విశాలి మూడవ భాగం | telugu new sex story

సరళ: అబ్బా వదలవే లంజ కానా ఇప్పుడే గా వచ్చింది. స్నానం చేసి తీరుబడిగా దెంగించు కుందురు గాని.విశాలి: పోవే పూకు ముండా వదినా,చెప్పేవు గానీ ముందు నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసిరా మే మిద్ద రం అర్జెంటు గా ఒక్క దెబ్బ వేసుకోవాలి, మా అన్నయ్యతో దెంగించు కొని చాలా కాలం అయ్యింది, ఏరా అన్నయ్యా ను వ్వన్నా చెప్పరా.
విశాలి అన్నయ్య. “అలాగేనే నా ముద్దుల లంజా. నేను కూడా చాలా కసి మీద ఒచ్చాను , ఏమే సరలా విశాలి చెప్పింది చెయ్యవే లంజా ,ఇది దాని ఇల్లు, అది ఎలా చెబితే అలా వినాలి , తెలిసిందా. వెళ్ళి స్నానం చేసి రా.”సరళ: అలాగే మీ ఇద్దరు దూల తీర్చుకుంటే సరి పోతుందా. మా దూల ఎవరు తీరుస్తారు, సరెలే కానివ్వండి , నేను ఫ్రెష్ అయ్యి వస్తాను.
విశాలి: ఒరే కొజ్జా నా కొడకా, ఏమిట్రా చిత్రం చూస్తున్నట్టు చూస్తున్నావు. వాళ్ళని పిలిపించింది ఎందుకు. చూడ్డానికా వెళ్ళు. ఈ పూకు ముండని పూకు చింపేయి. లంజ ఏమన్నా ఎదురు తిరిగితే నా దగ్గరకు రా. లంజ చళ్ళు కోసేసి కూర చేసుకొని తిందాము ఈ వేళ అని రాజు తో చెప్పి ఏ మిట్రా అన్నయ్యా వాడికి కొత్త నీకు కూడా కొత్తేనా, లంజ కొడకా ఇంకా బట్టలే మిట్రా, ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు ఎవ్వరి ఒంటి మీదా బట్టలు ఉండ కూడదు తెలిసిందా. ఇక్కడ కి ఎవ్వరౌ రారు , వస్తే పక్కింటి క మల వస్తుంది. అది కూడా మన జాతే.
విశాల్ తన అన్నయ్య వంటి మీద బట్టలను విప్పి నగ్నంగా మార్చి తను కూడా నగ్నం గా అయి పోయింది.రాజు కు పిన్నిని వాళ్ళ అన్నయ్యను చూస్తే అబ్బా అలాంటి వాళ్ళు కూడా లోకం లో ఉంటారా ఇంత పచ్చిగా వేరే వాళ్ళ ముందు కూడా అన్నా చెల్లెలు అని ఆశ్చర్యం గా చూస్తున్నడు.సరళ: ఒరే రాజు ఇది నీకు కొత్తే మో గాని మాకు ఇది లేందే నిద్ర కూడా పట్టడం లేదు. రోజూ దీని గురించి
బాధ పడుతుంటాము. ఇప్పుడు దీనికి నువ్వు దొరికావు. చాలా సంతోషమేసింది. ఒరే రారా మనం స్నానం చేసి వచ్చి మనం కూడా మన్మధ సామ్రాజ్యం లో మునిగి తేలి పోదాము, దెంగులాటలో ఎన్ని రుచులు ఉన్నాయో అన్ని రుచులూ నువ్వు చూద్దువు గాని రా అంటూ వచ్చి రాజు లుంగీ లాగే సి షర్ట్ విప్పేసింది.అప్పటికే రాజు మొడ్డ ఆ అన్నా చెల్లిళ్ళ సరసాలు చూసి బాగా నిగిడి 12 అంగుళాలు లేచి పోయింది.సరళ: ఒరే లంజ కొడకా ఇంత ఉందే మిటా నా మొగుడిదే పెద్ద దను కొనే వాళ్ళం ఇన్ని రోజులూ. నీది ఇంత పెద్దదా అని నోరు తెరచి అమాంతం గా తన నోటిలో పెట్టేసుకొంది.
విశాల: నా కొడుకు మొడ్డ చూసావా. మీ ఆయన కన్నా మీ తమ్ముడి కన్నా, మీ నాన్న కన్నా పెద్దది కదే.సరళ: అమ్మో ఎలా భరిస్తున్నావే తల్లీ.
విశాఖ: పెళ్ళవ్వక ముందు మూడు మొడ్డలతో ఒకే సారి దెంగించుకున్న దానివి, ఇదోలె క్కా నీకు ” అంది నవ్వుతూ.
విశాల: అన్నయ్యా నువ్వు చూస్తావా వాడి మొడ్డవిశాలి వాళ్ళ అన్నయ్యను లాక్కొని రాజు దగ్గరకు వచ్చి రాజుది చేత్తో పట్టు కొని తన అన్నయ్య చేతికి ఇచ్చింది.
