భర్తల మార్పిడి – భాగం 92

…ఊహూఁ!… అంటూ ఓ పావుక్షణం చూపు కలిపి…ర…మ్మ…న్న…ట్లు…గా కనురెప్పలార్పానే …
…ఇంకేముందీ!…కుడి చేత్తో నా నడుం చుట్టేస్తూ నన్ను మీదికి లాక్కుని … అబ్బ!…ఎంత భయపెట్టారూ!!… అంటూ నా పెదాల్నందు కున్నాడే నీ తొలి సరసుడూ…
…గెడ్డాలూ , మీసాలూ ఉన్న మగాళ్లకి ముద్దివ్వడం కొత్తకాకపోవడంతో కాసేపు వాడి ముచ్చట తీర్చి…ఏ…య్! బట్టలు నలిగిపోతాయ్!… అన్నానే, చిన్నగా పెనుగులాడుతూ…
…ఒహ్ సారీ , మనం ఇళ్లకి పోవాలిగా!… అంటూ నా పైటపిన్నుని జాగ్రత్తగా తీసి , మడతలు చెదరకుండా కుచ్చెళ్ళు లాగేస్తూ చీరని నడుం చుట్టూ తిప్పేస్తూ విప్పేస్తూంటే , నా ఒంటిమీద బ్రాసియర్ లేని ఓ బ్లౌజూ , పాంటీ లేని ఓ పెట్టీకోటూ మాత్రమే ఉన్నాయని సోయొచ్చి , సిగ్గుతో ఒళ్ళు చిమిడిపోయిందనుకో!…
…వాడు అదేమీ పట్టించుకోకుండా వాటిని కాస్త దూరంలో శుభ్రం ఉన్న ఓ సోఫా మీద పెట్టి , తన షర్ట్ , ట్రౌజర్ లని విప్పేసి ,అక్కడున్న ఓ హాంగర్ కి తగిలించి , ఒక్క డ్రాయర్ తోనే వెనక్కి తిరిగాడే!…వాడ్ని చూసేసరికి భయంతో ఒళ్ళు జలదరించిందే!…’ అంది వకుళ ,సన్నగా వణికి…
…భయమెందుకో!… అన్నాను కారణం తెలిసినా…
‘…డ్రాయర్ ని చీల్చుకొచ్చేస్తుందా అన్నట్లుగా ఉన్న వాడి …ఉ…బ్బు…సైజులు స్పష్టంగా తెలిసే సరికీ!!…’ …అంటూ నా వైపో కోరచూపు విసిరి… ‘…బనీనేసుకోడం అలవాటు లేదేమో వాడికి…కండలు తిరిగిన దండలూ , విశాలమైన ఛాతీ , దిట్టమైన తొడలూ …వీటన్నిటి మీదా రింగులు తిరిగిన చిక్కని జుత్తూ చూసేసరికి ఏమనిపించిందో తెలుసా!… ’ అంటూ కొంటెగా నా వైపు చూసింది వకుళ …
…అద్సర్లేగానీ, నిజంగా వాడు నన్నంతగా గుర్తెట్టుకున్నాడా వకూ?!… అన్నాను…
‘…అబ్బ!…తొలి ప్రేమలాగ , తొలి రంకుమొగుడంటే ఎంత ప్రేమే!?… అంటూ వెక్కిరించి , ‘…నేనడిగిన దానికి సమాధానం గెస్ చెయ్యి…’ అంది వకుళ…
…ఏముందీ!…నీ తొలి రంకు మొగుడు… ఏంటీ అతగాడి పేరూ!… తను గుర్తొచ్చాడేమో!… అన్నాను కోపంగా…
…‘…జయంత్…తనకంత పర్సనాలిటీ లేదులే!… కానీ నేనంటే ఎంత ఇ…దో!…ఇప్పటికీ మర్చిపోలేనే!…’ అంటూ పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుందది…
…కలలు తరవాత!… ముందు నీ రంకు కధ కానీ!… అన్నాను…
‘…నాకేమనిపించిందో తెలుసా?…ఒంటినిండా జుత్తతికించుకున్న నీ మొగుడ్లా అనిపించాడే!…’ అంది వకుళ , నా మొహంలోకి కొంటెగా చూస్తూ…
…వాడు డ్రాయర్ విప్పేసింతరవాత అనిపించుండదులే!…కానీ!!…అంటూ పొడిచాను దాన్ని…
‘…ఆ అవకాశం రాలేదులే…’ అందది… ఎందుకో!…అంటూ మరో చురకెట్టాను…
‘…మొదటి రోజు మంచమెక్కేదాకా వాడు డ్రాయరిప్ప లేదు కనకా! … ప్రతీ దానికీ అలా అడ్డు రాకు!!…’ అంటూ ఖస్సుమందది…
…సరేలే తల్లీ!…కానీ!… అన్నాను…
‘…వాడు తెగిపోయిన హుక్స్ లోంచి … పొంగుతూన్న…వీ…టి…ని…నవిలేసేలా చూస్తూ దగ్గరకొస్తూంటే సిగ్గనిపించి మళ్ళీ పెట్టుకోడానికి ట్రై చేశానే!… అది వాడి కళ్ళబడిందేమో!… ఎందుకు మేమ్!…టైం వేస్టు!!… అంటూ రెండంగల్లో నా దగ్గరకొచ్చేసి , నన్నమాంతం ఎత్తేసుకుని మీ కింగ్ బెడ్ మీద పడేస్తూ నా మీద ఢబాల్న పడిపోయేసరికి …మొఱ్ఱో… మన్నానమ్మా!…కానీ శబ్దం గొంతు దాటేలోగా నా పెదాల్నాక్ర మించేసుకున్నాడే వాడూ! …న…లి…గి …పో… యాననుకో వాడి కింద!…’ అందది ఙ్ఞాపకాలతో ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ!…
… అదెలాగూ తప్పదులే!… కానీ ఎందుకూ మొఱ్ఱో మనడం!?… పెట్టీకోటు మీంచే …ది…గి…పోయాడా!?…అన్నాను…
‘…అదెక్కడుందీ?…ఎప్పుడో నడుం పైకి లేచిపోతేనూ!… వా…డి…ది…ఇ…క్కడ…మొండి బల్లెంలా గుచ్చు…కు పోయేసరికి ప్రాణాలు పోయాయనుకో!…’ అంటూ డొక్క చూపించిందది…
…ఏం చేశావ్?… అన్నాను…
‘… వాడి జుత్తట్టుకుని పీకి , ఎలాగో పెదాల్ని విడిపించుకుని… గు…చ్చు…కుం…టూం…ది…’ అన్నానే ఒగరుస్తూ!…
… నో ఛాన్స్ మేమ్!…నిన్ననే పెడీక్యూర్ విజిట్ కి వెళ్ళాను … అంటూ మో చేతుల మీద కొద్దిగా పైకి లేచి తన చేతి వేళ్లని చిన్నపిల్లాడిలాగ చూపిస్తూంటే ….
