ!…’ అంటూ తల తిప్పుకుంది వకుళ……ఆ మాటలు వింటూ అక్కడ నిలబడ్లేక ‘…వెళ్ళిపోదాం…’ అంటూ పక్కనే ఉన్న నా మొగుడి మీదడిపోయి గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నాను…‘…అప్పుడే ఎలా?…నీ …ప…ని… పూర్తి చెయ్యవూ!…’ అంటూ చూపుడు వేలుతో మదన్ జీజూ ని చూపించాడు…‘…ఛీ!…అందరి ముందూ …ఆ… పాడు పని చెయ్యడం నా వల్ల కాదు బాబూ!…’ అని తలదించుకుని గొణిగాను…వికాస్ వేలు మదన్ జీజూ ..జీన్…డేరా ని… చూపిస్తూన్నట్లు అనిపించడంతో…‘…ఏంటనుకుంటున్నావ్!?…అంత ముచ్చట గా ఉంటే …అ…దీ…చేద్దుగాన్లే!…ముందు ఆ జీన్ ని విప్పు మరీ!…’ అని వికాస్ అంటూంటే సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ మదన్ జీజూ ముందు మోకాళ్ల మీద వాలిపోయి , పాంట్ జిప్ లాగుదామని ప్రయత్నించాను…కొంత వరకూ తెరుచుకున్న తరవాత మరి రాలేదు….‘…రావటం లేదు…’ అని గొణిగాను…జీజూ కి అర్థం కాలేదుగానీ వికాస్ గ్రహించినట్లున్నాడు…‘…నువ్వు సాగదీయడంతో మరింత బిగిసిపోయినట్లుంది , డేరా గుంజ…ని కిందికి ఒత్తూ!…’ అన్నాడు వికాస్ , కొంటెగా కన్ను గీటుతూ ……‘…ఛీ!…నేనలా ఏం చెయ్యలేదు…’ అంటూనే జీజూ…దా…న్ని…ఎడం చేత్తో కిందికొత్తి , కుడి చేతి వేళ్లతో అతడి అండర్ వేర్ ని పక్కకి తప్పిస్తూ జిప్ ని పూర్తిగా కిందికి లాగేశాను…మరుక్షణం నా ముక్కు పుటాల్లో ఘాటైన …మగ…వాసన…‘…కొంపదీసి అ…వు…ట్… ఐపోలీదు కదా గురుడు !…’.అనుకుంటూ బెల్ట్ బటన్ విప్పి జీన్ ని పాదాల దాకా లాగేశాను గానీ , అండర్వేర్ మీదినుంచే అతగాడి…అ…ది… నా చుబుకాన్ని వెచ్చగా కొట్టడంతో అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుని …చేతికి అందిన దాన్ని…ఊతంగా పట్టుకుని నిలబడ్డానుఇంతలో ,‘…ఇం…కా…నీ జీజూ దా…న్ని… వదల బుధ్ధి కావటం లేదేంటి సంధ్యా!?…’ అంటూన్న మాధురీ దీదీ గొంతు వినబడడం తో నా చెయ్యి దేని మీదుందో చూసుకుని … చటుక్కున…దా…న్ని… విదిలేసి, నా మొగుడి వైపు పరిగెత్తాను.
