భర్తల మార్పిడి – భాగం 99

హఠార్తుగా బైటపడ్డ ఆవిడ చనుకట్టు మీంచి చూపు తిప్పుకొలేకపోయా సంధ్యా ఓ క్షణం…సైజులో నీ …వా…టి…తో కాంపిటీషన్ కి రాకపోయినా , బింకాలకి తక్కువేం కాదు , నిపుల్సు దగ్గరకొచ్చేసరికి ఆవిడవే పై చేయి… బ్రాసియర్ లేని తెల్లటి జాకెట్లోంచి ముదురు గులాబీ రంగు నిపుల్స్ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూండడంతో …అలా… చూస్తూ ఉండిపోయాను…ఆవిడ పైట సర్దుకునేదాకా!… ఇంతలో మరో జల్లు చొరబడ్డంతో ఒంటిమీద సోయొచ్చి , గబగబా లేచెళ్ళి , కిటికీల తలుపులు మూసి వెనక్కి తిరిగేసరికి ,అప్పటిదాకా నా కదలికల్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూన్న ఆవిడతో , నా కళ్ళు కలిసే సరికి , ఎందుకో!… ఒళ్లంతా కదిలిపోయేలా వణికి , కనురెప్పలు వాల్చుకుంటూ పైట నిండుగా కప్పుకుని ఎఱ్ఱబడ్డ బుగ్గల్తో , తెల్లటి పాదాలు సోఫా సీట్ మీదెట్టుకుని , ముడుచుకుపోయి కూర్చుండిపోయింది…’అంటూ కళ్ళుమూసుకుని ,ఓ లిప్త ఆ సీను గుర్తు చేసుకుని… ఆ పైన గుండెల నిండా గాలిపీల్చుకుని , ‘ …ఆ క్షణానికి ఆవిడ పక్కన చేరి దగ్గరకి వాటిని నిమరాలనిపించిందంటే నమ్ము సంధ్యా!… ’అన్నాడే వికాస్……ఒళ్లు మండిపోయిందనుకో , తన మైమరుపు చూసేసరికి…ఒక్క ఉదుటునెళ్ళి ఆవిడ కాళ్లట్టుకున్నావా? ’ అంటూ గిల్లేశానే!… అని ఆగాను ఊపిరి తిప్పుకోడానికి……‘ అంత అందగత్తా ఆవిడ!…’ అంది వకుళ ఓదార్పుగా……చెప్పుకోదగ్గ అందం కాదుగానీ , పర్లేదు… , తెల్లతోలు…పల్చటి మనిషి , చిన్ని ముక్కు , పెద్ద కళ్లు ,లక్కపిడత లాంటి బుల్లి నోరూ , ఎఱ్ఱటి ,పల్చటి పెదాలూ , బత్తాయి పళ్ల సైజు …అ…వీ!… …అప్పటికింకా ఇంకా పిల్లలు లేకపోవడంతోనో…పెద్దగా వాడకం లేకపోవడం వల్లో,… బిగువులు సడల్లేదు… అంతే! …అన్నాను …… కించిత్తు ఈర్ష్య నా గొంతులో తొంగిచూసిందేమో!… ‘…అటువంటప్పుడు మళ్ళీ మీటింగెందుకేర్పాటు చేశావ్!?…’ అందది……ఇంకా తట్టలేదా కారణం?… అన్నాను , కొంటెగా కన్ను గీటి…… అర్థమైందిలే!…ఏవన్నాడేంటీ వికాస్’ అంది వకుళ…‘…ఎలాగో మనస్సునదుపుచేసుకుని ,నా బట్టలారేసిన గదివైపో అడుగేశాను…ఇక బైల్దేరుతా!… అంటూ ’… అన్నాడు… ఊఁ…కొట్టాను…కానీమన్నట్లు…… ‘ మీ బట్టలిప్పుడప్పుడే ఆరవ్ … పైగా వర్షం పెద్దదైంది… అందావిడ సన్నగా… …చివుక్కున వెనక్కి తిరిగి ఆవిడ వైపు చూశాను… ఆ మాట విని……ఈసారావిడ వెంటనే చూపులు విడదీసుకోలేదు…ఓ అరక్షణం ప్రసన్నం గా చూసి , ఆపైన కనురెప్పలు వాల్చుకుంటూ పెదాలు విడీ విడనట్టుగా , సన్నగా నవ్వింది…ఇంకేముందీ!…’ అంటూ తనూ కొంటెగా నవ్వాడే వికాస్… అన్నాను……‘… అంటే!… అక్కడితో …డా…ష్ …డా…ష్!…డా…షేనా!?….’ అంది వకుళ
… అంత తేలిగ్గా వదుల్తానేంటీ?!…ఊఁ…ఏం చేశావేంటీ ఆపైన!?…’ అన్నాను……‘…ఏవుందీ!… పేము సోఫాలో ముడుచుకుని కూర్చున్నావిడ తొడలకిందో చేయి దూర్చగానే , నా మెడ చుట్టూ తన చేతుల్ని చుట్టేసి పైకి లేచింది…వెంటనే పిరుదులకింద మరో చేయి దూర్చి…ఆవిడ్నలాగే ఎత్తుకుని నా బట్టలారేసిన గది వైపు దారి తీస్తూంటే…మా బెడ్రూం…అటూ!… అంటూ నా చెవిదగ్గరనోరెట్టి కువకువలాడింది , నా భుజాల్నీ , దండల్నీ నిమురుతూ…’ అంటూ నావైపు చూశాడు , ఇంకా చెప్పనా?…చాలా!?… అన్నట్లు……ఊఁ…కానీ!