మా అమ్మ పూకు నాకుతున్నాడు | sex stories in telugu

మా మీ పేరు సుజనా డా డి కి ఒన్ గా రెండు కార్స్ ఉన్నాయి ఒక్కటి డా డి ఏ నడుపుతాడు ఎక్కువగా లాంగ్ టూర్ తిరుగుతారు మా బాబాయ్ ఒక్కస్కూల్ టీచర్ గా జాబ్ చేస్తాడు బాబాయి కి ఇక్క మ్యారేజ్ కాలేదు నా పేరు కీర్తి నేను 7 థ్ క్లాస్ మా మీ కూడా డా డి పర్మిషషన్ తో జాబ్ చేస్తుంది బాబాయ్ తాను జాబ్ చేసే స్కూల్ లో నే జాబ్ ఇప్పిచ్చాడు నేను 6 థ్ లో ఉన్నప్పుడు నుంచి మా మీ జాబ్ చేస్తుంది మా మామి చాలాబాగుంటుంది స్మార్ట్ గా ఉంటుంది మా మీ కి స్కూల్ లో మేడంస్ తో చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు నన్ను అదే స్కూల్ జాయిన్ చేసింది నేను మా మీ డైలీ స్కూల్ బస్ లో వెళుతం బాబాయ్ బైక్ పై నా వస్తాడు మా ఇంటి నుంచి ఒక్క హాఫ్ కిలో మీటెర్ ఉంటుంది ఒక్క సారి మా తాతయ్య నానమ్మ 1 వీక్ మా అత్తమ్మ ఇంటికి వెళ్లారు అంటే మా డా డి కి అక్కబాబాయ్ కి వదిన ఇంట్లో నే తిను బయట హోటల్ లో తినొద్దు అని చెప్పు వెళ్లారుమా మీ ఈవెనింగ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చి వంట చేసి బాబాయ్ కి ఫోన్ చేసేదినెక్స్ట్ డే మా మీ ఈవెనింగ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చి తొడరగా వంట చేసి ఎక్సమ్స్ పేపర్స్స్ దిగుతోంది బాబాయ్ కి నైట్ వచ్చాడు డిన్నర్ చేసి కుర్చీలో కూర్చున్నాడుమా మీ రూమ్ లో కి వెళ్లి పేపర్ కౌంట్ చేస్తుందిబాబాయ్ మా మీ ని పిలిచి వదిన నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఆనాడుమా మీ వద్దు మర్ధి నువ్వు వెళ్లి పడుకో అందిబాబాయ్ లేదు వదిన చాలా ఉన్నాయి నేను హెల్ప్ చేస్తా అని రూమ్ లో కి వెళ్ళాడునేను టీవీ చూస్తూ ఉన్న ఒక్క హాఫ్ నవేర్ తరువాత నేను మా మీ రూమ్ కి వెళ్లి చూసా ఇద్దరు పేపర్ దీ డటం లో బిసి గా ఉన్నారు నేను మా మీ బాబాయ్ గుడ్ నైట్ అన్ని చెప్పి నా రూమ్ కి వెళ్లి పడుకున్నమధ్యలో బాత్ రూ కి లేచాను డోర్ ఓపెన్ చేసి బాత్ రూమ్ కి వేళ్ళను మా మీ రూమ్ డోర్ పెట్టేసి ఉంది మా మీ పడుకుంది అనుకున్న ఫ్రీజ్ ఓపెన్ చేసి వాటర్ తాగుతున్న నేను నా రూమ్ కి వెళ్తున్న మా మీ రూ నుంచి చిన్నగా మా మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది నేను డోర్ దేగారికి వెళ్లి తోసా లాక్ ఉంది విండో వైపు వెళ్లి విండో సందులో నుంచి చూసా కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లు అయింది నాకు బాబాయ్ మా మీ పూకు ని నాలుక తో నాకుతున్నాడు బాబాయ్ మా మీ న్యూడ్ గా ఉన్నారు బాబాయ్ ని మా మీ మర్ధి గారు నా పూకు ని నాలుక తో నే దెంగుతారు మొడ్డకు పని చెపుతారా లేదా అంటుంది బాబాయ్ నీకు పూకు నకీచుకోవడం ఇష్టం కథే అందుకే నకుతున బాబాయ్ మొడ్డ ని తీసాడు వామ్మో 7ఇన్ రాడ్ నాకే భయం వేసింది మొడ్డని చూసి లావు గా పెద్దగా ఉంది బాబాయ్ మా మీ పూకు తోసాడు మా మీ క్రింద బాబాయ్ మొడ్డని చూస్తూపూకు డేగరా చేయి పెట్టి బాబాయ్ దెంగుతున్నాడుమామి మెల్లిగా అరుసుంది బాబాయ్ మా మీ కిస్ చేస్తూ దెంగుతున్నాడుమా మీ బాబాయ్ ని మెల్లిగా దెంగు రా బాబు మంచం విరిగిపోయాలాఉందిబాబాయ్ మా మీ ఫాస్ట్ దెంగుతున్నాడుమా మీ సైడ్ కి మాలిపి దెంగుతూమళ్ళీ వొగో పెట్టి వెనకనుంచి ద్డంగుతున్నాడుబాబాయ్ ని మా మీ మెల్లిగా ర నొప్పి గా ఉందిబాబాయ్ ని పూకు ను చూస్తే నా కు అసలు ఆగడుమా మీ ని ఎందుకో ని మెలిగా దెంగుతున్నాడుమామి సాన్లు చీకుతూ దెంగుతూ మెల్లిగా కిస్ చేస్తూ దెంగుతున్నాడు20 మినిట్స్ దెంగి వొదిలాడుబాబాయ్ మొడ్డ ను బయటకు తీసి స్పెర్ం మా మీ మొఖం పై సన్లపై రార్చదుమా మీ బాత్ రూమ్ కి లేచింది నేను పక్కకు వెళ్లి దకునబాబాయ్ సరే నేను వెళ్లి పడుకుంటా అంటేమా మీ వద్దు ఇక్కడే ఉండు మార్నింగ్ పాపా లెవకముందే వెళ్లొచ్చు అందిఇంకొ సారి దేన్గిచుకుంది రా అందిబాబాయ్ నువ్వు నా పెళ్ళం ని వా ని కు దూల పుట్టినప్పుడు దెంగతనికిమా మీ ని లవర్ ని అనుకోబాబాయ్ మా మీ ని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడునేను వెళ్లి పడుకున్నమార్నింగ్ లేచి చూసా బాబాయ్ లేదునేను స్నానం చేసి స్కూల్ కి రెడీఆయుతున్నబాబాయ్ వచ్చి వదిన వదిన అంటూ వచ్చాడునాకు రాత్రి బాబాయ్ చేసింది గుర్తుకు వచ్చిందిమా మీ అయితే బాబాయ్ దోస తెచ్చి ఇచ్చిందిబాబాయ్ వదిన ని చేతిలో మ్యాజిక్ ఉందిఏది చేసినా వండిన సూపర్ గా ఉంటుందినేను ఎమ్ నదిస్తున్నారు ఇద్దరు అనుకుంస్ మనుసు లో రాత్రిమామి దెంగి ఇప్పుడు వదిన మా మీ ఏమో మర్ధి గారు నా ముందు బిల్డప్రాత్రి మాత్రం మంచం పై మా మీ తో అడు కు ంంటదువామ్మో మీకో దండం రా బాబు