మేడమ్ మీరు చాలా చాలా అందం గా వున్నార 5 telugu kamakeli

హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మధు. ఇక మన 4వ భాగం లోకి వచ్చేద్ధము. నేను, మాధవి (అధెనండి నా ముద్ధుల రంకు పెళ్ళాం) ఇద్ధరం ఆ రాత్రి అంతా నాలుగు రౌండ్స్ వేసుకొని. అలాగే నగ్నంగా పాడుకుండి పోయాము. నాకు మెళుకువ వచ్చేసరికి మార్నింగ్ ఆరు అయ్యింధి.

లేచి చూసేసరికి మాధవి నా ప్రక్కన లేధు. బెడ్ క్రింధకి దిగి చుట్టూ చూశాను, కనపడలేదు. మాధవి నా ముద్దుల పెళ్ళామా ఎక్కడ అని పిలిచాను, పలకలేదు. అలా చూస్తూ మంచం పైన చూసి నాకే నవ్వచింది. ఎంధుకంటే దుప్పటి మిధ మా ఇద్ధరీ రసాలు గంజిలగా, పూతరేకు ముక్కలు పడినట్లు తెల్లగా కనిపిస్తునాయి.వాటిని అలా చూస్తుంటే రాత్రి జరిగింది అంతా గుర్తుకొచ్చి నా మొడ్డలో చెలనం మొదలయ్యి లేవడం మొదలు పెట్టింది. ఇంతలో బాత్-రూం లో లైట్ వెలగడం చూసి, బాత్-రూం ధగ్గరకు వెళ్ళి చూస్తే తాను బ్రష్ చేసుకుంటుంది. నగ్నంగానే వుంధి.నేను నెమధిగా తన ధగ్గరకు వెళ్ళి, వెనక నుంచి తన రెండు సల్లు పట్టుకొని పిసుకుతూ పుకోదయమ్ మై డీయర్ భార్యమణి గారు అన్నాను. తాను ఊహించని ఈ పరిణామానికి అలాగే బ్రస్ నోట్లో పెట్టుకొని షాక్ కొట్టిన దానిలా అలాగే వుండి పోయింది.ఏమిటే అల వుండి పోయావు అని, నా చేతితో బ్రష్ వున్న చేతిని పట్టుక్కుని అటుయిట్టు కధపటం మొధాలు పెట్టాను. ఒక్క సారిగా బ్రష్ తీసెసి, వాష్-బెసీన్లో వుచి, చి.. వధలరా బ్రస్ చేసుకొని వస్తాను. అయిన ఇంకా దాహం తీరలేధ రాత్రంతా దెంగవుగా, ఎంత మాట అన్నవే.చి.. ఛీ.. దినేమ్మ జీవితం నేను ధెంగన, నిజం చెప్పవే. నేను నా పెళ్ళాం తో రాత్రంతా ప్రేమగా వుంటే దెంగానంటవ. దెంగిన వాణ్ని అడుగు అని అంటే తాను మరి ఎవరి దెంగారు ఏమిటి. నువ్వు కాకపోతే చెప్పు అంటూ గడవించింధి. నన్ను చిన్న పిల్లోడిని చేసి అలా అంటవ.నిన్ను దెంగిన వాడు వీడు ఆంటీ నా మొడ్డని తన గుద్ధ కేసి నొక్కను. సరిలే ర బాబు నువ్వు వెళ్ళు ఇకడ నుంచి బ్రష్ చేసుకొని వస్తాను అంటుంటే. ఆగవే బాబు ని పని నీది నా పని నాధి, ఒకే న. పని ఏమిటీర, ముంధు నువ్వు కాళ్ళు కొద్ది దూరం జరపమని తన ముంధుకు వచ్చి పుకు ముంధు కూర్చొని పుకు వంకే చూస్తున్నాను.