శోభనా – Part 2

వాడు పెట్టిన గాఢమైన ముద్దుకు అవక్కాయి అయ్యి…కొద్ది ఘడియల తర్వాతా కళ్ళు తెరిచింది.తాను అక్కడ లేడు.బాత్రూం తలుపు బయట చూసింది…తలుపు వేసుకుంది.బట్టలు విప్పేసింది….తొడల మధ్య ఏదో జిగురు….తడిమి చూసింది…అది నూనె జిగురుమాత్రం కాదు….కన్నకొడుకు పెట్టిన ఒక్క ఘాడమైన ముద్దుకు….యోని స్రావమా….?…ఏమిటీ ధౌర్భాగ్యం…..? ఏమైంది నాకు….?నాకు అంత కామమా…?తనను తాను తిట్టుకుని…పాలిండ్లు,నడుము,పిర్రలు,తొడలు, తొడల మధ్య గుబురును శుభ్రంగా సబ్బుతో తోముకుని స్నానం చేసింది.
వినోద్ గదిలోకి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుని,బిక్కు బిక్కు మంటూ,హాల్ లో కూర్చున్నాడు.కంగారు పడ్డందుకు తనను తాను కొన్ని వందల సార్లు తిట్టుకున్నాడు.
10 ని., ల తర్వాత,అమ్మ నైటీలో తల తుడుచుకుంటూ బాత్రూం నుండి బయటికి వచ్చింది.ఉత్తిత్తి కోపంతో వాడిని చూస్తూ,కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.వినూ తల ఎత్తి తల్లిని చూశాడు..వెనకనుంచి అమ్మ బ్రా,ప్యాంటి వేసుకున్నట్టు కొద్దిగా తడిసిన నైటీ ఆ వివరాలు ఇచ్చింది.
బిక్కు బిక్కు మంటూ కిచెన్ లోకి వచ్చాడు,
” ఏరా? ఆకలేస్తోందా?”
” అదేమి లేదమ్మా….నువ్వు నిదానంగా చెయ్యి…నా మీద కోపమేమి లేదుగా”(నంగిలా అడిగాడు)
” కోపమా….? దేనికి?”(తెలిసే అడిగింది)
” అదే…ము ముద్దుపెట్టానుగా…”
” అమ్మకేగా పెట్టావు….ఇందులో కొప్పడడానికి ఏముంది?”
” అయితే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పెట్టొచ్చా?”
” రేయ్…వెధవాయ్….అమ్మతో మాట్లాడే మాటలేనా…? ఉండు, నాన్నకు చెబుతాను”
” నువ్వేగా,అమ్మకే కదా మద్దుపెట్టావు అన్నావుగా?”
” ఏదో అన్నానులే ప్రొద్దునే ముద్దు,గిద్దు అంటూ,చాలు ఆపు”( మళ్ళీ తడి అవుతుందేమోనని )
” సరే ఇక అనను లే…తొందరగా ఇడ్లీలు పెట్టు”(ఎద ఎత్తులను చూస్తు)
******
టిఫిన్ చేసి, కుమార్ ఇంటికి బయలుదేరాడు.
కుమార్ తలుపు తీసి,
” రా రా మామా ”
” ఏం చేస్తున్నావురా, మామా..?”
” ఏమీ లేదు…..ఊసుపోవడం లేదు….బాగానే వచ్చావు”
” ఆంటీ లేరా?”
” లేరు.బయటికి వెళ్ళారు….వచ్చే టైం అయ్యింది.రా…..గేం ఆడుకుందాం”
” నీ దగ్గర, ఓ విషయం మాట్టాడాలి…..మేడ మీదకు వెళదామా..?”
” ఏమయ్యిందిరా….?”
” చెబుతా…దా పైకి వెళదాం…”
” పదా..”
ఇద్దరము మేడ మీదకు వెళ్ళారు.
” ఆ రోజు నువ్వు ఫోన్ లో మాట్లాడినదంతా విన్నాను రా”
” అర్థం కాలేదు…..ఏ విషయం?”
” అదే….మీ మామయ్య అని చెప్పి, వేరెవరితోనో, మీ అమ్మ గురించి….”
