మా ఫ్యామిలీ స్కూల్ Part 8

నాకించుకుంటూ ఉచ్చ పోస్తున్నది నా క్కూడా అలా గుద్ద నాకించు కుంటూ ఉచ్చ పొయ్యాలని ఉన్నది…కానీ ఆటై ములో అడగ లేక పోయాను అమ్మను..అమ్మ పోస్తున్న ఉచ్చా నేను పోస్తున్న ఉచ్చలూ కలిసి ఆ జగ్గు సగానికి పైగా నిండింది. అమ్మ తన గుద్దని నాకటం ఆప మంది నాన్నని..నాన్న మొహం మీద ఉన్న తన గుద్దని కొద్ది గా ఎత్తి పెట్టి…” నీ ఆయ్య, నోరు తెరవరా వట్టలంజా కొడకా! నీ పెళ్ళాం ఉచ్చ నీ కొడుకు ఉచ్చా కలిపి టేస్టు చెయ్యి..”అంటూ అమ్మ తన చేతిలో ఉన్న మగ్ ని నాన్న మొహం మీద కు తెచ్చి అందులో ఉన్న ఉచ్చని కొంత నాన్న మొహం మీద గుమ్మరించింది. ఆ ఉచ్చ నాన్న తెరిచి ఉంచిన నోట్లో కి పోయి కొంత బయటకి నేల మీద కి ఒలి కి పోయాయి. మిగ తాది ఉచ్చ నాన్న మొహం మీద పడి తడిపేసింది. ఆరూములో మా అమ్మా, నేను పోసిన ఉచ్చల ఘాటుతో అదొక ర క మయిన వాతావరణం నెల కొన్నది.అమ్మ నాన్న మొహం మీద తన గుద్దని పెట్టి నాన్నమొహాని కి అంటుకున్న ఉచ్చని తన గుద్దతో రుద్దుతూ తుడుస్తున్నట్టు గా అటూ ఇటూ తిప్పింది. నాన్న నోట్లో ఉన్న ఉచ్చని అమ్మ తెరుచుకుని కనబడుతున్న గుద్ద బొక్కలో కి ఊసాడు.. అవి అమ్మ గుద్ద లోకి పోయి అమ్మ గుద్దలోంచీ మళ్ళీ నాన్న నోట్లో కే బొట్టు బొట్టు గా , పడుతుంటే నాన్న తన నాలికతో అమ్మ గుద్దలో నాటి క పెట్టి వాటిని నాకేస్తున్నాడు కోరిక గా.. నేనింకా అమ్మ సళ్ళని పిసుకుతూనే ఉన్నాను . ఇంత లో నాన్న” లంజా! నీ ఉచ్చా, నీ కొడుకు ఉచ్చా బాగా టేస్టీగా ఉన్నయ్యే… ఇంకా పొయ్యవే నీ ఉచ్చని.. నా నోట్లో పొయ్యవే…నీ కొడుకుతో కూడా పోయించు నా నోట్లో ఉచ్చని, ఇద్దరి ఉచ్చలూ కలిపి తాగే స్తానే.. వట్టల పూకు ఉచ్చ లంజా… నీ గుద్దలోంచి కారుతున్న ఉచ్చ మరింత రుచిగా ఉన్నదే..ఇక నుండీ నీ గుద్దలో ఉచ్చ పోసి అవి కూడా తాగించవే నాకు…”అని అంటూ అంటే నాకు పిచ్చ కసెక్కిపోయి అమ్మ కి ఎదురుగా నా కాళ్ళని అమ్మకి చెరొక పక్కా ఉంచి,..” నాన్నా…, నా పట్టలపడా నాన్నా.. నా ఉచ్చ బాగా రుచిగా ఉన్నయ్యా నాన్నా… నా ఉచ్చ తాగుతావా నాన్నా…? అమ్మా మీరిద్దరూ కలిసి నా ఉచ్చ తాగండే…”అంటూ నా మొడ్డని అమ్మ సళ్ళకేసి రుద్దుతూ అమ్మ సళ్ళని దగ్గరికి వత్తి పెట్టి వాటి మధ్యలో నా లవడాని దూర్చి నా నడుమును పైకీ కిందకూ ఆడిస్తూ అమ్మ సళ్ళని నా లవడాతో