భర్తల మార్పిడి – భాగం 84 Telugu boothu kathalu

‘…ఎందుకైందో అడిగావా?…’ అంది వకుళ… బాగ్ లోంచి ఆపిల్ పళ్ళు తీసి …అడిగానులే బుధ్ధి తక్కువై…అది చెప్పింది విన్నాక తలెక్కడెట్టుకోవాలో అర్థం కాలేదు…అన్నాను…‘…ఏవందేంటీ!?…’ అంది వకుళ ఓపండుని కసకసా కోస్తూ … కసిగా ఉంది కదూ!…విను… అంటూ కంటిన్యూ చేశాను
‘…మొదటి సారి… బాత్ రూం లెళ్ళి కడుక్కొచ్చాగానీ , రెండోసారి ఓపిక లేక అలాగే పడుకుండిపోయాను…నిద్దర్లోనే పక్కకి ఒత్తిగిల్లేసరికి అరచేతికేదో …మెత్తగా తగిలింది … అనాలోచితంగా దాన్ని ఒత్తానమ్మా!… అంతే..అ…ది… చెక్కపేడులా బిగుసుకుపోయింది… దాంతో…అదేంటో అర్థమై , చటుక్కున విదిలేసి దూరంగా జరుగుతూంటే … నీ మొగుడికీ మెలుకువొచ్చినట్లుంది…ఇ…ది…కావాలా వదినా!…అంటూ …దా…న్ని… నా నోట్లో దోప బోయాడు… ’ అంది …అంటూ నేనాపేసరికి…‘…తీసుకుందా!?…’ అంది వకుళ…బిస్కెట్ ని పరపరా నములుతూ…లేదుట… ‘…ఛీ!… అంటూ పరుపు మీద పైకి జరిగి , తన నడుం చుట్టూ కాళ్ళు పెనవేశాను…ఒద్దా?…సరే!… అంటూ ఖసు…క్కున… దోపేశాడు…అసలు చోట…కిందటి సారిది…కడు…క్కోక…పోయినా ప్రాణాలు జిల్లార్చుకుపోయాయంటే నమ్ము… మొదట్లో గెం…టు…కీ , గెం…టు…కీ గాప్ ఇచ్చి…ఆ… గోడలు విడివడేలా తన …దా…న్ని…తిప్పినా…ఆపైన ఊపిరి తిప్పుకోనీకుండా దున్నాడే! …ఓపికున్నంతసేపు ఓర్చుకుని …ఇక నా వల్లకాదు బాబూ…తీసీ!…అన్నానే!…’ అని ఆగింది సుజాతక్క…అంటూ మళ్ళీ ఆపి నేనూ ఓ బిస్కెట్ అందుకుని , అలికిడైతే తలెత్తాను……స్టూడెంట్స్ వచ్చారు…ప్రాక్టికల్ పూర్తి చేసి , దేనికో తొందర పడుతూన్నట్లున్నాయి వాళ్ల మొహాలు …టైం చూస్తే మూడైంది…అప్పుడేనా?…ఇంకా అరగంటుంది…డౌట్స్ ఉన్నాయా!?… అన్నాను…లేవన్నారు… ప్రశ్నలడిగాను…చకచకా సమాధానాలు చెప్పేశారు… రికార్డ్స్ తియ్యమన్నాను… కొందరు తీస్తూంటే ఒకర్తి వకుళ చెవిలో ఏదో గొణిగింది……వకుళ నవ్వి , ‘…ఓకే గర్ల్స్…రేపు చూపించండి…’ అంటూ నాబదులు పర్మిషనిచ్చేసింది… పొలో మంటూ పరిగెత్తారు వాళ్ళు…‘…ఏంటే ఆ పనీ!…’ అన్నాను కాస్త కోపంగా… ‘…మాట్నీ కెళ్తారటమ్మా!…వెళ్ళనీ!…అదీ కాక కధని మాంఛి రంజులో ఆపేశావ్…కానీ!…ఇంతకీ తీశాడా!…లేదా!!…’ అంటూ నన్ను పొడిచిందది……తీశాడట లే!