లంజా ని దెంగుడు | latest telugu sex stories

అదీ నేను 1స్ట్ జాబ్ చేస్తున టైమ్ న ఫెండ్ పాపా రావు చేపాదు ఇక్కడ సెక్స్ కి ఓక ఏరియా ఉంది వెళదామా అని నాకు 1స్ట్ టైం భయం భయగానే వెళ్ళా వాడితో అక్కడ చాలా మంది చూసా గానీ ఫస్ట్ టైం నాకు ధైర్యం చాలలేదు. వాడు ఒక ముగా అమ్మాయి దగరకు వెళ్ళాడు అమ్మాయి చాల బాగుంది అదే తన gf అన్నాడు.వాడు లోపలకి వెళుతూ 30 మినిట్స్ తర్వాత కల్ చేస్తా దగరలో పార్క్ లో ఉందు అన్నాడు అలాగే అని ఆ ఏరియా మొత్తం చూసుకుంటూ వెళ్లిపోయి పార్క్ కి వాడు 30 మైనిట్ కి కాల్ చేసి రమనడు. నేను వెళ్ళే బికే ఎక్కు అని వెళుతుంటే ఆ అమ్మాయి వచ్చి అప్రి న ఫాంట్ లో చేయి పెటే కను కొటీ రా అని సైగ చేసింది. నేను భయపడం చూసే నా హ్యాండ్ గట్టిగా లకొని తనా బ్రెస్ట్ మీద వేసే నా ఫ్రెండ్ తో పంపు అని గోల చేసింది.వాడు తనకి సైగలతో ఫ్రేష్ వాడు ఈ సారి పంపిస్తా లే అని చేసే కూల్ చేశాడు. అదే నేను బైక్ మీద కూర్చుని ఉంటే హగ్ చేసుకొని బుగ్గ మీద ముద్దిచ్చినది. సరే అని ఇంక వెళ్లిపోయాను వర్క్ ప్లేస్ కి అంటే construction ఏరియా కి.మళ్ళీ 2 వారాల తర్వాత మళ్లీ పోదాం అని కండోమ్ తీసుకొని వెళ్ళాం మళ్లీ tension నాకు ఫస్ట్ నన్నూ వేళ్ళు అంటే tenssion గా ఉంది కాస్త టైం కావాలి అన్నాను వాడు సరే వచ్చాం గా నేను వెళ్ళే వస్తా అని వెళ్ళాడు నేను అంతక ముందు వెళ్లినా కదా పార్క్ కి అని వెళుతున్న దారిలో a ఏరియా లాస్ట్ లో ఒకా అమ్మాయి రా..రా.. అని పిలుస్తుంది ఎంత బాగుంది అంటే మాటలో చెప్పాలేను కృతి సనన్ కంటే బాగుంది అలాగే నేను చూస్తూ దాని ఏక్సిడెంట్ జస్ట్ మిస్ 30 మినిట్స్ ఎపుడెపుడు అయిపోతుందా అని వైట్ చేసే కాల్ వచ్చింది వెంటనే బైక్ తేసా వాడు బయటికి వచ్చాడు బైక్ ఫాస్ట్ గా మూగ అమ్మాయి కి దొరక కుండ డైరెక్ట్ గా ఇందు దగర అపే మాట్లాడు అన్న దానికి వాడు భయపడి పోయే ఏరియా ముందే క్లోజ్ అయిపోయింది ఏవరు ఇన ఉంటే కొడతారు పోలీస్ కంప్లైంట్ అన్ని బైక్ వొడెలసే పరిగెత్తాడు నేను బైక్ తో వాడిని వోవర్తకే చేసే అదే రా అని పిలేచింది అన్న నిజం చేపరా మూగ లంజా కి నిన్నూ తగిలంచాఅని నను ఎరేకిడం అని ప్లాన్ కాదు గా అని అంటూ మెల్లగా ఇందు ముందు కి వెళ్ళాం.వాడు మాట్లాడడు ఎంత అంటే 500 అంది వాడు 400 ఎ గా అన్నడు వస్త్తే 500 లేకపోతే పో అంది వాడు నది ఎప్పుడే indi లే మావాడు ఫ్రేష్ జాగర్త అని న money మొత్తం తీసుకొని పంపాడు లోపలకి 500 echadu నాకు దానికి ఇవ్వు అని నేను అలా సంతోషంలో లోపలికి వెళ్ళా ఓక గది లోకి రా అని పిలిచింది నేను వెళ్ళా a గది లో మంచం లైట్ బీర్ బొట్టల్ ఉన్నాయి గది లో లైట్ వేసి పక్క సర్డుతుంటే పేరు అడిగింది రాహుల్ అంటే తన పేరు ఇందు అని పక్కా సర్ది ఎంటి నిజం గా ఫ్రేష్ ఆ? అంది నేను అవును అన్నాను gf లేదా అంటే ఉంది కానీ ఒపుకో లేదు అన్న. నావ్వి ఎంటి నీ బట్టలు కూడా నేనా విపాల కనీసం లేచిండ అంది నేను నిను చూడగానే లేచింది అన్న అబ్బో ఫాంట్ తెస్తే తేసుస్తుంది.