మాలతి టీచర్ – భాగం 12

” ఏయ్….నా ముద్దుల వెధవా!!!ఏమి చేస్తున్నావు రా….? పడుకున్నావా…? నా మనస్సంతా నువ్వేరా….భడవా….?స్లీప్ వెల్ మై డార్లింగ్…..స్వీట్ కిసెస్ టు యూ….స్వీట్ డ్రీమ్స్ ( విత్ మీ)”
మెసేజ్ చూడగానే నా నిద్ర ఎగిరిపోయింది.తను మెసేజ్ పంపిన సమయం చూశాను, ఒంటిగంట.ఇక తను పడుకుని పోయి ఉంటుందని, జవాబు ఇవ్వడానికి సంకోచపడుతూ,
” గుడ్ నైట్ ” అని మాత్రం పెట్టాను.
పది నిమిషాల తర్వాత జవాబు వచ్చింది.
” ఏంటి బంగారం…పడుకోలేదా…?”
నాలో ఉత్సాహం పెరిగింది. పంచెలో గుడారం లేచింది.వెంటనే జవాబు ఇచ్చాను.
” బాగా నిద్రపోయానే….ఇప్పుడే మెలుకువ వచ్చింది”
” మ్ …..”
” నువ్వు ఇంకా పడుకో లేదా….నా ముద్దుల మాలు బుజ్జి”
” నేనూ పడుకున్నాను…నీ మెసేజ్ రాగానే మెలుకువ వచ్చింది.”
” అయ్యో మొద్దు మెసేజ్ సైలంట్ మోడ్ లో పెట్టలేదా….ఆయనకు వినబడి ఉంటే….?”
” వినబడదు….వైబ్రేషన్ లో పెట్టాను..”
” అవునా….మరి, నీకెలా వినబడింది…?”
” అదంతా వినబడుతుందిలే….”
” ఎలా…? చెప్పవా..?”
” రేపు చెపుతాను ”
” ఇప్పుడే చెప్పాలి ప్లీజ్…”
” చెప్పక పోతే నువ్వు వదులుతావా..? మొండి, జగమొండి.రాత్రి ఒంటిగంటకు నీతో మాట్లాడ్శలనిపించింది.నీకు మెసేజ్ పెట్టాను, జవాబు లేదు.”
” నేనూ నీ మెసేజ్ కోసం 12 గంటల దాకా ఎదురు చూసి చూసి పడుకుండి పోయాను”
” మ్మ్…ఐ నో.నేనూ ఆయన పడుకున్నాక మెసేజ్ పెడదామనుకున్నాను.ఆయన ఆలస్యంగా పడుకున్నారు”
” ఎందుకని…ఏమైనా…..?”
” ఛ్ఛీ….పో…”
” చెప్పవే….”
” మ్మ్….”
” చెప్పవే…చేశాడా….?”
” అయ్యో ఖర్మా…ఛీ పోరా…”
” చెప్పవే నా రసగుల్లా….చేశాడా…?”
” ఉమ్ ….”
” ఓ…..”( ఎందుకో నాలో అసూయకలిగింది)
” ఆయన పడుకునేటప్పటికి పన్నెండు దాటింది, నేను పడుకునే ముందు నీకు మెసేజ్ పెట్టాను. ఒకవేళ నువ్వు మెలుకువగా ఉంటే మెసేజ్ పెడతావని, వైబ్రేషన్ లో పెట్టి పడుకుండిపోయాను”
” నిద్రలో వైబ్రేషన్ సౌండ్ వినబడదే….మరి నీకెలా….?”
” మూస్తావా…? రాను రాను సి బి ఐ లా ప్రశ్నలు ఎక్కువ అయ్యాయి”
” చంపక చెప్పవే ప్లీజ్”
” వైబ్రేట్ అయితే తెలిసేలా పెట్టుకుని పడుకున్నాను….చాలా…?”
” ఓహో చేతిలోనే పెట్టుకుని పడుకున్నావా….?”
” నీ తెలివికి సంతోషించాములే….”
” మరీ…..?”
” పో గాడిదా….ఎక్కడో పెట్టుకున్నానులే….ఇప్పుడది అంత అవసరమా….?”