వికాస్ నన్ను దగ్గరకి తీసుకుని , నడుం చుట్టూ చెయ్యి చుట్టేసి సోఫా వైపు నడిపిస్తూంటే ‘..ఏంటీ!?….దాని నడుంనీ , పిర్రల్నీ తినే…సే…లా…చూస్తున్నారూ!…వెళ్ళి డబ్బా తీసుకురండి… మళ్ళీ నా టర్న్ వచ్చింది!…’ అంటూ తన మొగుడ్ని అదిలిస్తూన్న మాధురీ దీదీ గొంతులో ఈర్ష్యని గమనించి , గర్వంతో గుండెలు పొంగుతూంటే , ఉండుండి జీజూ వైపో ఓర చూపు విసురుతూ మరింత వయ్యారంగా కదిలాను……నా చేష్టల్ని గమనించాడేమో!…‘…భాభీ కి తొందరగా ఉన్నట్లుంది…ముందా పని చూడండి సర్!…మా ఆవిడ ఒళ్ళు మీకు …కొ…త్తేం…కాదుగా!…’ అంటూన్న వికాస్ మాటల్తో తేరుకున్న మదన్ జీజూ, కింద పడున్న బ్లూ బాక్స్ ని మాధురీ దీదీ కి అందించాడు… ఆవిడో స్లిప్ తీసి చదవకుండానే మొగుడికందించింది……అది చదివి , ‘…రావయ్యా మగడా!…ఇందాకట్నుంచీ ముచ్చట పడిపోతున్నావ్…మా ఆవిడ …అ…వి…ముట్టుకోవాలని!…’ అంటూ కుమార్ బావని ఆహ్వానించాడు మదన్ జీజూ…‘…నా పేరు తీశావా మాదురీ!…థాంక్స్…దేన్నిప్పమంటావ్?…చీరేగా!!…’ అంటూ చేతులు ముందుకి జాపాడు కుమార్ బావ… ఆగవయ్యా పాంటీల స్పెషలిస్టూ!…ముందు నీ వంతు…ఏదిప్పించుకుంటావ్?…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…‘…సరే , టీ షర్టు…’ అన్నాడు బావ…చేతులు పైకెత్తుతూ…‘…రా!…’ అన్నట్లుగా కన్ను గీటి…‘…వెళ్ళూ!…’ అన్నట్లుగా తలూపాడు మదన్ జీజూ……సిగ్గుల మొగ్గైపోయి , చీర కొంగుతో ఒళ్ళు కప్పుకుంటూ హంసలా అడుగులేస్తూ కుమార్ బావకి కొంచెం దూరంలో ఆగి , టీ షర్ట్ అడుగు కొనలు పట్టుకుని పైకెత్తింది …బావ ఆరడుగులవాడు కావడంతో అతడి భుజాలు దాటలేదు దీదీ చేతులు… ఇక తప్పక ఓ అడుగు ముందుకేసి , తన చేతులు వీలైనంత పైకెత్తి తలమీదినుంచి లాగడానికి ప్రయతించిందావిడ…చీర వెనక నగ్నంగా ఉన్న తన స్థనాలు అతగాడి ఛాతీకి తగలకుండా జాగ్రత్త పడుతూ……కానీ టీ షర్టు బావ చెవుల్ని దాటలేదు……‘…ఆ కాస్తా విప్పుకోవచ్చుగా!…’ అని ఎఱ్ఱ బడ్ద మొహంతో గొణిగింది దీదీ… చీర మరుగునించి బైట పడుతూన్న తన స్థన సౌందర్యాల్ని కళ్లతోనే జుర్రేసుకుంటూన్న బావ చూపుల్ని గమనించి… ‘…ఉహూఁ!…’ అన్నాడు బావ……ఇక తప్పక , మరో అడుగు ముందుకేసి , ముని వేళ్ళమీద పైకి లేచి ,అతగాడి టీ షర్ట్ ని పైకి లాగిందావిడ…ఆ పని చేస్తూంటే ఆవిడ చనుమొనలు బావ ఛాతీకి గీరుకోడం స్పష్టం గా కనిపించిందందరికీ…అట్వంటప్పుడు ఏ మగాడు ఆగగల్డూ!…కొంగుమీదినుంచే ఆవిడ గుబ్బల్ని రెండు చేతుల్లో ఇముడ్చుకుని , మోకాళ్ళమీద వాలిపోయి, మెత్తగా …పి…స…క…డం…మొదలెట్టాడు కుమార్ బావ…‘…అ…బ్బ్..