రహస్య కాపురం మా అమ్మ ధీ

నా పేరు అర్చన ఇప్పుడు9థ్ క్లాస్ మా అమ్మ పేరు కల్యాణి మా నాన్న సిటీ లో జాబ్ చేస్తున్న టైం అప్పుడు నేను చిన్న పిల్లని నాన్న డైలీ తగ్గి వచ్చేవాడు సన్ డే వచ్చింది అంటే చాలు ఇంటికి ఫ్రెండ్స్ రావడం తాగుతూ కార్డ్స్ ఆడడం ఒక్క అలవాటు నాన్న ఫ్రెండ్స్ వెళ్లిపోగానే అమ్మ నాన్నతో గొడవ పెట్టుకునేది గొడవ పెద్దది అయేది నాన్న అమ్మ ని బాగా కొట్టేవాడు ఇలా చాలా సార్లు జరిగేదివిలేజ్ లో ఉండే మా తాతయ్య కు మా అమ్మ ఈ విషయం మొత్తం చెప్పిందితాతయ్య నాన్నకు ఫోన్ చేసి కోడల్ని కొడుతున్న వా బుద్ధి లేదా నీకు అన్ని తిట్టేవాడు నాన్న కు మా తాతయ్య అంటే కొంచెం భయ్యమే ఎందుకంటే ఒక్క సారి ఆస్తి ని మా అమ్మ పేరు మీద రాస్తా అన్నాడుమా కు వ్యవసాయం ఉంది విలేజ్ లో యిన్లు కూడా ఉంది వ్యవసాయం మా బాబాయ్ చూసుకుంటాడుమా నాన్న మాత్రం ఏమి మారలేదు అమ్మ ను కొట్టడం ఎక్కువయింది నేను అడ్డు వెళ్లే దాన్ని నన్ను పక్కకు తోసేసి అమ్మ ను కొట్టే వాడుమా తాతయ్య కు నేను ఫోన్ చేసి ఏడ్చుకుంటు జరిగిన విషయం చెప్పానుతాతయ్య మాములను విలేజ్ కి వచ్చేయండి అన్నాడు అమ్మ నేను బట్టలు సర్దుకొని వెళ్లిపోయాంతరువాత మా నాన్న కూడా వచ్చాడుతాతయ్య బాగా నాన్న ని తిట్టాడు నానమ్మ కూడా తిట్టింది బాబాయ్ కూడా మా అమ్మ కు సపోర్ట్ చేసాడునాన్న కొన్ని రోజులు ఖాళీ గానే ఉన్నాడు అక్కడ కూడా ఫ్రెండ్స్ తో తగ్గడం నైట్ ఇంటికి లెట్ రావడంఅమ్మ తో గొడవ పెట్టుకోవడం చేసేవాడుమా తాతయ్య నాన్న ను ఇక్కడ ఉంటే విడు మారాడు అని మా బాబాయ్ ఫ్రెండ్ దుబాయ్ లో చాలా సవసరాల నుంచి అక్కడే జాబ్ చేసున్నాడు నాన్న కు కుడా జాబ్ చూసాడు కంపెనీ వల్లే ఫుడ్ రూమ్ చూసుకుంటారు నాన్న అక్కడికి పంపారుతాతయ్య నాన్న వెళ్లి 1 మంత్ అయిన తరువాత తాతయ్య అమ్మ పేరు పై పొలం భూమి 9 ఎకరాలు రెజిస్టేషన్ చేయించాడు ఒక్క ఇల్లు మాత్రం నాన్న పెరు మీద ఉందిమా వ్యవసాయం బాబాయ్ కి మా అమ్మ చూసుకొమ్మని చెప్పిందిమా పిన్ని పెరు స్వరూప వామ్మో చాలా గయ్యడిమా ఇంటికి కొంచెం దూరం లో బాబాయ్ ఇల్లు ఉంటదిమా బాబాయ్ తో ఎప్పుడు చిన్న చిన్న గోడలలు పెట్టుకుంటుందిబాబాయ్ కి ఒక్క బాబు ఉన్నాడు మా అమ్మ తో కూడా పిన్ని ఎప్పుడు గొడవలు పెట్టుకునేదిఅసలు పడేది కాదుబాబాయ్ ఒక్క సారి మా ఇంటికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు మా అమ్మ బాబాయ్ తో ఫ్రీ గా ఉంటుంది అసలు మా తాతయ్య పొలం అమ్మ పేరుమీద రాయడానికి కారణం మా బాబాయ్బాబాయ్ మా గురించి చాల కేర్ ఇసుకుంటాడుమా అమ్మ ఇంట్లో నే ఒక్క