భర్తల మార్పిడి – భాగం 75

‘…ఇంతకీ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుందో చెప్పలేదు…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…అదేం మాట్లాడలేదు…‘…చెప్పాలి మరి!,,,’ అంటూ మరోసారి అడిగాడు జీజూ…
…మొగుడి మొహం మరోసారి చూసింది వకుళ…పర్లేదు చెప్పు…అన్నట్లుగా తలెగరేశాడు మధు…
‘… చిన్నప్పట్నుంచీ ,నేనూ , సంధ్యా , సుజాతక్కా , చాలా క్లోజ్ గా పెరిగాం…తరచూ మా వస్తువుల్నిషేర్ చేసుకుంటూండేవాళ్ళం… మొగుళ్ళని కూడా షేర్ చేసుకుంటారేంటమ్మా! …అని ఎక్కసాలాడేది , మా పక్కింటి ఆంటీ…అప్పుడు నాటుకున్న ఆ కోరిక పెరిగి పెద్దదైంది … మొగుళ్ల విషయంలో తీరినా , బావతో ఇవాళే అవకాశం వచ్చింది…’ అంది వకుళ , నేల చూపులు చూస్తూ…
‘…అవును … మీ మగాళ్లకి అందమైన మరదళ్ళమీదా, ఫిగరున్న వదినగార్ల మీదా , కోరికెలా ఉంటుందో…బలంగా ఉన్న మరుదులమీదా, దిట్టంగా ఉన్న బావగార్లమీదా మాకూ కోరికలుండడం అంతేసహజం!…తేడా ఏంటంటే మీరు నోరు పారేసుకుంటారు…మేం పబ్లిగ్గా ఒప్పుకోం! ’ అని ఓ స్టేట్మెంట్ పారేసింది మాధురీ దీదీ…అవునన్నట్లుగా తల పంకించాం…ఆడా , మగా!…అందరం…
…మరుక్షణం ఓ అంగ ముందుకెళ్ళి , వకుళని కౌగిట్లోకి లాక్కుని నలిపేస్తూ పెదాలందుకున్నాడు కుమార్ బావ…కాసేపు పెదాలప్పగించి , ఆ పైన ఓపలేక…కాసేపు పెనుగులాడి వాట్ని విడదీసుకుని బరువుగా ఊపిరిపీల్చుకుంటూ ఉండిపోయింది వకుళ…
…సముద్ర కెరటాల్లాగ పొంగుతూన్న దాని గుబ్బల్ని కళ్ళార్పకుండా చూసి ‘…ఉఫ్ఫ్!…అదృష్టవంతుడివి కుమార్!…మధూ!… ఆ బంగారు బంతులు…నాకు మరోసారి దొరుకుతాయా?!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…
‘…దానికేం భాగ్యం!…మెన్స్ ఛాయస్ ఉందిగా!…’ అన్నాదు మధు… ‘…నిజమేననుకో!…కానీ,రుచి చూడని…స్వీట్లు…ఉండి పోతాయేమో!…తరవాత ట్రై చేద్దాం!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…అరిటి పువ్వు…’ అన్నాడు బిమల్ బాబు…పెనుగులాటలో బాగా పైకి లేచి పోయిన పెట్టీ కోటు లోంచి బయటపడ్ద దాని పూరెమ్మల్ని చూస్తూ…
…ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో పెట్టీకోటుని సర్దుకోబోయింది వకుళ…
‘…ఎందుకూ?…’ అంటూ దాన్ని మళ్ళీ కౌగిట్లోకి లాక్కుని , తామర తూడ్లల్లాంటి దాని చేతుల్ని తన భుజాలమేద వేసుకుని, దాని పల్చటి వీపుని చేతుల్తో చుట్టేసి…కుడి చంకలో కుడి చేతి వేళ్లతోనూ , ఎడం చంకలో ఎడం చేతి వేళ్లతోనూ వెతకడం మొదలెట్టాడు…
…కితకితలు భరించలేక ‘…ఛీ!…దేనికీ!…ఆ వెతుకులాటా!? …’ అంటూ వకుళ మెలికలు తిరిగిపోతున్నా విదలకుండా దాని కుడి చంకలో ఉన్న పెట్టీకోట్ ముడిని అందుకుని ఊడలాగేశాడు కుమార్ బావ…ఇంకేముందీ!…అది పుసుక్కున కిందికి జారింది…
…కందిపోయిన మొహంతో ‘…ఛీ!…’ కొడ్తూ చనుమొనలకి చిక్కుకుని ఆగిపోయిన పెట్టీ కోట్ ని పైకి లాక్కోడానికి ప్రయతించింది వకుళ…
‘…ఏయ్!…వకూ!…ఎందుకమ్మా టైం వేస్టు చేస్తావ్?…’ అని బుజ్జగిస్తూ , దాని చేతుల్ని తప్పించి , పెట్టీకోటుని పాదాలదాకా జార్చేశాడు కుమార్ బావ…
‘…ఛీ!…’ కొడ్తూ దాంట్లోంచి బైటికడుగేసి , బావని …అతు…క్కు…పోయింది వకుళ…దాని పిరుదుల్ని ఒడిసి పట్టుకుని , తన మొత్తకదుముకుని , కసిగా పి…సి…కే…శాడు కుమార్ బావ…
