శ్యా మల 10 వ భాగం telugu sex stories

నేను ఉదయం పెందరాలే లేచి తయారయ్యి మా అమ్మకి ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్ళి అలా ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్తా అని చెప్పి బైట పడ్డా. నేను ఆంటీ ఇంటి కి వెల్లే సరికి ఆంటీమొగుడు అన్నం వండే సినట్టు ఉన్నాడు.

నేను చూసి అయ్యో బావ గారు నేను వండేదాన్ని కదా అన్నా. నేను వండే సాలే శ్యా మలా, నువ్వు పిల్లల ని చూసి బడికి పంపు. మా అబ్బాయి కి ఒళ్ళు బాగా లేదు అని పడుకున్నాడు. వాడు స్కూల్ కి వెళ్ళడే మో లే. పిల్ల వెళ్తుంది, అన్నారు. , నాకు ఒక ప్రక్క ఆనందం, మరో ప్రక్క ఏమయ్యింది. వీడి కి అని వెళ్ళి వాడి ని చూ సా. వాడు పడుకుని ఉన్నాడు.నేను వచ్చేసా. ఈ లోగా ఆంటీ మొగుడు బాత్ రూం కి వెళ్ళాడు. నేను ఆంటీ కూతురు తో మీ అన్న కి ఏ మయ్యిందీ అని అడిగా. ఏమో పిన్నీ ఉదయం నాన్న లేపుతే నాకు తల నొప్పిగా ఉంది అని అలాగే పడుకున్నాడు అంది. నేను సరే లే, నేను వాడి ని చూస్తా గాని నువ్వు తయరయ్యి అన్నం తిని వెల్దువు గాని లే అన్నా. ఈలోగా ఆంటీ మొగుడు బాత్ రూం లోంచి వచ్చి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి బట్టలుకట్టుకుని బాక్సు తీసుకుని శ్యా మలా, నాకు సాయంత్రం కొద్దిగా లేటు అవ్వచ్చు. నువ్వు నేను వచ్చే దాకా ఉండు.నేను వచ్చేటప్పుడు వాటేల్ నుంచి కూర తీసుకుని వస్తాలే, నువ్వు అన్నం ఒక్కటీ వండు చాలు అని చెప్పి వెళ్ళి పోయాడు.నేను వంట గది లోకి వెళ్ళి ఆంటీ కుతురు ని స్నానం చేసి రమ్మని దాని కి అన్నం పెట్టి తయారు చేసి స్కూల్ కి పంపేసి తలుపు వేసి వచ్చా. ఇప్పుడు ఇంటిలో వాడు నేనూ ఇద్దరమే ఉన్నాం. ఏంటీ ఈ అవకాశం అనుకోకుండా వచ్చింది, ఏమైనా సరే ఈరోజు వాడి ది ఎలా ఉందో చూడాలి అనుకుని వెంటనే బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి వాడి పక్కనే బాగా ఆనుకుని కూర్చొని వాడి ని పేరు పెట్టి తట్టి లేపా. వాడు లేచి పిన్ని అన్నాడు. నేను ఏరా ఏంటి తల నొప్పిగా ఉందా, అన్నా. అవును పిన్నీ అన్నాడు.నేను వాడి నుదురు మీద చెయ్యి పెట్టి చూసా, ఏమి లేదు బాగానే ఉంది. కాఫీ తాగుతావా, చేసి ఇవ్వనా అన్నా. వాడు ఒద్దు పిన్నీ ఉదయం నాన్న ఇచ్చాడు అన్నాడు. మరి లేచి స్నానం చేసి రా కొద్ది సేపు ఆగి మళ్ళీ కాఫీ పెట్టి ఇస్త లే అన్నా.నా చేతి ని అలాగే ఉంచా వాడి నుదురు మీద. వాడు సరే పిన్నీ స్నానం చేసి వస్తా అంటూ లేవ బోతే నేను వాడి నుదురు మీద ముద్దు పెట్టుకున్నా. అలా ముద్దు పెట్టేటప్పుడు నా సల్లు రెండూ వాడి మొహం కి బాగా నొక్కుకున్నాయి. నేను లేచి వెళ్ళు అన్నా. వాడు లేచి నుంచుంటే వాడి తొడల మధ్యకి చూసా. అక్కడ బాగా ఉబ్బుగా ఉంది.