…దాని మాటల్లోనే చెప్తా విను… ‘… బారెడు పొడుగున…బెడ్ లైట్ కాంతిలో కూడా నూనె మెరుగెట్టిన గంధం చెక్కలా మిలమిలా మెరిసిపోతూందమ్మా నీ మొగుడిది…గుండెలు దడదడ లాడాయంటే నమ్ము…ముట్టుకోవాలని అనిపించినా చూపు మరోవైపు తిప్పుకుని మంచం దిగబోయాను…’ అని చెప్తూంటే…‘…దిగనిచ్చాడా వికాస్!…’ అందది బొంగురుగా……నీ మొగుడూ , నా మొగుడూ మనని …అలా…ఎప్పుడైనా మంచాలు దిగనిచ్చారేంటీ!…అడ్డు తగలకుండా… అది చెప్పింది చెప్తా విను… ‘…మరి…వీడి గతేంటి వదినా!…’ అన్నాడే నీ మొగుడూ… ఎవడిదీ!… అన్నానమ్మా…పొరపాట్న… మరుక్షణం నా కుడి చెయ్యట్టుకుని…అరచేతిలో …తన…ది…పెట్టి… వీడిదీ!… అన్నాడు …జార్చేయకుండా నా వేళ్ళు నొక్కి పట్టుకుని…’ అని నే చెప్తూంటే…‘…ఏం చేసిందట!…’ అంటూ మళ్ళీ వకుళ కసి ప్రశ్న……పట్టించుకోకుండాకంటిన్యూచేశాను…‘…ఏంచెయ్యమంటావ్?…అన్నానే!…అ…క్క…డ…ఓపికలేకపోతే,మరోచోట!…అన్నాడు… ఇంకెక్కడా!? …అన్నానమ్మా…ఎక్కడంటాడో! అన్న భయంతోనూ…ఎలా ఉంటుందో అది…అన్న ఉద్వేగంతోనూ , నా గొంతు సన్నగా వణుకుతూంటే!……ఇందాకా ముచ్చట పడ్డవుగా!…ఇక్కడ!… అంటూ నా పెదాల్ని చూపుడు వేలితో నిమిరాడే!…ఎన్నడూ …చె…య్య…లేదలా!… అన్నాను మనస్సు కాస్త కుదుట పడుతూంటే……నా గుంజాటనని గ్రహించినట్లున్నాడు…ప్రతీ పనికీ ఓ మొదటి సారి …అనేదుంటుందిగా!… అంటూ నన్ను మంచం మీద పడుక్కోబెట్టి , నా నడుం పైనుంచి ఓ తొడని అవతలవైపు వేస్తూ మీదెక్కిపోయి…తన దా…న్ని… నోట్లో పెట్ట బోయాడమ్మా!…ఒద్దు… అంటూ పట్టుకున్నాను, పక్కకి తప్పిద్దామని…అ…ది…నా చేతుల్లోంచి జారి…వీ…టి… మీద పడిందే!… అంటూ తన స్థనాల వైపు కనురెప్పలార్పింది …’ ఓహో!…అక్కడ …ఇష్టమేంటీ!…అన్నాను వెక్కిరింపుగా…‘…ఛ…అ…ది…చేతిలోంచి జారిందని చెప్పానా!…మీ ఆయన కూడా నీలాగే అనుకుని , …వీ…టి…ని…’ అంటూ గుబ్బలవైపు కనురెప్పలార్పి… ‘…అరచేతుల్లో ఇముడ్చుకుని…వీలైనంత దగ్గరగా ఒత్తి…మధ్య సందులోకి జొనిపాడమ్మా…దా…న్నీ!…ఛీ…ఇక్కడేంటీ!…తీసీ!!…అని నే పెనుగులాడుతున్నా వదలకుండా పుసుకూ, పుసుకూ చప్పుడ్లయేలా గెంటడం మొదలెట్టాడు…మొదట్లో సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకున్నా , ఆపైన అరమోడ్పుగా కళ్ళిప్పి మొహమాటంగా …దా…ని…కదలికని చూడడం మొదలెట్టానే!