Kameswari sonta kadha | sex stories telugu

……………………………………………………………………………….Kaamu part 1
నాపేరు కామెశ్వరి. మావాళందరూనన్ను కామూ అని పిలుస్తారునావయసు మిసమిసలాడే ఇరవైనాలుగు. మనబూథుకధలలో రాస్తున్నట్లు రంభలాంటి పిల్లనుకాదు. మెరిసిపోయే రంగు కాదు. ముప్ఫైఆరు ఇరవైనాలుగు ముప్పయెనిమిది సైజులూకాదు అరటి బోదెల్లాంటి తొడలూ లేవు, దిబ్బ రొట్టె లాంటి పూకూ లేదు నాది చామనచాయ కంటే కొంచెం రంగు ఎక్కువే . కళ్ళు చారడేసి, చాల ఎట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయని మా మిత్రులందరూ మెచ్చుకుంటారు.
నాజడమటుకూ చిక్కగా నా పిర్రలదాకా ఉంటుంది. నడుస్తూ ఉంటె నాజడ ఈపిర్ర ఆపిర్రలమీదికి ఊగుతుంట్ ఏ మా కొలీగ్స్ అందరూ రెప్పవాల్చకుండా చూడటం నాకు బాగ తెలుసు! నాసళ్ళు బొప్పాయి అంతసైజులేవని ముందరే చెప్పాను. కానీ పాలకొల్లు బత్తాయి అంతసజు కాకపోయినా, నాగపూరు కమలాల సైజు ఉంటై! క్నొచెం లౌనెక్ బ్లౌసువేసుకుంటే ఎంతటి మొగాడైనా ఒకసారి మడిమలమీద లేచి నుంచుని చూడాల్సిందే! చీర నేను నడ్డి దగ్గర టైట్గా కడతాను. అందుకని నావెనుకని చూచి నా కొలీగ్స్ గుసగుసలాడుకోవటం నాకు గమనికే!సరే నేను హైద్రాబాద్ లో ఉంటాను. సాఫ్త్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను జీతం పుష్కలంగానేఉన్నది. ఉద్యోగంలోచెరిన మూడునెలలు ఓఆడవాళ్ళ హాస్టల్ లో ఉన్నాను.అక్కద వాళ్ళు చేసేవేషాలకు జుగుప్సకలిగి వేరే చోటికి వెళ్ళాలని నిర్నయించుకొని ఇల్లు వెతకటం ప్రారంభించాను. చాలాఇళ్ళు చూచాను. అన్నిచోట్ల ఏదోఒక ప్రాబ్లెం. ఒకచోట మొగుడూపెళ్ళాలు ఇద్దరూ ఉద్యొగస్తులే, వాళ్ళతో టైమింగ్ కుదరదు అందుట్లోకొత్తగ్గ పెళ్ళైనవాళ్ళు, వాళ్ళదగ్గర ఉంటే నా వొళ్ళు కాలిపోతుందని తెలుసు. ఇంకొకచోట ఇల్లుపెద్దదైనా ఇద్దరు మొగపిల్లలు. ఒకరైనా మేనేజ్ చెయ్యొచ్చేమోకాని ఇద్దరి మధ్యవేగటం ఏమాత్రం కుదరని పని. ఎలాగా అని అలోచిస్తూఉంటే ఒకరోజు ఒక ఏడ్ కనిపించింది. ఒక ఎన్ ఆర్ ఐ తల్లిదంద్రులు, ఇద్దరేపెద్ద వాళ్ళు, మూడుగదుల ఇల్లు ‘ పేఇంగెస్ట్ ఆడపిల్ల కావాలని’ చూచాను. మనస్సు ఎగిరి గంతేసింది వెంటనే ఆటొమాట్లాదుకొని వెళ్ళాను మా ఆఫీసు దగ్గరలోనేఉంది వాళ్ళ ఇల్లుడోర్బెల్ కొట్టేను ఒక పెద్దాయన తలుపు తీసారు. పచ్చటి పసుపురంగు చాయతో నుదుట బొట్టు, పంచెకట్టుకొని బుజాన కండువా వేసుకొనె ఉన్నారు. ఏవరమ్మా? ఏమికావాలి? అని ఆప్యాయంగా అడిగారు.నమస్కారమండీ.నా పేరు కామేస్వరి. నేను ఇవ్వాళ పొద్దున పేపర్లోమీరేసిన ఏడ్ చూచాను. ఆవిషయమై కలుద్దామని వచ్చాను అన్నాను.రామ్మా లోపలికి రా, కూర్చో అని సోఫా చూపించారు. మంచినీరు తాగుతావా అని అడిగారు కొంచెం కావాలి సార్ అన్నానుఈలోపల ఒక బంగారుచాయతో మెరిసిపోతున్న ఓ పెద్దమనిషి “ఎవరండీ” అంటూ వచ్చారు. రాజీ మనైంటిలో అద్దెకోసరం వచ్చిందీఅమ్మాయి. ఓగ్లాసు మంచినీరు తీసుకురా అన్నారు. ఆమేనన్నుచూచి చిరునవ్వు నవ్వి లోపలికి పోయారు. ఈలోపల ఆయన నాపేరు రవి, ఆమెనా భార్య. మేమిద్దరమూ ఇక్కడ ఉంటాము. మాపిల్లలిద్దరూ అమెరికాలోఉంటున్నారు. అప్పుడప్పుడు వచ్చి పోతుంటారు అని ఇంకా చెప్పబోతుంటె ఆంటీ గ్లాసులో చల్లటి నీళ్ళతో వచ్చింది. నేను నిలబడి గ్లాసు తీసుకొని తాగబోతే, కూర్చోమ్మా, మంచినీరు కూర్చోని తాగాలి అన్నది. నేను కూర్చొని మంచినీళ్ళుతాగి గలాసు కిందపెట్టాను.ఇల్లుచూస్తావా అమ్మా అన్నారిద్దరూ. నేను వాళ్ళవెనకాలే లోపలికివేళ్ళాను. ఈల్లు చాల బాగుంది. నాకివ్వబోయె గది కూడ పెద్దదిగా ఉంది కాని బాత్రూం మటుకూ అటేచ్డ్ లేదు. రూం నాకు బాగ నచ్చింది.రెంటెంత ఉంకుల్ అన్నానుమాకు రెంటంత ముఖ్యంకాదమ్మా. మాతోసఖ్యతగా ఉండే మనిషికోసరం చూస్తున్నాము. నిన్నుచూడగానే నచ్చావు అన్నది ఆంటీ. నీవుపేయింగ్ గెస్ట్ గా ఉంటావా లేక భోజనం తెప్పించుకుంటావా?నేను వెజిటేరియన్ ఆంటీ, బజారు భోజనం అంత నచ్చదు ఆరోగ్యానికి కూడ అంతమంచిది కాదు అందుకని పేయింగ్ గెస్ట్ గానే ఉంటాను అన్నాను. ఐతె మరీమంచిదమ్మా మేముకూడా వెజిటేరియన్స్ మే, సరిపోతుంది అన్నది. సరే చార్జీఇలు ఎంత అని అడిగాను. నికు రీజనబిల్ అనిపించినంత ఇవ్వమ్మ….నీవూన్ని చోట్లా కనుక్కున్నావుకదా?సరేఅని కొంత మాట్లాడుకున్నాము. అంకుల్: కాని ఒక్కటమ్మా నీవు వచ్చేముందర నీ ఆధార్ కార్డ్, నీఆఫీసునించి నువ్వక్కడ పనిచేస్త్న్నట్లు లెటర్ తీసుకు రావాలి. మేముపెద్దవాళ్ళము అనవసరమైన ఇబ్బందులలోపడటం ఇష్టం లేదు. ఏమీ అనుకోకమ్మా అని అన్నారు.అదెమీలేదు అంకుల్….అందరూ అడుగుతారు మిమ్ములను చూస్తుంటే ఒక ఆప్యాయత అనిపించింది అని ఆయన అడగకుండానే రెండునెలల ఎడ్వాన్స్ ఆయన చేతిలో పెట్టాను. ఆయనఏల్లుండి మంచి ముహూర్తం ఉన్నది, చేరిపోమ్మా అన్నారు. సరేఅని నమస్కారంపేట్టి బైటపడ్డాను. మనస్సులోఏదో తెలియని ఆనందం అనిపించింది. అనుకున్నట్లుగానే నా సామానుతోవచ్చి పొద్దున్నే చేరిపోయాను. ఆంటీ కాఫీఇచ్చి మేము పన్నెండుగంట్లకి భోజనం చేస్తాము ఈవ్వాళ శనివారం కదా నీవుకూడా మాతోపాటే భోజనం చెయ్యి అన్నది. సరేనని గదిలోకెళ్ళిపోయాను. ఇక్కడినుంచి అసలు కధ మొదలౌతుంది!అంకులూ ఆంటీ చాల చక్కగా ఉంటారని ముందరేచెప్పెనుకదా. ఆంటీకి దగ్గర దగ్గర అరవైలో ఉంటుంది అంకుల్ అరవైమూడుట. రెటైర్ ఐ ఐదేళ్ళు ఐందిట. కాని మనిషి మటుకు రివటలా ఉంటాడు. దాదాపు ఐదు అడుగుల ఏడంగుళాలు ఉంటాడనుకుంటాను. జుట్టు అక్కడక్కడ నెరిసినా చూడటానికి చాల బాగుంటుంది. ఆంటీ సళ్ళు నా సళ్ళకంటే పెద్దవిగా కనిపిస్తాయి. ఎప్పుడూ ఉట్టి రవిక వేసుకుంటుంది లేకపోతే ఓమొస్తరగా పల్చటి నైటీ వేసుకుంటుంది. ఆమెనడుస్తుంటె తెండుసళ్ళూ చాల రెధమిచ్గా ఊగుతాయి ఆమె పిర్రలైతే పెద్దగానేఉంటాయి. ఒకసారి ఒంగోని నిలబడితే నైటీ ఆపిర్రలమధ్య ఇరుక్కుపోయి అయ్యో నన్ను విడిపించండిరా అంటూ మొరబెట్టుకున్నట్లుంటుంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆడవారికి కూడా అబ్బా అనిపించేలా ఉంటుంది.ఒకరోజు వాటర్ కోసరం నేను వంటింటిలోకి వెళ్ళాను ఆంటీ గేస్ పొయ్యిదగ్గర ఏదొ పనిచేస్తున్నది. అంకులామెపక్కన నిలబడి ఆంటీ రెండు పిర్రలమధ్యలో వేలుపేట్టి ముందుకూ వెనక్కూ చేస్తున్నాడు. ఆంటీ తప్పిచ్చుకోటానికె గుద్దని అటూ ఇటూ తిప్పుతున్నది అంకుల్ మటుకూ వేలు జారిపోకుండా అదిమిపేట్టాడు. అబ్బఊరుకోండీ ఇంట్లోపిల్ల ఉన్నది ఈదివరకులాగ మనిద్దరమేలేము అన్నది. అంకుల్ : ఐతేమన పని మానెయ్యమంటావా అన్నడు. ఆంటీ : అదిగాదండీ మనంగదిలోఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఈక్కడ కొంచెం జ్యాగ్రత్తగా ఉండాలి. అని పక్కకు జరిగి అంకుల్ని తోసేసింది. నేను కొంచెం చప్పుడు చేశాను. ఆంటీ రామ్మా ఏమికావాలి అన్నడి అంకుల్ సడెంగా వెనక్కి తిరిగాడు లుంగీ లోనించి అంకుల్ మొడ్డ లేచినట్లు క్లియర్గా తెలుస్తున్నది. అంకుల్ వెంటనే అటుతిరిగి పోయాడు “ఆంటీ కొంచెం వాటర్ కావాలి” అన్నాను. “తీసుకోమ్మా” అని తనపనిలోపడిపోయింది. అంకుల్కూడా ఏదొ పనిలోఉన్నట్లు నటించాదు. నీళ్ళుతీసుకొని నేనూ గదిలొకి వచ్చేశానుఆంటీ అంకుల్ తో “చూశారా ఎంత ప్రమాదం తప్పిందో” అన్నది. అంకుల్ “ఏమీలేదులే” అంటూ మళ్ళీ ఏదో చేసినట్లున్నాడనుకుంటాను “అబ్బా మీరువినరుకదా” అంటూ గట్టిగా అన్నది అప్పుడునాకు మళ్ళీఅంకుల్ ఆంటీ గుద్దలోనైనా వేలుపెట్టిఉంటాడు లేకపోతే సళ్ళు పిసికి ఉంటాడనిపించింది. ఒకమాటచెప్పడం మరిచాను. అంకుల్కీ ఆంటీకి కొంచెం చెముడున్నట్లుంది ఈద్దరూగట్టిగా మాట్లాడుకుంటారు. నాకు అసలే పాముచెవులు. వాళ్ళ డైలగులన్నీ క్లియర్గానేవినిపిస్తాయి.చాలకొద్ది రోజులలోనే మేమిద్దరం చాలా క్లోస్ ఐనాము. ఆంటీనన్ను ఒసే అన్నదాకా వచ్చింది నేనుమటుకు ఆంటీ అనేపిలిచేదానిని. ఇప్పుడు చాల పెర్సనల్ విషయాలు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాము వాళ్ళిద్దరూ గదిలోనుంచి మాట్లాడుకునే గుసగుసలన్నీ నాకు క్లియర్గా వ్నిపిస్తాయి వాళ్ళ గదికి ఒక కర్టెనున్నది అది గాలికి ఎప్పుడూ ఎగురుతూనేఉంటుంది. సో, చాలసార్లు వాళ్ళిద్దరి చిలిపి వేషాలు కనపడుతుంటాయి చాలసార్లు ఇద్దరూబూతుమాటలు కూడా మాట్ల్ల్దుకుంటారు వాళ్ళిద్దరూఅంత అన్యొనంగా ఉంటుంటే నాకు చాల సంతోషంగా ఉంతున్నది కాఆనీ నాపూకు మటుకు చెలరేగి పోతున్నది. ఒకరోజు ఆంటీ మంచి మూడ్లో ఉన్నది. “ ఏమే నీవు ఇంతపిటపిటలాడుతుంటావు నీకెవ్వరూ బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడా” అని అడిగింది.“లేదాంటీ” అన్నా.“మరినీకు రాత్రిళ్ళు నిద్రేలా పడుతున్నదే? ““ఏమిచేయ్యమంటారు? ఆముహూర్తం వచ్చిందాక మీ ఇద్దరి సరసాలు చూచి గడిపేస్తున్నాను! ఆంటీ, అంకుల్ తన వయసుకి చాల అక్టివ్ గా ఉంటారు, చాల హేండ్సం గా కూడా ఉంటారు” అన్నాను.“ఓసి లంజా! నా మొగుడిమీదనేకన్నేసావే!’ అని చటుక్కున నా బుగ్గగిల్లి నవ్వింది.“ఆంటీ మీరు ప్రతితోజూ చెసుకుంటారా” అని అడిగా.“లేదే ఏదోరెండుమూడు రోజులకొకసారి ఎక్కుతారు. కాని ఎక్కినప్పుడుమటుకు రెండురోజులమోయన దెంగేస్తారు. నీకు గుల ఎక్కువైనప్పుడు చెప్పు తీరుస్తాడు” అన్నది. “ఛీపో! ఆంటి అన్నాను కానీ నా బుగ్గలలో సిగ్గు రావటం ఆంటీ కనిపెట్టింది. “ఓయ్ నిజమనుకునేవు, నేను తమాషాకు అన్నాను” అన్నది. కానీ నాలో ఒక ఐడియా పారేసింది ఆంటి! అప్పటినుంచీ నేనుకూడా కొంచెం లైట్ గా ఉన్న లొనెక్ నైటేలువెయ్యడం మొదలుపెట్టను. అంకుల్ ద్రుష్టి నావాటిమీద పడటం కూడ గమనించాను.ఒకరోజు ఇలానే బూతుఖబుర్లు చెప్తూనే ఆంటీ నన్ను అడిగింది “ఏమే తొందరగా పేళిచేసుకొ ఈవయసులో దెంగులాట మళా జీవితాంతం గుర్తుంటుంది “ అన్నది. నేను“ మీకు ఎన్ని గుర్తున్నయి ఆంటీ” అన్నాను.“ అబ్బపోవే అవన్నీ గుర్తుచేయవాకు నిన్ననేఒక రౌండయింది. ఈవ్వాళ మళ్ళి చెయ్యాలంటే అంత పెర్ఫెక్ట్ గా రాదు” అన్నది.నేనూరుకోకుండా “ఆంటీ ఒక్కసారి చెప్పరా ఏలా చేస్తారో” అన్నను. “నేను చాల బూతుసినిమాలు చూచానుకాని అవన్నీ ప్రేమలేకుండా జంతువులు దెంగుకున్నట్లు చేసుకుంటారు కొన్నైతె అసహ్యంగా కూడా ఉంటాయి ““నాకు ఒక్కసారి ఒక బూతుసినిమా చూపించవే” అన్నది. “నేను చూపిస్తానుకాని అంకుల్ నిన్ను ఎలా దెంగుతాడొ చెప్పాలి” అన్నను.ఆంటీ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి “సరే” అన్నది.అంకుల్ ఇంట్లోలేని ఒక శనివారం రోజు “ఆంటీ సినిమా చూస్తావా అని అడిగాను.”“ వొస్తున్నా” అంటూ చేతిలోపని పడేసి నా గదిలోకివచ్చింది.నేనునా లేప్టాప్ తెరిచి ఒక బ్లూసినిమా లోడ్చేసాను. ఆంటి చాల ఆబగా కళ్ళుతిప్పకుండా చూడటం మొదలు పెట్టింది. నేనుమటుకు ఆంటీనేగమనిస్తున్నను. రెండునిమిషాల లోనే ఆంటీబుగ్గలు యపిల్ పండ్లలాగ ఎర్రబడ్డయి. సినిమాలో అమ్మాయి ఇద్దరు మొగవాళ్ళతొ దెంగించుకుంటున్నది అది కూర్చుని ఉన్నది దాని సళ్ళు బొప్పాయి కాయలంత ఉన్నై. ఒకడి మొడ్డనోట్లొ పెట్టుకొనె అదేపనిగా చీకుతున్నది రెండొవాడు దాని పూకు దాని కాళ్ళదెగ్గర కూర్చోని నాకుతున్నాదు అది రకరకాల చప్పుళ్ళుచేస్తూ అరుస్తున్నది దానిపూకు నాకేవాడు దానిని నిలబెట్టి వంగోబెట్టడు. అదిమటుకు మొడ్డని వొదలకుండా చీకుతూనేఉంది దాని పూకునాకేవాడు దాని వెనక్కివచ్చి దాని పిర్రల మధ్య లో నించి తలపెట్టి మళ్ళి కొంచెంసేపునాకి తనమొడ్డని దాని పూకులో పెట్టాడు. ఇంక ఊపుమొదలైంది. వాడిమొడ్డకూదా చాల పెద్దది అలా కొంచెంసేపుదెంగి మొగవాళ్ళిద్దరూ పొసిషన్ మార్చున్నారు మొడ్డ కుడిపించుకునేవాడు వెనక్కి వచ్చాడు దాని పూకు దెంగెవాడు ముందరికివచ్చి మొడ్డని దాని నోట్లొ పెట్టడు రెండొవాడి మొడ్డ అంత పెద్దగాలేకపొయినా దాని పూకులోపెట్టి వాయించటం మొదలుపెట్టాడు. కొంచెంసేపు ఐనతర్వాత దెంగటం ఆపి దాని గుద్ద నాకటం మొదలుపెట్టాడు అదిచూచి ఆంటి అప్పటిదాకా కన్నార్పకుండా చూచింది మధ్యమధ్యలొ తన రెండుకాళ్ళు విడదీసి నైటీతో తడి అద్దుకోవటం నేను గమనిస్తూనేఉన్నాను. వాడు దాని గుద్ద నాకతున్నప్పుడు ఆంటి స్ప్రుహ లోకివచ్చి “అబ్బే చీ, అదేమి పనె” అన్నది.“ఆంటీ దీనిని గుద్ద దెంగటం అంటారు. అంకుల్ అలా ఎప్పుడూచెయ్యలేదా?” అన్నాను.“చీ అటువంటిపని ఎప్పూడు చెయ్యలేదు” అని ఒక్కసారి నాలిక కరుచుకుంది!“ సరే మిగతాది చూడు అంకుల్ వచ్చేలోపల” అన్నాను. వాడు దాని గుద్ద చీకి దాని గుద్ద మీద ఉమ్మేసాడు తరవాత తన మోద్దని చేత్తోపట్టుకొని మెల్లగా దాని గుద్దలో దూర్చటం మొదలు పెట్టాడు అది కొంచెం నెప్పిగా మొహంపెట్టింది కాని వాడు ఏమీగమనించకుండా దాని గుద్దలోకి నెమ్మదిగా పూర్తిమొడ్డను దూర్చేసాడు. ఆతర్వాత పాతకాలపు రైలింజన్ పిస్టన్ లా ముందుకీవెనక్కీ ఊపసాగాడు. త్వరలోనే వాడిపని ఐపోయింది మొడ్డని బైటికి లాగి దాని పిర్రలమీద గురక పెడుతూ కార్చెసుకున్నాడు. మొడ్డకుడిపించుకునేవాడుకూడా దాని నోట్లో కొంచెం మొహమ్మీద కొంచెం కార్చేసాడు. అదిచాల ఇష్టమైనట్లు వాడి మొడ్డరసాల్ని వేలితోతీసుకొని నోట్లోపెట్టుకొని నాకింది.ఈదీంతా చూచి ఆంటీ బాగ వేడెక్కిపోయింది. నుంచొని కాళ్ళు వెడంచేసి నైటీతో బాగ అద్దుకున్నది నైటీమీద తడిమరక బాగా కనపడింది.“అయితే కామూ నీవు ఈసినిమాలు రోజూ చూస్తావుటే” అని అదిగింది.“నాకు అంత టైముండదు ఆంటి ఏదొ అప్పుడప్పుడు నీలాంటి వారితోచూస్తాను” అన్నాను. “చీపోపాడుపిల్లా “ అని బాథ్రూంలోకి వెళ్ళింది! తరవాత జరిగిన కధలు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లలో రాస్తాను.
