మంగళూరు బేకారి అంటీ పూకు దెంగా

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివ ఈ స్టోరీ 2ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది కొని కారణాలవల్ల అంటీ నాకు దూరం ఇఏంది బట్ రీసెంట్ గా అంటీ నాకు మళ్ళీ దొరికింది ఫస్ట్ అంటీ కి నాకు ఎల్లా తొడ సంబంధం కుడిరి నది తనని ఎల్లా దెంగాను అని చేపబోతున.డియర్ అంటీ స్ అండ్ గర్ల్స్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వటం మరచిపోకండి మికి నాతో చాటింగ్ సుఖం కావాలి అంటే నా mail id కి మెయిల్ చేయండి మీ గురంచి ఎవరికి తెలిసే అవకాశం లేదు ఎందుకు అంటే నను నమీనవలను నేను చాలా మంచిగా చూసుకొంటా.నా mail id [email protected] [email protected]ఇక అథ లోకి వెలితేనేను బెంగళూర్ లో జాబ్ లో ఉన్నపుడు ఒక్క రూమ్ లో రెంట్ కి ఉండేవాడిని మా బిల్డింగ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మంగళూరు ఐఎంగార్స్ బేకారి ఉండేది అందులో అంటీ స్వప్న ఓనర్ తన హుస్బెండ్ దుబాయ్ వెళ్లడంతో అంటీ వల్ల అత్త మామా ఉండేవారు తనకు ఒక 4సం పాపా ఉండేవాళ్ళు నేను అప్పుడు అప్పుడు అంటీ కోసం బేకారి కి వేలెవడిని అంటీ గురంచి చెప్పాలి అంటే సన్నగా చూడగానే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అని పించేలా జీవితం లో ఒక్కసారి ఐన దెంగితే ఇలాంటి దాని దెంగాలి అనేలా ఉంటుంది మంగళూరు అంటీ స్ బోడి పసుపు కొల్లేరు చాలా అంటే చాలా బాగుంటారు ఎవరికైనా మంగళూరు అంటిస్ దిరికితే వధులుకోకండి స్వప్న 32సం వయసుతో చల్లా సెక్సీ గా ఉంటరూ అంటీ 34 36 34 లో సెక్సీ గా ఉంటుంది.రోజు వెళ్లటం వల్ల అంటీ కి నాకి బాగా ఫ్రెండ్షిప్ కుదిరింది నేను ఆఫీక్ లో ఉన్న అంటీ నార్మల్ గా కాల్ చేసి మాట్లాడేది హాల హాల మా మాటలు ఎక్కువై స్వప్న అని పేరు తో పిలేచేవారకు వచ్చింది ఒకరోజు లంచ్ టైం లో కాల్ చేసింది చెపు స్వప్న .స్వప్న .ఎం చేస్తున్నావు శివనేను. లంచ్ చేస్తన చెపుస్వప్న.ఎం లేదు ఊరికే చేసనేను. ఏంటి వాయిస్ ఏదో లా ఉంది ఎం చెపు.స్వప్న.ఏమో శివ మనసు బాగోలేదునేను.మనసు బాగోలేద హెల్త్ భాగోళాధ స్వప్న.రెండు భాగోలేదు శివ ఐన మనసులో బాధా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు లేనపుడు ఎందరు ఉండి ఎం లాభం.నేను.సారి స్వప్న ప్లీస్ ని మనసు లో ఉన్న బాధ నాకు ఎల్లా తెలుస్తుంది నువు చెప్పక పోతే.స్వప్న.అర్థం చూసుకునే వయసు లేదు అంతవ శివ నీకు.నేను.వయసుకు మనసు కు ఏంటి సంబంధం.స్వప్న.ఎం లేదు వదేలేనేను.హెల్త్ భాగోలేదు అన్నావు ఎం ప్రాబ్లెం.స్వప్న.నీకు చెప్పేది కాదు లేనేను.ఏంటి పీరియడ్స్ నస్వప్న.