…ఛీ!…ఇవేం కావు…అంటూ నే నడుం అటూ ఇటూ తిప్పి…అతికష్టంమీద…గుచ్చు…కుంటూన్న…వాడి …దా…న్ని… ముని వేళ్లతో పక్కకి సర్దుదామని ట్రై చేశానమ్మా… నా వేళ్ళు తగలగానే డ్రాయర్ ఎలాస్టిక్ బాండ్ ని తప్పించుకుని లటుక్కున బైటికి దూకిందే వాడిదీ!… ’ అంటూ అది చెప్పేస్తూంటే…
…వెంటనే లప…క్కున… ప…ట్టేసు…కున్నావా!…అంటూ అడ్డు పడ్డాను…
‘…నా బొంద!… పట్టుకోడం కూడానూ!…ఇమిడేదేంటీ అదీ!… వేళ్లు చురుక్కుమంటున్నా ఓర్చుకుంటూ ఎలాగో… బొడ్డుకిందికి సర్దుకున్నానమ్మా దాన్నీ… ఆ… పెనుగులాటలో రొమ్ము విరిచానేమో , చిన్నగా శబ్దం చేస్తూ కొద్దిగా విడిపోయాయమ్మా బ్లౌజ్ వెక్రోవ్ కిటికీలు…
…ఇవేంటీ?!…అంటూ పైకి లేచిన ఓ ముక్కని ముని పంటితో పట్టుకుని లాగాడు ….ప…ఱ్ఱు… మని చప్పుడు చేస్తూ ఆ సిగ్గుమాలిన కిటికీ పూర్తిగా తెరుచుకు పోయి ఓ చనుమొన బైట పడిందే!…
…ఉహ్!…ఈ పక్క కూడా అంతేగా?… అంటూ మరో వైపు కిటికీ నీ తెరిచేసి……బలే సౌకర్యంగా ఉంది మేమ్ ఈ బ్లౌజూ!… అంటూ వంతుల వారీగా చనుమచ్చల చుట్టూ కొన నాలికని తిప్పడం మొదలెట్టాడే!… నచ్చాయనుకుంటా వాడికవీ…నా పొత్తికడుపు మీద వాడి బలుపు రెట్టింపైపోయిందే! … దాంతో వీటికీ కసెక్కి పోయిందేమో!…ఒక్కసారి పొడుచుకొచ్చేశాయి …బైటికి… ’ అంటూ ఆగిపోయిందది…కందిపోయిన మొహంతో చనుమొనలు రుద్దుకుంటూ…
…దాని సిగ్గుమాలిన వర్ణనతో నాకూ బీపీ పెరిగిపోయి , మొహం బరువెక్కిపోయింది…కంట్రోల్ చేసుకోడానికి గుండెల నిండా గాలి పీలుస్తూ క్లాస్ వైపు తల తిప్పాను…ప్రాక్టికల్స్ పూర్తి చేశారేమో , సర్దుకుంటున్నారందరూ… కాసేపు వకుళని ఊపిరి తిప్పుకోనీడం మంచిదని వాళ్లదగ్గరకెళ్ళి , కాసేపు మాట్లాడి , పంపించేశాక టైమ్ చూసుకుంటే ఇంకా ఓ గంటుంది ఇంటికెళ్లడానికి…
…గబగబా పూర్తి చెయ్యమనాలి వకుళని… అనుకుంటూ వెనక్కొస్తూంటే కేంటీన్ ఆయా వచ్చింది టీ పుచ్చుకుని…
…ఈలోగా తేరుకున్నట్లుందది!…‘…నీకూ మూడొచ్చేసింది కదూ!…’ అంటూ కన్ను గీటిందది…ఓ గ్లాసు అందుకుంటూ…
…రాదూ మరీ!…అంత …ప…చ్చి… గా ఉంది నీ వర్ణన…ఫోర్ ప్లే యే ఇలా ఉంటే , వాయింపు ఇంకెలా ఉంటుందో!…గబగబా కానీ!… అంటూ సెటిలయ్యాను…టీ సిప్ చేస్తూ…
‘…ఈ పైన ఆంటీ క్లైమాక్సే!…’ అంది వకుళ…చిలిపిగా కన్నుగీటి…
…అదేంటీ!?… అన్నాను ఆశ్చర్యంగా…
‘…వినూ…అర్థమౌతుంది…ఆ టైంకి ఎడం …దా…ని…మీదున్నాయేమో వాడి పెదాలు!…వాటిని చీల్చుకుంటూ లోపలికెళ్ళిపోయిందనుకో ఆ సిగ్గుమాలిందీ!… వాడు …దా…న్ని…మెత్తగా …ఒ…త్తి…నట్లున్నాడు…పుసుక్కున వాడి నోట్లోకెళ్ళిపోయినట్లున్నాయి…చేపిన పాలు… అసంకల్పితంగా గుటకేసి నట్లున్నాడు …ఒహ్!…సారీ మేమ్!…మీరు నర్సింగ్ మదర్ అనుకోలేదు… అంటూ పైకి లేచిపోబోయాడు…
