మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ) – 1

నవంబర్, 2013 :-నేను నా ఇంజనీరింగ్ రెండో సంవత్సరం లో ఉన్నప్పుడు జరిగింది ఈ ఘటన. నేను జిమ్ కి వెళ్లి వస్తుండే వాడిని రోజు సాయంత్రం. సమయం 5 గంటలు సాయంత్రం పూట, నేను జిమ్ కి వెళ్లి వచ్చి మా ఇంటికి చేరుకున్నాను. మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో ఫంక్షన్ అని వెళ్తున్నారు అని తెలిసింది. నేను ఇంటి వెనక్కి వెళ్లి నా డ్రెస్ తీసేసాను. తీసి టవల్ చుట్టుకుందాం అని వెనక్కి తిరిగి పైకి చూసినప్పుడు నాకు పైన నుండి మా వెనుక ఇంటి పని మనిషి నన్ను చూడ్డం చూసాను. అటు వైపు సాధారణంగా ఎవరూ ఉండరు అని తెలిసి నేను బట్టలు తీసేసాను. కానీ దొరికిపోయిన వెంటనే ఆరోజు టవల్ చుట్టేసుకున్నా. పని మనిషి కూడా ఏమి తెలియనట్టు వెళ్ళిపోయింది లోపలకి. సలీమా పని చేసే ఇంట్లో ఒక ముసలి ఆమె మాత్రమే ఉంటుంది. 24 గంటలు అదే ఇంట్లో ఉండి పని చేయాలి సలీమా. సలీమా వయసు 23. వయసుకి తగ్గట్టే ఒంపులు సొంపులు సరిగ్గా ఉండేవి. వాళ్ళ కింద ఇంట్లో ఎవరూ ఉండరు. పైన ముసలి ఓనర్ వాళ్ళ కూతురు, కొడుకు ఇప్పుడు వేరే దేశం లో ఉన్నారు. కింద ఇంటిని మార్చుదాం అని ఉంచారు ఎవరికి ఇవ్వకుండా.మరో మూడు రోజులు గడిచాయి. ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటి నుండి మా ఇంట్లోకి చున్నీ పడింది. నేను అక్కడే ఉండడం వలన వెంటనే తీసుకుని పైకి చూసాను. సలీమా పైన నుండి “కిందకి వచ్చి తీసుకుంటా” అని సైగ చేసింది. నేను అలాగే అని చెప్పి అక్కడే ఉన్నాను. తను గోడ దెగ్గరికి వచ్చి చున్నీ అడిగింది.నేను చున్నీ ఇచ్చినాక తను నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అక్కడ నుండి. నాకు ఏమి అర్థంకాక నా ఫోన్ లో ఏదో చూస్తూ ఉండిపోయాను. మరో రెండు నిమిషాలకి 4 బ్రా లు వచ్చి మా వాకిట్లో పడినియ్యి. పైన నుండి వచ్చాయి అని పైకి చూసాను. మళ్ళీ సలీమా సైగ చేసింది “సారి, వచ్చి తీసుకుంటాను కిందకి” అని. తను చెప్పింది కదా అని అక్కడ నేల పైన పడిన బ్రా లు ని తీసాను. కానీ ఏ మొగవాడికైనా బ్రా చూస్తే ఆగుతుందా. అందుకే చిలిపి పని ఒకటి చేసాను. ఆ 4 బ్రా లు లో ఒక బ్రా తీసి మడత పెట్టి జేబులో వేసుకున్న. సలీమా రాగానే తనకి 3 బ్రా లని ఇచ్చేసాను. సలీమా లెక్కపెట్టుకుండానే వెళ్ళిపోయింది.