ఏమి చేయబోతున్నాని తనకి అర్ధమయ్యి ఒరే లేవరా గలిజోడ. ఇంకా స్నానం కూడా చేయలేధు. వుందవే నేను చేయిస్తాగా దీనికి స్నానం అని. నువ్వు పైన బ్రష్ చేసుకో క్రింధ ఈ దొమ్మరి లంజా పని చెప్పుతాను. నీ పని నువ్వు చూసుకో బాగా బలిసి కొట్టుకుంటుంధి.క్రింధ తన రెండు పుకు పెదాలు విడదీసి నాలుక పెట్టి నాకడం మొదలు పెట్టాను. అలా నకుతుంటే ఒకరకమైన వాసన నన్ను మతుల ఆవహించింది. పుకు క్రింధ నుంచి పైధక నాకుతూ, పుకు లోపలకి వెళ్లినంత లోతుకు నా నాలుకని తోస్తువుంటే.తన పుకు వెదికి నా నాలుక నూప్పుల కొలిమిలో పెట్టినట్టు కాలిపోతుంధి. బయటకు లోపలకి తీస్తూ, పైన వున్న పుకు గొల్లిని నాలుకతో గట్టిగా పొడుస్తూ. నా పెదవులతో గట్టిగా పట్టుకొని నలుపుతూ గొల్లిని పట్టుకొని లాగుతుంటే.మాధవి బ్రష్ చేయడం మానేసి నా తల మిధ చెయ్యి వేసి తనపుకుకెసి నొక్కుకుంటూ. అమ్మ.. ఆ.. ఇస్స్.. అబ్బా.. లంజా కొడకా. నాకుడుతో కూడా చంపేస్తున్నావుర. నన్ను ముందే ఎంధుకు కలవలేదురా రంకు మొగుడ. ఈ లంజ ఇంకా నీదేరా నువ్వు ఎపుడు కావల్తే అపుడు వచ్చి పుకే నకుతావో. పుకునే దెంగుతావో నీ ఈస్టం ర.అంటూ కలవరించడం మొధాలు పెట్టింధి. తన ములుగులు కాస్త కేకలుగా మారాయి. నేను ఆపకుండా పుకు నాకుతూనే నా మిద్యా వెలుని పుకు లోపలకాంట పెట్టి లోపలకి భయటకి అడిస్తూ, ఉన్న. గొల్లిని పేదలతో నలపటం అపి నా ముని పంటితో కోరుకుతూ.లాగుతూ చేస్తుంటేట్ మాధవి నిలబడలేక వాష్-బేసిన్ టాప్ పట్టుకొని. ఇస్… హ.. అమ్మ.. ఈ నీ రంకు అల్లుడు నన్ను చంపేస్తున్నాడే. పుకు పస పస పచ్చడి చేసేస్తున్నడే, అమ్మ అంటూ గట్టిగా ఒక కేక పెట్టి, బల్లున తన పుకు రసాలను నా నోట్లోకి కర్చేసింది.కారుతున్న తన పూకురసాన్ని అక్కడే వున్న ఒక బౌల్ తీసుకొని కారినాంత పూకురసాన్ని దంటిలోకి తీసి, కారిన తర్వాత మిగతాది నేను నాకెసి క్లీన్ చేసేశాను. నేను పైకి లేచి ఇప్పుడు ఎలవుంధి మై డీయర్ స్వీట్-హార్ట్ అంటూ.ఆ గిన్నె లో వున్న100ml పుకు రసాన్ని తనకే చూపించను. తన ముక్కు దగ్గర పెట్టి వాసన చూడవే లంజా అంటే, తాను సిగ్గు పడుతూ చి వెధవ సచ్చినోడ నీకు అసలు సిగ్గులేదు. ధానిలోకి ఎందుకు తీసుకున్నావుర, ఏమి చేస్తావు దానితో పడెయ్యి అన్నది.దానితో చాలా పని వూందే, ఇది మా లోవేలి బేబీ పుకామృతమే. తర్వాత చెపుతాను వుంచు అని, తన మూకమ్ చూస్తుంటే సిగ్గుతో ఎర్ర బడ్డ బుగ్గలు. తన చిలిపి చూపులు నన్ను పిచ్చివాన్ని చేస్తున్నాయి. మరి మీ ఆమ్మాయి గారి పని అయ్యిపోయింది.