శ్యామల 28 వ భాగం Telugu sex Stories

ఆంటీ సిగ్గుతో.. “చీ పోకిరీ.. చెప్పేది విను అంది. ఈ రోజు ఉదయం కూడా నేను బాత్రూం కి వెళ్ళేటప్పుడు వాడిని చూస్తూ ఉండరా అని చెప్పా. వాడు అలాగే అని తల ఊపి వెళ్ళి ముందు గదిలో కూర్చున్నాడు. వెధవ అలా బుద్ది గా కూర్చుని, నేనువెళ్ళగానే బాత్రూం తలుపుకి అతుక్కు పోతున్నాడు. తొందర గా మీద ఎక్కితే బాగుండు అనుకుంటూ నేను వెళ్ళి తలుపు వేసుకుని నా పని మొదలెట్టా.నాకు తలుపు వెనక వాడి నీడ కనిపిస్తోంది. నేను వంకాయని బాగా పూకు లోకి దోపుకుని దెంగు కుంటున్నా. బాగా గొడలు విప్పదీసి లోపలకి తోసుకు తోసుకు దెంగు కుంటున్నా. వాడు చూస్తున్నాడని తెలిసి ఇం కా బాగా దెంగుకుని కార్చేసి, అప్పుడూ స్నానం చేసా. వాడు వెళ్ళి పోయాడు.నేను లంగా ఒకటే మెడ కి చుట్టుకుని తువ్వాలు కప్పుకుని నా గదిలోకి వెళ్తూ చూసా. వాడు ముందు గదిలో ఉండి వంట గదిలోకి చూస్తున్నాడు. అలా నేను లంగాతో రావడం చూసేడు వెధవ. నేను తలుపు వేసుకుని బట్టలు కట్టుకుని వచ్చి. మెషీన్ మీద కూర్చుని కుడుతున్నా. వాడు నా సళ్ళు చూస్తున్నాడు.నేను బ్రౌజ్ కుడుతూ ఉంటే వాడు “వదినా నాకు పని చెబుతానన్నావు కదా..” అన్నాడు.“సరేలే ఈ క్లౌజ్ హుక్స్ విప్పుతూ ఉండు..” అన్నాను.వాడు కొద్ది గా కష్టపడి క్లౌజ్ హుక్స్ తొందర గానే విప్పేసాడు. “వదినా చూడు..” అని చూ పెట్టాడు .“బాగుందిలే” అన్నాను.“చూసావా.. ఇప్పుడు కొద్ది గా అల వాటు అయ్యింది కదా హుక్స్ తొందర గానే విప్పేసా కదా..” అన్నాడు.“నేను నవ్వుతూ.. ” ఆ విప్పేవులే రా..” అంటూ నేను క్లౌజ్ కుడుతూ ఉన్నా.అంటవాడు నా సళ్ళు అలా సూటి గా చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఇదీ జరిగింది. ఇంత కన్నా ఏమీ లేదు” అంది ఆంటీ.నేను ఆంటీతో “అబ్బా.. చాలా బాగా మాటలు నేర్చుకున్నావు ఆంటీ. నీకు రెండు రోజుల్లో వాడి మడ్డ రుచి చూపిస్తాడులే” అనినేను పిల్లలు వస్తే వాళ్ళతో కొద్దిసేపు గడిపి, వాళ్ళకి చదువు చెప్పి వెళ్ళి పోయా. ఆంటీ కొడుకు నన్ను కసిగా చూస్తున్నాడు. మా ఇద్దరికీ దెంగు కోడానికి కుదరడం లేదు. వాడిని బాగా చదువు కోమని చెప్తున్నా. నేను మళ్ళీ ఇంకో రెండూ రోజులు ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళలేదు.మూడో రోజు వెళ్తాం అను కుంటున్నా. ఉదయం 10 గంటలు అయ్యింది. నేను ఆంటీ ఇంటికి వెళ్తాం అని బయలు దేరా. మా వీధి గుమ్మం లోంచి రోడ్ మీద కి వచ్చా. నా ఎదురు గా ఆంటీ. నన్ను చూసి…“ఏంటే.. అలా రాకుండా ఉంటే ఎలా..” అంది.