కాము పార్ట్ 2అలా ఆంటీతొ టైం బాగ జరిగిపోతున్నది. అంకుల్ మటుకు తన చిలిపి పనులు ఏమీతగ్గిచ్చుకోలేదు అంకుల్ ఆమె సింక్లో గిన్నెలుతోముతున్నప్పుడు చాలాసార్లు నెమ్మదిగా ఆంటీవెనక్కి వచ్చి రెందుచేతులు ఆంటీచంకలకిందనించి పెట్టి రెందుసళ్ళు నొక్కటం నేను చాలసార్లు చూచాను అలానే కొంచెం వంగి ఆంటీ మెడమీద ముద్దు పెట్టటం కూడా చాల సార్లు చూచాను. ఇవన్నీ చూచి చూచి నాకు పూకులోగుల రేగుతూనేఉన్నది. వీలైనప్పుడల్లా వేలు పూకులో పెట్టుకొని కెలుక్కునేదానిని. ముఖ్యంగా రాత్రిళ్ళు పడుకోంగానే నా తిక్క మొదలయ్యేది సల్లు పిసుక్కొవటంతో మొదలై చేయి నైటి కిందికి పోయి పూకు రెమ్మల మధ్య్కు పోయేది అక్క్డ కెలికి కెలికి కొన్నిసార్లు భావ ప్రాప్తికలిగేది కొన్ని సార్లు అల్లానేఅలసిపోయి నిద్రలోకి పోయెదానిని.ఒకరోజు ఒక ఆలోచన వచ్చిందిఏముసలోళ్ళ దెంగుడు చూదాలంటె ఒకటె పద్ధతి అనిపించింది వాళ్ళకు తెలియకుండా వాళ్ళగదిలో ఒక సి సి టివి కెమెర పెట్టలి కానీ ఎలా అని నెట్లోవెతికా ఒక మినికెమెర వై ఫై లింకెద్, దొరికింది కొంచెం ఖరీదనిపించింది కానీ ఇంకోళ్ళ దెంగులాట చూడటం అంటే అంత చవకగా ఔతుందా? సరే ఇంక ఆలోచించకుండా కొనేసాను ఇప్పుడువచ్చింది పెద్ద చిక్కు వాళ్ళ బెడ్రూంలో వాళ్ళకు తెలియకుండా ఎలా ఫిక్ష్ చేయాలి? సమయం ఎదురు చూసతున్నా. ఓరోజూ అంకుల్ ఆంటి కూరలు కొనుక్కోటానికి వెళ్తూ….ఒశేకామూ, మేమూలా కూరలు తెచ్చుకోటానికి బజారుకి వెళ్ళుటున్నము నీకెమన్నా కావాలా? అని అడిగింది అమ్మ,చిక్కేవులే ఆంటీ అనుకొని, నాకేమొద్దులే ఆంటీ అన్నాను సరే అని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు కనీసం ఒక గంటదాకా రారని నాకు తెలుసు.తలుపు గడియపెట్టి బాగ సర్వె చెసి మంచి పొసిషన్ చూచి కెమెరా పెట్టాను వాళ్ళు క్లేనింగ్ చేసేటప్పుడు కెమెరా బైటపడకుడా జాగ్రత్త పడ్డను నా లేప్టాప్ ఆంచేసి వైఫై తోలింక్ చేసి ట్రై చెసుకొని అంకుల్-ఆంటి దెంగులాట సినిమా చూడటానికి తయారు ఐనాను నాకు కొంత బిపి పెరిగింది వాళ్ళను డెంగుడు పొసిషన్లో చూద్దామని ఆలోచన వచ్చినప్పుడల్లా నాకు గొంతెండిపోయేది.ఆంటీవాళ్ళు కూరలు పండ్లు తెచ్చుకొని నాకోసరంకూడా రెండు ఏపిల్స్ తెచ్చారు. థేంక్యు ఆంటి అన్నా కొంచెం గిల్టీఫీలింగ్తో. సరిగ్గ తిండితినకపోతీ నీ మొగుడు బాగా సుఖపడడు అంటూ నా బుగ్గ గిల్లి వెళ్ళిపోయింది నేనురాత్రి ఎప్పుడౌతుందా అని ఎదురుచూడటం మొదలుపెట్టాను. స్నానాలైంతర్వాత ఆంటి ఓకామూ రావె అన్న్లుతిందాము అని కేకేసింది వాళ్ళిద్దరూ ఏవోముచ్చట్లాడుకుంటూ తింటున్నారు నేనుమటుకు ఎక్జైట్మెంట్లో ఏంతింటున్నానో తెలియకుండా తింటున్నను ఆంటీగమనించింది భోజనాలైనతర్వాత నా గదిలోకొచ్చి ఏమేకామూ ఎవరైనా అబ్బాయి గురించి ఆలోచిస్తున్నావా అని అడిగింది ఏమిలేదు ఆంటీ అన్నాను నాకు తెలుసులే ఇవ్వాళనీకు పూకు జిల ఎక్కువైంది పెళ్ళైందాకా తప్పదుకదా! అంటూ గదిలోకెళ్ళిపోయిందిచాలాసేపు గడియ పెట్టిన చప్పుడురాలేదు నాకూనుమానం వచ్చి కర్టెన్ తప్పించి చూచా వాల్ల గదిలో లైటింకా వెలుగుటూనేఉన్నది ఐదునిమిషాలతర్వాత తలుపు గడియ పడ్డ చప్పుడువినిపించింది నేనుఎగిరిగంతేసినంత ఆవేసంలో లేచి లెప్టాప్ ఆంచేసి వైఫై లింక్తో కెమెరా స్విత్చ్ ఆన్ చేసాను బెడ్లైట్లో ఆటీ-అంకుల్ బాగానేకనిపిచుతున్నరు కాని అసలు దెంగుదు మొదలైటె అంత క్లియర్గా కనిపించదనిపించింది ఇద్దరూ పడుకున్నారు అంకుల్ ఆంటి సళ్ళమీద చెయ్యి వేసి ఆంటీని తనపక్కకి తిప్పుకొని మంచి ముద్దు పెట్టాడు. ఆంటి కూడా రెస్పొన్స్ ఇంచింది అలా రెండునిమిషాల తర్వాత అంకుల్ తన లుంగీని కొంచెం వదులుచేసాడు ఆంటి నైటీని పైకి లాగటానికి ట్రైచేస్తున్నడు ఆంటి నడ్డి ఎత్తలేదు అంకుల్ నైతిని గట్టిగా లాగుతున్నడు ఆంటి నెమ్మదిగా అంకుల్తొ ఏదొ అన్నది అంకుల్ ఆంటిని మరోసారి గట్టి ముద్దు పెట్టి రెండు సళ్ళమీద నొక్కి పక్కకు జరిగి ఏవోఖబుర్లు మొదలుపెట్టరు. నా ఆవేసం మీద పొంగేపాలమీద నీళ్ళుచల్లినటైంది ఉసూరుమంటూ లేప్టాప్ ఆఫ్చేసి పక్కమీద దొర్లుటూ పడుకున్నాను నేను కొంత రీసెర్చ్ చేసి చీకటిలొ ఎలా క్లెయర్ గా చూడాలో తెలుసుకున్నాను.రెండురోజులిలానే గడిచిపొయాయి. నాకునిరాస వచ్చింది అనవసరంగా ఇంతఖరీదుపెట్టి కెమెరా కొన్నాననిపించింది ఆమర్నాడు అంకుల్ బజార్ నించీవస్టూ ఒక మూరెడు చామంతిపూల మాలతెచ్చి ఆంటీకివ్వటం నా కంటబడింది ఆంటీకెలా అనిపించిందోకాని నాకుమటుకు నాకేకార్యమౌతున్నంత అవేశంవచ్చింది భోజనాలైనతర్వాత వాళ్ళుకూడా తొందరగానే గదిలోకెళ్ళరు ఆరోజూఅంటీకూడా మంచి లైట్కలర్ నైటీ వెసుకుంది అసలే బంగారుచాయ అందులో ఆనైటీలో ఆంటి నిజంగా చాలా అందంగా కనిపించింది పైగా మూరెడు మల్లెపూల దండ నాకేకొంచెం తిక్క రేగింది నేను ఏఆలోచనన్లోనించి బైటికివచ్చేలోపలే తలుపుగడియ పడ్డ చప్పుడువినిపించింది నాకు నిజంగా ఆవేసంలో గొంతెండిపోయింది పరిగెత్తుకెళ్ళి ఓ చెంబెడునీళ్ళు తెచ్చుకొని కొంచెంతాగి చెంబు పక్కన పెట్టాను లేప్టాప్ ఆన్ చేసి కెమెరా ఆన్ చేసాను నాకు కళ్ళుతిరిగినై అప్పటికే అంకుల్ ఆంటీ నైటీని విప్పేసాదు నా అద్రుశ్టమేమొ ఆరోజు వాళ్ళు త్యూబ్లైట్ ఆఫ్ చెయ్యలేదు ఆంటి అప్సరసలా మెరిసిపోతున్నది పైనించి కిందివరకూ! ఆమె సళ్ళు కొంచెం వాలినా అదిరిపోతున్నై బాగ పండిన బంగినపల్లి రంగులో ఉన్నై ఆ ముచ్చికలు లేత బ్రౌన్రంగులో నెక్లేసులో మాణిక్యంలా మెరిసిపోతున్నై నడుముదగ్గర కొంచెం కండవచ్చిందికాని ఆకంద ఆంటీఆనందాన్ని రెట్టింపుచేసింది ఇక ఆ పూకుసంగతి చెప్పనక్కరలేదు కొంచెం కొంచెంగా ఆతులున్నై అక్కడోటి అక్కడోటి తెల్ల బొచ్చు వెంట్రుకలు అమావాస్యనాటిరాత్రి నక్షత్రాల లా మెరుస్తున్నై ఆతొడలైటె ఊఊఫ్ అనిపిస్తున్నై అంకుల్ ఆంటీని వెనుకనించి కావలించుకొని రెందుచేతులకూఅందని సళ్ళను నొక్కుతూ ఆంటీమెడమీద చాల సున్నితంగా ముద్దుపెత్తాడు ఆంటీ తల వెనక్కుతిప్పి అంకుల్ లిప్స్మీద ముద్దుపెట్టుకుంది ఆంటి చెయ్యి అంకుల్ లుంగీలౌన్న మొద్ద మీదపడింది ఆంటీ అంకుల్వైపుతిరిగి లుంగీలాగి పడేసింది అప్పుడుచూచా అంకుల్ మొడ్డని అంకుల్కూడా చాల చక్కగా ఉంటాడని ముందరేచెప్పాను ఆయన రంగుకూడా ఆంటీచాయకంటె తక్కువేమికాదు ఆయ్న మొడ్డ మన దెంగుడుకధలలోచెప్పుకున్నట్లు ఎనిమిది తొమ్మిది అంగులాలేమె లేదు కాని ఆరు ఏడు అంగుళాలుంటుందేమొ! అంకుల్ మొడ్డ బాగానేలేచింది అంకుల్ మొడ్డ కూడా మంచి పాలిష్ పెట్టిన రాగి రంగులోఉంది ఆంటి అంకుల్ మొడ్డని అరచేతిలోతీసుకొని ముందుకు వెనక్కు నెమ్మదిగా ఆడిస్తున్నది అంకుల్ మొడ్డ ముందు బుడిపెచెర్మం ముందుకూవెనక్కు జరుగుతూ బుడిపెను తెరుస్తూ మూస్తూ ఉన్నది అంకుల్ ఆంటీ సళ్ళను నాకటం మొదలుపెట్టాడు ఒక రౌంద్ ఐనతర్వాత ఆంటి చెవులోఏదోఅన్నాడు ఆంటీ ముందర తల అడ్డంగా ఊపింది ఆమె బుగ్గలు ఎరుపెక్కి మెరిసిపోతున్నై మళ్ళి అంకుల్ ఆమెను బ్రతిమిలాడినట్లున్నాడు ఆంటి నాతో చూచిన వీడిఒలొలాగ నెమ్మదిగా కిందికి మోకాళ్ళమీద కూర్చొని అంకుల్ మొడ్డని నోట్లొ పెట్టుకొని చీకడం మొదలుపెట్టింది అంకుల్ ముందరికి వంగి ఆంతి పిర్రల మధ్య్లోనించి ఆంటి పూకులోకె వేలు పట్టాడు అంకుల్కి వాలుగా తన నడ్డిని కొంచెం పైకి చేసింది ఓరెండునిమిషాల తర్వాత ఆంటీ లేచి నుంచుంది అంకుల్ మొడ్డ బాగా గట్టిపడి ఉబ్బింది ఆంటి అంకుల్ చెవిలోఏదొ అన్నది అంకుల్ ఆంటీని గట్టిగా కావిలించుకున్నాడు ఆబిగికి ఆంటీసల్లు కుయ్యొ మొర్రొ అంటు చితికిపొటాయా అన్నట్లు ఐనై అంకుల్ ఆంటీ ఇద్దరూ నెమ్మదిగా మంచం మీద కూర్చున్నారు ఆంటీ నెమ్మదిగా మంచం ందికి జారింది ఆమె మోకాళ్ళు నేలమీద ఉన్నై ఆమె పూకు సరిగ్గ సీలింగ్ వైపు చూస్తున్నట్లు కనిపించింది అంకుల్ ఆమె పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి నిమిరాడు రెండు పెదిమల మీద వేళ్ళతో రుద్దుతూ ఆమే క్లిత్ ని రెందువేళ్ళతొ పట్టుకుని నొక్కాడు ఆమె తలకాయను అటుఇటు తిప్పుతూ మూలులుగుతున్నట్లు నా స్క్రీన్ మీద క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది అంకుల్ నెమ్మది గా ఆమె పూకుమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాదు ఆయన్ మంచమ్మీదనుంచి లేచి మోకాళ్ళమీద కూర్చొని ఆమె కాళ్ళు వెడం చేసాడు అబ్బా ఆమె పూకు చూస్తుంటే నాకుకూడ విపరీతమైన ఆవేసం వచ్చింది అప్పటికే నా పూకులో జూస్కారటం మొదలైంది అంకుల్ ఆమె కాళ్ళు వెడంచేసి కొంచెంగా పైకెత్తి ఆమె పూకు లోకి చూచాడు ఆంటికి కూడా బాగా రసాలు కారుతున్నై ఒక చుక్క పూకు బైటికివచ్చింది అంకుల్ ఆ చుక్కని చేతితొ తుడిచి నాలిక బైటికిపెట్టి నెమ్మదిగా పూకు పెదిమలని నాకటం మొదలెట్టాడు ఈక ఆంటీ ఐతే ఊగిపోతున్నది ఒక చేత్తో అంకుల్ తలని గట్టిగా నొక్కుకుంటున్నది అంకుల్ నాలికతొ పూకు పెడాలు చీకుతూ నాలికని పూకు లోపలికి తొస్తున్నాడు అలా ఎంతసేపు జరిగిందో నాకు తెలియదు నాకు తెలియకుండానే నా చెయ్యి నా పూకులొకి ఎంటర్ ఐంది నాకు కెలుకుడు మొదలైంది కళ్ళు మూతలు పడుతున్నై కానీ అక్కడెమి జరుగుతున్నదో అని అటుచూచాను అంకుల్ లేచి నుంచొని తన మొడ్డని కొంచెం సవరించి ఆంటీపూకు మీద రుద్దుతున్నడు ఆమె రెండుకాళ్ళు మోకాళ్ళదగ్గరనించి లేపి వెడం చేసింది అంకుల్ ఇంక ఆలోచించకుండా ఆమె పూకులోకి తన మొడ్డను దూర్చేసాడు ఇక మొదలైంది చెడుగుడు అంకుల్ నాలుగుసార్లు మొడ్డను తోస్తే ఆంటి ఎదురొత్తులు ఇస్తున్నది అలాకొంచెంసేపు దెంగుకొని ఇద్దరూ కార్చెసుకున్నారు. వాళ్ళ వయసులో అంతసేపు దెంగుకున్నారంటె విశేషమే అనిపించింది నేనుకూడ చరమ స్టేజికి వచ్చాను లేప్టాప్ ఆపేసి బాథ్రూం కి వెళ్ళి కడుక్కొని బైటికి వస్తుంటె ఆంటీ తలుపు తీసి మంచినీటికోసరం వంటింటిలోకి వెళ్ళుతూ ఏమేకామూ ఇంకా పడుకోలేదుటే అని అడిగింది కాని ఆమె మొహంలో ఏదొ ఒక వేరే ఫీలింగ్ కనిపించింది ఇదీ ఇప్పటి వరకు ఎపిసొడ్ నతరువాత ఎపిసోడ్లొ ఇంకొక చాల కొత్త విషయాలతో కలుద్దాము.Mi Ramu