విశాలి అన్నయ్య: అమ్మ బాబోయి, నా చెల్లీలి పూకులూ జయ్యి పోయి వుంటుంది ఈ పాటి కి. లంజ కొడకా, నాకే నోరు ఊరి పోతూంది. ఇంక వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందోవిశాలి అన్నయ్య రాజు మొడ్డను ముద్దు పెట్టు కొన్నాడు.విశాలి అన్నయ్య: విశాలీ, నీ కొడుకు మొడ్డ ఒక్క సారి చీకు తానే అని విశాలి చళ్ళు పట్టు కొని అడిగాడు.విశాలి: ఒరే పిలిపించింది. అందుకే కదరా. అందరం కలసి స్వర్గంలో తేలి పోదా మనే కదా.
విశాలి రాజు మొడ్డ తీసి తన అన్నయ్య నోటిలో కుక్కింది. ఈ లోపు సరళ రాజు పక్కకు వచ్చింది.
విశాలి: ఒరే రాజు, దీని చళ్ళు చూసావంటే కింద పడి పోతావు.రాశి చళ్ళు కూడా పని చెయ్యవు.విశాలి సరల జాకెట్ తీసేసింది.పడకు. తెలిసిందావిశాలి: ఒరే జాగ్రత్త భయ విప్పేస్తున్నాను. చూడువిశాలి సరళ జారు ముడి ఒక్క సారి లాగే సింది. అంతే అవి వచ్చి రాజు మొఖాన్ని గుద్దుకున్నట్టు బయట పడ్డాయి.రాజు: “అయ్య బాబోయ్. వాటిని పట్టు కోవడానికి రెండు చేతులు చాలడం లేదు పిన్నీ”
విశాలి అన్నయ్య: ఒరే రాజు, దీనికి ఇలా అవ్వడాని కి కారణం ఏమిటో తెలుసా. మీ పిన్నీ, నేను, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ తమ్ముడు అందరం ఎప్పుడూ నలిపి చీకుతూ
ఉండే వాళ్ళం. లంజ కు దెబ్బకి ఇంతయిపోయాయి. మీపిన్నికి మేము వెళ్ళేటప్పటి కి దీని కన్నా పెద్ద వి అవ్వాలి.
రాజు: “అంటే మీది చాలా అన్యోన్యంగా దెగించు కొనే కుటుంబ మన్న మాట. నాకు చహల సంతోషం గా ఉంది. అంత మంది దెంగులాటలో కలసి దెంగించు కోవడం చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం మావయ్యా.”విశాలి అన్నయ్య: మాక్కూడా అలాగే ఇష్టం , కాని అది ఎప్పుడో గాని జరగదు కదా. ఈ సారి మా ఇంటి వద్ద దు కాణం పెడదాములే. వాళ్ళందరినీ కబురు పంపి మీకు తెలియ చేస్తాను.రాజు: ఎవరెవరువిశాలి అన్నయ్య. మా మామ గారు, మా అత్త గారు, మా బావ మరిది, మా మరదలు, మా బావ మరిది పెళ్ళాం. అందరం కలసి కుక్కలు దెంగించుకున్నట్లుగా దెంగించు కోవాలని కోరిక. కాని ఇప్పటి దాకా వీలు పడ లేదు. కాని అందరం అందరిని పేరు పేరునా దెంగించుకున్నాము. కాని కలసి ఒకే చోట చేసుకోలేదు.
అందరికీ ఇష్టమే. మా ఇంటి కి వాళ్ళల్లో ఎవ్వరు వచ్చినా ఎవరు ఎవరిని దెంగినా, ఎవరు ఎవరిని తీసుకొని బయటకు వెళ్ళినా, ఎవరు ఏమి అనుకోక పోగాసంతో షిస్తారు.
విశాలి: అవునురా రాజు మా వదిన వాళ్ల కుటుంబం అంతా స్వతంత్ర భావాలు గల వాళ్ళు. ఇది వీడి పెళ్ళాం , వీడి అమ్మ, అని వరుస, వాయ ఉండదు. అన్నా చెల్లి, తల్లి, పెళ్ళాం, కొడుకు, కూతురు అని ఏమీ ఉండవు ఎవరికి. మొడ్డ లేస్తే, వాళ్ళు అప్పుడు ఇంటిలో గాని పక్కలో గాని ఎవరు వుంటే వాళ్ళను దెంగుతూ ఉంటారు. దాని కి ఎవరూ చూసినా, ఎవరు వున్నా, ఏమీ ఇబ్బంది పెట్టరు. ఒక టైం అని గానీ, ఒక రూం అని గానీ ఏ మీ ఉండవు.ఇంకా ఉంది.
2919720cookie-checkవిశాలి మూడవ భాగంno