మలుపు 1

“ఆఫీసర్ , ఈ రోడ్డు ఎందుకు మూసేశారు”
“మిసెస్. రాజేంద్రా మీరా , ఎన్ని రోజులయ్యిందో మిమ్మల్ని చూసి, ముందు ఓ చిన్న ఆక్సిడెంట్ జరిగింది , వెనక్కు తిరిగి ఇంకో రోడ్ తీసుకోండి , ఇంతకూ మీ వారు ఎలా ఉన్నారు”
“am ఫైన్ ఆఫీసర్ , థేంక్స్ , మా వారు బాగున్నారు , థేంక్స్ ” అంటూ కారును వెనక్కు తిప్పి తను చెప్పిన రోడ్డు ఎక్కాను.
మా అబ్బాయిని స్కూల్ లో దింపడానికి వెళుతుంటే ఆ ఆక్సిడెంట్ స్పాట్ లో ఉన్న ఆఫీసర్ నన్ను గుర్తించాడు, మా ఇద్దరి మద్య ఆ సంభాషణ ఇంగ్లీష్ లో జరిగింది.
7 సంవత్సరాల క్రితం ఆ రోజు తను హెల్ప్ చేయడం వళ్ళే నేను ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నాను , తను ఆ రోజు హెల్ప్ చేయకుంటే నా పరిస్థితి ఎం అయ్యో దో తలచుకుంటే వళ్ళు జలదరించింది.
అబ్బాయిని స్కూల్ లో దింపి వస్తుంటే కారు కంటే వేగంగా నా ఆలోచనలు గతం లో ఆ పరిస్థితికి దారి తీసిన సంఘటనలను నెమరు వెయసాగాయి.
*************
“ఎ పద్దు, ఇదిగో నీ పక్క సీటులో వచ్చే వారు ఎవరన్నా గానీ వాళ్ళ చెంప మీద ఒక్కటి పీకు సినిమా అయిపోయే లోపల , అప్పుడు నీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంది అని ఒప్పుకుంటాము,కావాలంటే అందరికి నేను ట్రీట్ ఇస్తా ” అంది పక్కనే ఉన్న ఉమా
10 తరగతి పరీక్షలు బాగా రాసిన ఆనందం లో మేము 5 మంది ఫ్రెండ్స్ సినిమాకు వచ్చాము , దారిలో మాలో ఎవరు ధైర్యస్తులు అని ఒకరిలో ఒకరం తర్జన బర్జన చేస్తూ సినిమాకు వచ్చాము. ఉమా మాటలకు మిగతా నలుగురు వత్తాసు పలుకుతుండగా సరే అని ఒప్పుకున్నాను.
వాళ్ళు అందరూ ఒక్క టై పం దేనికి ఒప్పించారు కానీ , పక్కన ఎవరు వస్తా రో ఏమో అనుకొంటూ వచ్చే వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూడసాగాను. నా సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నట్లు సినిమా మొదలు పెట్టిన 15 నిమిషాలకు ఎవరో వచ్చి నా పక్క సీట్లో కుచోన్నారు.
చీకటి గా ఉండం , సినిమాలో మునిగి పోవడం వలన వచ్చింది ఎవరో సరిగా తెలియడం లేదు , కానీ ఎవరో జెంట్స్ అని తెలుస్తుంది. బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు చుడచ్చులే అనుకొంటూ సినిమా లో లీనమై పోయాము.
బ్రేక్ లో హాల్లో లైట్స్ వేయక ముందే తను బయటకు వెళ్ళాడు, మేము బయటకు వెళ్లి వస్తుంటే చూసాను తనని. 26, 28 వయస్సు ఉండ వచ్చు చాలా అందంగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఇతన్ని నేను కొట్టాలా అనుకొంటూ తన పక్కన వెళ్లి కుచోన్నా.
మా ఇద్దరికీ మధ్య ఉన్న రెస్ట్ మీద చేయి పెట్టుకున్నా , కొద్ది సేపటికి తన చెయ్యి నాకు తగిలీ తగల నట్లు తగులుతూ ఉంది. సినిమా చివరికి వస్తుంది అనగా , నా చేతిని కొద్దిగా తన వైపు జరిపాను . నా చెయ్యి తగలగానే తను తన చేతిని తీసేసి తన వల్లో పెట్టుకున్నాడు.
ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎలా కొట్టాలబ్బా అనుకొంటూ , కొట్టక పొతే ఫ్రెండ్స్ ముందు చిన్న తనంగా ఉంటుంది అనుకొంటూ, ఏదైతే అది అయ్యింది లే అనుకోని లేచి తన చెంప మీద ఒక్కటి గట్టిగా పీకి
“నీ చేతులు నీ వల్లో పెట్టుకో లేవా, అమ్మాయిలు కనబడగానే అందరూ హీరోలు అయిపోతారు ” అన్నాను గట్టిగా
“నేనేం చేయలేదండి , నా చేతులు నా ఒల్లోనే ఉన్నాయి ” అన్నాడు నా చెయ్యి పడ్డ చెంపను తడుము కొంటూ.
ఈ లోపుల మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి అర్థం అయ్యింది నేను వాడిని ఒకటి పీకాను అని . వాళ్ళు నాకు వత్తాసు ఇస్తూ తలా ఒక మాటా గట్టిగా మాట్లాడ సాగారు.
“ఏమైంది” అంటూ మా పక్కన ఉన్న ఒకరు ఇద్దరు మాకు సపోర్ట్ రాసాగారు . ఈ లోపల నా పక్కన ఉన్న అతడు ఎందుకు వీళ్లతో గొడవ అనుకొన్నాడో ఏమో సినిమా లోంచి బయటకు వెళ్లి పోయాడు.
ఎ గొడవా లేకుండా తను బయటికి వెళ్ళడం ఓ వైపు సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంటే , తనని అలా కొట్టడం తప్పు అని మనస్సు ఎక్కడో గోల పెట్ట సాగింది , కానీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటుంటే ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్‌ వాళ్ళు పొగడ్తలతో మాయం అయిపోయింది.
“వాడు మన కోసం బయట ఎదురు చూస్తున్నా ఉండవచ్చు , అందరి తో కలిసి పోదాము అప్పుడు మనల్ని కనుక్కోవడం వాడికి కష్టం ” అంటూ ఉమా అందరి మద్యలో నన్ను నడవమని వాళ్ళు నలుగురూ నన్ను కవర్ చేస్తుండగా రోడ్డు మీదకు వచ్చి అక్కడున్న అటో తో బేరాలు ఆడకుండా ఎక్కి ఎవరి ఇళ్లకు వాళ్ళు చేరుకున్నాము.
ఇది జరిగిన వారం రోజులకు ఖాళీగా ఉన్న పక్కింటిలోకి ఎవరో వచ్చారు అని అమ్మ అంటూ ఉంటే ఆ సాయంత్రం ఎవరా అని వాళ్ళ కాంపౌండ్ లోకి తొంగి చూసాను. ఇంకే ముంది వారం రోజులుగా ఎవరి గురించి ఆలోచించ కూడదు అనుకుంటూనే పదే పదే ఆలోచిస్తున్న మొహం కనిపించింది. అదే సినిమా థియేటర్ లో నేను కొట్టిన మొహం.
వారం రోజులు తన గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నా , తను ఎక్క డైనా కనబడితే సారీ చెప్పాలి అని చాలా సార్లు అనుకొన్నా ఇప్పుడు కనబడ్డాడు అది కూడా ఇంటి పక్కనే.
నేను ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా తన ఇంట్లోంచి ఓ అమ్మాయి మా ఇంట్లోకి వచ్చింది. మా అమ్మకు తనను పరిచయం చేసుకుంటూ చెప్పింది. తన పేరు రమ్యా అని తన భర్త పేరు రాజా రెడ్డి అని తను పక్క ఉల్లో హై స్కూల్ లో math’s టీచర్ గా పని చేస్తున్నాడు అని . వాళ్ళకు పెళ్లి అయ్యి 6 నెలలే అయ్యింది అని. ఈ రోజే ఇంట్లో కి వచ్చారు అని
“మీ వారిని కూడా రమ్మను , టి తాగి వెళతారు , ఓ సారి పరిచయం చేసుకున్నట్లు ఉంటుంది ” అంది మా అమ్మా
తను వెళ్లి పిలవగా మా ఇంటికి వచ్చాడు . మా అమ్మ పక్కన ఉన్న నన్ను చూసి తన చెంప తడుము కొన్నాడు. అది చూసి నాకు ఓ వైపు నవ్వు , ఇంకో వైపు భయం తో కూడిన జాలి వచ్చాయి తన మీద , భయం ఎందుకంటే జరిగింది మా ఇంట్లో చెపితే నాకు మా నాన్న బడితే పూజ చేస్తాడు. అనవసరంగా నా చేత్తో దెబ్బలు తిన్నందుకు కు జాలి అనిపించింది.
ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తుండగా గేటు లో తనకు మాత్రమే వినబడేట్లు “సారీ ” అన్నాను. నా వైపు ఓ చూపు విసిరి తన వాటా లోకి వెళ్లి పోయాడు. మా ఇంట్లో నేను, మా అన్నా , అమ్మా నాన్నా ఉంటాము. మా నాన్న గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ లో పని చేస్తాడు , మా అమ్మా ఇంటి పని చూసుకుంటుంది. అన్న నా కంటే 3 సంవత్సరాలు పెద్ద. ఇప్పుడు B.Tech పక్క ఉల్లో హాస్టల్ లో ఉండి చదువుకుంటూ ఉన్నాడు.
మా ఫ్రెండ్స్ అందరి కంటే నేను కొద్దిగా అందంగా కనబడతాను. ముందు ఎత్తులు , వెనుక ఎత్తులు ఓ అట్రాక్షన్ నా శరీరం లో. మేము వెళుతుంటే అందరి కళ్ళు నా మీదే ఉంటాయి.
మరో వారం ఇట్లే గడిచిపోయింది సెలవులు ఎంజాయ్ చేస్తూ. ఆ రోజు పొద్దున్నే మా అమ్మ చెప్పింది.
“పక్కింటి అబ్బాయి 10 తరగతి CBSE వాళ్ళకు ఎదో బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చెప్తున్నారు అంట ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకు , నువ్వు వెళ్ళకూడదు ఆ కోర్స్ కు”
“నువ్వు అడుగు , వెళతాను ”
“నేను ఎప్పుడో అడిగాను , నువ్వు వెళతా అంటే తనతో వెళ్లి తనతో రావచ్చు”
“సరే , రేపటి నుంచి వెళతా లే ” అని చెప్పి ఆ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేసి చెప్పాను . వాళ్ళు అన్నారు , నువ్వు చేరి చెప్పు నీకు బాగుంది అంటే మేము కూడా చేరతాము ఆ క్లాసు లో అన్నారు.
మరుసటి రోజు మా అమ్మ వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ అంకుల్ కు చెప్పి వెళ్ళింది. తను రెడీ అయ్యి బయటికి రాగా ఇద్దరం తన బైక్ మీద ట్యుటోరియల్ కాలేజి కి వెళ్ళాము. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు
“ఆ రోజు జరిగిన దానికి సారీ , అంకుల్ ,ఎదో పొరపాటున జరిగిపోయింది” అంటూ ఆ రోజు మా మధ్య జరిగిన పందెం గురించి చెప్పాను.
“సరే , నేను ఆ రోజే మరిచి పోయాలే ”
“అయితే ఫ్రెండ్స్ ” అంటూ తనతో క్లోజ్ గా ఉండ సాగాను.
రోజు తన బైక్ మీద కాలేజి కి వెళ్లి రావడం తను వేసే జోక్స్ ఎంజాయ్ చెయ్యడం అప్పుడప్పుడూ తనతో icecream తినడం నాకు బాగా నచ్చింది.
ఓ 20 రోజులకు తన భార్య వాళ్ళ ఉరికి వెళ్ళింది , ఆ తరువాత తెలిసింది తనకు 3 నెల అని. ఆ రోజు అమ్మా, నాన్నా బంధువుల పెళ్ళికి వెళ్లారు కొద్దిగా లెట్ గా వస్తాము అని చెప్పారు. పక్కింటిలో అంకుల్ ఉంటా డుగా నీకు భయం అయితే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళు అని చెప్పి వెళ్ళింది అమ్మ.