కాము పార్ట్ 3ఒకనెలలోనే నా కెమేరా కాస్ట్ నాకు వచేసిందనుకుంటా! ఓక్కొక్కసారి వారానికొకసారైనా జెనరల్గా మూడునాలుగురోజూల్కొకసారి అంకుల్ ఆంటి దెంగులాటచూదటం నాకు ఎంటెర్టైన్మెంత్ ఐందినేనుకూడా బాగ వేలిదెంగుడుకి అలవాటుపడ్డాను అంకుల్ ఆంటి దెంగుకున్నరోజైతే తప్పకుండా వేలెట్టుకొని నా గొల్లిని పిసుక్కోవటం, తర్వాత పూకులోదూర్చుకోవటం ఒక చేత్తో సల్లు పిసుక్కొవటం ఆ పైన భావప్రాప్తి చెందటం ఒక నార్మల్ ఐపోయింది.ఒకరోజు సాయంత్రం అంకుల్ బజారుకెళారు ఆంటినాగదిలోకి వచ్చి ఏమేపిల్లా ఏమిటి సంగతులు అని అడిగింది. ఏముందాంటీ ఏదోఆఫీసు పనులు ఆతర్వాత తిండీ తర్వాత నిద్ర ఇది రొటీన్ ఐపోయింది ఏదోమీరిద్దరూ ఉన్నారుగాబట్టి రోజులు హాయిగా గడుస్తున్నై అన్నాను అదికాదే మీవాళ్ళు నీకేమి పేళ్ళి ప్రయత్నాలు చేయటంలేదటే అని అడిగిండి చూస్తున్నరుకాని టైం కలిసిరావడంలేదు డబ్బున్నవాడికి చడువుండడం లేదు, చదువున్నవాడు ఏక్కడొ బైటదేశాలలో ఉంటున్నాడు అన్నీఉంటే ఫెమిలీ సరీగా కుదరటంలేదు అన్నాను. సరే ఏమిటిలా వచ్చావు అన్నాను ఏమీలేదే మీ అంకుల్ బజారుకెళ్ళారు కొంచెం బోరుకొడుతున్నది అన్నదిసినిమా అన్న మాటమీద నొక్కి పలుకుతూ ఏదైనా సినిమా చూస్తావా? అని అడిగాను ఆంటీ ఒక చిన్న నవ్వు పారేసి సరే పెట్టు చూద్దాము అన్నది నేను నెట్లో వెదికి ఒక విడియొ పెట్టాను అది ఇంతకుముందు నేనెప్పుడూ చూడలేదు దాంట్లో ఒక కన్నె పిల్ల తన కన్నెపొర చింపించుకోవటానికి ఒక మొగాడిదగ్గరకు వచ్చింది అదెక్కడొ విదేశాల విడియొ వాళ్ళ భాషవేరు అందుకని ఇంగ్లిష్లో సబ్టైటిల్లు వస్తున్నై ఆ పిల్ల చాల చక్కగా ఉంది ఎవరో రష్యా పిల్ల దానిని యాంకర్ అడుగుతున్నాడు నీవు నీ ఇష్ట ప్రకారం వచ్చావా? నీవయసు మజారిటీ అయిందా? నీవు ఇక్కడ పూకు తెర చింపించుకోవటానికె మా దగ్గరకి ఏందుకు వచ్చావు? అని అడిగాడుఆ పిల్ల మొగవాడు మొదటిసారి దెంగేటప్పుడు మొగవాడు అతి ఆవేశంలో మీదపడి దెంగుతాడు అలా దెంగితె చాలా నొప్పిఉంటుందని మా ఫ్రెండ్లు చెప్పారు మీదగ్గర బాగ ఎక్ష్పీరియన్స్ ఉన్నమొగవాళ్ళు నెమ్మదిగా నొప్పికలగకుండా దెంగుతారని నా మిత్రురాలు చెప్పింది అదికుడా ఇక్కడె కన్నెపొర చింపించుకుందిట అన్నది సరే నీకు పంపించిన మొగవాళ్ళ ఫొటోల నుంచి నీవు రాబర్ట్ ని ఎంచుకున్నావు ఈతనికి చాలా అనుభవం ఉన్నది చాలామంది అమ్మాయిల పూకు తెర చింపాడు కాని అసలు దెంగుడు మొదలయ్యె ముందు మాకు నీవె కన్నె పిల్లనని కెమెరాముందు చూపించాలి అన్నాడుఆపిల్ల వొప్పుకొని తనబట్టలన్ని ఒక్కొక్కటీ విప్పేసింది దాని సళ్ళు పెద్దసైజు బత్తాయిలంత ఉన్నై ఇకదాని పూకు మీద ఒక్క వెంట్రుక లేదు కాని దాని బొడ్డు మీద దాని పూకు మీద ఏవోడిజైన్లు గీసివున్నై ఆపిల్ల మంచమ్మీద పడుకోని రెండుకాళ్ళు మడిచి బాగవెడం చేసి తన రెండు చేతుల వేళ్ళతో తన పూకు రెమ్మలు బాగ విడతీసి కెమెరాకు చూపించింది. అప్పటిదాక నాకు కూడ నా కన్నెపొర ఎలా ఉంటుందో తెలీదు ఆంటి కూడ గుడ్లప్పగించి చూస్తున్నది ఆంటీ కన్నెపొర ఇలా ఉంటుందా అని అడిగాను నాకు మటుకు ఏమితెలుసే శోభనం రోజు మీఅంకుల్ బట్టలన్నీ టపటపా లాగేసి ఒకటే ముద్దులతో నింపేసారు నేనేమో సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతుంటే అంకుల్ నన్నెత్తుకొని మంచమ్మీద పడెసారు ఏమండీ లైటు అన్నాను లైటులేకపోతే నా బంగారాన్ని ఎలా చూస్తాను అని నా రెండుకాళ్ళూవిడదీసారు నేను సిగ్గుతో రెండుచేతులు నా పూకు మీద అడ్డంగా పెట్టుకుంటే ఆయన బలంగా చేతులు లాగేసి నా మీద పడి నారెండుసళ్ళ మీద దాడి చేసారు అప్పటికి నా వొంట్లో వేడి రగలటం మొదలైండి నా కాళ్ళమధ్యలొ ఆయనది పొడుచుకుంటున్నది నాకేమో ఏదొ భయం గా ఉన్నది అన్నది ఐతే ఆంటీ నీకాళ్ళమధ్య ఏంపోడుచుకున్నది? అనీడిగాను చీపోవే అది మీ అనుకుల్ మొడ్డ అని నీకు తెలియదా అన్నది నాకు తెలుసు కాని నీనోటితో చెప్పించాలని అడిగాను అన్నాను సరేతర్వా త అంకుల్ ఏమి చేసారు అని అడిగాను ఇంకేముంది నా కాళ్ళు వెడం చేసి నా పూకులో దూర్చటానికి ట్రై చేసారు నాకు నొప్పి పుట్టి ఆయనను వెనక్కి తోసి ఏమండీ చాల నొప్పిగా ఉందండీ అన్నాను మొదటిసారి అల్లానేఉంటుందట కొంచెం ఓపిక పట్టు అని మళ్ళీ తొసారు కొంచెం గా లోపలికి పోయింది ఆయన ఇంకా తోసారు అప్పుడు ఒక్కసారి భగ్గుమని మంటలా గ నొప్పివచ్చింది ఆయన నా నొట్లోనోరుపెట్టి నా కేకను అదిమేసారు ఆతర్వాత ఇంకొక పదినిమిషాలు నొప్పి పుట్టింది తర్వాత తగ్గిపోయిందనుకో! అన్నది ఆంటీ ఐతే ఆరోజు మీరిద్దరూ ఎన్నిసార్లు దెంగుకున్నారు అని అడిగాను ఆంటి బహుశ మూడు సార్లు అనుకుంటా మొదటిసారి అయింతర్వాత కొంచెంసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాము నానొప్పికి ఆయన కొంచెం బాధపడ్డరు మొదటిసారి దెంగుడుతర్వాత ఆయన మోద్ద మీద కొంచెం నెత్తురు కనిపించింది అది ఆయన నాకు చూపించి నీకన్నెపొర చినిగిన ప్రభావం అని నవ్వి నన్ను కావలించుకున్నారు నేను కూడా ఆనొప్పినంతటినీ మర్చి పోయాను ఆరోజు మేమిద్దరం నిద్రపోలెదనుకో! అనితన అనుభవం చెప్పింది. ఆంటీ మాట్లాడుతున్నంతసేపు నేను వీడియొను పాజ్ లోపెట్టాను ఐతె ఆ అమ్మయి పరిస్థితి ఏమైందీ అని అడిగింది ఆంటిపాజ్ తీసేసా అమ్మాయి పూకు తెర చూపించి బట్టలేసుకుంది అప్పుడొకడు అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చి అమ్మాయి బుజమ్మీద చెయ్యివేసి నెమ్మదిగా సళ్ళమీదకు చెయ్యిని జార్చాడు అమ్మాయిని దగ్గరకు తీసుకొని పెదిమల మీద ముద్దుపెట్టుకున్నాడు వాడిదగ్గర ఏమాత్రము ఆవేశం కనిపించలేదు అమ్మయి కొంచెం సిగ్గు పడింది కాని వాడు ప్రొఫెషనల్ లాగ అమ్మాయి నడుము మీద చెయ్యి వేసాడు దగ్గరకు లాకొని మళ్ళీ ముద్దు పెట్టుకున్నాడు నడుముమీద చేతిని మళ్ళీ సల్లమీదకు తెచ్చి నెమ్మదిగా నొక్కాడు ఆచెయ్యిని అమ్మాయి టాప్ లొపలికి దూర్చ్ సళ్ళను డైరెక్ట్ గా నొక్కాడు తర్వాత అమ్మాయి టాప్ తీసేసాడు అమ్మాయి సళ్ళను నాకటం మొదలెట్టాడు అప్పటికే అమ్మాయి మొహంలో మార్పులు రావడం మొదలినై వాడు సళ్ళు నాకుతూ రెండోచెయ్యి నెమ్మదిగా అమ్మాయి తొడల పైనించి పూకు వైపుకు తీసుకెళ్ళాడు పూకు పై కెలకటం కెమెరాలో కనిపించుతున్నది తర్వాత వాడు అమ్మాయి స్కర్ట్ విప్పేసాడు. అమ్మాయి లైట్కలర్ పేంటీ వేసుకుంది పెంటీ పైనించె అమ్మాయి గొల్లిని సవరించాడు అమ్మాయి కి బాగా కైపెక్కుతున్నది అమ్మాయి వాది బుజమ్మీద చెయ్యివేసి వాడి చొక్కాని తీయమని అడిగింది వాడు చొక్కావిప్పి పారేసాడు వాడి నిక్కర్ అప్పటికే ఉబ్బింది వాడు అమ్మాయి చెయ్యిని తీసుకొని తన నిక్కర్ పైనించి మొడ్డమీద రుద్దేడు అమ్మాయి ఒక్కసారి చెయ్యి వెనక్కి లాక్కున్నది కాని వాడు చిన్న నవ్వు నవ్వి మళ్ళీఅమ్మయి చేయ్యిని తన మొడ్డ మీద పెట్టుక్న్నాదు అమ్మాయి పేంటీని కిందికి లాగి అమ్మాయిని మంచం మీదికి తీసుకువెళ్ళాడు తన నిక్కర్ విప్పి పారేసాడు వాడి మొడ్డా లేచి తయ్యర్గా ఉంది దగ్గర దగ్గర్ ఏడంగులాలుంటుండెమో ఈద్దరూ మంచమ్మీద పదుకొని ముద్దులతో మొదలు పెట్టారు వాడిచెయ్యి అమ్మాయి పూకు మీద వీరవిహారం చేస్తున్నది అమ్మాయి చేతిని వాడు తన మొడ్డ మీద పెట్టి పట్టుకొమ్మని చెప్పాడు అమ్మాయి ఆటోమేటిక్ గా చెయ్యిని ముందుకూ వెనక్కూ ఆడిస్తున్నది వాడు అమ్మాయి కాళ్ళవైపుతిరిగి అమ్మాయి గొల్లి మీద నాలికతో చీకటం మొడలు పెట్టాడు తన మొడ్డని అమ్మాయి నోటిదగ్గర పెట్టి చీకమన్నాడు ఇద్దరూ అరవై తొమ్మిది పొజిషన్లో ఓఐదారు నిమిషాలు చీకుకున్నారు అమ్మాయిని వాడు నీకేపొజిషన్ ఇష్టం అని అడిగాదు అమ్మాయి నొప్పిలేకుండా ఉండే పొజిషన్ అని అన్నది వాడు నొప్పి కొంచెం ఉంటుంది కాని కుక్కల పొజిషన్ ఐతే కొంచెం తక్కువ ఉంటుందని అన్నాడు సరేఅని అమ్మాయి మోకాళ్ళమీద పడుకొని గుద్దని పైకె లేపింది వాడు అమ్మాయి కాళ్ళు విడదీసి మళ్ళి రెండునిమిషాలు చీకాడు అమ్మాయి కి విపరీతమైన కైపు వొచ్చింది ఒకచేత్తో వాడి తలని తనపూకు పైకి గట్టిగా అదుముకుంతున్నది రెండోచేత్తో దుప్పటి చినిగిపోతుందేమో అన్నంత గట్టిగా నలిపేస్తున్నది వాడు అమ్మాయి వెనక్కి వచ్చి పిర్రల మీద నిమురుతూ తన మొడ్డమీద కొంచెం ఉమ్మి వేసుకొని కొంచెం చేతిమీద వేసుకొని అమ్మాయి పూకు పెదిమలమీద రాసాదు నెమ్మది గా పూకు మీద మొడ్డని బాగా రుద్దుతూ అమ్మాయికి ఎప్పుడు పూకులో పెడతాడొ అన్న సస్పెన్స్ కలిగేట్లుగా పూకుమీద రుద్ది రుద్ది ఒక్కసారి కొంచెం లోపలికి దూర్చాడు అమ్మాయి ఒకచేత్తొ వాడిని వెనక్కి తోసింది వాడు మొడ్డని బైటికి తీసాడు మళ్ళీ కొంచెంసేపు పూకుమీద రుద్దాడు ఒకసారి మళ్ళీ నాలికతో బాగ చీకాడు అప్పుడు మళ్ళీ మొడ్డని మళ్ళి ఉమ్మితో తడిపి పూకు లోపల్కి ఇంకొంచెం దూర్చి ఆపి పెట్టాడు అమ్మాయి వీపు మీద మెడమీదకి వొంగి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అమ్మాయి అటెన్షన్ కొంచెం మారంగానే ఒక్కసారి పూర్తి మొడ్డను పూకులో కి దించెసాడు దించేసి అమ్మాయిని అలానే కుక్కలతుక్కుపోయినట్లు అతుక్కుపోయి బిగిసి పట్టాడు. కొంచెంసేపు తర్వాత తన మొడ్డను బైటికి తీసి అమ్మాయికి చూపించాడు మోడ్డ మిద కొంచెం నెత్తురు కనిపించింది అమ్మాయి తో వాడు ఇక నీవు కన్నెపిల్లవు కావు నీ పూకు కన్నెపొరను నేను దెంగెసాను అని అమ్మాయిని ముద్దు పెట్టుకున్నాదు ఆతర్వాత ఇద్దరూ ఓ పదినిమిషాలు అన్ని పోసులలో దెంగుకున్నారు వాడికి సరిగ్గా కారిపోయే టైంకి మోడ్డని పూకులోనిచి బైటికి తీసి అమ్మాయి సళ్ళమీద పొట్టమీద మూలుగుతూ చిమ్మేసాడు ఆ అమ్మాయి ఎంతోసంతోషంగా వాడికి రుణపడి ఉన్నదాని లాగా కమ్మటి ముద్దు పెట్టింది!