Pativrata | Telugu sex stories

పతివ్రతనేను రాస్తున్న మొట్ట మొదటి కథ కావున ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి ఇక కథ లోకి వెళ్తే నా పేరు రవి నేను ఒక కాలేజ్ లెక్చరర్ ని నా వయసు 32 ఇంకా పెళ్లి కాలేదు అండ్ ఈ కథ లో దేవత గురించి చెప్పాలంటే తన పేరు సుమిత్ర వయసు 42 years తనకు ఇల్లు పిల్లలు తప్ప మరో లోకం తెలీదు . మాది పక్క పల్లెటూరు కావున ఆమె చాలా పద్ధతిగా పెరిగింది బయట ఎవరితో మాట్లాడదు .
అందులో ఆవిడ చాలా మంచిది మాది పల్లెటూరి కావున మా ఊరికి కావాల్సిన అవసరాలు అన్ని సుమిత్ర వల్ల ఆయనే చూసుకుంటాడు . ఆయన మా ఊరి ఎమ్మెల్యే నేను అప్పుడప్పుడు వల్ల ఇంటికి వల్లే వాడిని ఆయన్ని కలవడానికి ఎందుకంటే మా ఊరు ఎలా ఉంది ఏమైనా మరుపులు చెయ్యాలా అని ఇటువంటి నేనే చెప్తా ఉంటే ఆయనకి అల సాగిపోతున్న నా జీవితంలో ఒక రోజు నేను వాళ్ళింటికి వెళ్ళే సరికి సుమిత్ర బయట తులసి చుట్టూ తిరుగుతూ కనపడింది . నేను ఆమెను చూడటం ఇదే మొదటిసారి మంచి చీర కట్టుకుని మెల్లో నగలు పెట్టుకుని అప్సరస లా మెరిసిపోతుంది . ఆమె వంగినప్పుడు కనపడిన ఆమె సొళ్ళు నా మది పొంగుతుంది . ఎలా అయిన సరే evadini ఒక్కసారి కలిస్తే చలు అనుకున్న జీవితానికి ఇంతలో ఆవిడ నన్ను చూసి తల మీద చీర కప్పు కుంది . ఇంతలో ఆయన రావడం తో నేను కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చేశా. నైట్ అంత నిద్ర రావడం లేదు ఆమె మొహమే కాళ్ళోకి వసుంది . ఎం చెయ్యాలో తెలీడం లేదు ఆవిడని ఎలా గైన ముగ్గులోకి దింపడనికి ఏమైనా చెయ్యాలి . కానీ అది అంత సులువైన పని కాదు ఎందుకంటే ఆవిడ ఇప్పటిదాకా వల్ల ఆయన మొహం తప్ప మరో మగవాడి మొహం చూడలేదు. ఉరులో అందరూ ఆవిడని దేవతల చూస్తారు .
అలాంటి ఆవిడని ఎలా కలవాలి . ఆవిడతో ముందు ఎలా మాట్లాడాలో అనీ చాలా మదన పడ్డాను. ఆ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను ఈసారి ఆమె కనపడలేదు . నేను ఈ లోపు టైం అవుతుంది అనీ వచ్చేస్తున్నా అప్పుడు ఆవిడ మెట్లు దిగుతూ కనపడింది . ఇదే టైమ్ అనుకుని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి సర్ లేరా అనీ అడిగా ఆవిడ నా వైపు చూడకుండా ఆయన పొద్దునే ఏదో పని ఉందని వెళ్ళారు . మీరు ఆయన వచ్చాక రండి అనీ వెళ్ళిపోతుంది . ఈ లోపు ఆవిడ ఎక్కుంటున్న మేట్టు medha స్లీప్ అయిడ్ని ఆవిడ పడబోతుంటే వెళ్ళి ఆమెను పట్టుకున్నాను కరెక్టుగా నా