సంతోషకరమైన కుటుంబం 3 | Telugusexstories

ఇద్దరం ఒకరి కౌగిట్లో ఒక రం నలిగి పోతున్నాము. అక్కయ్య తన నాలుక నా నోట్లో పెట్టి జుర్రుకుంటూ ఉంది. అక్కయ్య నాలి క నా నాలి క ఒక దానితో ఒకటి పోటీ పడుతున్నాయి.కాసేపు అలా జుర్రుకున్న తరువాత అక్కయ్య నా చెవిలో “తమ్ముడూ ఇక్కడ వద్దు రా పిల్లలు లేస్తారు. పక్క రూం లో బెడ్ ఖాలీ గా ఉంది కదా. అక్కడ కు పోదాం ” అంది.“సరే అక్కా” అన్నాను.
ముందు నేను వెళ్లి నా బట్టలన్నీ విప్పుకొని మొడ్డ ని గడ పెట్టు కొని బెడ్ మీద వెల్ల కిలా పడుకున్నాను. 5 నిమిషాల తరు వాత అక్కయ్య నా గదిలోకి వచ్చింది. అమాంతం నా మీద పడింది.నన్ను నలిపేస్తూ ఉంది. సమత్సరం నుండి మొగుడి పక్కన పడు కోలేదు.ఆ కుతి అంతా తీర్చుకుంటూ ఉంది.అక్కయ్య లావు పాటి సళ్లు ఎత్తైన పిర్రలు, తొడలు ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న పూకు చూచి నాకు పిచ్చెక్కింది. నేను పైకి లేచి అక్కయ్య ను ఒళ్లంతా నాకుతూ ముద్దులు పెడుతున్నాను. మెడ మీద . ముద్దు లాడుతూ సున్నితంగా కొరుకుతున్నాను. అక్కయ్య హాపీ గా ఎంజాయి చేస్తూ ఉంది. నేను అక్కయ్య సళ్లు పిసుకుతూ ముచికలు కొరుకుతున్నాను.
“ఉమ్మ్మ ఏమిటా పిసకడం అంత గట్టి గానా నొప్పి కదూ. నెమ్మది గా పిసక మ్మా” అంది
అక్కయ్య నా తల మీద చెయ్యి పెట్టి నిమురుతూ. అక్కయ్య బ్రా పాంటీ మీద ఉంది. అక్కయ్య నా మీదికి ఎక్కి నా మీద , పడుకుంది. తన పూకును నా మొడ్డ మీద పెట్టి రుద్దు కుంటూ ఉంది.“తమ్ముడూ మనం తప్పు చేస్తున్నా మా” అంది.“లేదక్కా. నువ్వే మీ పరాయి వాడితో పడు కోడం లేదు కదా. నీ తమ్ముడితో నే పడుకుంటున్నావు. నేనూ మగాడినే కదా. ఇంట్లో గుట్టు గాచే సుకుంటున్నాము ఇందులో తప్పేమీ లేదక్కా” అన్నాను.“నేనూ అదే అనుకున్నాను రా. ఎవరోపరాయి వాడితో చేయించు కొనే బడులు నువ్వు ఐతే మేలు కదా. ఐతే కడుపు రాకుండా చూసుకొంటే సరి” అంది అక్కయ్య. “అవునక్క కండోం వేసుకొని చెయ్యనా” అన్నాను.“వద్దులే రా. ఇప్పుడు నాకు సేఫ్ పీరియడ్.”అంది అక్కయ్య.“అక్కయ్య నీ కు బూతులు ఇష్ట మేనా” అన్నాను.“పచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ దెంగించు కోడం ఇష్టం రా తమ్ముడూ మీబావ గారికి అస్సలు బూతులు అంటే ఏమిటో తెలియవు. అందుకని ఆ ముచ్చట మా ఆయనతో తీరదు. నీ కుబూతులు వచ్చా” అంది అక్కయ్య.