కుమార్ మొహంలో నెత్తురు చుక్కలేదు.దిగ్బ్రాంతంతో,
” అది…అది..”( నీళ్ళు నమిలాడు)
” మామా, కంగారు పడకు…..నేను చెప్ప వచ్చింది వేరే…అలాంటి కోరిక నాలో కూడ ఈ మధ్యనే పుట్టింది”
కుమార్ మొహంలో గాబర తగ్గింది,
” ఎప్పటి నుంచి…?”
” సరిగ్గా ఆరోజు నుంచే ”
” అవునా, అయితే చెయ్యి కలపరా….?”( చెయ్యి ముందుకు చాచాడు)
ఇదేమి పట్టించుకోనట్టు వినయ్
” ఇది..ఇది తప్పు కాదా?”
” మామా…దీని గురించి బుర్ర పాడు చేసుకోకు…మనమేమన్నా, సెక్సు చేస్తామా..? అప్పుడప్పుడప్పుడు, వాళ్ల అందాలను చూసి,వేడెక్కి,గచ్చును పాడు చేస్తాం..అంతే”(ఆరిందాలా అన్నాడు)
” నువ్వేమేమి చేసావురా ఇంతవరకు…?”
కుమార్ కాలు మీద కాలు వేసుకుని చిధ్విలాసంగా నవ్వుతూ,
” పెద్ద పట్టీనే ఉంది…………..విను,
పూర్తిగా నగ్నంగా చూశాను,పడుకున్నప్పుడు తన పిర్రలను మెత్తగా నొక్కాను,చాలా సార్లు బ్రా ,ప్యాంటీ వాసన చూశాను,నడుస్తున్నప్పుడు ఆ పిర్రల హొయలు చూశాను,బట్టలు మార్చుకుంటున్నప్పుడు,బొడ్డును చూశాను,చాలా సార్లు బుగ్గలు ముద్దెట్టుకున్నాను”
గర్వంగా తలెగరేశాడు.
” రేయ్, వింటుంటేనే ఎలాగో ఉందిరా”
క్రింద గేటు సౌండ్ వినబడింది.కుమార్,
“అమ్మ వచ్చినట్టుంది, పద,క్రిందకు వెళదాం” కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుని,వినూ ఇంటికి చేరుకుని,భోజనం చేసి చాట్ లో కూర్చున్నాడు.మధ్యహ్నం 3 గం., దాకా చాట్ చేసి,ఉద్రేకపడుతూ, హాలులోకి వచ్చాడు.
పూర్తిగా నగ్నంగా చూశాను,పడుకున్నప్పుడు తన పిర్రలను మెత్తగా నొక్కాను,చాలా సార్లు బ్రా ,ప్యాంటీ వాసన చూశాను,నడుస్తున్నప్పుడు ఆ పిర్రల హొయలు చూశాను,బట్టలు మార్చుకుంటున్నప్పుడు,బొడ్డును చూశాను,చాలా సార్లు బుగ్గలు ముద్దెట్టుకున్నాను”
గర్వంగా తలెగరేశాడు.
” రేయ్, వింటుంటేనే ఎలాగో ఉందిరా”
క్రింద గేటు సౌండ్ వినబడింది.కుమార్,
“అమ్మ వచ్చినట్టుంది, పద,క్రిందకు వెళదాం” కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుని,వినూ ఇంటికి చేరుకుని,భోజనం చేసి చాట్ లో కూర్చున్నాడు.
మధ్యహ్నం 3 గం., దాకా చాట్ చేసి,ఉద్రేకపడుతూ, హాలులోకి వచ్చాడు.శోభన టి,వి చూస్తూ సోఫాలో పడుకుండిపోయింది.ఒక కాలు నేల మీద, ఇంకొక కాలు సోఫా మీద ఉంది.నైటీ పిక్కలను పలుచగా కప్పుతోంది.విను నిశ్శబ్ధంగా కాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళాడు.గొంతుక్కూర్చుని, నైటీలోకి తొంగి చూశాడు.మోకాలు దాకా కనబడుతోంది.ప్రక్కన టేబుల్ మీద ఉన్న పెన్ను అందుకుని,దాంతో నైటీని కొద్దిగా లేపాడు.తెల్లటి తొడలు దర్శనమిచ్చాయి.
The post శోభనా – Part 2 appeared first on Telugu Sex Stories.