Interview Lo Kalsina Ammai Tho Dengudu

hi na peru chinna ,idhi నా జారిగిన కోత కథ కానీ జారిగి 2 ఏళ్ళు aindi mikosam rasthunanu.
కథ లో హీరోయిన్ పేరు మౌనికా అసలు. తానా స్థానిక స్థలం కర్నూలు కానీ హైదరాబాద్ (ఉప్పల్) లో స్థిరపడింది. Tanaku appdu pelli ayi 6 yrs avvuthundi tana age 26. తనడి ప్రేమ వివాహం 20 yrs ke pelli aipoindi.
కాబట్టి, వల్లా భర్త హైదరాబాద్ లో ఇటి పానీ చెస్తునాడు ఘట్కేసర్ లో ఓకా కంపెనీ lo. అథానిని కలిసాను వయసు 40 అంటుండి కొంచెమ్ బ్లాక్ గా ఉంటారు కానీ బాగా మట్లదతరు మంచీవారు.
మౌనికా నాకు ఇంటర్వ్యూ లో పరిచేయం aindi genpact company lo. తను ఎడో బి పి ఓ పోస్ట్ కి అప్లై చెదమ్ వల్లా నాకు అధే రోజు ఇంటర్వ్యూ ఉంటాము వల్ల అక్కడ కలిసము. ఉదయం 9:30 నుండి సాయంత్రం 5 వర్కు కలిసే ఉన్నము. అప్పుడు నేను తనూ సింగిల్ అనుకోని బాగా పులిహోరా కాళి పాను. తనూ నాటో సింగిల్ అన్నేట్ మాట్లడిండి. ఇంటర్వ్యూ కి వెలినాప్డు అనుకునాము అవ్వగనే ఇక్కడ కలుధమ్ అని.
కాబట్టి, ఇంటర్వ్యూ ayyaka nenu tanu tanu pakkana restuarant unte vellamu tinadanki. బాగ క్లోజ్ అయం హ కొన్నీ గంటలు లో నే. ఇంకా టినిసి బయాట్కు ఓచాము నేను నంబర్ అడిగను తనూ ఎంధుకు అని అడిగిండి. ఇంటర్వ్యూ ఫలితాలు ocheste cheptaniki annanu tanu kuda alage ani number ichindi.
ఇంకా నేను హ రోజు రాత్రి 10. 30 అలా సందేశం చెసాను వాట్సాప్ లో తనూ ఎవరు డి ఆండీ, నాన్ ను అపుడే మార్చిపోయవ అన్నాను, తనూ వెంటనే చిన్నా వె గా చెప్పు టిన్నవ అని అడ్గిండి అలా మట్లదుకునము రాత్రి అంతా.
రాత్రి తనకు చెప్పను నువ్ చలా సూపర్ ఉంటావు అని తను అబ్బాడం అడాకు లే అండి. సో అలా తానా థో 2 రోజులు బాగా మట్లదుకున్నము గ్యాప్ లెకుండా.సో, తను మార్నింగ్ చీర లో వీడియో కాల్ chesindi.ela unnanu ani adigindi .. Nenu saree lo sexy unnav annanu. అభో సెక్సీ నికు అనిపించిందా ఎంటి ఆండి. నేను హ నాడుము బోడు చుసాను సూపర్ ఉండి.
అసాలు దగ్గరా ఉంటె ippdu హ బోడు ముస్కోని పోతునా స్కిన్ ని నా పెదాలు థో ముద్దు చెయాలి చికాలి అన్నాను. తన్ను అపు అపు ఆండి. కాబట్టి అలా రోజు కొంచెమ్ సెక్స్ చాట్ చెసెవల్లాము తానా హబ్బీ కి కేవలం 6 నిమిషాలు లో కరిపోధి.
appatiki తనకు peaks లో ఉన్నా సమయం లో ఓడిలేస్టాడు అని చెపెడి.నేను నాకు ఓకా అవకాశం ivvu chudham annanu tanu sare ani సోమవారం రామ్మండి. వల్లా హబ్బీ లేట్ ఓస్టారు మార్నింగ్ నుండి సాయంత్రం వర్కు ఉండు నేను హబ్బీ కి చెప్తను.
చిన్న మరియు వల్లా భార్య ఓస్తునారు అని అబద్ధం చెప్తును అని. తనూ ఉదయం 8:30 కి మెసేజ్ చెసిండి 10 కి రా ఇంటికీ ఐనా వెలిపోథారు. Nenu em dress veskowali ani adgindi.
నేను నువ్ నైటీ వెస్కో నా ముండే తార్వతా చీర కటుకోవలి అన్నాను తనూ సారే ఆండి. నేను 10 కి వెల్లను. బెల్ లెడు కేవలం తలుపు కొటాను. తనూ ఓపెన్ చెసిండి
మోనికా: చెప్పినా టైమ్ కి ఓచవ్ బాగా టైమ్ సెన్స్ అండైల్ నికు, నాకు అది ఇష్టం ఆండీ.
నేను: ఇలాంటి వాటికి టైమ్ సెన్స్ మెయింటైన్ చెయాలి లేకాపోథే చాలా మిస్ ఐపోటను అని నవ్వినా.
మోనికా: డోర్ లాక్ చెసి నైట్ డ్రెస్ లో సోఫా లో కుర్చోని హిందీ పాటలు వింటుండి.
నేను: నేను మెల్లిగా తానా పక్కనా కుర్చోని తానా బ్యాక్ పెయినా హ్యాండ్ వెసి టివి చుస్తునా. తానా shapes “32 30 34” అసాలు సూపర్ ఫిగర్ ఇమాజినేషన్ కాంటే ఎక్కువా అందం గా ఉంటాడి.
మోనికా: కొంచెమ్ దగ్గారకు జారుగు ఆండి.
నేను: జారిగి. తానా చెవి ని కొరుకుతునాను. తను నవ్వుతు కల్లుముస్కుని నా ఫేస్ పెయినా హ్యాండ్ వెసిండి. సౌండ్ కొంచెమ్ ఎకువా పెంచిండి టివి డి.
మోనికా: చిన్న ఐ లవ్ యు రా, నాకు నువ్ మొగుడు వి అవ్వు రా ఆండి
నేను: లవ్ యు టూ మోనా, నాకు కవాలి అని ఉండి అని తానా నైటీ లో boobs మద్యలో ఉన్నా తానా తాలిని టిసి ముద్దు చెసి పక్కనా టిసి పెటాను సెల్ఫ్ లో.
మోనికా: thanks రా. పిలవగనే ఓచావు. చాల సర్లు కలుడుమ్ అనుకునాను హబ్బీ లెనాప్డు. కానీ బయం వెసిండి రా.
The post Interview Lo Kalsina Ammai Tho Dengudu appeared first on Telugu Sex Stories.