మరి మా అబ్బాయిగారి సంగతి చూడవ అన్నాను. వాళ్ళెవరూరా, అధెనే నీ పుకు నా మొడ్డ. ఏమి చేయమంటారో మీ అబ్బాయి గారికి చెప్పండి రంకు మాగాడా అంటూ సాగదీసింధి. నా మోడ్డ బాగా కుదవవే లంజా. బాగా కుడిచి నా మోడ్డ రసం ప్రక్కన వున్న ఇంకో బౌల్ లో పొయ్యి అన్నాను.మారు మాట్లాడకుండా మోకాళ్ళమిధ కూర్చొని మోడ్డ చీకడం మొదలు పెట్టింది. చీకడం లో ఎక్స్-పర్ట్ అయ్యిపోయింది. నాకు నాలుగు నిమశాల్లో కరిపించేసింది, తాను మింగకుండా నోట్లో వుంచుకొని ప్రక్కన వున్న బౌల్ లోకి వుసి నాకు ఇచ్చి మొడ్డ మొత్తం నాకేసింధి.అది అలా ప్రక్కన పెట్టి తన బుజలను పట్టుకొనికొద్ది సమయం అలాగే వుండిపోయాను. మాధవి మోడ్డ నాకేసి పైకి లేచి ఇప్పుడు అయిగా వుందా రంకోడ అని అడిగింది. తనని గట్టిగా కౌగిలించుకొని చాలా బాగుంది. ముంధు వెళ్ళి, ఈ రెండు బౌల్స్ ప్రీజ్ లో పెట్టిరా అన్నాను.ఎందుకురా అని అడిగింది, తర్వాత చెప్పుతానులేవే ముందు వెళ్ళు అంటే. వెళ్ళి ఫ్రిజ్ లో పెట్టి వచ్చింది. బ్రష్ చేసుకోవడం ఎలావుండే అన్నాను చాలా బాగుంది. నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేనుర నా జీవితం లో ఎప్పుడు బ్రష్ చేసిన నువ్వు చేసిన ఈ చిలిపి పనే గుర్తుకు వస్తాధి రా.నా మొగుడు కూడా ఎప్పుడు ఇలా చేయలేధుర. థాంక్స్ ర అని బుగ మిధ ముద్ధు పెట్టింది. ప్రతి మగాడు మోడ్డ పూకులో పెట్టి దెంగితేనే పెళ్లని సుకపెట్టినట్టు కాధు. పెళ్ళానికి చేయవలసినవి చాలా వుంటాయి. నాకత చీకటం నల ఇలా చిలిపి పనులు చేయడం.నేను చేసిన ఈ పనులు మగవాళ్ళకి చిరాకు అనిపించవచ్చు కానీ మీకు సమయం కుదిరినప్పుడు మీ బార్యలతో చేయండి వాళ్ళు ఎంత సంతోసిస్తారో. ఎంత ఆనంధ పడతారో మీకే తెలియదు. మనం దగ్గరగా వున్న లేకపోయిన వాళ్ళకి ఒక తీపి జ్నపకం గా వుండిపోతాయి.తన సుతుమెత్తని పెద్దలు నా బుగ్గని తాకగానే ఒకరకమైన అనుబుతి కలిగింధి.అది మాటల్లో చెప్పలేను. ఒరే ఒకసారి బయటకి వెళ్లరా చూచ్చు పోసుకొని వస్తాను అంటుంటే. ఒసే గుడిసెటి ముండా నీలో నీ రంకు మొగుడు చూడనివి ఏమి వున్నాయే కూర్చొని పోసుకోవే.