“వచ్చు అక్కా. నీ కుత్త పగల దెంగుతూ పచ్చి బూతులు మాట్లాడతాను అక్కా” అన్నాను.“ఉమ్మ్మ్మ్మ నా ముద్దుల తమ్ముదు ఎంత గా ఎదిగి పోయాడొ అక్కను సుఖ పెడుతున్నాడు” అంది అక్కయ్య నా మొడ్డను ముద్దు లాడుతూ.అక్కయ్య నా మొడ్డను పట్టు కొని ఆడిస్తూ నా మడ్డ మీద ఉన్న స్కిన్ వెనక్కు లాగింది. నా మొడ్డ గుండును నోట్లో పెట్టు కొని చప్పరిస్తూ ఉంది. కాసేపు చప్పరించి నా లవడాను సాంతం నోటి నిండా దోపుకుంది అక్కయ్య. అక్కయ్య నా మొడ్డ చీకుతుంటే నాకు స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉంది. అక్కా అక్క ఇస్స్ హా అమ్మా అంటూ మూలు గు తున్నాను. అకయ్య నా మొహాన్ని తన బొడ్డు మీద అదుము కుంది.“ఒరేయి తమ్ముడూ నా బొడ్డు లో నా నాలుక పెట్టి తిప్పరా.నా బొడ్డు నాక రా. నా చంక నాక రా.అబ్బా ఈ సరదాలు అన్నీ తీర్చుకోవాలని ఎంతో కొరిక నాకు” అంది అక్కయ్య.అక్కను సుఖ పెట్టిన తమ్ముదు (నెబొంద్ పర్) మదన్మోహన్.
నేను నా చేతిని అక్కయ్య పాంటీ లోకి పోనిచ్చి అక్కయ్య పూకు దిమ్మ ని మురుతూ అక్కయ్య బొడ్డులో నాలుక పెట్టి ఆడిస్తున్నాను.బొడ్డు చుట్టూ నాకుతున్నాను. అక్కయ్య గజ్జలలో నాలుక పెట్టి నాకుతున్నాను. అక్కయ్య చక్కిలి గి పెట్టి నట్టు కిలా కిలా నవ్వుతూ ఉంది.
అక్కయ్య సంతోషం చూచి పొంగి పోయాను. అక్కయ్యనా తలను కిందికి నొక్కింది. అక్కయ్య ఉద్దేశ్యం నాకు అర్ధం అయింది. అక్కయ్య తన పూకు నాక మని నా తలను తన తొడల మధ్య నొక్కుకుంటూ ఉంది.నేను కింది కి జరిగి అక్కయ్య తొడల మధ్య మొహం పెట్టాను. అక్కయ్య పూకు పెడాలు విడదీసాను.అక్కయ్య పూకులో నుండి కమ్మటి వాసన గుప్పు మని కొట్టింది. తనివి దీరా అక్కయ్య పూకు వాసన పీల్చుకున్నాను. అక్కయ్య పూకు పెదాలు విడదీసి నా నలుకతొ అక్కయ్య సన్న జాజి మొగ్గ లాంటి గొల్లి ని టి కిల్ చే సాను.అక్కయ్య ఒక్క సారి కదిలింది.
“ఏమి చేస్తున్నావురా తమ్ముడూ” అంది మధురంగా. “అక్కయ్య నా పూకులో గొల్లి ని నలుపుతున్నాను అక్కయ్యా” అన్నాను.“ఇస్స్ హా తమ్ముడూ ఇప్పటి దాకా దాని మొహం చూచిన వాడు లేదు. కనీసం నువ్వన్నా దాని సంగతి పట్టించు కోరా బాబూ. పాపం బుజ్జి ముండ అల్లాడి పోతూ ఉంది” అంది అక్కయ్య.
నేను నా ముని పంటితో అక్కయ్య గొల్లి ని కొరుకుతూ పూకు నాకుతున్నాను. అక్కయ్య తన పిర్రలు అటు ఇటు తిప్పుటూ నా తో పూకు నాకించు కుంటూ ఉంది. అక్కయ్య పూకంతా రొచ్చు రొచ్చు గా ఉంది. అక్కయ్య కుత్త లో నుండి రసం కారుతూ ఉంది.
