మన్మధ మూర్తి – 32 | www telugusexstories com

తన మాటలు విన్న నేను “దానిదేముంది వదినా..పిల్లలు వచ్చే సరికి ఇంకా బోలెడు టైం వుంది. ఈ లోపల మిరు తనని ఇంకో సారి ట్రై చెయ్య మనండి.. నన్ను చూసే కదా తను అంత తొందర గా ఔట్ అయ్యి పోయాడు.. నేను ఇక వెళ్తానులేండి అంటూ లేచి కూర్చున్నారు.“అయ్యో… వెళ్ళోద్దు ఆంటీ” అంటూ చటుక్కున నా చెయ్యి పట్టుకుని ఆపాడు మధు.కస్తూరి వదినకు మాత్రం నేను వెళ్తేనే బాగుండును అని ఉన్నట్లుంది.. ఆవిడ ఏమీ మాట్లాడలేదు.“లేదులే మధు, వెళ్ళనీ.. కావాలంటే తన కు అయ్యాక.. నేను వస్తాను.. అప్పుడు చూద్దాం” అంటు లేచి నిల్చుని కింద పడి వున్న చీర తీసి నా వంటికి చుట్టు కో సాగాను.“ఆంటీ ప్లీజ్ వెళ్ళోద్దు.. ఒక సారి.. మీతో” అంటూ నా చేతి మీద ఉన్న తన చేతిని నా రవిక వెపు జరిపాడు మధు.“చెప్పేది నీకు కాదూ? ముందు ఆవిడ సంగతి చూడు.. నేను కావాలంటే మళ్ళీ వస్తాను” అంటు తన చెయ్యి విడిపించుకుని సగం చుట్టు కున్న చీరను అలా చేతితో పట్టుకుని ఆ రూ ములోనించి బయట పడి తలుపు మూసి గడియ పెట్టాను. ఒక వేళ నా వెనుకే తను పరుగెట్టు కుంటూ వస్తే శాస్త్రిని ఎక్కడ చూస్తాడో అని నా భయం.. అందుకే వాళ్ళ రూం బయట నించి గడియ పెట్టి వెళ్ళి హాల్ లో వున్న సోఫాలో కూలబడ్డాను.అంత వరకూ కుర్చీ మీద ఎక్కి వెంటిలేటర్ గుండా ఆ రూములోకి చూస్తున్న శ్రీవారు నేను రావడం చూస్తూనే కుర్చీ దిగి నా వైపు నడిచారు. అలా నడుస్తున్నప్పుడు తన వంటి మీద నూలు పోగు లేక పోవడం గమనించాను.నేరుగా నా దగ్గరకు వచ్చిన తను నా వైపు చూస్తూ “ఏమైంది రా? ఎందుకు అలా సడెన్ గా వచ్చేసావు?” అన్నారు. తను ఎంతో మంచి మూడ్ లో వుంటే నో, లేదా తనకు నా మీద ఎంతో ప్రేమ పుడితే నో కానీ తను నన్ను అలా “రా” అంటూ సంభోదించరు.తన ప్రశ్నకు సమాధానంగా “ఏమో తెలియదండీ.. మీరు కాకుండా ఇంకో మగ వాడు నన్ను తాకడం ఇదే మొదటి సారి కదా.. వళ్ళంతా భయంతో వణికి పోయింది అంటూ అప్పటి కప్పుడు నా నోటి కి వచ్చిన అబద్దం చెప్పాను.“అంటే ఇంకా.. మళ్ళీ పాత లలితలానే ఆలోచిస్తున్నావా? అంటూ ఏదో అనబోయిన తన మాటలకు అడొస్తూ..“పాత లలితా లేదూ, కొత్త లలితా లేదు… మీ అక్క గారు చేసిన పనికి వళ్ళంతా అదోలా అయిపోయింది… వాడు చూస్తే.. చటుక్కున.. అలా ఔట్ అయి పోయాడా? నా రాజా గారు ఇక్కడే ఉన్నారని తెలుసు కదా, అందుకే వాడిని మీ అక్కకి వదిలేసి నేను ఇలా పరుగెట్టు కొచ్చాను..” అంటు నవ్వాను.నా మాటలు విన్న తను నవ్వుతూ “అమ్మో రాణి గారు చాలా తెలివి మీరి పోతున్నారే… అంటూ నా లంగా బొందు పట్టుకుని ఒక్క లాగు లాగారు. మరో రెండు నిమిషాల్లో ఇద్ద రం పూర్తి నగ్నం గా అలా హాలులోని సోఫా మీదనే అసలు పని ప్రారంభించాము.లోపల గదిలో మధు తో అక్క, ఇక్కడ సోఫాలో నాతో తమ్ముడు.. ఒకే సారి తమ కుతి తీరోచ్కవడం.. ఇద్దరూ ఇద్దరే… అనుకున్నాను.లోపల గదిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ వచ్చేస్తారో అని భయపడ్డారో లేదా.. అంత వరకూ రూములో జరిగిన విషయాలు చూసి వేడెక్కి పోయి వున్నారో తెలియదు కానీ.. శ్రీవారు కూడా ఆ రోజు ఎక్కువ సేపు చెయ్య కుండానే ఔట్ అయిపోయారు.