…నాకన్ని వివరాలూ కావాలి… అన్నాను…తన గుండెలమీంచి పైకి లేచి , ఎడం చేతి మీదానుకుని ,తన మొహంలోకి చూస్తూ……‘…ఓకే!…నీ ముచ్చటని నేనెందుకు కాదంటానూ!…’ అని …ఆవిడామాటనగానే వాళ్ళ బెడ్ రూం లోకెళ్లిపోయి , తనని మంచం మీద వెలకిలా పడేసి , పైట దిగలాగేస్తూ మీదడిపోయి ’… అంటూ అప్పటిదాకా వెలకిలా పడుకుని మాట్లాడుతూన్నవాడల్లా అమాంతం పైకి లేచి…నన్నమాంతం వెలకిలా తోసేస్తూ మీదడిపోయి , అందుబాటులో కొచ్చిన, నా చను మొనని నోట్లోకి పీల్చుకుని పళ్ల మధ్య అటూ ఇటూ తిప్పుతూ…‘…ఇలాగే ఆవిడ మీదడిపోయి పల్చటి బ్లౌజుని చీల్చుకొచ్చే స్తాయా!…అన్నట్లుగా ఉన్న చనుమొనల్లో ఓదాన్ని , బ్లౌజుమీంచే నోట్లోకి పీల్చుకుని పళ్ల మధ్య అటూ ఇటూ తిప్పుతూనే… … మరో దాన్ని…కాసేపు మెలిపెట్టి , ఆపైన ప్లేసులు మార్చి …అదే…ప….ని… మళ్ళీ,మళ్ళీ చేశా సంధ్యా… ఏమాటకామాటే చెప్పుకోవాలి… మనిషి చూడడానికి బక్కపలచగా ఉన్నా , స్థనాలు మాత్రం చేతికి నిండుగా…పొంకంగా , బింకంగా ఉన్నాయ్! … అంతేకాదు!…ఆవిడ చనుమొనలు నీవాటికన్నా పొడుగు కూడానూ!…’…అంటూ నా…వా…టి…కీ అదే సన్మానం చేస్తూ ఉండిపోయాడే….…ఓ రెండు నిముషాలు భరించి … ఏయ్!… ఏంచేశావో చెప్పమన్నాకానీ …చే…సి… చూపించమన్లేదు… అని కసురుతూ తన జుత్తట్టుకుని పైకి లేవదీశానే!…అప్పుడేమన్నాడో తెలుసా!?…అంటూ చెప్పేదాపి వకుళ మొహంలోకి చూశాను…‘… గబగబా చెప్పవే నాటకాలాపీ!…’అంటూ కస్సుమందది……నేను వికాస్ ని జుత్తట్టుకుని పైకి లేపగానే … ‘… నువ్వైతే మొగుడన్న అభిమానం కూడా లేకుండా , నా జుత్తు పీకేస్తూ పైకి లేవదీశావ్ కానీ , ఆవిడ మాత్రం నా జుత్తులోకి సుతారంగా వేళ్ళు జొనిపి దువ్విందే తప్ప వారించలేదు…’ అని ఫిర్యాదు చేశాడే!……ఆ ప…ని… ఆవిడకి కొత్తైఉంటుంది… అంచేతే ఊరుకున్నట్లుంది… నాలుగురోజులు పోయాక , నీ చెంపలు వాయించి విడిపించు కునుంటుంది… అన్నాను……నిజమే!… అదే జరిగింది సుమా! … కానీ ఆ రాత్రి మాత్రం వారించలేదు… కాసేపట్లో ఆవిడ చనుమొనలు ఉబ్బి , పెదాలకి నిండుగా తయారయ్యాయి… ఇక ఆపుకోలేక … బ్లౌజు మీంచే వాటిని ముని పళ్లతో చిన్నగా కొరకడం మొదలెట్టా…’…అంటూ వికాస్ నా చనుమొనల్నీ కొరికేస్తూంటే… ఎహ్!… ఛీ!…ఆగు…నైటీ చిరుగుతుంది… అంటూ తనమొహాన్ని పైకెత్తి , నైటీని గుబ్బలమీదనుంచి పక్కకి తప్పించి… ఊఁ… అన్నానే వకూ!… ఇక కానీ!… అన్నట్లుగా……నువ్విలా తిట్టావ్ కానీ ఆవిడ మాత్రం… ఏ…య్….ఇష్ష్… ఏంటిదీ!?…నూకాలమ్మ అడుగుతుంది కూడానూ… అందావిడ , జుత్తు దువ్వుతూ నన్ను వారించడానికి విఫలప్రయత్నం చేస్తూ……దానికేం పనీ?… ఐనా ఏవడుగుతుందేంటీ??…అన్నానే తప్ప నా పని మానలేదు సంధ్యా!……దాని సిగ్గుమాలిన మాటలు చెప్పలేనుబాబూ!…పైగా దాని కంట బడితే కొంపలు ములుగుతాయి కూడానూ! … అని బ్రతిమాలుతూ నన్ను పైకి లాక్కుందే తప్ప , నూకాలమ్మ కామెంట్సు చెప్పలేదావిడ… …పోనీ నువ్వుచెప్పు…ఎందుకూ కొంపలు ములగడం ??…’ అంటూ నా మొహంలోకి చూశాడు…(…ఆవిడ బ్లౌజు …అ…క్క…డ… చిరిగిపోతే అది నీ ప్రతాపమే …అని నూకాలమ్మ గ్రహించేస్తూంది…ఇక నాకు ఉప్పందడమే తరవాయి… అన్నాను)‘…నాదీ అదే ప్రశ్న…’అంది వకుళ అడ్డొస్తూ‘…వాళ్లకీ , నాకూ , మా అమ్మకీ నూకాలమ్మే పనిచేస్తూంది…….తను చాలా సెలక్టివ్ అని తెలుసుగా!