మొగుడు పెళ్ళాం రాసా లీలలు

నా పేరు రమణ. నేను చదువుకోలేదు. నా పెళ్ళాం పేరు గంగ. మా ఊరులో పనులు చేసుకుంటాం. ఆలా ఓకే రోజు మాకు మా ఉరి చివరి వున్నా ఒక ఫార్మ్ హౌస్ లో పని దొరికింది.
ఇంకా ఇద్దరం ఫార్మ్ హౌస్ లో ఉంటున్నాము. అక్కడ ఎవరు వుండరు. నెల కీ ఒక సారి వస్తారు. మాకు అక్కడ వుంటానికి ఒక చిన్న ఇల్లు వుంది బంగ్లా పక్కన.
మాకు పెళ్లి అయి 8 ఇయర్స్ అవుతుంది. నాకు నా పెళ్ళాం కుత్తా(అడ్డవాళ్లు ఉచ్చ పోసుకున్ది ) మీద యావ తగలదు. మాకు 3 పిల్లలు వాళ్ళు ఊరు లో వుంటారు.
పొద్దున్న 6 గంటలు.
రమణ – ఒసేయ్ గంగ లచ్చి టీ పెట్టు.
గంగ -రాత్రి అంట పుకు దంగవు నిద్రలేదు లంగా యతి ఒక అరగంట పుకు నాకు పడతా.
మెల్లగా లంగా పైకి యతను చిన్నగా పుకు రెమ్మలు విడదీసాను పుకు అంట మదపా వాసనా అమాంతం నోట్లో పట్టుకొని జుర్రుకుంటున్నాను.
గంగ -చిన్నగా రా నా మొగుడా 8 ఏలు అయ్యింది ఇంకా పుకు మీద మోజు తగలదు నా మొగుడు కీ
రమణ -మోజు తగదు పెరుగుతుంది.
గంగ -నీ పెళ్ళాం పుకు ఆ గా ఎక్కడికి పోయింది.
రమణ – నీ పుకు నాకితే స్వర్గం లో ఉన్నట్టు ఉంటది.
గంగ – ఇంకా చాలు ఆ లాగువు నాకు దొడ్డికి వస్తుంది ఎక్కడ కూర్చుందాం.
రమణ – ఈ ఫాం హౌస్ మనది నీ ఇష్టం.
అలా చిన్నగా నడుచుకుంటా వెళ్ళాం ఇక్కడ కూర్చుందాం. ఇద్దరం ఎదురుగా కూర్చొని నేను లుంగీ పైకి ఎత్తను నా పెళ్ళాం నైటీ పైకి ఎత్తింది.
గంగ – మడ్ద చూడు ఎలా ఉందొ గునపం లాగా ఆతులు బాగా పెంచావు.
రమణ – నీ పుకు లో దింపాలి అంటే ఆ మాత్రం ఉండాలిగా.
గంగ – చిన్నగా పితు వాసనా వస్తుంది.
రమణ – నువూ గుద్ధ మూసుకొని దొడ్డిక కూర్చో.
గంగ – కూర్చున్నాక నువూ వోచి నా పెంట నాకుతావా.
రమణ – పుకు గుద్ద బాగా నాకేచుకుంటావు గా.
గంగ – అది మా ఆడవాళ్లు హక్కు ఎంత మగాడైనా మా దొడ్డికి రుచి చూడాల్సిందే.
రమణ – నిజం ఆ నా లంజా.
చిన్నగా ఆలా దొడ్డిక కూర్చొని. నా లంజా గుద్ద ని నా చేతులతో కడిగాను. గుద్ధ లోపల వేలు పాటి బాగా కడుగు బావ గుద్ద బొక్క లో కొంచం దొడ్డికి ఉంటది.
పొద్దున్న 10 అయ్యింద.
ఇద్దరం టిఫిన్ చేసి బైట చాప వేసుకొని పొడుకునం ఓసాయ్ గంగ. చాపు బావ నోట్లో నోరు పెట్టుకుందాం. నోట్లో కాకపోతే నా మూడిల్లో పెట్టు బావ పిత్తు వస్తాను వాసనా బాగావుంటది.
నువూ గలీజు లంజా వి నేను కాదు బావ నువూ గలీజ్ వాడివి. ఎపుడు నాలిక మూడిల్లో పాటి రుచి చూస్తావు నా దొడ్డికి వాసనా నీకు ఇష్టమా ఆ బావ.
బావ మడ్ద ఏంటి ఆలా లాగెసింది చూస్తుంట నోరు ఊరుతుంది. చీకవే లంజా. నోట్లో పెట్టు బావ ఏమి చేకుతున్నావా. లంజా ముండా నీ లంజా ని కాబటి బాగా చీకుతున్నా.
