శీలం 3

తన మొహం పైకి నీళ్ళు పోసుకుంటు, పైకి చూసిన రాధకి అతని చేతి కదలికలు చూసి, అతనేం చేస్తున్నాడో అర్ధమయ్యి, వచ్చే నవ్వుని ఆపుకుంటు,అతను పూర్తిగా రెచ్చిపోవాలని, రాధ వొళ్ళు రుద్దుకుంటు, తన బాహుమూలల్లో, తొడల మద్యకు చేతులు పోనిచ్చి అతన్ని ఇంక్కాస్త కవ్వించింది. అతడు పరిసరాలు మరిచిపోయి, చేయి చాలా వేగంగా ఆడించుకుంటున్నాడు.అంతే రవిలో ఒక్క సారిగా లావ పొంగింది.
ఇదంతా ఓరకంట గమనిస్తున్న రాధ గర్వంతో పొంగిపోయింది. అతని విస్పోటనం చూసి గాని రాధ స్నానం అయ్యిందనిపించింది. కాని ఆ తరువాత అతను ఎదురుపడినా, ఏమి ఎరగనట్టు, అతన్ని తప్పించుకుని వచ్చే సేది. కాని రోజు ప్రొద్దున్నా, సాయంత్రం మాత్రం అతనికి ఫ్రీ షో చూపిస్తూ వస్తుంది. రోజు ఈవిడ తన శరీరంలోని రహస్య ప్రదేశాలన్ని చూపించి, రవిని రెచ్చగొట్టి, వాడితో చేతిపని మొదలు పెట్టించి గాని స్నానం పూర్తి చేయటం లేదు. ఇలా గత నెల రోజులుగా జరుగుతుంది.
ఇప్పుడు, వాడు రోజు చూస్తున్న రాధ నగ్న రూపాన్ని అనుభవించాటానికి, తెగించి ఆమె గదిలోకి దూరాడు. రాధకి చాలా ఇబ్బందిగా వుంది. ఏదో చూపించమంటే, మొత్తం వూడదీసి, ఎత్తు పల్లాల్ని చూపిస్తుంది గాని, తన బిళ్ళ మాత్రం ఎవరికి ఇవ్వదు. ఆలా చేస్తే శీలం పోయినట్టు లెక్క ఆమెకు. క్రింద నుంచి రవి, ఏమో ఎప్పుడు ఈవిడ నిద్ర పోతుందా? ఎప్పుడు ఆమె మీదకు ఎక్కేద్దామా? అని ఎదురుచూస్తున్నాడు. రాధ ఒక్కసారి మళ్ళి పరిశీలనగా అద్దంలోకి చూసింది. రవి చేతిలో కర్చీఫ్, ఓ చిన్ని బాటిల్ కనపడినాయ్.. అంటే ఏదో మత్తుమందు తెచ్చాడన్నమాట. తను నిద్రపోగానే, మత్తిచ్చి వాయించుకోవాలని ప్లాస్. అమ్మో అనుకుంటూ రాధ తప్పించుకోవాటానికి దారులు వెతుకుతుంది.
ఇప్పుడు అరిస్తే, నలుగురు వస్తారు, కాని తలుపులు లోపల నుండి వేసుంటే, లోపలకి ఎలా వచ్చాడు ? అని అంటారు. అసలే తను ఎవరికి లొంగటలేదని ఆందరికి వొళ్ళు మంటగా వుంది. గ్యారంటీగా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుంటారు. నిజంగానే వీడు అస్సలు ఎలా లోపలకి వచ్చాడు? అని తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుంది రాధ. అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది రాధకు. ఇందాక ప్రక్కింటి పిన్నిగారు, ఏదో అరువు కోసం గొడ దగ్గరికి పిలిస్తే, తను నిర్లక్ష్యంగా తలుపులు బార్లా వదిలేసి, అలాగే ఆవిడతో ఓ పది నివిషాలు మాట్లాడింది. అప్పుడు దూరిపోయుంటాడు. దొంగ వెదవ.
అస్సలు ఎంత ధైర్యం వీడికి? తనకి తోక పెట్టేద్దామనే? అంత దైర్యమా? పాడా! అంత దైర్యమే వుంటే ఈ పాటికి తన మీద పడి, తన్ని నలిపేస్తూ, తొడల సందుల్లోకి దూరిపోయేవాడు.ఇలా మంచం క్రింద దాక్కోడు. ఆలా అనుకోగానే రాధ మనస్సు నిమ్మదించింది. ఇప్పుడు పడుకుంటే ప్రమాదం, మేలుకవగా వుండి ఏదో ఒకటి చేసి వాడిని వదిలించుకోవాలి. ఏం చేయాలి….. అని తీవ్రంగా ఆలోచనలో పడింది రాధ. ఆమెకు ఒక్కటే మార్గం కనపడింది. అంతకు మించి ఆమెకు వేరే అలోచన రాలేదు. ఇక అదే ఆచరణలో పెట్టటానికి రెడీ అయ్యింది రాధ.
