వీర స్వర్గం ఇరవయ్యవ భాగం sex kathalu

యాస ప్రాస అన్నీ జబర్దస్తుగా కుర్డిరేసాయని కథలో మెరుపు ఉందని బూతనిపించకుండానే కసిగా ఉందని అబ్బో ఇలా మీరందరూ మరీ పొగిడేసినారు. ఇప్పుడు (మునగ) చెట్టూ ఎట్టా దిగాలా అని తెగ గడబిడ పడుతున్నా. రవన్న వచ్చినాడూ, పెళ్ళికొడుకు వచ్చినాడూ ఆళ్ళ సైడు బంధువులంతా వచ్చినారూ ఓ పాలొచ్చిపోవేమెరుపుతీగ అనగానే ఎలాగైతే మెరుపుతీగ వస్తుందో అలాగే మళ్ళీ వచ్చేసినా మరో భాగం తో.మనోడి కథేట్రా జీళ్ళ పాకం లా సాగేసింది అనుకుంటున్నారా. సర్లేండి అత్తా కోడలు సీరియళ్ళే యేళ్ళకేళ్ళు సాగి ఝండూబాం గాడికి దండిగా లాభాలు తెస్తున్నప్పుడు మనోడు చిరు చీకిరీ కథ కుసింత పొడవుండకూడదేటి. ఇక సొల్లు ఖతం కథ షురు అన్నట్టు. –ఇందుమూలంగా యావద్మండి అభిమాన ప్రజానీకానికి తెలిసిందేమనగా మనోడు కాబోయే అత్తలిద్దరి కుశలం కనుక్కుని వాళ్ళతో కాపీ తాగాడు. ఐతే బేవార్సు గాళ్ళ సొల్లు టాకేటంటే కాబోయే ఇద్దరత్తలముద్దుల అల్లుడు ఆళ్ళిద్దరికీ ఒకేసారి ఐపోయేలా సెయ్యగలిగిన బన్నీ అనమాట. అల్లుడేప్పుడౌతావని అడుగుతోంది పిన్ని అన్న పాట ఫాలో ఐనారా, పిన్ని అంతగా ఎందుకు అడుగుతోందా అంటే మరి ఆ బన్నీ గాడు మనోడిలా పిల్ల పిన్నితో ఓ పాలి కాపీ తాగుంటాడు. మనోడు మాత్రం పిల్ల పిన్నులు అక్కడున్న వారం రోజుల్లో
ఓ మూడు సార్లు తాగాడు … అదేనండి కాపీ. నగలు చీరలు కొనడాలైతే అయ్యాయి గాని మనోడి అయ్య పెట్టిన మడత ఫిట్టింగు ఇంకా తెమల్చలేకపోయాడు నారాయడు కనుక మంచి ముహూర్తం లేదని పంతులు చెప్తూనే ఉన్నాడు. ఇంతలో మనోడు ఇంటర్ భయంకరం గా పాసైపోయాడు ఇంజినీరం కాలేజిలో జేరిపోయాడు కూడా. ఈడికి సీటెవడిచ్చాడా అనుకుంటున్నారా, మనోడి కాలేజీ లో మనోడికి అడ్డమేటి. అదేనండి మనోడి అయ్యకి ఉన్న అనేక రైసుమిల్లులలో ఒకదాన్ని ఇంజినీరింగు కాలేజీగా మార్చాడు. కుర్రాడు ఇంజినీరంటే ఓ ఇది పైగా కాలేజి లో నాందిగా మనోడు రాజకీయాల్లోకి కూడా ఎళ్ళాలని ఆళ్ళ అయ్య నరసిమ్ములు అనేసుకున్నాడు మరి. చదువుకున్న యువతరం రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజా చీకిరీ చెయ్యడం ఎంతో అవసరం గందా.