సిగ్గు పడుతూనే వెస్ట్రన్-షీట్ మిధ కూర్చోంధి. నేను ఆగవే అని తన రెండు కాళ్ళు విడదీసి, నా తల తన పుకు ధగ్గర పెట్టి. తన రెండు చేతులతో పుకు పెదాలు వీడధీసి పట్టుకొని చూచ్చు పోయామన్నాను. మాధవి నాకు సిగ్గేస్తుందిర దూరంగా వెళ్లరా నాకు వుచ్చ రావటం లేదురా అంధి.అయిన పర్వాలేదు లేవే నేను ఇలానే వుంటాను మీకు ఉచ్చ వచ్చే వరకు. ఏమిటి రోయ్ ఇకడ గౌరవం వస్తుంది. అలాటిదేమీలేదు లేవే నువ్వు పొయ్యవే కొజ్జలంజ. వుండరా బాబు అంటూ చూయ్ మంటూ పోయడం మొదలు పెట్టింది.పూకుపెదాలు విడదీసి పట్టుకోవడం వలన ఎర్రటి మబ్బులోంచి జాలువారుతున్న జలపాతంళా వుంది అదృశ్యం. నేను తన తొడ మీద వున్న నా చేతిని నోట్లో పెట్టుకొని కసిగా కరుకుతూ తన పుకు వంకే చూస్తూ, వెలుని తీసి కసక్కున ఉచ్చ వస్తున్న తన పుకు బొక్కలోకి తోశేశాను.ఊహించని పరిణామానికి తాను అమ్మ అని ఒక కేక పెట్టింధి. వచ్చే ఉచ్చ స్లోగా ఆగిపోయింది. ఒరే దొంగ సచ్చినోడ, ఇదేం పనిరా. నా ప్రాణం గిలగిల లాడిపోయిందిర. వుండవే నీకు ఎలా వుంది, ఇలాంటి అనుబుతి నీకు ఎప్పుడు కలిగి వుంధా, చెప్పు.లేదురా నేను ఉచ్చ పోసుకుంటుంటే చూడాలి అనుకూతునావు అనుకున్నాను రా నా ముద్ధుల మగడా. సరిలేవే లే ఇద్ద్రమ్ కలిసి స్నానం చేసి బయటకు వెళ్ధము. నువ్వు బ్రష్ చేసుకోవ అని అడిగింది. ని బ్రష్ తీసుకురాన అని అడిగింధి.ఇప్పుడు ఎందుకులేవే నీ బ్రస్ మీద పేస్ట్ పెట్టి నువ్వే తోము అని అడిగాను. అబ్బాయి గారికి చాలా ఆశలునాయే, నా బ్రష్ వద్ధులేరా. ఎందుకు వద్ధు నీ పుకు నకినప్పుడు లేనిధి ఇపుడు వచ్చిందా. నీకు ఏమైనా ఇబ్బంధి వుంటే చెప్పవే అన్నాను.నాకు ఏమీలేదు అన్నది నేను వెళ్ళు టాయ్-లెట్ షీట్ మిధ కూర్చోన్నాను. తనని నాకు అటోకాలు ఇటోకాలు వేసి నా వళ్ళో కూర్చోమన్నాను. ఇద్దరం కౌగిలించు కొన్నట్టుగా వున్నాము. ఈ అనమని నా, పళ్లు తోముతుంటే, నా చేతులు తన సళ్ళని పిసుకుతూ చేనుమోనాలని నలుపుతూ వున్నాను.తనేమో నన్ను వాటిని వదలరా ఎధోల వుంది. నేను మాత్రం ఏమి వినపడనట్టు అలాగే నలపటం చేస్తున్నాను. క్రిందేమో నా మోడ్డ లేచి పొడవటం మొదలుపెట్టింది. ఒరే సచ్చినోడ ఇలా అయితే నా వల్ల కాదురా నేను లేచిపోతాను అని లేవబోతుంటే పట్టుకొని అపి, గట్టిగా కౌగిలించుకొన్నాను.ఎంత గతిగా అంటే తన చేనుమోనాలు నా గుండెల్లో దిగిపోతాయ ఆన్నాటుగా. నా తల వెనకి వంచితే పళ్ళు తోమేసి, పైకి లేచింది టాక్-లెండర్ కోసం, నా చేతికి ఇవ్వబోయింధి. నేను తీసుకోలేదు, వచ్చి నా వళ్ళో కూర్చొని తీయమంటే, వద్ధుర మీద పడిపోతాధి.