నేను “ఇది గో నీకోసమే బయలుదేరుతున్నా. నడు” అని ఇద్ద రం ఆంటీ ఇంటీ కి వెళ్ళాం.నన్ను కూర్చో పెట్టి ఆంటీ కంగారు గా “శ్యా మలా కొంప మునిగిందే.” అంటూ ఏదో కంగారు పడిపోతోంది.“అసలు ఏమి అయ్యిందో చెప్పు ఆంటీ.. నీ మీద ఎక్కాడా.. ఊ బాగా దెంగు కున్నారా..?” అన్నాను.“చీ అదే మీ కాదే.. చెప్పేది విను. నువ్వేమో రెండు మూడు రోజుల కి ఒక సారే వచ్చి నాకు దూలె క్కించి వెళ్ళిపోతున్నావు. నువ్వు చెప్పినట్లే నేను బాత్రూం లో వంకాయతో కసిగా దెంగు కుంటున్నా. వాడు రోజూ నన్ను అలా చూసి బాత్రూంలోకి వెళ్ళి మడ్డని బాగా జాడించు కుంటున్నాడు.”“ఈ రోయు ఉదయం నేను బాత్రూం కి వెళ్ళి రోజులా గానే బట్టలు అన్నీ విప్పుకుని, వంకాయతో బాగా దెంగు కుంటున్నా. వాడు నన్ను చూస్తున్నాడని తెలిసి ఇంకా కసిగా ఒక కాలు బాగా ఎడం చేసి వంకాయని లోతు గా దోపుకుని దెంగు కుంటున్నా. అంతే ఒక్క సారి గా తలుపు గడియ ఊడి పోవడం, వాడు నన్ను అలా చూడటం, నేను వాడి కేసి చూడటం జరిగి పోయింది. నా పూకులో వంకాయని గమ్మున లాగే సి.. చీ వెధవా పో..అన్నా”వాడు కంగారు గా వెళ్ళిపోయాడు. నాకు చచ్చినంత సిగ్గు వేసింది. వాడిని ఎలా చూడాలే ఇంకా.. వాడు ఏమి అనుకుంటాడు. నేను ఎలా ఆలోచిస్తూ స్నానం చేసి ఏది అయితే అదే అవుతుంది అను కుంటూ బట్టలు కట్టుకుని వెళ్ళా. నేను వెళ్ళేసరికే వాడు బట్టలు వేసుకుని నన్ను చూసి బైటకి వెళ్ళిపోయాడు. నాకు ఏమి తోచకకోసం వస్తున్నా” అంది.నేణు ఆంటీ ని అడి గా..”ఆంటీ ను వ్వు బాత్రూం కి గడియ పెట్టలేదా..” అని“ఏమోనే గుర్తు లేదు. వంట గదిలోంచి వెళ్ళేటప్పుడు వంకాయ ని తీసుకు వెళ్ళా. మరి ఆ కంగారులో గడి పెట్టలేదేమో. ఒక వేళ పెట్టినా అది సరిగా ఉండదు కదా. వాడు కన్నం లోంచి చూస్తూ ఉంటే వాడి తల తగిలి గడియ ఊడి పోయి ఉంటుందే మోనే.. నాకు సిగ్గు గా ఉంది వాడితో మాట్లాడాలంటే” అంది.“ఊ బాగుందిలే ఇంక సిగ్గు పడితే నీ దూల ఎలా తీరేది. వాడు నిన్ను డైరె క్టు గా వంకాయతో దెంగుకోవడం చూసేడు కదా. నువ్వు వాడిని చూసేవు కదా. ఇం కా ఏమి భయం ఉండదులే. నీ మీద ఈ రోజు మధ్యాన్నం గానీ రేపు గానీ ఎక్కి నిన్ను కు మ్మెయ్య డం ఒక్కటే మిగిలి ఉంది” అన్నాను.“అది కాదే వాడితో మళ్ళీ మా మూలు గా ఎలా మాటాడేదే.. నన్ను ఏమి అనుకుంటున్నాడోనే” అంది.