తర్వాత రోజు అలాగే పాంటీ లు వేసింది. ఈసారి రెండు తీసుకున్నా పాంటీ లు. ఆరోజు రాత్రి నేను ఇంట్లో పని చెప్పారు అని షాప్ కి వెళ్దాం అని మెయిన్ రోడ్ లో సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాను. నా వెనకాలే బిల్ వేయించుకుంది సలీమా. నేను బయటకి నడిచి వస్తుంటే నా వెనకాలే వచ్చి తను తిరగవలసిన సందులోకి నా చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది. నేను ఎం చెయ్యాలో తెలియక వెళ్ళాను. వెళ్ళగానే సలీమా కాళీ స్థలం దెగ్గర ఉన్న చెట్టు కిందకి తీసుకుని వెళ్ళింది.సలీమా:- నావి అన్ని ఒకేసారి తీసుకుంటే నేను ఎం చెయ్యాలి??నేను:- ఏమి చెప్తున్నావుసలీమా:- అబ్బా. అసలు ఏమి తెలియనట్టే. అంత నటించకునేను:- (దొరికిపోయాను అన్నట్టు చూస్తున్న)సలీమా:- ఇప్పుడు చెప్పు నావి అన్ని తీసేసుకుంటే నేను ఎం చెయ్యాలి?నేను:- వేసుకోకుండా తిరుగుసలీమా:- అయ్య గారికి ఆశలు బాగానే ఉన్నాయి. అలా తిరిగితే మా ముసలిది ఇప్పుడే పంపేస్తుంది. ఇంతకీ ఎం చేశావ్ వాటితో?నేను:- ఏమి చెయ్యలేదు.సలీమా:- అసలు నువ్వు మొగోడివేనా. కింద పెరిగింది కానీ పైన బ్రెయిన్ పెరగలేదు. నేను నీకు ఇచ్చింది నీ పని నువ్వు చేసుకుని ఇస్తావ్ అని. తర్వాత నేను చూసి నా పని చేద్దాం అనినేను:- అవునా, సరే అయితే ఇక్కడ ఇయ్యమంటావా ఒకటిసలీమా:-(షాక్ అయ్యి) పాంట్ లో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నవా ఏంటి రా నా ఇన్నర్ లనినేను:- పాంట్ లో కాదు, డ్రాయర్ లోపల ఉన్న నా దానికి చుట్టుకుని తిరుగుతున్న.సలీమా:- ఓరి వెధవ. ఇక్కడ ఎలా ఇస్తావ్ చెండాలంగా?? ఒక పని చెయ్యి నేను ఇంటికి వెళ్లి పైన నుండి ఏదొకటి కిందకి విసిరి వస్తాను. అప్పుడు ఇద్దువు గాని. ఇప్పటికి వెళ్ళు. ఎవరైనా చూస్తే ఇబ్బందిఅని చెప్పి అక్కడ నుండి కంగారుగా వెళ్ళిపోయిందినేను తను చెప్పినట్టు గానే ఇంటికి వెళ్లి వెనుక వైపు వెళ్లి ఎదురు చూస్తుంటే 5 నిమిషాలకి వచ్చింది సలీమా పైన బాల్కనీ లోకి. అక్కడ నుండి ఒక గుండ్రపు కూరగాయ ఒకటి పైన నుండి పిలిచి విసిరింది. నేను పట్టుకున్నాను. వెంటనే అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయి కిందకి వచ్చింది. ఇద్దరం గోడ దెగ్గర చేరాము. అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఆ సమయంలో మా అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు వేరే ఊరులో ఉండడం మొదలు పెట్టారు. మా డాడీ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల. నేను మా నానమ్మ ఉంటున్నాం ఆ సమయంలో. మా నానమ్మ ఎక్కువగా వెనక్కి రారు చీకటి పడ్డాక. కనుక నేను ధైర్యంగా ఇంటి వెనుకకు వచ్చి ఎంతసేపు అయిన ఉండచ్చు. ఇక కథలోకి వెళ్తే సలీమా కిందకి రాగానే తను గోడకు ఒక వైపు, నేను ఇంకో వైపు నుంచుని మాట్లాడుతున్నాం.