Joint firm part 9 telugusexstories

గది లోకి అడుగు పెడుతూనే ఆ మధ్య తలుపు దగ్గరకు జారేసి గడ బిగించి అతని వంక చూసింది పద్మ.ఆమె మంగ అశీస్సులతోనే మధ్య తలుపుని ఉపయో గించిందని నిర్ధారించు కొని ఆనందం గా ఆమెను గాధాలింగనం చేసుకొని రెండు బుగ్గల మీదా ముద్దులు కురిపించే సాడు కోదండం.
బాబాయి పొలం నుంచి వచ్చే లోగా నేనిక్కడినుంచి వెళ్లి పోవాలి గోము గా చూసింది పద్మ.అయితే గంటన్నర టైము . ఆయన ఎనిమిదయితే గాని రాడు. ఈ లోగా మనం మూడు దెబ్బలు వేసుకోవచ్చు.ఊ తేరగ వస్తే తెల్ల వార్లూ కావాలంటావు.కోదండం ఆన నదం తో తబ్బిబ్బు అవుతున్నాడు. పద్మ ను తన కేసి లాక్కుంటుంటే ఆమె ఎత్తయిన సళ్లు అతని చాతీ కింద నలుగుతున్నట్లే ఎదురు
తిరుగుతున్నాయి. ఒక చేత్తో ఆమె పిర్రలని పిసుకుతూ ఇంకో చేతితో ఆమె నడుము వంపును కొలుస్తూ పదే పదే ముద్దులు పెట్టు కుంటున్నాడు. పద్మ పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. అతని చేతుల్లోంచి ఆమె శరీరం లోకి కరెంట్ పాకుతున్నట్టుందామెకు. చేతుల్ని అతని మెడ చుట్టూ వేసి అతనికి సహక రించ సాగింది.నువ్వు బావుంటావు పద్మా… మొదటి సారి చూసినప్పుడే నాకు నువ్వు నచ్చావు. పది రోజులు ఉంటావా ఇక్కడ? అని అడిగాడు.
ఉండాలనే అనుకున్నాను… ఈ లోగా మా ఆయన వచ్చి తీసుకు పోతే చెప్పలేను.మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు?వ్యవసాయమే.బావుంటాడా?ఏదో ఉంటాడు. నీ అంత అంద గాడు కాదులే.
ముద్దులు ఆపి జాకెట్ మీద నుంచే ఆమె ఎద పొంగుల్ని అందుకున్నాడు. తన చేతులు ఆమె సళ్ల మీద పడ గానే ఆమె ఒళ్లు యల్లు మనడం కోదండానికి తెలిసింది.వెటకారమా?
చీ… నీ తోడు. నిజం.అయితే నేను నీకు నచ్చానన్నమాటఊ.. తీసెయ్యద్దు. అలా పిసుక్కో… .తన జాకెట్ హుక్కుల్ని తప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న అతని చేతుల మీద చెయ్యి వేస్తూ అంది పద్మ.ఉహు.. ఇవాళ నీ అందాలన్నీ కరువు తీరా చూడాలి . లేకపోతే నా మనసు తీరదు.గమ్మున ఎవరైనా వస్తే కట్టు కోవడం కష్ట మబ్బా.. .ఇప్పుడెవరూ రార మ్మా.
జాకెట్ విజయవంతం గా ఆమె ఒంటి నుంచి వేరు చేసి ఒక్క ఉదుటి తో ఆమె బా హుక్ లాగే సి ఆమె చంకల్లో నాలి కతో రాసాడు కోదండం.ఛీ దరిద్రం. అంటూ గొణిగింది పద్మ.
కొబ్బరి చిప్పలు బోర్లించి నంత ఖచ్చితం గా నిక్క బొడుచుకు చూస్తున్నాయి ఆమె యవ్వన గిరులు. ఎత్తుగా గుండ్రంగా వెన్న ముద్దల్లా మెరిసిపోతున్న ఆమె సళ్ల కేసి చూస్తూ గొప్ప అందం గా ఉన్నాయి పద్మా ని సళ్లు అన్నాడు కోదండం.ఆనందం పట్ట లేక ఆమె బుగ్గలు అందం గా ఎరుపెక్కాయి అతని మాటలకు. గతంలో తాను చూసిన నాగ లక్ష్మి సళ్లతో వాటిని బేరీజు చేయ కుండా ఉండ లేక పోయాడు. సైజు సుమారు గా ఒకేలా ఉన్నా పద్మ సళ్ల లో చాలా టెన్షన్ కనబడుతోంది.
అసలక్కడ చేతులు పడ్డాయా? అని పిస్తోంది. మొనలు చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి. వాటి అందం అతన్ని మరీ గిలిగింతలు పెట్టింది.
ఇంత సులువుగా నీ పొందు దొరికిందంటే నేను భలే అదృష్టవంతున్ని పద్మా అన్నాడు ముని వేళ్లతో ఆ ముచి కల్ని మోజు గా నలుపుతూ అత డు.ఊం.. . బోర విరుస్తూ దోర గా నవ్వింది ఆమె.
ఈ సారి రెండు చేతులూ పూర్తిగా చాపి రెండు సళళ్ల కుదుళ్లతో పట్టుకుని పిసుకుతూ ప్రేమగా ఆమె పెదాల కి తన పెదాలు అందించాడు. ఆమె పెదవులు తియ్య గా ఉన్నాయి. మోజు గా ఆమె పెదాల మీద నాలికతో రాస్తూ ఆమె కింది పెదవిని తన రెండు పెదాలతో జుర్రుకున్నాడు.