బ్బ!…వి…ద…లం…డి…బాబూ!!…’ అంటూ విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నం చెయ్యకుండానే తల వెనక చేతులెట్టుకుని ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ మెలికలు తిరిగిపోయింది మాధురీదీదీ…దాంతో ఆవిడ పైట …ఎప్పుడు గుబ్బల మధ్య చేరిపోదామా!… అన్నట్లుగా బిగిసింది కానీ పొటకరించిన చనుమొనలు అడ్డుపడ్డాయి…పార్టీకొచ్చేముందే చంకల్లో జుత్తు తీసేసుకున్నట్లుంది…అవి ధగ ధగా మెరిసిపోతున్నాయి…
…గోరొత్తుల్తో, వేళ్ళ అచ్చుల్తో కందిపోయిన ఆవిడ బంగారం రంగు చనుగుబ్బలు కుమార్ బావ చేతివేళ్లమీద తిరుగుబాటు చేసి, పక్కలకి పొంగుతున్నాయి ప్రొఫైల్ లో కనిపిస్తూందేమో మగాళ్లకి… కళ్ళు చక్రాల్లా ఐపోయాయి…
‘…ఉఫ్ఫ్…గంట క్రితంకన్నా బాగా పెద్దవైనట్లనిపిస్తున్నాయి…’ అన్నాడు ప్రొఫెసర్ …మడ్డని కిందికొత్తుకుంటూ…‘…ఎందుకు కావూ!…అందుబాట్లోకొస్తే చాలు…రొట్టెల పిండి పిసికినట్లు…పిసికేస్తూంటేనూ!?…’ అంటూ అతగాడ్ని కోరగా , వికాస్ ని కోరికగా చూస్తూ తన స్థనాలనొత్తుకుంది దీపా మేడం…….‘… ఏం చళ్ళు సంధ్యా నీ దీదీవి…పిచ్చెక్కించేస్తున్నాయ్!… ముట్టుకునే ఛాన్స్ వసుందో రాదో నాకు!?…’ అన్నాడు మధు , తనూ మడ్డనొత్తుకుంటూ…‘…రాకపోతే ఏంటిట!…వేరే ఆడాళ్ళెవరూ లేనట్టూ!!…అంది సుజాతక్క , ఓపక్క బ్లౌజ్ పిగిలిపోయేలా గుబ్బల్నొత్తుకుంటూనే కామం కారే కళ్లతో మధుని చూస్తూ ……‘…‘…ఏ…య్…అక్కడ కాదిక్కడా!…’ అంటూ తన స్థనాల్ని మర్దిస్తూన్న కుమార్ బావ వేళ్లని సున్నితంగా విడదీసి నడుం మీదికి లాక్కుని , ‘…టైమొచ్చినపుడు అందరి కోరికలూ తీరుతాయిలేమ్మా! …’ అంటూ సుజాతక్కని జాణతనంగానూ , మధుని ఓదార్పుగానూ చూసింది , కళ్ళు మూసుకున్నా అన్నీ వింటూన్న మాధురీదీదీ …‘…ఓహో!…ఇక్కడ్నుంచి మొదలెట్టమంటావా!…’ అంటూ లోతైన దీదీ బొడ్డుని కొననాలికతో కెలుకుతూ చీర కుచ్చెళ్ళలోకి చేతి వేళ్ళు దూర్చేసి …దే…ని…కోసమో…తడమడం మొదలెట్టాడు కుమార్ బావ… ‘…ఏయ్…ఛీ!…చీర కాదని చెప్పానా!?…’ అంటూ ముందుకొంగి ‘…పాం…టీ…’ అన్నట్లుగా పెదాలు కదిపింది… కానీ ఆవిడ పెదాల కదలికని కాక కొబ్బరి బోండాల్లాంటి స్థనాల్నే కళ్ళార్పకుండా చూస్తూన్న కుమార్ బావ, పైట చాటు నుంచి బైటపడిన ఎడం చనుమొనని లటుక్కున అందుకుని మునిపంటితో మెత్తగా కొరకడం మొదలెట్టాడు…