మనసు లో బాధ తెలియదు కానీ ఇలాంటివి బాగా తెలుసు మీ మగవేదవలకినేను.స్వప్న నీ ప్రాబ్లెం ఏంటి చెపు ప్లీస్ అణా’స్వప్న.ఎం లేదు ఉంటా అని కాల్ కట్ చేసిందిఈవెనింగ్ ఆఫీస్ నుండి వెళ్లి చూసా స్వప్న బకెరీలో లేదు వల్ల మామా అత్త ఉన్నారు నేను రూమ్ కి వేలి ఫ్రెష్ ఐ స్వప్న హోమ్ కి వేళ్ళ స్వప్న బెడ్ మీద పడుకొని ఉంది నేను వేలి పాలకరించను తను ఒక్కసారిగా నను గట్టిగా హగ్ చేసుకొని గట్టిగా ఏడవటం స్టార్ట్ చేసింది నాకు కొంచెం భయం వేసి ఎం జరిగింది అని అడిగా తను మా వారు దుబాయ్ ఎలి 2సం ఐఎంది శివ నేను ఒకదాని ఉన్న ఆముకుడా లేకుండా డబ్బు డబు అని అక్కడే ఉన్నాడు శివ నా బాధ ఎవరికి చెపుకొను అను ఎచింది నేను తనని ఓదార్చి ఓకే స్వప్న ఇపుడు చెపు నీకు ఎం కావాలి చెపు అణా తను ఒకసారి గా శివ నాకు నువు కావాలి అని చేపింది నాకు మైండ్ బ్లాక్ ఇది స్వప్న అణా అవ్యను శివ నువు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నీకు నువుగా నను అడుగుతావు అనుకిన నాకు తెలుసు నువు నను కోరుకొంటునవు అని బట్ నువు నను ఎపుడు ఇబంది పేటలదు నువు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం శివ ప్లీస్ నను కధనకు అని గట్టిగా హగ్ చేసుకొంది నేను తనని వదిలేంచుకిని స్వప్న నువు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాని అడిగితే నువు నను ఎక్కడ దూరం పెడతావో అని కోరికలు నా మనసులోనే దాసుకొన చెపు స్వప్న నిను నా దనిగా ఎపుడు చేసుకోమంతావు అణా అందుకు స్వప్న శివ ఇపుడు నాకు పీరియడ్స్ 3డేస్ లో నేను మైసూర్ కిమా ఫ్యామిలీ పెళ్లికి వెళుతున్న నువు నతోపాటురా మైసూర్ అని చేపింది తను చెపినటుగానే నేను ఆఫీస్ లో 2డేస్ లీవ్ తీసుకొని మా ఊరికి వెళుతున్న అని స్వప్న వల్ల మామా అత్త వలకు చెపి సాటిలైట్ బస్టాండ్ కి వెలను 1అర్ తరువాత స్వప్న వచ్చింది మైసూర్ బస్ లో నేను స్వప్న కూర్చోనం ఈవెనింగ్ 5కి మైసూర్ కరుకోణం అప్పటికే నేను నా పెరు మీద 5స్టార్ హోటల్ రూమ్ బుక్ చేస వేలి రూమ్ లో ఫ్రెష్ ఐ స్వప్న సారి లో చాలా సెక్సీ గా రెడి యింది చూడగానే దెంగాలి ని గట్టిగా హగ్ చేసుకొని లిప్ కిస్ చేస స్వప్న శివ ప్లీస్ 2హౌర్స్ ఓర్చుకో మళ్ళీ రెడి కావటం లేట్ అవుతుంది ప్లీస్ తోరగా వేలి వస్తా అని చెపి తను పెళ్లి మండపం కి వెళ్లి నైట్ 10కి వచ్చింది తను వచ్చేలోపు రూమ్ మొత్తం ఫస్ట్ నైట్ రూమ్ ల నేను ఫుల్ ఫ్లవర్స్ తో రెడి చేసి ఉంచ స్వప్నరూమ్ చూసి హ్యాపీ గా నవ్వుతూ నాకు ఫస్ట్ నైట్ ఐపోంది గా మళ్ళీ ఏంటి ఇది అంది నేను నాతో ఏదేగా ఫస్ట్ నైట్ అని చేప తను సంతోషంగా నాకు కిస్ చేసి 10ని అని చెపి బాత్రూమ్ లోకి వేలి