ఏం కాదులే మనం స్నానం చేస్తాముకద అంటే వచ్చి అలానే చేసింది. తాను నా పాచి తీస్తుంటే తన సల్లామిద పడేధి కానీ తాను ఏమి అసహహించుకో లేధు. అధి చూసిన నాకు తన మీద ప్రేమ ఇంకా పెరిగింది.ఇద్ధరమ్ ఒకరికొకరం స్నానం చేయించుకొని బయటకు వచ్చేశాము. నా నా వళ్లు, మోడ్డ అన్నీ తనే తుడిసింధి. నేను కూడా అదే టవల్ తో తన వళ్లు, సల్లు, పుకు అన్నీ తుడిచాను. కానీ సేపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో నేను బ్రేక్-పాస్ట్ రెడీ చేస్తాను అని కిచెన్లోకి వెల్లుతుంటే.తన బలిసిన గుద్దలు వుగడం, వెనక నుంచి చూసిన నా మోడ్డ లేవడం మొదలుపెట్టింది. తన వెనకే మోడ్డ ఊపుకుంటు వెళ్ళాను. ఏమిటీర ఇలవచ్చావు కూర్చో ఒక అయిధు నిమశాలు రెడీ చేసేస్తాను. అదికాదే అంటూ తనని వెనకనుంచి కౌగిలించుకొని రొమ్ములు నొక్కుతుంటే.ప్లీజ్ వధాలరా నన్ను టిఫిన్ చేయనివార. అయ్యాక ని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోరా అంది. నువ్వు నీ పని చేసుకోవే నేను నపని చేసుకుంటాను. అంటుంటే నా వైపు తిరిగి ఇంత మొండోడివి ఏంటిరా నా రంకు మగడా. సర్లేర నీ ఇష్టం అని తాను దోసాలు వేస్తుంటే నేను వెనకనుంచి సల్లు పిసుకుతూ.ఒక వేలు పూకులో ఆడించడం మొదలుపెట్టాను. తన పూకులోని వెడే చెపుతుంది తను ఎంత హాట్ గా వుందో. ఇస్ ఆమ్మ హ ఓ ఆ అంటు చెరికొక 2 దోసాలు వేసి ప్లేట్ లో పెట్టింధి. ఇంకా అపర టిపెన్ చెదమ్ పదరా అంది. నేను తన పూకులోంచి తీసిన వేలు తనకి చూపించి, వాసన చూసి నోట్లో పెట్టుకొని నాకెశాను.తను ఒకరకమైన కామ చూపుతో చూస్తూ నువ్వు చాలా నాటి గా వునవురా. నీలాంటి వాడు మోగుడు అయితే ఏ పెళ్ళాం కూడా తప్పు చేయదురా. అలాంటిదేమీ లేదే మోగుడైన పెళ్ళాం అయిన ఇద్దరు ఒక్కటే దెంగులాట కోరికలు ఒక్కటే. ఒకరి సుకం కోసం ఒకరు తపనపడలి అంతే.ఇంతలో చెరికొక ప్లేట్ లో పెట్టబోతుంటే, అతనని అపి తన చెయ్యి పట్టుకొని లాగి నా వళ్ళో కూర్చోపెట్టుకొని తినిపించుకోవడం మొదలుపెట్టాము. ఒక్కసారి ఆగవే వెళ్ళి ఇంధక ప్రేజ్ లో పెట్టి నా రెండు బౌల్స్ పట్టుకురా అన్నాను. ఎందుకురా అని ప్రశ్నార్ధకంగా పేస్ పెట్టి అడిగింది.