ఈదంతా చూచి ఆంటి ఇదేమిటె వింతగా ఉన్నది అమ్మాయిలు కన్నెపొర చింపించుకోటానికి బైట మొగవాడిదగ్గర దెంగించుకోవటం అన్నది ఏమో ఆంటీ నేనుకూడా ఇది మొదటిసారి చూచాను అన్నాను అప్పుడు నాకొక ఐడియా వచ్చింది ఆంటీని సడెంగా కావలించుకొని గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకొన్నాను ఆంటి ఐతేనీవుకూడా ఇలా నొప్పిలేకుండా దెంగించుకుంటావా పెళ్ళికి ముందే అని నవ్వింది నేను ఆపర్చ్యూనిటి వొదులుకోకుండా నీదయ ఐతే అన్నాను ఆంటి చిరునవ్వుతో నీవెవరితోనొ దెంగించుకుంటానంటె నాదయ ఏముంటుదే అన్నది ఆంటి. నీవు కోప్పడను అని ప్రామిస్ చేస్తె ఒక మాట చెపుతాను అన్నాను ఆంటి అదేంటె అని అన్నది నీవు కోప్పడనని సహాయం చేస్తానని ప్రామిస్ చెయ్యాలి అప్పుడే చెప్తాను అన్నాను నా సహాయం ఏముంటుందే అసలు విషయం చెప్పు అన్నది ఆహా నీవు కోపగించుకొను సహాయం చేస్తాను అని ప్రామిస్ చేస్తే చెప్తాను లేకపోతే ఏవిషయం మర్చిపో అన్నానుఆంటి ఒక్కనిమిషం ఆలోచించి సరే ప్రామిస్ చేస్తున్నాను చెప్పు అన్నది నిజంగానా ప్రామిస్సా అని మళ్ళీ రెట్టించి అడిగా ఓకే నిజంగా ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అన్నది. ఆంటి మంచిమూడ్లో ఉన్నదిఆంటి నీవుమొదటిసారి కార్యం రోజున నొప్పి అనుభవించానని చెప్పావు ఆ వీడియోలోఅమ్మాయి పూకు తెర చిరిగేప్పుడు నొప్పిని అనుభవించటం మనమిద్దరం చూసాము అందుకని నాకు బాగ ఎక్ష్పీరియన్స్ ఉన్న వారితొ దెంగించుకుందామని కోరిక పుట్టింది అన్నానుఐతే మధ్యలో నెనెక్కడున్నానే వెర్రి మొహమా అన్నది నీవే సెంటర్ ఆంటి నీవే దగ్గర ఉండి అంకుల్ చేత నా పూకు పొర చింపించాలి అన్నాను చీ దరిద్రపుదానా ఎవరైనా ఇలా చేస్తారా అని కోపంగా లేచింది నేను వెంఠనే ఆంటీని కావలించుకొని ఒక సన్ను మీద చెయ్యి వేసి ఆంటీ అందుకనే నిన్ను ప్రామిస్ చేయ్యమన్నాను కోపం తెచ్చుకోవద్దు మనిద్దరం ఇప్పటివరకు మంచి మిత్రులుగా వున్నాము ఇప్పుడు తగులాట వద్దు నీవు నీప్రామిస్ మర్చిపొ నేను నా కోరిక మర్చిపోతాను వచ్చేనెలలో గది ఖాళీచేసి ఎక్కడికోవెళ్ళిపోతాను అని వెనక్కుతిరిగి నటించాను ఆంటి ఒక్కనిమిషం ఆగి నన్ను తనవైపు తిప్పుకొని ఇది సమంజసం అంటావా అన్నది ఆంటీ అదంతా నాకు తెలియదు ఒకవేళ అంకుల్ బైటికెళ్ళి ఎవరినైనా దెంగివస్తే నీకు తెలుస్తుందా ఇప్పుడు మనిద్దరం మిత్రులలాగా ఎంతోముందరికి వచ్చెసాము ఆధైర్యంతో అడిగాను నీకిష్ఠం లేకపోతే మిత్రులలానే విడిపోదాం అన్నాను కళ్ళు తుడుచుకుంటు ఆంటీ మనిద్దరం ఎలాఉన్నా ఆయన నిన్ను దెంగటానికి వొప్పుకొవాలి కదా అన్నది ఆపని నాకు వొదిలెయ్యండి నెమ్మదిగా అంకుల్ని దారిలోకి తెచ్చుకుంటాను నువ్వు మటుకు చూచి చూడనట్లుండాలి ఆంటీ సరే ఆయనకు నామీద ప్రేమ తగ్గకుండా ఉండాలి అదేనా కోరిక అన్నది ఆంటీ అది నే ప్రామిస్ చేస్తాను అన్నాను.ఆంటీ ఇంతవరకూచూచిన వీడియొ వల్ల వచ్చిన పూకు తడి అద్దుకుంటూ బైటికి వెళ్ళింది.
తర్వాత కధ తర్వాత ఎపిసోడ్ లో!Mi Rami
కాము పార్ట్ 4ఆంటీ అటువేళ్ళగానే నేనూ వాష్ రూంకి వెళ్ళి బాగ తడిసిపోయిన నా పూకుని చల్లటినీళ్ళతో కడుక్కొని రూంలోకి వెళ్ళాను. ఏంచేయాలో అర్ధంకాక అలా కోంచెంచల్లగాలిలోకి వెళ్దామని టెర్రేస్ మీదికి వెళ్ళాను. వెనుకనే ఆంటీకూడా పైకివచ్చింది. “ఒసేకామూ నాకెందుకో భయంగా ఉందే అన్నది. ““ఆంటీ ఈపని నాకుకూడా కొత్తే. కొంచెం జాగర్తగా ఉంటే ఏమీకాదు. మీఆయనని భద్రంగా మీచేతిలో పెట్టటం నా ఉద్యేశ్యం మరీ నా ప్రొమిస్ కూడా. ఇప్పటికైనా నీకు ధైర్యంలేకపోతే చెప్పు. మరోకంటికి తెలియకుండా విడిపోదాం నేను అంకుల్ కింద నలిగేటప్పుడు ఆయనతో ప్రామిస్ చేఇంచుకుంటా. ఆంటీని ఎప్పటిలాగ ప్రేమగా చూచుకుంటానని. మళ్ళీ నావైపు దెంగుడు ఉద్యేస్యంతో చూడనని. అప్పుడే నా పూకు అయనకి అప్పగించుతాను. ఇకనువ్వు ఆలోచించుకొని నాకు ఏవిషయం చెప్పు.”“సరేకానీ, నీమీద నాకు నమ్మకం ఉంది.”ఆంటీ చేతిలో చెయ్యి పెట్టి నమ్మకంకుదిరేటట్లు నెమ్మదిగా నొక్కాను.ఇంతలోనే అంకుల్ వెనకనించి వచ్చారు. “ఏమిటొ మామేనకోడలు చేతిలోచెయ్యెసి గూడుపుఠాణా చేస్తున్నారు!” ఆంటీ మొహంకొంచెం వెలాతెలా పోయింది. నేనువెంఠనే “అంకుల్కి అగైనెస్ట్ గా ఓ ప్లాన్ వేస్తున్నాము అని” నవ్వాను.“అబ్బో ఏంటో ఆ ప్లాను?”“టైంవచ్చినప్పుడు చెప్తాము!”“ఆ టైం ఎప్పుడొస్తుందో?”“వేచిఉంటేనే దాని ఆనందం ఎంజొయ్ చెయ్యొచ్చు!”అలానవ్వుకుంటూ ముగ్గురం కిందికి వెళ్ళిపోయాంరాత్రి భోజనాల టైం అయ్యింది.“ఓమేనగోడలా తొందరగా రా నాకు చాల ఆకలిగా ఉంది” అన్నాడు అంకుల్“ఆకలిమీదనే ఏదితిన్నా మంచి రుచిగా ఉంటుంది అంకుల్” అన్నానునేను మరీ ట్రాన్స్పరెంట్ కాకుండా కొంచెం కనపడీ కనపడకుండా ఉండే నైటీ వేసుకున్నాను. లోపల బ్రా, పేంటీ ఓరకంగా ఉండీఉండంట్లున్నవి వేసుకున్నాను. ఆంటీకి అర్ధమైపోయింది. చిన్నగా నవ్వింది. ట్యూబ్లైట్ నా వెనక ఉన్నది. అందువల్ల నా స్ట్రక్చెర్ అంతా నైటిలోనించి అంకుల్ కి క్లియర్గా కనిపించుతుంది. అంకుల్ మటుకు గుటకలెయ్యటం మొదలెట్టాడు. డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఆగిన్నె ఈగిన్నె అంకుల్ కి అందించేటప్పుడు నా చెయ్యి అంకుల్ కు తగిలేలా పట్టుకొని ఇచ్చాను. గిన్నెతీసుకున్నప్పుడల్లా అంకుల్ ఆంటీవైపు చూచేవాడు.అలా నెమ్మదిగా అంకుల్కి ఆశకలిగేలా మెదలసాగేను. కాఫీపెడితే నేను అంకుల్ కి ఇవ్వడం, ఇచ్చేటప్పుడు చేయితగిలించడం లాంటివి చేస్తుండేదానిని. అంకుల్ బాగానే రెస్పాండ్ అవ్వటం మొదలుపేట్టాడు.ఒకరోజు ఆంటి “ఏమే ఎంతవరకువచ్చింది వ్యవహారం” అని అడిగింది.“ప్రోగ్రెస్స్ బాగానేఉంది కాని సరైన టైం రావాలికదా? నీవు ఒకరోజు మీ తమ్ముడిదగ్గరకి వెళ్తే ఇంకొంచెం త్వరగా పనైపోతుంది అన్నాను.”మరుసటిరోజు ఆంటీ వంటచేసి “ఇవ్వాళ నేను మా తమ్ముడి దగ్గరకు వెళ్తున్నాను సాయంత్రానికి వస్తాను. మీకు కామూ భోజనం వడ్డిస్తుందిలేంది” అన్నది.అంకుల్ ఇష్టం లేని మొహం పెట్టినా ఆయన “సరేలే సాయంత్రం చీకటిపడకుండా వచ్చేయ్” అన్నారు.భోజనం టైంకి అంకుల్ నాగదిలోకి వచ్చాడు. నాకు తెలుసుగాబట్టి నేను లూస్ నిక్కర్, బ్రాలేకుండా టాప్ వేసుకుని కూర్చున్నాను. నన్ను చూచి అంకుల్ గుడ్లు తెలేసి నిలబడి పోయాడు. నేను కొంచెం సిగ్గు నటించి దగ్గర ఉన్న టవల్తో బాడీ కప్పుకున్నాను.“సారీరా, తలుపుకొట్టకుండా వచ్చాను” అన్నారు.“ఏం పరవాలేదు అంకుల్ అని పదండి వడ్డిస్తాను” అన్నాను.అంకుల్ కి కావాలని వొంగి వొంగి వడ్డించాను. అంకుల్ తిండితక్కువ గుటకలెక్కువ వేస్తున్నాడు. మామూలుకంటె నెమ్మదిగా తింటున్నాడు. అన్నంతింటున్నాడొ నన్ను నమిలేస్తున్నాడో అనిపించింది!భోజనం ఐనతర్వాత నేను “అంకుల్ మీరు ఇవ్వాళ ఏదో పరధ్యాసగా ఉన్నారు. ఒంట్లో బాగుందనుకుంటున్నాను. ళేకపోటే ఆంటీమీదకి మనసు మళ్ళిందా?” అని అన్నాను.“అబ్బే అదేమిలేదు, ఆంటీలేకపోతే నువ్వున్నావుగదా! అన్నారు.“ఔనుగాని ఆంటీలా మీఅవసరాలన్నీ నేనుతీర్చలేనుగదా అన్నాను.” అంకుల్ కొంచెం కంగుతిన్నాడు.కొంచెంసేపుతర్వాత నేను భొంచేసి, అంకుల్ గదిలోకివెళ్ళి“అంకుల్, ఇంకేమైనా కావాలా?” అని అడిగాను.“ఏమొద్దులే కాని కొంచెంసేపు ఇక్కడకూర్చొని ఖబుర్లు చెప్పు” అన్నాడు. అంకుల్ కుర్చీలోకూర్చున్నడు. నేను ఆయనేదురుగా మంచం మీద కూర్చున్నాను. పిచ్చాపాటితోమొదలు పెట్టి అంకుల్“కామూ నీవు ఇంకా ఎందుకు పేళ్ళి చేసుకోలేదే” అని అడిగాడు.“ఏదో కుదరటంలేదు” అన్నాను.“అదిసరేకాని ఈవయసులో ఒక్కతివేఉండటం కష్టం కదటే ?“ అన్నారు.“మీరుండగా ఒక్కతెనెట్లా ఔతాను అంకుల్?” అన్నాను.“ ఔన్లేకాని నీవయసువాడుంటే నీసరదాలన్నీ తీరుతై. నేను కొంచెం పెద్దవాడినికదా?” అన్నాడు.“దానిదేముంది అంకుల్,కొంచెం సరుకుపోతే సరిపోతుంది!”. అన్నాను.“నువ్వు చాలా చక్కగా ఉంటావే”‘ఫోండి అంకుల్, ఆంటీ చక్కదనం ముందర నేనోదిష్టిబొమ్మను. మీఅంతటి అందమైన ఏక్టివ్ హస్బెండ్ దొరకటం ఆంటీ అద్రుష్టం.“నువ్వింత చక్కటిపిల్లవి దిష్టిబొమ్మనంటావెమిటే? నీలాంటి పిల్లను ఎవరైనా ఎగిరిగంతేసి ఏక్సెప్ట్ చేస్తారే !”“ఎవరిసంగతెందుకు అంకుల్ మీరునన్ను ఏక్సెప్ట్ చేస్తారా?” అని అడిగా.“అదెమిటే? నేను నీకంటె పెద్దవాడిని, అందుట్లో పెళ్ళైనవాడిని అది తప్పుగదా” అన్నాడు.“మీకు ఇష్టం లేదని చెప్పకుండా కారణాలు వెతుకుతున్నారు!” అన్నాను.“అబ్బే అదేమిలేదే” అంటూ నా తొదమీద చెయ్యి పెట్టారు. నేనుచెయ్యి పక్కకు తోసి “నేనువెళ్తాను అంకుల్” అన్నాను.“అదేమిటే భయం వేసిందా?”“మీదగ్గర భయమెందుకు అంకుల్?”“మరి ఏదో బెదిరిందానిలా లేచావు?”“కొంచెం అలా వాష్ రూంకి వెళ్ళాలి.”“సరేవెళ్ళిరా, ఇంకొంచెంసేపు ఖబుర్లు చెప్పుకొని తర్వాత పడుకుందాం!”“ఏమిటీ ? మీదగ్గర పడుకోవాలా?” అని ఫక్కున నవ్వాను.కొంచెం తడబడి అంకుల్