దానికి …షా…ట్…అయిపోయిందేమో!…బావ భుజం మీద తలాన్చి మైకంగా కళ్ళు మూసుకుంది…
…అది లొంగిపోవడంతో రెచ్చిపోయి , దాని చంకల్లో , స్థనాల కుదుళ్ళలో , స్థనాలమధ్య , ముద్దులు కురిపించేస్తూ , మధ్య మధ్య చనుమొనల్ని మెత్తగా కొరుకుతూ. మోకాళ్లమీద వాలిపోయి దాని బొడ్డు మీద దాడి మొదలెట్టాడు కుమార్ బావ…కొద్దిసేపు ఆ ముచ్చట తీర్చుకుని , ఇంకా కిందికి జరుగుతూంటే ‘…ఒ…ద్దు…బాబూ!…’ అని సన్నగా సణుగుతూ బలహీనంగా బావ ని జుత్తట్టుకుని పైకి లాగుదామని ట్రై చేసింది వకుళ…
‘…కమాన్ వకుళా!…రిలాక్స్…’ అంటూ కుమార్ బావ తరఫున బ్రతిమాలారు మదన్ జీజూ , వికాస్ లు… ఛీ…కొడ్తూ ఆ ప్రయత్నాలూ మానేసి , అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుంది వకుళ…
…ఇక దాని పొత్తికడుపు మీద ముద్దులు కురిపించడం మొదలెట్టాడు కుమార్ బావ…అతడి పెదాలు , మరింత కిందకి జరుగుతూంటే , …ఛీ…ఆగు…అంటూ హటార్తుగా కళ్ళు తెరిచి పక్కన పడున్న పెట్టీకోట్ ని కాలి వేళ్లతో అందుకోబోయిందది… ‘…ఏం …తు…డు…చు…కోనక్కర్లే!… నా కా అమృతం కావాలి…’ అంటూ పైకి లేచిన ఆ తొడని మరింత పైకి లేపి తన భుజంమీద వేసుకున్నాడు కుమార్ బావ…
‘…ఏంటీ పాడు…పని!…’ అని గునుస్తూనే దగ్గరగా జరిగిందది…
…మరుక్షణం , ఓ చేత్తో దాని పిరుదుల్నట్టుకుని , మరో చేత్తో మరో తొడని కూడా భుజంమీద వేసుకున్నాడు కుమార్ బావ…‘…ఏ…య్…పడే…స్తావ్…’ అంటునే అతగాడి జుత్తుని గాఠ్ఠిగా పట్టేసుకుని , సర్దుకు కూర్చుంది వకుళ…
‘…మీ అక్కంటే ఆ మాటనచ్చుగానీ…నువ్వు పువ్వులా తేలిగ్గా ఉన్నావ్!…’ అంటూ దాని పిరుదుల కింద చేతులేసి , పైకెత్తాడు.
‘…ఛీ!…అంత బరువేం లేను నేను! …ఐనా నాకు భయం బాబూ!…’ అని గునిసింది సుజాతక్క… ‘…సిగ్గు లేనిది…ఎక్కించుకుంటే , ఎక్కడానికి రెడీయే ఇది!…’ అంటూ పళ్ళు పిండుకున్నాను…
‘…నన్ను ఎన్నుకో భాబీ!…నే తీరుస్తా ఆ ముచ్చట!…’ అన్నాడు మధు…‘…నేనేం తక్కువ తిన్లేదు , నన్నెన్నుకో సుజాతా!…’ అని, ‘…నువ్వు లేవా ,కాంపిటీషన్ లో!?…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…వికాస్ ని ఉద్దేసించి…
‘…మా వదినేగా!…ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడెళ్ళి కోరిక తీర్చుకుంటాను…’ అన్నాడు నా మొగుడు…
‘…ఛీ!…సిగ్గు మాలిన మగాళ్లు…’ అని సణుక్కుంది సజాతక్క…కోపం మాటున సంతోషాన్ని దాచుకుంటూ…
…ఈలోగా వకుళ పూ రెమ్మల్ని ముద్దాడడం , నాలిక తో కెలకడం, ఆ పైన తినేయడం మొదలెట్టినట్లున్నాడు కుమార్ బావ…రెండు చేతుల్నీ తలవెనకెట్టుకుని , గాఠ్ఠిగా కళ్ళు మూసేసుకుని , మెలికలు తిరిగిపోతూ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూంది వకుళ…
‘…మరోసారి కార్పించేసేలా ఉన్నాడు …’ అనేసింది దీపా మేడం , పట్టలేక…
…ఆవిడ మాట వినగానే గభాల్న దిగిపోయి, ముడుచుకుపోతూ , ‘…మధూ!…నైటీ!…’ అంది వకుళ, తన వైపు చూడకుండానే … అతగాడు పక్కనే ఉన్న నైటీని దానివైపు విసిరాడు…
…అది అందుకునేలోపుగా చెయ్యి జాపి తనందుకుని …‘…అప్పుడేనా వకూ!…నీ పనుండిపోయిందిగా…’అంటూ దాన్ని వెనక్కి పడేసుకుని , లేచి నిలబడ్డాడు కుమార్ బావ… మరో మాట లేకుండా తనముందు కూర్చుండిపోయి , బెరుకు బెరుకుగా అతడి మొత్తవైపు వేళ్ళు జాపింది వకుళ…
‘…ఊఁ…కానీ!…’ అని ప్రోత్సహించారు మగాళ్లందరూ…