చిన్నగా చేకూ కొరకగాకు పుకు లో వేలు పెట్టు రా రంకు నా మొగుడా నీ పుకు లో నా వేలు సరిపోదు మడ్ద పెట్టాలి.
పంగ సాపు ఏమి వుందా నీ పుకు మెరిసిపోతుంది చిన్నగా డెంగు అబ్బా గునపం దించావు గా. నిన్ను కన్నా నీ అమ్మ కీ దండం పట్టాలి ఎమి పాటి నిన్ను పెంచెందో ఇంత పెద్ద మడ్ద వొచింది.
డెంగు రా లంజా కొడకా అబ్బా ఏమి దంగుతావు రా స్వర్గం కనపడుతుంది. ఓసాయ్ వొంగో వెనక నుంచి దంగుతాను నీకు ఇష్టం ఓచినటు దెంగు పుకు చిన్నగాలి.
అబ్బా ఒరేయ్ కుక్క ని డెంగీ నాటు డెంగుతున్నావు. నీ మద్ద కీ బానిస ని నేను బాగా డెంగు పుకు లో కరవగాకు కడుపు వస్తది ఇపుడు ఆ క ముగ్గురు వున్నారు.
నోట్లో కరవు అబ్బా చిన్నగా తట్టుకోలేక పోతునాన్ను ఇంకా పెళ్లి అయినా కొత్త లో లాగా డెంగుతున్నావు. పుకు కోసం కరువు వాసిపోయి నాది లాగా.
పైకి లాగువు ఎత్తుకొని దంగుతాను. బుజం మాడ చేతులు వాయ్ కాలు రొండు నా నడుం కీ చుట్టు అబ్బా గునపం దురిచవా అబ్బా ఏమి దంగుతావు రా.
చిన్నగా బంగారం పుకు వసిపోదు. ఒరేయ్ ఏంటి ఆ స్పీడ్ అబ్బా హా అబ్బా హ్మ్మ్ ఇంకా చాలు పుకు పగిలి పోయేది ఒరేయ్ చంపుతున్నావు హా హా దేవుడా.
కార్చమంటావా పుకు లో వొద్దు బావ నోట్లో ఖర్చు అబ్బా చీకవే. బావ ఏంటి రా ఎంత కార్చావు ఇంత వాడి గా వుంది.
నీ గునపం చల్ల పడిందా దేవుడా ఏమి డెంగుతున్నావు. పూటకి 3 సార్లు పుకు అల్లాడి పోతుంది కొంచం సాపు నా సళ్ళు నాకు చల్లబడతావు.
ఓసాయ్ ఫోన్ వస్తుంది చూడు.
ఎవరు ఫోన్ పెద్దయ్యానా బావ రేపు వాళ్ళ అల్లుడు కూతురు వస్తారు అంట శుభ్రం చైమన్నారు సరే పదా చడం.
మరసటి రోజు పొద్దున్న 11 కీ.
బావ కార్ వస్తుంది చూడు.
నమస్త అయ్యా నా పేరు రమణ నీ పెళ్ళాం గంగ మొత్తం శుభ్రం చేసాము మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి.
రమణ – ఓసాయ్ గంగ వాడి పెళ్ళాం అంత తెల్ల గా వుంది.
గంగ – డబ్బు వున్నా వాళ్ళు కదా బావ ఏసీ లో పుత్తి పెరుగుతారు దాని పుకు నాకాలి అని వుందా బావ.
రమణ – ఛీ దాని పుకు నాకు ఎందుకు బంగారం లంటూ నీ పుకు వుంటా వాళ్ళకి భోజనం రెడీ చై.
మధ్యాహ్నం 3.
గంగ – అమ్మగారు ఇంకా ఏమైనా కావాలా?
మేడం – ఇంకా ఏమి వొద్దు.
గంగ – సరే అమ్మ గారు నేను బైట వుంటాను ఏమైనా కావాలి అంట పిలవండి.
మేడం – సరే వేళ్ళు.
రమణ – అంట ఇంత సాపు?
గంగ – కొంచం సాపు మడ్ద ఆపుకోలేవు.
రమణ – సరే రా పొడుకో.
గంగ – దేనికి మాత్రం తక్కువ లేదు ఒక రోజు దంగా పోత ఏమి అవుతావు అసలా అమ్మ గారు దొర శని లాగా వున్నారు.
రమణ – అవునా దాని వాడు ఎలా డెంగుతున్దో.
గంగ – నీ లాంటి వాడి చేత దంగేచుకుంటా సచ్చిపొడి.