ఫ్రెష్ గా తలా కి నిలు పోసుకొని బ్లూ నీఘ్ట్య్ లో వచ్చింది అబ్బా ఎంత అందంగా ఉంది తన బాడీ పసుపు రంగులో వేసిన బ్లూ నీఘ్ట్య్ లో దేవకన్య ల సెక్సీ గా ఉంది తను రాగానే నేను తనని బెడ్ మీదకు లాగి గట్టిగా హగ్ చేసుకొని లిప్ కిస్ చేస్తూ సళ్ళు పిసకడం స్టార్ట్ చేస తను నా నాలుక ని నోటిలోకి తీసుకొంజ్ జూరుతూ సళ్ళు పిసికించుకొంటాయింది నేను కిస్ చేయటం అపి తన నైటీ తీసి చూసా లోపల ఎం వేసుకో లేదు తనని న్యూడ్ గా చేసి నుదిటి పై కిస్ చేసిబుగల మీద కిస్ చేసి సళ్ళు నోటిలోకి తీసుకొని చీకుతూ ఉంటే అభ ఎంత టైట్ గా ఉంది సళ్ళు అవును లే 3ఇయర్స్ నుండి చేయి పడలేదు గా చాలా టైట్ గా ఉంది సళ్ళు చీకుతుంటే తను శివ హ హ స్ స్ స్ స్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ స్ స్ హ హ స్ హ స్ హ స్ స్ హ స్ హా హహహ హ స్ హహహ స్ స్ స్ స్ ఇంకా హస్ హెస్ హెస్ హ హ హ స్ హ స్ హ అంటూ నాకు కిక్ ఇస్తుంది నేను హాల కిందకు వచ్చి తన లోతేన బొడ్డు లో నా నాలుకతో నాకుతూ హాల హాల తన పూకు కి కిస్ చేసఞ్చ స్వప్న ఒక్కసారిగా శివ హహహహహహ అంటూ హరిచింది నేను స్లౌగ్ పూకు నాకుతూ ఉంటే స్వప్న స్ స్ స్ స్ అబ్బా అబ్బా స్ హ హ స్ హ హ సహా హ స్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అంటూ తన పూ రసాలు విడతాలూ విడతాలుగా కార్చింది నేను స్వప్న రసాలు మొత్తం జూరుకొని తొడలు ఇంకా స్వప్న బాడీ మొత్తం ఒక ఇంచ్ కూడా వదలకుండా మొత్తం నాకాను స్వప్న శివ ప్లేసే నేను తట్టుకోలేను నాను నీలో కలుపుకో అంటూ నను గట్టిగా హగ్ చేసుకొంది నేను లేచి నా డ్రెస్ తీసి నా మడ్డ స్వప్న కి ఇచ్చా తను నా మడ్డ చూడగానే శివ ఎన్టీరా ఇదీ మడ్డ లేక గాడిద మడ్డనా అంటూ నా మడ్డ కి కిస్ చేసి నా 3సం రాల కోరిక తెరేలా దెంగు అంటూ స్వప్న పంగ చాపింది.నా 8ఇంచ్స్ మడ్డ స్వప్న పూకు మీద రాస్తుంటే అంటీ స్ హ స్ హ ఉమ్మ్ అంటోంది నేను స్లో గా నా మడ్డ గుండుని తోసాను స్వప్న పూకు చల్లా టైట్ గా ఉంది అవును లే 3ఇయర్స్ గా దెబ్బ పడని పూకు ఎంత టైట్ గా ఉంటే మనకి అంత సుఖం అనుకోని కొంచం గట్టిగా తోసాను స్వప్న అబ్బబ్ హ హ అంటూ మూలిగింది నేను తన సలు పిసుకుతూ కొంచం లోపలికి తోసాను స్వప్న పూకు మంటకు శివ ప్లీస్ నా వల్ల కాదు తీసే అంది నేనూ నా మడ్డ బయటకి తీసి స్వప్న ఎం యింది అణా తఙ శివ 3ఇయర్స్ నుండి నేను నా పూకు లో వేలు కూడా పెట్టలేదు చాలా టైట్ గా ఉంది నా ఫస్ట్ నైట్ రోజు కూడా ఇంత నోపి నాకు కలగలేదు అంది నేను నా మడ్డ మళ్ళీ పూకు మీద పెట్టి రబ్ చేస్తూ స్లో గా తోస్తూ తనకి లిప్ కిస్ చేస్తూ మడ్డ మొత్తం తీసి ఒకసారి గా ఫాస్ట్ గా నా మడ్డని