రూమ్ ని ట్రైలరింగ్ గా చేసుకుంది మా అమ్మ శారీస్ పై బ్లాజ్ పై ఎమెరైడింగ్ బాగా చేస్తుందినేను మా పక్క ఊర్లో ఉండే ఒక్క ప్రైవేట్ స్కూల్ కి డైలీ స్కూల్ బస్ లో వెళ్లి వస్తాఅమ్మ డేగరా ఇద్దరు లేడీస్ ఒక్క అంకుల్ కూడా ట్రైలరింగ్ చేస్తారుఅయితే ఒక్క సారి బాబాయ్ అమ్మ ను పక్క ఊర్లో బ్యాంక్ పని మీద తీసుకెళ్లాడునాకు బోర్ కొడితే నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో పొలం కి వెళ్ళాముమా పొలం పక్కనే మా బాబాయ్ పొలం ఉందిమా ఫ్రెండ్స్ మాకెన్లు కాల్చుక్క తింటున్నారు నేను మా బాబాయ్ పొలం కంచె దాటి వెళ్ళాను చడదనికిమా బాబాయ్ పొలం మధ్యలో తడకలతో ఒక్క గుడిసె ఉంటుందినేను చూడటానికి వెళ్ళాను లోపల ఎవరు లేరు అనుకున్న గుడిసె దేగారికి వెళ్ళానులోపలి నుంచి మా బాబాయ్ వాయిస్ వచ్చిందినేను సందు లో నుంచి చూసాను నాకు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లు అయింది లోపల ఎండు గడ్డి గడ్డి పై దుప్పట్లు పరిచారుఅమ్మ ని బాబాయ్ దెంగుతూ ఉన్నాడుబాబాయ్ మొడ్డ నల్లగా పెద్దగా ఉందిబాబాయ్ ని అమ్మ ఎమ్ సుఖపెడుతున్నావు రా మర్ధి మీ అన్నయ్య ఎప్పుడు తగ్గడం గొడవ పెట్టుకోవడం అంటే కానీ భార్యని సుఖ పెట్టడం అనే ఆలోచన లేదునువ్వు నా గురించి ఎంతో ఆలోచించి నా పేరు మీద భూమి రాయించావు నన్ను పాపా కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటునవు నీ లాంటి భర్త కావాలి అనుకున్నకానీ మీ అన్నయ్య దొరికాడుబాబాయ్ కూడా నాకు మాత్రం నా భార్య ఇంట్లో ఎప్పుడు గొడవలు పెట్టుకుంటుంది దెంగటం కోసం వెళ్తే కూడా దేగారికి రాదుమా అమ్మ తని కర్మ నీ లాంటి వాడు దొరకడమే కష్టంబాబాయ్ అమ్మ పూకు పై ముద్దులు పెడుతున్నాడుఅమ్మ ని బాబాయ్ వొంగి పెట్టి వెనుక నుంచి దెంగుతున్నాడు అమ్మ స్వర్గం లో తేలుతుందిబాబాయ్ అమ్మ ను ఎద్దుకొని దెంగితే అమ్మ నొప్పి తో అరుస్తుందిబాబాయ్ అమ్మ పూకు నే కార్చినట్లుఉన్నాడుఅమ్మ పూకు లో నుంచి రసాలు బయటకి వచ్చాయిఅమ్మ నెల పై పడిపోయిందిఅమ్మ 5 మినిట్స్ తరువాత డ్రెస్ వేసుకుంది2 మంత్స్ తరువాత నాన్న వచ్చాడుఒక్క 10 డే ఉంది వెళ్ళాడు నాన్న వెళ్లిన తరువాత బాబాయ్ అమ్మ ని ఫుల్ గా దెంగేవాడుఒక్క 3 మంత్స్ తరువాత అమ్మ కు ప్రెగ్నెట్ అయిందిఎవరికి డౌట్ రాలేదు ఎందు కంటే అంతకు ముందే నాన్న వచ్చి అమ్మ ను తున్నాడు కాబట్టి కానీ నాకు తెలుసు నిజం అది నాన్న విత్తనం కాదు మా బాబాయ్ నాటిన విత్తనం అని మా నాన్న కు ఫోన్ చేసి అమ్మ చెప్పింది నాన్న అక్కడ ఫుల్ హ్యాపీ ఇక్కడ తాతయ్య హ్యాపీ అమ్మ కు బాబు పుట్టాడు