…శబ్దం పెదాల్ని దాటకుండా …ఛీ…కొట్తూ చటుక్కున బావ అండర్వేర్ లోకి ఎడం చెయ్యి చొప్పించేసి, ఇంకాస్త దగ్గరగా జరిగిందది…
‘… బావ అంగాన్ని బైటికి లాగీదుకదా ఈ సిగ్గుమాలిన పిల్ల!…’ అనుకుంటూ , టెన్షన్ తట్టుకోడానికి , బిగించిన గుప్పెళ్ళని తొడలమధ్య పెట్టి నొక్కుకున్నాను …
…కానీ అది అలా చెయ్యలేదు…దాని వేళ్ల కదలిక బట్టి అతగాడి …దా…న్ని…ఒక చేత్తో గ్రిప్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తూందని గ్రహించాను…కాసేపు తరవాత … సాధించానన్న గర్వం… దాని అర – నవ్వులో ప్రతిఫలిస్తూంటే , రెండో చెయ్యిని కూడా దోపేసి …ఏదో … చెయ్యడం మొదలెట్టింది…
…ఏంటా!…అనుకుంటూ జాగ్రత్తగా చూశాను…రెండు చేతుల్తోనూ బావ …మగ…తనా…న్ని పర, పరా రుద్దేస్తుందది… ‘…ఎందుకీ దొంగాట?…బైటికి లాగి చెయ్యచ్చుగా!…’ అంటున్నాడు బావ చిన్నగా…
…అలవోక గా కళ్ళు పైకెత్తి …బావ మొహంలోకి చిరునవ్వుతో చూస్తూ స్పీడు పెంచిందది…
‘…కార్చేసుకోడు గదా!…’ అనుకున్నాను…నా మొహం జేవురిస్తూంటే…
…అదేం కాలేదు కానీ… ‘…బైటికి లాగెహె!…’ అంటూ తనే అండర్వేర్ ని కిందకి జార్చుకుందామని ట్రై చేశాడు…వెనక భాగం పిరుదుల కిందికి జారిందిగానీ ముందు భాగం జారలేదు…ఒళ్ళు మండిందేమో!…ఎలాస్టిక్ బాండ్ ని బాగా ముందుకి సాగదీసి …ఉ…బ్బు…ని దాటించి విదిలేశాడు…
…మరుక్షణం …బంధ విముక్తమైన బావ …మ…డ్డ… వకుళ పిల్ల చేతుల్ని దాటి …దాని చుబుకాన్ని…ఫాఠ్ఠ్…మని చప్పుడయేలా కొట్టి , కాసేపు పైకీ ,కిందికీ ఆడి , దాని పెదాల ముందు ఆగింది…
…వకుళ ఉద్రేకం తట్టుకోలేకపోయిందేమో!…కళ్లముందు బుస కొడుతూన్న బావ మగతనాన్ని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుని , అప్పటికే వెనక్కెళ్ళిపోయిన …పై చర్మాన్ని… మరింత వెనక్కి తోసి… పెదాలప్పి …గుండు…ని మింగడానికి ప్రయత్నించింది…. కానీ వీలు కాలేదు…
‘…ఇంకా…వి…ప్పు…కోవాలేమోనమ్మా!…’ అని జీర గొంతుకతో అంది … ఈ వ్యవహారాన్ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తూన్న మాధురీ దీదీ…
…దాంతో వెఱ్ఱెక్కిపోయిందేమో వకుళకి…కుమార్ బావ …మ…డ్డ…ని బలంగా దగ్గిరకి లాక్కుని , పెదాలు వీలైనంతవరకూ విప్పి , గుండు పైన మరో అంగుళం దాకా మింగేసి , తలని ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించడం మొదలెట్టింది…
…వెంటనే చుట్టూ చప్పట్ల మోత… అన్నీ ఆగిపోయినా ‘… గుడ్ జాబ్ వకూ!…’ అంటూ దాని మొగుడి చప్పట్లు కంటిన్యూ అవుతూంటే …వెంటనే ఆ పని ఆపేసి , రక్తం చిందే మొహంతో అది లేచి నిలబడగానే … ‘…థాంక్యూ వకుళా!…’ అంటూ దాని నైటీని విప్పి పట్టుకున్నాడు కుమార్ బావ…
‘…థాంక్స్…’ అన్నట్లుగా పెదాల్ని చిన్నగా కదిపి , చటుక్కున నైటీ లో దూరి , అది మధువైపు పరిగెత్తుతూంటే… తన నగ్నత్వాన్ని మరిచిపోయి దాని పిరుదుల కదలికని ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ చూస్తూ ఉండిపోయాడు కుమార్ బావ…‘…చాల్లే సంబడం!…ఇంక రా!…అంటూ సుజాతక్క నైట్ గౌన్ అందించేదాకా…
…ఇంతలో దీపా!, సుజా!…అంటూ పిలిచింది మాధురీ దీదీ…‘…రావే!…’ అంటూ వకుళని మధు ఒళ్ళోంచి చెయ్యట్టుకుని లేవదీసి నేనూ చేరాను, ఆ గుంపులో…