నేను ఫాంట్ విపా అదే చుసే చేతిలో పట్టుకొని అబో బాగానే లేచింది అని కండోమ్ ఉందా అంది నేను మర్చిపోయా మ వడి దగర ఉంది అన్న ఎలా మరి అనీ మంచం మీద కూర్చొని నాది మోడ్డ చేతో పటుకొని ఊపుతూ సర్ల్ కండోమ్ నది ఉంది పైన మంచం ఎక్కు అంది నేను అలాగే ఎక్కను నా రెండు లెగ్స్ మధ్యలో తను ఉంది నేను 5.11 హైట్ కాబట్టి న మోడ్డ బాగా పైకి పోయింది కండోమ్ ప్యాకెట్ తేశస్ అప్పుడు అదే నికు చాలా నేర్పాలి రా బాబు అని కిందకి వచ్చి నా న మోడ్డ చేతో రుడుతు కండోమ్ ప్యాకెట్ చింది ede నేనే పేటలి కదా అని నా మోడ్డ కి పెట్టే లైట్ తే అంది ఎందుకు అన్న అరే తేయర మోడ్డ ఐతే ఎంత పెంచావ్ బుర్ర లేదురా నీకు అంటే ఫస్ట్ గా లైట్ తీసేసా వెంటనే తను మంచం దిగి డ్రెస్ వైట్ గౌన్ పైకి లేపి కింద బ్లాక్ లెగ్గిన్ కిందకి తీసేసి మళ్ళీ మంచం మెడ పడుకొని ఇన్నర్ డ్రాయేర్ తీసేసి రా వచ్చి పెట్టీ దెంగుడు అంది నేను మరి చేకవా అన్న దానికి నేను నీ పెళ్లనా దేనుగుటవా పోతావా అంది సరే అని వెళ్ళే దాని రెండు కళ్ళ మధ్య లో నుంచి పుకూ చూడం అని ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఇందు నువు వచ్చి నా మీద పడుకో అంటే అలాగే పడుకొని తన బుగ్గల మెడ చుట్టూ kiss పెడుతూ ఉన్న తను న మోడ్డ తేసే తన పుకులో పెట్టుుంది మెల్లగా తోస్తున కాసేపటికి బాగా టైట్ గా ఉంది పుకూ నేను దాని రెండు లెగ్స్ ఇక విడదీస్తూ దగరైకి లాగా బాగా ఇంక ఫస్ట్ చేస్తున మెల్లగా రా అని అరుస్తుంది నేను పైన వైట్ గౌన్ తీస్తుంటే 500కి ఇంక ఎం కావాలి కుదరదు అని అంటే కొంచెం స్లో చేసే ఆపేసాను హో నువు ఫ్రేష్ గా సరే రా అని గోవున్ బ్రా తేసాసింది అసలు చీకటిలో తెల్లగా నిగా నిగ లాడుతుంది బట్ చిన గా దాని కాయలు నాకుతూ కొరుకుతూ నడుము నోకేస్తునా నిజం గా నికు 1st ఆ అంటుంది నిజం అంటే వినడం లేదు నేను ఇంక ఫస్ట్ గా ఇంక న కంట్రోల్ లో లేను అదే నను గోళ్ళ తో గిరేస్తు గిచ్చుతూ పళ్ళతో కొరుకుతూ ఉంది.కాసేపటికి ఎప్పుడు అయిపోఎందో తెలీదు అలసిపోయే పడుకున దానిమీద 2min కి అదే నను పకకి తోజ్ లేచి డ్రెస్ వేసుకో దానికి ట్ట్రైచేస్తుంది నేను అపుడే న అన్న దానికి అదే చుడు నిది మొత్తం కార్చెసాు వూ ఇంక లేగడు అని న మోడ్డ పటుకోని ఊపింది .అమ్మో ఫ్రేష్ అన్నవ్ ఎం దెంగావు నాకు బాగా బాగా నచ్చావ్ నీ gf అదృష్టంతరలు అంది ఇ సరి వచ్చే దపుడు మొత్తం చేయాలి అంటే 1000 అంది నేను చీకుతా అంటే అప్పుడే వైదిని పిలేచి ఎచేవడిని అన్న. అంతా అందం గా ఉన్నావ్ ఎందుకు ఎలా లంజా ల చేస్తున్నావ్ అన్న మా నాన్న తగి తాగి అన్ని అప్పులు చేశాడు అమ్మని చూసుకోవాలి గా అని నేను చెల్లి పని చేస్తున్నాం అంది.అయ్యో ఇంత కష్టం వచ్చింది 18yrs ke లంజా ల బ్రతుకుతుంది.మళ్ళీ రనా నికు అప్పు తాగుతుంది అన్న దానికి అదే వారానికి ఒకసారి చలు నీ ఫ్యామిలీ నా లా అవకౌడడు అంది
4614351cookie-checkలంజా ని దెంగుడుno