వాడు టవల్ తీసుకుని బాత్ రూం కి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చే లోగా నేను వంట గది లో కాఫీ పెట్టి మా ఇద్దరికిగ్లాసు లో పోసి పట్టుకుని వచ్చా. నేను బెడ్ మీద కూర్చొని గ్లాసు లు ప్రక్కనే ఉన్న బల్ల మీద పెట్ట. వాడు స్నానం చేసి ఒంటి కి టవల్ చుట్టుకుని వచ్చాడు. అప్పుడు చూసా వాడి ని క్లియర్ గా. నా అంత పొడు గూ ఉంటాడు. నన్ను చూసి సిగ్గుగా పిన్నీ నా హాఫ్ నిక్కర్ తీసుకెళ్ళడం మరచి పోయా, ఆ బీరు వాలో ఉంది తీసుకుంటా అన్నాడు. నేను సరే తీసుకో రా అన్నా. వాడు బీరువా తలుపు తీసి వెతికాడు కాని వాడి హాఫ్ నిక్కర్ కనపడలేదు. బట్టలు అన్నీ వెతికాడు.పిన్నీ ఇందులో లేదు అన్నాడు. పోనీ లే అందాకా పొడి టవల్ కట్టుకుని కూర్చో. నేను వెతుకుతా, మీ అమ్మ ఎక్కడ పెట్టిందో లే, అంటూ వాడి కి ఒక పొడి టవల్ ఇచ్చా. వాడు బాత్ రూం లో కి వెళ్ళ బోతే ఎందుకు రా బాత్ రూం లోకి అన్నా. వాడు పిన్నీ ఈ టవల్ కట్టుకు రావద్దా అన్నాడు. దాని కి బాత్ రూం లోకి ఎందుకురా ఇక్కడ కట్టు కో వచ్చు గా అన్నా. వాడు సిగ్గు పడి పోతూ,చీ నీ ఎదురు గానా అన్నాడు. ఒవో అంత పెద్ద వాడి వి ఏంటి రా నువ్వు, నీకు అలా టవల్ ఉండ గా కట్టు కోడం రాదా అన్నా. వాడు నాకు అలా రాదు అన్నాడు.సరే లే ముందు కాఫీ తాగు, నీకు నేను నేర్పుతా లె అంటూ వాడి కి కాఫీ ఇచ్చా. వాడు నెమ్మది గా కాఫీ తాగుతూ ఉంటే నేను కాఫీ తాగుతూ వాడి తొడల మధ్య కి చూసా. వాడి కడ్డీ బాగా ఎత్తు గా లావు గా టవల్ మీద బాగా కనపడుతూంది. నేను వంట గదిలో కి వెళ్ళి నప్పుడు కాఫీ చేస్తూ నా భైజు ని బాగా సరి చేసుకుని మధ్య లో రెండు హుక్స్ విప్పుకుని ఉంచా. ఇలా ఉండటం తో సల్ల పొంగు నా పైట జారి తే క్లియర్ గా కనపడుతుంది. వాడు కాఫీ తాగి గ్లాసు ప్రక్కనే ఉన్న బల్ల మీద పెట్టాడు.నేను వాడిని నా దగ్గరగా రమ్మని పొడిగా ఉన్న టవల్ ని నా చేతి లోకి తీసుకుని, వాడి చుట్టూ తిప్పాను. అలా తిప్పడం లో నా పైట కొద్ది గా జారింది. నా సన్ను ఒకటిక్లియర్ గాను నా భైజు మధ్య హుక్స్ ఊడి పోయి ఉండటం వాడి కి క్లియర్ గా కనపడుతున్నాయి. నేను వాడి మొల చుట్టూ టవల్ చుట్టి, ఇప్పుడు ఆ తడి గా ఉన్న టవల్ ని విప్పి క్రింద పడేయ్యాలి అన్నా. వాడు తడి గా ఉన్న టవల్ ని క్రింద పడేసిన వెంటనే నేను పొడి గా ఉన్న టవల్ ని వదిలే సా. అలా వెంటనే జరిగి నదాని కి ఇద్ద రం ఒక్కసారి గా ఉలిక్కి పడ్డాం.వాడు ఇప్పుడు నా ముందు పుర్తి నగ్నం గా నిలబడి ఉన్నాడు. వాడి కడ్డీ ని చూసా. అబ్బా మంచి లావు గా పెద్ద గానే ఉంది. వాడు అయ్యో చీ పిన్నీ అంటూ ఒంగుని టవల్ తీసి కంగారు గా మళ్ళీ తడి గా ఉన్న టవల్ ని చుట్టు కో బోతే నేను మళ్ళీ అది ఎందుకు రా కట్టు కుంటావ్ . పొడి టవల్ కట్టుకో అన్నా. వాడు మళ్ళీ కంగారు గా ఒంగుని పొడి గా ఉన్న టవల్ తీస్తూ ఉంటే నేనూ ఒంగుని టవల్ తీయ బోయా. ఇద్దరం ఒకే సారిఒం గోడం వళ్ళ మా ఇద్దరి తలలూ తగులుకున్నాయి. నాకు వాడి తల కొద్ది గా గట్టి గానే తగిలింది.