మేనేజింగ్ డైరెక్టర్

షాహీన్ మాడం చాలా స్ట్రిక్ట్. ఒక కంపెనీ కి MD తను. తన ముందు సినిమా యాక్టర్లు కూడా బలాదూర్ అంత అందంగా ఉంటుంది.
సర్తాజ్ తో పెళ్ళి నిశ్చయమైంది. సర్తాజ్ కోరి ఇష్టపడిన అమ్మాయి షాహీన్. అలా అని తాను తక్కువేమీ కాదు అమెరికాలో MBA చేసింది. మొదటి చూపులోనే సర్తాజ్ ఇష్టపడి ఆ సంబంధం కోసం పట్టుబడ్డాడు.
కలిగిన కుటుంబాలు కావడంతో వారి ప్రేమ పెళ్ళి కాస్తా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్ళి అయింది.
నిఖా మాత్రం నామమాత్రంగా ఉండిపోయింది. మిగిలినవి కక్కుర్తి పడుతూనే ఉన్నారు అప్పుడప్పుడూ ఈ లోగా తన కంపెనీ చూసుకోమని తనని MD గా చేసేశాడు సర్తాజ్ తాను బెంగుళూరు బ్రాంచ్ చూసుకోవడానికి వెళ్తూ.
ఎదో చెబుతారు చూడండి అయ్యవారు వచ్ఛే దాకా అమావాస్య ఆగడు కదా……..అంటూ అమావాస్యలు చాలానే వచ్చ్చాయి అయ్యవారికి తీరిక దొరకట్లేదన్నట్లు, పెళ్లి తప్ప చిలక్కొట్టుళ్లు అదే నండి లాగి కొట్టడం మాత్రం అయిపొయింది.
సావిత్రికి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఇంతే; టైం కి రాదు. దీనికి బాగా పొగరెక్కింది. ఈ సారి డబ్బులు కట్ చెయ్యాలి. ఆఫీస్ కి 9.30AM కల్లా వెళ్ళాలి. అనుకొంటూ విసుక్కొంది షాహీన్. పొద్దున్నే సర్తాజ్ తో మాట్లాడింది. రోజూ ఇదే వరస వస్తానంటాడు. నిఖా చేసుకుంటే అసలు తన మొహం చూస్తాడా?! అని అనుకొంటూండగా….
పనిమనిషి సావిత్రి వచ్చింది.
“ఏం సావిత్రి ఏమయ్యింది. రోజూ 7 ఇంటికల్లా రమ్మని చెప్పానా లేదా?” అంటూ సావిత్రి మీద విరుచుకు పడింది.
కానీ సావిత్రి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. గబాగబా అన్ని రూములు ఊడ్చేసి బాసన్లు తోమేసింది.
ఈ లోపల షహీన్ స్నానానికి వెళ్ళింది. వస్తూ ఉంటె వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న సడి వినపడి అటు చూసింది.
సావిత్రి ఏడుస్తోంది.
ఒక్క సారి జాలి ముంచుకొచ్చింది షహీన్కి.
షహీన్ సంగతంతా కనుక్కొంది.
సావిత్రి: “అమ్మా, మీరు చాలా మంచి వాళ్ళమ్మా, మీరు నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డబ్బులు ఇప్పిస్తున్నారు. మీ ఆఫీస్ ఊడ్చే పని కూడా నాకే ఇప్పించారు. కానీ నా మొగుడు కిషన్ గాడు దొంగ యాదవ వాడు లారీ డ్యూటీ కి పోయినప్పుడు మంచిగానే ఉంటడు. డ్యూటీ దిగినంక రోజు తాగుతాడు నన్ను చితకబాదుతడు. ఆడు కొట్టిన దెబ్బలకి ఉదయం లేవలేకపోయిన…..రేపటి సంధి మంచిగొస్తా….ఈ రోజుకి నా తప్పు కాయండి మాడం” అంటూ కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొంది.
షహీన్ సావిత్రి కేసి చూసింది. సావిత్రి వంటి పై టెట్లు తేలాయి. అవి చేతి వేళ్ళ గుర్తులు. కర్రతో కొట్టిన గుర్తులు., సావిత్రి రాత్రంతా ఏడుస్తూనే ఉందని అర్ధమయింది షాహీన్ కి కళ్ళు ఉబ్బి పోయి ఉన్నాయి. కాళ్ళ కిందా చారికలు కట్టేసిన కన్నీరు చూసి ద్రవించిపోయింది షాహీన్.
డాక్టర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మందులు ఇప్పించింది.
సావిత్రికి కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి తనని అంత ఆధరంగా చూసినందుకు కాళ్ళ మీద పడిపోయింది.