…సుశీలా వాళ్ళు రాకముందు మా ఇద్దరికీ కాకుండా పక్కపేటలో మరోటి చేశేది…మా అమ్మ రికమెండేషన్తో , ఆ పని మరొకళ్లకప్పగించి సుశీలా వాళ్ళిల్లొప్పుకుంది…దాని లక్షణం తెలుసుగా!…ఇంటిదానిలా మెసులుతుంది…అన్నీ దానికే కావాలి… బెడ్ షీట్ల మీద మరకలెందుకయ్యాయో , బ్లౌజు కుట్లు..ఎందుకు పిగిలిపోయాయో , మరోచోట ఎందుకు చిరిగిపోయిందో ఇట్టే పట్టేస్తుంది…అదీ దాని టాలెంటు…… నా బ్లౌజులు…అక్కడ చిరగడం చూసి వికాస్ దిక్కుమాలిన అలవాటు గ్రహించిందేమో!…. అమ్మాయ్ గోరూ…అందుకే రాతిరి బాబుగారి పక్కన చేరేటపుడు జాకెట్టిప్పీసుకోవాలంటాను నాను…అని సలహా ఇచ్చిందోసారి… సుశీల బ్లౌజు అటువంటి దాని కంట బడితే ఇంకేముందీ!…అందరికీ టముకేయదుగానీ , నాకు గ్యారెంటీగా చెప్పుండేది… అని వివరించాను…‘…ఒహ్!…నిజమే!…నీ సుశీలక్క ఇవన్నీ ఆలోచించిందంటే పెద్ద జాణే ఆవిడ… ఊఁ..ఏవన్నాడు వికాస్?!…’అంది వకుళ……నువ్వన్నమాటే అన్నాడులే!… కాకపోతే …జాణ… అన్న మాట బదులు …తెలివైందే!… అని అన్నాడులే!… ఆతరవాతేంచేశావ్?… అన్నాను…‘… ఇదే!…’అంటూ … ఇంకా ఊడకుండా మిగులున్న నా నైటీ హుక్స్ ని ఊడ దీయడం మొదలెట్టి… ‘… నువ్విలా కాజువల్ గా విప్పించుకుంటున్నావ్ కానీ ఆవిడ మాత్రం తెగ మొహమాట పడిపోయిందనుకో!…పైరెండెలాగో విప్పించుకుందిగానీ , ఆతరవాత మాత్రం , ప్రతొక్కదానికీ చేతులు అడ్డెట్టేసుకోడమే….కోపం నటిస్తూ లేచిపోబోయాను పక్కమీంచి… లేవనీయదే!…చేతులట్టుకుని మీదకి లాగేసుకుంటుంది…దాంతో ఆవిడకిలా అలవాటులేదని అర్థమైపోయి , బుజ్జగిస్తూ, అందినచోటల్లా ముద్దులెట్టేస్తూ , ఒక్కొక్కదాన్నీ విప్పేశా! …కానీ అట్టడుగుది బాగా టైట్ గా ఉంది…ట్రై చేస్తూనే ఆవిడవైపు చూశా!… నా తంటాలు చూసి ముని పంటితో కిందిపెదవిని నొక్కిపట్టి నవ్వాపుకుంటూందే తప్ప ,ఏ మాత్రం కోఆపరేట్ చెయ్యలేదు… దాంతో ఒళ్లు మండి ,ఫాఠ్ఠ్… మనేలా తెంపేసి , జాకేట్టిప్పేయబోయా!……చాలదేంటీ! … అంటూ నన్ను మీదికి లాక్కుంది తప్ప పూర్తిగా బ్లౌజిప్పించుకోలేదావిడ…’ అంటూ కళ్ళుమూసుకుని ఙ్ఞాపకాల్లోతేలిపోతూంటే .…ఇంత డీటైల్డు వర్ణనలేమీ అక్కర్లేదుగానీ కధ కానీ!… అంటూ చూపుడు వేలితో తన బొడ్డులో పొడిచానే!…
‘….ఓహ్!…ఆరోజు మూడ్లోకొచ్చేసి చెప్పేస్తున్నాననుకుంటా… కట్ చేస్తానుండు…కానీ ఒక్క విషయం… ఆవిడ…ఇ…వి…’అంటూ. నా గుబ్బల్ని గోరుతో మీటి…‘…బలే బింకంగా ఉండేవిసుమా ఆరోజుల్లో!…. అన్నాడే నా స్థనాల్ని మెలి పెట్టేస్తూ……ఏయ్!…ఛీ!…ఆపు నీ లైవ్ ఏక్షన్ … అంటూ తనకి తాపడమైపోయి , …అంటే …ఇప్పుడు లేవనా!?… అని ప్రశ్నేసి… అవున్లే!… ఎందుకుంటాయీ!!…ఇలాగే నలిపి ,నస్యం చేసుంటావ్… అని నేనే సమాధానం చెప్తూ వెక్కిరించానే!…‘…అందరూ ఉన్నారని తిన్నగా చూడ్లేదుగా!…ఎలా చెప్పగల్నూ!?…’అన్నాడు……రేపు చూసొద్దుగాన్లే!… అన్నానే!…‘…ఎలా వీలౌతుందీ!?…’ అన్నాడు………రేపు హాఫ్ డే లీవ్ పెడుతున్నానంది…అని నేనంటూండగానే …థాంక్స్ సంధ్యా!… అంటూ ,నా మీదెక్కి పోయి ,నాపెదాలాక్రమించేసుకున్నాడే!… …కాసేపు తనముచ్చట తీర్చి …కధ కానిమ్మన్నానా!…అన్నాను , తన వీపు నిమురుతూ……‘…ఏవుందీ!… చీర విప్పేయబోయాను… ఎందుకూ!?… అంటూ నన్నతుక్కుపోయి తప్పించుకుంది …నీలాగే!…’ …అంటూ నన్ను వెక్కిరించేసరికి ,… సిగ్గున్న వాళ్లెవరైనా అలాగే చేస్తారు తప్ప…విప్పీరా!