” ఏయ్…ప్లీజ్ చెప్పవా….?”
” అయ్యో ఏమి చెప్పమంటావు….?”
” అదే …ఎక్కడ పెట్టుకున్నావు…?”
” బ్రాలో పెట్టుకున్నాను…చాలా…రాస్కెల్..”
( నాది ఇంకాస్త ఉబ్బింది)” వావ్…లెఫ్టా…? రైటా….?”
” ఛ్ఛీ …సిగ్గులేని పరిశోధనలు…”
” అయితే చెప్పు మరి….?”
” రైట్..”
” ప్చ్ ప్చ్ ప్చ్ ”
” ఏమయింది కుర్రాడికి….?”
” ఇదేమి నీకు కాదులే…మా మెసేజ్ చేరవేసిన నీ అందమైన ముద్దుల కుడి చన్నుకు ”
” హేయ్ య్ య్ య్…..చాలు…నువ్వు ఆరంభించ వద్దు…”
” ఆయన బాగా చేశాడా….?”
” ఏయ్…పోరా…ఇవన్నీ అడుగుకుంటూ….నోరుముయ్యి ”
” చెప్పవే నా పంచదార చిలుకా…?”
” చెప్పడానికేముంది, ఇందులో…? ”
” బాగా చేశాడా….?”
” ఉమ్ ….”
(నేను పెద్దగా నిట్టూర్స్తూ)”మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ … ఈ రోజు నాది వెల్లాల్సింది…..ఆయనది వెల్లింది.అంతా ప్రాప్తం..”
” ఛ్ఛీ….గమ్మునుండు శివా…”
” మ్మ్….ఫోన్ వెలుతురు ఆయనకు తెలుస్తుందేమో జాగ్రత్తే…..”
” తెలియదులే…నేను దుప్పటిలోంచి చాట్ చేస్తున్నాను…ఆయన మంచి మత్తులో ఉన్నారు”
” ఓ…అలసిపోయినట్టున్నాడు…”
” మ్మ్ మ్మ్….”
” ఎలా చేశాడు….?”
” వ్వాట్….?”
” అంటే……ఏ పొజిషన్….?”
” అయ్యో ఇక ఆపుతావా….? చంఢాలపు మాటలు ”
” ప్లీజ్ టెల్ మీ డార్లింగ్..”
” పోరా పొరికీ….అదంతా నీకెందుకు….లీవ్ ఇట్..”
” మ్మ్….”
” ఏయ్ శివా….”
” చెప్పు…..”
” నన్ను ఎందుకు ఇలా తయారు చేశావు….?నిన్ను చూడకుండా, మాట్లాడకుండా ఉండలేక పోతున్నాను రా…దున్నపోతా….”
” మ్మ్….”
” సిగ్గు విడిచి చెబుతున్నాను శివా,ఆయన చేస్తున్నంత సేపు నువ్వే నా మనస్సంతా. నీతో మానసిక వ్యభిచారం చేశాను.ఛీ…ఎలాంటి ఆడదాన్ని నేను….? నాదీ ఒక ఆడ జన్మేనా….?”
” ఓకే కూల్ డియర్, ఐ అండర్ స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్స్…..బీ కూల్ ”
” మ్మ్……”
” నాకు కూడా మనస్సంతా నువ్వే, పడుకోడానికి ముందు కూడా నీ తలపులతోనే నాది చెత్తో పట్టుకుని పిసుక్కుంటూ, పడుకుండిపోయాను ”
” ఛ్ఛీ…ఆ పనులకే సార్ కు నేను గుర్తుకు వస్తానే మో….?”
” ఏమి చేయంటావు చెప్పు….నా మనసు నీ చుట్టు పిచ్చికుక్కలా తిరుగుతోంది”
” పిచ్చికుక్క కాదు…. ఈ మధ్య సార్ రుచిమరిగిన పిల్లి……..అలాగే ఉంటుంది..”
” రుచిమరిగిన పిల్లి మాత్రమే కాదు,ఆకలితో ఉన్న పులి కూడా…..”
” ఏయ్….పోరా…..”
” వెళ్ళిపోనా…..?”
The post మాలతి టీచర్ – భాగం 12 appeared first on Telugu Sex Stories.