…వేడెక్కిపోయున్నానేమో!…మరో మాట మాట్లాడకుండా జుత్తట్టుకుని వాడి బుఱ్ఱని మరో స్థనం మీదికి లాక్కుంటూంటే ఎందుకో నా పొత్తికడుపు మీద ఒత్తిడి సడెన్ గా తగ్గినట్లనిపించిందే!…ఏమైంది వీడికీ!?…అనుకుంటూ మరో చనుమొననీ వాడి నోట్లోకి తోశాను…వాడు నా మీద బరువెయ్యకుండా అక్కడా ఓ గుటకేస్తూంటే , నెమ్మదిగా వాడి మ…డ్డ… ని పట్టుకుని ,పైనించి కిందిదాకా నిమిరేసరికి అది గాలి పోసుకోడం మొదలెట్టింది…ఇందాకా నన్ను విలవిల్లాడించినంత కాకపోయినా …మన మొగుళ్ళంతయిందది…
…ఓ సారి …దూ…రా…క… మరింత పుంజుకుంటాడనిపించి , చిన్నగా …దా…న్ని…రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని…ఊఁ!…అన్నానే సిగ్గుతో కనురెప్పలు వాలిపోతూంటే!…
…ఐ విల్ బి …వె…రీ… కేర్ ఫుల్ మేమ్!… అంటూ కుడి మోచేతిమీద బరువాపుకుని ఎడం చేత్తో తన మ…డ్డ… ని పట్టుకుని …గుండుని రెమ్మల పైనించి కిందిదాకా రుద్దుతూ మధ్య మధ్య బ్లౌజ్ లోంచి ఉబుకుతూన్న గుబ్బల్ని ముద్దాడడం మొదలెట్టాడే!…నాకు …చిర…చిర …లాడిపోయిందనుకో!…మిగిలిన హుక్కులన్నీ నేనే విప్పేసుకుని …ఇక నీ ఇష్టం!… అన్నట్లుగా కను రెప్పలార్పానమ్మా…
…అయినప్పటికీ వాడు మరో మోచేతి మీదికి బరువు మార్చుకుని అదే పని కానిస్తున్నాడే తప్ప కసెక్కిపోలేదే వాడూ!…నాకు మాత్రం పిచ్చెక్కి పోయిందంటే నమ్ము!…’ అంటూ బరువుగా ఊపిరి పీల్చడం మొదలెట్టిందది…
…ఏం చేశావ్?… అన్నాను …ఓ అరక్షణం తరవాత…
‘… వాడి ఛాతీకింద చేతులేసి వాడ్ని పైకెత్తడానికి ప్రయత్నించాను… ’ అందది…ఇంకా బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…మోయ…గలం తప్ప …ఎ…త్త …లేమమ్మా వాడి బరువూ!… అన్నాను నాకూ మూడొచ్చేస్తూంటే!…
…ఆ విషయం బుఱ్ఱకెక్కాలిగా!… అది జరగకపోడంతో ఒంట్లో శక్తినంతా కూడగట్టుకుని…హుఁ… అని ముక్కుతూ మరోసారి ట్రై చెశాను… అది విన్నాడేమో … మీ మీద పడిపోతున్నానా మేమ్!…సారీ!!… అంటూ రెండు చేతుల మీదా పైకిలేచిపోయి , నెమ్మదిగా తన నడుంని కిందికి దించాడే!…
…పూర్తిగా చెమ్మగిల్లిపోయున్నానేమో!…పుసు…క్కున దిగిపోయాడు…కొసకంటా!….సమ్మగానే అనిపించినా…ఎందుకో నేనెదురు చూసిన …నిండు…దనం… దొరకలేదే!… దాంతో రొమ్ము విరిచాను…వీ…ట్ని… చూశైనా …ఇందాకటంత… పుంజుకుంటాడేమో అని… నా కళ్ళల్లోకి చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ భుజాలు కాస్త కిందికి దించి గుబ్బల్ని ముద్దాడుతూ …మ…డ్డ…ని బైటికి తీశాడే తప్ప… ముచ్చికల్ని ముట్టు కోలేదే!…
… మరో సారి వాడి …మ…డ్డ…ని రుద్దితే ఫలితం దక్కుతుందేమో !…అని కుడిచేత్తో … అంకిన మేరకి…పట్టుకున్నానే! …నా …త…డే… నా అరచేతికి తగిలేసరికి , ఒళ్ళు జి…వ్వు…మనడంతో దాన్ని పెట్టీ కోటుకి తుడిచేసుకుని , ఆ పైన , వాడి…మ…డ్డ…ని కూడా తుడిచి , ఆఖరుగా నా రెమ్మల లోతుల్నీ తుడుచుకున్నానమ్మా!…ఈసారైనా …బి…ఱ్ఱు… గా పడుతుందేమోననీ!…’ అంటూ చెప్పేస్తూంటే…
…నువ్వివన్నీ చేస్తూంటే వాడేం చేస్తున్నాడూ!?… అన్నాను…గొంతు జీర పోతూంటే…
‘……మడ్డ గుండుని …బైటికి పొడుచుకొచ్చిన నా బొడిపెమీదానించి , చిరునవ్వుతో చోద్యం చూస్తున్నాడు సిగ్గుమాలిన వెధవ!…’ అందది కసిగా…