లేచి బాత్ రూముకి వెళ్ళి కడుక్కునే ఓపిక కూడా లేక, పక్కనే పడి వున్న లంగా తీసుకుని నా తొడల మధ్య రుద్దు కుంటు.. తను కార్చిన జిగురుని తుడుచుకుంటున్ననేను.. “ఇప్పుడు మరి వాడు వచ్చి అడిగితే చెయ్యించు కోవా?” అన్న శ్రీవారి మాటలకు తల ఎత్తి చూసాను.అప్పటికే బట్టలు వేసుకొని బెల్ట్ పెట్టు కుంటున్నారు తను.“లేదు లేండి.. ఇంకో సారి ఎప్పుడన్నా చూద్దామని చెబుతాను… అయినా ఎందుకో… భయంగా వుంది.. అదీ మీరు పక్కన లేకుండా.. వేరే వాడితో.. నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదు..” అంటూ నంగ నాచిలా అన్నాను.“అంటే.. నేను పక్కన వుంటే వెయ్యించుకునే దాని వా?” అన్నారు.ఎలాగోలా ఆ టాపిక్ నించి తప్పించుకుందామని “ఆహా! మీరు పక్కన వుంటే నాకు ఇంక ది గులే ముంది.. శుబ్రంగా మీరు ఎలా చెబితే అలా చెయ్యించుకునే దానిని” అని నవ్వాను.“సరే.. నేను బయలుదేరుతాను అయితే.. వెళ్ళి ఆ గడియ తీసి వాళ్ళకి అను మానం రాకుండా చూడు” అంటూ తను బయలు దేరి వెళ్ళారు.తను అటు వెళ్ళగానే మెల్లి గా వెళ్ళి చప్పుడు కాకుండా కస్తూరి వదిన వాళ్ళు ఉన్న రూం లోపలకి తొంగి చూసాను. లోపల గదిలో మంచం మీద వెల్లి క్లా పడుకుని వున్నాడు మధు. తన తొడల మీద కూర్చుని విపరితమైన వేగంతో వూగుతున్నారు కస్తూరి వదిన… మధు రెండు చేతుల్తో ఆవిడ రెండు రొమ్ముల ని పట్టుకుని తన నడుము ఎగరేస్తూ ఆవిడ వూపులకు ఎదురొత్తులిస్తున్నాడు.మంచి మూడ్ లో వున్న వాళ్ళను డిస్టర్బ్ చెయ్యడం ఎందుకులే అని మెల్లి గా నడుచు కుంటూ వెళ్ళి మా పడక గదిలో బెడ్ మీద వాలి పోయాను.కొద్ది సేపటి తరువాత “అమ్మాయ్” అంటూ ఆ రూం లో కి వచ్చారు కస్తూరి వదిన.అంటూ ఆరూఅప్పటి వరకూ పడుకుని వున్న నేను తన పిలుపు వినగానే మంచం మీద లేచి కూర్చుని “ఏమిటి?” అన్నట్లు తన వైపు చూసాను.“వాడి విషయం ఏమిటి? కుర్ర వెధవ.. ఇప్పటికే మూడు సార్లు అయ్యింది. ఇక ఈ రోజుకు కుదిరేది కాదను కో? తనను మళ్ళీ ఎప్పుడు రమ్మంటావో అడగ మని ఒకటే పోరు పెడుతున్నాడు. సోమ వారం శాస్త్రి గాడు అటు ఆఫీసుకు వెళ్ళగానే రమ్మనేదా?” అన్నారు.నాకు తన ప్రశ్నకు ఏమి సమాధానం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. “సోమ వారం సంగతి సోమ వారం చూస్తాను లేండి. తన ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి పొమ్మనండి, వీలు చూసుకుని నేనే ఫోన్“అలాగే , నీ ఇష్టం” అంటూ వెళ్ళిన ఆవిడ మరో రెండు నిమిషాల్లో గోడకు కొట్టిన బంతిలా నెనక్కు తిరిగి వచ్చారు.” మళ్ళీ ఏమిటి ?” అన్నట్లు చూసాను.“వెధవ.. ఒక్క సారి ఆ రెండు చూస్తానంటున్నాడు” అంటు నా ఎద వైపు చూసారు.నాకు ఎక్కడలేని కోపం ముంచుకొచ్చింది. వెంటనె “ఇప్పుడు కాదు.. అన్నానా? అయినా పెద్ద వారు మీరు కూడా ఏమిటి.. ఇలా వాడిని ప్రోత్సహించడం?” అంటూ గట్టి గా అన్నాను.నా అరుపులకు తను “అయ్యో, కోపం ఎందుకే అమ్మాయ్.. వాడికి నేను ఏదోలా నచ్చ చెప్పి పంపుతానులే” అంటు వడి వడిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు.ఆ తరువాత తను తిరిగి వెళ్ళే వరకూ మధు ప్రసక్తే తీసుకు రాలేదు.
4710351cookie-checkమన్మధ మూర్తి – 32no