సలీమా:- మా ముసలిది సీరియల్ చూస్తూ కూర్చుంది. ఇంకో 10 నిమిషాలు అసలు నేను గుర్తురాను కూడానేను:- ఇక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. నేను అరగంట అయినా మాట్లాడచ్చుసలీమా:- అబ్బా. ఆశలు ఎక్కువే అబ్బాయి గారికి. ఇంతకీ నేను చెప్పింది తెచ్చారా బాబు గారునేను:- హా ఇదిగోసలీమా:- అదేంటి ఒక బ్రా, ఒక పాంటీ ఏ ఉంది??నేను:- ఓహ్… ఇంకోటి తియ్యడం మచ్చిపోయా. నా పాంట్ లోపల ఉంది. రేపు ఇస్తాలేసలీమా:- చీ చీ అయిన అదేం అలవాటు, దాని చుట్టూ పెట్టుకోవడం. అయిన నేనేమి ఇప్పుడు దాన్ని వదిలేయట్లేదు. తీసుకోవాలి దాన్ని నేను. ఇవాళ పొద్దున వేసుకున్న జాతని ఇందాకే కడిగా. ఒక జత నేను వేసుకుంటున్న. రెండు నీ దెగ్గర ఉన్నాయి. రేపు పొద్దున వేసుకోవడానికి ఏమి లేవు నా దెగ్గర. ఇచ్చేయినేను:- ఏమి లేకపోతే ఏమి వేసుకోకు. అదే బావుంటుంది.సలీమా:- (కొంచెం ముందుకి ఒంగి నా జుట్టుని నిమురుతూ) దానికి ఇంకా సమయం ఉంది లే.నేను:- అబ్బా ఉంచచ్చు గా ప్లీస్ సలీమాసలీమా:- రేయ్ అలా పిలవకు రా. నిజంగానే లొంగిపోయేలా ఉన్నాను. ఇచ్చేయి రా. నేను మళ్ళీ కొన్నప్పుడు ఒక జత ఎక్కువే కొంటాను. అప్పుడు ఇస్తాను. ఇప్పుడు మాత్రం ఇచ్చేయినేను:- తప్పదా సలీమాసలీమా:- తప్పదు రా. నా బంగారం కదా ఇచ్చేయినేను:- నాకేంటి??సలీమా:- అడుగుతావు అని ముందే అనుకున్నా. రేపు మా ముసలిది స్నానానికి పోయినప్పుడు సైగ చేస్తా పైకి వచ్చేయి ఒక 5 నిమిషాలు నా పెదాలను నీకు సమర్పిస్తానునేను:- అలాగైతే సరే. ఇస్తాను ఉండుఅని చెప్పి ఒక అడుగు వెనక్కి జరిగి పాంట్ తియ్యబోయానుసలీమా:- రేయ్ సచ్చినోడ. పక్కకి వెళ్లి తీసి ఇయ్యచ్చు గానేను:- అబ్బా ఏదో నాది ఎప్పుడు చూడనట్టే చెప్తావు. నువ్వు చూడ్డం దెగ్గరే గా ఇదంతా మొదలు అయింది.సలీమా:- హా అక్కడే గా ఇదంతా మొదలైంది. సరే తొందరగా తియ్యి. తీసి తొందరగా ఇయ్యి. ముసలిది అనుమనిస్తే రేపు కష్టం అవ్వుది మనకి.నేను వెంటనే ఆలస్యం చెయ్యకుండా అక్కడే పాంట్ ని కిందకి జార్చి డ్రాయర్ తీసేసాను. సలీమా అలాగే చూస్తూ ఉంది.నేను:- నచ్చిందాసలీమా:- అంత ఎలాగ పెంచావు రా బాబు. ఇంకొంసేపు చూస్తే ఇవాళ రాత్రి నాకు నిద్ర పట్టదు. తొందరగా ఇయ్యరానేను తన పాంటీ ని తీసి మొడ్డ చుట్టూ మళ్ళీ రుద్ది ఇచ్చాను.