దెంగుతూ ఉంటే అమ్మ తన సళ్ళ మధ్యగా తన నోటి కి దగ్గరగా వస్తున్న నా లవడా నాబ్ నితన నాలికని బయట పెట్టి నాకుతూ…క” నా సళ్ళని దెంగుతున్నావా నా మన్నూ… దెంగరా… నీ అమ్మ సళ్ళ మధ్యలో నీ లవడాతో దెంగు…ఆవ్.. కింద నీ అయ్య నా గుద్దని తెగ కెలికేస్తున్నాడు ఆవ్…. మళ్ళీ ఉచ్చ వచ్చేస్తున్నయ్.. ఈ సారి నీ అయ్య మొహం మీదే కార్చేస్తాను నా ఉచ్చని ఇద్దరం కలిసి నాకేద్దాం…”అంటూ అమ్మ నా బారాటి లవడాతో తన సళ్ళ మధ్య దెంగించు కుంటున్నది. తన సళ్ళని రెండు చేతులతో వత్తి పట్టుకుని దగ్గరకి లాగి సళ్ళతో నా లండుని వత్తి పారేస్తుంటే నేను కసిగా నా నడుముని పైకీ కింద కూ ఊపుతూ నా లవడాని అమ్మ సళ్ళ మధ్య ఆడిస్తూ…” అమ్మా…. నాకు కారి పోయేట్టున్నది.. నీ సళ్ళ మధ్య నా మొడ్డని దెంగవే.. అవ్.. నీ సళ్ళ పూకుని దెంగా…. నీ సళ్ళ పూకు బాగా టైటుగా ఉన్నదే… నీ గుద్దని దెంగా… నా అమ్మ గుద్దలో సుల్లి…. నా అయ్య పట్టలని నా అమ్మ గుద్దలో దెంగా… ఆవ్.. కసెక్కిపోతున్నదే అమ్మా… కార్చేస్తున్నానే….. ఆవ్..ఆ… ”అంటూ అమ్మ సళ్ళ మధ్యలోనే నా లవడాని పెట్టి కార్చేసాను. అలా కార్చేటప్పుడు అమ్మ నా మొడ్డ నాబ్ సళ్ళ మధ్యగా తన నోట్లో కి వచ్చేలా పైకి లాక్కున్నది తన చేతులతో సళ్ళని పై కి వత్తుతూ. అమ్మ సళ్ళ మధ్యగా నా మొడ్డ లోంచీ నా మదన రసం చింది అమ్మ నోట్లోకి వెళ్ళిపడ్డది…. అమ్మ నా మొడ్డ నుండీ తన నోట్లోకి చిందిన రసాన్ని తన నోట్లోనే ఉంచేసుకున్నది నాన్నకి తినిపించటాని కి.. అది చాలదన్నట్టు అమ్మ నా మొడ్డని తన నోట్లో కి లాక్కుని పెదిమలతో నా మొడ్డ నాబ్ మీద రుద్దేస్తూ గప్పుగ ప్పున మొడ్డ లోంచి లా వాలా కారుతున్న నా మొడ్డ రసాన్ని ఒక్క చుక్క కూడా మిగల్చకుండామొత్తం తన నోట్లోకి పీల్చేసుకున్నది. నాలిక తో నా మొడ్డ నాబ్ చీలికలో పొడిచి పొడిచి నా లవడాని పూర్తిగా చీకింది. తన నోట్లో ఉన్న నా మొడ్డ రసాలని తన సళ్ళమేద కి ఊసింది. సళ్ళ మధ్య గా కారిన నా మొడ్డ రసాన్ని తన సళ్ళకి పూసుకున్నది చేతులతో….. నామొడ్డతో తన సళ్ళ మీదా నిపుల్స్ మీదా రుద్దుకున్నది… అప్పటి దాకా అమ్మ గుద్దని నాకేస్తున్న నాన్న నోటి మీద నుండీ తన గుద్దని తీసి కొద్దిగా ముందుకు ఒంగింది. నాన్న నాలి కని బయట కి తెరిచి పెట్టించింది అమ్మ. తన నోట్లో ఉన్న నా మొడ్డ రసాన్ని నాన్న నోట్లో