…మరి నువ్వేం చేశావ్?… అన్నాను…గొంతు సవిరించుకుని…
…అంత బలమెక్కడ్నుంచి వచ్చిందో తెలీదే!…నా తొడల్ని వాడి నడ్డి కి పెనవేసి , మీదకి లాక్కుంటూనే నా మొత్తని పై పైకెత్తానమ్మా!…
మళ్ళీ పుసు…క్కున…దూరిపోయింది …వాడి…మ…డ్డ…
…అప్పటికీ నా మీద పడకుండా నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూశాడే!… వాట్లో పొంగి పొర్లుతూన్న కామాన్ని గ్రహించాడేమో… స్ప్రెడ్ యువర్ థైస్ మేమ్… వైడ్… రియల్లీ వైడ్…అని …చిన్నగా…కసిగా అంటూ తన నడుం ని మెల్లమెల్లగా కదపడం మొదలెట్టాడే…
…ఓ రెండూపుల్లో వాడి…ది… నాక్కావలసిన సైజుకొచ్చేసింది…కానీ …అప్పుడే రోహిత్ గాడు ఓ చిన్న రాగం పెట్టి మళ్ళీ పడుక్కున్నాడు…
…కానీ దాంతో వాడి బలుపు తగ్గిందే!… పిల్లాడు లేస్తున్నట్లున్నాడు మేమ్… అన్నాడు వాడు నేరం చేసిన వాడిలాగ…
…ఏం పర్లేదు…కానీ!… అన్నానే కసిగా!…దాంతో మరో మాట లేకుండా వాడు పూర్తిగా బైటికి లాగి ,మళ్ళీ కొసకంటా దింపడం మొదలెట్టాడు లో లోపలే లెక్కెడుతున్నాననుకుని , పైకే …వన్…టూ… త్రీ… అంటూ
… అలా లెక్క ఇరవై , ముప్పై , దాటిపోతూందే తప్ప పూర్తి కాదే!… పూ లోతుల్లోంచి ఊట ఊరిపోతూంటే మైకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాను … వాడి లెక్కని ఫాలో అవుతూ…డెభ్భై దాటుతూంటే నా వల్లకాలేదింక… ఓపికున్నప్పుడు నడుం ఎత్తుతూ ఎంజాయ్ చెయ్యడం మొద లెట్టాను…వాడి పోట్లు…
…వాడు హండ్రెడ్… అనడం మాత్రం తెలిసింది…ఆ పైన వాడి పెదాల కదలికే కనిపించింది తప్ప వినిపించలేదు… వాడి స్పీడు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయిందే!…ఉన్నట్లుండి లెక్కాపేసి నాలోకి వాడి మదాన్ని చిమ్మేస్తూ మీద సోలిపోయాడమ్మా …నెమ్మదిగా వాడి వీపు రాస్తూ ఉండిపోయాను…
… కాసేపు తరవాత వాడు నెమ్మదిగా పక్కకి దొర్లి… …థాంక్స్ …అంటూ నా కళ్ళ మీద ముద్దులు కురిపించాడు …
…నేననాలి ఆ మాట!…అంటూ మొహం పైకెత్తానే , వాడి ముద్దుల మధ్య…
…నా ఉద్దేశ్యం గ్రహించి , పెదాల్ని కూడా సున్నితంగా ముద్దాడి , ఓ మోచేతిమీద పైకి లేచి … ఇక …లేద్దామా!?… అన్నట్లుగా నా మొహం లోకి చూశాడే!…
…నేను …సరే… అన్నట్లు కళ్ళార్పడం ఆలస్యం , చటుక్కున లేవబోయాడు…
…దేనికా తొందరా?…అన్నానే కాస్త చిరాగ్గా…
…పిల్లాడు లేస్తాడేమో మేమ్!…అన్నాడే వాడు!…
…వాడి ఇంగితం చూసి ముచ్చటేసిందనుకో!… రేపట్నుంచీ రోహిత్ ని తీసుకురాకూడదు … అని మనస్సులో నిర్ణయించుకుని , …అవునూ! …ఏంటా …పా…డు…లెక్కా!…అన్నానే , చెయ్యట్టుకు ఆపీ…
…ఏం లెక్క మేమ్!?… అని ఎదురుప్రశ్నేశాడు , ఎఱ్ఱబడుతూన్న మొహంతో
…తెలీనట్లు నటించకు… అంటూ గిల్లేశానే ఒళ్ళు మండి… … ఇష్ష్!… కోపమెక్కువ మేమ్ మీకు… అంటూ తప్పించుకోబోయాడు
…చెప్తావా!…చెప్పవా!?… అన్నానే మరోసారి గిల్లడానికి సిధ్ధపడిపోతూ!