అవ్……..ఆహ్ అంటూ నోరు కొద్దిగా తెర్చింది పద్మ. అతను అదే అదనుగా తన నాలికను ఆమె నోట్లోకి తోసాడు. ఇద్దరి నాలి కలూ పెనవేసుకుని పోయాయి. పద్మ కి ఒళ్లంతా తిమ్మిరులు ఎక్కాయి. అతను ఆమె నోరంతా తన నాలికతో కలియది ప్పుతూ ఆమె అధరామృతాన్ని జుర్రుకుంటున్నాడు. ఇంకో పక్క అతని చేతుల్లో ఆమె సళ్లు నలిగి పోతున్నాయి.అతని నోట్లోంచి తన నోటిని బలవంతం గా లాక్కుంది
ఊ అలాగే… గట్టిగా పిసుకు.. . ప్రోత్సాహ పూరితంగా అంది ఆమె.ఆమె సళ్ల కేసి కసిగ చూస్తూ తన చేతుల్లో ఉన్న బలాన్నంతా వాటి మీద చూపించాడు అతదు. ఆమె కళ్లల్లో ఎర జీరలు పుట్టు కొచ్చాయి. ఒక చేతిని అతని భుజం మీదా రెండవ చేతిని నడుం మీదా వేసి కైపు గా చూసింది.కుడి చేతిని కిందకు పోనిచ్చి చీర కుచ్చెళ్లు లాగే సాడు.
వద్దు, అది ఉండనియ్యి అంది. అతను లంగా బొందు లాగుతుంటే.అత ను చేయాలి అనుకున్న పని జరిగి పోయింది.ఛీ పాడు అని అర చేతితో తన ఆడతనాన్ని దాచేసుకుందామెసుందర మైన ఒంపులతో మిస మిస లాడి పోతున్న ఆమె నగ్న దేహం వంక విప్పారిన కళ్లతో చూస్తూ
అలాగే ఉండి పోయాడు కోదండం. అరటి బోదెలంత లావు గా పాల రాతి స్థంభాలంత తెల్ల గా నున్న గామెరిసి పోతున్న ఆమె తొడలతనికి మరింత ముచ్చట కలిగించాయి.నీ బుజ్జి దానికి దిష్టి తగిలి పోదు గానీ చెయ్యి తియ్యి అన్నాడు చిలిపిగా ఆమె కళ్లల్లో కళ్లు పెట్టి ఒక చన్ను పిసుకుతూ.ఉహు….అంత పని గట్టు కొని చూడాలా?మరి చూడ కుండా ఎలా?
ఎప్పుడూ ఎవరిదీ చూడలేదా?ఒకళ్లది చూసాననుకో అయినా నీ దాని అందం వేరు గాఏం కాదు, అన్నీ ఒకటే.ఊ చూపించుదూ…ఛీ వద్దబ్బా.. వెంట్రుకలు తియ్య లేదు…
|రోజూ చదవడం ఇష్టం రోజూ చదవడం ఇష్టం.డాట్ కం|
ఓస్ అంతే కదా.. నా మొల కూడా మాసిపోయి ఉంది. రేపు సాయంత్రం కొంచెం త్వరగా వచ్చావంటే నా రేజర్ తో ముందు నీవి దీసి ఆ తరువాత నావీ గొరిగేసు కుంటాను.… సిగ్గు లేదూ, ఆ మాట అనడానికి?
ఇది మరీ బాగుంది.. సరదా గా దెబ్బేసు కోగా లేనిది దాని మీద దుబ్బు తీస్తే త ప్పొచ్చిందా?అయితే ఇంత కు ముందు దేని కో గొరిగే ఉంటావుదీని సంగతో ఎందుకు. రేపు నీకు గొరుగుతా నున్నగానాకేం వద్దు..సరే, చెయ్యి తియ్,కవ్వింపు గా నవ్వుతూ తల అడ్డంగా ఊపింది పద్మ.
నీ పని ఇలా ఉంద? అనుకుని గబుక్కున మోకాళ్ల మీద కూర్చుని బలవంతం గా అక్కడి నుంచి చెయ్యి తప్పించాడు కోదండం. తెల్లని ఆ వంటి మీద త్రికోణాకృతిలో ఒత్తుగా పెరిగున్న నల్లని వెంటు కలలోంచి అగుపిస్తున్న ఆమె పూకుని అబ్బురం గా చూస్తూ అలాగే ఉండి పోయాడు.
మంచి గొడవే వచ్చి పడింది. నీతో. పైకి లే. మరీ అంత దగ్గర గా చూస్తే నీకే కంపు కొడుతుంది అంది వెక్కిరింపుగా.పట్టించుకో లేదు తను. రెండు తొడల మీదా చేతులు వేసి నిమురుతూ చిన్న చప్పుడు వచ్చే లా అక్కడ ముద్దు పెట్టు కున్నాడు.
… దరిద్రం పైకి లే అంది ఆమె సిగ్గుతో ఊగి పోతూ.అతని అధరాలు మరొక సారి ఆమె నిలువు పదాలని చుంబించాయి.ఇంకా ఉంది.
638512910cookie-checkJoint firm part 9no