మరొక మొగుడు – పార్ట్ 21

కదా.అయినా రాజు తో నేను ఇప్పుడు ఒక బాబు నో పాపనో కంటే తప్పేంటి అనుకున్న మనసులో. మా తరం అంటా కూర్చుని తిన్న తరగని ఆస్తి ఇచ్చాడు రాజు మాకు ఇప్పుడు.ఒక్క బిడ్డ ని పెంచలేన నేను రాజు కోసం అనుకున్న. నా పళ్లెం లో అన్నం కొంచం కొంచం బాబు కి తినిపిస్తున్నాడు రాజు. బాబు నా వొళ్ళో కూర్చున్నాడు.రాజు నా ఎదురుగ కూర్చున్నాడు. నన్ను తినమని మధ్య లో నాకు ముద్దా పెట్టబోతే నేను వద్దని తినలేదు.ఆక్కడ వాసు తిన్నాడో లేడో అని నాకు కొంచెం దిగులు గ వుంది మనసులో.అందుకే నాకు ముద్ద దిగలేదు. ఇంతలో ఇంకోసారి రాజు నాకు ముద్దా పెట్టబోయాడు. చాలా కోపం గ చూసా వాడి మొహం వైపు.ఆంటే.ఇంకా నాకు ముద్దా పెట్టటానికి ట్రై చేయలేదు. కోపం గ ఉన్నప్పుడు న ఫేస్ చుస్తే ఎవరికైనా భయం వేస్తోంది.రాజు కి ఇంకా ఎక్కువ. ఇంతకు ముందు కలిసి జాబ్ చేసేప్పుడు నుంచి తెలుసు రాజు కి నా కోపం ఎంత ఎక్కువ గ ఉంటుందో. అన్నం తినిపించటం అయిపోతుండగా వాసు నాకు కాల్ చేసి లిఫ్ట్ చేయగానే కోపం గ ఏంటి అన్నాడు.వాయిస్ లో తెలుస్తుంది నాకు వాసు కోపం గ ఉన్నాడని.తిన్నావా అని అడిగా. తింటున్న లే.బయట తెచ్చుకున్న. నువ్ ఇంటికి రావా ఈరోజు. ? ఎందుకిలా చేస్తున్నావ్.నువ్ నా పెళ్ళాం వి ,,,,నా దగ్గేరే ఉండాలి అన్నాడు.ఎం మాట్లాడకుండా కాల్ కట్ చేశా. ఇప్పుడు వెళ్తా అంటే రాజు ఫీల్ అవుతాడు మల్లి.అందుకే నాకు తప్పలేదు.వాసు మల్లి కాల్ చేయలేదు..వాళ్లకి తినిపించ గానే నేను వెళ్లి చేతులు కడుక్కుని బాబు ని తీసుకుని హాల్ లో శేఖర్ పక్కన కూర్చోపెట్ట.శేఖర్ కి ఈరోజు నైట్ బాబు ని ని పక్కన పనుకోపెట్టుకో ఇక్కడే అని చెప్పా.శేఖర్ నన్ను ఎదో అడగాలని ట్రై చేస్తున్నాడు.కానీ అడగలేక పోతున్నాడు. నేను ఎం పట్టించుకోకుండా రాజు దగెరే కి వెళ్లి ఇంట్లో కొండోమ్స్ లెవా అని అడిగా.లేవు తెప్పిస్తా కావాలంటే అన్నాడు.నేను వెంటనే ఈ టైం లో వద్దు లే. అయినా నాకు ఇప్పుడు ఓపిక లేదు. మార్నింగ్ మల్లి చేసుకుంటే కారెప్పుడు బయటకి తీస్తావా అని అడిగా. రాజు నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టి నోట్లో కార్పించేసుకుంటే అలానే చేస్తా.నాడి చాలా వేల్యూ. కింద వేస్ట్ గ పూనివ్వను అన్నాడు.వెంటనే వాడి తలపై కొట్టి మరి రోజు నైట్ నువ్ గ్లాసులు గ్లాసులు కార్చి బెడ్ తాడుపుకుంటున్నావ్ గ అని అని బయటకు వెళ్లి డోర్ చెక్ చేసుకుని ఇక పనుకుందాం అని బెడ్ రూమ్ కి వాస్తు శేఖర్ వైపు చూసా.నఅను ఏదో అడగాలని ట్రై చేస్తున్నాడు.వెంటనే దగెరే కి వెళ్లి ఎం కావాలి ర అన్నా వాడి రెండు బుగ్గలని నా రెండు చేతులతో తీసుకుని.వాడు వెంటనే నా పెదాలపై ఒక చిన్న ముద్దు పెట్టాడు.నేను ఆశ్చర్యపోయా సడన్ గ. నాకు మనసులో వాడు నా కొడుకు లాంటి వాడు అణా ఫీలింగ్ వుంది.మిగతా కార్చుకోవటం,,,లాంటివి ఈ వయసు లో కామన్ అని నేను ఊరుకుంటున్న.ముద్దు పెట్టగానే కోపం వచ్చింది. కాంట్రాల్ చేసుకున్న. ఎందుకంటే ఈ వయసు లో చాలా సెన్సిటివ్ గ వుంటారు. నేను వెనక్కి తిరిగి వెళ్తుంటే శేఖర్ నాతో అక్క ఎం అనుకూకపోతే డోర్ తీసి ఉంచుతావా అన్నాడు.నాకు కోపం వచ్చింది.వెనక్కి వెళ్లి వాడి భుజం పై రెండు చేతులు వేసి సోఫా లో పక్కనే కూర్చుని ని వయసు కి నువ్ చేత్తో ఊపుకోవటం కరెక్ట్ ర.ఇలాంటివి | తప్పు.ఫ్యూచర్ లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతావు ….
The post మరొక మొగుడు – పార్ట్ 21 appeared first on Telugu Sex Stories.