…మనస్సు లో విడిపించుకోవాలని లేకపోయినా , ఈ సరసాన్ని మొగుడితోబాటు మరో ముగ్గురు మగాళ్లు కన్నార్పకుండా చూస్తున్నారని గ్రహించి … ‘…అందరూ చూస్తున్నారుబాబూ…విదులూ!!…’ అని గారాలు పోతూ, నలుగుతూన్న తన చను మొనని వేళ్లతో పట్టుకుని ఓ అడుగు వెనక్కేసింది మాధురీ దీదీ …కుమార్ బావ విదల్లేదేమో! …అ…ది… అంగుళం మేరకి సాగిపోయింది…
‘…మా ఆవిడ చను మొనల్ని వకుళ వాటికి కాంపిటీషన్ గా తయారు చేస్తున్నావు గురూ!…’ అన్నాడు జీజూ నవ్వుతూ…‘ఆహాఁ!…అంత పొడుగా మధూ మీ ఆవిడవి!?…’ అన్నాడు కుమార్ బావ …‘…అంగుళంన్నర కి పైమాటే!…’ అన్నాడు వికాస్…నిజమే!… అని సర్టిఫై చేశాడు ప్రొఫెసరు… ‘…సిగ్గు మాలిన సామ్యాలు మాని పని చూసుకోండి…’ అని గదిమింది వకుళ ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో… ‘…నిజమే!…ఒక నిముషమే ఉంది…గబగబా మా ఆవిడ పాంటీ విప్పేసీ!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…
‘…ఒహ్!…అలాగే!…’ అంటూ ఆవిడ చీరని పైకెత్తేసి తలని లోపలికి దూర్చేశాడు కుమార్ బావ…‘… ఛీ!…ఏంటీ పాడుపని!?…’ అంటూ అతగాడి తలని బైటికి లాగడానికి ప్రయత్నించింది దీదీ… ‘…ఎవరూ చూడకూడదన్నావుగా!…’ అని లోపల్నుంచే సమాధానం చెప్తూనే ఎక్కడెక్కడో తడిమాడేమో!…ఆవిడ మెలికలు తిరిగిపోయింది…ఎలా ఐతేనేం ఆవిడ పాంటీని మడమల్దాకా జార్చాడు.…వెంటనే పాంటీలోంచి పాదాలు బైటికి తీసుకుని బావ తలట్టుకుని కిందికి నొక్కబోయింది కానీ ఆవిడ వశంకాలేదు……‘…ఏ…య్…ఇక లేవచ్చుగా!…’ అంటూ బుజ్జగించినా తల బైటికి తియ్యలేదు… చీర చాటున అతగాడి కదలికలు తెలుస్తూనే ఉన్నాయందరికీ!… రెండు చేతుల్తోనూ ఆవిడ పిర్రల్ని ఒడిసి పట్టుకుని రెచ్చిపోతున్నట్లున్నాడు కుమార్ బావ …‘…ఇ…ష్ష్…ఏంటిదీ!…’ అంటూ విలవిల్లాడిపోయింది దీదీ…‘…మీ దీదీ మాట ఫోర్సుగా ఉన్నా, ప్రయత్నం బలహీనంగా ఉందికదూ!…నా…కిం…చు…కో…డం….ఇష్టమనుకుంటా!’ అన్నాడు మధు … అతగాడి తలని బైటికి లాగడానికి దీదీ ప్రయత్నాల్ని చూస్తూ…విందేమో ఆ మాట!… ఏం చేసిందో…బావ పట్టు విడిపోయింది… ఓ లిప్త చీర పైకెత్తి , అడుగు వెనక్కి వేసింది మాధురీ దీదీ…‘…అబ్బ … పచ్చటి మెరుపులు… అన్నారు మగాళ్లు…లొట్టలేస్తూ. ముంజేతులు విదిలించుకుంటూ పైకి లేచాడు కుమార్ బావ…అతగాడి మూతిమీద తెల్లటి తడి!……దాన్ని చూసిందేమో దీదీ , పిచ్చిబలంతో అతగాడి జుత్తట్టుకుని పైకి లేపి, తన మొగుడివైపు అతడి వీపుండేటట్లుగా తిప్పి , దగ్గరకి జరిగి కొంగుకో తుడవబోయింది…బావకి …మ…రో…లా…అర్థమయ్యాయేమో…ఆచేష్టలు…ఒక్కగుంజుతో ఆవిడని కౌగిట్లోకి లాక్కుని పెదాల్నందుకోబోయాడు… ‘…ఇష్ష్…’ అంటూ తప్పించుకుని … బావకి మాత్రమే వినిపించేట్లు మెల్లగా పెదాల్ని కదిపింది …‘…ఏవంటూంది వకూ మీ దీదీ!?…’ అనడిగాడు వికాస్… …నలుగుర్లోనూ నా వల్లకాదు బాబూ!… అంటూంది…అని లిప్ రీడర్ సమాధానం…
‘…నాన్సెన్స్…’ అన్నాడు మధు…అదేమాటంటూ మళ్ళీ దాడి మొదలెట్టాడు కుమార్ బావ…తల అటూ ఇటూ తిప్పేస్తూ అందనీయలేదు దీదీ… ‘…ఇ…న్ని…చే…యిం…చు…కున్నదానివి … ఓ ముద్దిస్తే ఏం పోయే!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ……మొగుడికి …ఛీ…కొట్టడానికి ఓలిప్త తలతిప్పడం ఆపిందేమో , దీదీ పెదాల్ని ఆక్రమించేసుకున్నాడు కుమార్ బావ… ‘…ఉఁ…మ్ఁ…ఊఁమ్…’ అని కాసేపు పెనుగులాడినా తరవాత మెడచుట్టూ చేతులు పెనవేసి,…గాఢమైన ముద్దిస్తున్నట్లుగా అతగాడి తలట్టుకుని , పెదాల మీదా, మీసాల మీదా ఉన్న…తెల్లటి త…డి…ని నాలుక తో …క్లీ…న్… చేసేసి,ఒడుపుగా కౌగిట్లోంచి బైటపడి…ఉవ్వెత్తున పొంగుతూన్న స్థనాల్ని చేతుల్తో కప్పుకుంటూ… కొన వేళ్ళతో చీర కుచ్చెళ్ళని ఎత్తిపట్టుకున్నట్లుగా తొడలమధ్య …త…డి… ని ఒత్తుకుంటూ , ఒక్క పరుగున మొగుడి వెనక్కెళ్ళి దాక్కుందావిడ……మదన్ జీజూ ఏదో స్వీట్ నథింగ్స్ చెప్తూ సోఫా వైపు తీసుకెళ్తూంటే , అతగాడి కళ్లబడకుండా అదిరే అధరాల్ని కొన నాలిక తో నొక్కిపెడ్తూ కుమార్ బావ వైపో మెచ్చికోలు చూపు విసిరి , వయ్యారంగా మొగుడి వెంట కదిలింది మాధురీ దీదీ… ఆ చేష్టలకి కుదేలైపోయిన కుమార్ బావ పెదాల్ని రుద్దుకుంటూ ఆవిడ అంగాంగాల కదలికల్ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ అక్కడే నిలబడిపోయాడు ……‘…. ఆడదాని ముద్దెరగనివాడిలా ఎలా మూతి నాక్కుంటూ నిలబడిపోయాడో మీ బావ…మీసాలమీద తడి ఇంకా అలాగే ఉంది…వెళ్ళి తీసుకురావే!…’ అంది సుజాతక్క…
‘…నువ్వే వెళ్ళచ్చుగా!…’ అన్నాను …‘…నా బ్లౌజు చంకల్లో పిగిలిపోయిందమ్మా!…’ అంటూ తను చేతుల్తో ఒళ్లు కప్పుకుంటూటే , వకుళ చటుక్కున లేచెళ్ళి , బావ చెయ్యట్టుకుని లాక్కొచ్చి, వాళ్ళ సోఫాలో కూలేసింది…ఈలోగా లేచెళ్ళి పేర్ల డబ్బాని దీపా మేడం కి అందించాడు మధు……ఆవిడ ఉత్సాహంగా దాన్నందుకుని ఓ చిట్టీని తీసి మొగుడికందించింది…అది చదువుకుని ‘…మదన్…దా!…’ అని పిలుస్తూ , దీపా మేడం చేయట్టుకుని చటుక్కున లాగాడు ప్రొఫెసర్…సిధ్ధంగాలేదేమో దీపా మేడం , కొద్దిగా ముందుకి తూలినా ఆ పైన నిల దొక్కుకుని , చనుకొండలమధ్య నదిపాయలా ముడుచుకుపోయిన పైటని విడదీసుకుంటూ వెంట నడిచింది…‘…అహ్!…దీపా!…వాట్ ఎ వ్యూ!… బంగారు కొండలు!!..’ అంటూ రెండంగల్లో ఆవిడ ముందు వాలిపోయి ….లో నెక్ జాకెట్ లోంచి ఎప్పుడు బైట పడదామా!