‘…టెంపో పెంచేశావ్ వకుళా!…మా గతేంటో!…’ అంది దీపా మేడం… ‘…ఆవేశం తట్టుకోలేక పోయాను మేడం!…’ అని గొణిగింది వకుళ… ‘…ఈవిడ మొగుడు నా అంగట్లోదాకా తోసేయడం తధ్యం…’ అంది సుజాతక్క…మాధురీ దీదీవైపు ఓరగా చూస్తూ…
‘…కంగారు పడకకే అక్కా! …నే చెప్తాలే జీజూకి…నీకు చాతనైనంతవరకే …తీ…సు…కో!…’ అన్నాను … ‘… ఆ పని చెయ్యి…నా మాటకంటే నీ మాటమీదే గురెక్కువ , నీ జీజూకి…!…’ అంది మాధురీ దీదీ కాస్త మొహం ముడుచుకుని…
‘…ఇంతకీ నెక్స్ట్ ఎవరూ?…’ అంది దీపా మేడం… ‘…అది తేల్చుకోడానికేగా పిలుస్త!…’ అంది మాధురీదీదీ…
కొద్ది చర్చ తరవాత ముందు సుజాతక్క అనీ … దీపా మేడం , మాధురీ దీదీ ఒకసారే …కానివ్వాలనీ… నిర్ణయమైపోయింది…
‘…కానివ్ అక్కా!…వెళ్ళి బావకి చెప్పు…’ అంటూ దాన్ని అతడివైపు తోశాం…నేనూ, వకుళా…
…అది అడుగులో అడుగేసుకుంటూ , ఘ…ల్లు…ఘ…ల్లు…మని గజ్జెలు చప్పుడు చేసుకుంటూ , మొగుడి దగ్గరకెళ్ళి , మెడ చుట్టూ చేతులేసి, మునివేళ్లమీద పైకి లేస్తూ దగ్గరగా జరిగి, చెవిలో ఏదో గొణిగింది…
…వెంటనే ‘… రావయ్యా మదనా!…మా ఆవిడకి …నీ…ది…కావాలిట…’ అని గట్టిగా అన్నాడు కుమార్ బావ… ‘…ఇంతకీ… నా…దెందుకొద్దో!?… ’ అన్నాడు మధు…
‘…ఛీ!…ఆ మాట నేనన్నానా!…’ అంది సుజాతక్క , ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహాన్ని బావ గుండెల్లో దాచుకుంటూ…
‘…కారణం చెప్పాలి మరి!…’ అన్నాడు మధు , విదలకుండా…‘…చెప్తా గానీ ఏమనుకోకండేం!…’ అని సన్నగా అందది…
‘…నేనన్నమాట చెప్పేస్తుందేమోరా దేవుడా!…బావేమనుకుంటాడో!…’అని భయపడుతూంటే…‘ఇందాకా ఆయన …పట్టు…బలే…అనిపించింది…’ అనేసిందది…తన స్థనాలవైపు కనురెప్పలారి…
‘…నాకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఎలా అంటావ్ భాభీ ఆ మాట! ‘…అన్నాడు మధు ,దెబ్బతిన్న స్వరంతో…
‘… నువ్విక్కడుండే వాడివేగా!…ఆయననేమో దూరం వెళ్తున్నాడాయె!…’ అందది, మధు వైపు ఓసారి ఓరగా చూసి…
…దాన్ని ఒకసారి గట్టిగా ఒంటికి హత్తుకుని , ‘…. మనసులో మాట చెప్పావ్ సుజా!…వెళ్లు!…నలిపిం…చుకుంటా…వో! , దో…పిం…చుకుంటావో నీ ఇష్టం!…’ అంటూ దాని పెదాల్ని గాఢంగా ముద్దెట్టుకుని , వెనక్కి తిప్పి, అప్పుడే దగ్గరకొస్తూన్న మదన్ జీజూ వైపు చెయ్యి చూపాడు…కుమార్ బావ…
…అంతవరకూ ప్రదర్శించిన తెగువ ఏమైందో!…ఓ అడుగు ముందుకేసి వెంటనే వెనక్కి తిరిగింది…
…దాన్ని దగ్గరకి తీసుకుని , మెత్తగా వీపు నిమిరి …‘…ఊఁ!…’ అన్నాడు కుమార్ బావ…
…ఒక్క అండర్వేర్ ముక్క తప్ప , నిగిడిన తన …మ…డ్డ…ని మరేదీ కప్పటంలేదనే ధ్యాస లేకుండా పంగలు జాపుకుని , సుజాతక్కని ఆహ్వానిస్తూ రెండు చేతులూ విశాలంగా చాపి నిలబడ్డాడు మదన్ జీజూ…
…ఎలాగైతేనేం , …ఘ…ల్లు……ఘ…ల్లు… మని …అందెలు చప్పుడు చేసుకుంటూ, అడుగులో అడుగేసుకుంటూ ,లేని పైటనీ , చీర కుచ్చెళ్లనీ సర్దుకుంటూ, బయల్దేరింది సుజాతక్క…
‘…కబుర్లు చెపుతుందిగానీ , భయస్తురాలు సుజాత!…ఇంకా దాని కళ్ళల్లో బెదురుపోలేదు…’ అంది అప్పుడే మా పక్కన జేరిన మాధురీదీదీ…
‘…అవును…ఆవిడ గుండెల్లో అదురు పైకి కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది…’ వెక్కిరింపుగా అన్నాడు వికాస్…పల్చటి పెట్టీకోటు మాటునుంచి పొంగుతూన్న దాని స్థనాల్ని కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ…