చదువుతున్న నవల పక్కన పడేసి మంచం దిగింది. రవి ఇంక్కాస్త ముడుచుకుపోయాడు. రాధ బీరువా దగ్గరకు వచ్చి ఆద్దంలో తన ప్రతి బింబం చూసుకుంటు, రవి చూడటానికి వీలుగా నుంచుంది. మెల్లగా వొళ్ళు విరుచుకుంటు, తన చీర లాగిపారేసి, నేల మీద కుప్పలా వదిలేసింది.. ఆ తరువాత క్షణాల్లో,జాకెట్టు, లంగా కూడ చీరతో కలిసాయి.
ఇప్పుడు ఆమె గుండ్రంగా తిరుగుతూ ఆద్దంలో తన నగ్నరూపాన్ని చూసుకుంటూ వుంది. రవికి ఇప్పుడెందుకు ఆవిడ ఆలా తయారవతుందో అర్ధం కాలేదు. అయినా రాధ నగ్నరూపం చూట్టం క్రొత్త కాకపోయినా, ఇంత దగ్గరగా, రెండు అడుగుల్లో ఆమె అందేంత దగ్గరగా ఆమె అందాలు చూడటంతో, అతని శరీరంలో రక్తం మరిగిపోతుంది. ఆమె కావలనే తన అందాలన్నీ చూపిస్తుందని తెలీక, పెదాలు తడుపుకుంటూ, ఆశగా ఆమె వంక చూస్తున్నాడు.
రాధ, అద్దంలో చూసుకుంటున్న నెపంతో, అటు ఇటు భంగిమలు మారుస్తూ మొత్తం తన శరీర భాగాలన్ని అతనికి చూపిస్తూ వుంది. రవికి వొళ్ళంతా విద్యుత్తు ప్రవహిస్తునట్టుంది. ఆమె తన చేతులతో వొళ్ళంతా నిమురుకుంటూ, వెచ్చటి నిట్టూర్పులు విడుస్తుంది. గుండ్రంగా వున్న తన చనుగుబ్బలను చేతులుతో మర్ధించుకుంటుంది. అప్పుడప్పుడు తన పూబిళ్ళను నిమురుకుంటూ, తన్మయత్వంతో మూలుగుతుంది. క్రిందనున్న రవి సంతోషంతో పొంగిపోయాడు. ఆంటి బాగా టెంపర్ మీద వుంది. కొద్ది సేపాగితే, మత్తుమందుతో పని లేకుండా అంటిని వేసుకోవచ్చు అనుకుంటూ, ఆమె ఇంకా ఏం చేస్తుందా అని ఆసక్తిగా చూస్తున్నాడు.
రాధ కాసేపు తన బత్తాయలతో ఆడుకుని, తరువాత అలా నగ్నంగా నడుచుకుంటు వెళ్ళి గదిలో మూలన వున్న ట్రంకు పెట్టెను సమీపించింది. పెట్టె మూత తీసి, వొంగుని ఏదో వెతుకుతూ వుంది. అలా వొంగునప్పుడు, ఆమె పిరుదుల కొద్దిగా చీలి, ఆమె పూబిళ్ళ కనపడి కనపడనట్టుగా ఆ పిర్రల మద్య నుండి కనపడుతుంది. ఆది ఓ రెండు పనస తొనలు బాగా దగ్గరగా అతికించునట్టుగా వుండి ఓ క్రొత్త రూపంలో రవికి కనపడుతూ వుంది.
ఆ విషయం ఆమెకు తెల్సు. అందుకే కావలనే చాలా సేపు వెతుకుతునట్టు నటిస్తూ, తన పిరుదలు మరియు వాటి మద్య తన పూ సౌందర్యం అతనికి పూర్తిగా కనువిందు చేసిన తరువాత గాని లేచి నుంచోలేదు. ఆ తరువాత చేతిలో చెక్కతో చేసిన ఓ పిడి లాంటి వస్తువతో వెనక్కి వచ్చింది. రవికి అది ఎందుకో అర్ధం కాలేదు. అలాగే చూస్తూండిపోయాడు. రాధ బారుగా వున్న ఆ పిడిని తీసుకువస్తూ, గోడకు ఆనిచ్చివున్న ఓ స్టూల్ ని లాక్కుని
దాని మీద కూర్చుంది. ఆది ఎలాగా? సరిగ్గా రవికి చక్కగా తన దిమ్మ కనపడేదట్టు కూర్చుంది. కూర్చుని మెల్లగా తన తొడలని పూర్తిగా తెరిచి పెట్టి, చేత్తో తన పూబిళ్ళని నిమురుకుంటు వుంది రాధ. ఆ నల్లటి కీకారణ్యంని అబగా చూసేసూ, తనూ ఓ చేత్తో తన ఆయుధాన్ని సవరించుకుంటున్నాడు రవి. రాధ ఓ చేత్తో పీచుని తప్పించి, మరో చేత్తో ఆ పన్నెండు అంగుళాల పిడిని మొత్తం, తన మానంలోకి నెట్టేసుకుంది.
