నెల కు ఒక రోజు 1 – Telugu sex stories

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 1 వసుంధర వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు చూడ్డానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మాయి ఉంటుందివసుంధర అందం గురించి చెప్పలంటె ఇప్పుడు ఉన్న టాప్ సినిమా హిరోయిల్ల ను ఇద్దరు ముగ్గురు ని మిస్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది….ఇంటర్ అయిన వెంటనే మంచి సంబంధం అని ఇంజనీర్ అయిన వాసు కి ఇచ్చి పెళ్లి చేసారు…పెళ్లి అయిన వెంటనే ఇద్దరు పిల్లలువాసు వసుంధర కంటే ఐదు సంవత్సరాల పెద్ద వాడుచాలా మంచి వాడు మృదుస్వభావి,,, ఇక ప్రజెంట్ వసుంధర జీవితం….‌‌.,,,,వసుంధర డైలీ ప్రోగ్రామ్ ఉదయాన్నే ఐదు గంటలకే లేవడం ఒక అరగంట యోగా చేసి ఆతర్వాత తను ఎదో అలా ముఖాన నిళ్లు చల్లుకోని ఆతర్వాత పిల్లలను లేపి ఆతర్వాత వాసు నీ నిద్ర లేపి వాళ్లంతా బాత్రూం నుంచి వచ్చే సరికి పిల్లలకి పాలు వాసు కు కాఫీ పైపర్ ఇచ్చి … పిల్లలకు పాలు తాపీ వాల్లని స్నానానికి పంపి ఆలోపు వంటి గది లోకి పరిగెత్తి టిఫిన్ రెడీ చేసి ఆతర్వాత వాసు ని స్నానానికి పంపి పిల్లలు స్నానం చేసిన తర్వాత వాల్లనుస్కూల్ యునిఫామ్ వేసి రేడీ చేసి టిఫిన్ వడ్డించి మళ్లి వంట గది లోకి పరిగెత్తి మద్యానం లంచ్ రేడీ చేస్తు మళ్లి వాసు కీ టిఫిన్ వడ్డించడానికి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి వడ్డించి మళ్లీ

కథను కొనుగోలు చేయండి