స్వప్న పూకు లోకి తోసాను తను హారవటానికి వీలు లేకుండా లిప్ కిస్ చేస్తూ ఫాస్ట్ గా దెంగా సాగాను స్వప్న నా వీపు మీద రాకుతోంది 5ని తరువాత తనకి నోపి తాగి ములగటం స్టార్ట్ చేసింది నేను దెంగటం అప్పి కిస్ చేస స్వప్న ఎందుకు స్టాప్ చేసావు అంది నేను ఎం స్టాప్ చేసాను అణా తఞ్చ సిగ్గుపడుతూ దెంగటం అంది నోపి అన్నావు గా అణా తను నను గట్టిగా హగ్ చేసుకొని ప్లీస్ దెంగు శివ అంది నేను నా మడ్డ ని స్వప్న పూకు లోకి తోసా స్స్స్స్స్స్ హ హ శివ హాది హాల హ భా హ బి హ హ్ బి హెబ్ హబ్ హ్ బి హ స్ హ హ హ హ ఆహా హబ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ సుమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ సుమ్మ్ సుమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్నూమ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ యం ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ హ్ హ హ హ హ ఆహా స్ స్ దెంగు శివ దెంగు గట్టిగా దెంగు హ అబ్బా ఎం దెంగుడురా అబ్బ హ స్ ఆ హ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ హ హ హ హ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ శివ హ హ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ హ హ హ ఆహ్ హ హహహహహ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ హ హ హ హహా హా స్ స్ స్ స్ స్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ హ హ ఆహాబహ్ హ హ్హాహః అంటూ కార్చుకొంది నేను ఇంకో 10ని బాగా గట్టిగా దెంగి సళ్ళు చికి నా మడ్డ స్వప్న పూ లోకి తోసి నా మడ్డ రసాలు కార్చుకొని హాల తనపై వాలిపోయా బాగా నిద్ర పోయా స్వప్న లేపే వరకు తను లేచి బోథ్ రూమ్ లోకి వేలి కడుకొని వచ్చింది తరువాత నేను వేలి కడుకివాచి టైం చూసా 3am రూమ్ లో స్మోక్ చేతు ఉన్న స్వప్న వచ్చి నను హగ్ చేసుకొని థాంక్స్ శివ నాకు చాలా కలం తరువాత మంచి సుఖం ఇచ్చావు అంటూ కిస్ చెసింది నేను కిస్ చేస్తూ నువు నాకు థాంక్స్ చెప్పటం కాదు ఇంత అందమైన నిను నాకు ఇచ్చిన నీకు నేను చెప్పాలి థాంక్స్ అంటూ మళ్ళీ దెంగతనికి రెడి ఐ బెడ్ మీద స్వప్న ని డాగీ లో దెంగుతుంటే తను శివ దెంగు దెంగు హ హ హ హ హ హ హ హ హ స్ స్ హావీస్ హెస్ హెస్ హెస్ స్ హ హ స్ హ హ స్ హ స్ హ స్ హ స్ హ స్ హ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ స్ ఉమ్మ్ అబ్బ శివ ఎం దేన్గాడు రా అబ్బ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ స్ స్ హ హ స్ హ స్ హ స్ హ స్ హ స్ హ స్ హ శివ దెంగి హ హ హ ఆహా హ స్ స్ స్ స్ స్ స్ హ హ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మబుమ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ హ హ ఆహా ఆహా సబ్స్ స్ స్ సివ్స్ స్ సివ్స్ స్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మబుమ్మనుమ్ ఉమ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ హ హ హహహహహహహహ శివ అంటూ ములుగుతుంటే రూమ్ మొత్తం మార్మోగిపోయింది నాకు హాల తఞ్చ ములుగుతుంటే ఇంకా ఫుల్ మూడ్ లో గట్టిగా దెంగి దెంగి హాల హ నైట్ మొత్తం 5టైమ్స్ దెంగా స్వప్న ఫుల్ హ్యాపీ గా పడుకొంది మార్నింగ్ లేచే లోపి టైం 12pm swapna వేలి ఫ్రెష్ ఐవచ్చింది తరువాత నేను వేలి ఫ్రెష్ ఐ హోటల్ కి కాల్ చేసి టిఫిన్ ఆర్డర్ చేస స్వప్న నేను టిఫిన్ చేసి మైసూర్ ప్యాలస్ కి వేలి మళ్ళీ నైట్ రూమ్ కి వచ్చి హ నైట్ కూడా స్వప్న ని చాలా రఫ్ గా బాగా దెంగి దెంగి దెంగి తనకి మంచి సుఖం ఇచ్చా తరువాత రోజూ నేను తను బెంగళూరు వచ్చాము బట్ ఎవరికి మేము మైసూర్ వెళ్లిన ఉషయం తెలీదు వీలు దిరికినపుడు స్వప్న వల్ల హోమ్ లో మేము సెక్స్ ఎంజాయ్ చేసేవాలం ఒకసారి స్వప్న నను వల్ల అమ్మ వల్ల హోమ్ కి తీసుకొని వెలింది నేను ఎందుకు నువు వేలి రా అంటే తను ని గురంచి మా అమ్మకి తెలుసు నీకు ఎం ప్రాబ్లెం లేదు నువు మా హోమ్ లో హ్యాపీ గా ఉండవచ్చు రా అని పిలవడం తో తనతి పాటు వెలను చాలా మంచి ప్లేస్ వల్ల అమ్మ నను చల్లా బాగా చేసుకొంది మంగళూరు లో అంటీ స్ అభ ఎం అందం రా బాబు చాలా అంటే చాలా బాగుంటారు వల్ల ఫామ్ హౌస్ కి తీసుకొని వెలింది ఫామ్ హౌస్ చూడగానే స్వప్న నిను ఎక్కడ 1 నైట్ దెంగాలి అని ఉంది అని చేప అందుకు వల్ల అమ్మగారు మాకు హెల్ప్ చేసి 1 నైట్ స్వప్న ని వల్ల ఫామ్ హౌస్ లో బాగా దెంగాను నా నకుడు అంటే స్వప్న కి బాగా ఇష్టం నా దెంగుడు కి స్వప్న బాగా నను రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొట్టి నాతో దేన్గఎంచుకొనేది.ఇది ఫ్రెండ్స్ మంగళూరు అంటీ తో నా దెంగుడు మీకు ఎవరైనా మంగళూరు అంటిస్ గర్ల్స్ దొరికితే ప్లీస్ వదులోకోవాదు.అంటీ స్ గర్ల్స్ ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చితే మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవండి నాతో మీకు చాటింగ్ కావాలి అణా సుఖం కావాలన్నా నా మెయిల్ id కి మెయిల్ చేయండి[email protected] [email protected]మీరు ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి 2nd పార్ట్ రాయటం జరుగుతుంది స్వప్న నాకు మర్చిపోలేని సుఖం ఇచ్చిన నాకు ఎందుకు ధోరం యింది తర్వాత మేము ఎల్లా కలిసము అని నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 లో రాయగలను.మీ శివ