“ అదికాదు…ఏదోమాటవరసకు అన్నాను”“ఔన్లేండి, ఆంటీలాంటి చక్కటి మనిషి ఉండంగా నేనెక్కడలేండి?”“అదికాదే ముందర నువ్వు వాష్ రూంకి వెళ్ళిరా” అన్నారు.నాకు నిజంగా అవసరంలేక పోయినా వాష్ రూంకివెళ్ళి ఓచెంబెడు నీళ్ళు చప్పుడయ్యేట్లు పోసి ఫ్లెష్ కొట్టి మళ్ళి అంకుల్ రూంకి వచ్చాను. అప్పటికి అంకుల్ కుర్చీమీదనించి మంచం మీదకి చేరాడు. నేను కుర్చీమీద కూర్చుంటుంటే నా చెయ్యి పట్టుకొని తనపక్కకి లాగి కూర్చోబెట్టుకున్నాడు.“ అదేంటి అంకుల్?” అన్నాను.“ఏమీలేదు ఇలా కూర్చో” అని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొన్నాడు.“నీవు చక్కదనంతోబాటు మంచి మాటనేర్పరివి కూడానే!” అన్నారు“మీముందు నేనెంతలేండి” అన్నాను.అంకుల్ నాచెయ్యి పట్టుకొని అరచేతిమీద ముద్దుపెట్టుకొని“నిజంగానా?” అని క్వెస్చన్ మార్క్ పెట్టాడు.అంకుల్ లుంగీలో కదలిక నాకు కనపడింది.“అంకుల్ ఇప్పుడు ఆంటీవస్తే ఏమౌతుంది?”“తలుపేసుందికదా…బెల్లుకొట్టినప్పుడు నీవు నీగదిలోకి, నేనిక్కడె ఉంటాను”“అహా అదికాదు, ఆంటీకి అనుమానమొస్తే ?”“దానికి అనుమానము రాదు. నిజం చెప్పాలంటే నాకే కొంచెం భయంగా ఉంది. నేనెప్పుడు ఆడపిల్లతో ఇలా ఒంటరిగా కూర్చోలా!”“అంటే మీకు పరాయి ఆడమనిషితో ఎప్పుడూ కలవలేదా?”“ప్రామిస్, నేనెప్పుడూ నా భార్యను తప్ప ఎవ్వరితోనూ కలవలేదు. నిన్నుచూస్తుంటె, నీకళ్ళలోని అందం చూస్తుంటే మనస్సు గంతులేస్తుంది!” అంటూ మళ్ళీ నాచెయ్యిని ముద్దుపెట్టుకున్నాడు.“నేనొప్పుకుంటే మీ ఏకపత్నీ వ్రతం భంగమౌతుంది కదా?”“నా బొంద. నేనేవ్రతమూ పట్టలేదు. ఈకలికాలంలో అవన్నీ ఎలా చెల్లుతాయి?” అని మళ్ళి చేతిమీద ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. అప్పటికే లుంగీలో గుడారం బాగానే లేచింది.నేను బెట్టుసరి చేస్తూ “ఐనా నేను ఆలోచించుకోవాలి. మీఇద్దరి సంతోషకరమైన జీవితంలో నేనొక అడ్డంకి కాకూడదు ‘” అబ్బే అలా ఎప్పటికీ జరగదు. మీఆంటీ అంటేనాకు చాలా ప్రేమ. ఏట్టిపరిస్తులలోనూ ఆమెను బాధించను” అన్నాడు.“మరెందుకు ఇప్పుడు నన్నుదగ్గిరకు తీస్తున్నారు?”“ఏదో నిన్ను చూస్తుంటే మనస్సు గంతులేస్తున్నది. అంతే.”“అంటే మీపని ఐపోయింతర్వాత నన్ను మర్చిపోతారన్నమాట?”“నీవు లాయర్ అవ్వల్సినదానివే.. కాలిసేస్తే మెడకి మెడకేస్తే కాలికి వేస్తున్నావు. కాని ఒకవిషయం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. నాకు నా భార్య అంటె అమితమైన ప్రేమ. తనని ఎప్పటికీ వొదలను. నీకు ఈమాట నచ్చితే కొంచెంసేపు సరదాగా గడుపుదాము. ఇక నీ ఇష్టం. ఏమీ బలవంతము లేదు.” అన్నాడు.“అందుకనే మీలాంటి హస్బెండ్ దొరకటం ఆంటీ అద్రుష్టం అని మొదట్లోనే చెప్పాను” అని అంకుల్ చేతిని నా పెదిమలతో ముద్దు పెట్టుకున్నాను.దాంతో అంకుల్ టెన్షన్ అంతా పోయింది.ఇంకా దగ్గరగా జరిగాడు. నా బుజమ్మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరగా లాక్కున్నాడు. ళుంగీమీద టెంటింకొంచెం పైకి లేచింది.బాగా దగ్గరకు లాక్కొని ఒకచెయ్యి నా సళ్ళమీదవేసి నెమ్మదిగా నొక్కుతూ మెడమీద ముద్దెట్టుకున్నాడు. నేను కొంచెం విడిపించుకొని,“అంకుల్ నాకు కొంచెం భయమేస్తున్నది. నేనెప్పుడు ఎవ్వరితోనూ కలవలేదు. మా ఆఫీసులో అందరూ నన్ను చూచి గుటకలేస్తుంటారు. వాళ్ళెవ్వరూ నీలాగ ఆనేస్ట్ గా ఉండరు. కాని నాకెందుకో చాల భయమేస్తున్నది.”నీకేమీ భయంలేదు. నేను నీకు ఏవిధమైన బాధ, ఇబ్బంది కలిగించను” అంటూ అంకుల్ మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకున్నాడు. నేనెక్కువగా రెసిస్ట్ చెయ్యలేదు. అప్పుడు అంకుల్ గట్టిగా కావలించుకొనె నా నోటిమీద నోరుపెట్టి సుతారంగా ముద్దుపెట్టి ఒకచెయ్యి సన్నుమీదపెట్టి నొక్కసాగాడు. మళ్ళీ నోటిమీద నోరుపెట్టి ఈసారి నాలుక నా నోట్లోకి తోసి లిప్లాక్లా కొంచెంసేపు అతుక్కుపోయ్యాడు. నాకుకూడా వంట్లొ, పూకులో వేడి మొదలైంది. నేను కూడ అంకుల్ని గట్టిగా కావలించుకొని నా చేతులతో బిగించేసాను. అంకుల్ చెయ్యి నెమ్మదిగా నా సళ్ళమీదనుంచి నైటీపైనించె నా పొట్టమీదికి జార్చాడు. నాకు బాగ ఆవేశంవొచ్చింది. ఒకచెయ్యి అంకుల్ వొళ్ళోపడేసాను. అక్కడ అనుకున్నది దొరికింది… గట్టిగా వేడిగా లేచిన అంకుల్ మొడ్డ. లుంగీ లోపలనిచే వేడి బైటికి తగులుతున్నది. నెమ్మదిగా నొక్కేను. అంకుల్ మెలికలు తిరిగిపోతున్నాడు. కామూ అంటు నా బుజం మీదచెయ్యి పెట్టి మంచం మీదకు తోసాడు. నేను వెల్లకిలా పడ్డాను. అంకుల్ కుడిచెయ్యి నా మెడకిందనించి నా సన్నుమీద ప్రహారం చేస్తున్నది. అంకుల్ రెండొచెయ్యి నా పూకు పైభాగం మీదికి వచ్చింది. మొత్తం అరచేత్తో నా పూకుని గట్టిగా పట్టుకున్నాదు. నా గొల్లి నొక్కుడుకి నాకింకా వేడిపుట్టింది. పూకులోపల తడిబాగ మొదలైంది. అంకుల్ నా నైటీని పైకి లాగటం మొదలెట్టాడు. నేను చటుక్కున అంకుల్ చెయ్యిమీద చెయ్యివేసి లేచి కూర్చున్నాను.ఏమైంది కామూ ? అన్నాడు.
‘నాకు చాల భయంగా ఉంది అంకుల్”పిచ్చిదానా ఎందుకంత భయం? నేనూ ఆంటీ తరచుగా చేసుకుంటాము. మంచి ఆనందంగా ఉంటుంది.కానీనాకు చాలా భయంగా ఉన్నది. మరోసారి ట్రై చేద్దాము. ఇలా చేస్తే నాకు గర్భం వొస్తుందేమో! ఓసీ అదా నీభయం? మారెండో అబ్బాయి పుట్టినవెంఠనే నేను ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను. ఇన్నేళ్ళమించి మేము డైరెక్ట్ గానే చేసుకుంటాము. ఆకండోం వేసుకొని చేస్తే అసలు మజారాదు.ఏమోఅంకుల్ నాకు భయమేస్తున్నది ఇంకెప్పుడైనా చూద్దాము అన్నాను.అంకుల్ మళ్ళీచెయ్యి పట్టుకొని దగ్గరకు లాక్కొని మళ్ళీముద్దుపెట్టుకొని, సరేలే అసలుపని తర్వాత చూద్దాము. కొంచెంసేపు ఇక్కడేఉండు అన్నాడు. అని మళ్ళా దగ్గరకు లాక్కొని ఈసారి సళ్ళమీద ముద్దు పెట్టుకొని, “కామూ నీసళ్ళు భలేగున్నాయే ఒక్కసారి చూపించరాదూ? అన్నాడు. ఒక్కసారి ఉండండి అని నా గదిలోకి పోతుంటె సరే ఇలానేరా అన్నాడు. నేను వెళ్ళిపోతానని భయమేసినట్లుంది. నేనుగదిలోకెళ్ళి నైటీ వెప్పేసి షార్ట్స్ టాప్ వేసుకొని వచ్చాను.“అబ్బా దేవతలాగ ఉన్నావే కామూ ”అంటూ గట్టిగా కావలించుకొని మళ్ళీలిప్లాక్ చేసాడు. నిజానికి నాకేభయమూ వెయ్యలేదు. మొగవాడిని ఉడికించినకొద్దీ మనకంట్రొల్ లో ఉంటాడు!అంకుల్ రెందుచేతులు నా టాప్ కిందపెట్టి టాప్ మొత్తం పైకి లాగేసాడు. టైట్ గా ఉన్న బ్రాకింద నాసళ్ళు అప్పటికే బాగ వేడెక్కి గట్టిపడి బైటికి తన్నుకొస్తున్నై. అంకుల్ ఇక ఉండబట్టలేక పొయ్యాడు. సటుక్కున నా బ్రాపైకి తోసి ఒకసన్నుని నోట్లోపెట్టుకొని చీకటం మొదలెట్టాదు. రెండోచేతితొ రెందోసన్ను పిసుకుతూ నా బొడిపను రుద్దుతుంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోతున్నది. నోట్లోనించి నాసన్నును చీకుతూనే రెండొచేతిని షార్ట్ పైనుంచే నా పూకును నలపటం మొదలెట్టాడు. నేను నా చేతితో అంకుల్ మొడ్డను తాకి తాకనట్లుగా ముట్టుకుంటున్నాను. అంకుల్ సడెంగా లుంగి విప్పేసాడు. అంకుల్ మోడ్డ జెండాకోసరం పాతిన గడకర్రలాగా నిలబడింది. ఇంతకుముందు చాలసార్లు సిసిటివి లోచూచినా ఇప్పుడెందుకో చాల చక్కగా అనిపించింది. అంకుల్ మొడ్డని డైరెక్ట్ గా పట్టుకోటానికి సంశ ఇస్తున్నాను. అంకుల్ నాచేతిని పట్టుకొని తన మొడ్డమీద పెట్టుకున్నాడు. ఆవేడికి నాకు కరెంట్ కొట్టినట్లు చెయ్యి వెనక్కిలాక్కున్నాను.“ఏమీభయంలేదు, పట్టుకో ” అన్నాడు. నేనొక్కసారి అంకుల్ మొడ్డని పట్టుకొని ముందుకూ వెనక్కూ ఊపేను. ముందున్న ఎర్రటి బుడిపె దాగుడుమూతలాడింది.నేను మళ్ళీ విడిపించుకొని,“అంకుల్, చాలా టైం ఐంది. ఆంటి వస్తే చిక్కుకుంటాము. మరోసారి కలుద్దాము”అని నా బ్రాని కిందకులాక్కొని నా టాప్ వేసుకున్నాను.“ఆంటీ అప్పుడేరాదు కామూ ఏసాయంత్రానికో వస్తుంది”“ఐనా రిస్కెందుకు అంకుల్. మీరె ఆంటీ ఒకటి రెందు రోజులు బైటికివెళ్ళేట్లుగా ప్లాన్ చెయ్యండి. అప్పుడు నిస్చింతగా చేసుకుందాము. కాని ఇప్పుడు ఆపేద్దాము. నావొళ్ళంతా ఏదోగా ఉంది”“ఆ ఏదో అసలు పని పూర్తైతేనేగాని తగ్గదు!” అన్నాడు.“ఇప్పుడు మొదలెట్టాముకాబట్టి పూర్తిచేసేద్దాము. ఆంటీబైటికెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఫ్రీగా చేసుకుందాము.”“వద్దంకుల్” అని నేను గదిలోకి వచ్చేసాను.ఇంతవరకూ అంకుల్తో దెంగుడు అన్నమాట వాడలేదు. ఇప్పుడు అంకుల్ ఆంటీని ఓరెండుమూడు రోజులకు ఎక్కడికో పంపించుతాడని నాకు గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది! అలానే నెక్స్ట్ శని ఆదివారాలు అంకుల్ ఆంటీని వాళ్ళ చుట్టాలదగ్గరకి పంపించాడు. ఆంటి కొంచెం చీకటి పడుతుండంగా వచ్చింది. వస్తూనే అంకుల్ దగ్గరకి వెళ్ళి “ఏమండీ కామూ మీకేమైనా ఇచ్చిందా?”అని నాకు వినప డే టట్లుగా అడిగింది.అంకుల్ ” కాము చాల మంచిపిల్లే” అని నాకు వినప్డేటట్లుగా అన్నాడు.తర్వాత ఆంటీ నాగదిలోకి వచ్చి, నావైపు చూచి ముసిముసిగా నవ్వుతూ కనుబొమ్మలెగరేసింది. నేను తల అడ్డంగా ఊపి, నా పెదిమలమీద చూపుడువేలు పెట్టి తర్వాత చెప్తానని సైగ చేసాను.ఆంటి కిచెన్ లోకివెళ్ళి, కామూ, “అంకుల్కి కాఫీ ఇవ్వలేదుటే? కాఫీగ్లాసులు కనపడటం లేదు” ఆంటీ కడిగి పేట్టాను అన్నాను. దాంతో అక్కడేఉన్న అంకుల్కి మళ్ళీ స్వాస ఆడటం మొదలైంది. నన్నుచూచి మెచ్చుకోలుగా ఓ ఫ్లైఇంగ్ కిస్స్ ఇచ్చి తనగదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు.ఇది ఇప్పటివరకు జరిగిన కధ. నెక్ష్త్ కధలో ఆంటీతో ఏమి మాట్ల్ల్డాను అంకుల్ ఏమిచెయ్యబోతున్నాడు, శని ఆదివారాలలో నా పూకుపోర చింపించుకొనే ప్రోగ్రాం, అన్నీ చెపుతాను. అప్పటిదాకా వైట్ చెయ్యక తప్పదు!మీ రామి.