…అంటూ ఏ సంసారీ బోర విడుచుకుని అనీదు…ఇంతకీ ఆవిడలా చెయ్యగానే బట్టలూడదీసే పని మానేశావా!?… అన్నానే , బోర్లా తిరిగిపోతూ!…‘…మానేస్తే పనికిమాలినవాడనుకోరూ మీ ఆడాళ్ళూ!…అంచేత కాసేపావిడ పెదాలమీదా , మెడ వంపుల్లో , గుబ్బలమీదా ముద్దుల్తో ఆవిడ్ని మభ్యపెట్టి , ఆ పైన బొడ్డుని ముద్దాడుతూ సడెన్ గా చీర కుచ్చెళ్లు ఊడలాగేసి , చీరిప్పి పక్కన పడేశా!……ఛీ!… అంటూ ఆవిడ బోర్లా తిరిగిపోయింది…అచ్చు ఇలాగే!…మీ ఆడాళ్ళందరి రియాక్షనూ ఒకేలా ఉంటుందా?!…’ అంటూ ఓ సిగ్గుమాలిన జనరలైజేషన్ చేశాడు…
…దాంతో నాకొళ్ళు మండిపోయి…నువ్వెవరెవ్వరి చీరలిప్పావో నాకు తెలీదుగానీ ,…సిగ్గు బిడియాలున్న ఏ ఆడదైనా ఇలాగే ప్రవర్తిస్తుంది… అన్నానే!…అంటూ వకుళ వైపు చూశాను…‘… ఏంటీ?…నా వైపలా చూస్తావ్??…నీ మొగుడితో నేనెలా ఇప్పించుకున్నాననా?…ఆరోజు…, నే డ్రెస్సేసుకొస్తే , …అలాగే గదిలోకి పంపించావ్ కానీ ఓ చీరైనా ఇచ్చావా?…నేనే మంచం మీదున్న నీ నైటీ వేసుకున్నా, …బట్టలు నలిగిపోతే సిగ్గుచేటు… అంటూ నీ మొగుడ్ని బ్రతిమాలుకుని…’అంది వకుళ పాత ఙ్ఞాపకాల్లో తేలిపోతూ……సర్లే!…నేనదైనా ఉంచాను మంచం మీద!…నువ్వు!!… నా ఒంటిమీదున్న బట్టలన్నీ ఒలిపించి , నీ పనిమనిషి చేత మాలిష్ చేయించి , మరీ పంపించావుగా నీ మొగుడి దగ్గరకీ!… అంటూ ఎదురు దెప్పాను…‘…సర్లే తల్లీ!…కధలోకి రా!…ఏవన్నాడేంటీ తనూ?…‘.అందది ……ఉట్టి మాటలు కాదులే తల్లీ!…చేతలు కూడానూ…అని నేనంటూంటే…‘…ఓహో!…ఏక్షన్ రీ ప్లే చేశాడా?!….కానీ!…’అందది నవ్వుతూ‘…ఇదీ బాగుందనుకుని , ఆవిడ సన్నటి నడుం చెరోవైపూ, చెరో కాలూ వేసి…’ అంటూ నామీదకూడా అలాగే ఎక్కిపోయి… ‘…ఆవిడ పిరుదుల మీద లైట్ గా సెటిలైపోయి…’ అంటూ నా పిఱ్ఱలమీద కూర్చుని… ‘…ఆవిడ లంగాలోకి వేళ్లని జొనిపి బొందుకోసం వెతకడం మొదలెట్టగానే… ఛీ…ఏంటిదీ!?…ఆపండీ!… అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయింది…’ …అంటూ నా ఒంటిమీద లేని లంగా బొందుని వెతకడం మొదలెట్టాడే ముని వేళ్లతో!… ఆ స్పర్శ తో ఒళ్లంతా కరెంటు పాకినట్లై… …ఆవిడకి కితకితలేమో పాపం!…అయినా నువ్వూరుకుంటావా!?…ఎలాగో వెతికి పట్టుకునుంటావ్!…అన్నానే, తనవైపోరగా చూస్తూ……‘ ఆహా…ఎలాగో దాన్ని చిక్కించుకుని , జఱ్ఱుమని లాగేశాను…వెంటనే రెండు చేతుల్తోనూ లంగాని గాఠ్ఠిగా పట్టేసుకుని లైట్ తీసీయండి బాబూ!…అందావిడ , సిగ్గూ మొహమాటాల కలయికతో ఎఱ్ఱబడిపోయిన మొహంతో అచ్చు నీ లాగే చూసింది సంధ్యా!…ఆ చూపు నన్ను లేవనీయలేదంటే నమ్ము సంధ్యా!…దాంతో చటుక్కున ముందుకొంగి ఆవిడ పెదాల్నందు కున్నా……నేనలా చేస్తానని అనుకోలేదేమో! , మొహం పక్కకి తిప్పుకోడానికి కూడా టైం లేకపోవడంతో ఆవిడ అధరాలు దొరికి పోయాయి… వాటి తియ్యటి రుచి నాలికకి తెలీడంతో…ఆవిడ …ఊఁ…ఊ~మ్… అంటూ పెనుగులాడుతున్నా వదల్లేదు… …కాసేపట్లో ఆవిడ సహకారం పెరిగింది……గు…డ్!… అనుకుంటూ ఆవిడ పెదాల్ని జుఱ్ఱుకుంటూనే నడుం క్రిందనుంచి అరచేతులు దూర్చి , నెమ్మదిగా పైకి పోనిచ్చి , ఆవిడ స్థనాల్నంకించుకుని , ఒక్కసారిగా ఒత్తాను సంధ్యా!… షాక్ కొట్టినట్లుగా ఒళ్ళంతా కదిలిపోయేలా వణికి పోయిందావిడ , నేనా పని చెయ్యగానే… ఆవిడ పిరుదుల కదలికకి నాకు కసెక్కిపోయిందనుకో!