…అనేలా పొంగుతూన్న స్థనాల్ని ముద్దుల్తో ముంచెత్తడం మొదలెట్టాడు……పులకింతలోపక్కా, మొగుడి చూపులు మరో పక్కా ఇబ్బంది పెడుతూంటే…‘…ఏ…య్ మాట వినకుండా …ఏంటిదీ!…’ అంటూ దీపామేడం జుత్తట్టుకుని అతగాడి తలని వెనక్కి లాగింది‘…చెప్పు ఏం విప్పమంటావ్?…చీరేగా!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…కుచ్చెళ్ళవైపు చేతులు జాపుతూ ‘…ఛీ!…ఒద్దు!…పాంటీ కూడా లేదాయె!!…’ అని గునిసింది దీపా మేడం…‘…ఓ…కే…’ అంటూ ఆవిడ చీర కొంగు దిగ లాగాడే గానీ అమృత భాండాల్లాంటి ఆవిడ గుబ్బల్ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఉండిపోయాడు…‘…ఏం…టా…చూపూ!…’ అంటూ ఆ వేడిని భరించలేనట్లుగా భుజాల్ని కుదిపి కళ్ళు అరమోడ్పుగా మూసుకుంది…దాంతో ఆవిడ స్థనాలు అలవోకగా కదిలేసరికి జీజూ కి వెఱ్ఱెక్కిపోయినట్లుంది… ‘…పి …చ్చ…సైజులు గురూ మీ ఆవిడవి!…మా ఆవిడ …వా…టి…కన్నా బాగా పెద్దవికదూ…చేతుల్లో పడతాయంటావా!!..’ అంటూ ప్రొఫెసర్ వైపు చూశాడు…‘…ఉఃహూఁ!…నిజానికి ఇద్దరివీ పట్టవు…!…’ అని సమాధానం…‘…ఎందుకంటావ్!…అన్నాడు మదన్ జీజూ, దీపా మేడం స్థనాల్ని రుద్దుతూ…
…‘…ఇద్దరివీ , ఆమాటకొస్తే సుజాతవి కూడా, కొబ్బరి బోండాలే! కుదుళ్ల దగ్గర ఇద్దరి బలుపూ సమానమే!..మా ఆవిడవి పూర్తి గుండ్రటివి…. మీ ఆవిడవి కాస్త కోలదేరినవి. అంచేత చేతుల్లో పడతాయేమో!…అని భ్రమ కలిగిస్తాయి…కానీ పట్టవు…’ అన్నాడు ప్రొఫెసర్…‘…బ్రహ్మాండమైన ఎనాలిసిస్ ప్రొఫెసర్… మీ ఆవిడ వరుకూ నూటికి నూరు పాళ్ళూ నిజం !…కాకపోతే మాధురీభాభీ …వా…టి…గురించే తెలీదు…అవకాశం ఇవ్వలేదుగా!…వికాస్…నీ అనుభవం ఏంటో!?…’ అన్నాడు మధు…కొంగు మాటున ఉన్న ఆవిడ స్థనాల్ని ఎక్స్ రే కళ్ళతో చూస్తూ…‘…సిగ్గు మాలిన ఎనాలిసిస్!…’ అంటూ సణిగింది దీదీ , కొంగుని ఇంకాస్త సర్దుకుంటూ…అది పట్టించుకోకుండా ‘…డిటో!…మాధురీ మేడం గురించైతే ఒప్పుకుంటాను గానీ దీపా మేడం గురించే తెలీదు…డాన్సుల్లో కూడా చెయ్యెయ్యనీలేదుగా ఆవిడ!…కాకపోతే…’ అంటూ వికాస్ ఓ లిప్త ఆగాడు…‘…ఎప్పుడెప్పుడా అని తపించిపోతుందావిడ!…’ అని గొణిగింది వకుళ…‘…ఊఁ…కాకపోతే…ఏంటీ!?…’అన్నాడు,వకుళ మాటవినని కుమార్ బావ… ‘…సుజాతొదినవి వీళ్ళిద్దరికన్నా కొం…చెం…పె…ద్ద…వని…నా నమ్మకం…’ అన్నాడు వికాస్ , చీర మరుగు లేని సుజాతక్క గుబ్బల్ని తీక్షణంగాచూస్తూ… ‘…అవకాశం ఇస్తే అదీ తేలుస్తా!…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు……మగాళ్ల చూపులన్నీ తన వైపు తిరగడంతో…ఛీ…కొడ్తూ చేతుల్తో ఒళ్ళు కప్పుకుంది సుజాతక్క…‘… ఇస్తుందిలే!