హై హై నాయకా సినిమాలో లాగా మనోడిది ఆడింది ఆట పాడింది పాట ఆరామరాజు ఎంజినీరం కాలేజీలో. ఐతే మరి సినిమాల్లో చూపించినట్టు మనోడు canteen లో బేవార్పు గాళ్ళతో సొల్లు కబుర్లు ఏసుకుంటూ కూర్చోలేదు. చదివేది ఇంజినీరమైనా మనోడు బుద్ధిగా వెళ్ళేది ఇంగ్లీషు క్లాసుకి. జాకబు అనే ఓ ముసలి నక్క గాడు ఆంగ్లము సెప్పేవాడు ఐనా మనోడు శ్రద్ధగా నేర్చుకునే వాడు మరి అసలే భావి తరం భవిష్యత్ నాయకుడు కదా. ఐతే ఈడు తప్ప క్లాసులో ఎవ్వడూ ఉండేవాడు కాదు. అలాంటిది ఓ రోజు ఆడు ఎక్కడో పడి కాలు విరక్కొట్టుకుని ఓ 3 నెలలు సెలవు ఎట్టాడు. ఇప్పుడేటి పరిస్థితి అసలే ఆ కాలేజీకి చినబాబైన మనోడు శ్రద్దగా ఇంగ్లీషు నేర్చుకుంటుంటే అని టుఖీ ప్రింసిపాల్ గాడు తెగ కత్తలు పడగా జాకబు గాడు ఆళ్ళ చుట్టమైన మేరి ని పంపాడు ఆడొచ్చే వరకూ టెంపర్వరి గా పాఠాలు చెప్పమని. టుఖీ ప్రింసిపాల్ గాడికే కుసింత చొంగ పైనా కిందా కారింది
మేరి జేరేటప్పుడు సంతకానికని వాడి ముందు వంగినప్పుడు. నుదుట్న బొట్టు లేదు కాని మెడలో మంగళసూత్రం ఉంది. అప్పుడే ముప్పై దాటిన ప్రౌఢ అనిపిస్తోంది. మొదటి రోజు కనుక చీర కట్టుకుని వచ్చింది. పొద్దున్నేమొదటి క్లాసు అందులోనూ జాకబు గాడు తొక్కలో ప్రశ్నలన్నీ అడిగి బుర్ర తింటాడని ప్రసిద్ధి గాంచిన ఇంగిలీషు క్లాసు కనుక మనోడు తప్ప ఎవ్వడూ లేడు. కరెంటు లేనందున జెనెరేటరు వెయ్యడం తో మోతెక్కువుగా ఉందని లోనకెళ్ళి తరగతి గది తలుపు వేసి తన చేతిలో ఉన్న పుస్తకాలతో బోర్డు వద్దనున్న బల్ల వద్దకు వెళ్ళింది మేరి. అసలే పొద్దు పొద్దున క్లాసు కనుక మనోడు కొద్దిగా నిద్దర మత్తులో మొదటి బెంచీ మీద జోగుతున్నాడు. ఏవో చప్పుళ్ళయ్యేసరికి జాకబు వచ్చాడనుకుని తలెత్తిన మనోడికి కళ్ళు నమ్మలేని దృశ్యం. ఎదురుగా ఓ మాంచి కసక్కు ప్రౌఢ 30 దగ్గర వయస్సు గోధుమ రంగు ఛాయ, చిలిపి కళ్ళు, తడిసిన (తడుపుకున్న) పై పెదాలు (క్లారిటీ ఉండాలి కదా) సన్నని మెడ, తళుక్కున మెరిసిన మంగళసూత్రాలు వాటిని అనుసరించి కిందికి రాగా అవి అలా అలా వెళ్ళి వెళ్ళి కొండల మధ్యనున్న లోయలో ఓ బిగుతైన తెర వెనకకి వెళ్ళిపోయాయి. పైట కుసింత జరిగుండడం తోను ఆ కిందున్న గుడ్డ ముక్క చాలీ చాలనంతదవడం చేతనూ, కొండలు హిమాలయములంతవి కావడం చేతనూ అదన్నమాట. వాటి మధ్యలోఅనగా మంగళసూత్రం దూరిన ఇరుకులోకి 9 అంగుళాల దుడ్డు ఇరికిస్తే అన్న చిలిపి ఆలోచన వచ్చి మనోడికి ఓ చిన్న చిరునవ్వు వచ్చింది. స్టూడెంటు గాడి చిరునవ్వుకి ప్రౌఢ లెక్చరరు కూడా చిరునవ్వు ఇవ్వడం పద్ధతి గందా, మేరి కూడా ముత్యాలని మెరిపించింది అంతేనా అంటే అంతే కాదు చెంగు కొద్దిగా పక్కకి లాగి మనోడిని మురిపించింది. ఎలాగా అంటే మరి రూపాయి బిళ్ళ విస్తీర్ణం లో లోతైన బొడ్డు కొద్దిగా కండపట్టిన ప్రౌఢ