… ఆవిడ మీదెక్కిపోయి ఎడం చేత్తో ఆవిడ స్థనాల్ని వంతులవారీగా పిసికేస్తూనే , కుడిచేత్తో ఆవిడ మొత్తని పైకెత్తుతూ, నా నడుంని ఒక్కసారిగా పైకెత్తి దించా సంధ్యా! ……అ…మ్మ్…మ్మో!… అంటూ ఆవిడ పెద్దగా మూల్గేసరికి …మోచేతులమీద కాస్త పైకి లేచి , నా …వై…పు… చూసుకున్నా!…ఆవిడ పిరుదుల మెత్తదనానికేమో!..వీ…డు… పూర్తిగా లేచి పోయున్నాడు…’ అంటూ తన …దా…ని… వైపు కనుసైగ చేసి,‘… ఏ …తప్పుడు చో…టో…చొరబడిపోలేదుకదా!… అనుకుంటూ ఇంకాస్త పైకి లేచి చూశా!… సరైన డైరెక్షన్ లోనే ఉన్నాడు కానీ …ఆవిడ లంగా అడ్డు గా ఉంది…చటుక్కున దాన్ని నడుంమీదికి ఎత్తేస్తూంటే …‘… ఉహూఁ…లైటు…’ అంటూ గొణిగిందావిడ చేతులులడ్డెట్టి……మరీ మొహమాటమీవిడకి!…. అనుకుంటూ లేచెళ్ళి , గదికున్న రెండు కిటికీల తలుపులూ వేసేసి , స్విచ్ బోర్డ్ వైపెళ్తూ మంచం వైపు చూశాను… కొద్దిగా తలతిప్పి నా శరీరాన్ని ఓరకంట చూసేస్తూందావిడ, …కోరికకేమీ తక్కువ కాకపోయినా సిగ్గు జాస్తి… ఇది పోగొట్టాల్సిందే!…అనుకుని లైటు ఆఫ్ చెయ్యకుండానే వెనక్కి తిరిగాను , కావాలనే నేలమీద జీరాడుతూన్న నా లుంగీ కొన మీద అడుగేస్తూ……నే కోరుకున్నట్లుగానే నా లుంగీ జారిపోయింది… ఆవిడ రియాక్షన్ వైపు చూపు తిప్పేసరికి టక్కున కళ్ళు మూసేసుకుంది…తన దొంగతనాన్ని పట్టుకోవాలి!…అనుకుని , ఓరగా వైపు చూస్తూ కావాల్నే …దా…న్నూపు కుంటూ …నెమ్మదిగా మంచం దగ్గరకొచ్చాను..,అలికిడైనా ఆవిడ కళ్ళు తెరవలేదు… సడెన్ గా ఆవిడ చెయ్యట్టుకుని …వీ…డి… మీదెట్టబోయాను…… ఆవిడ చటుక్కున చెయ్యి వెనక్కి లాక్కుంటూంటే , తన చిటికెన వేలు…దీ…ని…కి… తగిలింది…దానికే ఆవిడ సన్నగా వణికేసరికి , అమాంతం మీదడిపోదామనిపించింది సంధ్యా!…ఆ పని చెయ్యబోతూంటే……లైటాపీండి బాబూ!…అందావిడ …… సరే అంటూ స్విచ్ బోర్డు దగ్గరకెళ్ళి , లైట్స్ ఆర్పేస్తూ ఆవిడ వైపు చూశాను… మరో సారి …వీ…డి… వైపు దొంగచూపులు చూస్తూ దొరికిపోయింది…’ అంటూ నా చేతిని తన…దా…ని…మీదికి తీసికెళ్ళి… ‘… కందగడ్డలా అయిపోయిన ఆవిడ మొహం చూసి , ఇంకిబ్బంది పెట్టడం బాగోదని ,బెడ్ లైట్ తప్ప మిగిలినవన్నీ ఆర్పేసి , మంచమెక్కి ఆవిడ కోసం చెయ్యి చాపాను కాజువల్ గా! …కానీ దొరికితేగా!!’ …అన్నాడు….నా రియాక్షన్ చూడ్డానికి……మరో పక్కనుంచి మంచం దిగి పారిపోయిందా!?… అన్నాను వెక్కిరింపుగా………‘….ఉహూఁ…ఓ చివరకి జరిగి పడుక్కుంది , బిక్కుబిక్కుమంటూ…. నాకు జాలేసింది ఆవిడ టెన్షన్ చూసేసరికి…. మానేద్దామా!?… అన్నాను ,కాస్త దగ్గరకి జరిగి , చిన్నగా ఆవిడ భుజం తట్టి……వెంటనే నా వైపు తిరిగి…ఉఁహూఁ… అంటూ చెయ్యట్టుకుంది…!… మరైతే… ఊఁ…అంటూ రమ్మన్నట్లుగా సైగ చేశాను …మరుక్షణం నా దండమీదికి జరిగింది … వెంటనే ఆవిడ నడుం చుట్టేసి మీదకి లాక్కున్నాను…తన మెత్తటి స్థనాలు నా ఛాతీ కొత్తేస్తూ మీదడి పోయిందిగానీ మరుక్షణం… ఉహ్! …అంటూ మొత్తని దూరంగా జరుపుకుంది…ఏదో గుచ్చుకున్నట్లు మొహం పెడుతూ……ఇక లాభం లేదు…ఈవిడ సిగ్గుపొర చింపేయాల్సిందే!…అనుకుని , చటుక్కున ఆవిడ్ని వెలకిలా తిప్పుతూ మీదెక్కిపోయి , మోకాళ్లమీద పైకి లేచి , లంగాని ఒక్క జెర్క్ తో కిందికి లాగేశా…. ఛీ!…ఏంటిదీ!?…అంటూ మూడంకె వేసి ముడుచుకు పోయిందావిడ……ఏమైందీ!?… అంటూ ఆవిడ మీదికి జరిగాను … ఏయ్!…ఛీ!!…అంటూ పక్కకి తిరిగిపోయింది…ఏమైందీ??