…’ అందది…అని నే ఊపిరి తిప్పుకుంటూంటే…‘…ఎలా ఉందిట!…’ అంది వకుళ కసి గొంతుతో……విను…అంటూ కంటిన్యూ చేశాను…‘…వీ…టి అవతల దాకా దూసుకొచ్చిందమ్మా అదీ…పై చర్మం వెనక్కి జరగడంతో అదో ఎరుపు రంగులో ఉన్న గుండు స్పష్టంగా కనిపించడం మొదలైంది…మధ్య లో సన్నటి చీలికా , దాంట్లోచి తోసుకొస్తూన్న తెల్లటి తొలి మదపు చుక్క కనిపించేంత దగ్గరగా, నా పెదాల్ని తాకేంత దగ్గరగా …రావడం మొదలైంది …దా…న్ని… భయంగా చూస్తూంటే …వదినా!…అని పిలిచాడే మీ ఆయన…బెరుకుగా తనకళ్ళల్లోకి చూశాను… ఊఁ…అన్నాడమ్మా…దా…ని వైపు కళ్ళతోనే సైగచేసి!……వద్దన్నట్లుగా తల అడ్దంగా తిప్పాను…రొమ్ముల్లో పోట్లు భరిస్తూ…కనీసం ఓ ముద్దు… అన్నాడే … ఇక బాగుండదని ట్రై చేశాను…పెదాలకి అందలేదు… నాలికని బైటికి జాపాను…గుండు తగిలింది…అదో తమాషా రుచి…ఇదీ అని చెప్పలేనులే!…మళ్ళీ కావాలనిపించి , మోచేతుల మీద పైకి లేచాను…అంతే పుసుక్కున నా పెదాల్లో చొరబడిందే గానీ …అంతకన్నా లోపలికెళ్ళదే!…మంచం మీద వాలిపోయి…రెండు చేతుల్తో పట్టుకుని ట్రై చేసినా వెళ్లదే!……వీటిని బాగా విప్పుకో వదినా!…అంటూ నా పెదాల్ని విడదీశాడు…కాస్త లోపలికెళ్ళినా ఆ పైన నా వల్లకాలేదు…పక్కకి తోశేసి మొహం తిప్పుకున్నాను…మళ్ళీ స్థనాల మధ్య దోపి దున్నడం మొదలెట్టాడు…అప్పుడు మొదలైంది తడిగా తగలడం…ఉన్నట్లుండి నా నడుం మీదినుంచి లేచిపోయి…తొడల్ని విడదీసి చొరబడ్డాడు తల్లీ…కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయనుకో…కసి కసిగా దంచడం మొదలెట్టాడు……నిస్త్రాణగా ఆ పోట్లని భరిస్తూంటే…మళ్ళీ నడుం మీదికొచ్చి,గుబ్బల్నిదున్నాడు…కాసేపు తరవాత దిగిపోయి…నా తొడల మధ్య తలెట్టేశాడు…కాసేపు కొన నాలికతో కెలికి , ఆపైన బిళ్లని తినేసి…కాసేపు పూరెమ్మల్ని దున్నడం , ఆ పైన మళ్ళీరొమ్ముల్ని!…