పొట్ట మీద మరింత అందం గా కనపడింది. చీర అంత కిందకి కట్టిందేటా అంటారా తప్పదు మరి.మొగుడు అమెరికాకి ఓ మూడు నెలలని చెప్పి వెళ్ళి ఆరు నెలలైనా తిరిగొచ్చే సూచనలు లేకపాయె. వాడితో మాట్లాడ్డానికని పెట్టించిన నెట్టులో బూతులు చూసి చూసి ఓ పక్క దురదే దురదాయె. ఎవడో కుర్రాడిని ఎక్కి ఉపశమనం పొందాలని ఉండదేటి ఆ పరిస్థితి లో ఏ ప్రొడకైనా మరి మేరి కి కూడా అలాగే అనిపించింది. అప్పటికీ ఆదివారం చర్చిలో తెలిసిన వాళ్ళ కుర్రాడికి ఎలాగో అలాగ సౌజ్ఞ చేసి మొత్తానికిముగ్గులోకి దింపగలిగింది. ఐతే వాడు ముద్దపప్పు గాడు కనుక చాలీ చాలనట్టు ఉంది అనుభవం. అలా అని మరోడిని మరోడిని అనిమొదలెడితే చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి తెలిస్తే కొంపలంటుకుంటాయని భయం మరోపక్క. రోజంతా నెట్టు చూస్తూ కెలుక్కుంటూ గడుపుతుండగా కబు అంకులు నుండి ఈ కాలేజిలో ఇలా అవకాసం గురించి విన్నది.బోర్డుమీద ఏదో రాయడానికి తిరిగినప్పుడు విశాలమైన వీపు లో కట్టు జాకెట్టులోనుండి మనోడీకి దర్శనం ఇచ్చింది బొడ్డు కిందకి కట్టిన చీర కనుక నడుము కొద్దిగా బలిసి అందం గా కనపడుతోంది మనోడికి ఐతే అస్సలు విషయం దాని కింద బోర్లించిన బిందెల్లాగా ఉంది, మనోడు ప్రొడలని ఎరగడా అంటే మనకి తెలవనిదేముంది. ఇన్ని ప్రొడలని రుచి చూసినా కుక్క తోక వంకర లా మనోడి ముందు తోక వంకరగా లేవడంమొదలెట్టింది. ఐనా ఊరికే లేవలేదది, ఏదో పడితే నే మరోటి లేస్తుందన్నది గొప్ప సైంసు సిద్ధాంతం. ఇక్కడా అదే జరిగింది బోర్డు మీద రాయడం అయ్యాక ఇటు తిరుగుతుండగా పైట జారింది మేరీది. జారిందా జార్చిందా అని ఎదవ ప్రశ్నలు అడగబాకండి, అసలే టెంపరరి ఉద్యోగం ఎలా చిరకాలం ఉండేలా చూసుకోవాలా అని ఒక వైపు, పదూపులు ఊపి
పక్కకి తిరిగి పడుక్కునే మొగుడే ఎలాగా అనుకుంటే వాడు కూడా వెళ్ళిపోయి మరీ అర్ధ్యాన్నం పరిస్థితి మరో పక్క, దార్లో పెట్టిన కుర్రాడి ఇంట్లో తెలిసిపోయిందో ఏమో వేరే ఊళ్ళో జేరి చచ్చాడు ఆ వెధవ. ఇన్ని కష్టాల మధ్యలో కాలేజి చినబాబు గారి సమక్షం లో పైట జారదా మరి అర్థం చేస్కోరూ.పంతులమ్మ గారి జాకెట్టు వెనకే కాదు ముందు కూడా లో కట్టే. సైజులు పెద్దవి గుడ్డ చిన్నది ఐనప్పుడు కుట్టే టైలరు మాత్రం ఏమి చెయ్యగలడు. అంతేనా అంటే అంతే కాదు, నిటారుగా నిలబడే యువకుడు చేతికర్ర వాడాలా ఏమిటి మరి అందుకే మేరి టీచరు బ్రా వేసుకోలేదు. పెల్లుబుకుతూ బయటకి ఉరికే ప్రౌఢ అందాలు ఎన్నో చూసినా వాటి మీదున్న పుట్టుమచ్చలు అవి ఊగుతున్నప్పుడు మచ్చలు వింతగా కదలడం చూసిన మనోడికి కింద ఇరుకవ్వక తప్పలేదంతే.