వెళ్ళి తీసుకురావే అంటే తీసుకు వచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టింది. చూస్తావెంటే నా రాకు లంజా ఇలా కూర్చోమని, వళ్ళో కూర్చొబెట్టుకొన్నాను. ఇపుడు నేను చేసిన దానికి వ్యతిరేకంగా చేయాలి అర్ధమైంధ అని,ప్లేట్ లో దోసా ముక్క తీసుకొని నా మోడ్డ రసం లో ముంచి తనకి తినిపించను.తను తింటూ నా నెత్తిమీద ఒకటి మొట్టి నవ్వుతూ తింటుంటే ఎలా వూందే టెస్ట్ చేపవే అన్నాను. తినేసి చాలా బాగుంధీర మా మొగుడుపెళ్ళాం ఎప్పుడు ఇలా ట్రై చేయలేదు రా చాల బాగుంది నీ మనసు లాగే. ఇపుడు నువ్వు నాకు అలా తినిపించవే అన్నాను.తను కూడ ఒక ముక్క తూసుకొని తన పుకామృతం లో ముంచి నా నోట్లో పెట్టె టప్పుడే నా వెల్లుని తన పూకులో పెట్టెను. పైన నా నోట్లో దోసా ముక్క, క్రింధ తన పూకులో నా వేలు రెండు ఒకేసారి జరగడం తోనే. తను ఉలికిపడి చి వెధవ ఈవెమీ పనులురా అంధి.చట్నీ అక్కడ నుంచి వచ్చిందే కదా ఇంకా ఏమైనా వుంధెమో అని వేలు పెట్టి చూస్తున్నాను. నీ పుకామృతం కలిసి దోసా అద్బుతం గా వూందే నా లంజా. ఇప్పుడు వేరేగా ట్రై చేద్ధమే అని, నా మోడ్డ రసాన్ని తన పూకురసం వున్న కప్పులో పోసి కలుపుతుంటే తను సిగ్గుపడుతూ అలాగే చూస్తుండిపోయింది.ఇపుడు చెప్పవే ఇంధులో మూడు కలిసినవి ఇంకొకటి కలవాలి ఏమిటో చెప్పవే. మూడు ఏమిటీర రెండేకదరా, ఒకటి నీ మోడ్డ రసం, రెండోధి నా పూకురసం అంటూ సిగ్గూలమోగ్గైపోయింది. మూడోధి ఏమిటి నాగోధి ఏమిటీర నువ్వే చెప్పారా.ఒసే మొద్ధు అని రొమ్ముమిధ కొట్టి తన పెదాలు మీద వేలుపెట్టి,మూడోధి నీ ఆధారమృతమే అంటే పగల పది నవ్వింది. అయితే నాలుగోధి నీ ఆధారమృతమే కదరా మెద్దు మొగుడా అని ఆ బౌల్ ని నా నోటికి దగ్గరగా పెట్టి ఇంధులో ఉయ్యార అంది.మరి నీకు ఏమి ఇబ్బంధి ఏమీలేధుకధ అని అడిగాను.లిప్-లక్ చేసుకున్నపుడు ఏమైంధీర, నోరు మూసుకొని నీ ఆధారమృతమ్ వేసేయరా అంధి. మాధవి కళ్లలోకి చూసి దాంటీలో ఉచి, తనని కూడా మరలా వుయ్యామంటే వుచింధి. అది కలుపుకొని చాట్నిల నంజుకొని ఇద్ధరమ్ కలుపుకొని తిన్నాము.ఇది మీకు చి అనిపించవచ్చు కానీ ఇష్టం తో చేసేది ఎదికూడా చి అనిపించధు. టీపెన్ ముగించాక కొద్ధిగా మిగిలివున్న మా రసాల్ని నా మోడ్డకి రాస్తే ఐస్ ప్రూట్లగా చీకెసింధి. మిగిలినది మాధవి సల్లకి పామి ఒక చేతతో పిసుకుతూ రొమ్ములని చీకడం మొదలు పెట్టాను.
4594811cookie-checkమేడమ్ మీరు చాలా చాలా అందం గా వున్నార 5no