ఇలా ఎన్ని సార్లు ఇలా మారాడోగానీ పిచ్చెక్కిపోయిందంటే నమ్ము…వీర్యం విదలడం మాత్రం తొడల మధ్యే తల్లీ…అదీ కొసకంటా గెంటి…ఆ వేడికి సొమ్మసిల్లిపోయాను…మళ్ళీ మెలుకువొచ్చేసరికి ఐదున్నర దాటింది… మీ ఆయన మొద్దులా నిద్దరౌతున్నాడు… చప్పుడు చేస్తే ఎక్కడ మీదడిపోతాడో!…అని పిల్లిలా బైటికొచ్చాను….ఇతగాడితో ఎలా కాపురం చేస్తున్నావోగానీ తల్లీ!…నేనైతే ఎప్పుడో అమ్మ దగ్గరకి పారిపోయుండేదాన్ని…’ అందది…అష్ట వంకర్లు తిరిగిపోతూ…‘…నాటకాలు…’ అంది వకుళ …నాకూ అదే అనిపించిందే… చెక్ చేద్దామని …కాసేపు ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండి ..బావ ఇవాళ కూడా రాకపోతే సాయంత్రం వచ్చేస్తావేంటి మా ఇంటికి!?…అన్నాను… ‘..ఊఁ…’ కొట్టిందది ఎఱ్ఱబడ్ద బుగ్గల్తో… ఎంత సిగ్గు లేదు దీనికి!… అనుకున్నా వకూ!… అని ఆగాను…‘…మాంచి హీట్స్ లో ఉన్నట్లుందిది…ముందు వాయింపుల వివరాలేం చెప్పలేదా?…’ అంది వకుళ…… అడిగితే చెప్పునేమో!…తనేదో ఆలోచనల్లో ములిగిపోవడం చూసి నేను పెద్దగా అడగలేదు… వాళ్ల ఇల్లు దగ్గరపడుతూంటే అందమ్మా…‘…ఓ సహాయం చెయ్యి సంధ్యా!…’ అంటూ… ఏంటదీ?… అన్నాను…చెప్పింది… దాని కోరిక విని నిర్ఘాంతపోయాననుకో!… దింపి వచ్చేస్తూంటే , మళ్ళీ గుర్తు చేసింది…
…ఏంటే ఈ వెఱ్ఱి!…ఆ కాప్సూలు వేసుకోనంటున్నావ్…ఏమవచ్చో తెలుసా!…’ అని హెచ్చరించాను…వినలేదు…పైగా నే చెప్పింది చెయ్యి!… అంటూ చేతులట్టుకుంది…సరే దాని ఖర్మ!…అనుకుని , ఇంటికొస్తూ నీకు ఫోన్ చేశాను…ఇంతకీ చేశావా ఆ పనీ!…మధు రియాక్షనెలా ఉందీ!…అంటూంటే బెల్ అయింది……నడు , కాంటీన్ లో ఓ పావుగంట కూర్చుందాం…నీ కధ వినేదాకా ఇంటికెళ్ళలేను… అన్నాను…
‘…ఏమక్కర్లే!…సుజాతక్క మనిద్దర్నీ రమ్మంది , కాలేజయ్యాక…ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడాలిట…దగ్గిరేగా!…నీ వాహనం మీదే వెళ్దాం……నీ పిల్లల్ని మీ ఇంట్లో దింపి , మా శాల్తీలని బావా వాళ్ళింటికే తీసుకురమ్మని చెప్పేశాలే మధుకి…’ అంది వకుళ……నేనొచ్చేదాకా శ్యామా ని ఉండమని ఫోన్ చేసి… పొద్దున్న దింపేసి వెళ్ళిపోయాడా!…అన్నాను…ఊఁ కొట్టిందది , బైటికి నడుస్తూ…‘…మొదలెట్టు…’ అన్నాను , నా స్కూటర్ కాలేజి కాంపౌండ్ దాటగానే…
…‘…పొద్దున్నే లేచి బాత్ రూంకి వెళ్తూంటే నీ ఫోన్ …అదీ నీ మొబైల్ నుంచి…ఏమైందా?…అనుకున్నాను మొదట!… చెప్పింది విన్నాక , నా చెవుల్ని నేనే నమ్మలేకపోయాననుకో !… మధు కి ఎలా చెప్పాలా?…అని ఆలోచిస్తూ , అవసరాలు తీర్చుకుంటూంటే ఐడియా వచ్చింది…