అసలే కాలేజి చినబాబు పైగా ఆ క్లాసులో ఉన్న ఒక్కగానొక్క విద్యార్థి మరి ఎక్కడో కూర్చుని గోడలకి బల్లలకి చెప్తే బాగుంటాదేటి పాఠం. అందుకే టీచరమ్మ మనోడి ముందున్న deskమీద వచ్చి కూర్చుని వీడి కేసి తిరిగి చెప్పడం మొదలెట్టింది. చెప్పడం అంటే డవిరెక్టుగా అదే కాదు అసలే english కనుక, shakespeare మొదలెట్టింది పుస్తకం లో నుండి చదువుతూ. ఇంతలో కిందకి వేళ్ళాడేసిన కాళ్ళు కొద్దిగా తిమ్మిర్లెక్కుతుండటం తో పంతులమ్మ ఇబ్బంది పడుతోందని గ్రహించిన శిష్యుడు ఆమె కాళ్ళని ఎత్తి తన భుజాల మీద అటూ ఇటూ పెట్టుకున్నాడు. గురు భక్తి అంటే అలాఉండాలి మనోడిని చూసి నేర్చుకోవాలి ఈ తరం. ఇంత మంచి శిష్యుడు దొరికినందుకు మురిసి తడిసింది టీచరు. మరలా పాఠం కొనసాగించి చదవడం మొదలెట్టింది. మనోడికి పాఠం సరిగ్గా అర్థమవ్వట్లేదు, ఆ
పరిస్థితి లో ఉంటే ఎవడికైనా అంతేనేమో. చీకట్లో ఉంటే ఏకాగ్రత పెరుగుతుందంటారు, ఐనా పాఠం వినడం కదా ముఖ్యం కనుక టీచరు ఓ చీకటి ప్రదేశం చూపించింది మనోడికి. పట్టపగలు రవి ఎరగని ప్రదేశం ఏటా అనుకుంటూన్నారా, ఆమె చీరెత్తి మనోడి తల అందులోకి జొనిపింది. ఇప్పుడు మనోడికి ఏకాగ్రత సరిగ్గా కుదురుతోంది, చీకటి తో బాటు మత్తెన సువాసనలు కూడా తోడైతే ఇంక ఏకాగ్రతే ఏకాగ్రత. ఐతే ఆ సుగంధం ఎక్కడనుండి ఆవిర్భవిస్తోందో అక్కడికి వెళ్ళడం సహజం మనోడూ అదే చేసాడు.ఓ సారి అక్కడికి వెళ్ళాక మరి ముక్కెట్టి మూతెట్టి నా నా రభసా మొదలెట్టాడు. ఎక్కడ మూతెట్టాలో, ఎక్కడ ముద్దెట్టాలో, ఏ బొడిపను నాలుకతో రుద్దాలో, ఏ పెదాలను చప్పరించి మెత్తగా కొరకాలో మనోడికి లతత్త వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అలా అలా రెచ్చిపోవడం మనోడి పని అందుకు వీలుగా కాళ్ళు యెడం చేసి మనోడి తలను చీర పైనుండే అదుముతూ మరింత లీనమై నేర్చుకునే లా చెయ్యడం టీచరమ్మైన మేరీ పని అయ్యింది. మనోడసలే దేశముదురు ఇలాంటి ఎవ్వారాల్లో ఆరితేరినోడాయె. Shakespeare చెప్తున్న టీచరమ్మ సుఖం తొ షేకైపోయి మురిసి కురిసేలా చేసేసాడు ఇట్టే.ఇంకేముంది పాఠం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మనోడు బట్టలు తీసేసి కుర్చీలో బుద్ధిగా కూర్చోవడం పంతులమ్మ మనోడికి ఎదురుగా వాడి తొడల మీద గొంతుకు కూర్చుని శిష్యుడి గూటాన్ని మెల్లిగా దిగేసుకుంటూ పైకి కిందకి ఊగుతూ, ఊగుతున్న ఆమె బంతుల (spheres) తో కనువిందు చేస్తూ shakespeare వ్రాసిన మహా గ్రంధాలని ఇట్టే చెప్పేసింది. ఇలా చెప్తే ఇంగిలీషు పాఠాలు అబ్బని అడ్డగాడిద ఎవడుంటాడు చెప్పండి. ఇంత బాగా చెప్పింది కనుకనే