సలీమా:- సరే ఇక ఉంటాను. దాన్ని లోపల పెట్టు. నాలాంటి వాళ్ళని చెదకొడుతుంది.నేను:- సరే పెడతాను లే వెళ్ళు.సలీమా అక్కడ నుండి వెళ్తూ తన కాయలు అడిగింది. నేను “నీవి ఉన్నాయి గా. అవి చాలు మనిషికి” అంటూ వెళ్లి తాను కిందకి వేసిన కాయలను ఇచ్చాను. సలీమా ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చి వెళ్ళింది పైకి. తను పైకి వెళ్లినాక కిందకు చూసింది అక్కడ నుండి. నేను ఇంకా కిందనే ఉన్నాను. అది కూడా పాంట్ తీసేసి ఉన్నాను. సలీమా ఏంటి అది అని సైగ చేస్తుంది. నేను నా మొడ్డ పైన చేతులు వేసి కొట్టడం మొదలు పెట్టాను. సలీమా “వద్దు రా తీసేయ్ లేదంటే నేను వెళ్లిపోతా” అన్నట్టు చూస్తుంది. అంతలో ముసలి ఓనర్ భోజనం వడ్డించమని పిలిస్తే వెళ్ళింది. అప్పుడే సెమిస్టర్ పరీక్షలు పూర్తి చేసుకుని కాళి గా ఉన్నాను. పైగా ఇంట్లో ఎవరూ లేరు. ఇష్టం వచ్చినంతసేపు ఉండచ్చు అక్కడే. ఆ విషయం నాకు స్పష్టం గా తెలుసు. కొంసేపు సలీమా లోపలకి బయటకి తిరుగుతూ నన్ను చూసి తల కొట్టుకుని “వేళ్ళు రా” అని సైగ చేస్తుంది. నేను నా మొడ్డని తప్పించి దేన్ని కదిలించట్లేదు అక్కడ నుండి.కొంసేపటికి వచ్చింది సలీమా. ఓనర్ తినడం అయిపోయి మంచం మీద పొడుకుంది అని తెలుస్తోంది. 5 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటాను అని సైగ చేసింది సలీమా. నాకు ఆ 5 నిమిషాలు చాలు అని అంటూ మొడ్డ మీద మళ్ళీ చెయ్యి వేసి కొడుతున్నాను. సలీమా కూడా చుట్టూ చూసుకుని చుట్టూ ఎండ నుండి కాపాడే షట్టర్ లు అన్ని మూసేసి మా ఇద్దరి మధ్యలోది మాత్రం అలాగే వదిలేసింది. ఎందుకంటే తనకి తెలుసు ఆ తెరిసి ఉన్న షట్టర్ నుండి కనపడేది మా ఇంటి కి మాత్రమే. చివరికి మా ఇంటి ముందు పక్కకి వెళ్లిన ఆ తెరిచిన చోటు కనిపించదు. అందుకే తను కొంచెం కూడా దిక్కులు చూడకుండా ముందుకి ఒంగి తన చున్నీ తీసేసి తన పాంట్ కి ఉన్న బొందులు తీసేసి పాంట్ ని కిందకి తీస్తుంటే నా మొడ్డని కొట్టే వేగాన్ని పెంచాను.తన పాంటీ ని కూడా కొంచెం కిందకి అని తన పూకులో వేలు పెట్టుకుని కెలుకుతుంది. నేను వేగం పెంచిన ప్రతిసారి తను కూడా వేగం పెంచి కెలుక్కుంటుంది. ఇద్దరం కొంసేపటికి కార్చేసాము. సలీమా న వైపు అలిసిపోయినట్టు చూస్తూ కన్ను కొట్టి “రేపు కలుద్దాం” అని చెప్పింది. నేను కూడా ఆనందంగా వెళ్ళిపోయాను అక్కడ నుండి తన లాగే.