… అని బుజ్జగిస్తూ వెలకిలా తిప్పి, తొడలు విడదీస్తూంటే… ఏంటి బాబూ ఈ పాడు తడీ!… అంటూ గొణిగిందావిడ……దాంతో కంప్లైంట్ అర్థమైపోయి…ఒహ్!…ఇదా?!… నీమీదిష్టం … ఇది సాంపులే సుమా!… వరద తరవాతొస్తుంది …అనేసరికి…ఛీ…సిగ్గు లేదు… అంటూ సన్నగా నవ్విందావిడ……పర్లేదు , లైన్ లో పడుతూంది… అనుకుని…అవునూ , …నువ్వు…అంటున్నాను ,ఏమనుకోవుగా!… అంటూ ఆవిడ మీద వాలిపోతూంటే… …ఇంత వరకూ చేసేసినవన్నీ అడిగి చేసినట్లు!… అని నా చెవిలో కువకువ లాడుతూ నన్ను మీదకి లాక్కుంది……పర్మిషనిచ్చేసిందికదా!…అని నీ …వా…డ్ని… ఆవిడ పూ రెమ్మలమీద కాసేపు రుద్ది ,చిన్నగా లోపలికి నెట్టాను…’ అని వికాస్ అంటూంటే……‘…నా …వా…డేంటీ!?…ఎంత మందికి రుచి చూపించావో …దా…న్ని…!?…’ అన్నానే…‘…టెంపరరీగానేగా!…పర్మనెంటుగా నీ …వా…డు…కాడేంటీ?…’అంటూ నా నైటీని పక్కలకి తోసేసి …క…సు…క్కున సగం దాకా దిగేశాడే!… …అ…బ్బ… ఆవిడకీ …ఇంత …ర…ఫ్ఫ్…గానేనా!?… అన్నాను , తన భుజాలట్టుకుని…
‘…మొదటి సారి చిన్నగానే నెట్టా…అన్నాగా!… దానికే …ఉఁమ్మ్ఁ … అని సన్నగా మూలిగింది… నాటకాలు… అనుకుని లింకు తెగకుండా నెమ్మదిగా పైకి లేచి , ఆవిడ తొడల్ని విడదీస్తూ ఇంకాస్త లోపలికి గెంటాను……ఏ…య్…చా…లూ!… అంటూ సన్నగా మూలిగిందావిడ….దీనికే!?…ఇంకా మా…వా…డెంత బైటుండిపోయాడో చూడు…అంటూ ఆవిడ చెయ్యట్టుకుని , ,వేళ్ళని బైటుండిపోయిన భాగానికి తగిలించాను… షాక్కొట్టిన దానిలా చెయ్యి వెనక్కి లాక్కుంది……ఏంటీ వేషాలూ!?…అంటూ నా నడుం ని ఇంకొంచెం బలంగా కిందికి దించాను….ఆఁ…చా…లూ… అంటూ పరుపుని మడమల్తో తన్నేస్తూ తలకట్టువైపు జరిగి తొడలు ముడుచుకుందావిడ……దాంతోనాకు తిక్క రేగి , …ఎహె…ఆగు… అంటూ తన మీదకి పాకి….నా తొడల్తో ఆవిడ తొడలని విడదీస్తూనే పెదాల్నందుకుని … వీ…డ్ని…ఇలాగే బైటికి లాగి , ఒక్క గెంటు లో …కొసకంటా …ది…గే…శా…సంధ్యా…అప్పుడూ…ఆవిడ… అ…మ్మ్…మ్మాఁ విలవిల్లాడిపోత , ’ అంటూ నా …లో…కి కొసకంటా చొరబడి పోయాడు వకూ!………ఆ గెంటుకి నా ఒళ్లదిరిపోయిందనుకో… అంటే …ఆవిడ్నీ ఇలాగే …రేప్… చేశావన్నమాట!… అంటూ తనని దూరం తోశేశానే వకూ!……ఛ!…అదేం కాదనుకుంటా… లేక పోతే నేనా పని చెయ్యగానే,వర్షపు గాలిలో అరిటాకులా వణికి , నాకతుక్కు పోతూందేంటీ ఆవిడ ??..’ అన్నాడు దెబ్బ తిన్న స్వరంతో!……అంటే…ఆవిడకి నచ్చిందన్నమాట …నీ…మొఱటుతనం !…అన్నానే వెక్కిరింపుగా!….‘ అదేమో తెలీదుగానీ ఆవిడ …వణి…కిన… తీరు మాత్రం నాకు పిచ్చెక్కించేసిందనుకో!… దాంతో…నీ …వా…డ్ని… గుండు దాకా బైటికి లాగి దిగేసి , మరో సారి ఆ మైకం అనుభవిద్దామని నడుం పైకెత్తా!…, నీ…వా…డు… బైటికి రాలేదు సరికదా!…ఆవిడ మొత్త కూడా పైకి లేచింది!… దా…ని…కి నే తయారుగా లేకపోడంతో మా ఇద్దరి మొత్తలూ కలిసికట్టుగా పరుపుమీద …ఢ…భీ…మని పడ్డాయి… …దాంతో నీ…వా…డు…కొత్త లోతుల్లోకి చొరబడ్డాడేమో!… ఆవిడ …అ…మ్మ్…మ్మో!… అని మూలిగింది……ఏమైంది సుశీ!…అంటూ ముందుకొంగి ఆవిడ బుగ్గల్ని ముద్దెట్టుకునేసరికి ,నా పెదాలకి ఉప్పటి రుచి తగిలింది సంధ్యా! …వెంటనే సారీ సుశీ!…రఫ్ఫ్…గా ప్రవర్తించానా!?… అంటూ సున్నితంగా ఆవిడ పెదాల్ని కిస్ చేసేసరికి …అదో…రకం రుచి…ఏంటా అనుకుంటూ నా పెదాల్ని నాలుకతో తుడుచుకుంటూంటే రక్తం కాదు కదా!…అనిపించింది సంధ్యా!