మేరి ఉద్యోగం permanent ఐపోయింది ఆ కాలేజీ లో.మనోడు ఓ పక్క ఈ లాగున పాఠాలు నేర్చుకుంటూనే మరో వైపు రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చుకున్నాడు. ఆపరేషన్ దుర్యోధన లో శ్రీకాంత్ లా కన్ను అదోలా పెట్టుకుని మాత్రం కాదు. ఆళ్ళయ్య ఇన్నాళ్ళూ నిలబెడుతున్న MLA గాడు ముసలాడవడమే కాక ఈ మధ్య తోక ఝాడించడాలు షురు జేసిండు. పైగా ఇప్పుడు నారాయుడు నరసిమ్ములు అనే ఆ ప్రాంతం పెద్దమడుసుల ఏకగ్రీవ అభ్యర్ధి మన రామరాజే గందా. అసలే యువ రక్తం ఎంతో అవసరం గందా పార్టీకి ప్రజానీకానికి.అనుకోవడం తరవాయి మనోడు MLA ఐపోనాడబ్బా ఇంజనీరం ముగిస్తానే, ఎంతో మందికి వయస్సు ఎక్కువేసి జేర్పించరేటి బళ్ళో అలాగే మనోడికి ఓ మూడేళ్ళు ఎక్కువని వేసేసి 25 చేసేసి గెలిపించేసారు. ఈ లోగా మనోడి పెళ్ళి మొత్తానికి జరిగిపోయింది, ఆ వేళా విశేషమో ఏమో పిల్ల కన్నా ముందు పిల్ల పిన తల్లులకి ఆ వాంతులయ్యి నారాయుడికి ఇద్దరబ్బాయిలు ప్రాప్తించారు. సాధార్ణం గా పిల్లనిచ్చిన మావ కష్టార్జితం అల్లుడు అప్పనం గా వాడేసుకుంటాడు కానీ మనోడు మనసున్న మారాజు కనుక మావగారి వంశాభివృద్ధికి ఎంతగానో పాటుపడ్డాడు. అంతేనా అంటే అంతే కాదు మన యువ నాయకుడు రామరాజుకి తన పర భేదం లేదు ప్రజలెల్లరినీ సొంత మామగారిలా చూసుకుంటున్నాడు, ఆడలేడీసు ఎవరడిగినా కాదనకుండా చీకిరీ సేవలు తనే స్వయం గా చేసిపెట్టడమో లేక యువ కార్యకర్తల చేత చెయ్యించి పెట్టడమో కావిస్తున్నాడు.పిల్లనిచ్చిన మావ వంశాభివృద్ధికి అంతగా సాయం చేసినప్పుడు ఐన వాడు అమ్మ తమ్ముడు ఐన మేన మామకి చెయ్యడా ఏంటి పైగా ఆది గురువు లతత్త అంటే మనోడికి మరీ గురి కనుక ఆమెకి
మన పార్టీ లో ప్రౌఢ విభాగం లో పొజీషన్ ఇప్పించి గురుసేవ సేసుకుంటున్నాడు.ఇందుమూలంగా యావన్మంది ప్రజానీకానికి తెలియజేయునదేమనగా ఇక మిగిలిన మనోడి కథ తమరి చిత్తం. ఇహ ఈ మహాకావ్యం నుండి సెలవు పుచ్చేసుకుని మరలా మునుపటి వలె చిట్టి కథలు వచ్చేనీ.మీకుమీ అందరి సలహాలకి, ప్రోత్సాహమునకి సదా ధన్యవాదములు.సదా మీ సేవలో మీ డిప్పడు
5839522cookie-checkవీర స్వర్గం ఇరవయ్యవ భాగంno