…అదా!… ఆ మాత్రపు కట్నం చదివించకపోతే ఆడది తృప్తి పడదని ఎక్కడో చదివితేనూ…అంటూ వాక్యం పూర్తి చెయ్యకుండా విదిలేశాడు …కొంటెగా నవ్వుతూ…
…మరి ఇందాకా నాకెంత …చ…ది…విం…చావేంటీ!?… అన్నాను విదలకుండా… నూటపదహార్లు… అన్నాడు వాడు…అదే చిరునవ్వుతో…
…వెయ్యిన్నూటపదహార్లకి తక్కువైతే నాకు నాటదు…అన్నానే హొగలు పోతూ
…రెచ్చగొట్టేట్టు వంకర్లు తిరిగిపోతూన్న నా పెదాల్నీ , ఒంటినీ చూశేసరికి వాడిలో పశువు మేల్కొన్నట్లుంది… ఆఁ హాఁ !… అంటూ నామీద పడబోయాడు…’ అంటూ అది చెప్పేస్తూంటే…
…సిగ్గుమాలిన పిల్లా!…తెల్లారేదాకా లేవలేవు…అ…న్నై…తే!…అన్నాను గొంతు జీర పోతూంటే…
‘…ఛ!… అడ్డురాకు… నీలాగే అడ్డొచ్చింది నా దిక్కుమాలిన మొబైల్… లేకపోతే అప్పుడే చెల్లించేవాడు … నా కోరిక ’ అని నన్ను కసిరి…
‘… ఛీ!…రేపు దీన్ని కూడా తీసుకు రాకూడదు … అనుకుంటూ ఆన్ చేసి హలో అన్నాను , కాలర్ ఐడీ చూడకుండా!…
…కంగారులో నేను స్పీకర్ కూడా ఆన్ చేశానేమో …వకూ!… ఏంచేస్తున్నావ్?…అయిపోయిందా సంధ్యా వాళ్ళింట్లో పనీ!?… మా అమ్మా , పెద్దమ్మా వస్తున్నారు ఇంకో గంటలో!…నేనింకో ఇద్దర్ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి… చూసుకుంటావా వాళ్లనీ!?… అంటూన్న మధు గొంతు ఖంగుమని బైటికే వినిపించింది…
…వెంటనే స్పీకర్ ఆఫ్ చేస్తూ చుట్టూ చూశాను వెంకట్ వినలేదుకదా!… అనుకుంటూ…వాడికీ ఫోనొచ్చినట్లుంది…లాండింగ్ మీద నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు… అలాగే!…నే చూసుకుంటా!… అని మధుకి చెప్పి , టైం చూసుకున్నాను…ఆరవుతూంది…ఇక బయల్దేరాలి అనుకుంటూంటే ..వెంకట్ లోపలికొచ్చి…నేనూ వెళ్ళాలి మేమ్ … ప్లేస్ కీ…అక్కడ మా ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతూంది… అన్నాడు….’ అని వకుళ చెప్తూంటే…
…ఏ కంపెనీ యో కనుక్కోక పోయావా?… మధూ వాళ్ళ ఆఫేస్ అక్కడేగా!…అన్నాను…
…‘…ఆహా!… తాళాలేసి బైటికెళ్తూంటే అడిగాలే!… మధు వాళ్లదే!… వాళ్ళావిడ పేరడుగుదామనికుంటూనే మర్చిపోయాను…రేపు మళ్ళీ కలుస్తాంగా అపుడు కనుక్కోవచ్చు …అనుకుని ఊరుకున్నానే!…’ అంది వకుళ…
…నే చెప్తాలే! …సరళ… అన్నాను…
‘…తెలుసా నీకు!… అందగత్తేనా?!…ఎలాంటిదేంటీ??…అంది వకుళ…
…కలవలేదుగానీ , అందగత్తె …అనీ , చాలా ఫాస్ట్ అనీ చెప్పాడు వికాస్… ఈ రాత్రి ఆవిడ పేరు కలవరిస్తాడేమో చూడు… అని చెప్పి ,‘… ఇంతకీ మళ్ళీ వెంకట్ ని ఎందుకూ కలవడం!?…అన్నాను…సమాధానం తెలిసినా!…
…‘…ఎందుకేంటీ!…నాకు నచ్చిన కట్నం వసూలు చేసుకోవద్దూ!…’ అందది సిగ్గులేకుండా…
…నిజమేగా!…మరి వెళ్ళావా?… అన్నాను…
‘…ఆహాఁ…మా అత్తగారినీ ఆవిడ అక్కనీ బంధువులింటికి పంపించడమా!… రోహిత్ గాడ్ని ఫీడ్ చేసి , వాడ్నీ , ఆయానీ టాక్సీలో ఇంటికి పంపించడమా! …చెప్పడం మర్చిపోయాను …ఇంటికెళ్ళి భోంచేసింతరవాత పాలు చేపాయిలే… నాలుగున్నరకల్లా మీ ఇంటికి చేరి , మరో పదినిముషాల్లో వర్కర్స్ ని పంపించేయడమా!… మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోడమా!… ఎన్నెన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకున్నానే పిచ్చిదానిలా!…’ అంటూ వకుళ లిస్ట్ ఏకరువు పెడుతూంటే…
…ఎందుకా సోదీ!… వాయింపు విషయం చెప్పకా!… అన్నాను కాస్త విసుగ్గా…
…‘…జరిగితేగా చెప్పడానికీ!…’ అని సాగదీసిందది… …ఏమైందీ!… అన్నాను ఆశ్చర్యంగా…
‘…వాడు రాలేదు…’ అందది క్లుప్తంగా… …ఛ!… అని , ఫోన్ చెయ్యలేకపోయావా!?…అన్నాను…