నేను అక్కయ్య పూకు రసం జుర్రు కుంటున్నాను. నేను నా నోరంతా తెరిచి అక్కయ్య పూకును మొత్తం నా నోట్లోకి లాక్కున్నాను. సుప్ సుప్ మంటూ పీలుస్తుంటే ఘాటైన అక్కయ్య పూకు రసం నాకు న సాళాని కి అంటింది. నా చిలిపి చేష్టల కు అక్కయ్య మూలుగుతూ ఉంది. నేను అక్కయ్య పూకు పెదాలు బాగా విడదీసి అక్కయ్య పూకు నాకుతున్నాను. నేను నా వేలు ఒకటి అక్కయ్య పూకులో పెట్టి ఆడిస్తున్నాను.“ఒరేయి తమ్ముడూ నీగోరు గుచ్చుకుంటూ ఉంది రా. నీ గోరులే ని వేలు నా పూకులో పెట్టరా” అంది అక్కయ్య.” గోరు లేని వేలు ఏ మిటే” అన్నాను.“అబ్బా అన్నీ చెప్పాలి పాపం. గోరు లేని వేలు అంటె త మరి నిగిడిన దడ్డు” అంది అక్కయ్య సిగ్గుగా.
“వామ్మో అక్కయ్య నీకు ఎన్ని తెలివితేటలే” అను కుంటూ నా మొడ్డను నిగడ పెట్టి అక్కయ్య పూకు మీద పెట్టి రుద్దాను.“అక్కయ్యా కండోం లేదక్కా” అన్నాను.“పర్లేదు రా. కండోం వేసుకొని దెంగించు కుంటే అస్సలు దెంగించుకున్నట్టే ఉండదు. నువ్వు అలాగే దెంగు” అంది అక్కయ్య.నేను అక్కయ్య పూకు పెదాలు విడదీసాను. అక్కయ్య తన చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నా లవడా పట్టు కొని తన పూకు పెదాల మధ్య సర్దుకుంది. నేను హుప్ మంటూ ముందుకు తోసాను. నా లవడా అక్కయ్య పూకులో సర్రున దూసుకు పోయింది. అక్కయ్య పూకును గుభి కీ గుభి కీ మంటూ దెంగుతున్నాను. 10ని మిషాలు దెంగాను.“అక్కా అక్కా మనం డాగీ స్టైల్ లో దెంగించు కుందామా బాగుంతుంది. నీ తొడలకు నా తొడలు అదుముకుంటూ దెంగుతుంటే స్వర్గం కనిపిస్తుంది అక్కా ” అన్నాను.అక్కయ్య నా బుగ్గలు ముద్దులాడుతూ “ఓరి వెధవా ఇన్ని విద్యలు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావురా నువ్వు ఇంటటి వాడివి అని తెలిస్తే ఇన్నాళ్లు వేస్ట్ చేసేదాని కాదు. మీ బా వా దుబాయి వెళ్లగానే నిన్ను నా పక్కలోకి లాక్కునే దాన్ని” అంది అక్కయ్య…
నేను అక్కయ్య ను లేపి పక్కనే ఉన్న డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ పట్టుకొని ఒంగోమన్నాను. అక్కయ్య అలాగే ఒంగొంది.నేను అక్కయ్య వెనక చేరి అక్కయ్య తొడలు ఎడంగా చేసాను. ఇప్పుడు అక్కయ్య తొడల మధ్యనుండి అక్కయ్య పూకు కనపడుతూ ఉంది. నేను అక్కయ్య పిర్రలు పట్టు కొని పిసుకుతూ నా లవడాను అక్కయ్య తొడల మధ్య గుండా అక్కయ్య పూకులోకి దోపాను. కాని నా లవడా అక్కయ్య పూకులోకి దిగ లేదు. అక్క నవ్వింది.