…’ అని గప్పాలు కొట్టేస్తూంటే……చాల్లే బడాయి!…అక్కడికి ఆవిడ పూరెమ్మలు …అం…త… బిగువైనట్లూ!……నీ…ది… అంత లావైనట్లూ!…నీ చొరబాటు తట్టుకోలేక ఆవిడ కన్నీరు కారుస్తూ , తన పెదాల్ని తనే రక్తమొచ్చేలా కొరుక్కున్నట్లూ!!…అంటూ వెక్కిరించానే వకూ!…అంటూ ఆగాను , గుక్క తిప్పుకోడానికి…‘….. ఆవిడ పల్చటి మనిషంటున్నావ్…పైగాకన్నెరెమ్మలేమో!….అసలే నీ మొగుడిది వెడల్పెక్కువ కూడానూ…పోటు తక్కువైన ఆడదికదా! … సంతోషిస్తుంది అనుకుని వికాస్ మొరటుగా గెంటాడేమో , తట్టుకోలేక కంటనీరెట్టుకుంటూ కింది పెదవి కొరుక్కుందేమో ఆవిడ! …నిజాయతీగా సారీ చెప్పుకున్నాడేమో తనూ! .. తప్పడతా వెందుకూ?!…’ అంటూ వికాస్ ని వెనకేసుకొచ్చిందివకుళ……రంకుమొగుడ్ని బలే సపోర్ట్ చేస్తున్నావే తల్లీ!… తనన్నది చెప్తా విను……‘…నిఝం సంధ్యా ! నమ్ము…’ అంటూ ముళ్లపూడివారి బుడుగులా ఒట్టెట్టినట్లుగా నా మాడు మీద చెయ్యెట్టి… ‘…ఇలా కాదని..బస్కీ తీసినట్లుగా రెండు చేతులూ పరుపు కొత్తుతూ పైకి లేచే సరికి , ముడుచుకునున్న ఆవిడ తొడల మధ్యనుంచి కొద్ది కొద్దిగా బైటికి రావడం మొదలెట్టాడు … నీ వాడు…….దాంతో …వా…డు…ఇ…రు…క్కు…పోయాడన్న విషయమర్థమై , ఆవిడ మీదికొంగి… తొడలిప్పుకో సుశీ!…అన్నా!.. ఛీ!… అంటూ కొద్దిగానే విప్పుకోడంతో పెద్దగా ఫలితం దక్కలే…ఇంకిలా కాదని ,నా పాదాల మీద బరువేస్తూ ఆవిడ తొడలమధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి , రెండు చేతుల్నీ ఆవిడ తొడ మూలాల మీదేసి ఆవిడ మొత్తని పరుపుకొత్తి పట్టి , నెమ్మదిగా నీ …వా…డ్ని… బైటికి లాగుతూంటే … , వా…డ్ని విదల్లేనట్లుగా కరుచుకుపోయి , వెంటబడి వస్తూన్న ఆవిడ ఎఱ్ఱటి పూపెదాలు బెడ్ లైట్ వెలుగులో స్పష్టం గా కనిపించాయి సంధ్యా!… అప్పుడని పించింది…ఈవిడ కన్య కాదుకదా!…అని…’ అంటూ ఆగిపోయి నా కళ్ళల్లోకి చూశాడు ……ఏ ఆడదానికైనా …ఆ…లోలోపలి పెదాలు అలాగే ఉంటాయ్… మరి కన్ఫర్మ్ ఎలా చేసుకున్నావ్?… అన్నాను వెక్కిరింపుగా…‘…సుశీ!…ఇం…త…నొప్పి…ముందెప్పుడైనా అనిపించిందా!?…అనడిగా… నెమ్మదిగా ఆవిడ జుత్తుదువ్వుతూ …లేదన్నట్లు తల అడ్డంగా ఆడించింది…దాంతో రూఢైపోయింది…’ అన్నాడు……ఓహో!…ఆ పైన సున్నితంగా …చే…శా…వేంటీ!… అన్నాను వెటకారంగా……‘… నమ్ము, నమ్మకపో!…నే నలాగే చేశా!…’ అంటూ నన్ను మెల్లిగా చె…య్య…డం మొదలెట్టాడే వికాస్……అలాగా!…అన్నానే చిన్నగా ఎదురొత్తులిస్తూ……‘… ఆవిడ తొడల మధ్య కప్పలా సెటిలయ్యానన్నాగా! …’ అంటూ నా తొడల మధ్య కూడా అలాగే కూర్చుండిపోయి…‘ కాసేపు ఆవిడ పూరెమ్మల్ని మెత్తగా బొటకన వేళ్ళతో రుద్ది…ఆ పైన …వాటి తోనే … వా…ట్ని… సున్నితంగా విడదీస్తూ నీ వా… డ్ని …పూ…ర్తి… గా బైటికి లాగి , ఆ పైన …వా…డి…గుండు తో ఆవిడ పూపెదాల పొడుగూతా రుద్దా సంధ్యా!… ఆవిడ కళ్లు మూసుకుని మెలికలు తిరిగిపోయింది…’ అంటూ , నా …వా…టి…కీ అదే సన్మానం చేసేస్తూంటే … నా…కూ అవుటైపోయిందే వకూ!… అన్నాను తొడల మధ్య చీర కుచ్చెళ్లొత్తుకుంటూ…‘… నా మీదా ప్రయోగించాడే ఆ ట్రిక్కూ!…పిచ్చెక్కిపోయిందనుకో!…’ అంది వకుళ జీరగా!…… అవునమ్మా…పరాయి ఆడాళ్ళదగ్గరే ఆ సున్నితత్వాలన్నీ!… ఆ మాటే అని , …మన ఫస్టు నైట్ నాడు నే విలవిల్లాడిపోతున్నా లక్ష్యపెట్టకుండా గెంటీశావుగా!!