హిమ గిరులు-ఒక కొడుకు జీవిత కథ – భాగం 5

అక్క; అలా మమ్మల్నే చూస్తూ మా అమ్మకు కనిపించ కుండా అడ్డు గా వున్ది.షబిన ; నా నిక్కరు గుండిలు విప్పి నా మొడ్డ బయటకు తీసి చుసిమ్ది. హాయ్ ఏమి పెమ్చావురా అంటూ .. తన బెంచి పైన వాలి నా మొడ్డ తన నోట్లో పెట్టి చికటం మొదలు పెత్తిమ్ది.హిమ గిరులు-ఒక కొడుకు జీవిత కథ – భాగం 4 →నేను ; కూడా వురకనే ఉండకండ తన బురక పైనుండి సల్లు పిసుకు తున్నను.షబిన ; ఒక సారి పైకి లేచి ‘ఒరే తమ్ముడు ఇప్పటి వరకు తోప్పిలేని మోద్దలు చూసి వికారం వచ్హింది రా. ని మొడ్డ ముందు అవి ఎందుకు పనికి రావు అంటూ గట్టిగా చికుతూ వుంది . అక్క; మా అమ్మను కవర్ చేస్తూ తన పంజాబీ డ్రెస్ పై గుండిలు రెండు కింద నుంచి విప్పింది. అమ్మ వైపు చూసిఅమ్మ; సినిమా లో లీనమైపోయి చూస్తూ వుంది .అక్క; తన కుడి సన్ను నా నోటికి అందిచ్చి చీక మని సైగ చెసిన్ది.నేను; నా జీవితం లో మొదటి సారి నిండైన ఆడదాని సన్ను చుస్తున్నను. అందముగా నున్నగా చాల కసి రేపే టట్లు వున్ది. అక్క సన్ను నున్నగా పైపైన రాస్తూ తన ముచ్చికను నా బొటన వేలు మరియు చూపుడు వేలు మద్య పట్టి నలిపి తే ఒక్క సారిగాఅక్క; తన రెండు కళ్ళు ముసుకొనిన్ది.షబిన ; తన సల్ల మీద వున్నా చేస్యి తప్పుకొని ఎక్కడకు వెళ్ళింద అని తల కొంచెము పైకి ఎత్తి చుసి చిన్నగా నా మొడ్డ పట్టుకొని కొరికిమ్ది.నేను; అప్పటికే అక్క సన్ను నా నోటిలో పెట్టి చికుతున్నను. కింద నా మొడ్డ పై గాటు పడే సరికి నేను కూడా అక్క సన్ను గట్టిగ కరిచేసానుఅక్క; కెవ్వు.. మంటూ .. కర్చేసుకొంది .అక్క; కార్చు కొని వెంటనే తన చున్ని తో కప్పేసు కొంది .షబిన ; కింద నా మొడ్డ చికుతూ నా చేయి తీసుకోని తన బురక లోపల తన సల్ల పై వేసుకొంది .నేను; తన సల్లు పిసుకుతున్నా .షబిన ; తన కంఠము లోపలి దిగుతొమ్ది.నేను; అల మొడ్డ నా మొడ్డ చికించు కొంటు చక్కగా కార్చేసు కొన్నను.షబిన ; నోటి లో నుంచి ఒక్క చుక్క కూడా పోకుండా నోటిలో పట్టి పైకి లేచింది . మా ఇద్దరి వంక చూస్తున్నఅక్క; వంక చూస్తూ తన నోటిని తేరికి నా స్పెర్మ్ తనకు చుస్పిస్తూషబిన ; కళ్ళు మూసుకొని అమృతము తాగినట్లు తాగింది . అలా కళ్ళు మూసుకొని తను కూడా కర్చేస్సుకోంది .నేను; కూడా బెంచీ పై వెనకకు జరిగి కుర్చొన్నను. ఇంతలో ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారుఅక్క; తన పర్సులో నుంచి తీసి నను ఇచ్చి.. ఏమైనా తినటానికి తే అని చెప్పిన్ది.అమ్మ; నేనిచ్చే దానిని కదా అని , ఎయ్ శబిన, నువ్వు షిబ రెండో కుతురువి కదు .షబిన ; అవును అంటి . మా అమ్మ మీకు తెలుసా ? అని అదిగిన్ది.అమ్మ; నాకెందుకు తెలియదు మీ అమ్మ నన్ను తన పెద్ద కూతురు వాలే చూసు కొనెది. అవును మీరు 6 ఆడపిల్లలు కదా మిగిలిన వాళ్ళంతా ఎలా వున్నరు.షబిన ; అంత బావున్నారు అక్క మీరెలా వున్నరు. ఒక సారి విలు కుదిరితే రండి . నా తరువాత దాని పెళ్లి ఈ నెల లో వుంది అని చెప్పిందిఅమ్మ; సరే అలాగే అనింది . ఇలొపునేను; తినటానికి సమోసా లు తెచ్చను. అందరమూ తిని సినిమా చూసి ఇంటి కి వచ్చే సాము .ఇటికి వచ్చే సరికి ఇంట్లోఅక్క; అమ్మ పొద్దుటి నుంచి నాకేదో లాగా వుంది . అని కింద తన పూకు వైపు చూపింది .అమ్మ; తన పరికిణి పైకి ఎత్తి చుసిన్ది. అమ్మతో పాటు .నేను; కూడా అటు చూసాను తన తోడ పైన ఎర్రగా కారు తూ వున్ది.అమ్మ; కు చూడగానే హడావుడి పదిపొతు. నువ్వల కుర్చొవె. ఏమి ముట్టు కోకు అలా చాప పైన కుర్చొ. అని నా వైపు చుసి. ఒరేయ్ నువ్వెళ్ళి మీ నాన్న పొలములో కుప్పలకు కాపలా పడుకొని వుంటాడు . పిలుచుకు రా. తొందరగా .నేను; వెంటనే మా నాన్న ను పిలుచుకు రావటానికి వెల్లను.నాన్న; అప్పుడే వారి కుప్పల దగ్గర వున్నడు . నేను వెళ్ళే సరికి అక్కడ పని చేసే పిల్ల ఒక దానిని దగ్గరకు తీసుకోని ముద్దు పెట్టు కొంటున్నాడు