కి పడేట్టు గా ఒక్కొక చుక్కా వదులుతూ ఉంటే నాన్న నాలవడా రసాల బొట్టుని తన నాలిక మీద పడేట్టు అందు కుంటున్నాడు. దాన్ని తన నోట్లో కి నాలిక ద్వారా తీసుకుంటున్నాడు. అలా తన నోట్లో ఉన్న నా మొడ్డ రసాన్నంతా నాన్న నోట్లోకి పంపేసింది అమ్మ. కొద్దీ గొప్పో మిగిలిన నా మొడ్డ రసాలని అమ్మ తన నోట్లో నుండీ నాన్న నోట్లో కి ఊసింది. నాన్న ఆ రసాలని మళ్ళీ అమ్మ నోట్లో కి ఊసాడు.. ఇలా ఒక రి నోట్లో ఒకళ్ళు నా మొడ్డ రసాలని ఊసుకుంటూ చిట్ట చివరికి ఆ రసాలని ఇద్దరూ చెరి కాస్త మింగే సారు. వాళ్ళ కసి ఊసులాటని చూస్తూ నా మొడ్డ మళ్ళీ లేవటం స్టార్టు అయ్యింది.నేను వద్దంటున్నా అమ్మ అప్పటి దాకా చేసింది చాల క నాన్న నోట్లో నా మొడ్డ పెట్టి చీకించింది కూడా…నాన్నా అమ్మా కలిసి నా మొడ్డని కసి కసిగా చీకుతూ నా మొడ్డ కి అంటుకున్న రసాలని ఆశ గా నాకేస్తుంటే నా మొడ్డ మళ్ళీ గట్టి పడం స్టార్టు అయ్యింది. ఆ రోజంతా అమ్మా నాన్నా నా మొడ్డ ని చీకుతూ నాకుతూ నా చేత దెంగించు కుంటూ కనీసం అయిదు సార్లు నా చేత మొడ్డ రసాలని కార్పించారు. అమ్మ ప్రతి సారి నా మొడ్డ రసాలని తన నోట్లో పోయించుకుని నాన్న నోట్లో కి ఊయటం నాన్న మళ్ళీ అమ్మ నోట్లో కి ఊయటం ఇలా చేయ్యటం చూసినాకు బాగా కసి తెప్పించింది… చివరలో అమ్మ నా చేత నాన్న మొడ్డని చీకించి నా నోట్లో నాన్న మొడ్డ రసాలని కార్పించింది. నేనూ అమ్మా ఇద్ద రం నాన్న మొడ్డ రసాలని ఒకరి నోట్లో మరొకళ్ళం ఊసుకుంటూ కసెక్కి పోయాము నాన్న చూస్తుంటే… చివరలో నాన్నా నేనూ అమ్మా అందరం ఒకళ్ళ నోట్లో ఉన్న మొడ్డ రసాలని ఒకళ్ళ నోట్లో మరొకళ్ళం ఊసుకుంటూ మింగే సాం.అమ్మ నా నోట్లో కాస్తా నాన్న నోట్లో కాస్తా ఇద్ద రి నోట్లో కాస్త కాస్త ఉచ్చ పోసి ఇద్ద రిచేతా తన ఉచ్చని తాగించింది. అలానే నేను నాన్న నోట్లో అమ్మ నోట్లో ఉచ్చ పోసాను. అమ్మా నాన్నా నా ఉచ్చని ఒకళ్ళ నోట్లో కి ఊసుకుని చివరలొ ఉచ్చని తాగే సారు. ఇలా మా నాస్టీ ఆటల కి అంతేలేకుండా బాగా బరితెగించి ఆడుకున్నాము అమ్మ నేనూ నాన్నా..అప్పటి కి చెల్లి కి పెద్ద మనిషి అయ్యి దాదాపు 10 రోజులయ్యాయి. ఇక మా న్యాస్టీ ఆటల్లో చెల్లిని కూడా కలుపుకున్నాము. అది ఎలా అనేది next పార్టులో చెప్తాను.మీ విశాలాక్షి
483273621cookie-checkమా ఫ్యామిలీ స్కూల్ Part 8no