…‘…ఇంకా మొబైల్ నంబర్సు మార్చుకునేదాకా రాలేదు…ఇంట్లో వెతక్కపోయావా?… అంటావేమో!… ఎక్కడైనా వాడి కార్డు దొరుకుతుందేమో అని మీ ఇల్లంతా కాలు కాలిన పిల్లిలా తిరిగాననుకో ఓ అరగంట సేపు!… టీ పెట్టుకుని తాగేలోగా వస్తాడేమో!… అని ఆపనీ కానిచ్చాను ,…మీ వంటింట్లోకెళ్ళి… ’ అందది …
…అప్పటికీ రాలేదంటావ్!…ఏం చేశావేంటీ!?… అన్నాను నవ్వుతూ…
‘…ఏముందీ చెయ్యడానికీ?… ఛస్తే వీడి మొహం చూడకూడదు…’ అని ఒట్టుపెట్టుకుని ఇంటికెళ్ళిపోయాను…’ అందది
…అంటే అక్కడితో ముగిసినట్టేగా మీ సరసం!… అన్నాను…
‘…చెప్తా!…తొందరెందుకూ!… ఒట్టుపెట్టుకుని ఇంటికెళ్ళిపోయానని చెప్పానా!… స్నానం చేసినా ! , ఈ లోగా వచ్చిన మా అత్తగారూ , ఆవిడ అక్కగార్లతో మాట్లాడుతూన్నా చిర చిర తగ్గలేదే… ఎక్కడ ఫైరైపోతానో!… అన్న భయంతో వీలైనంత తక్కువ మాట్లాడుతూ , పిల్లల పనులు చూస్తూ , పడుకోబెడుతూ తప్పించుకు తిరిగాను. …ఐనా గ్రహించేశారే మా అత్తగారూ!… అలిసిపోయున్నట్లున్నావ్ వకుళా!… వెళ్ళి పడుక్కో… మధు భోజనం నే చూస్తాలే…అందావిడ , తొమ్మిదిన్నర దాటుతూంటే…
…బ్రతికించావురా దేవుడా అనుకుని రోహిత్ గాడ్ని ఎత్తుకుని మా బెడ్ రూంలో వచ్చి పడ్డాను. వాడి ఫీడింగు వగైరాలు ముగించి … మధు వచ్చేలోగా నేనూ నిద్ర పోవడం మంచిది , లేకపోతే వెంకట్ గాడి మీద కోపం మధు మీద చూపిస్తానేమో!…అనిపించి ప్రయత్నిస్తే పట్టదే!
…నువ్వంటే అంత లక్ష్యం లేని వాడిగురించి నీకెందుకింత తపన…అంటూ శరీరాన్ని జోకొడదామని ప్రయత్నిస్తే లొంగదే!… అర్జెంటు పనొచ్చి ఆగిపోయాడేమో!…రేపు వచ్చి తీరుతాడు…చూడు… అంటూ నాకే ఎదురు సమాధానం …దాంతో నా మనస్సుకూడా శరీరానికి లొంగిపోయింది … అప్పట్నుంచీ …దా…ని… ధ్యాసే!…’ అంటూ ఆగిపోయింది వకుళ , ఎఱ్ఱబడ్డ బుగ్గల్తో…
…దేని ధ్యాసా!?… అన్నాను…
‘… అదే!… మొన్న… నా డొక్కలో గుచ్చుకుందన్నానే!…అదీ!…’అంటూ మళ్ళీ ఆగిందది , దాని బుగ్గలు మరింత ఎఱ్ఱ రంగు పులుము కుంటూంటే…
,,,దానికేం గుర్తుకొచ్చిందో నాకర్థమైపోయినా … ఏంటదీ?… అని రెట్టించాను… దానితోనే చెప్పిద్దామని…
…‘ … వాడి మ…డ్డ…చాలా!… దాని పొడుగూ! ,…దా…ని… బలుపూ!…ఒహ్!…ఇప్ప టికీ కళ్లముందాడుతూందంటే నమ్ము!!…’ అంటూ కాసేపు మైమరుపుగా కళ్ళు మూసుకుని… ‘… ఐనా తెలీనట్లు ఆ నాటకాలేంటీ!?… ,నా కన్నా ముందే దెం…గిం…చు…కున్నావుగా వాడితో!..’ అంటూ ఖస్సు మందది , ఆ తరవాత…
… నీ అదృష్టం నాకెక్కడ తల్లీ?…మా ఆయన ముందుండడంతో ఆరోజు అంతగా విజృంభించలేదేమో వాడి…ది…!… అదలా ఉంచు … కధ కానీ! అంటూ దాన్ని బుజ్జగించాను…
‘….ఏమైనా సరే!…రేపు …దా…ని…పో…టు… రుచి చూపిస్తాగా!…అని బ్రతిమాలితే శరీరం కాస్త శాంతించిందమ్మా!… ఈలోగా కిందినుంచి మాటలు…’ అందది మళ్ళీ మూడ్ లోకొచ్చి…
‘…మధొచ్చినట్లున్నాడు…అనుకుంటూంటే తను గదిలోకొచ్చేశాడు… ఓరగా చూశాను… చిర…చిర…లాడుతున్నాడు… అనుకున్న పని కాలేదులాగుంది…అనుకుంటూ నిద్ర నటించాను…
…కాసేపట్లో నా పక్కజేరి నన్ను తన వైపు తిప్పుకోబోయాడు… ఇష్ష్…ఓపిక లేదు…పడుక్కో!…అంటూ మరోపక్కకి తిరిగానే!…ఏ మూడ్ లో ఉన్నాడోగానీ నన్నొదిలేసి నిద్దరోయాడు
…ఓ రాత్రి వేళ…ఎవరో!…నన్నాక్రమించేసుకుంటూన్నట్లు తెలుస్తూన్నా కళ్ళు విడివడలేదు…కానీ ఆ శాల్తీని అల్లుకుపోయాను …వెంకట్!నె…మ్మ…దీ!!…అని గొణుగుతూ… ఎంతసేపు వాయించాడో తెలీలేదుగానీ …చివర్లో …సరూ…స…రూ!!… అంటూ ఆ శాల్తీ చిప్పిల్లిపోతూంటే కాస్త తెలివొచ్చింది…చూస్తే మధు… అడగాలి అదెవర్తో!… అనుకుంటూండగానే కళ్ళు మూసుకుపోయాయే!…’ అంటూ అది చెప్పేస్తూంటే ….