…ఇంతకీ మీ ఆవిడవి వి చేతుల్లో పట్టవంటావ్!…’ అన్నాడు మధు…మర్దించే వేగం పెంచుతూ…‘… అవును…ఒప్పుకోదుగానీ…వా…టి…ని …చేతుల్లో ఇముడ్చుకోగల్గిన మగాళ్ళు లేరని తన గర్వం …’ అన్నాడతగాడు…‘…అలాగేం!?…’ అంటూ ఆవిడ గుబ్బల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర్నుంచి అంకించుకుని …క…సి…గా …పి…సి…కా…డు…మదన్ జీజూ……ఓ మూడు హుక్స్ …టప…టపలాడాయి…‘…అ…బ్బ్…బ!…విప్పమన్నాను గానీ, తెంపేయ మన్లేదుగా!…’ అని వగలు పోతూ జీజూ వేళ్లని గిల్లేస్తూ మెలికలుతిరిగిపోయింది దీపా మేడం……ఈలోగా జీజూ దృష్టి బ్లౌజ్ చాటునుంచి తొంగి చూస్తూన్న గులాబీ రంగు చనుమచ్చల మీద పడడంతో , పట్టు సడలించకుండా ఆవిడ్ని దగ్గరకి గుంజుకుని , కొద్దిగా పైకి లేచి బ్లౌజ్ లోకి నాలికని జొనిపి , దాని కొన తో …వా…టి…ని … ట్రేస్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడు…‘…ఏ…య్… ఒ…ద్దూ!…’ అంటూ తల వెనక చేతులెట్టుకుని … మత్తుగా ఒళ్ళు విరుచుకుంది దీపా మేడం…దాంతో ఆవిడ చనుమొనలు పూర్తిగా బైటపడ్డాయి…‘…ఉ…ఫ్ఫ్…ఏం సైజులు!…’ అంటూ ఓ అర క్షణం వాటిని పరిశీలనగా చూసి ,ఆ పైన వంతులవారీగా వాటిని చీకడం మొదలెట్టాడు మదన్ జీజూ…కాసేపు అతగాడి ఆక్రమణని మురిపెంగా చూసుకుని … ‘…చాలు బాబూ…ఎలా …వా…చి…పోతున్నాయో అవి!…విదిలీ!!…’ అంటూనే భుజాల్ని తిప్పుతూ గుడపడం మొదలెట్టింది…‘…ఒక నిముషం దాటింది…’ అని అనౌన్స్ చేశాడు , ఆవిడ మొగుడు……దాంతో దీపా మేడం తేరుకుని , మదన్ జీజూ తలని వెనక్కి తోసి , తనే మిగిలిన హుక్స్ విప్పేసుకుని , బ్లౌజ్ ని భుజాల కిందికి జార్చేసుకుని …‘…ఊఁ…’ అంటూ …చేతులు వెనక్కి చాచింది …బ్లౌజ్ విప్పీమన్నట్లుగా!……సరే…అన్నట్లుగా తల పంకిస్తూ ఆవిడ బ్లౌజ్ ని మోచేతులదాకా జార్చినవాడే…ఒక్క సారి గా …మె…త్త…టి… కొండలు తన మొహాన్ని కుమ్మేయడంతో ఆ పని మానేసి , రెండరచేతుల్లో ఆవిడ స్థనాల్ని గుచ్చెత్తి పైకి లేపుతూ , …వా…టి…ని ముద్దులాడుతూ, మొహాన్ని రుద్దేసుకుంటూ, చనుమొనల్ని చప్పరిస్తూ…క..సి…పెరిగితే వాటిని కొరికేస్తూ రెచ్చి పోయాడు మదన్ జీజూ…
…ఇ…స్స్…స్స్…’ అని మైకంగా నిష్టూరుస్తూ, …వ…ద్దూ…అని గోమూగా వారిస్తూ సుఖాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవిస్తూన్న దీపామేడం, ‘…రెండు నిముషాలైపోతున్నాయ్…’ అన్న మొగుడి హెచ్చరికతో ఈ లోకంలోకొచ్చి ‘…ఏ…య్…మ..ద..న్…ఆపమ్మా!…’ అంటూ వెనక్కి జరగబోయింది…
2379120cookie-checkభర్తల మార్పిడి – భాగం 71no