“ఓరి వెధవా అక్క పూకులో మడ్డ దించడం తెలియక పోతే ఎలారా. రేపు పెళ్లి ఐతే మీ ఆవిడను ఎలా దెంగుతావు” అంటూ మా అక్కయ్య తన చేతిని తొదల మధ్య గుండా పోనిచ్చినా లవడా పట్టుకుంది. నా లవడాను తన పూకు పెదాల మధ్య ఆనించుకుంది.“ఉం ఇంక దోపరా.బల గా ఊపు” అంది అక్క. నేను హుప్మంటూ ఒక్క సారి గా నా లవడాను అక్క పూకులోకి నెట్టాను. ఆ తో పుకు అక్కయ్య ముందుకు వాలింది.“అబ్బా తమ్ముడూ పూకు నిండుగా ఉంది రా నీ మొడ్డ. అలాగే కాసేపు ఉంచ రా. వెచ్చగా ఉంది రా నీ లవడా” అంది అక్కయ్య.ఐదు నిమిషాలు అలా నా లవడాను అక్క కుత్తలో నాన పెట్టాను.“నానే సింది చాలు గాని ఇంక కదులు”
నేనునా నడుము ముందుకు వెనక్కు ఆడిస్తూ అక్క కుత్త దెంగు తున్నాను. ఇందాక దెంగి నప్పటి కంటే ఈ దెంగుడు బాగుంది. నా తొడలు అక్కయ్య పిర్రలకు అదు ముకుంటుంటే స్వర్గం కనపడుతూ ఉంది. నా తొడలు అక్కయ్య తొడలు రుద్దు కుంటున్నాయి.నేను అక్కయ్య మీది కి ఒంగి అక్కయ్య సళ్లు పట్టు కున్నాను. almost నా శరీరం అక్కయ్య శరీరం అతుక్కు పోయాయి. నేను నా దెంగుడు స్పీడ్ పెంచాను. గుభి గుభి కీ మంటూ బాదుతున్నాను. అక్కయ్య కూడా తన పిర్రలు ముందుకువెనక్కు ఆడిస్తూ నాకు ఎదు రొత్తులు ఇస్తూ దెంగించు కుంటూ ఉంది.“ఒరేయి తమ్ముడూ ఇంకా ఇంకా స్పీడ్ గా దెంగ రా గట్టి గా పొడువు నా పూకు అడుక్కంటా దిగాల నా లవడా అక్కడే అక్కడే అక్కడే అబ్బా ఉమ్మ్మ అక్కడే త గ లాల…. స్వర్గం కనిపిస్తూ ఉంది రా తమ్ముడూ ఉమ్మ్మ హా” అంటూ దెంగించుకుంటూ ఉంది అక్కయ్య.అక్కయ్య మాటల కు నా కు ఉద్రేకం ఎక్కువ అయింది. తట్టుకోలేక పోయాను. అక్కయ్య పూకు నిండా కార్చుకున్నాను. అలాగే పది నిమిషాలు నా మొడ్డ అక్కయ్య పూకులో ఉంచి తరువాత బయటకు లాగాను. పక్కకు తిరిగి వెల్లి కి లా.
పడుకున్నాను. అక్కయ్య నా పక్కకు తిరిగి నా గుండెల మీద తల పెట్టి పడుకుంది.నా మొహంలోకి ప్రేమ గా చూస్తూ “ఏరాత మ్ముడూ ఎలా ఉంది రా అక్కయ్య పూకు” అంది నా తల నిమురుతూ. నేను అక్కయ్య బుగ్గల మీద పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టాను. చాలా బాగుంద క్కా. అక్క పూకు ఇంత టేస్టీ గా ఉంటుందను కోలేదు అన్నాను.అక్కను సుఖ పెట్టిన తమ్ముదు (థిస్ట్ అండ్ ఫినల్ పర్). మదన్మో హన్.“నువ్వు కూడా ఇంత బాగా దెంగుతావు అనుకోలేదు లేక పోతే ఎప్పుడో నిన్ను నా మీద ఎక్కించు కొనే వాడిని” అంది అక్కయ్య. “అక్కా అక్కా ఒక మాట అడ గ నా” అన్నాను.ఏంట్రా అడుగు నా దగ్గర దాపరికం ఎందు కు” అంది అక్కయ్య.“అసలునీ కు ఈ రోజు నా తో దెంగించు కోవాలని బుద్ది ఎందుకు పుట్టిందే” అన్నాను.“అమ్మ చెప్పింది” అంది అక్కయ్య.నేను షాక్ తిన్నాను.
” అమ్మ చెప్పడం ఏ మిటే” అన్నాను కంగారు గా.“అవునురా నేను అమ్మ చాలా క్లోజ్ గా ఉంటా ము ఎంత క్లోజ్ అంటే నేను అమ్మ పూకు నాకుతాను అమ్మ నా పూకు నా కుతుంది. నేను ఇంటి కి వచ్చిన ప్పుడల్లా అమ్మ పక్కలో పడుకుంటాను. అమ్మ నడుము మీద కాలు వేసి నా పూకును అమ్మ దిమ్మ కేసి అదు ముకుంటూ పడుకుంటాను. ఇది నా సమర్త అయిన ప్పటి నుండి అల వాటు” అంది అక్కయ్య.