… ఇంకా నిద్దరౌతూన్న మధు పక్కన చేరి , తన మొహాన్ని గుండెలమీదికి లాక్కున్నాను…అంతే… సుజా!… అంటూ నామీదెక్కిపోయాడు……ఏయ్!…ఎప్పుడూ దాని ధ్యాసేనా!…నేను వకుళని…అన్నాను తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో తనని పక్కకి తోసేస్తూ…..దాంతో మెలుకువొచ్చినట్లుంది…కళ్ళు తెరిచి …‘…మూడొచ్చిందా అమ్మాయి గారికి!…’ అంటూ మళ్ళీ నన్ను దగ్గరకి లాక్కున్నాడు……ఇష్ష్…లేచి తొందరగా తయారుకా… మనమోచోటికి వెళ్ళాలి… అన్నాను…విడిపించుకోకుండానే… …ఎక్కడికీ!?… అన్నాడు నా గుండెలకి మొహం రుద్దుకుంటూ……సుజాతక్కా వాళ్లింటికి!… అన్నాను…‘…ఎందుకూ!?…’ అన్నాడు తలెత్తకుండా……దాని పేరు పగలూ , రాత్రీ పలవరిస్తున్నావుగా!…’ అన్నాను తన చిక్కటి జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి క్రాఫు సవిరిస్తూ……‘…మా బాసు వైజాగెళ్ళాడు…వచ్చింతరవాత నైటౌట్ చెయ్యడానికి వెళ్దాంలే!…’ అన్నాడు , నా మొహం లోకి కొంటెగా చూస్తూ ……కాదు , ఇవాళే వెళ్ళాలి… అన్నాను సీరియస్ గా…‘…వాళ్లింటికి నేనెలాగూ వెళ్ళాల్లే ఓ ఫైల్ తీసుకోడానికి …’ అన్నాడు…మంచం మీదినుంచి లేచి……ఇంకేం!?…నేనూ వస్తా!… అన్నాను…‘ …కబుర్లు చెప్తూ కూర్చుంటావేమో!…ఇవాళో మఖ్యమైన మీటింగుంది , పదకొండున్నరకి…’ అన్నాడు… పిల్లలు స్కూల్ కి పంపించగానే బయల్దేరుదాం…అన్నాను … సరే అంటూ బాత్ రూంలో దూరాడు……అనుకున్నట్లుగానే బయల్దేరాం…దోవలో అడిగాడు…‘…నీకేం పనీ!?…’ అంటూ…చెప్తాగా!… అని దాటేశాను……కాసేపట్లో వాళ్లిల్లు జేరేసరికి తొమ్మిదైంది…కావాలనే మధుని బెల్ కొట్టమని , తన వెనక నిలబడ్డాను ……తలుపు తీసిన సుజాతక్క మొహం చాటంతైంది , మధుని చూడగానే!…‘… ఓ ఫైల్ కావాలి… కుమార్ భయ్యా ఫోన్ చేశారా!?…’ అన్నాడు నా మొగుడు … ‘…ఆఁ …లోపలికి రా మధూ!…’ అంది పక్కకి తప్పుకుని…‘…నువ్వెందుకొచ్చావే!?…’ అంది సుజాతక్క ,నన్ను చూడగానే…