చేతులు ఆమె నడుము పై పడ్డాయి . ఎలా సెట్ అయిన తరవాత ఒకేసారి ఆమె నా మీదనుంచి లేచి వెళ్ళి తలుపులు మూసుకుంది . నేను తలుపు తగ్గరకు వెళ్ళి వింటున్న ఆవిడ లొపల నుంచి వాటర్ సౌండ్ వస్తోంది . అమ్మ నీ అమ్మ దీన్ని పడగొట్టడం చాలా కష్టం జస్ట్ ముట్టుకున్నడుకు ఇంత లా చేస్తుంది అంటే దీనితో పడుకుంటే ఏమై పోతుంది అనుకున్న ఎలాగైనా సరే దీన్ని పడగొట్టలని అనుకున్న …ఇంకా కావడంతో అక్కడి నుంచి నేను వచ్చేసాను కానీ ఆ నైట్ నాకు ఒకటే ఆలోచన ఎలాగైనా సరే దాన్ని ఒక్క రోజు గడిపిన చాలు నా జీవితం ధన్యం అవుతుంది ఆ తర్వాత రెండు రోజులు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు తరువాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. నేను నేను వెళ్ళే సమయానికి భార్యాభర్తలిద్దరూ గదిలో మాట్లాడుకుంటారు కాకపోతే వాళ్ళ తలుపు దగ్గరకు జారేసి మర్చిపోయారు . నీ అందం రోజూ రోజుకి పెరిగిపోతుంది అనీ వల్ల ఆయన చెప్తున్నాడు. దానితో ఆవిడ మీద ఊరుకోండి పెళ్ళై పిల్లలు కూడా పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన మీకు ఇంకా అదే ఆలోచన అంటూ అతని ముద్దుపెట్టుకుంది. వాళ్ళిద్దరూ అల ఉండగా నేనూ బయట నుంచి అరవడం తో బయటకు వచ్చారు. నేనూ అవడిను కన్ను ఆర్పకుండా అలానే చూస్తున్న ఆవిడ కూడా నన్ను చూసి తల దించుకుంది. వల్ల ఆయన చెప్పినట్టు ఈవిడ ఇంకా పెళ్లి కూతురు లనే ఉంది దీన్ని దున్నకు పోతే మా జీవితం వృదా…!!
వల్ల ఆయన ఏంటో ఇలా వచ్చావ్ అనీ అడిగారు నేనూ పిల్లలు ఫుడ్ విషయంలో చాలా బాధ పడుతున్నారని చెప్ప మంచి ఫుడ్ ఐతే బాగుంటుంది అనీ చెప్ప డానికి ఆయన ఈ సమస్య త్వరలోనే చూస్తా అంటూ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ లోపు ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళి టీ తెచ్చింది . ఆవిడ వంగి టీ ఇచెట్టపుడు ఆవిడ సొళ్ళు చుద్దమనుకున్న కని బడ్ లక్ అవ్వలేదు ఆవిడ తన చీర కొంగును pin తో చాలా గట్టిగా పెట్టింది. ఆవిడని సొంతం చేసుకోవాలంటే చాలా సమయం పట్టేలా ఉంది ఉంది. ఇల్లోపు వల్ల ఆయన ఐతే రేపు ఒకసారి రా . ఆ ఫుడ్ విషయాలు న్వీవే చూసుకో అనీ చె ప్పడంతో అక్కడనుంచి వచ్చేశాఇప్పటిదాకా నేనూ ఒక్క అమ్మాయి నీ కూడా చూసి టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉన్న కని ఈవిడ ఎంటి ఇంత అందంగా ఉంది . చూస్తుంటేనే మూడు వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆమెను నగ్నంగా చూస్తే నేనూ అపుకొగలన అనీ ఆలోచిస్తూ లైఫ్ లొ ఫస్ట్ టైం హస్తప్రయోగం చేసుకున్న తరవాత హాయ్యిగా నిద్రపోయే…తరువాత రోజూ వల్ల ఇంటికి వెళ్లా కని ఆయన ఇంట్లో లేడు అతనికి ఫోన్ చేస్తే ఇంట్లో మా ఆవిడకి ఇచ్చ డబ్బులు వెళ్ళి తీసుకో అన్నాడు . మంచి అవకాశం వచ్చింది అనీ ఆనందపడ్డా సరే sir అనీ ఇంట్లో లోకి వెళ్ళి em అండి అనీ పిలిచా లోన ఆవిడ ఆ వస్తున్న అనీ సౌండ్ వచ్చింది. నీ అమ్మ దీని అందమే కాదు దీని గొంతు కూడా ఎంత స్వీట్ గా ఉంది దీన్ని పిచ్చి నకు రోజూ రోజుకి పెరిగిపోతుంది . అనీ ఆలోచనలో పడ్డ ఈ లోపు ఆవిడ వచ్చింది. అదే ఆయన డబ్బులు ఇవ్వమని ఇచ్చారంట కధ అన్న ఆవిడ ఒక నిముషం అండి అనీ లోపలికి వెళ్ళింది . డబ్బులు ఎవ్వబోతుంటే నా చెయ్యి ఆవిడకి తగిలింది కని నేనూ ఆవిడ మీద నుంచి చెయ్య తియ్యలేదు. ఆవిడ వినక్కు లాక్కుంది . తర్వాత టిఫిన్ చేసి వెళ్ళండి అని అం ది . సరే అండి అన్న ఆవిడ నకు అడ్డించడం స్టార్ట్ చేసింది ఆవిడ వంగిన్నపుడు ఈసారి ఆవిడ చెర కొంగు జరి నా ప్లాట్ లొ పడింది ఆవిడ సోల్లుని దాచలేక ఇబ్బంది పెడుతున్న ఆవిడ జాకెట్ నాకు కనపడింది క్లియర్ గా ఆవిడ మొత్తం సొళ్ళు నాకు కనపడ్డాయి బహుశా ఆవిడ రెఢీ అవుతున్నప్పుడు వచ్చ అనుకుంటా కంగారులో ఆవిడ వచ్చేసింది అది కూడా నాకు మంచిదే అయ్యింది ఆవిడ జాకెట్ మీద నైన ఆవిడ నీ చూసే భాగ్యం కలిగింది . ఇంతలో ఆవిడ సరిచేసుకుని నా వైపు చూసింది నేన మాత్రం ఆవిడని అలాగే చూస్తున్న ఈలోపు ఆవిడ ఎం తింటారు అనీ అడిగింది నేనూ మీరు ఎంపెట్టిన తింట మీ రుచి చాలా బాగుంటుంది అ నీ మీ ఆయనే చెప్పారు ఒక్కసారి రుచి చూస్తే చాలు ఈ జన్మకు అనీ డబుల్ మీనింగ్ లొ అన్న తరవాత అదే అండి మీ వంట చాలా బాగుంటుంది అనే చాలా మంది చెప్పారు నాకూ తినే భాగ్యం కలిగింది చాలా సంతోషం అనీ అన్నా ను ఆవిడ దినిదేముంది అండి ఇంటి కి వచ్చిన అతిథిని మంచిగా చూసుకోవడం మ అలవాటు వారు కోరింది పెట్టడం మ తీరు హో అయితే ఎం అడిగిన పెడతారా అనీ అన్న ఎంటి అనీ అంది ఏంలేదు మి వంట చాలా బాగుంది అనీ అన్న హోం అవున . సరే అండి అనీ గిన్నెలు సర్దుతుంది నేనూ లేచి చెయ్య కడుకున్ని వచ్చి నేనూ వెళ్తా అండి అన్న ఆవిడ సరే అం ది . నేనూ వెళ్తూ ఇదే మంచి సమయం ఎలాగైనా సరే ఈరోజు ఇవిడిని నా శ్రుంగార సామ్రాజ్యానికి రాణిని చేసుకోవాలి అనీ వెళ్తూ వెళ్తూ జరి కింద పడ్డ అందరూ వచ్చి ఏమైంది అన్నారు .