“ఏంటి అనుకునేది. నీకు దూల గానే ఉంది అనుకుంటాడు. ఈ సారి వాడు నీ గదికి వచ్చి నీ సళ్ళు నొక్కుతూ ఉంటే, నువ్వు కొద్ది సేపు ఏమీ కదలకుండా అలాగే నిద్రలో ఉన్నట్లే ఉండి పో. అప్పుడు వాడే రెచ్చిపోయి నీ చీరని లేపి నీ మీద కి ఎక్కి కుమ్మేస్తాడు. అడ్డు చెప్పకుండ కు మ్మించే సుకో” అన్నాను.“చీ.. పోవే.. అలా ఊరుకుంటే నన్ను ఒక లంజ అనుకోడా..?” అంది.“ఊ..బాగుందే ఆంటీ.. మరి ఎలా నీ పూకు దూల తీరేది. వాడు అలా నీ సళ్ళు పిసుకుతూ ఉంటే కొద్దిసేపు అయ్యాక మెలకువ వచ్చినట్లు గా చూసి ఏంటి రా మొన్న చెప్పానా నీకు వినపడలేదా,, అని నెమ్మది గా అంటూ.. వడిని కసురుకోకుండా.. తప్పు రా ఇలా చెయ్య కూడదు.. వెళ్ళిపోరా అని నెమ్మది గా చెప్పు. వాడు నీకు కోపం లేదు అని నిన్ను బ్రతి మాలతాడు. అప్పుడు ఏదోలా చెప్పి ఈ ఒక్క సారే మరి, ఎవరికీ చెప్పకూడదు అని బాగా దెంగుకో” అన్నాను.“చీ పోవే నీకు నన్ను చూస్తే వేళాకోళంగా ఉంది. నా పరిస్తితి చూడు సిగ్గుతో చచ్చి పోతున్నా” అంది.“ఏమీ కాదులే ఆంటీ. కొద్ది గా ధైర్యం చెయ్యి మరి. అప్పుడే సుఖపడతావు.. మరి నేను వెళ్తా. వాడు వస్తాడే మో. ఏంటి నీ మీద పడితే ఏమీ కొప్పడ కుండా తప్పురా, వద్దు, వద్దు అన్నానా.. అని ఇలా నెమ్మది గా చెప్పు” అని నేను వెళ్ళిపోయాను.నేను వెళ్ళిపోతుంటే ఆంటీ..”స్యా మలా.. రేపు రావే,, నాకు భయం గా ఉంది” అంది. నేను సరే రేపు సాయంత్రం వస్తాలే అని చెప్పా.నేను మళ్ళీ రెండు రోజులు ఆంటీ ఇంటీ కి వెళ్ళలేదు. మూడో రోజు సాయంత్రం వెళ్ళా. ఆంటీ నన్ను చూసి “రావే నీ తో అసలు మాటాడ కూడదు అనుకున్నా. ఈ రెండూ రోయులు రాలేదు. ఈ రోయు కూడా ఇప్పుడా రావడం” అని నిష్టూరంగా మాటాడుతోంది.“సరేలే ఆంటీ ఇంత కీ ఏంటీ సంగతి” అన్నాను.“చీ పోవే…. నాకు సిగ్గు గా ఉంది.” అంటూ కళ్ళు మూసేసుకుంది.నేను ఆంటీ చేతులు పట్టుకుని “ఆంటీ అబ్బా.. ఎంత సిగ్గా.. మరి బాగా దెంగే డా.. ఊ.. చెప్పూ..” అన్నాను.“ఆ.. అబ్బా.. వళ్ళు అంతా ఒకటే సలుపులు. అస్సలు వదల్లేదే. రెండు రోజుల నుంచి. పిచ్చి ఎక్కినట్లు అదే పనిగా కుమ్మేసాడు.” అంది.“అమ్మో.. ఎప్పుడు దెంగు కున్నారు చెప్పవా ఊ.. ప్లీజ్ ఆంటీ..” అన్నాను.