KAAMU PART 5
ఇప్పుడు నా పూకుతెర చింపించుకోలేదన్న నాకున్న ఆలోచనకంటె, ఆంటీకి అసలు లోపల ఏంజరిగింది, అంకుల్ ఎందుకు కామూని దెంగలేదు, వీళ్ళిద్దరికీ మధ్య ఏమైనా గొడవ జరిగిందా, కామూ నిజం చెప్తున్నదా అన్నవిషయాలు ఆంటీకి నిద్రలేకుండా చేసినయ్!మరుసటిరోజు భోజనాలైన తర్వాత, అంకుల్ నిద్రపోయాడని కంఫర్మ్ చేసుకొని ఆంటీ నాగదిలోకి పిల్లిలా నడుచుకుంటూ వచ్చింది. నేనేదో ఆఫీస్ పని చేసుకుంటున్నాను. ఆంటీ నాగది తలుపు మూసి నాదగ్గరకి వచ్చింది.“కామూ, నిజం చెప్పవే నిన్న అంకుల్ నిన్ను ఏమీచెయ్యలేదా?”“ఏమీచెయ్యలేదని నేనెక్కడన్నాను?”“నీబొంద, నాకు చాల టెన్షంగా ఉన్నది. అస్సలు ఏంజరిగిందో చెప్పు. అంకుల్ కి కొత్తగాబట్టి నిన్ను ఏమైనా చేసాడా? నీవనుకున్న పని పూర్తి ఐందా?”“ఆంటీ, నీవెందుకంత టెన్షన్ పడిపోతున్నావు? అంతా సవ్యంగానే జరిగింది. కానీ నేనే అంకుల్ని ఎక్కనివ్వ లేదు!”“అదేమిటే, మా కార్యం రోజు నాకు ఊపిరిపీల్చుకునే టైం ఇవ్వకుండా ఒకటే దంచుడు చేసాడే. మరి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నదానికి అప్పుడు అంకుల్ చేసినదానికి ఎక్కడా పొసగటంలేదు.”“ఆంటీ అప్పుడు నువ్వు పెళ్ళానివి. నీమీద ఆయనకు నీకు ఆయనమీద హక్కు ఉన్నది. ఇప్పుడు అలాకాదు కదా! నేను పూర్తిగా ఒప్పుకోకపోతే అంతా రసాభాస ఔతుంది కదా! అందుకని అంకుల్ తెలివిగా ఒదిలేసారు!”“సరే ఇంక టెన్షన్ పెట్టకుండా ఏంజరిగిందో కాస్త వివరంగా చెప్పు”నేను ఆంటీకి ఏమీదాచకుండా అంకుల్ నన్ను చెయ్యిపట్టుకొని కూర్చోబెట్టుకోవటం, ముడ్డుబేట్టుకోవటం, నా సళ్ళమీద చెయ్యి వెయ్యడ, తర్వాత నా సళ్ళు చీకటం, నా పూకుమీదనించి వొత్తటం, తన లుంగీవిప్పటం, నా చేతిని తన మొడ్డమీద పెట్టుకోవటం, నేను ఆయన మొడ్డని పైకి కిందికీ ఆడించటం, ఆ తర్వాత అంకుల్ నా షార్ట్ విప్పటానికి ట్రై చెయ్యటం, అక్కడనించి నేను ఆయనని అపేయటం, అంకుల్ నన్ను జాలిగా ప్రాధేయ పడటం, నిన్ను ఓరెండు మూడురోజులు ఎక్కడికన్నా పంపమని సలహా ఇవ్వటం అన్నీ పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాను.ఇవన్నీ చెప్తున్నంత సేపూ ఆంటి మొహంలో రంగులు మారటం కోంచెం వేడెక్కటం నేను చూచాను. ఆంటీపూకులో కొంచెం చెమ్మవచ్చిందనుకుంటాను. ఒకకాలు కొంచెం వెడంచేసి నైటీని పూకులోపలికి అద్దుకొని తుడుచుకుంది!“ఏంటి ఆంటీ వేడెక్కినట్లుంది, అంకుల్ కూడా ఇడేపరిస్థితిలోనేఉన్నాడు. వేళ్ళి కుతి తీరేలా దెంగించుకో!” అని జోక్ వేసాను.ఆంటీ “నీమొహం, ఆయన పడుకున్నాడు రాత్రికి చూద్దాం ఆయన ఏంచేస్తాడో అన్నది. ”“నిన్నైతే ఇవ్వాళ వదిలిపెట్టడు. బాగానేకుమ్ముతాడు”“ఐతే రాత్రి ఏమీచెయ్యలేదా”“లేదే ఏదోకొంచెం పిసికాడు కాని నిద్రవచ్చిందని పడుకున్నాడు.”“ఆంటీ, వచ్చే శని,ఆదీవారాలు నిన్ను ఎక్కడికో పంపించమని చెప్పాను. కానీ నువ్వే ఆయనని అడుగు. అప్పుడాయన ఎక్కువ సమస్యలేకుండా నిన్ను పంపించుతాడు. కానీ గురువారం నించి దెంగించుకో కూడదు.”“అదేమి కండిషనే”“అంటే ఆయన పూర్తి కండిషన్లోకి రావాలిగదా నన్ను దెంగటానికి. ఒకవేళ నిన్ను ఆ ముందురోజు వాయించాదనుకో, కొంత వీక్నెస్స్ రావచ్చు…ఏమైనా వయసు కదా?”ఆంటి సడెన్ గా లేచి నన్ను గట్టి ముద్దుపేట్టుకొని“ఎంతదూరం ఆలోచించావే పిల్లా!”ఆంటీని అంకుల్ ఎంతప్రేమిస్తాడొ, తర్వాత కూడా ప్రేమగా ఉంటానని ప్రామిస్ చేయించుకున్నానో ఆమాటకూడా చెప్పాను. ఆంటీ ఒకవిధంగా సంతోషపడింది. ఇక అందరం శుక్రవారం రావటంకోసరం ఏదురుచూచాము.శుక్రవారం రానేవచ్చింది. అంకుల్ ఆంటీని ఎలా పంపించాలో ఏమని చెప్పాలో ఆలోచించుకొని సతమతమై పోతున్నాడు. ఆరోజు భోజనాల దగ్గర ఆంటీనే టాపిక్ మొదలెట్టింది.“ఏమండీ, కామూ మిమ్మల్ని చాలా బాగా చూచుకుందని మీరేఅన్నారుకదా. రేపు శని ఆది వారాలు మా రెండొతమ్ముడి దగ్గరకు వెళ్దామని అనిపిస్తున్నది. వాడుకూడా చాలాసార్లు చెప్పాడు”
అంకుల్ మనస్సులో ఇంద్రధనస్సు వెలిగింది. కానీ “అదేమిటే, మొన్ననేగా వెళ్ళొచ్చావు. పాపం ఆపిల్ల ఆఫీసు పనిచేసుకోవలా లేక నా సేవ చెయ్యాలా?”“మీతెలివి తెల్లారినట్లున్నది. శని ఆదివారాలు శలవకదండీ”“ఓహో! నిజమే, కాని ముందర ఆ పిల్లనడుగు, అది రెండు రోజులు నన్ను భరించగలదోలేదో” అని ఆమెను పంపించటం ఇష్టం లేనివాడిలాగా డైలాగ్ కొట్టాడు.ఆంటీ నావైపు తిరిగి, “ఏమంటావు కాము? నీ వొప్పుకుంటే శుక్రవారం సాయంత్రం వెళ్ళి సోమవారం ప్రొద్దున్నే వచ్చేస్తాను” అన్నది.అంకుల్ మొహంలో వెయ్యి వాల్ట్ ల బల్బ్ వెలిగింది. ఆవేసాన్ని అణచుకొని“అదేమిటే రెండురోజులని అంత పొడిగించేసావు?నేను, “పోనీలేండి అంకుల్, పాపం ఏదో తమ్ముడిదగ్గర గడపాలని ఉంది. మీకే ఇబ్బంది లేకుండా నేను చూచుకుంటానులేండి”“సరే మీఇద్దరూ తేల్చుకోండి. నాదేముందీ, ఇంత వండిపెడితే తిని పడుకుంటాను” అని ఎంతో అమాయకుడిలా నాటకం ఫక్కీలో దైలాగ్ వేసారు!శుక్రవారం రానేవచ్చింది. ఆంటి ఆరోజు రెండు మూడు పచ్చళ్ళు చేసింది. భోజనాల దగ్గర అంకుల్తో “ఏమండీ, మూడురకాల పచ్చళ్ళు చేసి పెట్టాను. మిగతా వంటలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే చేసాను. ఫ్రిడ్జిలో పెడతాను. కామూని ఎక్కువ సతాఇంచకుండా అది ఏది పెడితే దాంతోనే సరిపుచ్చుకోండి. ఎక్ష్పీరియన్స్ లేనిపిల్ల, జాగ్రత్త గా ఉండండి.” అని రెండర్ధాలుగా డైలాగ్ కొట్టింది!“నీవెందుకంత గాబరా పడిపోతున్నావు. నేను కామూని నీకంటేఎక్కువగా పూలల్లో పెట్టి చూచుకుంటాను. అల్లానే నీకప్పగించుతాను. కానీ నీవుమటుకు మాతమ్ముడు ఇంకొకరెండురోజులుండమన్నాడని వేషాలేయకుండా సోమవారం ప్రొద్దున్నే వచ్చేయి”అని ఏదోబాధ పడుతున్నవాడిలా డైలాగ్ కొట్టి నావైపు చూచాడు. నేను ఆంటిచూడకుండా ముసిముసి నవ్వొకటి పారేసి చిన్నగా కన్నుగీరాను. ఇక అంకుల్ పరిస్థితి సాయంత్రం ఆంటీ బయలుదేరిందాకా చెప్పలేను. సాయంత్రం ఐదింటినించీ “ఏమే అన్నీ సర్దుకున్నావా? ఆటొ బుక్ చేయ్యనా లేక కేబ్లో వెళ్తావా? బాగ చీకటి పడేముందుగానే చేరేట్లుగా బయలుదేరు. అసలే రోజులు బాగాలేవు” లాంటి డిలాగులు వేస్తూ కాలుగాలిన పిల్లిలాగ అటూఇటూ తిరుగుతూనే ఉన్నారు. అనుకున్న టైం వచ్చింది. ఆంటీ కేబ్ లోకి ఎక్కింది. అంకుల్ “అనుకున్న టైంకి వచ్చై” అని చివరి డిలాగ్ కొట్టి లోపలికి వచ్చారు. తలుపు మూసి గడియపెట్టి పక్కనేఉన్న నన్ను గట్టిగా కావలించుకొన్నారు.“దీనినే కొత్తపెళ్ళికొడుకు ఆత్రం అంటారనుకుంటాను” అన్నాను.“కామూ నీకు తెలీదు, ఈ నాలుగురోజులూ నేననుభవించిన తాపత్రయం! అటుమీఆంటీ కూడా దగ్గరకు రానివ్వలా! ఇంక ఇప్పుడు నీదయరా!” అంటూ నా మెడమీద గట్టిగా ముద్దుపెట్టుకున్నాడు.నేను నెమ్మదిగా తప్పించుకొని “ఇంకొక నాలుగు గంటలు తమరు ఆగాలి” అని నా గదిలోకి వెళ్ళాను.అంకుల్ కొంచెంసేపు తర్వాత, “కాము నేనలా బజారుకెళ్ళొస్తాను, తలుపేసుకో” అని బైటికెళ్ళిపోయారు. ఓఅరగంటలో ఓ బేగ్ తో వచ్చారు.ఎనిమిదింటికల్లా స్నానం చేసి, “కామూ స్నానమైందా? నాకు ఆకలిగా ఉంది. త్వరగా భొంచేద్దామా?”“రోజూ తొమ్మిదింటికి తింటారుకదా అంకుల్ ఈవ్వాళ ఏమిటాకలి ఎక్కువైంది?”“ఈ ఆకలి వేరేలేవే!”“సరే ఇంకొక పదిహేను నిమిషాలలో వస్తున్నాను” అని వాష్ రూంలోకి వెళ్ళాను.ఈలోపలే అంకుల్ డైనింగ్ టెబెల్ మీద అన్నీసర్దేసి ఓ ప్లేట్లో కాజూ బర్ఫీ, ఇంకొక గిన్నెలో రసగుల్లాలు నింపి తయారుగా ఉన్నారు.నేను స్నానం ముగించి నాకున్నవాటిలో లైట్ కలర్ నైటీ వేసుకొని లైట్గా పెర్ఫూం కొట్టుకొని వచ్చాను. అంకుల్ గుడ్లప్పగించి” కామూ నిన్నుచూస్తుంటే ఇప్పుడే చెయ్యాలనిపించేట్లుగా ఉన్నావే !”“ఛాల్లేండి అంకుల్ మీరు మరీ చిన్నవాళ్ళలాగ మాట్లాడుతున్నారు.”“ఈస్వీట్లెందుకు తెచ్చారు?”“ఖామూ, ఇవ్వాళ నాకెంత సంతోషంగా ఉందోనీకు తెలియదు!” అన్నారు.సరే ఎలాగో భోజనలు ముగించి నేను నా గదిలోకి వెళ్ళి ఏదో పనిఉన్నట్లు లేప్ టాప్ ముందరకూర్చున్నాను. అంకుల్ తనగది బైటికీ లోపలికీ రెస్ట్లెస్స్ గా తిరగటం గమనిస్తూనే ఉన్నాను.ఇంక ఉండబట్టలేక నా గదిలోకి వచ్చేసారు.“కామూ అంత అర్జంట్ పని వచ్చిందా” అని జాలిగా అడిగారు.“ఇదిగోవస్తున్నా, మీరు పదండి” అని లేప్ టాప్ షట్ డౌన్ చేసాను. అంకుల్ తన రూం లోకి వెళ్ళి ఎదురుచూస్తున్నారు.నేను నెమ్మదిగా గదిలోకి వెళ్ళాను. అంకుల్ మంచమ్మీదనించి ఒక్క ఉదుకున నుంచోని నా దగ్గరకు వచ్చి చెయ్యి పట్టుకొని ముద్దుపెట్టుకొని మంచం మీద కూర్చోపెట్టారు. నాకు కూడా చాలా ఘాబరాగా ఉన్నది.“అంకుల్ నేను చేస్తున్నపని కరేక్ట్ అంటారా? మిమ్మల్ని కూడా తప్పు పనికి అలవాటు చేస్తున్నానని నాకు గాబరాగా ఉంది.”“చూడు కామూ, నీకు ఈవయసులో కోరికలుండటం సహజం. నాకు నీవంటే చాలా ఇష్టం అనిపించింది. అందువల్ల ఇద్దరం సరదాగా కొంచెం గడిపేద్దాం” అని నాబుజం మీద చెయ్యి పెట్టి నెమ్మదిగా నొక్కారు. ఆయన్న్ నుంచోని అల్మైరాలోనుంచి ఓ పేకెట్ తీసారు. పేకెట్నిండా మల్లెపూలు ఉన్నై. మల్లెపూలన్నీ కొన్ని నా మీద, మిగతావి మచం మీద చల్లేరు. మల్లెల గుబాళింపుకి నాకుకూడ తిక్క మొదలైంది.అంకుల్ నా పక్కన కూర్చోని, నన్నుగట్టిగా కావలించుకొని నా పెరాలమీద తన పెదాలు బిగించారు. నాకు ఒళ్ళు వేడెక్కటం మొదలైంది.అంకుల్ తన చొక్కావిప్పేసి నాన్ను ఇంకాదగ్గరకు లాక్కొని గట్టిగా బిగించారు. నా మెడమీద ముద్దుపెడుతుంటే ఆయన శ్వాస వేడి నా మెడని కాల్చేస్తున్నది. నా కల్లు కొంచెంగా బరువెక్కినై. అంకుల్ నన్ను మంచం మీదికి నెమ్మదిగా పడుకోబెట్టారు. తను నా మీదికి వొంగి నా సళ్ళని తన చెస్ట్ తో నొక్కుటూ, నా మూతిమీద మళ్ళీ లిప్లాక్ చేసారు. ఇప్పుడు తన నాలిక నా నోట్లోపెట్టి నా నోరంతా కెలికేస్తున్నాడు. నేనుకూడా పెరుగుకోసరం వచ్చి ముంతదాచటం ఎందుకన్నట్లు కొంచెం ఒపెన్ ఐ అంకుల్ మెడచుట్టూ నా చేతులు బిగించి గట్టిగా నోటిమీద నోరుపెట్టి రెస్పాన్స్ ఇచ్చాను. అంకుల్ పక్కకు జరిగి, నన్ను తనవైపు తిప్పుకొని నా సల్లమీద చెయ్యి పెట్టి నొక్కసాగాడు. నా సళ్ళు అప్పటికే బిగిసినై. నా సళ్ళు పిసికి నెమ్మదిగా చెయ్యి నా పిర్రల మీదికి జార్చాడు. నాకు పూకులో రసాలు మొదలైనై. నా చెయ్యి అంకుల్ లుంగీమీదకు వెళ్ళింది. అంకుల్ మొడ్డ లేచి తయార్గా ఉంది. అంకుల్ నన్ను నెమ్మదిగా లేపి కూర్చొబెట్టి నా కాళ్ళదగ్గరకి వంగి చేత్తొ నా నైటీ పైకి లేపసాగాడు. నేను నుంచొని ఆయనకు నా నైటీ విప్పటానికి చాన్స్ ఇచ్చాను. నైటీ మొత్తం పైకి లాగేసి అవతల పారేసి,“కామూ దేముడు నాకింక పది కళ్ళు ఇచ్చినా నీ అందం చూడటానికి చాలవే”, అన్నాడు.“అన్నీ కబుర్లే అంకుల్, కాసేపటిలో మీపని ఐపోయాక నేను మామూలు కామూని ఐపోతాను” అన్నాను.“ఏప్పటికీ కానేకావు. నీఅందం ఎప్పుడు ఇలానే ఉంతుంది.” అంతూ నా పొట్టమీద బొడ్డుదగ్గర ముద్దులు కురిపించాడు. నాకు వొళ్ళంతా మాలేరియా వచ్చినంత వేడెక్కిపోయింది. అంకుల్ నన్ను మళ్ళీ మంచం మీదకి నెమ్మదిగా నెట్టి నా బ్రా విప్పటానికి ప్రయత్నించాదు. బ్రా ఈజీగానే వచ్చింది. నా రెండుసల్లమీద రెండుచేతులు పెట్టి నొక్కుటూ నా ముచ్చికలని తనవేళ్ళతో సుతారంగా మీటుతుంటె నా పూకులోనించి లావా మొదలైంది. అంకుల్ తననోరు ఒకసన్నుమీద పెట్టి నోరుతెరిచి నా సన్ను దాదాపు సొగం నోట్లొకిలాక్కునాడు. నాలికతో నా ముచ్చికని నాకుతున్నాడు. రెందోచేత్తొ తెందవసన్నుని నొక్కుతూనేఉన్నాడు. ఇంక నేనాగలేక పొయ్యను. నా చెయ్యి అంకుల్ లుంగి కట్టుమీద పెట్టి లాగేసాను. లుంగీ ఈజీగా నే ఊడిపోయింది. అంకుల్ మొడ్డ నిటారుగా నిలిచి కొలిమిలోనించి తీసిన బంగారపు కడ్డీలా మెరిసిపోతున్నది. ఆయన నా చెయ్యి పట్టుకొని తన మొడ్డమీద పెట్టుకున్నాడు. ఆవేడికి నా చెయ్యి కాలిపోతుందేమొ అన్నట్లుగా ఉంది. అంకుల్ చెయ్యి నా పేంటిమీదకి వెళ్ళింది. పైనించే రుద్దటం మొదలెట్టాడు. నెమ్మదిగా పక్కనించి నా పూకు రెమ్మల మీద నొక్కాడు.