ఒక్క దానికే బోర్ కొడుతుంటే సాయంత్రం 6 గంటలకు స్నానం చేసి అంకుల్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను. హాల్లో దివాన్ మీద కూచొని T.V చూస్తున్నాడు.
“హాయ్ , దా ఏంటి ఒక్క దానికే బోర్ కొడుతుందా ” అంటూ తన పక్కన ప్లేస్ చుపించాడు.
ఎదో ఇంగ్లీష్ సినిమా వస్తుంది.
“అంకుల్ , తెలుగు సినిమాలు ఎం రాలేదా ”
“ఎప్పుడు తెలుగు సినిమాలే ఎం చూస్తావు , ఇంగ్లీష్ సినిమా చూడు ” అంటూ నన్ను కూడా తను చూసే సినిమాలో involve చేసాడు.
మా గ్రూప్ లో మేము అందరూ సెక్స్ గురించి ఫ్రీ గానే మాట్లాడు కొంటాము , బూతు జోకులు కూడా వేసుకుంటాము , కానీ ఎవ్వరికీ ఆ అనుభవం లేదు. సినిమా చూస్తుంటే అందులో మాటలు తక్కువ ఆక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు ఉంది.
“ఈ చానల్ ఏంటి , మా ఇంట్లో రాదే”
“అది CD ప్లేయర్ లోంచి వస్తుంది , చానల్ లో మూవీ కాదులే , ఇంతకూ ముందు ఎప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు చూడలేదా ”
“ఒకటో రెండో ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూసాను , అవీ జాకి చాన్ వీ మా అన్నతో కలిసి చూసాను. ఇలాంటివి చూడలేదు ”
“నువ్వు జాకి చాన్ సినిమాలు చూసే వయసు దాటి పోయావు లే ”
సినిమాలో హీరో , హీరోయిన్ ఇద్దరు ఎగబడి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. అది చూస్తూ
“నీకు ఎప్పుడైనా ఆ అనుభవం ఉందా ”
“అమ్మే , ఇంట్లో తెలిస్తే ఇంకే మైనా ఉందా , అంతే సంగతులు ”
“ఇంట్లో తెలియక పొతే ఒకే అన్న మాట ” అంటూ తన పక్క నున్న నన్ను తన మీదకు లాక్కుంటు నా పెదాల మీద గట్టిగా ఓ ముద్దు పెట్టాడు. అంత వరకు సినిమా చూస్తూ వేడెక్కి నేను తను పెట్టె ముద్దుకు ఏమాత్రం అడ్డం చెప్పలేక పోయాను.
తన పెదాలు నా పెదాలను తాకుతుంటే నా శరీరమంతా రోమాంచితం అయ్యింది. నేను అడ్డు చెప్పక పోవడం చూసి నన్ను తన మీదకు లాక్కుంటు నా పెదాలను తన పెదాలతో బంధించి తన నాలుకను నా నోట్లోకి తోసి నా నాలుకతో ఆడుకో సాగాడు.
తమకంతో కళ్ళు మూసుకొని ఆ మొదటి ముద్దు లోని అనుభవాన్ని ఎంజాయ్ చేయసాగాను. నేను కళ్ళు తెరిచే సరికి నా వంటి మీదున్న నైటీ మంచం పక్కన ఉంది , నేను బ్రా , ప్యాంటి తో తన కౌగిట్లో ఉన్నాను.
ఓ వైపు సిగ్గు , ఓ వైపు కోరిక రెండు ఒక దాని కొకటి మనసులో పోట్లాడు కొంటుంటే , చివరికి కోరిక జయించగా
“తలపు తీసే ఉంది” అన్నాను ఏ మనాలో తెలియక.
“గేటు లాక్ చేసి వస్తా , తలుపు అలాగే ఉండని ” అంటూ వెళ్లి గేటు లాక్ చేసి వచ్చాడు , మా రెండు ఇండ్లకీ గేటు కి లాక్ ఉంటుంది అది తీస్తే గానీ లోపలి రాలేము.
ఒకవేళ ఎవరన్నా వస్తే తను గేటు తీసే లోపల నేను బాత్రుం లోకి గానీ లేదా బెడ్రుం లోకి గానీ వెళ్ళవచ్చు అనుమానం రాకుండా.
The post మలుపు 1 appeared first on Telugu Sex Stories.