రమణ – పైకి వేకువ నువూ ముందు లంజా.
పుకు లో పట్టుకో మద్ద అబ్బా ఏమి సుఖం.
గంగ – పొద్దున్న గా రా దంగవు.
రమణ – అది ఎపుడో పొద్దున్న.
గంగ – సరే తొందరగా కానిచ్చి పొడుకో నేను అంటూళ్లు తోమాలి.
చిన్నగా దంగా రా ఎందుకు ఆత్రం. అబ్బా చిన్నగా ఆ మద్ద చూడు ఎంత ఉందొ. ఒరేయ్ ఖర్చు ఇంకా పని వుంది పుకు అంట కరుస్తావు ఛీ.
సరే ఇంకా పొడుకో నీ మడ్ద కీ ఒక దండం పుకు నోపి పుడుతుంది నాకు పని వుంది.
అమ్మ గారు అంటూళ్లు మొత్తం తోమాను మీ బాటలు వుంటా చెప్పండి ఉతుకుతాను.
అమ్మ గారు – ఏమి లేవు గంగ
గంగ – సరే అమ్మా మీరు చాలా బాగావున్నారు అమ్మ గారు మీ పేరు ఏంటి అమ్మ
అమ్మ గారు – మంజుల గంగ.
గంగ – పేరు కూడా బాగా వుంది.
మంజుల – నువూ యాంటీ లోపల ఎమి వేసుకోలేదు.
గంగ – నాకు అలవాటు లేదు అమ్మ.
మంజుల – అందుకే నీకు బయలు అంత పెద్ద గా వున్నాయి.
గంగ – పెళ్లి కీ ముందు చిన్నగా ఉండేవి పెళ్లి ఐనా తరవాత నా మొగుడు ఇలా చేసాడు.
మంజుల – ఏమి చేశాడా.
గంగ – రోజు పిసకటం వాటిని బాగా నాకటం ఇదే పని రోజు.
మంజుల – మీరు సెక్స్ చస్తారా.
గంగ – సెక్స్ అంత అమ్మ.
మంజుల – అది ఆ పక్కలో చేసాడి.
గంగ – నా మొగుడు రోజికి 3 పూటలా చస్తాడు అమ్మ.
మంజుల – డైలీ ఆ.
గంగ – అవును అమ్మ ఇపుడు వోచ టపుడు కూడా నా పుకు లో కరిపించు కొని వచ్చాను.
మంజుల – మరి నువూ వొద్దు ఆనవా.
గంగ – మొగుడు ఎపుడు పక్క లోకి పిలిసిన వెళ్ళాలి మనం వాళ్ళని సుఖపెట్టాలి. పెళ్లి అయి 8 ఏలు అయినా నా మొగుడు వేరే పుకు రుచి చూడలేదు నా పుకు బానిస నా మొగుడు.
గంగ – మీరు దంగేచుకుంటారా రోజు.
మంజుల – లేదు వీకెల్లీ ఒనెస్ గంగ నా హస్బెండ్ చాలా బిజీ వురుక ఒక 5 minutes ఆలా పాటి తీస్తాడు.
గంగ – మరి పుకు నాకరా అమ్మ.
మంజుల – ఛీ అక్కడ నాకుతారా.
గంగ – అవును అమ్మ చాలా బాగా ఉంటది నా మొగుడు పొద్దున్న పచ్చి పుకు నాకుతాడు.
మంజుల – బాడ్ స్మెల్ వస్తది గా.
గంగ – మొగుడు పెళ్ళాం కీ ఆవు ఏమి వుండవు. నా మొగుడు దొడ్డిక కూర్చుంటా వుంటా వాడి మడ్ద నోట్లో పట్టుకొని చీకడాని.
నా గుద్ద లో వేళ్ళు పాటి మరి నా పెంట వాసనా చూస్తాడు.
నా మొగుడు మద్ద తలుచుకుంటాన పుకు లో రసం కరిది మొగుడు పెళ్ళాం అంత ఒకలా ముడ్డిలో ఒకళ్ళు వేళ్ళు పెట్టి వాసనా చూడాలి. పొద్దున్న పచ్చి నోట్లో నోరు లు పట్టుకోవాలి.
మద్ద వాసనా వోచిన నోట్లో పట్టుకొని నాకాలి. మొగుడు అన్నాక పెళ్ళాం ఉచ్చ తాగాలి. మొగుడు మద్ద నోట్లో కరిపించుకోవాలి.
స్టోరీ చదివి ని అందుకు చాలా థాంక్స్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి.
The post మొగుడు పెళ్ళాం రాసా లీలలు appeared first on Telugu Sex Stories.