ఇంతలో మగాళ్లని బావ పిలిచాడు…‘…ఇటు రండయ్యా!…’ అంటూ…
…ఐనా వెళ్ళకుండా ‘…కానీ భాభీ శరీరం సిధ్ధంగా ఉన్నట్లుంది వికాస్ … తొడల మధ్య జి…గు…రు…ఊరుతున్నట్లుంది కూడానూ … అందుకే లంగాని ఎలా బైటికి లాక్కుంటుందో చూడు!…’ అన్నాడు మధు…ఆడాళ్ళకి కన్ను గీటుతూ
‘…ఛీ!…మీ మగ పశువుల కళ్లకింకెలా కనపడతాయ్! ముప్పాతిక పాళ్ళు నగ్నంగా ఉన్న తన శరీరాన్ని నా మొగుడి ఎక్స్ రే కళ్లనుంచి రక్షించుకోడానికి తంటాలు పడుతూందది…’ అంటూ సపోర్ట్ చేసింది మాధురీ దీదీ…మధు వైపు మొహమాటంగా చూస్తూ…
…మధు ఏదో సమాధానం చెప్పబోయేలోగా…‘…బావ పిలుస్తున్నాడు …అటు పోయి చెప్పుకోండి ఈ సిగ్గుమాలిన కబుర్లు…’ అంటూ మగాళ్లని తరిమింది వకుళ…
వాళ్ళు రావడం చూసి , బిమల్ బాబుని అటు పంపించి , మా పక్కన చేరింది దీపా మేడం… దాంతో ఓ మగ గుంపూ , ఓ ఆడ గుంపూ తయారయ్యాయి…
…ఈ లోగా కాస్త ముందుకి నడిచింది సుజాతక్క…
.. ఓ రెండంగలు దానికెదురొచ్చి, చంకల్లోంచి చేతులు దూర్చి , దాని చేతులు భుజాల మీద వేసుకుంటూ దాని పెదాలందుకున్నాడు. ‘…ఊఁ…ఉమ్మ్…ఉఁమ్మ్…’ అని మూల్గుతూ మెత్తగా అడ్డు చెప్తూనే పెదాల్ని అప్పగించేసి…కాసేపు తరవాత మెల్లగా విడదీసుకుని… ఓ క్షణం బాగుందన్నట్టుగా చూసి , కను రెప్పలు వాల్చుకుందది…
…బలే ఉన్నాయ్ సుజా నీ తడి పెదాలూ!…ఎంతైనా సంధ్యకి అక్కవిగా! …’ అన్నాడు మదన్ జీజూ.
‘…మద్యలో నా ఊసెందుకో!…అని నే సణుక్కుంటూంటే , అరనవ్వుతో చప్పుడు బైటికి రాకుండా ఏదో అందది…
‘…ఉంటే ఏంటో!… అని… అడుగుతూంది అక్క…’ అని చదివేసింది మా లిప్ రీడర్…
‘…ఇటువంటి తప్పుడు కూతలు కూసే పీకలమీదికి తెస్తూందిది…’ ని పళ్ళు నూరుకున్నాను…ఆడాళ్ళందరూ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వారు…
‘…ఆ పెదాలు…త…డి…గా ఉంటే…ఈ…పె…దా…లు…కూడా…ఎప్పుడూ తడిగా ఉంటాయట…’ అంటూ దాని తొడల మధ్య చేతి వేళ్లు దూర్చబోయాడు… …ఛీ!…కొడ్తూ దూరం జరిగిందది…
‘…నిజం…వాటి లక్షణాలు తెలుసా!…’ అంటూ దాన్ని దగ్గరకి లాక్కుని…‘… అతిధి లోపలికి అడుగెడుతూండగానే …అవిచ్చే వెచ్చటి ఎదుర్కోలూ…లావువాడైనా, సన్నవాడైనా ; పొడుగువాడనా, పొట్టివాడైనా , ఎప్పుడూ హత్తుకునుంటూనే మెసలడానికి కావలసిన స్థలమిచ్చే మృదుత్వం…వెళ్ళొస్తామంటే …అప్పుడేనా!…అంటూ విదలకుండా వెంటొచ్చే ఆప్యాయతా!…కాదు వెళ్ళాలీ!…అంటే అవిచ్చే తెల్లటి మల్లెదండల సత్కారాలూ …రెండామడలు వెళ్ళినా వెనక్కి …రా…రమ్మనే , వాటి గుబాళింపులూ…ఉఫ్ఫ్…అనుభవించిన వాడికే తెలుస్తుంది…’ అంటూ నోటి కొచ్చినట్లు పేలి … నాకు కన్ను గీటాడు…
‘…ఛీ!…బేడాపరక భావుకత్వం…’ అని పైకి కసిరాను…లోలోపల ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోతూ…
… హాల్లో పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఉండడంతో అందరికీ స్పష్టంగా వినిపించాయా మాటలు…భళ్ళుమని నవ్వింది మగ గుంపు…
‘..నిజం కదా బ్రదర్స్!…’ అన్నాడు జీజూ వాళ్లవైపు చూస్తూ…
…‘…వీసమెత్తు పొల్లు లేదు బ్రదర్…’ అంటూ థంబ్స్ అప్ చూపించారు…నా పొందు దొరికిన మగాళ్ళందరూ వెకిలి నవ్వులు నవ్వుతూ …లొట్టలేశాడు , ఇంకా దొరకని ప్రొఫెసర్…
…మెటికలు విరుస్తూ ఛీ కొట్టాను వాళ్లకి … ఇదంతా చూసి మొహాలు మాడ్చుకున్నారు నా చుట్టూ ఉన్న ఆడాళ్ళు