అనుకోకుండా కింద పడ్డ అండి అనీ చెప్పి లేచి నడవడానికి ట్రై చేస్తూ అమ్మ అన్న ఇప్పుడు క్లాస్ కి వెళ్ళాలి కానీ వెళ్లలేని పోని మి వాళ్ళు ఎవరైన ఉంటే చెప్పండి . నన్ను మ ఇంటి దగ్గర దింపెస్తారు అన్న దానికి ఆవిడ ఇంట్లో మగవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆయనతో బయటకు వెళ్ళారు పోని ఇక్కడ కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోండి ఆ గదిలో ఉండండి అనీ ఒక గది చూపించారు సరే అనీ లోపలికి వెళ్ళి పడుకున్న ఏమైనా కావాలంటే పిలవండి అనీ వెళ్ళిపోయింది. కొంత సమయం తరవాత అండి అనీ పిలిచా ఆవిడ ఎం కావాలి అంది అంది . కొంచం మి పనివడ ఉంటే పిలవండి అన్నాను పర్లేదు చెప్పండి అంది బత్రామ్ వెళ్ళాలి అనీ చెప్ప సరే అనీ చెప్పి నన్ను లేపింది ఆవిడ బుజం మీద చెయ్యి వేసి ఇంకో చెయ్య నడుము meedha వేసా ఓహ్ మై గాడ్ ఎంత మెత్తగా ఉంది . ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనిపించింది కని అపుకున్న తరవాత ఆవిడ బయట ఉండి నేనూ లోపలికి వెళ్ళా పని ఆయన తరవాత నన్ను పడుకోబెట్టి వెళ్ళిపోయింది . మధ్యాహ్నం ఫుడ్ తిన్న తరవాత తగ్గిందా అనీ అడిగారు ఆ బానే ఉండి అండి అన్న సరే రెస్ట్ తీసుకోండి అనీ చెప్పి వెళ్ళిపోయింది ఈవెనింగ్ వల్ల ఆయన వచ్చి ఎల ఉంది అనీ అడిగారు ఆ బానే ఉంది sir నేను వెళ్తాను అన్న ఆ ఈరోజుకి ఇక్కడే పడుకో రేపు వెల్డువు గానీ అనీ చెప్పారు నేనూ సరే సర్ అన్న రాత్రి పడుకున్నా ముండు వల్ల గది తలుపులు ముసక వల్ల గది దగ్గరకు వెళ్ళి కని నాకు ఎం కనపడు లేదూ విండోస్ కూడా వేసుకున్నారు . ఈ లోపు లొపల నుంచి సౌండ్స్ వస్తున్నాయ్ . ఏంటో నిన్ను చూస్తే ఆగడం లేదూ వయసు అయిన కానీ నది నీ డానికి కోసం అరట పడుతుంది అనీ చెప్పి తరవాత మంచం సౌండ్ వచ్చింది మళ్ళీ ములే సౌండ్ ఎం లేదూ అనీ అనుకున్న సో ఇయన మాటల్లో తప్ప చేతలు లేవు అనీ అర్దం అయింది
ఈలోపు నేనూ తిరిగి నా రూం కి వస్తుంటే దారిలో గ్లాస్ తగిలీ సౌండ్ వచ్చింది . అయ్యో అనుకున్న ఆవిడ రూం నుంచి బయటకు వచ్చి నన్ను చూసింది . ఎం కావాలని అడిగింది వాటర్ కోసం వచనంది అన్న అలాగే అనీ నకు వాటర్ వెళ్ళి పడుకోండి అం ది సరే అనీ నా రూం లోకి వెళ్తూ కింద పడ్డాను ఆవిడ వచ్చి అయ్యో అనీ నన్ను లేపడానికి చెయ్యి ఇచ్చింది . అప్పుడు ఆవిడ సొల్లు మీద జరి నా మొహం మీద పడింది దాని వాసన చూసి మత్తులోకి పోయా ఆ వాసన చూస్తే ఏ మగాడు తట్టుకోగడు. కానీ ఆవిడ అది పట్టిండ్చు కాకుండా నన్ను లేపి బెడ్ దగ్గరకి తీసుకువెళ్ళి పడుకోబెడుతుంది నేనూ ఇంకా ఆగలేక ఆవిడ నీ లిప్ to లిప్ కిస్ ఇచ అంతే ఆవిడ వెంటనే నన్ను వదిలి పక్కన పడేసింది . నేనూ వెంటనే సారీ అండి అనుకోకుండా జరిగింది అన్న ఆవిడ ఎం మాట్లాడ కుండ వెళ్ళిపోయింది . పోనీలే కానీ ఆవిడ ముద్దు ఎంటి నలో ఇంత ఎనర్జీ ఇచ్చింది అదే ఇష్టం తో పడితే ఇంకా ఎల ఉంటుందో అనీ అల పడుకున్న. పొద్దునే టిఫిన్ చేసే సమయానికి అందరూ వెళ్ళిపోయారు . ఆయన వెళ్తూ మా పిల్లలకి రోజూ నువ్వు చదువు చెప్పాలి ఈ మద్యన అస్సలు చద్వడం లేదూ అనీ చెప్పి ఇక నుంచి మీరు ఈ ఇంట్లోనే ఉండచ్చు మీకు కవాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు మేమే చూసుకుంటామని చెప్పారు డానికి సరే సర్ అనీ చెప్పాను మి వస్తువులు అన్ని తుసురమ్మని మ వాళ్ళని పంపించాను .