… అడిగావా ఆ బుధ్ధితక్కువ ప్రశ్న!?… అంటూ అడ్డొచ్చాను…
…‘…ఎక్కడా?!… టైమ్ దొరికితేగా! … కింద పిల్లల సందడి విని లేచేసరికి ఏడున్నర…మా అత్తగారు ఏమనుకుంటారో!…అని కంగారు పడుతూ , గబగబా బ్రష్ చేసుకుని రోహిత్ గాడ్ని ఎత్తుకుని కిందికి పరిగెత్తేసరికి … లేచావా!… అంటూ ఓ పే…ద్ద..పాలగ్లాసు తో ఎదురొచ్చారే ఆవిడ!…
…సిగ్గుతో చిమిడిపోతూనే సారీ చెప్పుకుంటూ ఆయా చేతిలో పిల్లాడ్నెట్టి గ్లాసందుకుని , రెండు గుక్కలో తాగేసి ,పిల్ల కోతుల్ని అదుపు చేయడంలో పడిపోయా!… వాళ్లని సిధ్ధం చేసేసరికి మధు దిగాడు …పిల్లలూ! రెడీయా!… అంటూ…మరో పది నిముషాల్లో కారెక్కారు వాళ్లు ముగ్గురూ!… అంచేత అడగడం వీలుకాలే!… ఐనా బుధ్ధితక్కువ ప్రశ్నెందుకైందదీ!?…’ అంటూ దాని ఎదురు ప్రశ్న…
… నీ మొహం!…సరూ ఎవర్తీ!…అని నువ్వడిగితే …వెంకట్ ఎవడూ?… అని నీ మొగుడగడూ?!… అంటూ దాని బుగ్గని పొడిచి , … అయినా పొద్దున్నే పెద్ద గ్లాసుడు పాలేంటే పిల్లా!… అన్నాను…
‘…నేనూ ఆ మాటే అంటే …తాగకపోతే పసివాడికి పాలెలా వస్తాయ్?…మాకాలంలో వీలున్నప్పుడల్లా తాగేవాళ్లం!…అంచేతే ఐదేళ్లొచ్చేదాకా తల్లిపాలు తాగుతూనే ఉండేవారు మా సంతానం… అంటూ జంటగా నామీద పడిపోయారు…వాళ్ళతో వాదించే ఓపికలేక గుటుక్కున మింగేసి నా తయారీలో పడిపోయా!… అంది వకుళ …
…ఏంటో ఆ తయారీలు!?… అన్నాను
…‘…అబ్బో!…బోల్డెన్ని!… వింటూండు…అవే ముందుకొస్తాయి…’ అంటూ దాటేసి , పిల్లాడ్నీ , వాడి సామాన్నీ రెడీ చెయ్యమని ఆయాకి పురమాయించి బాత్ రూం లో దూరానే… చకచకా …అ…న్ని… పనులూ చేసుకుని స్నానం , ముస్తాబూ , ముగించి బైటికొచ్చేయబోతూంటే …అ…ది…గుర్తుకొచ్చింది… వెంటనే …దా…న్నీ…బాగ్ లో కుక్కుకుని కిందికి పరిగెత్తాను…
…చకచకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ముగించి … తొందరగానే వచ్చేస్తాం ….అని మా అత్తగార్లతో చెప్పి పిల్లాడిని ఎత్తుకోమని ఆయాకి సైగచేసి బయల్దేర బోతూంటే… ఉండనీ వీడిని!…రేపు మేమెళ్ళిపోతాంగా!…అంది మా అత్తగారు… ఎగిరి గంతెయ్యాలన్నంత సంతోషమనిపించినా ,అతి కష్టం మీద దాన్నణచుకుని … వద్దండీ , మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాడూ!… అన్నానే పైకి… … అంతచాతకాకుండా ఉన్నామా!?…ఏం పర్లేదు!… అంటూ ఒత్తాసు పలికింది , మా పెద్దత్తగారు…
… సరే మరీ…తొందరగా వచ్చేస్తాలేండి… అంటూ అందరికీ బై చెప్పి బైట పడ్డాను…
…కాలేజీలో ఒచ్చిపడ్డానేగానీ మనస్సు డ్యూటీ మీద నిలవలేదే!…లీవ్ పెట్టేసి మీ ఇంటికెళ్ళిపోదామా!…అనిపించినా… వెంకట్ గాడు రాకపోతేనో!…వాడొచ్చినా వర్కర్స్ కూడా ఉంటేనో!…అనిపించి , మనస్సు చిక్కబట్టుకుని క్లాసుల్లోకెళ్ళాను కానీ , మూడయ్యేసరికి ఇక ఉండలేక , పర్మిషన్ తీసుకుని మీ ఇంటికి బయల్దేరాను…
…ఇల్లు దగ్గరపడుతూంటే నాగుండెకొట్టుకునే స్పీడు కూడా రెట్టింపైపోయిందనుకో!… సందుచివర్లో వెళ్లిపోతూన్న వర్కర్స్ ఎదురయ్యారు…