‘…తనకి అక్కవి కనక , నీ దగ్గర రెట్టింపు దొరుకుతుందని నమ్మకం సుజా!….’ అన్నాడు మదన్ జీజూ
‘…ఛీ!…’ అంటూ జీజూని హత్తుకుపోయింది , విషయం అర్థమైన సుజాతక్క…ఇంకాస్త గట్టిగా కౌగిలి బిగించాడతగాడు…
…కాస్త చివికిపోయిందేమో దాని పెట్టీకోట్ బొందు… ఫాఠ్ఠ్ …మని చప్పుడు చేస్తూ విడిపోయింది…
‘…ఇష్ష్…ఏంటిదీ!…’ అని గునుస్తూనే , జారిపోతూన్న పెట్టీ కోటూ లోంచి తన నగ్న శరీరం బయటపదకుండా స్థనాలు అతగాడి ఛాతీకి అప్పడాల్లా అణిగిపోయేలా కౌగలించేసుకుందది… వెంటనే తన చేతుల్ని దాని పిరుదులమీదికి జార్చి…‘ ఉఫ్ఫ్…ఏం సైజులు!…చేతుల్లో ఇమడటంలేదు…’ అంటూనే వాటిని కసిగా పిసికి , తన మొత్తకి ఒక్క ఊపున హత్తుకున్నాడు… ఆ జెర్క్ కి చెమ్మగిల్లి పోయిందేమో సుజాతక్క , మదన్ జీజూ కౌగిట్లో గువ్వపిట్టలా ఒదిగి పోయి , పెదాలతడికి అప్పగించేసి అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసుకుంది…
…వాటిని కాసేపు జుర్రుకున్న తరవాత ‘…ఏయ్!…సుజా!…’ అని మత్తుగా పిలిచాడు మదన్ జీజూ…‘…ఊఁ…ఏం…టీ!…’ అని సన్నగా బదులు పలికిందది…‘…మనిద్దరి మధ్యా ఈ అడ్డెందుకూ!?…’ అని బుజ్జగిస్తూ దాని వెనక్కి జేరి పెట్టీకోటుని నెమ్మది నెమ్మదిగా స్థనాల మీదనుంచి , పిరుదులమీదికీ, ఆ పైన ,నేలమీదికీ జార్చి ‘…కాడ్బరీ బిళ్లలు కావాలి …’ అన్నాడు చిన్నగా…
‘…అవేంటీ!?…’ అని సుజాతక్క సణుగుటూంటే… చటుక్కున దాని తొడల మధ్య వేళ్ళు జొనిపి , …‘…ఇ…వీ!…’ అని దాని పూ రెమ్మల్నితడుముతూ దాని ముందు మోకాళ్ళ మీద వాలిపోయాడు మదన్ జీజూ…
‘…ఛీ!…గదిలోకెళ్ళింతర్వాత తీర్చుకోవచ్చుగా , ఆ సిగ్గుమాలిన ముచ్చట్లన్నీ!…’ అని అడ్డు చెప్పి , వా…టి…ని అర చేతుల్తో కప్పుకుంది…
‘…ఉహూఁ…ఇప్పుడే కావాలి…’ అని మొరాయిస్తూ దాని చేతుల్ని పక్కకి తప్పించాడు జీజూ…
‘…ఛీ!…ఒద్దు… మా ఆయన కళ్ళముందంటే …నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది!…’ అంటూ పక్కకి తిరిగిపోయింది సుజాతక్క…
‘…బుర్ర లేదు దీనికి…ఇలాగైతేనే స్పష్టంగా కనబడుతుంది …’ అని పళ్ళు పిండుకుంటూ తలెత్తాను…నా మాట విన్నారేమో!…మగగుంపు పొజిషన్లు సర్దుకున్నారు…
‘…ఏం పర్లేదు…’ అంటూ దాని వెనక్కి చేరి , …‘…కాస్త ముందుకొంగు…’ అంటూ దాన్ని ముందుకొంచి , తొడల మధ్య తల దూర్చి ,వెనకనీంచి దాని పూరెమ్మల్నందుకోబోయాడు మదన్ జీజూ…
‘…ఛీ!…అట్నించెలా !?…’ అంటూ అభ్యంతరం చెప్తూ దూరం జరగబోయింది సుజాతక్క…
‘…మనసుంటే మార్గం అదే దొరుకుతుంది…’ అంటూ దాని పిరుదుల్ని పట్టుకుని ఆపి మరో సారి ట్రై చేశాడు… అందలేదు…
‘…సరిగా అందటం లేదు సుజా!…తొడలింకాస్త విప్పుకో!…’ అన్నాడు జీజూ…అది ‘…ఉహూఁ!…’ అంటూ మొరాయించిందది…
‘…ఎహె!…విప్పుకోమంటూంటే!…’ అంటూ దాని పిర్రల మీద ఓ చరుపు చరిచాడు మదన్ జీజూ…ఎఱ్ఱగా కందిపోయాయవి
‘…ఆఁ!…ఏంటా మొరటుతనం!?…’ అని సణుగుతూనే తొడలు బాగా విప్పిందది … మరుక్షణం దాని పూరెమ్మల్లోకి ,నాలికని జొనిపి , అటూ, ఇటూ కెలకడం…ముని పళ్ళతో రెమ్మల్ని మెత్తగా కొరికేయడం మొదలెట్టాడు జీజూ…
… ‘…నోటితో …ఒద్దు…ఒద్దు…అంటూనే తల వెనక్కి తిప్పి అతగాడి వీరాంగాన్ని చూసుకుంటూ…‘…ఉఁమ్మ్!…ఆఁ…’ అని మత్తుగా మూలుగుతూ తన చనుమొనల్ని తనే నలుపుకోడం మొదలెట్టింది సుజాతక్క…