షహీన్: “సావిత్రి, మీ ఆయనను ఒకసారి రమ్మను నేను మాట్లాడతాను వాడేమనుకొంటున్నాడు; వాడి మీద పోలీస్ కేసు పెట్టిస్తాను. జైల్లో పడేస్తే గానీ వాడికి బుద్ది రాదు ఆ కిషన్ గాడు లారీ మీద వఛ్చిన సొమ్మంతా ఇలా తగలేస్తే…..రేపు నీ బిడ్డలకి ఏం పెడతాడు. నువ్వు ఊరుకొంటున్నావ్ గానీ స్టేషన్ లో పడేస్తే గానీ బుద్ది రాదు ఇలాంటి వెదవలకి” అంటూ విరుచుకు పడింది.
సావిత్రి బ్రతిమాలాడుకుంది. దాంతో షాహీన్ తన దగ్గరకు రేపు పంపమని బుద్ది చెబుతానని చెప్పింది. సరే అని సావిత్రి ఇంటికి వెళ్ళి పోయింది.
తరవాత రోజు కూడా షరా మామూలే….సావిత్రి వచ్చింది. కానీ కిషన్ గాడు రాలేదు. ఈ రోజు చెయ్యి ఆడించలేదనుకుంటా…..పాపం సావిత్రి నవ్వుతూనే మాట్లాడింది. పైగా షాహీన్ కళ్ళకి దండం పెట్టింది.
“అమ్మా మీ మాటకి నా మగడు చానా ఇజ్జత్ ఇస్తడు. నువ్వు చెప్పినవాని చెప్పిన ఆడే వస్తాడంట నిన్న నన్ను మంచిగా సూసుకున్నడు. గదంత నీ దయే మాడం” అంటూ సావిత్రి ముఖం అంతా నవ్వులు పూయిస్తూ చెప్పింది.
“పోనీలే మంచి మాట చెప్పావ్. మళ్ళీ ఏమన్నా తోక జాడిస్తే చెప్పు” అంటూ భరోసా ఇచ్చింది షాహీన్.
ఆఫీస్సా నుండి సాయంత్రం బయలుదేరి వచ్చింది షాహీన్. వచ్ఛే సరికి 7 అయ్యింది.
స్నానం చెయ్యడానికి బయలుదేరుతుండగా ఎవ్వరో తలుపు కొట్టిన చప్పుడయింది.
ఎవరూ అంటూ అడిగింది.
“నేనమ్మా కిషన్, సావిత్రోళ్ల మొగుడ్ని. రమ్మన్నారంటగా మాడం”.
“ఏయ్, నీకో వేళా పాలా లేదా? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వస్తావా?”
“దొరసాని రేపు రమ్మంటవా?”
“దేనికి వచ్ఛేది ఆగు తలుపు తీస్తా…..” అంటూ తలుపు తీసింది.
“నమస్తే మాడం …..”
“ఏందిరా…..తాగొచ్చి నీ పెండ్లాన్ని కొడుతున్నావంట”
“తాగినప్పుడు అట్నే ఉంటది మాడం. గంతే గాని నేనెందుకు గొడతా? నా పెండ్లామంటే చానా ప్రేమ మాడం…..”
“ప్రేముంటే అట్లా గొడతరా……సచ్చ్చిపొతే…?!”
“మీరు చెప్పినరుగా మాడం మల్ల ఎప్పుడు గొట్ట., కొడితే మీరే కొట్టండి”
“పైసలేమన్న గావాల్నా? గావాలంటే అడుగు అంతే కానీ ఊరికే కొట్టద్దు మీ ఆమె చానా మంచిది…నీలాంటి తాగు బోతుల్ని ఎట్లా భరిస్తున్నాడో చూసినవా?”
“అట్లనే మాడం., పైసలొద్దు గాని జరా అన్నం ఉంటే పెట్టండి”
“ఇంకా వండలేదురా……ఛాయ్ తాగుతవా?”
“నీళ్లు ఇప్పించండి…ఛాయ్ వద్దు మాడం”
సరే అంటూ ఫ్రిడ్జ్ లో నుండి నీళ్ళు తీసుకుని హాల్ లోకి వచ్చింది షాహీన్. కానీ అప్పటికే కిషన్ గాడు గటగటా తాగేస్తున్నాడు క్వార్టర్ బాటిల్ ఎత్త్తి.
“కిషన్ బయటికి నడు. నా ఇంట్లో మందు తాగుతవా?” అంటూ కిషన్ గాడ్ని బయటకు తోలింది.
కిషన్ గాడు లాగి ఒక్కటి కొట్టాడు షాహీన్ ని.
The post మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ appeared first on Telugu Sex Stories.