అప్పటికే నా రసాలు నా నైటీని తడిపేసినై. అంకుల్ నెమ్మదిగా నా పేంటీని కిందికి లాగెసాడు. అప్పటిదాక ఆయన తల, నోరూ నా సళ్ళమీదనే ఉన్నది. నా పేంటి మొట్టం జార్చేసి, నా పూకు పెదాల మధ్యలొ నించి వేలు పెట్టాడు. అక్కడ బాగా తదిగా ఉంది. ఆయన తెలివిగా ముందరే టిస్యూ పేపర్లు రెడీగా పెట్టుకున్నాడు. కాని నా పూకులో పెట్టిన వేలుని తీసి ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని కళ్ళుమూసుకొని దీప్ గా వాసన పీల్చుకొని, వేలుని నోట్లోపెట్టుకిన్నాడు. నా వైపుచూస్తూ నాలికతో ఆవేలుని చీకి నన్ను కన్నుకొట్టాడు. నాకు ఒకపక్క తిమ్మిరి ఇంకొకపక్కా సిగ్గూ. ఇప్పుడు అంకుల్ నాన్ను మంచమ్మీద ఇంకా పైకి జరిపి నా పొట్ట, బొడ్డు మీదనించి నోటితో ముద్దులుపేడుతూ నాలికతో నాకుతూ నా దిమ్మదగ్గరకు నోరు తీసుకొచ్చాడు. నేను కొంచెం సిగ్గుతో రెండుకాళ్ళూ దగ్గరగా చేసి అంకుల్ తలని పక్కకు తోసాను. అంకుల్ నావైపు చూచి, “కామూ అసలు తేస్టంతా ఇక్కడేనే డియర్!” అంటూ నా కాళ్ళను విడదీసాడు. నా దిమ్మ చూచి,“ఆహా కామూ ఏమిదిమ్మే. నీ పూకుకి వెయ్యి వరహాల మాల వేసినా తక్కువే” అంటూ ఒక్క ముద్దు పెట్టాడు. ఇద్దరం అరవై తొమ్మిది పొజిషన్లోకి వచ్చేసాము. అంకుల్ మోద్దని ముద్దు పెట్టుకుందామని హెసిటేట్ చేస్తున్నాను. అంకుల్ గ్రహించాడేమో నెమ్మదిగా నా పైకి రెందుకాళ్ళు చెరోవైపు వేసి తన మోద్దను నా నోటిదగ్గరకు తెచ్చి,“కామూ అది నీ కేండీనే. ఇక నీ ఇష్టం.”అని తన నాలికతో నా పూకంటా చీకటం మొదలెట్టాడు. నేను ముందుగానే తయ్యారు ఐనానుగాబట్టి, నా పూకుమీద ఒక్క వేంట్రుక లెకుండా హైర్ రిమువర్తో నున్నగా చేసి పెట్టాను. ఈక ఆయన చీకుడికి ఆయన గడ్డం నాగొల్లిమీద నొక్కుతున్న ప్రెజర్ కి నాపూకు విపరీతంగా జూస్లు కార్చింది. నా పొట్టలో కాళ్ళలో వణుకు వచ్చి ఒక్కసారి భావప్రాప్తి ఐంది. అంకుల్ నావైపు చూచి,“కామూ ఎలాఉంది, అప్పుడే ఒకసారైపోయిందె!” అన్నాడు. నేను అంకుల్ మొడ్డని అదేపనిగా చీకుతూ నా చెయ్యిని మోద్దమీద చెర్మాన్ని ముందుకూ వెనక్కూ ఆడిస్తున్నాను. అంకుల్ మొడ్డనుంచి మొడ్డరసం చుక్క చుక్కగా వస్తున్నది. టేస్ట్ అంతబాగ లేకున్నా ఆవేసంలో ఆ చుక్కల్న్ని మింగేసా! అప్పుడు అంకుల్ లేచి కూర్చొని,“కామూ నిజంగా నీవింకా ఎవ్వరితోను దెంగించుకోలేదే! నీ పూకు పుష్పం అలానే ఉన్నదె!” అన్నాడు.“నేను అంకుల్ని ఒక్కతోపు తోసి, నేనేమనా బజారు మనిషిననుకున్నారా?” అన్నాను. అంకుల్ సడెంగా నన్ను కావలించుకొని, “అదికాదు కామూ, నిజానికి నేనింతవరకూ పూకు పొర చూడలేదు. మీఆంటీని మొదటిసారి దెంగినప్పుడు విపరీతమైన ఆవేశంలో ఆంటీ పూకులో మొడ్డ ఎప్పుడు పెడదామ అనేతొందరలో ఇప్పుడు చేసినట్లు అప్పుడు చేయలేదు. ఆంటీ గదిలోకిన్ రాంగానే కోతికి కొబ్బరికాయ చిక్కినట్లు, టపటపా బట్టాలన్నీ పీకేసి, కొంచెం సళ్ళతో ఆడుకొని నేరుగా పూకులో మొడ్డ పెట్టి ఒక్క తోపు తోసాను. ఆమిడ నొప్పో నొప్పో అంటున్నా వినకుండా మొడ్డ మొట్టం ఆంటీ పూకులో దింపేసా. తరవాత నా మొడ్డ మీద కొంచెం నెత్తురు మరకలు కనిపించినై. అప్పుడనుకున్నా ఓహో, దీని పొరచినింగింది. ఇవ్వాళ నాకింత అదృష్టం పట్టిందన్న సంతోషం వ్యక్తం చేసాను. నీకు నేను నాకు ఈ చాన్స్ ఇచ్చినందుకు ఒకవిధంగా రుణపడి ఉన్నాను. ఏమనుకోకు డియర్” అంటూ మళ్ళీ నా పూకు మీద నోరుపెట్టి చికటం మొదలెట్టాడు. నా గొల్లిని రెండు పెదిమలమధ్య నొక్కిపెట్టి నాలుకతో కెలుకుతుంటె నా ప్రాణాలు పైకి పోతున్నాయి అనిపించింది. మళ్ళీ మంచి మూడ్ వచ్చింది. నా నోట్లోనించి రకరకాలుగా సౌండ్స్ వస్తున్నై. అంకుల్ నా పూకు చీకటం ఆపి ” కాము డార్లింగ్, నేను ఇప్పుడు నీ పూకులో నా మొడ్డని పెడతాను. నీకు కొంచెం నొప్పి అనిపిస్తుంది. ఈనొప్పి ఎప్పుడైనా భరించాల్సిందే. కానీ నీకు ఎక్కువ బాధ కలగకుండా నీ పూకు పోర చించటానికి ప్రయత్నిస్తా” అన్నారు. అని నా మాటకోసరం ఆగకుండా నా గుద్దకింద రెందు దిండ్లు పెట్టి నా పూకు ఎత్తుగా వచ్చేట్లు పేట్టి “ఖామూ డార్లింగ్, నీవు కొంచెం నొప్పి భరించటానికి తయారుగా ఉంటే యెక్కువ నొప్పి ఉండదు, బాగా అనుభవించవచ్చు” అని తన మొడ్డని నా పూకుమీద పూకు పెదాల మీద పైకీ కిందికీ రాయటం మొదలు పెట్టాడు. నాకు కొంచెం భయం భయంగానే ఉన్నది. అంకుల్ మొడ్డని నెమ్మదిగా పూకులో దూర్చాడు. నేను నా చేతులతో అంకుల్ని వెనక్కి తోశాను. అంకుల్ కొంచెం మొడ్డని బైటికి లాగి మళ్ళీ పూకు లోపలికి పెట్టాడు. నేను రెందు పెదిమలు గట్టిగా బిగించి కళ్ళు మూసుకొన్నాను. అంకుల్ నేను రెడీగా ఉన్నట్లు గ్రహించాడు. మళ్ళీ ఒక్కసారి మొడ్డని బైటికి లాగి మళ్ళీ నోటితో నా పూకు నాకి కొంచెం తడిచేసి మళ్ళీ మొడ్డని పూకు మీద, గొల్లి మీద రుద్ది నెమ్మదిగా పూకులో పెట్టి గట్టిగా తోసాడు. నాకు ఒక్కసారి భగ్గుమని మంటవచ్చినట్లు బాధేసింది. అంకుల్ ఇంక మొడ్డని బైటికి లాగకుండా అలానే మొత్తం పూకులో దింపేసి నన్ను కరుచుకు పోయి నా సళ్ళు చీకుతూ నన్ను లిప్ లాక్ చేసి ఒక రెండునిమిషాలు బల్లిలా అతుక్కు పోయాడు. నాకు కూడ ఆ నొప్పి తగ్గినట్లనిపించింది. నేను రెండుచేతులూ అంకుల్ చుట్టు చుట్టి అంకుల్ని గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. అప్పుడు అంకుల్ నెమ్మదిగా లేచి ఇంక దెంగుడు మొదలు పెట్టాడు. నాకు కూడా చాలా మంచి అనుభూతి ఆనందం మొదలైంది. ఓ ఐదునిమిషాలు తన మొడ్డని తొసితోసి, నా సళ్ళను పిసికి పిసికి, నా నోట్లో నోరు పెట్టి చీకి చీకి, “కామూ నాకు ఇంక ఐపోయేట్లుందే డియర్” అంటూ దెంగుడు స్పీడ్ పెంచి ఓరకమైన గురకతో నన్ను అతుక్కుపోయాడు. నాకు కూడ ఇంతకుముందు వేలిదెంగుడుతోరాని సరికొత్త భావ ప్రాప్తికలిగింది. నేను అంకుల్ని చాల గట్టిగా చేతులతోబిగించి కళ్ళుమూసుకొని గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను.అంకుల్ నెమ్మదిగాలేచి టిస్స్యూ పేపర్లతో తన మొడ్డ తుడుచుకున్నాడు. నేను అలానే సొమ్మసిల్లి పడుకున్నాను. నా పూకులోనించి అంకుల్ కార్చిన రసం బైటికి కారుతుంటే అంకుల్ టిస్స్యు పేపర్లలో నా రెండుకాళ్ళూ వెడంచేసి అద్దేసాడు. కొంచెంసేపు అలా ఇద్దరం పడుకున్నాము. అంకుల్ నా సళ్ళతో ఆడుతూనే ఉన్నాడు. ఓపది నిమిషాలా తర్వాత, “కామూ ఎలాఉన్నదే నీ మొదటి అనుభవం?” అని అడిగాడు.నేను “ధేక్యూ అంకుల్. చాలా బాగుంది. మీకు ఆంటీకాకుండా కొత్త పూకు దెంగటం ఎలా ఉంది? అని అడిగాను. “చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉన్నదే. అందుట్లో కన్నె పూకుని దెంగటం నా అదృష్టం కదా? నీకెంతో రుణపడి ఉన్నానే. అఈ ధాంక్యూ వెర్య్ మచ్, ఐ లవ్యు టూ” అన్నాడు.ఆ రాత్రి అంకుల్కి అరవై దాటినా రెండుసార్లు దెంగుకున్నాము.మిగతా రెండు రాత్రుల కధ, ఆంటీతో జరిగిన ముచ్చట్లూ, మేమిద్దరం కలిసి వేసిన ప్లాన్ మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తాను.అప్పటిదాకామీ రామి.
కాము ….పార్ట్ 6
నా శొభనం ఒక మంచి ఎక్ష్పీరియన్స్ ఉన్న మంచి మనిషితో జరిగింది. ఇప్పుడు నాకింకొక అనుమానం బాధించ సాగింది. నాకు పెళ్ళి ఐన మొదటిరాత్రి నా మొగుడు నాకు కన్నెపొరలేదని అనుమానించితే ఏమౌతుంది?ఈ అనుమానం నామూడ్ చెడగొట్టింది.రాత్రి రెందుసార్లు దెంగుకున్నాము. అంకుల్ కూడా లేట్ గా నిద్ర లేచాడు. నేను ముందరే లేచి కాఫీ రెడీచెసి పెట్టాను. అంకుల్ బ్రష్ చేసుకొచ్చి “కామూ డార్లింగ్, ఎలాఉంది? రాత్రి నిద్రబాగా పట్టిందా?”“రాత్రి మీరు ఎక్కడ నిద్ర పోనిచ్చారు?”“నీకు నిజంగా సంతోషంగా ఉందికదా” అంటూ నన్ను దగ్గరకు లాక్కొని నా నోటిమీద కమ్మని ముద్దు పెట్టుకున్నారు.“నిన్నరాత్రి అతి ఆవేసంలో నా మేడమీద, నా సళ్ళమీద కొరికేసారు, మరకలు పడ్డాయి. రేపు ఆంటీ వచ్చి అడిగితే ఏమని చెప్పాలి?”“నీమొహం, ఆంటీ నీ సళ్ళు ఎందుకు చూస్తుందే? ఇప్పుడిక ఆభాగం అంతా నాదేకదా? ఏది ఒక్కసారి చూపించు” అంటూ నా నైటీని పైకి లాగటానికి ట్రై చేశారు.“ఇప్పుడు కాదులేండి. ఇప్పుడు కాఫీతాగండి. అది తర్వాత చూద్దాం”“ఇప్పుడు చూపిస్తే, ఏదైనా ఆఇంట్మెంట్ రాయాలంటే రాస్తాను”“మీచేతికిస్తే ఆఇంట్మెంట్ రాసినట్లే. మళ్ళీ దెంగుడు మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. కాఫీతాగండి. మీకు టిఫ్ఫిన్ ఏమికావాలి?”“నీవు ఎక్కువ కష్టపడవాకు. నేనలా బజార్కి వెళ్ళి బ్రెడ్, బట్టర్ తెస్తాను. ఈపూటకి పనైపోతుంది. కావాలంటే ఇంత అన్నంవండి పడై. లంచ్ కి ఆంటీ ఎదో పచ్చళ్ళు చేసిందిగా, వాటితో లాగించేద్దం. రాత్రికి కూడా నీవెక్కువ టైం వేస్ట్చేయ్యకుండా కేరియర్ తెప్పిచ్చుకుందాము. రేపటి సంగతి రేపు ఆలోచించుకుందాం”“అంటే, ఇక కొత్త పెళ్ళికొడుక్కు వేరేపని లేకుండా ఒకటే పనా?”“కామూ డార్లింగ్, ఓ రెండురోజుల టైం దొరికిందిగదా, చక్కగా అనుభవిద్దాము. మళ్ళీ ఆంటీ వచ్చేస్తే ఇలాంటి టైం దొరకదుగదా?”“మీకేం? మీకు ఆంటీ ఎప్పుడుకావాలంటే అప్పుడు దొరుకుతుందికదా? “
“నేనది కూడా అదేనే పిచ్చి పిల్లా. ఆంటీవస్తే నీకు అంటే మనిద్దరికీ టైం దొరకదుకదా? అందుకనే ఈరెండు రోజులూ చక్కగా అనుభవించు, నాకు కూడా ఆనందాన్ని ఇవ్వు”“కానీ అంకుల్, మీకు వయసు అడ్వాన్స్ ఔతున్నదికదా? ఈన్నిసార్లు దెంగ కలరా? ఒకవేళ ఇన్నిసార్లు దెంగితే మీ ఆరోగ్యం కి రిస్క్ ఉండదా?”“కామూ, నీవు నిజంగా చాల మంచిదానివి, తెలివైనదానివే. నాగురించి కూడా ఇంత ఆలోచిస్తున్నావు. వయసులో ఉన్నవాళ్ళు నాలుగైదు గంటలు గేప్ ఇచ్చి మళ్ళీ తయారై దెంగగలరు. నాకు దేముడి దయవల్ల ఆరోగ్యం బాగుంది. వయసువల్ల ఇంకోగంట రెస్ట్ ఎక్కువ కావాలి. అంతే! ఇక డాక్టర్లు ఓపికుంటే సెక్స్ చాలమంచిదని చెప్పారు.”“మీ అవసరానికి ఎన్నైనా చెప్పగలరు!”“సరే నేనల్ల్ వెళ్ళి బ్రెడ్ తెస్తా” అంటూ వెళ్ళిపోయారు.రాత్రి దెంగుడు అనుభవంతో నా పూకు ఇంకా కావాలి అని జిల జిల లాడిపోతున్నది. నేను బాత్రూంలోకి వెళ్ళి శుభ్రంగా స్నానం చేసి మంచి నైటీ వేసుకొని తయారై చాలా లైట్ గా ఉన్న పెర్ఫుం అంటీంటనట్లు కొట్టుకున్నాను. అంకుల్ వస్తూనే నాదగ్గరకు వచ్చి గట్టిగా కావలించుకొని, “కామూ, నా మనసులోని మాటను గ్రహించావే” అని నా సళ్లమీద చెయ్యి పెట్టి నొక్కాడు. రెండొచెయ్యి నేరుగా నా దిమ్మపైకివేసి, అబ్బా బలేమంచి పని చేసావే” అన్నారు.“ఏమిటా మంచి పని?”“పాంటీ కూడా వేసుకోలేదు. నా బంగారాన్ని బిగించలేదు. అదే చాల మంచి పని!”సరే బ్రేక్ఫాస్ట్ కి రండి నాకు ఆకలేస్తున్నది.“వస్తున్నా. నాకు రెండు ఆకళ్ళేస్తున్నై”బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదో ఐంది అనిపించి మళ్ళీ నాదగ్గరకు వచ్చాడు.“స్నానం చేసి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి అంత ఆవేశం వద్దు”భోజనాలైందాక ఎలాగో అంకుల్ని ఆపాను. భోజనంతర్వాత నా చెయ్యి పట్టుకొని నేరుగా గదిలోకి లాక్కేళ్ళారు. ఒక్కనిమిషం కూడా వేస్ట్ చెయ్యకుండా నన్ను మంచం మీదికి తోసి తను నాపైకి పడి నా నోటికిక్ తన్ నోరుపేట్టి నాలుకలు రెండూ బిగించారు. నాకు అంకుల్ మొడ్డ నా దిమ్మమీద గట్టిగా తగలడం తెలుస్తున్నది. నాకు నా పూకులొ రసాలు మొదలైనై. అంకుల్ ఒకచెయ్యి నా నైటీ లోపలనించి సళ్ళదాకా దూర్చి నా సళ్ళను నొక్కటం మొదలుపెట్టాడు. నా సళ్ళు గట్టిపడి బాగా వేడెక్కినై. నేను అంకుల్ని రెండుచేతులతో గట్టిగా కావలించుకొని నోట్లోనోరు తీయకుండా చీకుతున్నాను. అంకుల్ నైటిలోని చెయ్యిని కిందికి జార్చి నా దిమ్మమీదికి తెచ్చి ఒకవేలు నా పూకులోపెట్టి లోపలికీ బైటికీ ఆడిస్తున్నాడు.నా పూకు తడ్కి వేలు ఈజీగా కదులుతున్నది. ఆ తడి వేలునే నా గొల్లిమీద మీటుతూ నన్ను గట్టిగా బిగించాడు. నేను ఆగలేక అంకుల్ మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకున్నాను. అంకుల్ మొడ్డ నిన్నటిలాగనే గట్టిగా ఉంది. అంకుల్ని పక్కకు జరిపి చేత్తో మొడ్డని ఆడించటం మొదలు పెట్టాను. అంకుల్ మొడ్డ బుడిపె బలే ముద్దుగా ఎర్రబడి ఊరిస్తున్నది. నా పూకుతడి అంకుల్ వేలినించి కారి నా పూకుచుట్టూ తడైంది. అంకుల్ వెంటనే నా నైటీ మొత్తం విప్పేసి నా పూకు మీద నోటితొ అట్టేక్ చేసాడు. నాలికతో క్లిట్ నించి కిందిదాక, కిందినించి క్లిట్దాక ఒకటే నాకటం. నాకాళ్ళను వెడం చేసి నాలికను నేరుగా పూకులోకి పెట్టి లోపలికి బైటికీ చేస్తుంటే నా ప్రాణాలు పోతైయ్యేమో అనిపించింది. అంకుల్ మొడ్డని చేత్తోఆడిస్తూ బుడిపను లాలీపాప్ లాగా చీకుతున్నకొద్దీ అది ఇంకా ఎర్రగా.