మీరు టిఫిన్ చేయండి నాకు పంచాయతీ లొ పనూంది అనీ వెళ్ళిపోయాడు . టేబుల్ దగ్గరికి వెల్లుప్పుడు ఆవిడ సర్దుతూ కనపడింది . నన్ను చూసి ఎం మాట్లాడ లేదు . నేనూ కురుచున్న ఆవిడ వచ్చి వద్దిస్తుంది . నేనూ సారి అండి రాత్రి అల జరిగునందు కు అనీ అన్న ఆవిడ మీరేం చేస్తారు అనుకుండ జరిగింది కధ అంది. లేదండి నాకు రాత్రి నుంచి ఇదే గుర్తుకు వస్తుంది అస్సలు మీరు ఇప్పటికీ దేవత లా ఉన్నారు అస్సలు మి ముద్దు లొ మాధుర్యం మీకు తెలీదు . నా జన్మ ధన్యం అయిద్ని అం డి అన్న దానికి ఆవిడ చాలా కోపం తెచ్చుకుని ఎం మాట్లాడుతున్నారు మీరు నాతో ఇలా మాట్లాడానికి మీకు ఎంత దైర్యం పిల్లలు ఉన్న నాతో ఇలా మాట్లాడం మీకు సిగ్గుగా లేదా అనీ ఆవిడ వెళ్ల తు మీకు పిల్లైన ఇంత అందంగా ఉండం మి తప్పు నేనూ అందాన్ని పోగడం నా తప్పు ఎల అవుతుంది. నేనూ చాలా మంది అందగతులని చూస కని నీ లాంటి అందం నేనూ ఎక్కడ చూడలేదు మీ సొల్లుని దయతనికి ఇబ్బంది పెడుతున్న మి రవికను అడగండి చెప్తుంది మి అందం కోసం ఎప్పుడెప్పుడు జరుడమ అనీ యెదురు చూసే మి కొంగును అడగండి మీ శరీరం కోసం చిచి మీరు ఇలాంటి వారు అనుకోలేదు ఇంత నీచంగా ఎల ఆలోచిస్తున్నారు నా ప్రాణం కన్న నా భర్త పిల్లలే నాకు ఎక్కువ అలాంటి నేను మీకు లోంగుతాను అనుకున్నార నా ప్రాణం పోయినా అది jaragdhu ఇది ఇక్కడితో మర్చిపోతే మంచిది లేకపోతే మికే ప్రమాదం అనీ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది.
ఇక్కడితో నా బుర్ర పడిపోయింది ఎం చెయ్యాలో అర్దం కాలేదు కానీ ఆవిడకి నా మీద ఎక్కడొ చిన్న ప్రేమ ఉంది అనీ అర్థమయింది లేకపోతే వల్లాయనతో చెప్తా అనీ బెదిరించి ఉండేది. కని అల ఉండే ఆవిడ నాకు ఎల లోంగిందో తెలుసు కోవాలంటే వైట్ another part ఈ కధ ఎవరైన ఆంటీ లు చదివితే మీ అనుభవాన్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి [email protected]మీకు కనుక నా కధ నచ్చితే దీనికి కంటిన్యూ చేస్తునన్ నాకు కామెంట్ చెయ్యండి అండ్ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి. ఇంకా ఇంటరెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ముందు ముందు suggestion evvalanukunte [email protected] ki మెయిల్ చెయ్యండి….
2394432cookie-checkPativratano