మళ్ళీ వాడి టవల్ జారి పోయింది. నా పైట కూడా క్రింద పడి పోయింది. వాడు అయ్యో అంటూ నా కేసి చుసాడు . నాభైజు మధ్య హుక్స్ ఊడి పోయి ఉండటం , నా సల్లు రెండూ తన్నుకు వచ్చి బింకంగా కనపడుతున్నాయి. నా చేతిలో పొడి టవల్ వాడి చేతి లో తడి టవల్. వాడు నగ్నం గా ఉన్నాడు. నా కు వాడి మొడ్డ చూస్తే ఆగడం లేదు. నేను వాడి తో వెధవా ఏంటి రా అది అలా లేచి పోయి ఉంది ఏంటీ అన్నా. చీ పిన్నీ టవల్ కట్టు అంటూ నా చేతి లో టవల్ లాక్కుని మొలకి చుట్టుకుని పిన్నీ నేను వెళ్ళి నా హాఫ్ నిక్కర్ వెతుక్కుంటా అన్నాడు.నేను నా పైట ని సర చేసుకుని, వెధవా అది ఏంటి అంటే చెప్పవేంటీ, నన్ను చూడనీ రా అంటూ వాడిని చెయ్యి పట్టుకుని తీసుకు వెళ్ళి బెడ్ మీద కూర్చోపెట్టి, నేను వాడి కి అతుక్కు పోయి కూర్చొని నా చేతిని వాడి తొడమీద వేసి, నెమ్మది గా వాడి మొడ్డని టవల్ మీదే పట్టుకుని చూసా. అబ్బా గట్టి గా ఐరన్ రాడ్ లాగా ఉంది. వాడు సిగ్గు పడి పోయి పిన్నీ చీ ఒద్దు అన్నాడు. నేను పర్లేదు రానన్ను చూడనీ ఎంత పెద్ద గా అయ్యిందో నీ కడ్డీ అంటూ టవల్ లో చెయ్యి పెట్టి నా చేతి ని వాడి మొడ్డ మీద వేసిపట్టు కున్నా. వెచ్చగా కాలి పోతున్న ఐరన్ రాడ్ లా ఉంది వాడి మొడ్డ.నేను నా చేతి ని వాడి మొడ్డ మీద బిగించి పట్టుకుని నొక్కుతున్నా. నా గుప్పిట కి చక్కగా సరి పోయి రోజునేను పట్టుకునే వంకాయ కన్నా కొద్ది గా లావు గా ఉన్నట్టు గా ఉంది. నేను వాడి టవల్ ని తప్పించి వాడి కడ్డీ కేసి చూసా. అబ్బా ముందు గుండు అంతా చెర్మం తో కప్పి ఉంది, మొడ్డ మీద నరాలు పొంగి ఉన్నాయి. అబ్బా ఏంటి రా ఇంత గట్టి గా వెచ్చగా ఉంది అన్నా . వాడు ఏమి జవాబు చెప్పక నా సల్ల కేసి చూస్తున్నాడు. వాడి బాల్స్ చుట్టూ,మొడ్డ కి పైభాగం లోను ఆతులూ, అబ్బా ఎంత కసిగా ఉన్నదో.నేను వాడి మొడ్డ చెర్మం ని కొద్దిగా ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించా. వాడి చెర్మం వెనక్కి వెళ్ళి వాడి గుండు నిగనిగా మెరుస్తూ టమోటా పండు లాగా ఉంది. నేను అలా వాడి మొడ్డ చర్మాన్ని వెనక్కి లాగుతుంటే వాడి కి నొప్పి గా ఉందేమో అబ్బా పిన్నీ అన్నాడు. నేను ఏమికాదులే రా చూడనీ పూర్తి గా అని నెమ్మది గా వాడిమొడ్డని పిసుకుతూ ఆడిస్తున్నా. నేను ఇంకా వాడి దగ్గర గా జరిగి నా సన్ను వాడి భుజాని కి నొక్కుతూ, ఒరేయి నీ కడ్డీ బాగా గట్టి గా లావుగా ఉంది. నేను ఇలా పట్టు కున్నా అని ఎవ్వరి కీ చెప్పకూడదు అన్నా.వాడు తల ఊపుతూ నా సల్ల కేసి చూస్తూ ఉంటే నేను వాడి తో ఏంటి రా అలా చూస్తున్నావ్ అన్నా. ఉహూ ఏమీ లేదు అన్నాడు. కాదు లే నా గుండెల కేసి రోజు చూస్తున్నావ్ కదా అన్నా. వాడు తల వంచుకున్నాడు. నేను వాడి చేతి ని తీసి నా సన్ను మీద వేసుకుని నొక్కుకున్నా. వాడు నెమ్మది గా నా సన్ను ని నొక్కడం మొదలెట్టాడు. నేను వాడి టవల్ విప్పేసి, వాడి ని బెడ్ మీద పడుకో మని నా పైట తీసేసి, భైజు విప్పేసి ప్రక్కనే పడేసి వాడి ప్రక్కనే పడుకున్నా.ఇంకా ఉంది.
4508313cookie-checkశ్యా మల 10 వ భాగంno