రాసిద ఆంటీ తో sex stories in telugu

పార్ట్ 3 కిది కంటిన్యూ స్టోరి..రాసిద అంటీ:ఇంకా పెట్టు రా నీ మోడ్డ ని నా పూకు లో పెట్టి నన్ను దెంగి సుఖ పెట్ట రా లంజ కొడకా పెట్టు..నేను:పెడతానే లంజ పెడుతున్న నీ అమ్మా ని దెంగ నీ అక్క పూకు లో నా మోడ్డ ..ఆగావే నా లంజ…రాసిద అంటీ:ఎంటీ రా ఆగేది పెట్టు ని మోడ్డ.

నేను:రాసిద అంటీ ని బూతులు తిడుతు అంటీ అల అడుగుతుంటే నేను నా మోడ్డ ని పూకుకి అదిమి పెట్టి అటు ఇటు రుద్దుతు అంటీ ని రెచ్చగొడుతున్న…రాసిద అంటీ:రెచ్చగొట్టకురా ఇంకా..పెట్ట రా నీ మోడ్డ ని నా పూకు లో పెట్టి దెంగు రా తట్టుకోలేకపోతున్న పెట్ట రా. లంజ కొడకా. రంకు మొగుడ పెట్ట రా త్వరగా…
నేను:రాసిద అంటీ ని ఇంకా ఏడిపించడం ఇష్టం లేక లేచిన నా మోడ్డ ని అంటీ పూకు బోక్క లోకి గురి చూసి గట్టిగా 2తోపులు తొసా, మొత్తం మోడ్డ పూకులోకి వెలింది..అంటీ:గట్టిగా అమ్మా ……..అని అరిచింది ఇంతా గట్టిగా తోసా వేంట్రా ని మోడ్డ ని. మెల్లగ దెంగు రా..అంటుంది..
నేను:అంటీ కి నా పెదాల తో అంటీ పెదాల పై గట్టిగా ముద్దులు పెడుతున్న..అంటీ అరవకుండా.రాసిద అంటీ:అది అలా దెంగు దెంగు దెంగు రా పూకు ని దెంగు అల.నేను:అంటీ మాటలు విని పించడం లేదు నాకు పూకు ని కుమ్ముతున్న బాగ..గట్టిగా దెంగుతున్న కొద్దిసేపు దెంగుతు,కొద్దిసేపు ఆగుతూ దెంగుతున్న అంటీ పూకు ని..
రాసిద అంటీ:ఇలా దెంగించుకుని 2 సంవత్సరాలు అయ్యింది రా .నా మొగుడ. నన్ను రోజు దెంగురా వచ్చి. నన్ను బాగ సుఖ పెడుతున్నవు రా..రంకు మొగుడ కాని కాని అంటుంది అంటీ.నేను:అంటీ మాటలు వినకుండ మోడ్డ తో అంటీ పూకు లో పోట్లు పోడుస్తున్న ..అంటీ మాత్రం.
రాసిద అంటీ :హ హ హ స్ స్ స్ స్ అమ్మ అమ్మ అమ్మ అమ్మ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ బబబబబా మ్ మ్ మ్ మ్ ఉఫ్ ఉఫ్ ఉఫ్ అల పోట్లు వేయ్ రా. ఇన్నాలు పూకుకి పట్టిన బూజు ఇపుడు వదులుతుంది. అమ్మ అమ్మ అమ్మ అమ్మ అబ్బ అబ్బ అబ్బ అబ్బ మ్ మ్ మ్ మ్ హ హ హ హ స్ స్ స్ స్ స్ ములుగుతూ అలా దెంగు దెంగు దెంగు రా రంకుమొగుడా అంటు అంటీ కార్చింది పూకు రసాలు..
నేను:15ని,,లు పోట్లు వేసి పూకు లో నా మోడ్డ రసాలు వదిలేసా..5ని,,లు ఆగి అంటీ ని వెనుక కు తిప్పి అంటీ గుద్ద లో నా వేళ్ళు పెట్టి గేలుకుతున్న బాగ అల చేసి నా మోడ్డ నిరాసిద అంటీ:అంటీ గుద్ద లోకి పెడుతుంటే వద్దు రా నొప్పి లేస్తాది రా వద్దు ..కావలి అంటే పూకు లో పెట్టి దెంగు నీ ఇష్టం ఉన్నంతా సేపు దెంగు చాలు..ఇంత వరకు నా గుద్ద ఎవరు దెంగ లేదూ రా వద్దు రా ప్లీజ్…
నేను:నా మోడ్డ ని గుద్ద లో కి పెడుతున్న అసలు పోవడం లేదు..నా మోడ్డ కి నూనె రాసి, అంటీ గుద్ద లో నూనె పోసి ..రాసిద అంటీ :వద్దు రా నొప్పి…నేను:మెల్లగా దెంగుతా 2ని,,లు నొప్పి ని భరించు చాలు..తరువాత నువ్వే దెంగమంటావ్.. నేను అంటీ గుద్ద బోక్క లో నా మోడ్డ ని దూర్చి తోసా,మళ్ళి తీసి గుద్ద లో పెట్ట..
అంటీ:దెబ్బ కు గట్టిగా అమ్మా ……. అంటు అరిచింది. అంటీ కళ్ళ వెంట కన్నీళ్ళు వచ్చాయి..నేను:అంటీ గుద్ద లో నా మోడ్డ ని పెట్టి దెంగి దెంగి దెంగి 15ని,,లు దెంగి గుద్ద బోక్క లో నా మోడ్డ రసాలు కార్చేసా.. కొద్ది సేపు నేను ,రాసిద అంటీ లిప్ కిసెస్ ఇద్దరం .కాసేపు.నేను, అంటీ మీద పడుకుని నిద్ర పోతున్న ఇద్దరం..
2గంటల తరువాత లేచి లిప్ కిస్ చేస్తున్న అంటీ ని చూస్తురాసిద ఆంటీ:అంటీ లేచి ఏంటీరా ఇందకా దెంగింది సరిపోలేదరా రంకు మొగుడ..మళ్ళి నా వద్దు రా అంటుంది అంటీ.
నేను:ఆంటీ మాటలు వినకుండ పూకు లో నా మోడ్డ దెంగుతున్న అల ఆ రోజు అంటీ ని 4 రౌండ్స్ దెంగిన ఇప్పటికి అంటీ ని దెంగుతున్న అప్పుడప్పుడూ ఇంటికి వెళ్లి ఏవరు లేనపుడు దెంగుతున్న అంటీ ని ..
అంటీ తో నా రంకు…….
గమనిక: మీ మొగుడు తో పడక సుఖ లేక బాధ పడుతున్న అంటీలు, దెంగుడు సుఖ లేని అమ్మాయిలు ఏవరైన సరే..మీ వివరాలు భద్రంగా ఉంచుతాను . మీరు నా తో సుఖ పడాలి ఉంటే (ఇది కేవలం నా వాట్సాప్ నంబర్:,ఫేస్ బుక్:బాల్రాజ్ రోవుల..)మీ కూ.ఇష్టమైతే మెసెజ్ చేయ్యండి… అంటీలు అమ్మాయిలు మాత్రం ….……..
4261600cookie-checkరాసిద ఆంటీ తోno