ఇంకా గట్టిగా ఇంకా అందంగా అనిపించింది. ఇంక నేను ఆగలేక అంకుల్ని మంచం మీద వెనక్కి తోసి నా కాలు ఆయన మీదవేసి ఆయన మీదికెకాను.అంకుల్ని నా సళ్ళు అతుక్కుపోయేట్లు పడ్డాను. అంకుల్ నన్ను కొంచెం పైకి లేపి ఒక సన్నుని నోట్లోపెట్టుకొని నా బుడిపెలు నాలికతో చప్పరించుతుంటే నా పూకురసాలు ప్రవహంలా వస్తున్నై. అంకుల్ నన్ను మెల్లిగా లేపి తన మొడ్డని నా పూకుమీద యేం చేసి నెమ్మదిగా పూకులోకి దూర్చాడు. నా పూకులో తడికి అంకుల్ మొడ్డ నేనిచ్చిన ఊపుకి సర్రని పూర్తిగా చివరిదాక పోయింది. ఆ స్ట్రోక్ కి నా పూకు అదిరిపోయింది. ఇక నావల్ల కంట్రోల్ తప్పి పోయింది. అంకుల్ చెస్ట్ మీద రెండు చేతులు సప్పోర్ట్ గా తీసుకొని ఎగిరెగిరి దంపుడు మొదలు పెట్టాను. అంకుల్ మొడ్డ తడి, నా పూకు తడి ఎక్కువై మొడ్డ మరీలూస్ ఐంది. అంకుల్ నెమ్మదిగా నన్ను లేపి, పక్కనే రెడీగా పెట్టుకున్న టిస్స్యూ పేపర్ తొ తన మొడ్డ తడి, నా పూకుతడి తుడిచి“ఆ ఇంక కానీ నీ దున్నుడు” అన్నాడు. నిజంగానే కొంచెం తడితగ్గి రాపిడి ఎక్కువైంది. దాంతో ఆవేసం కట్టలు తెంచుకుంది. నేనైతే ఆగకుండా ఎగిరెగిరి అంకుల్ ని అలసట లేకుండా దెంగుతున్నాను. అంకుల్ నా సళ్ళని మార్చి మార్చి చీకటం, రెందో చేత్తో బుడిపలని రుద్దటం చేస్తున్నాదు. అంకుల్ కళ్ళలో నెత్తురుచారలు కనిపిస్తున్నై.అంకుల్ “కామూ ఏమి దెంగుతున్నావే! మా కొత్తల్లో ఆంటి ఎప్పుడు ఇలా నన్ను దెంగేదికాదు. దానికి అప్పుడు సిగ్గెక్కువ. అందుకని నేనే దెంగేవాడిని.కొన్నిసార్లు కుక్కల పొసిషన్ లో ఆంటీని దెంగేవాడిని. నా అప్పటి కోరిక ఇప్పుడు నివ్వు తీరుస్తున్నావే. అబ్బా దెంగవే…ఇంకా గట్టిగా పొడవ్వే …నా బంగారు…కొట్టవే ఇంకా…ఇంకా…అబ్బా నాకు ఐపోయెటట్లున్నదె! నీవుకూడా కార్చుకో. కోట్టూ ….ఇంకా కొట్టు అబ్బా ఐపోతున్నదే” అంటూ నన్ను గట్టిగా కావలించుకొని నా పూకుని కిందనించి ఎదురొత్తులొత్తి కార్చుకున్నాడు. ఆయన మొడ్డ రసాలు వేదిగా నా పూకులో పడెటప్పటికి నాకు కూడా విపరీతమైన భావప్రాప్తి కలిగి అంకుల్ని అతుక్కుపోయాను. అలానే ఇద్దరం చెమటలోడ్చుకుంటూ ఓ ఐదు నిమిషాలు పడుకున్నాము. అంత అలసట తర్వాత ఇద్దరికీ లేవబుధి కాలేదు. నాకేమో మొడ్డ రసాలు నా రసాలు అన్నీకలిపి నా పూకు బైటికి కారి నా గుద్ద మీదికి కారుతున్నై. అంకుల్ కొంచెం ఓపిక తెచ్చుకొని టిస్స్యూ తో నా పూకంతా చక్కగా తుడిచాడు.” కామూ నీ పూకుతో నాకు స్వర్గం చూపించావే” అంటు చటుక్కున వొంగి నా పూకుని గట్టిగా ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. అలానే ఓ పల్చటిదుప్పట్ కప్పుకొని ఇద్దరం ఓరెండుగంటలు నిద్రపోయాం!నిద్ర లేచి ఇద్దరం బాత్రూంలొకి పోయి కడుక్కున్నాము. అంకుల్ చాన్స్ దొరికినప్పుడల్ల నా సళ్ళని, పూకుని సవరిస్తూనేఉన్నాడు. తరవాత నేను ఇద్దరం టి తాగాము. అంకుల్ నావైపు కన్నుగీరి“కామూ, ఇంకొక రౌండ్ కి రెడీనా ? ” అన్నాడు.“ఇప్పుడేమీ మాట్లాడకండి. ఇందాక మీరేఅన్నారు మీ ఏజ్ వారికి కనీసం ఆరేడుగంటలు రెస్ట్ కావాలని? ఇక రాత్రిదాక మాట్లాడకండి”అంకుల్ సాయత్రం మళ్ళీ బజారుకేళ్ళి ఓ అరడజను చాక్లేట్ బార్లు కొనుక్కొచ్చాడు.“ఇన్నేదుకు తెచ్చారు?”“చెప్తాగా!” అని ముసి ముసి నవ్వు నవ్వారు.సాయంత్రం ఎనిమిదిగంటలకు అంకుల్ నా గదిలోకొచ్చి, “కామూ, స్నానం చేసావా?”“లేదంకుల్, చెయ్యాలి.”“నేను కేరియర్ కి ఆర్డరిచ్చాను. వాడిప్పుడే తెచ్చి ఇచ్చ్చాడు. ఇప్పుడింక ఎవ్వరూ రారు. ఒకపని చేద్దాము. మనిద్దరం కలిసి స్నానం చేద్దము”“చాల్లేండి….మీతో స్నానం అంటే ఐనట్లే. రాత్రి భోజనమైందాకా మాట్లాడవాకండి”“కామూ, నీకు తెలీదు. ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేస్తే బలేగా ఉంటుంది. నేను మీ ఆంటి ఇప్పుడుకూడా అప్పుడప్పుడు కలిసి స్నానం చేస్తాము. మళ్ళీ మనకు ఆ చాన్స్ దొరకదు”“మీరు నన్ను బాగా చెడకొడుతున్నారు”“ఏమీకాదు, దొరికిన చాన్స్ లో పూర్తి ఆనందం జుర్రుకోవాలి. సో ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేద్దాము”బాత్రూంలోకి ఇద్దరం వెళ్ళాము. నాకు కొంచెం సిగ్గనిపించింది.“మీరు కొంచెం బైటికెళ్ళండి. నేను బాథ్రూంకి వెళ్ళాలి”“ఇప్పుడిక మనదగ్గర ఏమీ దాపరికాలు ఉండకూడదు. ఇక్కడే చేసై. నేనుకూడ చేస్తున్నా చూడు” అని అంకుల్ తన లుంగీని విప్పి అవతల పారేసి మొడ్డని అటు తిప్పిస్ సర్రున ఉచ్చ పోసాడు.“నీవుకూడా ఇలానే ఉచ్చ పొయ్యి”“చీ, నాకు సిగ్గెస్తుంది”“ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు దెంగుకున్నాముకదా…ఇంక సిగ్గేమిటే! పోసెయ్యి. ఇదిగో నా చెయ్యి మీద పొయ్యి. నాకు చాల బాగుంటుంది”“చీ! మీమిదనా?”“నేను పొయ్యమంటున్నానుగా! అంటూ అంకుల్ నా నైటీ మొత్తం లాగేసాడు. ఇద్దరం ఒంటిమీద పోగులేకుండా నిలబడ్డాము. అంకుల్ నన్ను మళ్ళీ గట్టిగా కావలించుకోని,ఒకచెయ్యి నా పూకుమీద రుద్ది,” పోసేయి దార్లింగ్” అని నా పూకులో వేలు పెట్టాడు. నాకు ఇంక ఆగలా. సర్రని చప్పుడుచేస్తూ నా ఉచ్చ అంతా అంకుల్ చేతిమీదకుండా కారిపోయింది.ఐపోయిన తర్వాత అంకుల్ “కాము డార్లింగ్, నీవు నాకు నిజంగా స్వర్గాన్ని చూపిస్తున్నావే!”షవర్ విప్పి ఒకళ్ళనొకళ్ళు సబురుద్దుకుంటూ అంకుల్ నా సళ్ళని, పూకుని రుద్దుతూ, నేను అంకుల్ మొడ్డని సబ్బుతో రుద్దుతూ, ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, సల్లు నాకించుకుంటూ ఓ ఇరవై నిమిషాలు స్నానం చేసాము. నా సబ్బు రుద్దుడుకి అంకుల్ మొడ్డ, నిలబడే ఉంది! తుడుచుకోటం కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు బాగా తుడుచుకున్నాము. అంకుల్ నా పూకు మీద టవల్తో తుడిచి, “ఖామూ డార్లింగ్ ఒక్క సారి నీ పూకు చూపించ్వే” అన్నాడు.“అదేమిటి? ఇన్నిసార్లు చూచారుగదా?”“అది వేరు, ఇప్పుడు చూడటం వేరు” అని కూర్చొని నా పూకు రెమ్మలు విడతీసి చూస్తూ, ఒక్కసారి చటుక్కని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు!
భోజనాలైనతర్వాత, ఆ రాత్రి మళ్ళి రెండుసార్లు ఇద్దరం దెంగుకున్నాము. కానీ అంకుల్ ఎనర్జీ ఏమీ తగ్గలేదు. అంటే ఆరోజు మూడుసార్లు దెంగుకున్నాము.ఏ ఆకలైనా తీరుతుందేమోగాని పూకాకలి ఎప్పటికీ తీరదు! అంకుల్ కి నా కుర్ర పూకు రుచి బాగా పట్టింది. ప్రొద్దున కూడా కలిసి స్నానం చేద్దామని బ్రతిమాలాడు. కాని నేను ఒప్పుకోలేదు. ఈవయసులో ఈనకేమైనా అయితే మంచిదికాదు అనుకొని” సాయంత్రం చూద్దాములేండి” అని దాటేసాను. బ్రేక్ ఫాస్ట్ అప్పుడు, లంచ్ అప్పుడు అంకుల్ ఏదోరకమైన వేషాలు వేస్తునే ఉన్నాడ్. చాక్లేట్ బార్ నా నోట్లోపెట్టి తను నా నోటిమీద నోరుపెట్టి నేను నమిలిన చాక్లేట్ తను జుర్రు కున్నాడు. ఆ జుర్రుకోటంతోపాటు ఆగకుండా ఐదునిమిషాలు లిప్లాక్ ఐంది.ఆయన్ నా సళ్ళనైతే పిసుకుతూనే ఉన్నాడు.“చూసావా కామూ, ఇప్పుడు నీముద్దు ఒరిజినల్ టేస్ట్ కు చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కూడా కలిసింద్!”“అంకుల్ మీరు ఇంత వయస్సులోనే ఇంత రోమేంటిక్ గా ఉన్నారు, మీరు చిన్న వయస్సులో ఎలా ఉండేవారో!”“కామూ మీ ఆంటీకి ఒరిజినాలిటీ ఎక్కువ లేకపోయినా, నేను చెప్పినట్లు రెస్పాండ్ అయ్యేది. అందుకనే మేమిద్దరం అంత సుఖంగా ఉన్నాము”సాయంత్రం స్నానానికి పిలిచాడు. తన ఎనర్జీ తగ్గిపోతుందేమో అని తరవాత సరీగా దెంగుతాడో లేదో అని నాకు డౌట్ గా ఉన్నది. అంకుల్ నన్ను బ్రతిమాలాడు. “కామూ ఇది చివరి చాన్స్. రేపు పొద్దున్నే మీ ఆంటీ వచ్చేస్తుంది. అది వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఎప్పటికి కుదురుతుందో! ప్లీజ్ లెట్ ఉస్ ఎంజాయ్” అని ప్రాధేయ పడ్డాడు.సరే ఎలా ఐతే అలా ఔతుందని నేను తయార్ ఐనాను. ఇద్దరం కలిసి ఒకళ్ళ నొకళ్ళు రుద్దుకుంటూ, పిసుక్కుంటూ, జుర్రుకుంటూ ఓ పదినిమిషాలు గడిపాము. నేను ఈపది నిమిషాలలో రెండుసార్లు అంకుల్ మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకొని ఐస్క్రీం చీకినట్లు చీకాను. అంకుల్ కూడా షవర్ మీదనించి నీళ్ళు నా బాడీ మీద కుండా కారి నా పూకు మీదికి కారుతుంటె జుర్రుకుంటూ నా పూకులోకి నాలికె పెట్టి యమగా చీకేడు. అంకుల్ నిలబడి“కామూ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఇలానే షవర్ కింద దెంగుకుందామే” అన్నాడు.నాకు కూడ మంచి మూడ్వచ్చింది. అంకుల్ని గట్టిగా కావలించుకొన్నాను. అంకుల్ నా పెర్రల మీద రెండు చేతులూ పెట్టి తన మొడ్డదగ్గరకి లాక్కున్నాడు, అంకుల్ మొడ్డ నా పూకు ర్మ్మలను నా గొల్లిని గట్టిగా పొడుస్తున్నది. అంకుల్ నెమ్మదిగా ఒకచేత్తొ నా కాలు కొంచెం పైకెత్తి మొద్దను నా పూకులోకి పెట్టాడు. మొడ్డ పూకులోకి దూరింది కాని పూర్తిగా పోలేదు. అంకుల్ అల్ల్నే నన్ను పట్టుకొని దెంగటానికి ట్రై చేసాడు. తర్వాత నన్ను ఒంగోబెట్టి తను నా వెనక్కిచేరి నా పిర్రలను షవర్ నీళ్ళు పడుతుంటే బాగా నాకేడు ఒక్కసారి వెనక్నించే నా పూకులోకి నాలికె పెట్టి జుర్రుకొని నెమ్మదిగా తన మొడ్డని దూర్చాదు. బైటనించి నీళ్ళ తడి లోపల పూకు రసాలు కలిసి మొడ్డ భలేగా దూరిపోయింది. అలానే అంకుల్ కుక్క దెంగుడు చేస్తూ ముందరికి వంగి నా వీపు ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఒక చేత్తో నా పూకు రెమ్మలు నా బుడిపెనూ నొక్కుతుంటే నాకు ప్రాణం పోయినంత పనైఅంది. అంకుల్ నాకు ఐపోయేట్లుంది అంటూ వెనక్కి జెర్కులిచ్చాను. అంకుల్ కూడా అమ్మా అబ్బా అంటూ తన రసాలన్నీ నా పూకులొ నింపెసాడు. ఇద్దరం కడుక్కొని బైటికి వచ్చి బట్టలేసుకొని కొంచెం డిన్నర్ తిని పక్కమీద పడుకున్నాము. అప్పటికి అంకుల్ నిజంగానే అలసిపోయినాడు నాకు కూడా మూడురోజుల దెంగుడు వల్ల ఇంక రెస్ట్ కావాలనిపించింది.“అంకుల్ నా చెయ్యి పట్టుకొని ఇక్కడే పడుకో” అన్నాడు. ”వద్దు అంకుల్ మీరు బాగా రెస్ట్ తీసుకోండి. రేపూ ఆంటీ వస్తే ఆమెకు అనుమానం రాకూడదుకదా!” అని నేను నా గదిలోకి వెళ్ళిపోయాను.అనుకున్నట్లుగానే ఆంటీ పొద్దున్నే దిగింది. అంకుల్కీ, నాకు తెలుసుగాబట్టి అలారం పెట్టుకొని తొందరగా లేచి తయారై ఆంటీకోసరం కాఫీ కూడా తయారు చేసాము. అంకుల్ బజారుకెళ్ళి ఓ డజన్ ఈడ్లీలు పేక్ చేసుకొచ్చాడు. టిఫ్ఫిన్ తిని కాఫీ తాగి ఆంటి స్నానానికె వెళ్ళింది. అంకుల్ నా దగ్గరకి వచ్చి గట్టిగా ముద్దుపేట్టి” కామూ డార్లింగ్ నీకు చాల చాల థాంక్సే .ఈ మూడురోజుల ఎంజాయ్మెంట్ ఈజన్మలో మర్చిపోలేను. మళ్ళీ ఎప్పుడో మన కలయిక?”“ఇక మర్చిపోండి అంకుల్. ఇంక నేను చెయ్యదల్చుకోలేదు. థాంక్యూ అంకుల్” అని నా గదిలోకి వెళ్ళిపోయాను. ఆ మధ్యహ్నం అంకుల్ అలసటవల్ల బాగా నిద్రపోయాడు. ఆంటి నన్ను వదలకుండా అన్ని డెటైల్స్ అడిగింది. నేనూ దాచకుండా అన్నీ చెప్పాను.
నేను “ఆంటీ, మనిద్దరిదీ ఎప్పటి అనుబంధమో! నేను నీకు ఎప్పటికీ ఋణపడి ఉంటాను.ఏ ఆడదీ నీలాగ సహాయం చెయ్యదు. మీ ఇద్దరి మధ్యలోనించి నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను. మీఅంత ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళ మధ్య నేనుండటం భావ్యం కాదు. నేనుంటే అంకుల్ కి ఎప్పటికైనా మనస్సు అటూఇటూ తిరుగుతుంది. నేను ఎక్కడున్నా అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాను. ఫోన్లో నీతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. నాకు నిన్నొదిలి వెళ్ళిపోవటం చాల కష్టం గా ఉంటుంది కానీ నేను మీ ఆనందమైన జీవితంలో ఓ కెలకగా ఉండకూడదు. నీవింకేమీ అడ్డు చెప్పద్దు ఆంటీ” అని ఆంటీని కావలించుకొని భోరున ఏడ్చేసాను. ఆంటీకూడా పాపం చాల బాధపడింది కాని అర్ధం చేసుకుంది. నేను వెళ్తానని తెలిసిన రోజున అంకుల్ కూడా చాలా బాధపడ్డాడు. గది ఖాళీ చేసేరోజున కళ్ళెంబడి నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు.చివరి మాట. నా కన్నెపొర ఇంఫెక్షన్ కారణంగా సర్జరీచేసి తీసేసినట్లు గా గైనీ డాక్టర్ దగ్గర సర్టిఫికేట్ కూడా ఆంటీ తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గర ఇప్పించింది.ఇదీ నా కన్నెపొర కధ . మీకమెంట్స్ రాయండి[email protected] yours Rami Reddy.
56551-72103cookie-checkKameswari sonta kadhano