‘…పచ్చి లంజైపోయిందిరా మీ వదిన!…ఎలా నాకించుకుంటూందో చూడండి…’ అనేశాడు కుమార్ బావ…
‘…అదేంటన్నా!…అలాగంటావ్!?…మనమేగా అవకాశమిస్త…’ అన్నాడు వికాస్…‘…ఇందాకా మా ఆవిడ మీకు అప్పగించలేదా సర్!?…’ అన్నాడు మధు… అవునన్నట్లు తలూపాడు కుమార్ బావ…కసెక్కించేలా కదులుతూన్న భార్య స్థనాల్నీ , తొడల్నీ , పిరుదుల్నీ కన్నార్పకుండా చూస్తూ…
…ఈ మాటలు విందేమో…చటుక్కున నిలబడిపోయి , పక్కనే పడున్న నైటీ ని అందుకోబోయింది సుజాతక్క…
‘…అప్పుడే!…మరి నా సంగతీ!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ …కఱ్ఱ పేడులా బిగుసుకుపోయిన తన …మ…డ్డ…ని అండర్వేర్ మీంచే పిసుక్కుంటూ…
…ఓరగా మొగుడివైపు చూసింది సుజాతక్క…తల కదపకుండా కళ్ళతోనే …సరే…అన్నాడు కుమార్ బావ…
…మొగుడిచ్చిన ఒత్తాసుతో పెదాలమీద అరనవ్వు మెరుస్తూంటే , తన నగ్నత్వాన్ని మర్చిపోయి, వయ్యారంగా ఒళ్ళు కదుపుతూ మదన్ జీజూ దగ్గరకొచ్చి, అతడి పెదాలమీదా, ఆ పైన మెడ మీదా, ధీమాగా ముద్దులెట్టుకుని , ఆపైన తన స్థనాల్ని అతగాడి ఒంటికి అలవోకగా రుద్దుకుంటూ నెమ్మదిగా అతడి ముందు సెటిలై , స్థనాల్ని అతగాడి తొడలకొత్తుతూ , ఏ మాత్రం వార్నింగ్ ఇవ్వకుండా ఫటాల్న అండర్వేర్ ని కిందకి లాగేసింది…
…ఇంకేముందీ!…మదన్ జీజూ అంగం స్ప్రింగులా లేచి నిలబడిపోయింది…ఆడాళ్ళం రెప్పార్పకుండా చూస్తూంటే , మగగుంపు ఓ సారి చూసి తల తిప్పుకుంది…
…ఎవ్వర్నీ పట్టించుకోకుండా , రెండరచేతుల్లోనూ …దా…న్ని…ఇముడ్చుకుని , విశ్రాంతి గా రుద్దడం మొదలెట్టింది సుజాతక్క…కాసేపు ఆ పని ని ,మురిపెంగా చూసుకున్నా , ఆపైన ఓపలేక…‘…ఊఁ!…ఊఁ!…’ అనడం మొదలెట్టాడు మదన్ జీజూ…అదేమీ లక్ష్యం చెయ్యకుండా తన పని చేసుకుపోతూనే ఉంది…
…ఓ పావు క్షణం గడిచిపోయింది…ఏవీ మార్పు లేదు…
…ఇంకాపుకోలేక …‘…సుజా!…కానీ!…’అన్నాడు మదన్ జీజూ…ఏంటీ!?…అన్నట్లుగా కళ్ళెత్తి చూసింది సుజాతక్క…
‘…ఊఁ…’ అంటూ బొటకన వేలు నోట్లో పెట్టుకు చీకాడు మదన్ జీజూ…‘…ఉహూఁ…’ అన్నట్లుగా అడ్డంగా తలూపి తన పని చేసుకుపోవసాగిందది…
…జీజూ మగతనం మీద నరాలు పేలిపోతాయా!…అన్నంతగా ఆకుపచ్చగా వాచిపోయాయి…‘…ఏం చేస్తాడో జీజూ!…’ అని ఉగ్గబట్టుకుని చూస్తున్నాం…
…ప్లీజ్ … వేడుకున్నాడు…జీజూ…
… అది పోన్లే అన్నట్లుగా నవ్వి, మోకాళ్ళమీద కాస్త పైకి లేచి , చిరునవ్వు చిందిస్తూ అతగాడి మగతనాన్ని తన స్థనాలతో కప్పి , ముందుకీ , వెనక్కీ ఆడించడం మొదలెట్టింది…
కాసేపు ఆపనీ చూసుకున్నాక ఇక ఆగలేకపోయాడేమో మదన్ జీజూ…‘…ఎహె!…’ అంటూ తన …మ…డ్డ…సుజాతక్క స్థనాల మధ్యనుంచి పైకొచ్చేసమయానికి , దాని తలని కిందికొత్తాడు…
…ఎదురు చూడని ఆ చొరబాటుకి అది ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయి , రెండు చేతుల్తోనూ అతగాడి …మ…డ్డ…ని కాసేపు గాఠ్ఠిగా పట్టేసుకుని , ఆపైన నోరు పూర్తిగా విప్పి వీలైనంతవరకూ నోట్లో తీసుకుని , కాసేపు ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించి , ఆపైన చటుక్కున విదిలేసి నైట్ గౌన అందుకుని మొగుడివైపు వెళ్ళబోయిందే!…అక్కడున్న మగ గుంపుని చూసి మావైపు పరిగెత్తుకొచ్చేసింది…
…అందరం దాని చుట్టూ చేరి కవర్ చేశాం…