రవికి ఇప్పుడు ఆర్ధమయ్యింది ఆ చెక్క పిడి ఎందుకో! అతనికి గుండె వేగం పెరిగిపోయి, తనకు తెలీకుండానే, చేతి జాడింపు మొదలు పెట్టాడు. రాధ ఓ పది క్షణాలు ఆలాగే కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని, ఆ తరువాత ఆ పిడిని ఆడించటం మొదలు పెట్టింది. కలలోనైన ఇలాంటి సీను వూహించలేని రవి, ఓ చేత్తో తన సామాను నలిపేసుకుంటు, అమె దిమ్మ వంకే చూస్తున్నాడు. అతని కళ్ళకి ఆమె ఆడతనం తప్పించి ఏమి కనపడత లేదు.
ఆమె తన మొత్త పైకెత్తి పెట్టి, ఆడించుకుంటుందేమో, ఆ పిడి బయటకు వచ్చినప్పుడల్లా, విచ్చుకున్న ఆమె పువ్వు లోపల మిగల పండిన సపోటా రంగులో వున్న మెత్తటి కండరాలు కనపడుతున్నాయి రవికి. రాధ పెద్దగా మూల్గుతూ, చాలా స్పీడుగా ఆడించుకుంటుంది. ఆమె పిడి బయటకు లాగి దించుకునప్పుడల్లా, అమె పూరసాలతో తడిసిన పిడి కసకస శబ్దాలు చేస్తూవుంది. ఇది అంతా చూస్తున్న రవి కూడా వేగం పెంచాడు. రాధ చివర దశకు వచ్చేసి, పెద పెద్దగా మూల్గుతూ, కళ్ళు మూసుకుని తన దిమ్మలోకి ఆ పిడిని నెట్టేసి, ఆలాగే బిగుసుకుపోయింది. క్రింద రవి కూడా స్పీడు పెంచి, తనూ కానిచ్చేసుకున్నాడు.
రాధ, మెల్లగా తన మానంలోంచి ఆ పిడి లాగిపారేసి, నీరసంగా వెళ్ళి మంచం మీద వాలిపోయింది. ఆ తరువాత నిద్రలోకి జారుకున్నట్టుగా వూపిరి బరువుగా పీలుస్తూ, అతడేం చేస్తాడా అని ఓరకంటితో చూస్తుంది. రవి అప్పటికే నీరసపడి, ఇక తను ఏం చేయలేడని నిశ్చయానికి వచ్చాడు. ఎప్పుడైన మళ్ళా రావచ్చని ఈసారికి వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటు, రాధ ఎప్పుడు నిద్ర పోతుందా అని ఎదురుచూస్తున్నాడు. రాధ నిద్ర పోయింది అని నమ్మకం కుదిరాక, మెల్లిగా మంచం క్రింద నుండి బయటకు వచ్చి,
పిల్లిలా అడుగులో అడు గేసుకుంటు, గుమ్మం వద్దకు చేరి, నగ్నంగానే పడుకున్న రాధను ఒక్కసారి తనివితీర చూసుకున్నాడు.
ఆ తరువాత గడియ తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. ఇదంతా ఓరకంటితో చూస్తున్న రాధ, రవి బయటకు వెళ్ళటం ఆలస్యం, ధన్ మని లేచి వెళ్ళి తలపుకి గడియ పెట్టేసుకుంది. అప్పుడు గుండెల మీద చేయి వేసుకుని ఆమ్మయ్య అని నిట్టూర్చుంది. ఇక వీడిని, మొగుడితో గది కాళి చేయించాలనుకుంటు, మంచం మీద వొరిగిపోయింది.
రాత్రంతా ఆ తియ్యటి ఆనుభూతులు నెమ రేసుకుంటు గడిపిన రవి, తెల్లారిన తరువాత లేచి కిటికి వద్దకు వచ్చి నిర్ఘాంతపోయాడు. రాధ వాళ్ళ బాత్రూంకి సీలింగుగా ఓ పెద్ద ప్లాప్టిక్ షీట్ ప్రత్యక్షమయ్యింది!!!
The post శీలం 3 appeared first on Telugu Sex Stories.