సిస్టర్ రాధిక!

మాది వరంగల్లు. నేను చదువు కోసం వైజాగ్ వచ్చాను. నాకు ఒక చెల్లెలు. దాని పేరు రాధిక. నాకు అది అంటే చాలా ఇష్టం. దాని షేపు చూస్తూ వుంటాను చాటు గా. దాని ఎత్తులు తలుచు కుంటూ కార్చుకొనే వాడిని. నేను వున్న కాలేజీ లోనే రాధిక కు కూడా సీటు వచ్చింది. ఇద్దరమూ రోజూ సాయంత్రం కలుసుకొనే వాళ్ళము.
అది లేడీస్ హాస్టల్లో వుంటుంది. ఒక రోజు “అన్నయ్యా హాస్టల్లో బోర్ గా వుంది. బయట వెళ్ళాల ని పిస్తున్నది” అంది. “సరేనే ఎల్లుండి సాయంత్రం బీచ్ కు వెళ్లా ములే” అన్నాను. నేను నా బైక్ తీసుకొని హాస్టల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. దాన్ని చూసి మతి పోయింది. టైట్ ప్యాంటు, టైట్ టీ షర్ట్ వేసుకుంది వుంది. అది మగాడిలా రెండు వైపులా కాళ్ళు వేసి కూర్చుంది. బ్రేక్ వేస్తుంటే దాని సళ్ళు నా వీపుకు అదు ము కుంటున్నాయి. నా చెల్లెలు అయినా నాకు భలే కసెక్కిస్తున్నది.
బీచ్ కు వెళ్ళి పల్లీలు తీసుకొని ఇద్దర మూ ఎక్కువ జనం లేని చోటుకు వెళ్ళి కూర్చున్నాము. మాటాడు కుంటుంటే “ఏంటన్నయ్యా అలా చూస్తున్నావు నన్ను” అంది. “చాలా బాగున్నావే రాధి ఈ డ్రస్ లో” అన్నాను దాని సళ్ళ వంక చూస్తూ. సిగ్గు గా నవ్వింది. “రావే కాసేపు నీళ్ళలో కి ” అన్నాను. అది రాను అంటున్నా లాక్కు పోయాను. ఇద్ద ర మూ నీళ్ళతో ఆడు కోవడం మొదలు పెట్టాను.
నీళ్ళు పడి దాని బ్రా బాగా కనిపిస్తున్నది. దగ్గరకు వెళ్ళి నీళ్ళు పోస్తూ సళ్ళు తాకించాను. “అబ్బా ఏంటన్నాయ్యా” అంది. నేనింకాస్త గట్టిగా పట్టు కొని అది మాను. “అన్నయ్యా వదులు ఏంటది” అంది. వినకుండా ” రాధీ నీ పి భలే వున్నాయి” అని పిసకడం మొదలు పెట్టాను. అది మూలగడం మొదలు పెట్టింది. ఇద్దరమూ నడుము లోతు నీళ్ళలో దిగాము. కాబట్టి చూసేవారి కి ఏమీ కనపడదు.
నేను దాని చెయ్యి పట్టు కొని నా పార్ట్స్ లో పెట్టి అండర్ వేర్ లో పెట్టాను. “అన్నయ్యా వద్దు. తప్పు” అంది. ” రాధీ ఏ మీ కాదు ఒక్కసారి వూపవా ప్లీజ్ రాధీ” అని దాని చేతిని నా మొడ్డ పైన పెట్టాను. లుకో రాధ నా నడుము దాసి ప్యాంలు చేతిలోనే అతి వేళ్ళకు, “ఏమీ కాద ” పట్టు కో రాధీ” అన్నాను. అది ఏ మను కుందో నా మొడ్డ పట్టు కొంది. నేను టీ షర్ట్ పైనే సళ్ళు పిసుకుతుతూ నా నడుము వూపడం మొదలు పెట్టాను.
దాని చేతిని గట్టి గా వూపడం మొదలు పెట్టింది. నేను నా చేతిని దాని ప్యాంటులో పెట్టి పేంటీలో దూర్చి పూకులో వేళ్ళు పెట్టి కెలక సాగాను. ” రాధీ రాధీ” అంటూ దాని చేతిలోనే కార్చేసాను. “అన్నయ్యా” అని అది కూడా కళ్ళు మూసుకుంది. దాని కి భావ ప్రాప్తి అయిపోయినట్లు నా చేతి వేళ్ళకు తడి తగిలింది. ” రాధీ నా రూం కు పోదా మా” అన్నాను. “వద్దన్నయ్యా తప్పు” అంది. “ఏమీ కాదు ఒక్క సారే” అన్నాను బుజ్జగిస్తూ.
“వద్ద న్నయ్యా కడు పొస్తుంది” అంది. ” పిచ్చి పిల్లా తొడుగు వేసుకుంటానులే” అన్నాను. వప్పుకుంది. రూం కు రాగానే ఇద్దరమూ నగ్నం గా తయారయ్యా ము. తొడుగు వేసుకొని దెంగడం మొదలు పెట్టాను. మొదటి సారి దెంగి చు కుంటున్నది అందుకే “అబ్బా అన్నయ్యా నెమ్మది గా ” అని అరుస్తున్నది. “రాధీ” అని మూలుగుతూ కార్చేసుకున్నాను. అది నన్ను హత్తు కుంది. ”
రాధీ ఐ లవ్ యు రా” అన్నాను దాని పెదవులు ముద్దాడి. ” ఐ లవ్ యు అన్నయ్యా” అంది నన్ను హత్తు కొని. అప్పటి నుండి ప్రతి వారం ఇద్దరము కలుసుకొనే వాళ్ళము నా రూం లో. అది మాత్రం తొడు గు లేకుండా దెంగించు కొనేది కాదు. పెళ్ళి అయి సింగ పూర్ లో వుంది ఇపుడు.
The post సిస్టర్ రాధిక! appeared first on Telugu Sex Stories.