… ఇంట్లో ఎవరున్నారో కనుక్కుందామా? … అనుకునీ … ఎందుకులే!…అని మానేశాను… నా కారు పార్క్ చేస్తూ టైం చూస్తే మూడున్నర … తలుపు మూసుంది…ఇంకా రాలేదులాఉంది!…అనుకుంటూ నా కీ తో తలుపు తీసుకుని లోపలికెళ్ళాను…
ఓ పావుగంట గ్రౌండ్ ప్లోర్ లో అన్నిగదులూ చూస్తూ తిరిగాను… పెయింటింగ్ పని సంతృప్తిగానే ఉంది…అనుకుంటూ మెట్లెక్కుతూంటే మీ బెడ్ రూం లోంచి చిన్నగా చప్పుడు వినిపిస్తూంది… ఏంటా! అనుకుంటూ లోపలికెళ్ళేసరికి , అది బాత్ రూంలోంచి నీళ్ళ చప్పుడు …దగ్గర కెళ్ళేసరికి వెంకట్ గాడి కూనిరాగాలు వినిపిస్తున్నాయి…తయారౌతున్నట్లున్నాడు దొరగారు!… అనుకుంటూ వెనక్కి తిరుగుతూంటే ఓ ఐడియా వచ్చింది…’ అంటూ వకుళ దంచేస్తూంటే …
…ఏంటదీ?… అంటూ అడ్డు పడ్డాను…
‘…ఎహె!…అడ్డు పడకు…వింటూండు , అదే తెలుస్తూంది!….’ అంటూ విసుక్కుని , ‘… ఐదంటే ఐదు…నిముషాల్లో దాన్ని అమలు చేసి మీ
బెడ్ రూంలోకొచ్చేసరికి …పైనేమీ వేసుకోకుండా , ఓ తెల్లలుంగీ మాత్రమే చుట్టబెట్టుకుని …అదే కూనిరాగం తీస్తూ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ముందు నిలబడి తల దువ్వుకుంటున్నాడు… ఆ పని చేస్తూంటే వీపంతా పరుచుకున్న నల్లటి జుత్తులోంచి వాడి కండలు అందంగా కదులుతూ న్నాయి… లోపల ఏమీ వేసుకోలేదేమో వెధవ!…బింకమైన పిరుదులు స్పష్టంగానూ , దిట్టమైన తొడలు లీలగానూ కనిపిస్తున్నాయి …
…వాడి రియాక్షన్ చూద్దామని…అద్దంలో కనిపించేలా కాస్త పక్కకి జరిగి , తల వెనక చేతులెట్టుకుని , కొద్దిగా ఒళ్ళు విరుచుకున్నానే! … సాయంత్రపుటెండ నా ఒంటిమీద పడిందేమో , పొద్దున్నే శుభ్రం చేసుకున్న చంకలు తళుక్కు మని మెరిశాయి… ఇంకేముందీ!…వాడు చటుక్కున వెనక్కి తిరిగాడు …వెంటనే నిగిడిపోయిందే వాడిదీ!… అదీ నే ముచ్చటపడ్డ సైజుకి!…లుంగీలోంచే కొట్టొచ్చినట్లు ఉబ్బెత్తుగా కనిపించేసిందే!…
…ఆహ్!…అప్సరసలా ఉన్నావ్ ఈ దేవతా వస్త్రాల్లో!… అని ఏక వచనప్రయోగం చేస్తూ , నా వైపు గబగబా వస్తూంటే లుంగీ అంచు కాళ్లకి తట్టుకుని సగం ఊడింది… దాన్ని పూర్తిగా ఊడలాగి పక్కన పడేసి , బారెడు…మ…డ్డూపు…కుంటూ నా వైపొస్తూంటే దా…ని …విశ్వరూపం చూసేసరికి గుండెలవిసిపోయి ఓ రెండడుగులు వెనక్కివేశానే సంధ్యా!…’ అంటూ బరువుగా ఊపిరిపీలుస్తూ ఆగిపోయింది వకుళ…
…భయమెందుకమ్మా!…వాడితో మొట్టమొదటిసారి కాదుగా చేయించుకోడం!…పైగా అప్పటికే గుడ్డలిప్పుకుని …కార్యానికి… సిధ్ధంగా ఉన్నదానివాయే!… అంటూ దీర్ఘం తీశాను…దాని అదృష్టానికి ఈర్ష్యతో కుళ్ళిపోతూ…
…‘… ఆ రోజు సైజు వేరూ , ఈ రోజు విజృంభణ వేరూనూ… ఐనా నే చెప్పానా బట్టలిప్పేసుకుని నిలబడ్డాననీ!?…’ అంటూ నా తొడ మీద ఓ చరుపు చరిచిందది…
…అబ్బ!… నీకు చేతిచురుకుదనం ఎక్కువైపోతూందే!…దేవతా వస్త్రాలంటే అదేగా!…ఇంకేం వేసుకున్నావేంటీ?!… అంటూ దూరం జరిగాను , తొడ రుద్దుకుంటూ…
‘…నల్లటి సీ – థ్రూ – నైటీ!…లోపల బ్రాసరీ , పాంటీలు వేసుకోలేదనుకో!…’ అంది వకుళ , వంకర్లు తిరిగిపోతూ…
The post భర్తల మార్పిడి – భాగం 92 appeared first on Telugu Sex Stories.