“వామ్మో ఈ లంజలు lesbians కాదు కదా” అనుకున్నాను మన సులో.“ఖచ్చితంగా అదే. నువ్వు అనుకున్నదే నిజం. నేను అమ్మ lesbians.నీకు ఇం కో విషయం తెలియదు. మన ఒదిన లేదూ అదే రా అన్నయ్య ప్రకాష్ భార్య. అది కూడా మా తో చేరుతుందినేను మైంటి కి వస్తే అది మొగుడి పక్కన పడు కోడు. మా పక్కలో పడు కుంటుంది. మా కన్నా పెద్ద దూల లంజ అది” అంది ముద్దు గా. నాకు తల తిరుగుతున్నట్టయింది. నాకు తెలియకుండా ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఈ కొంపలో. వామ్మో.నేను బట్టి వెధ వాయిని ” అనుకున్నాను.
” పోయిన వారం నేను మీ ఇంటి కి వచ్చాను కదా. అప్పుడు రాత్రి అమ్మ నా పూకు నాకుతూ ఉంటే అమ్మను అడిగాను.“అమ్మా అమ్మా మా ఆయన ఇం కా సంవత్సరానికి కాని రాడు. పూకంతా జిల గా ఉందే తట్టు కోలేక పోతున్నాను. ఏమి చెయ్యాలే. మా కొలీగ్ ఒక డున్నాడు నా వంక ఆశగా చూస్తుంటాడు. వాడి పాంట్ ఎప్పుడూ ఎత్తు గా ఉంటుంది. మడ్డ కల మగాడే , అనుకుంటాను. పోనీ వాడితో దెంగించు కోనా” అని అడిగాను.“వద్ద మ్మా పిల్లలు కల దానివి. ఒక సారి మచ్చపడితే జీ వితాంతం పోదు. రేపు నీ కూతురి కి పెళ్లి ఎలా అవుతుంది. అయినా ఎవడో ఎందు కే. మడ్డ గల మగాడు మన ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కదా” అంది అమ్మ.“ఎవరు అన్నయ్యా. ఒదిన ఊరుకుంటుందా” అన్నాను.” కాదే నీ తమ్ముడు మధు గాడు. మొన్న వాడు బాత్ రూం లోంటే నాకు అర్జెంట్ గా పాస్ కు వెళ్లాల్సి వచ్చి తలుపు నెట్టాను. నీ త మ్ముడు మొడ్డ నిగడ పెట్టి జుమ్మ్మ్మ అని పోస్తున్నాడు. అప్పుడు చూచాను. వామ్మో ఎంత పొడుగు ఎంత లావు. మీ నాన్నకు, మీ అన్నయ్య కు కూడా అంత పొడుగు లావు లేదు అని అనుకున్నాను.
ఆ రోజు రాత్రి వాడి బెడ్ రూం లోకి తొంగి చూచాను. వాడు ఏదో బ్లూ ఫిల్ము చూస్తూ నీ పేరు తల్చుకుంటూ లవడా ఊపుకుంటున్నాడు. కాబట్టి వాడితో దెంగించు కో. గుట్టుగా ఉంటుంది. నీ కోరికా తీరుతుంది. ఈ లోపల మీ ఆయన వస్తాడు.” అంది అమ్మ.“వామ్మో అమ్మ నా మొడ్డ చూసిందా” అన్నాను.“అవును రా. అమ్మే నీ మొడ్డ చూసి స్టన్ అయిందంటే ఇంక నీ లవడా ఎలా ఉంటుందో చూడాలనిపించింది. ఈ రోజు నీ మొడ్డ చూడ్డమే కాదు హాయిగా దెంగించు కున్నాను కూడా. మీబావ గారు వచ్చే దాకా నా పూకు దెంగి పెట్టు నీకు ఇదే పని” అంది అక్కయ్య నా మొడ్డను పట్టు కొని ఊపుతూ.
అంటే ఆ రోజు నుండి మా అక్క తొడల మధ్య Duty చేస్తున్నాను.
మదన్మోహన్.
4317080cookie-checkసంతోషకరమైన కుటుంబం 3no