…కాస్త సద్దుమణిగింతర్వాత ‘…దీపా!…ఇలా రా!…’ అని పిలుస్తూ , మాకు కాస్త దూరమెళ్ళి నిలబడింది మాధురీ దీదీ… కాసేపు వాళ్లిద్దరూ చిన్నగా ఏదో చర్చించుకున్నారు… సరసుల్ని (…అంటే వికాస్ నీ , మధు నీ ) , డైరెక్టుగా పిలుచుకుందామా! లేక మొగుళ్ళ చేత పిలిపిద్దామా!… అని అర్థమైపోయింది మా ఆడాళ్ళందరికీ…
…మొగుళ్లచేత పిలిపిస్తేనే మజాగా ఉంటుందని మేం సలహా చెప్దామనుకుంటూంటే , వాళ్ళూ అదే అనుకున్నారేమో!…ఎవరి మొగుళ్ళని వాళ్ళు దగ్గరకి పిలుచుకుని , సిగ్గులొలకబోస్తూ .చెవుల్లో పేర్లు గొణిగారు…మా అవసరం లేదని ఆగిపోయాం , మిగిలిన ఆడాళ్ళం… …‘ ఇటు రా సుజా!…’ అంటూ అక్కని పిలుచుకెళ్ళాడు కుమార్ బావ… నేనూ , వకుళా ఒక సోఫాలో కూలబడ్డాం…
…ఇంతలో ‘…అనుకున్నాం…’ అంటూ బిమల్ బాబు వికాస్ నీ , మదన్ జీజూ మధునీ రమ్మని సైగ చేశారు…
‘…ఎట్ యువర్ సర్వీస్ మేడం!…ఏం చెయ్యమంటారూ!…’ అంటూ రెండంగల్లో వచ్చేశారు జోడు గుఱ్ఱాలు…
ఆఛ్ఛాదన లేని వాళ్లఛాతీల్ని ఇందాకట్నుంచీ దొంగ చూపులు చూస్తూన్నా , మరీ కళ్ళెదుటే వచ్చేసరికి ఎఱ్ఱ మందారాల్లాంటి మొహాల్తో చూపులు తిప్పుకున్నారు , మాధురీదీదీ, దీపా మేడంలు…
‘…ఇంకేం చేస్తారూ!…చీరలూడలాగండి వాళ్ళ వంటిమీంచి!…’ అన్నాడు మదన్ జీజూ…
‘…మమ్మల్ని అపర దుశ్శాసనుల్ని చేసేస్తున్నారు సర్…’ అంటూ వికాస్ దీపా మేడం దగ్గరకెళ్ళి , ‘…మే ఐ!…’ అంటూనే ఆవిడ చీరకొంగు లాగాడు… బలిసిన పంపర పనాసల్లాంటి పచ్చటి స్థనాలు ,అర కొర మరుగునుంచి బైట పడ్డాయి…
…మధు అదీ అనకుండా మాధురీ దీదీ ముందు మోకాళ్ళమీద నిలబడి ,ఆవిడ చీర కుచ్చెళ్ళు లాగేశాడు…ఆవిడ పచ్చటి తొడలు బైటపడ్డాయి…
సగటు ఆడాళ్ళల్లా ఛీ కొడ్తూ దీపా మేడంగుబ్బలకి చేతులడ్డెట్టుకుంటే , మాధురీ మేడం పూబిళ్ళని అరచేతుల్తో కప్పుకుంది….
…ఇంతలో …ఆగండయ్యా!…మిమ్మల్నెందుకెన్నుకున్నారో తెలుసుకోరూ!…’ అంటూ అడ్డుపడ్డాడు బిమల్ బాబు…
‘…ఎందుకేంటీ!…ఇందుకూ!!…’ అన్నాడు మధు ,…దెం…గిం…చు…కో…డా…నికి…అన్నట్లుగా పిడికిల్ని ముందుకీ వెనక్కి ఊపుతూ…
…‘…ఇక్కడున్న ఆడాళ్ళందరూ అందుకే గా వస్త!…వాళ్ళు చెప్పుకున్నట్లే వీళ్ళూ చెప్పుకోవాలీ!…’ అని పట్టుబట్టాడు మదన్ జీజూ…
…ఈ సందట్లో జారిన చీరల్ని అడ్డదిడ్డం గా చుట్టబెట్టేసుకున్నారు దీపా , మాధురీలు …
…చెప్పండి మరి…అని వెంట పడ్డారు ప్రొఫెసరూ , జీజూలు
కాసేపు మొరాయించినా …‘ అరేబియన్ గుఱ్ఱం లాంటి వికాస్ కింద నలగాలనే కోరిక నాకెప్పట్నుంచో ఉందిగానీ…ఇందాకే అతగాడి పనితనాన్ని సుజాత చిలవలూ పలవలుగా వర్ణిస్తూంటే , ఆ వాంఛ పదిరెట్లు పెరగడంతో , సంగతి తెలుసుకుందామని వెంటనే రిజర్వు చేసుకున్నా!…’ అనేసింది దీపా మేడం …
‘…మరింకేం!…కానీ!!…’ అంటూ బిమల్ బాబు పక్కకితప్పుకుంటూంటే…సుజాతక్క తలొంచుకుని ఏదో అనుకోడం గమనించి , పక్కనున్న వకుళ వైపు తలతిప్పాను
‘…ఒక్క పొల్లు మాట లేదు నే చెప్పినదాంట్లో!… అనుకుంటూందే సుజాతక్క!…అని చెప్పేసిందది… నేనడక్కుండానే!…
…ఇంతలో బావా వాళ్ళ సోఫావైపునుండి ఆకులు కదిలే చప్పుడ్లా సన్నటి మాటలు…
‘…విన్నట్లున్నాడమ్మా బావ …నిన్నంతగా మెప్పించాడా సుజా!.. అని అడుగుతున్నాడూ!… ’ అని తర్జుమా చేసేసింది లిప్ రీడర్… సుజాతక్క సిగ్గుగా మొహం పక్కకి తిప్పుకుని, కదిలీ కదలనట్టుగా తలూపింది…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 75 appeared first on Telugu Sex Stories.