…అంటూ దెప్పే సరికి… ‘…అప్పటికదే కరెక్టనుకున్నా సంధ్యా!…’అన్నాడే బుధ్ధిమంతుడిలా పోజెట్టి.!…అంటూ వకుళ వైపు చూశాను ఏవంటుందో అని….‘…వికాస్ తప్పేమీ లేదే! పెళ్లికి ముందు తనకి పరిచయమైన ఆడాళ్ళిద్దరూ ప్రౌఢలన్నావ్!…’ అంది వకుళ……బాగుందమ్మా నీ సపోర్టు…నీదేం పోయిందీ!…ఫలితంగా మొదటి రాత్రి బెంబేలెత్తిపోయింది నేనూ!…అంటూ మొహం ముడుచుకున్నాను……‘….ప్రతీ ఆడదానికీ …ఏదో ఓ రోజు…అ…ది… తప్పదు కదే!…కానీ!!…’ అందది ,నా చెయ్యి నిమురుతూ…… …తనూ అదే పుచ్చు సాకు చెప్పి … ‘ అలా రుద్దుతూనే , బొటకన ఆవిడ పూపెదాల్ని విడదీసి , నీ వాడి గుండుని కొద్దిగా లోపలికి జొనిపి పైకీ , పక్కలకీ ఆడించడం మొదలెట్టా సంధ్యా!….మరుక్షణం ఆవిడ నడుమెత్తడం మొదలెట్టింది… …’ అని కంటిన్యూ చేస్తూ నా మొహంలోకి చూశాడు……ఊఁ…కొట్టాను…కానీ మన్నట్లు……దాంతో ఆవిడ పిర్రల్నట్టుకుని కాస్త ముందుకు జరిగా సంధ్యా!… , వీ…డూ… నెమ్మదిగా ది…గి…పోయాడు …..ఆ…వి…డ …లో…లోతుల్లోకి… …తట్టుకోలేకపోయిందేమో ఆ మెత్తటి చొరబాటుని!… ….ఉమ్మ్… అని సన్నగా మూలుగుతూ నా దండలట్టుకుని మీదకి లాక్కుంది….అర చేతుల్ని బైటికి లాక్కుంటూ ఆవిడ మీదెక్కి మోచేతుల మీద బరువాపుకుని కొంచెం కొంఛెంగా నా నడుం దింపడం మొదలెట్టా సంధ్యా … ఆవిడ పూగోడల్లో ఊరిన రసాలు స్వాగతం పలుకుతూంటే , నీ…వా…డు మెత్తగా దిగిపోతూంటే … ఇష్ష్…అంటూ నిష్టూరుస్తూ మళ్ళీ నడుమెత్తిందావిడ……మరో చిన్న గెంటుతోఆవిడ్ని పరుపుకదిమేసి , కాసేపు అదే పోజులో ఉండిపోయి , ఆ పైన నా మొత్తని ఓ వైపు గుండ్రంగా తిప్పి , కాసేపు తరవాత డైరెక్షను మార్చి…ఎలా ఉంది సుశీ!… అన్నా… సమాధానం చెప్పకుండా నా తలని తన రొమ్ముల మీదికి లాక్కుంటూ నా చెంపల్ని ముద్దాడిందావిడ……నాకు నేనే …సెహబాష్… చెప్పుకుని , మోచేతుల మీద పైకి లేస్తూ , నెమ్మదిగా నీ…వా…డ్ని…గుండు దాకా బైటికి లాగేసరికి , …సాగనంపడానికా!… అన్నట్లు …ఏ…దో… బైటికి పొడుచుకొచ్చింది సంధ్యా!… ఎడం మోచేతిమీద నా బరువు కాచుకుని , కుడి చేత్తో నీ…వా…డ్నట్టుకుని , గుండు ని ,ఆ పొడుచు కొచ్చిందానిమీద రుద్దుతూ మళ్ళీ దిగేస్తూంటే… మ…ళ్ళీ…నాఁ…అన్నట్లుగా సన్నగా గొణిగిందావిడ……ఏవందో సరిగా వినిపించకపోడంతో…ఏంటీ!?…అంటూ మళ్ళీ ఆవిడ మీదెక్కిపోయి , కాసేపు…సుతారంగా ఆవిడ లోలోపలే కదిలి , ఆ పైన బైటికి తీసి…మళ్ళీ దిగేశా!…ఇలా చేస్తూనే పోయా!… …బైటికి తీస్తూన్న ప్రతిసారీ …అ…మ్మ!…ఇష్ష్… అన్న సన్నటి నిష్టూర్పులూ , దిగేస్తూంటే …అమ్మ్ఁ…ఆఁ.. అంటూ పెద్దగా మూలుగులూ……కాసేపు తరవాత …దా…రి… విశాలమైందనిపించడంతో నే స్పీడు పెంచేశా…ఆవిడ మూలుగులూ పెద్దవైపోయాయి…అవి వినేకొద్దీ నే రెచ్చిపోయి , మరింత సేపు వాయించి , ఆవిడ్లోకి చిప్పిల్లిపోయా సంధ్యా!… అంటూ నన్నూ కసి…కసి…గా వాయించి…, సోలెడు మదం నాలోకి విదిలేసి మీద సోలిపోయాడే……అ…బ్బ… ఎంత కార్చావో ఆవిడ్ని తలుచుకుని!… ఏవందేంటీ తను!… అన్నానే తన జుత్తుని వేళ్లతో దువ్వుతూ……‘…మాటలెక్కడా!…నే విదులుతూన్న కొద్దీ…ఛీ!…ఏం…టి…దీ!… మొత్త మెలికలు తిప్పేసింది , తప్పించు కుందామని…’ అన్నాడు వికాస్ , బరువుగా ఊపిరి విదుల్తూ……ఆవిడ మాట మన్నించి బైటికి తీశేశావా?…అన్నాను…
2420310cookie-checkభర్తల మార్పిడి – భాగం 99no