…ఇరుగమ్మలూ , పొరుగమ్మలూ బుగ్గలు నొక్కుకోకుండా ఉండడానికి…అని సమాధానం చెప్తూ , ఎదురింట్లోంచి మమ్మల్నే చూస్తూన్నావిడకి చెయ్యూపాను…ఆవిడా చెయ్యూపి లోపలికెళ్లగానే , తలుపేసి హాల్లోకెళ్ళామిద్దరం…సోఫాల్లో కూర్చోగానే దాని వైపు చూశాను …అప్పుడే పక్కమీదినుంచి లేచొచ్చిందేమో!…జుత్తు కాస్త రేగుంది…రాత్రి నిద్ర లేదేమో కను రెప్పలు బరువుగా వాలిపోతున్నాయి… శోభనం పెళ్ళికూతురు కదూ!…అనుకుని , దాని డ్రెస్ వైపు చూశాను … చిన్న ప్రింట్లున్న లైట్ పింక్ వాయిల్ చీర దాని ఒంటికి అంటుకునుంది…దాంతో బరువైన దాని… ఆ… సంపద… కనిపించీ , కనిపించనట్లు కవ్విస్తూంది…..‘..ఆడదాన్నైన నాకే ఇలా అనిపిస్తే…’…అనుకుంటూ మధు వైపు ఓరగా చూశాను…వా..టి…నే … చూస్తూన్నా , ఎందుకో మధ్య మధ్యలో చూపు తిప్పుకుంటున్నాడు…మొహం కాస్త ఎఱ్ఱబడుంది… సిగ్గుపడుతున్నట్లున్నాడు… అనుకుంటూ , మళ్ళీ అక్క వైపు చూశానే!…… చిన్న మెడ ఉన్న బ్లౌజైనా …అ…వి… బైటికి …ఉబ…కడం మొదలైంది…చూపు ఇంకాస్త కిందికి జార్చాను… …ఊపిరి వేగం బాగా పెరిగిందేమో…అ…వి… కెరటాల్లా పొంగుతున్నాయి…సిధ్ధంగా ఉందిది…అనుకుంటూ మధు వైపు ఓరగా చూశాను ……తనూ …వా…టి…నే చూస్తున్నాడు… మా చూపులు గమనించిందేమో!…సుజాతక్క ఇబ్బందిగా కదిలి ‘…కాఫీ తెస్తా!…’ అంటూ లోపలికెళ్తూంటే పరిశీలనగా చూశాను…తొడలు ఎడంగా పెట్టుకుని నడుస్తూందది…కనీసం రెండు రౌండ్లైనా పడుంటాయి దీనికి… అనుకున్నాను ,అదో…లాంటి , నడుం విరుపుల్నీ బరువుగా కదుల్తూన్న దాని పిరుదుల్ని చూసి… అంటూ అది చెప్పుకుపోతూంటే … చెప్పా కదే!…మూ…డు …సార్లనీ!… అన్నాను‘…అది ఇందాక కదా…నువ్వు చెప్త!… పొద్దున నాకేం తెలుసూ!…’ అని సాగదీసింది వకుళ… సర్లే…తొందరగా ముగించు తల్లీ!…వాళ్లింటికి వచ్చేస్తున్నాం!…అన్నాను‘…అలాగేలే!… ఏం చెప్తున్నానూ!…ఆఁ…దాని నడక…నడుం కదలికల గురించి…కళ్ళార్ప కుండా చూశేస్తున్నాడు మధు… తెలుస్తుంది కదమ్మా…మనని మగాళ్ళు వెనకనించి చూస్తూంటే!… అదీ గ్రహించి ,నడుం చుట్టూ పైటని సర్దుకుంటూ ఆగి, …వకూ!… అంటూ నన్ను పిలిచింది…కాస్త సైడుకి తిరిగి… ఇంచుమించు ఓ అడుగు ముందుకి పొడుచుకొచ్చిన దాని యవ్వనాన్ని చూసి డంగైపోతూ మధువైపు ఓరగా చూశానే!…రెప్పవాల్చకుండా చూసేస్తున్నాడు వాటిని……తనవైపో అర వవ్వు విసురుతూ , కొనగోటితో పైటని …ఆ…ఎ…త్తు…మీదికి లాక్కుని.. ‘…రా!…’ అంటూ మళ్ళీ పిలిచింది నన్ను…ఒక్క పరుగున దాని పక్కన చేరాను…ఏంటక్కా!… అంటూ…‘…నువ్వుకూడా ఏంటే!…మగాళ్లల్లా …ఆ…పాడు చూపులూ!?