“చీ పోవే నాకు చెప్పాలంటే సిగ్గు గా ఉంది” అంది.:” మరే నా పూకు నాకేటప్పుడూ, నీ పుకులో నా చేత వంకాయతో దెంగ మన్నప్పుడు ఈ సిగ్గు అంతా ఎక్కడాకి పోయిందో.. ఏమీ పర్లేదు ఆంటీ. నా దగ్గర నీకు, నీ దగ్గర నాకు, సిగ్గు ఏంటీ చెప్పు” అన్నాను.20 20ఆంటీ చెప్పడం మొదలెట్టింది. ఆంటీ సిగ్గు పడుతూనే “అదేనే.. నీకు చెప్పాకదా నేను బాత్రూంలో ఉండగా వాడికి దొకి పోయాను అని. వాడు నాకు దొరికి పోయాడు అని. ఇద్దరం తోడు దొంగ ల్లాగా అలాగే ఉన్నాం. వాడు నన్ను చూస్తున్నట్లు తెలిసి పోయిందిఅని వెంటనే బట్టలు వేసుకుని బయటకి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పాకదా. అలా ఆ ఉదయం వెళ్ళిన వాడు మధ్యాన్నం 3.00 కి వచ్చాడు.నేను “ఏరా ఎక్కడ కి పోయావు చెప్పకుండా” అన్నాను మామూలు గా. వాడు కూడా “ఏమీ లేదు వదినా, పని ఉంటే వెళ్ళి ఏదో ఉద్యోగం ఉంది అంటే చూసుకుని వచ్చా” అన్నాడు.“సరేలే దా అన్నం తిందు గాని” అని అన్నం పెట్టా.వాడు అన్నం తినే సాక నేను వెళ్ళి కుట్టు పని చేసుకుంటున్నా. వాడు కొద్ది సేపు ఆగి నా దగ్గరకి వచ్చి..“వదినా.. పని ఉంటే చెప్పు..” అన్నాడు.“ఇప్పుడు ఏ మీ పని లేదు. కొత్త బ్లేజ్ కి హుక్స్ వెయ్యాలి . అది నీ కు రాదులే” అన్నాను.వాడు నేను కుడుతున్న క్లౌజ్ ని చూస్తూ,జారిన నా పైటలోంచి కనపడుతున్న నా సళ్ళని చూస్తున్నాడు. నా సళ్ళు బరువు గా ఊగుతున్నాయి. అలా కొద్ది సేపు ఏవో మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇద్దరం తోడు దొంగల్లా ఏమీ జరగనట్లే ఉన్నాం. ఈలోగా పిల్లలు రావడం, పనితో సరిపోయింది. మీబావ వచ్చేక అందరం కలిసి అన్నాలు తింటున్నాం. నేను వంకాయ కూర చేసా.మీ బావ కూర చాలా బాగుందే అని అంటూ ఇంకో సారి అడిగి వేయించుకుని తిన్నాడు. పిల్లలని అడిగాడు కూర బాగుంది కదా అని. వళ్ళు చాలా బాగుంది అన్నారు. నాకు ఈ వంకాయ మాట రాగానే వళ్ళు అంతా సిగ్గుతో చచ్చిపోయింది. వాడు నా కేసి దొంగ చూపులు చూస్తూ వంకాయ కూర తింటూ…“వదినా నిజం గానే కూర చాలా బాగుంది” అన్నాడు.వెధవ, బాతూం లో నేను చేసిన పని చూసి అలా అంటున్నాడు అనుకున్నా. నేను మీ బావతో రేపు బజారు కి వెళ్ళి సరుకులు కొనాలి అని అన్నాను. సరే వెళ్ళు అన్నాడు మీ బావ.“వదినా నేనూ బజారుకి వస్తా” అన్నాడు వాడు. నీకెందుకులే ఈ పనులు అంటే మీ బావ పోనీ తీసుకు వెళ్ళు. నీకు సాయం గా ఉంటాడు అన్నారు.నేను ఏమీ మాట్లాడలేదు. మరునాడు మీ బావ పిల్లలు వెళ్ళిపోయాక నేను బజారు కి వెళ్ళి వచ్చి స్నానం చేద్దాం అని రెండు బాగ్స్ తీసుకుని బయలుదేరుతూ ఉంటే…వాడు “వదినా నేనూ వస్తా అన్నాడు,నేను ఇంక తప్పదులే అనుకుని సరె రా అని ఇంటికి తాళం వేసి ఇద్దరం బయలు దేరాం .“అసలయిన మజా తరువాయి భాగంలో చదవండి మరి..”(ఇంకాఉంది..)
4543511cookie-checkశ్యామల 28 వ భాగంno