…కాఫీ కలుపుదాం దా!…’ అంటూ వంటింట్లోకి తీసికెళ్ళి…‘…ఇది చెప్పూ!…నువ్వూ ఉంటావా ఇక్కడే?…’ అని అడిగిందది సిగ్గుగా!……తలుపవతల నుంచి చూద్దామని అనుకున్నాను…అయినా ఎందుకంత మొహమాటం!…ఓ నాల్రోజుల క్రితం …నీ మొగుడితో సహా , మేమంఅందరం చూస్తూండగానే నిన్ను…వా…యిం…చా…డు…గా నామొగుడు… అన్నాను… ‘…ఆ రోజు స్థితి వేరు!…అందరం…అదే…ప…ని… లో ఉన్నాం…’ అందది…ఏ గాస్ వాడో , కోరియర్ వాడో వస్తే, పక్కమీంచి లేచొస్తావా!?…అన్నాను…‘…ఉండుతల్లీ!…నీకోదండం…కానీ …మమ్మల్ని…చూ…డ…కు…హాల్లోనే కూర్చో ప్లీజ్!…’అని వేడుకుంది సుజాతక్క…అంతగా మొహమాట పడిపోతూందికదా అని , …ఇంతకీ ఆ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టావ్?… గెస్ట్ రూం లోనేగా!…అన్నాను… ‘… ఫైలేంటీ?..’. అంటూ కొశ్చన్ మార్కు మొహం పెట్టిందే!…నా మొహం లో చిలిపి నవ్వుచూసి …‘…ఉహూఁ…మా బెడ్ రూం లోనే!…’ అంది ఎఱ్ఱ బడ్డ మొహంతో మరో వైపు చూస్తూ……ఇంతకీ ఏమైనా తిన్నావా!…అన్నాను…ఫ్రిజ్ తలుపు తీస్తూ…‘…ఇంకా లేదు…ఓవెన్ లో ఎగ్ రోల్స్ ఉన్నాయి…’ అందది…సరే ఇప్పుడే వస్తాను… అంటూ హాల్లోకొచ్చి …మధూ!…నీ ఫైల్ మాస్టర్ బెడ్ లో ఉందిట …అక్కడికెళ్ళు…సుజాతక్క వచ్చి తీసిస్తుంది…అన్నాను……నా మొహం లో కొంటెతనం ఇంకా పోలేదేమో!…మధు కి అర్థమైపోయింది విషయం…‘…బుధ్ధుందా వకూ!…బాస్ లేనప్పుడా ఇదీ!…అదీ వాళ్ళ బెడ్ రూం లోనా!?…’ అన్నాదు…ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో……ఏం బాధపడకు… మన బెడ్ రూం లో …నేనూ ఇస్తాలే , ఇలాంటి ఫైలే , మీ…బాస్ కి !..అదీ నీకు చెప్పకుండా! …ఆ లుంగీ తీసుకో!…మీటింగ్ కి వెళ్ళాలి కూడానూ!… అని కన్ను గీటుతూ , గర్భాదానపు పెళ్ళికొడుకుని ఆ రూం లో కూలేసి , వంటిట్లోకెళ్ళాను……అప్పటికే కాఫీ తయారు చేసింది సుజాతక్క…గబగబా ఎగ్ రోల్స్ ప్లేట్ నీ, కాఫీ పాట్ నీ ఓ ట్రే లో పెట్టి…దాని చేతిలో పెట్టను…అది సిగ్గుతో మరోవైపు చూస్తూ ‘…వస్తానే!…’ అని బయల్దేరింది…ఒక ఐడియా వచ్చి… ఆగు… అన్నాను……ఏంటీ!…అందది…ఆలస్యం భరించలేనట్లుగా…ఫ్రిజ్ లోంచి మల్లెపూల దండ తీసి , దాని తలలో తురిమి…ఇంక వెళ్ళు… అన్నాను…
2386910cookie-checkభర్తల మార్పిడి – భాగం 84no